Tilleggsvilkår for bruk av Abonner med Google

Sist endret: april 2022

Abonner med Google («AmG») For å bruke AmG må du godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av AmG («tilleggsvilkårene for AmG») i løpet av kjøpsprosessen.

Les nøye gjennom disse dokumentene. Samlet omtales disse dokumentene som «vilkårene». Her finner du informasjon om hva du kan forvente av oss når du bruker tjenestene våre, og hva vi forventer av deg.

Hvis tilleggsvilkårene for bruk av AmG er i konflikt med Googles vilkår for bruk, gjelder tilleggsvilkårene for AmG, med mindre du er en forbruker bosatt i Frankrike.

Selv om personvernreglene våre ikke inngår i disse vilkårene, anbefaler vi at du også gjennomgår disse for å få bedre oversikt over hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette opplysningene dine.

Du kan se, kopiere og lagre disse vilkårene i PDF-format når du kjøper noe. Vi lagrer ikke en kopi av denne kontrakten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Bruken din av AmG

Bruk av tjenesten. Du kan bruke AmG til å få tilgang til publikasjoner («publikasjoner»), administrere abonnementer («abonnementer») på publikasjoner som er gjort tilgjengelige av tredjepartspublisister («publisister»), og få tilgang til premiumfunksjoner eller premiuminnhold i bytte mot et engangsgebyr eller et gjentakende gebyr («betalt tjeneste», samlet «betalte tjenester»). Betalte tjenester omfatter personlig tilpasning, klistremerker og andre AmG-tjenester som Google kan tilby. Du må være klar over at slike tredjeparter ikke er tilknyttet Google, og Google støtter ikke publikasjoner som er gjort tilgjengelige gjennom AmG, og som kommer fra en kilde som ikke er Google. Når du bruker AmG, er Google kontraktspartneren din for alle betalte tjenester du har kjøpt. Google-enheten som selger og leverer AmG til deg, og som du inngår kontrakt med, er enheten som korresponderer med faktureringsadressen din i listen nedenfor:

Google-enhet Landet i faktureringsadressen din:
Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA USA 94043

Argentina, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Peru, USA
Google Ireland Limited («GIL»)

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Irland

Australia, Filippinene, Hongkong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam
Google Commerce Limited («GCL»)

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Irland

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike

Aldersgrenser. Du må ha en gyldig Google-konto for å bruke AmG. Du kan finne ut hvordan du oppretter en Google-konto i Googles vilkår for bruk.

Du må overholde eventuelle andre aldersgrenser som kan gjelde for bestemte abonnementer eller funksjoner på AmG.

Gebyrer fra tredjeparter. Du står selv ansvarlig for eventuelle tilgangs- eller datagebyrer som påløper fra tredjeparter (f.eks. fra internettleverandøren eller mobiloperatøren din) i forbindelse med at du bruker AmG.

Opplysninger om deg. Googles personvernregler forklarer hvordan vi håndterer personopplysningene dine og beskytter personvernet ditt når du bruker AmG. Google kan måtte dele personopplysningene dine, som navn og e-postadresse, med publisister for å behandle transaksjonene dine, levere betalte tjenester til deg eller kommunisere med deg angående kontoen din. Du kan også bli bedt om å oppgi informasjon direkte til publisisten når du oppretter kontoen din. Publisister samtykker i å bruke slik informasjon i samsvar med sine egne personvernregler.

Endringer i disse vilkårene. Endringer i disse vilkårene håndteres slik det er beskrevet i Googles vilkår for bruk.

  1. Kjøp og betaling

Google Payments. Du må ha en Google Payments-konto for å kjøpe tjenester gjennom AmG, og du må godta vilkårene for bruk av Google Payments. Merknaden om personvern for Google Payments gjelder alltid når du kjøper abonnementer via en Google Payments-konto. Du er selv ansvarlig for alle beløp du må betale i forbindelse med kjøp du gjør på AmG via Google Payments-kontoen din. Hvis tilleggsvilkårene for bruk av AmG er i konflikt med vilkårene for bruk av Google Payments, gjelder tilleggsvilkårene for AmG.

Avgifter. Med «avgifter» menes alle avgifter, tollavgifter, gebyrer eller skatter (utenom inntektsskatt) som er tilknyttet salg av betalte tjenester, inkludert eventuelle straffegebyrer eller renter. Du er ansvarlig for eventuelle avgifter, og du må betale for betalte tjenester uten å trekke fra avgifter.

Refusjoner og angrerett. Du finner mer informasjon om rettighetene du har til å trekke tilbake, kansellere eller returnere kjøp mot refusjon, i refusjonsretningslinjene for AmG. Med unntak av det som er uttrykkelig spesifisert i refusjonsretningslinjer, eller hvis du har angrerett som beskrevet nedenfor i del 3, er alle salg endelige, og vi godtar verken at kjøp returneres, erstattes eller refunderes. Hvis en erstatning, retur eller refusjon godtas for en transaksjon, kan transaksjonen reverseres. I så fall kan det hende at du mister tilgangen til abonnementene du kjøpte gjennom den aktuelle transaksjonen.

Abonnementer. Du blir automatisk belastet for abonnementer hver faktureringsperiode (ukentlig, månedlig, årlig eller i andre intervaller), og du kan tidligst belastes 24 timer før hver faktureringsperiode begynner. Du ser hvilken faktureringsperiode som gjelder før du kjøper et abonnement.

(a) Prøveperioder. Når du abonnerer på abonnementer for en pris, kan du få tilgang til abonnementet uten kostnad i en spesifisert prøveperiode. Etter prøveperioden blir du belastet frem til du sier opp abonnementet. For å unngå å bli belastet må du si opp abonnementet før prøveperioden er ferdig. Så fort du avbryter prøveperioden, mister du umiddelbart alle fordelene som følger med abonnementet, når prøveperioden utløper. Slike prøveperioder kan være underlagt visse begrensninger, for eksempel at hver bruker bare får et visst antall prøveperioder i løpet av en gitt periode. Når det tilbys en prøveperiode, blir du informert om detaljene for prøveperioden og hvordan du kan si opp abonnementet, før du kjøper det.

(b) Oppsigelser. Du kan si opp abonnementer når som helst før den aktuelle faktureringsperioden avsluttes, slik det er beskrevet i brukerstøtten. Oppsigelsen gjelder for neste faktureringsperiode. Hvis du for eksempel kjøper et månedlig abonnement, kan du si det opp i en hvilken som helst abonnementsmåned, og oppsigelsen gjelder fra og med den neste måneden. Du mottar ingen refusjon for den inneværende faktureringsperioden, med mindre du har angrerett som beskrevet i avsnitt 3 eller med mindre annet er oppgitt i refusjonsretningslinjene for AmG (f.eks. om abonnementet ikke leveres som avtalt). Du kommer til å motta innhold og oppdateringer (om aktuelt) knyttet til det aktuelle abonnementet helt frem til den inneværende faktureringsperioden utløper.

(c) Prisendringer. Når du kjøper et abonnementet, blir du belastet beløpet som vises på det tidspunktet du blir abonnent. Vi kan øke prisen på abonnementet basert på prisendringer fra publisisten, forutsatt at økningen er rimelig med tanke på både dine og Googles interesser. Google varsler deg minst seks uker før en prisendring. Prisøkningen blir gjeldende fra neste betalingsfrist etter at du har mottatt varselet, forutsatt at du ble varslet minst seks uker før belastningen gjennomføres. Hvis du varsles mindre enn seks uker før betalingsfristen, trer ikke prisøkningen i kraft før betalingen etter neste betaling. Hvis du ikke vil betale den økte prisen for et abonnement, kan du si det opp, som beskrevet i Oppsigelser-delen av disse vilkårene, og du blir i så fall ikke belastet for det aktuelle abonnementet lenger. Hvis du ikke motsetter deg prisendringen før den trer i kraft ved å si opp abonnementet, antar vi at du har godtatt prisøkningen. Hvis en publisist øker abonnementsprisen og det kreves samtykke, kan Google si opp abonnementet ditt hvis du ikke godtar den nye prisen.

  1. Angrerett for forbrukere i EØS

Hvis du er en forbruker i EØS og kjøper abonnementer som forbruker, har du i henhold til forbrukerloven rett til å trekke deg fra kontrakten som beskrevet nedenfor.

Angrerett.

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen årsak. Angreperioden utløper 14 dager etter at kontrakten er inngått.

For å utøve angreretten må du informere oss om beslutningen din om å trekke deg fra den aktuelle kontrakten med en entydig erklæring (f.eks. et brev som sendes via posten, eller e-post). Du kan kontakte oss via e-post på play-eu-support@google.com, via telefon (du finner landsspesifikke telefonnumre nedenfor) eller ved å skrive til oss på Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du kan bruke det vedlagte eksempelet på et angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk.

Det eneste du trenger å gjøre for å overholde tidsfristen for angreretten, er å sende inn beskjeden om at du vil benytte deg av angreretten, før angreperioden er utløpt.

Følger av å benytte angreretten.

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, utsteder vi en full refusjon av alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (minus eventuelle tillegg i prisen som følge av at du valgte et annet leveringsalternativ enn det rimeligste alternativet vi tilbød som standard), uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller innen 14 dager etter dagen vi informeres om avgjørelsen din om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi foretar slike tilbakebetalinger med de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til noe annet. Det påløper aldri gebyrer som følge av slike tilbakebetalinger.

Hvis du ba om at tjenestene skulle starte i løpet av angrerettsperioden, må du betale oss et beløp som tilsvarer tjenestene du mottok frem til du fortalte oss at du ville trekke deg fra denne kontrakten, sammenlignet med kontraktens fulle dekning.

Eksempel på angrerettskjema.

(bare fyll ut og send dette skjemaet hvis du vil trekke deg fra kontrakten)

— Til Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, play-eu-support@google.com:

— Jeg informerer herved om at jeg angrer kjøpet mitt av den følgende tjenesten,

— Bestillingsdato

— Forbrukers navn

— Forbrukers adresse

— Forbrukers underskrift (bare hvis dette skjemaet leveres på papir)

— Dato

Kontakt Google for å trekke deg fra disse vilkårene.

E-post: play-eu-support@google.com

Gratisnumre:

Østerrike AT +43800701084
Belgia BE +3280058222
Bulgaria BG +35980012887
Kroatia HR +3858004309
Kypros CY +35780070076
Tsjekkia CZ +420800720234
Danmark DK +4580400265
Estland EE +3728002071
Finland FI +358800526656
Frankrike FR +33805980055
Tyskland DE +498006270506
Hellas GR +302111809419
Ungarn HU +36680200212
Island IS +3548004447
Irland IE +3531800832657
Italia IT +39800598907
Latvia LV +37180205423
Liechtenstein LI +423800566821
Litauen LT +37080000372
Luxemburg LU +35280040217
Malta MT +35680065111
Nederland NL +318000201038
Norge NO +4780062110
Polen PL +48800515743
Portugal PT +351800600820
Romania RO +40800672371
Slovakia SK +421800500823
Slovenia SI +38680688886
Spania ES +34800000307
Sverige SE +46201203096
  1. Tilleggsvilkår

Sperring eller oppsigelse av tilgangen din. Google kan si opp eller sperre tilgangen din til AmG og/eller betalte tjenester av en hvilken som helst årsak, slik det er beskrevet i Googles vilkår for bruk. Dette omfatter hvis du i vesentlig grad eller gjentatte ganger bryter Googles vilkår for bruk, tilleggsvilkårene for bruk av AmG eller retningslinjene for brukere av Google Payments. Før Google sperrer eller sier opp tilgangen din, varsler vi deg på forhånd, såfremt det i rimelig grad lar seg gjøre, som beskrevet i Googles vilkår for bruk, og vi gir deg muligheten til å kommentere det angivelige bruddet. Hvis vi ikke kan bekrefte noe brudd, gjenoppretter Google tilgangen din.

Begrensninger: I tillegg til å følge de grunnleggende atferdsreglene som er beskrevet i Googles vilkår for bruk, kan du ikke