Google Payments Hizmet Şartları - Satıcı

22 Mart 2018

Bu Satıcı Hizmet Şartları ("Sözleşme"), Google Payment Corp. ("GPC") ile sizin ("Satıcı") aranızdaki yasal bir sözleşmedir. GPC, Google LLCın ("Google") bir yan kuruluşudur. Bu Sözleşmeyi kabul edip kayıt işlemine devam edip etmeyeceğinize karar vermeden önce Sözleşmenin tamamını okumalısınız.

AŞAĞIDA "HİZMET ŞARTLARI'NI KABUL EDİYORUM"U VE "KAYDI TAMAMLA" DÜĞMESİNİ TIKLAYARAK BU SÖZLEŞMEYE TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

1. BÖLÜM: TANIMLI TERİMLER

1.1 "Beta Özellikleri" Hizmetin GPC tarafından beta olarak tanımlanmış veya Satıcının uyguladığı Hizmet sürümüne yönelik Entegrasyon Kuralları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere GPC'nin o zamanki mevcut teknik belgelerinde desteklenmeyen özelliklerini ifade eder.

1.2 "Marka Özellikleri" her bir tarafın ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını veya diğer ayırt edici marka özelliklerini ifade eder.

1.3 "Alıcı" bir Ödeme Hesabı kullanarak ödeme yapmak için Hizmeti kullanmak üzere kaydolan kişi veya tüzel kişi anlamına gelir.

1.4 "Operatör" Alıcılara bir Operatör Faturalandırması Hesabı sunan, GPC tarafından onaylanmış bir mobil telefon operatörünü ifade eder.

1.5 "Operatör Faturalandırması" kullanımınıza sunulmuşsa GPC'nin Satıcı adına Alıcının Operatör Faturalandırması Hesabına faturalandırılması için Operatöre bir Ödeme İşlemi göndermesiyle gerçekleşen ödeme işlemini ifade eder.

1.6 "Operatör Faturalandırması Hesabı" belirli Ödeme İşlemlerini finanse etmek üzere Hizmete sahip Alıcı tarafından kaydedilen bir Operatör tarafından sunulan, aylık veya diğer dönemsel faturalandırma hesabını ifade eder.

1.7 "Anlaşmazlıklar" Satıcı ile Alıcı ya da Satıcı ile bir üçüncü taraf arasında, Hizmetin kullanımından doğan, Hizmet Anlaşmazlıkları hariç olmak üzere tüm uzlaşmazlıkları, davaları veya diğer anlaşmazlıkları ifade eder.

1.8 "Google Web Sitesi" Google veya satış ortaklarının sahibi olduğu ya da işlettiği tüm web sitelerinin web sitesi sayfalarını ifade eder.

1.9 "Fikri Mülkiyet Hakları" şu anda ve gelecekte yürürlükte olan ve dünya genelinde geçerli patent kanunu, telif hakkı kanunu, yarı iletken yonga koruma kanunu, manevi haklar kanunu, ticari sır kanunu, ticari marka kanunu, haksız rekabet kanunu, reklam hakkı kanunu, mahremiyet hakkı kanunu ve tüm diğer mülkiyet haklarının yanı sıra bunlarla ilgili tüm uygulama, yenileme, uzatma, eski haline getirmeden zaman zaman ortaya çıkan tüm hakları ifade eder.

1.10 "Ödeme Hesabı" Ödeme İşlemlerinin yapılmasını kolaylaştırmak üzere Hizmete sahip bir Alıcı tarafından kaydedilen ve GPC tarafından kabul edilen kredi kartı hesabını, banka kartı hesabını, Operatör Faturalandırması Hesabını veya diğer ödeme aracını ifade eder.

1.11 "Ödeme İşlemi" Satın Alma Tutarının, Alıcının Ödeme Hesabına borç veya ödeme, Satıcının Ödeme Hesabına ise ödenek olarak kaydedilmesiyle sonuçlanan, bir ödemenin Hizmet aracılığıyla işlenmesini ifade eder.

1.12 "Politikalar" bu Sözleşmede açıkça ifade edilmeyen ancak bu Sözleşmede referans verilen çeşitli politikalar, kurallar, diğer şartlar ve koşullar anlamına gelir. Politikalar zaman zaman GPC tarafından güncellenebilir. Politikalar, kısıtlama olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir:

1.13 "Ürünler" bir Alıcının Hizmeti kullanmak için ödeme yapabileceği, Satıcı tarafından sunulan tüm dijital veya fiziksel ürünleri, malları veya hizmetleri ifade eder.

1.14 "Satın Alma Tutarı" bir Ödeme İşleminin tüm vergileri, gönderim bedellerini, işlem masraflarını veya Ödeme İşleminin parçası olarak Alıcıdan alınan diğer ücretleri içeren para tutarını ifade eder.

1.15 "Satıcı Web Sitesi" Satıcının web sitesi sayfalarını ifade eder.

1.16 "Hizmet" bu Sözleşmede açıklanan, Satıcı ile Alıcı arasındaki satın alma işleminin ödemesini gerçekleştirmek üzere Ödeme İşlemlerinin Satıcı adına yapılmasını sağlayan hizmeti ifade eder.

1.17 "Hizmet Anlaşmazlıkları" GPC ve Alıcılar arasında, yalnızca Hizmetin işleyişindeki bir hata nedeniyle oluşan tüm uzlaşmazlıkları, davaları veya diğer anlaşmazlıkları ifade eder.

1.18 "Ödeme Hesabı" Ödeme İşlemlerinden gelen paranın banka havalesi veya başka bir elektronik fon transferi yöntemiyle (hepsi birlikte EFT) alınması için Satıcının kaydolduğu ülkede Satıcı tarafından belirlenmiş ve GPC tarafından onaylanmış bir finansal kuruluşta bulunan, Satıcıya ait mevduat hesabıdır.

2. BÖLÜM: HİZMET ÖZELLİKLERİ VE AÇIKLAMASI

2.1 Hizmetin Açıklaması. Satıcı aşağıdakileri onaylar ve kabul eder:

(i) Satıcının yaptığı Ürün satışları, GPC veya herhangi bir GPC satış ortağı ile değil, Satıcı ile Alıcı arasında yapılan işlemlerdir;

(ii) GPC, Satıcı için Ödeme İşlemlerini kolaylaştıran bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısıdır ve hiçbir Ödeme İşleminin tarafı değildir;

(iii) GPC, hiçbir Ödeme İşlemi ile bağlantılı bir Alıcı veya Satıcı değildir;

(iv) GPC, Ürünlerin hiçbir özelliğinden veya Ürünlerin açıklamasından sorumlu değildir ve bunları denetlemez;

(v) GPC, bir Alıcının satın alma işlemini veya Ürünlerin ödemesini tamamlayıp tamamlamamasından sorumlu değildir ve bunları denetlemez. Bir Alıcı, Ödeme Hesabı ile satın alma işlemi gerçekleştirmek istediğinde Hizmet bu Ödeme İşlemini Satıcı adına şu iki yoldan biriyle yapar:

(a) bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı veya banka kartı ağları dahil olmak üzere uygun ödeme işlemi ağı yoluyla yapar ya da

(b) aşağıda belirtildiği üzere ödeme ve Operatör Faturalandırması yoluyla toplama amacıyla Operatöre yapar.

2.2 İzin Verilen Ödeme İşlemleri. Satıcı bu Hizmeti yalnızca bir Alıcı tarafından meşru, hilesiz Ürün satışı yoluyla satın alınan bir Ürünün Ödeme İşlemini yapmak için kullanabilir. Ödeme İşlemi, Satıcı Program Politikalarında belirtilen ödeme ve gönderim gerekliliklerini yerine getirene kadar Hizmet aracılığıyla yakalanmak üzere gönderilemez. Hizmet, bir Ürünün Alıcı tarafından satın alınmasının doğrudan sonucu olmadan, bir Ödeme İşlemini gerçekleştirmek veya başka bir şekilde bir Alıcı ile Satıcı arasında para aktarmak için kullanılamaz. Satıcı, Alıcılara nakit avans vermek veya Alıcıların nakit değeri olan öğeleri (ör. seyahat çekleri, ön ödemeli kartlar, para havaleleri vb.) satın almalarını kolaylaştırmak amacıyla Hizmeti kullanamaz, ancak Satıcı, Politikaların izin verdiği ölçüde Alıcıların bir hediye sertifikası ya da değer yüklemeli kart satın alma işlemini kolaylaştırmak için Hizmeti kullanabilir. GPC, bireysel veya toplu işlemlerde belirli bir veya daha fazla dönem içinde yapılabilecek Ödeme İşlemlerine ilişkin Dolar tutarını ya da işlem sayısını sınırlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Hizmetin kullanımıyla ilgili genel kullanım biçimleri ve sınırlamalar oluşturabilir. Satıcı, İçerik Politikalarında belirtildiği üzere, herhangi bir sınırlama olmadan yasaklanmış Ürünler dahil olmak üzere yasa dışı veya yasaklanmış mal veya hizmetlerin yasa dışı işlem görmesini, satın alınmasını veya alışverişinin yapılmasını sağlama ile bağlantılı Ödeme İşlemlerini gerçekleştirmek için bu Hizmeti kullanamaz.

2.3 Hizmetin Kullanımıyla İlgili Sınırlamalar. Satıcının GPC tarafından zaman zaman güncellendiği şekilde, bunlarla sınırlı kalmadan aşağıdakiler de dahil olmak üzere Hizmetin kullanımıyla alakalı Politikalara ve tüm diğer sınırlara uyması gerekir:

(i) Entegrasyon Kuralları;

(ii) Düğme ve Kabul Logosu Kuralları ve Google Marka Özelliği Kuralları;

(iii) Google Gizlilik Politikası ve Google Payments Gizlilik Bildirimi dahil olmak üzere veri güvenliği ve gizliliğine yönelik GPC gereklilikleri;

(iv) buraya Ek A olarak eklenen (zaman zaman güncellenebileceği haliyle) Ödeme İşlemlerini yapmak için kullanılan kart ilişkilendirmelerinin veya ağlarının çalışma kuralları ve/veya politikaları ya da

(v) Operatör Faturalandırması için geçerli Operatör gereklilikleri.

Satıcının Ödeme İşlemleri, her birinin Program Politikalarında açıklandığı haliyle, ters ibraz çözümü politikaları ("Ters İbraz Çözümü Politikası") ve ödeme garantisi politikası ("Ödeme Garantisi Politikası") uyarınca korunabilir.

GPC'nin şunlara hakkı vardır:

(a) Hizmete yönelik bakım ve güncellemeleri gerçekleştirmek için gerekli şekilde Hizmeti tamamen veya kısmen değiştirme, askıya alma veya durdurma;

(b) önceden bildirmeden ve hiçbir sorumluluk yüklenmeden belirli özelliklere sınırlar koyma veya Hizmetin bir kısmına ya da tümüne erişimi kısıtlama.

GPC; sahtekarlığı önleme faaliyetleri, geçerli yasa veya GPC politikalarının yanı sıra ilgili başka nedenlerle bağlantılı olarak herhangi bir Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesini reddedebilir.

2.4 Yasaklanan Eylemler. GPC tarafından yazılı şekilde açıkça izin verilmediği sürece Satıcı aşağıdakileri yapamaz:

(i) Alıcının bir Ürün için ödeme yapmak üzere Hizmeti kullanmasına bir koşul olarak minimum veya maksimum Satın Alma Tutarı belirleme;

(ii) Alıcının herhangi bir kredi kartının, banka kartının, Operatör Faturalandırması Hesabının veya diğer ödeme aracının hesap numarasını Satıcıyla paylaşmasını gerektirme;

(iii) bir Ödeme İşlemini gerçekleştirmek için herhangi bir Hizmet kullanımı ücreti ekleme;

(iv) bir Ürünün satın alınması için geçerli olan vergi tutarını Ödeme İşlemi olarak ayrıca işleme;

(v) önceden ters ibraz olarak iade edilen bir Ödeme İşlemini Hizmete gönderme;

(vi) Alıcının Satıcıya borçlu olduğu herhangi bir borcun ödemesi için Hizmetin kullanımına izin verme.

2.5 Ödeme İşlemi Yetkilendirmesi. Satıcı, bir Ödeme İşlemine yönelik yetkinin alınmasının yalnızca yetkilendirme tarihinden itibaren öncelikli Ödeme Hesabında, Satın Alma Tutarı için kartı veren kuruluşla veya Operatörle yeterli kredinin olduğunu ifade ettiğini kabul eder. Satıcı, yetkilendirmenin Alıcının kimliğine dair bir onay olmadığını ve yetkilendirmenin işlemin ters ibraza veya başka bir geri alma işlemine tabi olmadığına dair GPC tarafından verilen bir garanti olmadığını kabul eder.

2.6 Operatör Faturalandırmasıyla İlgili Ek Şartlar. Bir Alıcı, Operatör Faturalandırmasını kullanarak Ödeme İşlemi yaptığında Satıcının işlemcisi olarak GPC, Alıcı Operatör Faturalandırması Hesabı yoluyla ödenmek ve işlenmek üzere ödemeleri Operatöre gönderecektir. Bu Ödeme İşleminin iptali, geri ödemesi veya düzenlenmesi de Satıcının işlemcisi olarak GPC tarafından Alıcı Operatör Faturalandırması Hesabı yoluyla işlenmek üzere Operatöre gönderilebilir. GPC'nin, Operatörün Operatör Faturalandırma Hesabından veya Alıcıdan (Ödeme İşleminin ödemesi için) para alamaması veya herhangi bir nedenle almayı istememesi ya da Operatör Faturalandırma Hesabını ya da Alıcıyı (Ödeme İşleminin iptali, geri ödemesi veya düzenlenmesi) alacaklandırması veya herhangi bir nedenle alacaklandırmayı istememesi durumunda, Alıcı Ödeme İşlemi (veya iptal, geri ödeme veya düzenleme işlemleri) için Satıcıya veya başka bir kişiye ödeme yapma yükümlülüğü yoktur. GPC'nin Operatörden ödeme bekleyen Satıcıya herhangi bir para ödemesi sunması durumunda GPC, Operatörün Alıcı Operatör Faturalandırma Hesabına yapılan Ödeme İşlemini tamamlamaması ya da Alıcıdan ödemeyi almaması halinde, ödemeler konusunda Satıcıdan ters ibraz veya yeniden hak talebinde bulunma hakkını saklı tutar. GPC, Operatör Faturalandırmasını kullanabilecek Satıcı türlerini ve Operatör Faturalandırması ile satın alınabilecek ürün türlerini sınırlandırabilir.

2.7 Beta Özellikleri. GPC, "olduğu gibi" sunulan Beta Özellikleri zaman zaman Hizmetin bir parçası olarak Satıcının kullanımına açık hale getirebilir. Satıcının Beta Özellikleri kullanımının riski, yalnızca Satıcının kendisine aittir. GPC, kendi takdirine bağlı olarak, Beta Özellikleri herhangi bir zamanda Hizmetin parçası olarak ekleme veya durdurma hakkını saklı tutar.

3. BÖLÜM: HİZMET UYGULAMASI

3.1 Hizmetin Uygulanması. Satıcı, bu Hizmeti Satıcı Web Siteleri dışındaki web siteleri aracılığıyla kullanmayacağını kabul eder. GPC, Hizmetin her bir Satıcı Web Sitesindeki uygulamasına bağlı olarak onay yetkisini her zaman saklı tutar ve Satıcı, GPC tarafından makul şekilde belirtilen uygulama sorunlarını düzeltene kadar Satıcının Hizmeti kullanımını bildirim üzerine askıya alabilir.

3.2 Uygulama Planı. Satıcı, Hizmet için geçerli, eksiksiz ve doğru kayıt bilgileri sunmayı, bunları korumayı ve bilgileri zamanında güncellemeyi kabul eder. Satıcı, elektronik para transferi yoluyla para alma özelliği olan bir Ödeme Hesabı oluşturur ve sürdürür. Satıcı, ödeme yetkisi ve/veya Ödeme Hesabına düşük para ödenmesi için talep göndermek de dahil olmak üzere, Ödeme Hesabının iyi durumda olduğunu finansal kuruluşla birlikte onaylaması için GPC'yi yetkilendirir. Satıcı, hesap bilgilerinin değiştirildiği her zaman Ödeme Hesabını yeniden doğrulaması için GPC'ye yetki verir. Satıcı, GPC'ye Satıcının Hizmeti sürekli kullanmaya uygunluğunu değerlendirmek üzere uygun gördüğü durumlarda zaman zaman kredi raporu edinmeye ve/veya krediyle ilgili ya da başka konularda bilgi edinmeye yönelik sorgularda bulunma yetkisi de verir. GPC, Satıcının Hizmeti sürekli kullanımının bir koşulu olarak, bir krediyle ilgili ya da başka konularda zaman zaman ek bilgiler sunmasını şart koşabilir.

3.3 Uygulama Güncellemeleri. Bildirimde bulunmanın Satıcının bu Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini ortadan kaldırmaması koşuluyla Satıcı, Satıcı Web Sitesinde veya Hizmeti bir Satıcı Web Sitesinde uygulamak için kullanılan kodda veya teknolojide yapılan ve Satıcının Hizmeti uygulamasını olumsuz şekilde etkilemesi beklenen tüm değişiklikleri altmış (60) gün önceden GPC'ye bildirecektir. GPC'nin Hizmete yönelik teknik veya uygulamayla ilgili özellikleri güncellemesi durumunda Satıcı, güncellemelerle alakalı bildirimi aldıktan sonra doksan (90) günden fazla olmamak kaydıyla bu güncellemeleri makul olan en kısa sürede uygulayacaktır. GPC'nin kendi görünüşünü veya marka teknik özelliklerini güncellemesi durumunda Satıcı, güncellemelerle alakalı bildirimi aldıktan sonra otuz (30) günden fazla olmamak kaydıyla bu güncellemeleri makul olan en kısa sürede uygulayacaktır.

3.4 Destek. Satıcı, GPC'ye herhangi bir destek talebinde bulunmadan önce sorunu GPC'ye iletmeden öncelikle kendi başına çözmek için makul çabayı sarf edecektir. Ardından Satıcı, GPC tarafından belirtilen yöntemler aracılığıyla yazılı bir teknik destek talebi gönderebilir. Satıcının Alıcılara sunduğu desteğe ilişkin tüm harcamalar Satıcının kendisine aittir. Satıcı, destek veya Hizmetin işleyişiyle alakalı olarak Satıcı ve GPC arasında yapılan telefon görüşmelerinin kalite güvencesi ve eğitim amacıyla GPC tarafından kaydedilebileceğini kabul eder.

4. BÖLÜM: HİZMETLE İLGİLİ EK ŞARTLAR

4.1 GPC Bir Bankacılık Kuruluşu Değildir. Satıcı burada aşağıdakileri onaylar ve kabul eder:

(i) GPC, bu Hizmeti Alıcılar tarafından gerçekleştirilen Ürün satın alma işlemleriyle bağlantılı Ödeme İşlemlerinin yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla sunar,

(ii) GPC, Ödeme İşlemlerini Satıcı adına gerçekleştirir,

(iii) GPC bir banka veya kiralık emanetçilik kuruluşu değildir,

(iv) Ödeme İşlemlerinin işlenmesi sonucu GPC veya servis sağlayıcılarının (banka servis sağlayıcıları dahil) bünyesinde toplanan paralar Satıcının depozito yükümlülükleri değildir ve Federal Mevduat Sigortası Kurumu veya başka bir devlet kurumu tarafından Satıcı yararına güvence verilmez.

4.2 Sahipsiz Mal. Satıcı, gerçekleşmeleri halinde aşağıdaki durumları onaylar ve kabul eder:

(i) GPC, Hizmet üzerinden veya başka şekilde yapılan bir Ödeme İşleminden kaynaklanan, Satıcıya yönelik fonu elinde bulundurur,

(ii) GPC, Satıcı ile iletişime geçemez ve

(iii) GPC'nin birkaç yıl boyunca Satıcının Hizmeti kullanımına dair kaydı olmaz, daha sonra GPC'nin ilgili kanun uyarınca bu tür para bakiyelerini sahipsiz mal olarak bildirmesi gerekebilir. Yukarıdakilerin meydana gelmesi durumunda GPC, GPC'nin kayıtlarında gösterilen posta adresinden Satıcıyı bulmaya çalışır ve Satıcı, GPC'nin Satıcıyı bulamadığı takdirde ilgili yasaların izin verdiği şekilde, sahipsiz mallardan bekleme ücreti veya diğer yönetim ücretleri olarak kesinti yapma koşuluyla bu tür paraları sahipsiz mal olarak ilgili devlet kurumuna teslim etmesinin gerekebileceğini onaylar ve kabul eder.

4.3 Tasdik Söz Konusu Değildir. Satıcı; GPC'nin Satıcı Web Sitesini, Satıcı Web Sitesinde görünen veya Satıcı tarafından GPC'ye sunulan tüm bilgileri veya diğer içerikleri ("Satıcı İçeriği") ya da herhangi bir Ürünü tasdik etmediğini kabul eder. Satıcı, kendi Satıcı Web Sitesinde ya da başka bir mecrada GPC veya Google tarafından onaylandığına ilişkin herhangi bir ifade veya imada bulunmayacağını kabul eder. Satıcı İçeriğinin Hizmet içinde veya Google Web Sitelerinde göründüğü kadarıyla GPC, kendi takdirine bağlı olarak Satıcı İçeriğini değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

4.4 Alıcının Kimliği. GPC'nin ilgili yasanın gerektirdiği ölçeğin haricinde Satıcıya yönelik olarak Alıcıların arka planlarını araştırma veya kimliğini doğrulama sorumluluğu yoktur. GPC, Satıcıya Alıcıları değerlendirme konusunda ya da Alıcılara Satıcıyı değerlendirme konusunda yardımcı olmak amacıyla geri bildirimler veya başka sıralama sistemleri sunabilir. Satıcı, tüm geri bildirimlerin veya sıralama sistemlerinin sadece üçüncü tarafların fikirlerini yansıttığını ve GPC'nin kendi fikri, görüşü veya taahhüdü olmadığını kabul eder.

4.5 Anlaşmazlıklar. Ters İbraz Çözümü Politikası'nda açıkça sunulduğu durumlar haricinde, Anlaşmazlıklar konusunda yalnızca Satıcı sorumludur. GPC, hiçbir Anlaşmazlığın bir tarafı değildir ve Anlaşmazlık konusunda sorumlu olmayacaktır. Satıcı, Anlaşmazlıklar konusunda Ters İbraz Çözümü Politikası'na ve zaman zaman GPC tarafından sunulduğu üzere diğer anlaşmazlık prosedürlerine tabidir. GPC, Anlaşmazlıkların çözümü için Satıcı ve Alıcı arasında iletişimi kolaylaştıracak araçları sunabilir. Satıcı ve Alıcı bir Anlaşmazlığı çözemiyorsa GPC, taraflardan birinin talebi üzerine Anlaşmazlığa aracılık edebilir ve GPC'nin kendi takdirine göre bağlayıcı olmayan bir çözüm önerebilir. GPC yalnızca Hizmet Anlaşmazlıklarından sorumludur. Satıcının GPC'ye Hizmet Anlaşmazlıklarının çözümünde makul yardımı sunmayı kabul etmesi koşuluyla, Satıcı hiçbir Hizmet Anlaşmazlığının bir tarafı değildir ve bunlardan sorumlu olmayacaktır.

5. BÖLÜM: MARKA ÖZELLİKLERİ

5.1 GPC Marka Özellikleri. Bu Sözleşmeye tabi olarak ve Satıcı Hizmeti uyguladıktan sonra GPC, Satıcıya Hizmetin kullanılabilirliğini tanıtmak amacıyla Satıcı Web Sitelerinde GPC Marka Özelliklerini görüntülemek için sınırlı, münhasır olmayan ve alt lisansı olmayan bir lisans verir. Satıcı, GPC'nin önceden onayı olmadan Düğme ve Kabul Logosu Kurallarına uygun olarak düğmeleri ve kabul logolarını kullanabilir. GPC Marka Özelliklerinin diğer kullanımları, Google Marka Özelliği Kuralları uyarınca GPC'den önceden onay alınmasını gerektirir. GPC, Satıcıya bildirim vererek ve kullanımı durdurması için makul bir süre zarfı tanıyarak bu paragrafta verilen GPC Marka Özelliklerini kullanma iznini geri alabilir. Satıcı, Google Marka Özelliği Kuralları'na uymayı kabul eder.

5.2 Satıcı Marka Özellikleri. Satıcı, bu Sözleşmeye tabi olarak GPC ve satış ortaklarına, aşağıdakilerle bağlantılı olarak Satıcı Marka Özelliklerini görüntülemeleri için sınırlı, münhasır olmayan ve alt lisansı olmayan bir lisans verir:

(i) Hizmetin işletilmesi

(ii) Satıcıyı bu Hizmeti uygulayan bir satıcı olarak tanımlayan tanıtımlar, sunumlar, pazarlama materyalleri, sözlü iletişimler ve satıcı listeleri (ör. bir Google Web Sitesinde yayınlanan satıcı dizini).

5.3 Marka Özelliği Hakları. Tarafların her biri, herhangi bir sınırlama olmadan Hizmete ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları dahil olmak üzere Marka Özelliklerine ilişkin tüm haklara, unvanlara ve menfaatlere sahiptir. Bu Sözleşmede açıkça belirtildiği durumlar haricinde, tarafların hiçbiri diğer tarafın herhangi bir Marka Özelliği konusunda hak, unvan ya da menfaat sahibi değildir ve açıkça verilmeyen tüm haklar alıkoyulmuş sayılır. Satıcı Marka Özelliklerinin GPC tarafından tüm kullanımı (ilişkili iyi niyet dahil), Satıcının yararına yürürlüğe girecektir; GPC Marka Özelliklerinin Satıcı tarafından tüm kullanımı (ilişkili iyi niyet dahil) ise GPC'nin yararına yürürlüğe girecektir. Bu Sözleşmenin etkili ve istek üzerine kaldığı sürece, tarafların her biri, diğer tarafın kullanımı izlemesini ve diğer tarafın kalite kontrol gereklilikleriyle tutarlı olduğundan emin olması amacıyla 5. Bölümde belirtildiği üzere diğer tarafa diğer tarafın Marka Özelliklerini kullanımına ilişkin örnekler sunmayı kabul eder. Bu Sözleşmenin geçerli kaldığı süre boyunca Satıcı, GPC Marka Özelliklerine karşı çıkmamayı veya başkalarının karşı çıkmasına yardımcı olmamayı (Satıcının kendi Marka Özellikleri haklarını koruma dışında) ve hiçbir Marka Özelliğini ya da GPC'ninkine kafa karıştırıcı derecede benzeyen alan adlarını kaydetmemeyi kabul eder.

6. BÖLÜM: HİZMET ÜCRETLERİ VE ÖDEME ŞARTLARI

6.1 Hizmet Ücretleri. 12. Bölüme tabi olmak üzere, işlemlerin yapılması ve Hizmete yönelik diğer ücretler, Ücret Planlamasında ("Hizmet Ücretleri") belirtildiği şekilde olacaktır. GPC, hizmet sağlayıcı bankalarından menfaat ve/veya başka tazminat ya da Satıcıya ödenmemiş Ödeme İşlemlerinin gerçekleştirilmesinden doğan diğer kazançları elde etme hakkını saklı tutar.

6.2 Ödeme Şartları. Satıcı, Hizmet üzerinde işlemleri yönetecek ve Hizmet de ödemeleri Satıcının kayıtlı olduğu ülkenin para biriminde Satıcı Ödeme Hesabına yapacaktır. GPC, Satıcıya ödenmesi gereken (6.3 numaralı Bölümde belirtildiği şekilde düzenlemelere tabi olan) tutarları, GPC'nin genel kurumsal fonlarından ayrı tutacak ve GPC'nin kurumsal işletme giderleri için kullanmayacaktır. 12. Bölüme tabi olmak üzere, taraflarca karşılıklı olarak başka bir şekilde kararlaştırılmadığı sürece GPC, Ödeme İşlemlerinin Satıcı tarafından alınmak üzere gönderildiği günden sonraki ikinci iş gününün sonundan önce (banka tatilleri hariç) Satıcının Ödeme Hesabına elektronik para transferi yapılması için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Yukarıda belirtilenlere rağmen aşağıdaki durumlarda GPC'nin Satıcıya ödeme yapma yükümlülüğü yoktur:

(i) Satıcının Program Politikaları'nda belirtilen yetkilendirme tutarının engellendiği dönem boyunca parayı almaması durumunda, GPC'nin nihai mevcut fonlarda tam ödeme almadığı tüm Ödeme İşlemleri için ya da

(ii) Satıcının para ödemesi veya havalesi zamanında kazandığı bakiye on (10) Dolardan azsa bu bakiye sonraki para ödemesi dönemine aktarılır.

6.3 Ödeme Düzenlemeleri. Satıcı, Alıcıların kart ilişkilendirmesi ve ağ kuralları ve/veya Ödeme Hesabının sahibiyle (Operatör dahil) olan sözleşmeleri uyarınca ters ibraz hakkının olabileceğini ve belirli işlemlerin Ödeme Garantisi Politikası tarafından kapsanmadığı durumda GPC'nin ters ibrazları Satıcıya devretme hakkının (yükümlülüğünün değil) olduğunu kabul eder. Belirli Ödeme İşlemleri konusunda, GPC aşağıdaki durumlarda ödemeleri durdurabilir veya önceki ödemeleri tersine çevirebilir:

(i) bir Alıcının geri ödeme veya diğer iptal işlemi için GPC'ye hak talebinde bulunması durumunda ya da

(ii) GPC'nin Ödeme İşlemlerinin geçerli olmadığını, suistimal ya da sahtekarlık içerdiğini (örneğin, bir ödeme aracının hileli kullanımı) veya geçerli yasaları, bu Sözleşmeyi veya Politikaları ihlal ettiğini düşündüğü durumlarda.Satıcı, GPC'nin yukarıdaki koşulların herhangi biriyle ilgili olarak yaptığı bir araştırma sürecinde GPC ile işbirliği yapmayı ve GPC tarafından makul şekilde istenebilecek bilgileri vermeyi kabul eder.

GPC, 3.2 numaralı Bölüm uyarınca bir kredi veya başka arka plan araştırmalarını tamamlamak için Satıcıdan ek bilgiler istediği durumlarda, Satıcıya yapılacak ödeme tutarlarını alıkoyabilir.

GPC, bu Sözleşme uyarınca aşağıdakiler karşılığında Satıcıya karşı olabilecek tüm ödeme yükümlülüklerini telafi edebilir:

(i) Satıcının borçlu olduğu Hizmet Ücretleri,

(ii) daha sonraki bir iptal, geri ödeme, ters ibraz veya Ödeme İşlemlerinden önceki başka bir düzenleme nedeniyle Satıcıya fazladan ödenen tutarlar ve

(iii) Satıcının bu Sözleşme veya başka bir sözleşme kapsamında GPC'ye borçlu olduğu tüm diğer tutarlar. Satıcının negatif bakiyesi olması durumunda (örneğin, belirli bir döneme ilişkin mahsup gelirleri aşan negatif düzeltmelerden dolayı) GPC, negatif bakiye tutarını Ödeme Hesabına borç kaydedebilir. Ayrıca GPC, bu Sözleşme uyarınca Satıcının borçlu olduğu ve hemen ödenmesi gereken tutarları Satıcıya faturalandırmayı tercih edebilir.

6.4 Ayırma. GPC; ters ibraz, iptal veya Satıcının Hizmeti kullanımıyla alakalı başka yükümlülükler olması durumunda GPC için yeterli paranın bulunmasını sağlamak üzere, Ödeme İşlemlerinin yapılmasına ilişkin Satıcıya ödeyeceği gelirin bir kısmını alıkoyma ("Ayırma") hakkını saklı tutar. GPC'nin Ayırma işlemi yapabileceği durumlara sınırlama olmamak kaydıyla aşağıdakiler dahildir:

(a) Satıcının mali durumunda veya alacaklıları ile olan ödeme kaydında olumsuz değişiklikler;

(b) ters ibrazlar ve iptallerde aşırı oran veya Alıcı desteği sorunları ya da

(c) Satıcının iş veya ürün yapısında önemli değişiklikler. GPC, bir Ayırma işlemi yapılması sonucunda Satıcının uğradığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

6.5 Geri Ödemeler ve Düzenlemeler. Satıcı, kendi iade/iptal politikasını Satıcı Web Sitesinde açıkça sunacaktır. Satıcının bir Ödeme İşlemi ile bağlantılı olarak iade, iptal veya fiyat düzenlemesi işlemlerine izin verdiği takdirde Satıcı, Alıcının talebini aldıktan sonraki üç (3) gün içinde Hizmetin geri ödeme işlevini kullanarak Alıcıya kredi başlatacaktır. Geri ödemeler, Ödeme İşleminin toplam tutarını aşamaz. Satıcı, Alıcıya geri ödeme yapılması karşılığında nakit veya herhangi bir bedel kabul etmeyeceğini beyan eder. Satıcı, yasalar uyarınca gerekli olmadığı takdirde Hizmet üzerinden ödemesi yapılan bir Ürün ile alakalı olarak Alıcıya nakit geri ödeme yapmayacağını kabul eder. Satıcının Hizmet dışında bir araç üzerinden geri ödeme yapması durumunda, Ödeme İşleminin Hizmet üzerinden ters ibraza neden olması halinde Satıcı sorumlu olarak kalır. Satıcının iade/iptal politikası iade veya iptal işlemlerini yasaklıyor olsa bile Satıcı işlemlerle alakalı ters ibrazları yine de alabileceğini kabul eder. GPC'nin geri ödemeyi yapmak için yeterli parayı Satıcıdan alamadığı durumda GPC, Hizmet üzerinden Satıcıdan gelen bir geri ödeme talebini reddedebilir veya geciktirebilir.

6.6 Vergiler ve Diğer Ücretler. Cezalar ve faizler dahil fakat özellikle GPC'nin net gelirine dayalı vergiler hariç olmak üzere satış, kullanım, kişisel mülkiyet, katma değer, gider, gümrük, ithalat veya damga pulu vergileri ile bu Sözleşme kapsamındaki işlemler açısından, hangi türde olursa olsun, resmi makamlarca geçerli kılınmış tüm vergileri Satıcı ödeyecektir. Açıkça belirtmek gerekirse GPC, Ödeme İşlemlerine ilişkin satışları veya geliri ya da diğer vergileri toplayan kuruluş değildir ve bu konuda sorumluluğu yoktur. GPC'nin geçerli vergileri toplama hususunda yasal yükümlülüğünün olduğu durumda, uygun tutar Satıcıya fatura edilecek ve fatura veya diğer bildirimin tarihinden itibaren net otuz (30) gün içinde Satıcı tarafından ödenecektir. Satıcı, GPC'nin bu sözleşmenin hükümleri altında ödemeleri yapması için ilgili devlet kurumu tarafından şart koşulabilecek belgeleri (sınırlama olmadan Satıcının ilgili devlet kurumu tarafından yetkilendirildiği şekilde vergi ödeme yükümlülüğünden muaf olduğuna ilişkin geçerli bir sertifika dahil olmak üzere) derhal GPC'ye sunacak ve GPC de Satıcı bu dokümanları sunana kadar bu sözleşmenin hükümleri altında yapılması gerekli olan tüm ödemeleri durduracaktır. Satıcı, Satıcının muaf olduğunu gösteren, doldurulmuş bir IRS Formu W-8BEN dahil olmak üzere gerekli bilgileri GPC'ye sağlamadığı takdirde GPC'nin 2011 yılından itibaren herhangi bir takvim yılı içinde aşağıdaki durumların oluştuğu, Satıcının GPC üzerinden yaptığı brüt yıllık satışları Ulusal Gelir İdaresi'ne bildirecektir:

(i) Satıcının 20.000 ABD Dolarını aşan toplu ödemeler aldığı durumlarda ve

(ii) 200'den fazla işleminin olduğu durumlarda. Satıcı, bu Sözleşme uyarınca tüm vergi ödemelerinin veya Satıcı tarafından ödemelerin yapıldığı zamandaki diğer yeterli vergi ödemesi kanıtlarının asıl veya onaylı kopyalarını GPC'ye derhal sunacaktır.

7. BÖLÜM: GİZLİLİK VE MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Gizlilik. Satıcı, Alıcının talep ettiği işlemi gerçekleştirmek ve Alıcının hesabını Satıcı ile korumak ya da Program Politikaları tarafından açıkça izin verildiği durumlar haricinde, Hizmet yoluyla elde ettiği tüm Alıcı bilgilerini gizli tutacak ve bunları kullanmayacak veya paylaşmayacaktır. Satıcı, Hizmet ile bağlantılı olarak GPC'den elde edilen Alıcı bilgilerinin Google Payments Gizlilik Uyarısı'na tabi olduğunu beyan eder. Satıcı, GPC'den elde edilen Alıcı bilgilerini Google Payments Gizlilik Uyarısı'na aykırı olacak hiçbir şekilde kullanmayacağını veya paylaşmayacağını da kabul eder. Satıcı, bu Sözleşme kapsamında çalışmak üzere GPC Gizli Bilgilerine erişimi gerekli ve üçüncü taraf gizli bilgileri ifşa etmemek üzere yazılı bir sözleşmeye tabi olan çalışanlar, aracılar, temsilciler veya Satıcının sözleşmeli firmaları ("Yetkili Personel") haricinde, hiçbir GPC Gizli Bilgisini GPC'nin önceden yazılı onayı olmadan ifşa etmeyecek veya bunların ifşa edilmesine neden olmayacaktır. Satıcı, herhangi bir Yetkili Personelin bu paragrafı ihlal eden eylemlerinden ve/veya ihmalinden Satıcının sorumlu olduğunu kabul eder. Satıcı, makul özen düzeyinin altında olmamak üzere, benzer yapıdaki kendi bilgilerine ilişkin gösterdiğiyle aynı derecede özeni GPC Gizli Bilgilerini korumak için de göstermeyi ve GPC Gizli Bilgilerinin herhangi bir yetkisiz üçüncü tarafa iletilmesini engellemeyi kabul eder. "GPC Gizli Bilgileri" sınırlama olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir:

(a) Hizmet ile alakalı tüm GPC yazılımları, teknolojileri, programlamaları, teknik özellikleri, materyalleri, kuralları ve belgeleri;

(b) herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla bu Sözleşme uyarınca sunulan fiziksel, fiziksel olmayan, görsel, elektronik, mevcut veya gelecekteki bilgiler dahil olmak üzere tüm bilgiler. Örneğin:

(i) ticari sırlar;

(ii) fiyatlandırma dahil finansal bilgiler;

(iii) araştırma, geliştirme, prosedürler, algoritmalar, veriler, tasarımlar ve uygulama bilgisi dahil olmak üzere teknik bilgiler;

(iv) operasyonlar, planlama, pazarlama ve tanıtım planları, ürünler dahil olmak üzere işle ilgili bilgiler ve

(c) GPC veya Google tarafından "Gizli" ya da eşdeğer bir şekilde yazılı olarak belirtilen tüm diğer bilgiler.

Bu Sözleşme, Satıcıya aşağıdaki gibi GPC Gizli Bilgileri ile alakalı hiçbir yükümlülük getirmez:

(a) GPC veya Google'dan almadan önce Satıcının sahip olduğu bilgiler;

(b) Satıcının herhangi bir hatası olmadan herkese açık hale gelen bilgiler;

(c) Gizlilik görevi olmayan bir üçüncü taraftan Satıcının haklı olarak aldığı bilgiler veya

(d) bu Sözleşmeyi ihlal etmeden Satıcı tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgiler. GPC Gizli Bilgilerinin yasa, mahkeme emri veya diğer hükümet talebi uyarınca üretilmesinin gerektiği takdirde ("Süreç"), Satıcı bu yükümlülük konusunda GPC'yi derhal bilgilendirmelidir. Satıcı, GPC ile ilgili aşağıdaki durumlarda Sürece yanıt olarak GPC Gizli Bilgilerini üretmeyecek veya ifşa etmeyecektir:

(i) mahkemeden veya Süreci şart koşan diğer yasal veya devlet kurumundan koruma talep ettiği ve talebinin reddedildiği durumda;

(ii) Sürece yanıt olarak GPC Gizli Bilgilerinin üretilmesini veya ifşa edilmesini yazılı olarak onaylamadığı durumda. GPC'nin yazılı talebi üzerine Satıcı, tüm GPC Gizli Bilgilerini kopyalarının tamamıyla birlikte derhal iade edecek ve tüm GPC Gizli Bilgilerinin ve kopyalarının imha edildiğini yazılı olarak onaylayacaktır.

7.2 Kullanıcı Adı, Şifre ve Satıcı Kodu. Satıcı, Hizmet kullanıcı adının/şifresinin ve satıcı kodunun gizliliğini (Entegrasyon Kurallarında açıklandığı üzere) korumaktan sorumludur. Kullanıcı adını/şifreyi ve satıcı kodunu kullanan kişilerin gerçekleştirdiği tüm Hizmet etkinliklerinin sorumluluğu, kullanıcı adının/şifrenin ve satıcı kodunun kullanımı veya yanlış kullanımından doğacak sonuçlar da dahil olmak üzere Satıcıya aittir. Satıcı, Satıcının bilgisi dahilinde kullanıcı adının/şifresinin veya satıcı kodunun yetkisiz kullanımını veya Hizmetle alakalı tüm diğer güvenlik ihlallerini derhal GPC'ye bildirmeyi kabul eder. Satıcı; tüm memurlara, çalışanlara, aracılara, temsilcilere ve Hizmetin kullanıcı adına/şifresine erişimi olan diğer kişilere Hizmet'i kullanma yetkisi vereceğini ve bunun yasal olarak Satıcının kendisini bağlayacağını kabul eder.

7.3 Mülkiyet Hakları. GPC ve lisans verenleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm yazılım, teknoloji, bilgi, içerik, materyal, kural ve belge dahil olmak üzere yine herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla Hizmete ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları (ve tüm geliştirmeler veya türev çalışmalar) da dahil olmak üzere tüm haklara, unvanlara ve menfaatlere sahip olacaktır. Satıcının Sözleşmede açıkça belirtilen sınırlı kullanım hakları dışında burada hiçbir hakka, unvana veya menfaate sahip değildir. Bu Sözleşmede açıkça verilmemiş tüm haklar alıkonulmuş sayılır. Satıcı; Hizmeti değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, Hizmetten türev çalışmalar hazırlamamayı, derlememeyi, ters mühendislik yapmamayı, kodunu çevirmemeyi veya aksi takdirde Hizmetten kaynak kodu çıkarmaya çalışmamayı kabul eder.

8. BÖLÜM: GARANTİLER; GARANTİ REDDİ

8.1 Beyanlar ve Garantiler. Satıcı aşağıdakileri beyan ve garanti eder:

(a) kişiyse Satıcının en az 18 yaşında olduğunu,

(b) ticari kuruluşsa Satıcının kayıtlı olduğu ülkede tam yetkili olduğunu,

(c) Satıcının Sözleşmeye dahil olma ehliyetinin, tam gücünün ve yetkisinin olduğunu ve bu Sözleşmenin Satıcının geçerli ve bağlayıcı yükümlülüklerini teşkil ettiğini,

(d) Satıcının kayıtlı olduğu ülkede yerleşik olduğunu,

(e) Satıcının, Satıcı Web Sitelerinin sahibi olduğunu ve bunları denetlediğini ve aksi takdirde Satıcı Web Sitelerinde Hizmeti kullanmak üzere Satıcıya izin vermek için gerekli tüm haklara, yetkilere ve lisanslara sahip olduğunu ve bunları sürdürdüğünü;

(f) Satıcının bu Sözleşmeyi uygulamasının ve Hizmeti kullanımının, Satıcının veya diğer satış ortaklarının tabi olduğu diğer sözleşmeleri ihlal etmediğini;

(g) Satıcının bu Hizmeti kullanımıyla bağlantılı tüm ilgili yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyacağını.

8.2 GARANTİLERE İLİŞKİN SORUMLULUK REDDİ BEYANI.  HİZMET (TÜM İÇERİK, YAZILIM, VERİ İLETİMİ, İŞLEVLER, MATERYALLER VE HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA HİZMET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR OLARAK SUNULAN BİLGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE) "OLDUĞU GİBİ" VE GARANTİ VERİLMEKSİZİN SUNULUR. GPC SATIŞ ORTAKLARI VE ARACILARI, HAK İHLALİNDE BULUNMAMA, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TÜM GARANTİLERİ (AÇIK, ZIMNİ, YASALARCA ZORUNLU VEYA BAŞKA TÜRDE) REDDEDER. GPC, Hizmete ilişkin İŞLEMLERİN kesintisiz ve hatasız olacağını garanti etmez. GPC, hizmet kesintilerinden dolayı (güç kesintileri, sistem hataları veya Ödeme İşlemlerinin veya Hizmetin alımını, işlenmesini, kabulünü, tamamlanmasını veya gerçekleştirilmesini etkileyebilecek diğer kesintiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sorumluluk kabul etmez.

9. BÖLÜM: SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE TAZMİNAT

9.1 SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. GPC (BAĞLI KURULUŞLARI VE ARACILARI DAHİL) HİÇBİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, CEZAİ VEYA ÖRNEK TEŞKİL EDEN KÂR KAYBI, GELİR KAYBI, SAYGINLIK KAYBI YA DA YEDEK HİZMETLERİN SAĞLANMASINDAN KAYNAKLANANLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR HASARDAN, SEBEBİ HER NE OLURSA OLSUN VE HAK TALEBİNİN TÜRÜNDEN VEYA EYLEM NEDENİNİN DOĞASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK, GPC BU TÜR BİR HASAR YA DA KAYIP OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE SATICIYA KARŞI SORUMLU OLMAZ. GPC'NİN BU SÖZLEŞMEDEN VE HİZMETTEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU (GPC'NİN BU SÖZLEŞMEDEN VE HİZMETTEN KAYNAKLANAN TÜM DİĞER HAK TALEPLERİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞUYLA TOPLANDIĞINDA) HİÇBİR ŞEKİLDE HAK TALEBİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ ÜÇ (3) AYLIK DÖNEM İÇİNDE GPC’NİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ALDIĞI VE ELİNDE TUTTUĞU NET ÜCRETLERDEN FAZLA OLMAZ. YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMALAR, HERHANGİ BİR SINIRLI TELAFİNİN TEMEL AMACININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK GEÇERLİDİR. Taraflardan her biri, diğerinin bu Sözleşmeyi bu paragrafta belirtilen sorumluluk sınırlamalarıyla kabul ettiğini ve söz konusu sınırlamaların taraflar arasındaki iş sözleşmesinin temelini teşkil ettiğini beyan eder.

9.2 Satıcı Tazminatı. Satıcı, GPC Tazmin Edilen Taraflarını aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak GPC Tazmin Edilen Tarafları aleyhindeki tüm üçüncü taraf hak talepleri, yükümlülükler, kayıplar ve harcamalar için (hasar tazminatları, uzlaşma tutarları ve makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) tazmin etmeyi, savunmayı ve bunlardan masun tutmayı kabul eder:

(i) Satıcı Web Siteleri,

(ii) Satıcı Marka Özellikleri;

(iii) Satıcının Hizmet Kullanımı ve/veya (iv) bu Sözleşmenin veya Politikaların Satıcı tarafından herhangi bir şekilde ihlali ya da bunlara uymaması. "GPC Tazmin Edilen Tarafları" aşağıdakileri içerir:

(a) GPC, Google, bağlı kuruluşları ve diğer satış ortakları

(b) GPC, Google, bağlı kuruluşları ve diğer satış ortaklarının memurları, müdürleri, aracıları, çalışanları, bilgi sağlayıcıları, lisans verenleri, lisans sahipleri, danışmanları ve diğer ilgili üçüncü taraflar (Paymentech, L.P. dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla). GPC, kendi denetleme kurulunu masrafları kendisine ait olmak üzere savunmaya dahil edebilir.

10. BÖLÜM: FESİH

10.1 Satıcı tarafından. Satıcı, GPC'ye önceden yazılı veya aksi takdirde GPC tarafından izin verildiği şekilde bildirim sunduktan sonra bu Sözleşmeyi veya Satıcının Hizmeti kullanımını herhangi bir zamanda feshedebilir.

10.2 GPC tarafından. GPC, bu Sözleşmeyi sınırlama olmamak kaydıyla aşağıdakiler dahil olmak üzere herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenden ötürü ve Satıcıya karşı yükümlülüğü olmadan feshedebilir, sınırlandırabilir veya askıya alabilir:

(i) faal olmama,

(ii) bu Sözleşmenin veya Politikaların ihlali

(iii) GPC'nin makul takdiri dahilinde, Satıcının Hizmeti kullanımının, GPC'ye veya Ödeme İşlemlerinin yapılması için kullanılan herhangi bir ödeme kartı sistemine yönelik mali zarar veya itibar kaybı riski oluşturması durumunda.

10.3 Feshin Sonuçları. 1, 4, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.3, 8, 9, 10.3 ve 11 numaralı Bölümler, bu Sözleşme feshedilene veya Sözleşmenin süresi bitene kadar uygulanmaya devam edecektir. GPC, 6.2 numaralı Bölümde (Ödeme Şartları) belirtilen ödeme şartlarına bağlı kalmadan, bu Sözleşmenin sona ermesinin veya feshedilmesinin ya da Satıcının Hizmeti kullanımının başka şekilde durdurulmasının ardından GPC'nin yüz seksen (180) güne kadar dönem için olası ters ibraz riski beklentisini karşılamak amacıyla fonları durdurabilir. Satıcı, bu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra ortaya çıkan ters ibrazlardan ve tüm diğer yükümlülüklerden sorumlu olmaya devam edecektir. GPC, bu Sözleşmenin sona ermesinin veya feshedilmesinin ardından Satıcının Hizmete erişimini devre dışı bırakabilir.

11. BÖLÜM: GENEL

11.1 GPC'ye Yönelik Bildirim. Bu Sözleşmede aksinin belirtildiği durumlar haricinde, bu Sözleşme kapsamında Satıcı tarafından GPC'ye yönelik tüm bildirimler İngilizce yapılacak ve bir kopyası aynı adresteki Hukuk Departmanının dikkatine olmak üzere Google Payment Corp., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 adresine yazılı şekilde gönderilecektir. GPC'ye yönelik bildirim, bizzat teslim edildikten, gece kuryesinin yazılı alındı onayından veya kayıtlı ya da onaylı e-postanın alındı doğrulamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.

11.2 Satıcıya Yönelik Bildirim. GPC, Hizmet ile alakalı olarak Satıcı ile aşağıdakiler dahil olmak üzere elektronik iletişim araçları üzerinden iletişim kurabilir:

(i) Kayıt sırasında GPC'ye Satıcı tarafından sunulan e-posta adresine elektronik posta göndererek

(ii) Hizmet konsolunda veya bir Google Web Sitesi üzerinde bildirim veya iletişim yayınlayarak.

GPC ve Satıcı, GPC'nin elektronik iletişim yoluyla şu tür ve kategorilerde iletişim ve kayıt iletebileceğini kabul eder: Bu Sözleşme (ve üzerinde yapılabilecek revizyonlar veya düzeltmeler), Hizmet ile ilgili bildirimler veya haberler, ödeme yetkileri ve Satıcının Hizmeti kullanımına ilişkin diğer konular. Satıcı, Hizmeti kullanmak ve elektronik iletişimlere erişmek amacıyla kendi donanımını, yazılımı ve elektronik iletişimini sağlamaktan sorumludur. Satıcı, elektronik iletişimleri kağıt kopyalarını yazdırarak veya Satıcının bilgisayarında elektronik kopyalarını kaydederek saklamalıdır. Elektronik iletişimler, kayıt sırasında Satıcı tarafından sunulan veya bu Sözleşmeye uygun şekilde daha sonra Satıcı tarafından düzeltilen e-posta adresine GPC tarafından gönderildiğinde ya da GPC tarafından Hizmet konsolunda veya bir Google Web Sitesi'nde yayınlandığında alınmış sayılır. İlgili yasalar uyarınca GPC'nin Satıcıya yazılı kağıt biçiminde sağlaması gereken iletişim veya kayıt kategorileriyle ilgili olarak GPC ve Satıcı, GPC'nin bu iletişimleri veya kayıtları elektronik yoldan sağlayabileceğini kabul eder. Elektronik iletişimler konusunda aşağıdaki ek şartlar geçerlidir:

(a) Satıcı, elektronik iletişimin başka bir elektronik kopyasını ücretsiz olarak istemek üzere GPC ile buradan iletişime geçebilir;

(b) Satıcı elektronik bir iletişimin basılı bir kopyasını isteyebilir ve GPC basılı bir kopya sunmak üzere Satıcıdan ücret talep etme hakkını saklı tutar;

(c) Satıcı, elektronik iletişimler için kullanılan Satıcı kayıt bilgilerini (e-posta adresi gibi) güncellemek veya elektronik iletişimleri alma onayını geri çekmek amacıyla Hizmetin iletişim sayfası yoluyla GPC ile iletişime geçebilir;

(d) GPC, Satıcının GPC'den elektronik iletişimler alma onayını reddetmesi veya geri çekmesi durumunda Satıcının Hizmeti kullanımına son verme hakkını saklı tutar.

11.3 Geçerli Yasa; Mahkeme Yeri. Bu Sözleşme, Kaliforniya'nın seçtiği yasalar ve ilgili federal ABD yasaları hariç olmak üzere Kaliforniya yasalarına tabi olacaktır. Bu Sözleşme ile alakalı tüm anlaşmazlıklar için özel mahkeme yeri, Kaliforniya'nın Santa Clara County eyalet veya federal mahkemeleridir ve her bir taraf bu mahkemelerin yargılama konusunda özel yetkiye sahip olduğunu kabul eder. Taraflar; Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu veya Tekdüzen Bilgisayar Enformasyon İşlemleri Yasası'nın bu Sözleşme için geçerli olmayacağını açıkça kabul etmişlerdir.

11.4 Sözleşmenin Bütünlüğü; Değişiklik. Bu Sözleşme, taraflar arasındaki konuyla alakalı tüm sözleşmeleri teşkil eder. Bu Sözleşme, konuyla alakalı, sözlü veya yazılı tüm diğer önceki veya ikincil sözleşmelerin yerini alır. Sözleşme, tarafların her biri, izin verilen varisleri ve devrettikleri kişiler için bağlayıcı olmaya devam eder ve onların yararına olacak şekilde yürürlükte kalır. GPC, bir Google Web Sitesinde bildirim yayınlayarak veya başka bir şekilde Satıcıya bildirerek bu Sözleşmenin herhangi bir kısmını istediği zaman ve sadece şahsi karar verme yetkisiyle değiştirme, üzerinde değişiklik yapma veya düzeltme hakkına sahiptir. Değişiklikler, GPC tarafından yayınlandığı veya GPC tarafından Satıcıya bildirim gönderildiği andan itibaren geçerli olur, bunların kabul edildiği varsayılır ve ileriye dönük olarak yayınlama veya gönderim tarihinden sonraki Ödeme İşlemleri için geçerlidir. Satıcının değişikliği kabul etmemesi durumunda, Satıcının Hizmeti kullanmayı sonlandırması gerekir; bu, Satıcının tek ve münhasır çözümüdür.

11.5 Devir. Satıcı, GPC'nin önceden yazılı onayı olmadan birleşme, hisse satışı veya varlıkların satışı yolu dahil olmak üzere bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hakkını veya yükümlülüğünü devredemez. Satıcı tarafından bu paragrafı ihlal edecek şekilde bulunulan tüm devir veya aktarma girişimleri geçersiz ve etkisiz olacaktır. GPC, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hakları veya yükümlülükleri Google'a veya Google'ın yan kuruluşlarına devredebilir.

11.6 Mücbir Sebep. Hiçbir taraf, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hükümetin icraatları, terör eylemleri, deprem, yangın, sel veya diğer doğal afetler, çalışma koşulları, elektrik kesintileri ve İnternet arızaları dahil olmak üzere, kendi makul denetiminin dışındaki durumlar nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememesinden veya gecikmelerden (para ödemesi hariç) sorumlu değildir.

11.7 Diğer Hükümler. GPC'nin Sözleşmedeki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması veya yerine getirmemesi, hak veya telafiden feragat teşkil etmez. Başlıklar yalnızca referans amaçlıdır ve bu Sözleşmenin yorumlanması için kullanılmayacaktır. Aksi açıkça belirtilmediği takdirde, bu Sözleşmede belirtilen tüm tutarlar ABD Doları cinsinden ifade edilmiştir. Bu Sözleşmede referans verilen Politikalar ve URL'ler referans olarak eklenmiştir ve zaman zaman GPC tarafından güncellenebilir. Taraflar sözleşmeli firmalardır ve bu Sözleşme taraflar arasında bir aracılık, ortaklık veya ortak girişim teşkil etmez. Hiçbir taraf diğerinin bir çalışanı veya yasal temsilcisi olarak görülmez ve hiçbir tarafın diğer taraf adına bir yükümlülük oluşturma hakkı veya yetkisi yoktur. Bu Sözleşmenin bir hükmünün, yetkili yargı gücüne sahip bir mahkeme tarafından uygulanamaz veya geçersiz olduğu karara bağlanırsa söz konusu hüküm, bu Sözleşmenin taraflar arasında tam anlamıyla yürürlükte kalması ve uygulanabilir olması için gerekli olan minimum oranda sınırlanır veya kaldırılır. Bu Sözleşme; Google'ın üçüncü taraf lehtar olması, GPC Tazmin Edilen Taraflarının 9. Bölümdeki Satıcı tazminatının üçüncü taraf lehtarı olması, Paymentech, L.P'nin Ek A'daki sözleşmenin ve 9. Bölümdeki Satıcı tazminatının üçüncü taraf lehtarı olması koşuluyla Satıcı ve GPC haricindeki taraflar için herhangi bir hak veya çözüm oluşturması için tasarlanmamıştır ve oluşturmayacaktır ve hiç kimse üçüncü taraf lehtar olarak herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

12. BÖLÜM: GOOGLE PLAY İLE DİĞER GOOGLE TİCARET SİTELERİ VE GOOGLE UYGULAMA İÇİ ÖDEMELERİNE YÖNELİK ÖZEL ŞARTLAR

Bu 12. Bölüm yalnızca Hizmeti Google Play'de ya da bir veya daha fazla başka Google ticaret sitesinde (her biri "Google Ticaret Sitesi") kullanan Satıcılar için geçerlidir. Bunun dışında, 12.3 numaralı Bölüm, Hizmeti uygulama içi ödemeleri ("Google Uygulama İçi Ödemeleri") gerçekleştirmek için kullanan Satıcılar için de geçerlidir.

12.1 Google Play ve Diğer Google Ticaret Siteleri. Satıcı, 3.1 numaralı Bölümün ilk cümlesine bağlı olmadan bir Google Ticaret Sitesinde işlem yapmak için Hizmeti kullanabilir. Satıcının Hizmeti bir Google Ticaret sitesinde kullanmak amacıyla bu tür Google Ticaret Siteleri için geçerli hizmet şartlarını ("Google Ticaret Sitesi Hizmet Şartları") ayrıca kabul etmesi ve Satıcının Hizmet hesabının bu Google Ticaret Sitesindeki Satıcı hesabına bağlı olması gerekir. Bu Sözleşme ile ilgili Google Ticaret Sitesi Hizmet Şartları arasında uyuşmazlık olması durumunda, ilgili Google Ticaret Sitesinin Hizmet Şartları geçerlidir.

12.2 Hizmet Ücretleri; Ödeme Garantisi Politikası. GPC, bir Google Ticaret Sitesi üzerinden yapılan işlemler için 6.1 numaralı Bölümde açıklanan Hizmet Ücretlerini Satıcıdan almaz; bunun yerine Satıcı, ilgili Google Ticaret Sitesi'nin Hizmet Şartlarında belirtilen ücretleri öder. GPC tarafından Hizmet için sunulan ücret indirimleri veya ücret feragatleri, ilgili Google Ticaret Sitesinin Hizmet Şartlarında belirtilen ücretler için geçerli değildir. Ödeme Garantisi Politikası, bir Google Ticaret Sitesi üzerinden yapılan işlemler için geçerli değildir.

12.3 Ödeme Şartları; Aylık Ödeme Planlaması. 6.2 numaralı Bölümde açıklanan ödeme planlamasına bağlı kalınmadan, Satıcının Hizmet hesabı 12. Bölüm uyarınca herhangi bir Google Ticaret Sitesine bağlıysa veya Satıcı Google Uygulama İçi Ödemeleri yapmak için Hizmeti kullanıyorsa GPC, Satıcı tarafından alınmak üzere gönderilen Ödeme İşlemleri için Satıcının Ödeme Hesabına elektronik para havalesini sonraki takvim ayının 15. gününde işin kapanışından önceki takvim ayı içinde gerçekleştirmek için ticari açıdan makul çabayı gösterir. Yukarıdaki cümlede açıklanan aylık ödeme planı, bir Google Ticaret Sitesi üzerinden yapılmış olmasından veya Google Uygulama İçi Ödemeler için yapılmış olmasından bağımsız olarak tüm Satıcı Ödeme İşlemleri için geçerlidir. Satıcının para ödemesi zamanında kazandığı bakiye on (10) Dolardan azsa bu bakiye sonraki para ödemesi dönemine aktarılır. GPC'nin tercihine bağlı olarak ve Satıcıya önceden bildirim yapılmadan Satıcının Ödeme Hesabına aylık dönemden daha sık para havalesi yapılabilir.

12.4. Satıcı, geçerli para birimi dönüştürme ücretleri de dahil olmak üzere, paranın dönüştürülmesi ve EFT'nin Ödeme Hesabına işlenmesiyle ilgili tüm ücretleri ödemeyi kabul eder. Satıcı, Ödeme İşlemlerinin yapıldığı zaman ile paranın EFT tarafından Ödeme Hesabına gönderildiği zaman arasında döviz kurlarında olabilecek değişikliklerden kaynaklanan tüm kayıp riskini üstlendiğini onaylar ve kabul eder. Ödeme Hesabına yapılan EFT'yi işleyen bankalar, EFT'nin işlenmesi ve ilgili para birimi dönüştürme işlemi için ücretler uygulayabilir ve bu tür ücretlerden yalnızca Satıcı sorumludur.

12.5 Alıcının Para Birimi. Bir Google Ticaret Sitesi, Satıcının kendi Ürünlerinin satış fiyatlarını listelemesine ve bir Alıcının Satıcının Ürünlerini Satıcının Ödeme Hesabınınkinden farklı bir para biriminde satın almasına izin verebilir ("Alıcı Para Birimiyle Satın Alma İşlemi"). Alıcı Para Birimiyle Satın Alma İşlemlerinde, Satıcıya GPC tarafından Satıcının Ödeme Hesabının para birimiyle ödeme yapılır. Ödeme tutarının hesaplanmasında, Alıcı tarafından belirlenen para biriminin, Ödeme İşleminin gerçekleştirilmek üzere Satıcı tarafından GPC'ye gönderildiği tarihteki döviz kuru değeri kullanılır. Döviz kuru, GPC'nin döviz kurlarını hesaplamak üzere atadığı bir finansal kurum tarafından belirlenir ve bu değer, Satıcıya önceden bildirilmeden piyasa koşullarına göre ayarlanabilir. Alıcı Para Birimiyle Satın Alma İşlemine ait bir geri ödeme, ters işlem, ters ibraz veya başka bir düzeltme yapmak gerektiğinde geri ödeme, ters işlem, ters ibraz veya düzeltme tutarı, GPC tarafından baştaki Alıcı Para Birimiyle Satın Alma İşleminde kullanılmış olan döviz kuruyla hesaplanır. GPC, bu tür para birimi dönüştürme işlemlerinden ücret alma hakkını saklı tutar.

Ek A

Satıcı, GPC ve Paymentech, L.P. Arasındaki Üç Taraflı Sözleşme

Satıcı, arka arkaya üç ay boyunca brüt ürün hacminde beş bin dolar (5000 ABD Doları) veya üzeri miktarda ödeme kartı işlemine ulaşmak için Hizmeti kullanıyorsa bu Ek A, Satıcı için geçerlidir. Bu Ek, ödeme kartlarının kullanımını ("İlişkilendirmeler") kolaylaştıran Kartı veren kuruluş gruplarının ve banka kartı ağlarının gerektirdiği şartları içerir. Bu şartlar, Satıcı, GPC ve Paymentech, L.P. ("Paymentech") arasında üç taraflı bir sözleşme teşkil eder. Paymentech, GPC'nin ödeme kartlarını içeren Satıcı Ödeme İşlemlerinin yapılmasında GPC'ye yardımcı olması için ayrı bir sözleşme yaptığı servis sağlayıcısıdır.

Tanımlar

Satıcı, ilgili ve zaman zaman geçerli olabilecek tüm İlişkilendirme Kurallarına uymayı kabul eder. Satıcı, GPC'nin ve Paymentech'in İlişkilendirme Kuralları tarafından dayatılan gereksinimlere uymak amacıyla bu Ek A'yı değiştirmesinin gerekebileceğini anlar.

İlişkilendirme Kuralları; İlişkilendirmelerle alakalı, zaman zaman ortaya çıkan tüzükler, kurallar ve yönetmeliklerdir.

Kart, Kart sahibine bir Kart veren kuruluş ya da banka kartı ağı tarafından verilen plastik kart ya da hesabın ve hesap numarasının diğer kanıtıdır. Bunların herhangi birinin Satıcıya ödeme yapmak amacıyla kullanılması kabul edilir ve bu Satıcı Ödeme Hizmet Şartları kapsamında işlenir.

Kart sahibi, Kartın verildiği ve bu Kartı kullanma hakkına sahip olan kişidir.

Geri Alma İsteği, bir Kart sahibi veya Kartı veren kuruluş tarafından bulunulan, Satıcının yaptığı bir Kart satışına dair hak talebi veya şikayetle ilgili bilgi talebidir.

Satış Verileri, bir Ödeme İşleminin, Kartla veya Kart sahibine geri ödeme/kredi kullanımı yoluyla yapılan ödemeyi temsil eden kanıtı ve/veya elektronik kaydıdır.

Satıcının Kartları Kabulü

Satıcı, ilgili ve zaman zaman geçerli olabilecek tüm İlişkilendirme Kurallarına uymayı kabul eder. Satıcı, GPC'nin ve Paymentech'in İlişkilendirme Kuralları tarafından dayatılan gereksinimlere uymak amacıyla bu Ek A'yı değiştirmesinin gerekebileceğini anlar.

İlişkilendirme Kuralları, işleme için GPC'ye teklif sunan her Satış Verisi Satıcısının şu koşullara uymasını gerektirir: (1) Satış Verileri, Satıcının normal iş süreçleri dahilinde sunduğu malların, hizmetlerin veya her ikisinin hilesiz satışı ve kiralanması için ödemeyi veya ödemenin iadesini temsil eder; (2) Satış Verileri, geçerli bir işlemin ödemesi (önceden kabul edilmeyen bir çekin ödemesi dahil) dışında ve onaylanmış taksitlendirme, ön ödeme planları, malların gönderilmiş olması ya da hizmetlerin Kart sahibine iletilmiş olması durumları haricinde hiçbir amaçla kredi öğesini içermez; (3) Satıcının bilgisi dahilinde, Satış Verilerinde Kart sahibi tarafından yetki verilmemiş hiçbir materyal değişikliği yapılmamıştır; (4) Satıcı, Kart işlemiyle bağlantılı olarak Kart sahibine nakit avans sunmamıştır ve Satıcı, Kart sahibinin hesabına kredileri etkileyecek ödeme kabul etmemiştir.

Geri Ödemeler ve Düzenlemeler

Kart İlişkilendirmeleri, Satıcının ürün veya hizmetlerin iadesi/iptali ve Kart indirimlerinin düzenlenmesine ilişkin adil bir politika sürdürmesini gerektirir. Satıcı, kendi müşterilerine iade/iptal politikasını da açıkça sunmalıdır.

Satıcı fiyat düzenlemesine, bir Kart satışıyla bağlantılı ürün iadesine veya hizmetlerin iptaline izin veriyorsa Satıcının bu iade veya düzenlemeyi yansıtan Satış Verilerini müşterinin iade/düzenleme talebini aldıktan sonraki 3 gün içinde hazırlayıp GPC'ye iletmesi gerekir.

İade/düzenleme tutarı, Kart Sahibinin ürünü iade etmek üzere ödediği posta ücretini Kart sahibine geri ödemek için gerekli tam tutar haricinde, orijinal Satış Verilerinde toplam olarak gösterilen tutarı aşamaz. Satıcının Kart sahibinin hesabına yatırılacak bir geri ödeme hazırlama karşılığında müşteriden nakit veya herhangi bir ödeme ya da bedel kabul etmesine ve kanun uyarınca gerekli olmadığı sürece bir Kart satışıyla bağlantılı olarak Kart sahibine nakit geri ödeme yapmasına izin verilmez.

Satıcının geri ödeme politikası belirli koşullar altında iadeleri yasaklıyorsa Satıcı yine de İlişkilendirme Kuralları uyarınca satışla alakalı ters ibraz alabilir.

Geri Alma İstekleri

İlişkilendirmeler, Satıcının her işlemin orijinal dokümanlarını işlem tarihinden itibaren en az altı ay boyunca saklamasını ve tüm verilerin kopyalarını işlem tarihinden itibaren en az 18 ay boyunca elinde tutmasını gerektirir. İlişkilendirmeler, Satıcının kopyaların oluşturulması veya depolanması için ücret almasına izin vermez.

Veri Güvenliği ve Gizlilik

Satıcı, bir Kart işleminin gerçekleştirilmesinde Satıcıya yardımcı olmak amacıyla kanun uyarınca özel olarak gerektiği şekilde Satıcının aracıları ve yüklencileri ya da ilgili İlişkilendirme haricinde Kart bilgilerinin ifşa edilmesini önleme konusunda makul dikkat göstermelidir. İlişkilendirme Kuralları, Satıcının kısıtlama olmadan Visa ABD Kart Sahibi Bilgileri Güvenlik Programı (toplu olarak "Güvenlik Kuralları") dahil olmak üzere Visa, MasterCard veya başka bir İlişkilendirme tarafından zaman zaman yayınlanabilecek tüm güvenlik standartlarına ve kurallarına uymasını gerektirir. Satıcı, Ödeme Kartı Endüstri Veri Güvenliği Standardı gereksinimlerine ve diğer Güvenlik Kurallarına uymamanın, Satıcı aleyhinde ya da Satıcının İlişkilendirmelere göre eylemleri nedeniyle GPC veya Paymentech aleyhinde para cezalarının ve/veya diğer cezaların kesilmesine neden olabileceğini anlar ve kabul eder. Bu durum meydana geldiği takdirde Satıcı, Güvenlik Kurallarının ihlali nedeniyle GPC veya Paymentech'e uygulanan tüm para cezası veya diğer cezaları anında tazmin edeceğini kabul eder.

İlişkilendirme Kuralları; Kart Sahibi bilgilerinin ve işlem verilerinin İlişkilendirmelere, Kart Düzenleyiciye ve Kart Sahibine ait olduğunu belirtir.