Aanvullende Servicevoorwaarden voor Abonneren via Google

Laatst gewijzigd: april 2022

Abonneren via Google Als u Abonneren via Google wilt gebruiken, moet u tijdens het aankoopproces akkoord gaan met (1) de Servicevoorwaarden van Google en (2) deze Aanvullende Servicevoorwaarden voor Abonneren via Google (de 'Aanvullende Voorwaarden voor Abonneren via Google').

Lees elk van deze documenten zorgvuldig. Ze worden samen de 'Voorwaarden' genoemd. Ze bepalen wat u van ons kunt verwachten als u onze services gebruikt en wat wij van u verwachten.

Tenzij u een in Frankrijk gevestigde consument bent, geldt dat als deze Aanvullende Voorwaarden voor Abonneren via Google in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Google, deze Aanvullende Voorwaarden voor Abonneren via Google van toepassing zijn met betrekking tot Abonneren via Google.

Hoewel ons Privacybeleid geen deel uitmaakt van deze Voorwaarden, raden we u aan het te lezen om beter te begrijpen hoe u uw informatie kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

U kunt deze Voorwaarden tijdens uw aankoop in pdf-indeling bekijken, kopiëren en opslaan. Wij slaan geen exemplaar van deze overeenkomst op.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Uw gebruik van Abonneren via Google

Gebruik van de Service. U mag Abonneren via Google gebruiken om toegang te krijgen tot publicaties ('Publicaties'), abonnementen ('Abonnementen') op deze Publicaties te beheren, die beschikbaar worden gemaakt door externe uitgevers ('Uitgevers'), en toegang te krijgen tot bepaalde premium functies of content in ruil voor eenmalige of terugkerende kosten (elk een 'Betaalde Service' en gezamenlijk 'Betaalde Services'). De Betaalde Services omvatten personalisatie, stickers en andere services van Abonneren via Google die door Google kunnen worden aangeboden. Deze derden zijn niet aangesloten bij Google en Google onderschrijft geen Publicaties die beschikbaar worden gemaakt door Abonneren via Google en afkomstig zijn van een andere bron dan Google. Als u Abonneren via Google gebruikt, is Google uw overeenkomstpartner voor eventuele Betaalde Services die u heeft aangeschaft. De Google-entiteit die Abonneren via Google aan u verkoopt en levert en waarmee u een overeenkomst sluit, komt overeen met de entiteit op uw factuuradres en is de volgende:

Google-entiteit Land van uw factuuradres
Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Mexico, Peru, Verenigde Staten
Google Ireland Limited ('GIL')

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Ierland

Australië, Filipijnen, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam
Google Commerce Limited ('GCL')

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Ierland

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Saudi-Arabië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

Minimumleeftijd. Als u gebruik wilt maken van Abonneren via Google, heeft u een geldig Google-account nodig. In de Servicevoorwaarden van Google kunt u lezen hoe u een Google-account maakt.

U moet voldoen aan eventuele aanvullende eisen betreffende de minimumleeftijd waarvan wordt vermeld dat ze van toepassing zijn op specifieke Abonnementen of functies op Abonneren via Google.

Kosten van derden. U bent verantwoordelijk voor eventuele toegangs- of datakosten die bij derden (zoals uw internet- of mobiele provider) worden gemaakt in verband met uw gebruik van Abonneren via Google.

Informatie over u. In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy beschermen als u Abonneren via Google gebruikt. Google moet uw persoonlijke informatie (zoals uw naam en e-mailadres) mogelijk doorgeven aan Uitgevers om uw transacties te kunnen verwerken, Betaalde Services aan u te kunnen leveren of met u te communiceren over uw account. Als u uw account maakt, wordt u mogelijk ook gevraagd om informatie rechtstreeks aan de Uitgever te verstrekken. Uitgevers stemmen ermee in deze informatie in overeenstemming met hun privacybeleid te gebruiken.

Wijzigingen in deze Voorwaarden. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden worden verwerkt zoals omschreven in de Servicevoorwaarden van Google.

  1. Aankopen en betalingen

Google Payments. Als u Betaalde Services wilt aanschaffen via Abonneren via Google, moet u een Google Payments-account hebben en akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van Google Payments. De Privacyverklaring van Google Payments is van toepassing als u Betaalde Services aanschaft via een Google Payments-account. U bent verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen in uw Google Payments-account met betrekking tot aankopen die u heeft gedaan met Abonneren via Google. Als deze Aanvullende Voorwaarden voor Abonneren via Google in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Google Payments, zijn deze Aanvullende Voorwaarden voor Abonneren via Google van toepassing.

Belastingen. Onder 'Belastingen' wordt verstaan: alle accijnzen, invoerrechten, toeslagen of belastingen (anders dan inkomstenbelasting) die verband houden met de verkoop van Betaalde Services, inclusief eventuele gerelateerde boetes of rente. U bent verantwoordelijk voor eventuele Belastingen en moet betalen voor Betaalde Services zonder dat hierop een korting voor Belastingen wordt toegepast.

Terugbetalingen en herroepingsrecht. Bekijk het Teruggavebeleid van Abonneren via Google voor meer informatie over uw rechten om aankopen in te trekken, te annuleren of terug te sturen voor een terugbetaling. Tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in het Teruggavebeleid van Abonneren via Google of u een herroepingsrecht heeft zoals toegelicht in Artikel 3 hierna, zijn alle verkopen definitief en zijn retourzendingen, vervangingen of terugbetalingen niet toegestaan. Als een vervanging, retourzending of terugbetaling wordt toegekend voor een transactie, kan de transactie ongedaan worden gemaakt. U heeft dan mogelijk geen toegang meer tot de Betaalde Services die u via de betreffende transactie heeft verkregen.

Abonnementen. De kosten voor Abonnementen worden elke factureringsperiode (wekelijks, maandelijks, jaarlijks of een andere periode) automatisch in rekening gebracht. De kosten mogen niet meer dan 24 uur vóór het begin van elke factureringsperiode aan u in rekening worden gebracht. De betreffende factureringsperiode wordt aan u getoond voordat u een Abonnement afsluit.

(a) Proefperioden. Als u Abonnementen afsluit voor een bepaalde prijs, kunt u gedurende een aangegeven proefperiode kosteloos toegang krijgen tot de abonnementsvoordelen. Na deze periode worden er kosten in rekening gebracht totdat u het Abonnement opzegt. Als u wilt voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht, moet u het Abonnement voor het einde van de proefperiode opzeggen. Als u de proefperiode opzegt, raakt u de toegang tot abonnementsvoordelen kwijt aan het einde van de proefperiode. Toegang tot dergelijke proefperioden kan worden beperkt tot een bepaald aantal proefabonnementen per gebruiker gedurende een bepaalde periode. Er kunnen ook andere beperkingen gelden. Als een proefperiode wordt aangeboden, wordt u geïnformeerd over de details van de proefperiode en het opzeggingsproces voordat u het Abonnement aanschaft.

(b) Opzeggingen. U kunt een Abonnement op elk gewenst moment vóór het einde van de toepasselijke factureringsperiode opzeggen, zoals beschreven in het Helpcentrum. Het abonnement wordt dan vanaf de volgende periode opgezegd. Als u bijvoorbeeld een maandabonnement koopt, kunt u dat Abonnement op elk gewenst moment gedurende de maand opzeggen. Het Abonnement wordt dan vanaf de volgende maand opgezegd. U krijgt geen terugbetaling voor de huidige factureringsperiode, tenzij u een Herroepingsrecht heeft zoals omschreven in Artikel 3 of zoals anders is voorzien in het Teruggavebeleid van Abonneren via Google (bijvoorbeeld als een Abonnement niet correct kan worden geleverd). U blijft gedurende de rest van de huidige factureringsperiode Abonnementen en updates (indien van toepassing) van het betreffende Abonnement ontvangen.

(c) Prijswijzigingen. Als u een Abonnement koopt, betaalt u in eerste instantie het bedrag dat u bij de aankoop ziet. We kunnen de prijs van het Abonnement verhogen op basis van prijswijzigingen van de Uitgever, mits de verhoging redelijk is, rekening houdend met uw belangen en de belangen van Google. Google informeert u minstens zes weken van tevoren over een eventuele prijsverhoging. De verhoging is van toepassing vanaf de volgende verschuldigde betaling na de kennisgeving, op voorwaarde dat u de kennisgeving minstens zes weken voorafgaand aan de prijswijziging heeft gekregen. Als u de kennisgeving minder dan zes weken voorafgaand aan de prijswijziging heeft gekregen, is de verhoging pas van toepassing op de betaling na de volgende verschuldigde betaling. Als u de hogere prijs voor een Abonnement niet wilt betalen, kunt u het Abonnement opzeggen zoals beschreven in het gedeelte Opzeggingen van deze Voorwaarden. Er worden dan geen verdere bedragen in rekening gebracht voor het Abonnement. Als u voordat de prijsverhoging van toepassing wordt hiertegen geen bezwaar maakt door uw Abonnement op te zeggen, wordt u geacht te hebben ingestemd met de hogere prijs. Als de Uitgever de prijs van een Abonnement verhoogt en hiervoor toestemming is vereist, kan Google uw Abonnement opzeggen, tenzij u akkoord gaat met de nieuwe prijs.

  1. Herroepingsrecht voor consumenten in de EER

Als u een in de EER gevestigde consument bent en een Abonnement aanschaft als consument, heeft u op grond van de consumentenwetgeving het recht om de overeenkomst te herroepen, zoals hierna wordt toegelicht.

Herroepingsrecht.

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt contact met ons opnemen per e-mail play-eu-support@google.com, per telefoon (zie hieronder voor landspecifieke telefoonnummers) of schriftelijk op het volgende adres: Google Commerce Limited, t.a.v. Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te sturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen van ons terug die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. We voeren de terugbetaling uit via de betaalmethode die u voor de aanvankelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere methode. U hoeft in geen geval kosten te betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Als u heeft verzocht de uitvoering van Services te starten tijdens de herroepingstermijn, betaalt u ons een bedrag dat evenredig is aan de aan u verstrekte Services totdat u ons heeft meegedeeld dat u deze overeenkomst herroept, in vergelijking met de volledige dekking van de overeenkomst.

Modelformulier voor herroepingen.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan: Google Commerce Limited, t.a.v. Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, play-eu-support@google.com.

— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende diensten herroep:

— Besteld op:

— Naam consument:

— Adres consument:

— Handtekening van consument (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

— Datum:

Contact opnemen met Google om deze voorwaarden te herroepen.

E-mail: play-eu-support@google.com

Gratis telefoonnummers:

Oostenrijk AT +43800701084
België BE +3280058222
Bulgarije BG +35980012887
Kroatië HR +3858004309
Cyprus CY +35780070076
Tsjechië CZ +420800720234
Denemarken DK +4580400265
Estland EE +3728002071
Finland FI +358800526656
Frankrijk FR +33805980055
Duitsland DE +498006270506
Griekenland GR +302111809419
Hongarije HU +36680200212
IJsland IS +3548004447
Ierland IE +3531800832657
Italië IT +39800598907
Letland LV +37180205423
Liechtenstein LI +423800566821
Litouwen LT +37080000372
Luxemburg LU +35280040217
Malta MT +35680065111
Nederland NL +318000201038
Noorwegen NO +4780062110
Polen PL +48800515743
Portugal PT +351800600820
Roemenië RO +40800672371
Slowakije SK +421800500823
Slovenië SI +38680688886
Spanje ES +34800000307
Zweden SE +46201203096
  1. Aanvullende Voorwaarden

Uw toegang opschorten of beëindigen. Google kan uw toegang tot Abonneren via Google en/of de Betaalde Services opschorten of beëindigen op grond van de redenen die zijn beschreven in de Servicevoorwaarden van Google. Bijvoorbeeld als u op materiële wijze of herhaaldelijk de Servicevoorwaarden van Google, deze Aanvullende Voorwaarden voor Abonneren via Google of het Gebruikersbeleid van Google Payments schendt. Voordat Google actie onderneemt om uw toegang op te schorten of te beëindigen, stelt Google u hiervan op de hoogte wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, zoals beschreven in de Servicevoorwaarden van Google en krijgt u de kans om opmerkingen te maken over uw vermeende inbreuk. Als de inbreuk niet wordt bevestigd, herstelt Google uw toegang.

Beperkingen: In aanvulling op de basisgedragsregels die zijn beschreven in de Servicevoorwaarden van Google, is het volgende niet toegestaan: