GPL va oferi Vânzătorului Serviciul (în conformitate cu Termenii și condițiile de mai jos) pentru vânzările Vânzătorului pe piețele Google și, în cazul organizațiilor caritabile, pentru donații caritabile.

O listă a piețelor Google sprijinite de Serviciu poate fi găsită aici. Google poate actualiza ocazional piețele, dar toate tranzacțiile pe piață vor fi procesate în conformitate cu Termenii și condițiile de mai jos. Consultați termenii și condițiile produsului pentru a afla dacă un anumit produs este o piață sau nu.

Pe lângă vânzările pe piețele Google, Vânzătorul își va oferi produsele pentru vânzare de către Google, caz în care Google îi va datora bani Vânzătorului. Google poate solicita GPL să plătească în numele său aceste sume către Vânzător. Pentru evitarea confuziei, Termenii și condițiile de mai jos nu se aplică pentru astfel de plăți. Consultați termenii și condițiile relevante ale produsului pentru mai multe informații despre astfel de plăți.

Termeni și condiții Google Payments - Vânzător (RO)

28 martie 2018

Termenii și condițiile pentru Vânzător („Acordul”) reprezintă un contract legal între Google Payment Limited, o companie constituită în Anglia (nr. de înregistrare 05903713), cu sediul social la 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom („GPL”) și Dvs. („Vânzătorul”). Compania GPL poate fi contactată în Centrul de ajutor la https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. GPL este autorizată și reglementată de Financial Conduct Authority („FCA”) (Autoritatea de Conduită Financiară) ca instituție emitentă de fonduri electronice („Fonduri electronice”) și este înscrisă în registrul FCA cu numărul de înregistrare 900008. GPL este un subsidiar al Google International, LLC („Google”). Vă recomandăm să citiți integral prezentul Acord înainte de a decide dacă îl acceptați și continuați procesul de înscriere.

Înainte de a continua, vă recomandăm să imprimați sau să salvați o copie a prezentului Acord pentru evidențele dvs.

DACĂ DAȚI CLIC PE „ACCEPT TERMENII ȘI CONDIȚIILE” DE MAI JOS ȘI PE BUTONUL „FINALIZAȚI ÎNSCRIEREA”, ACCEPTAȚI SĂ RESPECTAȚI PREZENTUL ACORD.

Acordul va intra în vigoare începând cu data acceptării acestuia de Vânzător („Data intrării în vigoare”).

1. DEFINIȚII

În cadrul prezentului Acord, apar următorii termeni definiți:

„Cont” înseamnă contul în Fonduri electronice pe care GPL îl menține pentru Vânzător.

„Ghid de referințe API” înseamnă ghidul de referințe API publicat periodic de GPL sau de afiliații săi. Prezentul Ghid de referințe API este disponibil la https://developers.google.com/terms.

„Ghid pentru dezvoltatori API” înseamnă ghidul pentru dezvoltatorii API publicat periodic de GPL sau de afiliații săi. Prezentul Ghid pentru dezvoltatori API este disponibil la https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

„Funcții beta” înseamnă funcțiile Serviciului pe care GPL le identifică periodic în documentația tehnică GPL ca aparținând categoriei „beta” sau ca neacceptate. Această documentație tehnică va include Ghidul de referințe API și Ghidul pentru dezvoltatori API aplicabile pentru versiunea Serviciului implementată de Vânzător.

„Caracteristici de marcă” înseamnă numele comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, numele de domenii și alte caracteristici distinctive ale mărcii în cazul fiecăreia dintre părți, respectiv, care sunt deținute (sau licențiate) periodic de respectivele părți.

„Zi lucrătoare” înseamnă altă zi decât sâmbătă, duminică sau o zi de sărbătoare legală în Regatul Unit.

„Cumpărător” înseamnă un Client care folosește Serviciul pentru Tranzacții de finanțare în vederea achiziționării Produselor.

„Operator” înseamnă un operator de telefonie mobilă aprobat de GPL, care oferă Cumpărătorilor un Cont de facturare prin operator.

„Facturare prin operator” înseamnă procesul de plată în cadrul căruia GPL va trimite o tranzacție de plată Operatorului, în numele Vânzătorului, în vederea facturării în Contul de facturare prin operator al Cumpărătorului.

„Cont de facturare prin operator” înseamnă un cont cu facturare lunară sau la alt interval regulat. Contul respectiv este pus la dispoziție de un Operator pe care Cumpărătorul l-a înregistrat la GPL ca Instrument de finanțare.

„Politica privind rezolvarea solicitărilor de rambursare” înseamnă secțiunea din Politicile de produs și din Regulamentul Google Payments cu titlul „Politica privind rezolvarea solicitărilor de rambursare”.

„Client” înseamnă o persoană sau o entitate care se înregistrează pentru Serviciu în calitate de Cumpărător sau de Vânzător.

„Litigii” înseamnă orice neînțelegeri, litigii, aranjamente și/sau alte dispute apărute între Clienți sau alte terțe părți, care decurg din utilizarea Serviciului, cu excepția Litigiilor privind Serviciul.

„Fonduri electronice” înseamnă o valoare electronică emisă de GPL în momentul primirii fondurilor. Fondurile electronice sunt înregistrate în sistemul informatic al GPL și vă permit să exercitați un drept de revendicare față de compania GPL în vederea răscumpărării. Fondurile electronice nu reprezintă o depunere.

„Euro” înseamnă moneda legală în Uniunea Monetară Europeană.

„Instrument de finanțare” înseamnă cont pentru cardul de credit, cont pentru cardul de debit, Cont de facturare prin operator sau alt instrument de plată înregistrat de un Client în cadrul Serviciului și folosit de GPL pentru a finanța emiterea de Fonduri electronice de către GPL în vederea procesării Tranzacțiilor de finanțare și în alte scopuri.

„Tranzacție de finanțare” înseamnă tranzacția prin care GPL (i) inițiază transferul unei Valori a achiziției din Instrumentul de finanțare al Cumpărătorului către GPL, (ii) emite pentru Cumpărător o cantitate de Fonduri electronice egală cu Valoarea achiziției și (iii) transferă cantitatea de Fonduri electronice de la Cumpărător la Vânzător.

„Google” înseamnă Google International, LLC și filialele și afiliații săi.

„Piața Google” înseamnă toate sau oricare dintre piețele operate de Google în care Cumpărătorii pot să cumpere Produse direct de la Vânzător.

„Termenii și condițiile Pieței Google” înseamnă Termenii și condițiile Pieței Google definite în clauza 3.9.

„Politicile de produs și Regulamentul Google Payments” înseamnă politicile Google Payments pentru Vânzătorii care dețin conturi la GPL cu detalii de facturare în România, aceste politici fiind publicate periodic de GPL. Versiunea actuală a Politicilor de produs și a Regulamentului Google Payments este disponibilă la https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

„Protocoale de date GPL” înseamnă protocoalele de date Google aplicabile în cazul Serviciului furnizat de sau în numele companiei GPL Vânzătorului, în conformitate cu prezentul Acord și cu eventualele versiuni revizuite ale acestor protocoale care pot fi aduse periodic la cunoștința Vânzătorului de GPL sau de afiliații săi.

„Site-ul web Google” înseamnă orice site deținut sau administrat de sau în numele companiei Google sau al afiliaților acesteia, inclusiv toate subdomeniile și directoarele acestora, precum și site-urile ce succed acestora.

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile ce decurg din brevete, drepturile de autor, drepturile de protecție a topografiei produselor semiconductoare, drepturile asupra software-ului, drepturile morale, mărcile comerciale și/sau mărcile de servicii, siglele, drepturile asupra bazelor de date sau asociate acestora, drepturile asupra informațiilor comerciale sau a secretelor comerciale ori asociate acestora, drepturile asociate numelor de domenii și orice alte drepturi de proprietate (înregistrate sau neînregistrate) din întreaga lume, inclusiv toate drepturile de reversie și drepturile asupra tuturor aplicațiilor și asupra tuturor înregistrărilor în așteptare, precum și dreptul de a solicita în instanță și de a recupera prejudiciile cauzate de încălcări anterioare ale drepturilor respective.

„Date de conectare” înseamnă numele de utilizator și parola pe care GPL le emite pentru ca Vânzătorul să își poată accesa Contul de Vânzător.

„Ordin de plată” înseamnă (i) instrucțiunea primită de GPL de la Vânzător de a executa o Tranzacție de finanțare autorizată de Cumpărător, acesta având și rolul de notificare către GPL privind autorizarea Cumpărătorului pentru a iniția achiziția unei cantități de Fonduri electronice de la GPL, respectiva cantitate fiind egală cu Valoarea achiziției care face obiectul Tranzacției de finanțare sau (ii) instrucțiunea primită de GPL de la Vânzător de a executa o Tranzacție de rambursare, în funcție de context.

„Produs” înseamnă orice marfă fizică sau digitală, orice bun sau serviciu pe care un Cumpărător îl poate achiziționa de la un Vânzător prin intermediul Serviciului.

„Valoarea achiziției” înseamnă echivalentul prețului unui Produs, incluzând toate taxele aferente și toate costurile de expediere sau de procesare, în funcție de caz.

„Cont de răscumpărare” înseamnă contul de Fonduri electronice administrat de GPL și asociat Vânzătorului, în care GPL transferă Fondurile electronice de la Cumpărători, în cadrul unei Tranzacții de finanțare.

„Tranzacție de răscumpărare” înseamnă tranzacția prin care GPL răscumpără Fondurile electronice aflate în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător și inițiază transferul unei sume echivalente în Contul de decontare deținut de Vânzător.

„Tranzacție de rambursare” înseamnă tranzacția prin care GPL transferă Cumpărătorului Fonduri electronice din Contul de răscumpărare deținut de Vânzător, urmând să răscumpere și să inițieze transferul unei sume echivalente pe Instrumentul de finanțare deținut de Cumpărător utilizând funcția de rambursare din cadrul Serviciului.

„Rezervă obligatorie” înseamnă valoarea monetară a părții din plățile de plătit Vânzătorului ca urmare a procesării Tranzacțiilor de finanțare sau de răscumpărare pe care GPL o poate reține, conform prevederilor Acordului.

„Vânzător” înseamnă orice persoană sau entitate care folosește Serviciul pentru a vinde Produse și pentru a primi Valori ale achizițiilor în urma Tranzacțiilor de finanțare.

„Adresa de e-mail a vânzătorului” înseamnă adresa de e-mail introdusă de Vânzător în momentul înscrierii.

„Site-ul vânzătorului” înseamnă paginile site-ului deținut de Vânzător care oferă Produsele pentru care se poate plăti prin Serviciu.

„Serviciu” înseamnă serviciul de plată prin Fonduri electronice oferit de GPL, numit Google Payments și descris în prezentul Acord, care include procesarea (i) Tranzacțiilor de finanțare și de rambursare în numele Vânzătorilor asociate unei achiziții desfășurate între Vânzător și Cumpărător și a (ii) Tranzacțiilor de răscumpărare.

„Litigii privind Serviciul” înseamnă orice neînțelegeri, reclamații, litigii, aranjamente și/sau alte astfel de litigii între GPL și Clienți, care decurg exclusiv din presupusa neîndeplinire de către GPL a obligațiilor sale conform Acordului sau conform oricărei legi aplicabile, precum și din orice eroare asociată furnizării Serviciului.

„Taxe de serviciu” înseamnă taxele aplicate de GPL pentru Serviciu, conform prevederilor clauzei 7.1.

„Cont de decontare” înseamnă contul de depuneri deținut de Vânzător într-o bancă din România, aceasta fiind desemnată de Vânzător și în privința căreia este notificată în scris compania GPL, care o aprobă pentru primirea fondurilor rezultate în urma răscumpărării Fondurilor electronice păstrate în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător.

„An” înseamnă perioada de douăsprezece (12) luni, începând de la Data intrării în vigoare și fiecare perioadă succesivă de douăsprezece luni.

1.1 Titlurile clauzelor din prezentul Acord există numai pentru a facilita referința și nu vor afecta interpretarea sau înțelegerea Acordului.

1.2 Referința la orice statut sau prevedere statutară include o referință la respectivul statut sau la respectiva prevedere statutară în forma sa modificată, extinsă sau readoptată periodic.

1.3 Cu excepția cazului în care prezentul Acord stipulează explicit altă situație, toate sumele menționate în Acord sunt exprimate în euro.

1.4 Pe durata Acordului, Vânzătorul poate să solicite o copie a Acordului în Centrul de ajutor pentru Vânzător, iar un link către Acord va fi trimis gratuit la adresa de e-mail a Vânzătorului.

2. FUNCȚIILE ȘI DESCRIEREA SERVICIULUI

2.1 Descrierea serviciului. Vânzătorul confirmă și este de acord că:

(a) vânzările de produse de către Vânzător constituie tranzacții între Vânzător și Cumpărător, fără să implice compania GPL, compania Google sau oricare dintre afiliații săi, cu excepția cazului în care GPL, Google sau unul dintre afiliații săi sunt desemnați în mod explicit în calitate de Vânzător sau Cumpărător în respectiva tranzacție;

(b) nici GPL, nici Google și nici afiliații săi nu constituie un Cumpărător, un Vânzător sau o parte implicată în nicio Tranzacție de finanțare, cu excepția cazului în care aceștia sunt desemnați în mod explicit ca atare în înregistrarea Produsului pe un Site Google sau în termenii și condițiile acestuia.

(c) compania GPL nu va fi responsabilă pentru calitatea, siguranța sau legalitatea Produselor promovate, veridicitatea sau exactitatea descrierii Produselor, capacitatea Vânzătorului de a vinde Produsele sau capacitatea Cumpărătorilor de a cumpăra Produsele, și nici nu deține controlul asupra acestora; și că

(d) GPL nu poate să decidă dacă un Cumpărător va finaliza sau nu achiziția sau plata pentru Produsele pe care Cumpărătorul respectiv a fost de acord să le achiziționeze de la Vânzător și nici nu este responsabilă pentru acest lucru. Când Cumpărătorul autorizează o achiziție printr-un Instrument de finanțare, GPL va primi un Ordin de plată de la Vânzător, apoi va procesa Tranzacția de finanțare în numele Vânzătorului (a) prin intermediul rețelei adecvate de procesare a plăților, incluzând, fără limitare, rețelele de carduri de credit sau de debit sau (b) trimițând-o Operatorului, în vederea plății și a colectării de fonduri prin Facturarea prin operator, conform descrierii de mai jos.

2.2 Ordinul de plată permis. Vânzătorul va folosi Serviciul numai pentru a procesa un Ordin de plată pentru un Produs cumpărat de un Cumpărător în urma unei vânzări legitime, de bună credință a Produsului. Dacă Vânzătorul își identifică tipul principal de produs ca „nonprofit”, GPL va confirma dacă este o organizație nonprofit înregistrată și certificată. Vânzătorul va furniza documente și informații solicitate ocazional de GPL pentru ca Vânzătorul să poată folosi Serviciul în vederea procesării de donații de la Cumpărători. Ordinul de plată poate fi trimis pentru procesare prin Serviciu numai după ce Vânzătorul:

(a) a livrat sau a furnizat în altă manieră Cumpărătorului bunurile cumpărate; sau

(b) a prestat serviciul cumpărat; sau

(c) a finalizat în altă manieră tranzacția de achiziționare conform înțelegerii mutuale dintre Vânzător și Cumpărător.

2.3 Tranzacțiile interzise. GPL poate să stabilească practici și limite generale în ceea ce privește folosirea Serviciului fără a notifica în prealabil Vânzătorul, inclusiv, fără limitare, restricții pentru tranzacții individuale sau cumulate asupra valorii în euro sau a echivalentului în moneda locală sau privind numărul de Tranzacții de finanțare sau de Ordine de plată acceptate într-o perioadă de timp specificată sau mai multe. Vânzătorul:

(a) nu va folosi Serviciul pentru a procesa o Tranzacție de finanțare pentru Vânzător și nu va transfera bani între un Cumpărător și un Vânzător dacă suma respectivă nu este rezultatul direct al cumpărării unui Produs de Cumpărător (cu excepția procesului de donație descris mai sus în subclauza 2.2);

(b) nu va folosi Serviciul pentru a oferi avansuri în numerar Cumpărătorilor sau pentru a facilita achiziția de echivalente ale numerarului (de ex., cecuri de călătorie, carduri plătite în avans, ordine de plată etc.) de către Cumpărători, însă Vânzătorul poate să folosească Serviciul pentru a facilita achiziția de către Cumpărător a unui certificat cadou sau a unui card cu valoare plătită în avans, în condițiile permise de politicile GPL aplicabile, disponibile pe site-ul Google Payments; sau

(c) nu va folosi Serviciul pentru a procesa Tranzacții de finanțare pentru vânzarea sau schimbul de bunuri sau servicii ilegale ori interzise, inclusiv, dar fără a se limita la, de Produse sau de categorii de Produse interzise, conform listei de produse interzise disponibile aici (această listă fiind actualizată periodic) sau pentru tranzacții de fond ilegale („Lista produselor interzise”). Nerespectarea politicii aplicabile cu privire la Lista de produse interzise poate determina suspendarea sau sistarea accesului Vânzătorului la Serviciu, în plus față de orice altă măsură la care compania GPL este îndreptățită conform prezentului Acord.

Vânzătorul nu va folosi Serviciile în nicio manieră care contravine acestor practici generale, iar utilizarea interzisă constituie un motiv de suspendare imediată a Serviciului și/sau de reziliere a Acordului.

2.4 Notificând în prealabil compania GPL (în forma specificată de GPL), Vânzătorul poate refuza să proceseze orice comandă de Produs, din orice motiv, dar în fiecare dintre aceste cazuri, GPL nu va avea nicio obligație de a facilita Tranzacții de finanțare asociate.

2.5 Limitări privind Utilizarea serviciului.

(a) Vânzătorul va respecta toate politicile și limitele privind folosirea Serviciului care vizează Vânzătorii, în forma publicată și actualizată periodic de GPL sau de afiliații săi. Aceste politici vor include:

(i) Politicile de produs și Regulamentul Google Payments;

(ii) cerințele tehnice și de implementare stipulate de GPL și de Google, disponibile la https://developers.google.com/terms (sau la alte adrese URL furnizate periodic de GPL);

(iii) regulamentul GPL și Google privind tratarea mărcilor sau privind marca comercială de serviciu, aplicabil în cazul Serviciului și accesibil la https://www.google.com/permissions sau la alte adrese URL furnizate periodic de GPL sau de Google;

(iv) politicile și condițiile Site-ului Google, accesibile periodic pe Site-urile Google;

(v) cerințele GPL privind securitatea și confidențialitatea datelor, conform notificărilor trimise periodic Vânzătorului, inclusiv Notificarea privind confidențialitatea Google Payments, disponibilă la https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) toate regulile de funcționare și/sau toate politicile aplicabile emise de asociațiile emitenților de carduri sau de rețelele folosite pentru a procesa Tranzacțiile de finanțare, de răscumpărare și de rambursare; și

(vii) cerințele operatorului aplicabile în cazul Facturării prin operator.

(c) GPL poate să schimbe sau să suspende furnizarea Serviciului, integral sau parțial, după cum este necesar pentru a realiza lucrări de întreținere și actualizări pentru Serviciu.

(d) GPL poate să impună limitări în cazul anumitor funcții sau să restricționeze ocazional accesul la întregul Serviciu sau la unele părți ale acestuia.

(e) GPL nu va fi obligată să crediteze contul Vânzătorului pentru o Tranzacție de finanțare dacă GPL nu a primit fonduri valide de pe Instrumentul de finanțare deținut de Cumpărător pentru respectiva Tranzacție de finanțare.

2.6 Acțiuni interzise. Vânzătorul:

(a) nu va stabili o valoare minimă sau maximă pentru Tranzacția de finanțare drept condiție pentru utilizarea Serviciului de către Cumpărător în vederea plății pentru un Produs;

(b) nu va cere Cumpărătorului să ofere Vânzătorului numerele de cont pentru niciun card de credit, card de debit, Cont de facturare prin operator sau pentru niciun alt Instrument de finanțare;

(c) nu va procesa separat ca Tranzacție de finanțare valoarea niciunei taxe aplicabile achiziției unui Produs;

(d) nu va trimite Serviciului o Tranzacție de finanțare respinsă anterior la procesare sau returnată anterior ca rambursare;

(e) nu va permite folosirea Serviciului pentru plata unei sume datorate de Cumpărător Vânzătorului sau a unui cec returnat/refuzat; sau

(f) nu va menține un sold negativ în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător.

Dacă Vânzătorul adaugă o suprataxă în cazul unei Tranzacții de finanțare pentru folosirea Serviciului, Vânzătorul trebuie să informeze clar Cumpărătorul despre existența respectivei suprataxe. Vânzătorul acceptă să nu aplice niciun fel de suprataxă ilegală conform jurisdicției relevante.

2.7 În cazul în care o Tranzacție de finanțare este inversată, indiferent de motiv (inclusiv, fără limitare, ca urmare a unei rambursări) GPL poate, la latitudinea sa exclusivă, să încerce să recupereze fondurile respective de la Vânzător debitând Contul de răscumpărare deținut de Vânzător. Vânzătorul confirmă și acceptă că, dacă fondurile disponibile în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător sunt insuficiente, GPL poate să recupereze datoria Vânzătorului față de GPL debitând Contul de răscumpărare deținut de Vânzător după o Tranzacție de finanțare ulterioară sau prin orice alte mijloace care nu contravin legii.

2.8 Duratele de execuție. GPL va procesa Tranzacțiile de finanțare, de rambursare și de răscumpărare după cum urmează:

(a) pentru Tranzacțiile de finanțare, după primirea Ordinului de plată de la Vânzător, GPL va emite pentru Cumpărător o cantitate de Fonduri electronice egală cu Valoarea achiziției, cel târziu în momentul în care GPL primește fonduri valide echivalente de la Instrumentul de finanțare deținut de Cumpărător și va transfera imediat suma emisă, din care se scad eventualele Taxe de servicii aplicabile în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător;

(b) pentru Tranzacțiile de rambursare, cu condiția să existe suficiente fonduri disponibile pentru Tranzacția de rambursare în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător, după primirea Ordinului de plată de la Vânzător, GPL va transfera imediat Cumpărătorului cantitatea de Fonduri electronice echivalentă cu Valoarea achiziției de rambursat, din Contul de răscumpărare deținut de Vânzător. În cazul în care un Instrument de finanțare a fost folosit pentru a finanța parțial sau integral Valoarea achiziției, GPL va răscumpăra și va iniția transferul sumei folosite pentru a finanța Valoarea achiziției cu Instrumentul de finanțare către Instrumentul de finanțare deținut de Cumpărător, imediat ce GPL a finalizat în mod satisfăcător verificările aplicabile de combatere a spălării banilor, a fraudelor și a altor activități ilegale;

(c) pentru Tranzacțiile de răscumpărare, dacă în Contul de răscumpărare există suficiente fonduri disponibile pentru Tranzacția de răscumpărare, GPL va răscumpăra sumele aflate în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător și va iniția transferul sumelor respective în Ziua lucrătoare pentru care a fost stabilită Tranzacția de răscumpărare, în conformitate cu clauza 7.4, condiția fiind ca GPL să finalizeze în mod satisfăcător verificările aplicabile de combatere a spălării banilor, a fraudelor și a altor activități ilegale;

(d) dacă un Ordin de plată sau o solicitare de răscumpărare este primită sau programată într-o zi nelucrătoare, aceasta va fi tratată ca primită sau programată în următoarea Zi lucrătoare pentru scopul prezentei clauze 2.8;

(e) compania GPL nu va fi responsabilă pentru momentul în care sunt finalizate transferurile de fonduri răscumpărate inițiate de GPL conform clauzelor secundare (b) și (c) de mai sus și nici pentru momentul în care fondurile transferate sunt puse la dispoziție de furnizorul de servicii de plată în cauză, și nici nu deține controlul asupra acestor momente.

2.9 Tranzacțiile de finanțare, de rambursare sau de răscumpărare pot fi respinse fără notificare prealabilă către Cumpărător sau către Vânzător, conform prevederilor clauzei 7.6. De asemenea, tranzacțiile pot fi întârziate ca urmare a conformării companiei GPL la obligațiile stabilite prin legislația aplicabilă privind combaterea spălării banilor, inclusiv în cazurile în care GPL suspectează că tranzacția implică o fraudă.

2.10 Termenii suplimentari privind Facturarea prin operator. Când un Cumpărător realizează o tranzacție de finanțare folosind Facturarea prin operator, GPL va trimite Operatorului debitările în vederea plății și a procesării folosind Contul de facturare prin operator deținut de Cumpărător. De asemenea, GPL poate să trimită Operatorului o inversare, o rambursare sau o ajustare a respectivei Tranzacții de finanțare, în vederea procesării prin Contul de facturare prin operator deținut de Vânzător. Compania GPL nu are față de Vânzător și față de nicio altă persoană obligația de a achita Tranzacția de finanțare a Cumpărătorului (sau inversările, rambursările sau ajutările acesteia) în cazul în care Operatorul nu poate sau nu dorește, indiferent de motiv, să colecteze fondurile din Contul de facturare prin operator sau de la Cumpărător (pentru plata unei Tranzacții de finanțare) sau de a credita Contul de facturare prin operator sau Cumpărătorul (pentru inversarea, rambursarea sau ajutarea unei Tranzacții de finanțare). În eventualitatea în care GPL furnizează Vânzătorului fonduri de achitare în așteptarea plății de la Operator, GPL își rezervă dreptul de a fi recompensată sau de a redobândi fondurile de la Vânzător în cazul în care Operatorul nu finalizează procesarea Tranzacției de finanțare în Contul de facturare prin operator deținut de Cumpărător sau dacă acesta nu obține plata de la Cumpărător. GPL poate limita tipurile de Vânzători care au dreptul să folosească Facturarea prin operator și tipurile de produse care pot fi achiziționate folosind Facturarea prin operator.

2.11 Funcțiile beta. GPL poate, la latitudinea sa exclusivă, să pună la dispoziția Vânzătorului Funcții beta. Funcțiile beta sunt oferite „ca atare” (adică fără răspundere în privința deficiențelor) și orice utilizare a acestora va avea loc pe riscul Vânzătorului, în conformitate cu legea în vigoare. GPL poate să înceteze în orice moment furnizarea Funcțiilor beta, după cum consideră necesar.

3. IMPLEMENTAREA SERVICIULUI

3.1 Implementarea. Vânzătorul se va asigura că nu are loc o utilizare sau o accesare a Serviciului prin Site-urile vânzătorului care nu corespunde Acordului sau care nu este aprobată de GPL, iar Vânzătorul va monitoriza și va dezactiva orice astfel de accesare sau utilizare de către părți neautorizate (inclusiv, fără limitare, eventualele site-uri terță parte).

3.2 Decizia finală privind aprobarea periodică a mijloacelor folosite de Vânzător pentru implementarea Serviciului aparține companiei GPL, iar în cazul în care compania GPL nu este de acord cu implementarea respectivă, după notificarea Vânzătorului, GPL va avea dreptul să suspende continuarea utilizării Serviciului, integral sau parțial, până când Vânzătorul implementează modificări adecvate pentru remedierea situației, în măsura solicitată și stabilită în mod rezonabil de GPL. GPL poate să trimită interogări de testare sau să desfășoare evaluări calitative în cazul Site-urilor vânzătorului în orice moment, pentru a verifica dacă Vânzătorul respectă Acordul.

3.3 Instrumentele de finanțare. Ca parte a implementării Serviciului de Vânzător pe site-ul său și drept condiție pentru furnizarea Serviciului de GPL, Vânzătorul va crea, va înregistra și va menține un Instrument de finanțare și un Cont de decontare asociate Serviciului. Folosirea Instrumentului de finanțare se va supune termenilor și condițiilor standard ale instrumentului disponibile la: https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=RO. Vânzătorul autorizează GPL:

(a) să se asigure că un Instrument de finanțare sau un Cont de decontare, fiecare fiind înregistrat de Vânzător în pagina web de înregistrare a Serviciului, este în stare bună la banca emitentă, inclusiv trimițând o solicitare pentru o autorizare de plată și/sau o creditare și/sau o debitare cu o valoare mică a Instrumentului de finanțare sau a Contului de decontare, după caz.

(b) să verifice din nou, la discreția exclusivă și absolută a companiei GPL, un Instrument de finanțare sau un Cont de decontare după fiecare modificare a informațiilor despre cont; și

(c) să obțină periodic, dacă legislația locală permite acest lucru, un raport de credit și/sau să solicite informații despre solvabilitatea Vânzătorului sau despre alte aspecte generale privind Vânzătorul, după cum consideră GPL adecvat, pentru a evalua eligibilitatea Vânzătorului pentru utilizarea Serviciului sau pentru a revizui continuarea utilizării Serviciului de către Vânzător.

3.4 Vânzătorul va oferi informații actuale, complete și exacte pentru înregistrare și informații despre Instrumentul de finanțare și Contul de decontare și va actualiza aceste informații, astfel încât acestea să fie mereu actuale și exacte. Ocazional, GPL poate să solicite Vânzătorului informații suplimentare, drept condiție pentru continuarea utilizării Serviciului, sau îi poate cere să ajute compania GPL să stabilească dacă va permite ca Vânzătorul să folosească în continuare Serviciul.

3.5 Actualizările. Dacă GPL își actualizează periodic specificațiile tehnice sau de implementare (inclusiv, fără limitare, prin actualizarea Protocoalelor de date GPL sau prin solicitarea unor modificări în privința aspectului, a etichetării, a brandingului sau a atribuirii), Vânzătorul va implementa actualizările sau modificările respective cât mai rapid cu putință, dar indiferent de circumstanțe, în termen de șaizeci (60) de zile de la data primirii notificării privind actualizarea; totuși, cu condiția ca actualizările sau modificările privind aspectul, etichetarea, brandingul sau atribuirea să fie implementate în termen de (15) zile de la data când Vânzătorul primește notificarea cu privire la actualizările respective.

3.6 Notificarea privind Schimbările sistemului. Vânzătorul va notifica GPL cu minimum șaizeci (60) de zile înainte de a implementa modificări în privința tehnologiei de codare sau de difuzare folosite pentru a implementa Serviciul, despre care se poate considera în mod rezonabil că este posibil să afecteze în mod negativ Serviciul sau procesarea Tranzacțiilor de finanțare (înțelegându-se că indiferent de circumstanțe, notificarea nu va scuti Vânzătorul de obligațiile care îi revin conform Acordului).

3.7 Asistența tehnică. Cu condiția respectării Acordului de către Vânzător, pe durata existenței prezentului Acord, GPL va oferi servicii de asistență tehnică Vânzătorului pentru Servicii, conform regulamentului de asistență GPL aflat în vigoare la momentul respectiv pentru Serviciu. Înainte de a trimite o solicitare de asistență la GPL, Vânzătorul se va strădui într-o măsură rezonabilă să remedieze orice eroare, defecțiune sau problemă de conectare la rețea cu ajutorul propriului software și echipament, fără a înainta problema companiei GPL. Apoi, Vânzătorul poate să trimită o solicitare scrisă pentru asistență tehnică, conform regulamentului și procedurilor de asistență GPL. Vânzătorul va acoperi costurile pentru serviciile de asistență oferite Clienților.

3.8 Autorizarea Tranzacției de finanțare. Vânzătorul confirmă că primirea unei autorizări de la emitentul unui card în legătură cu o anumită Tranzacție de finanțare indică numai că, la data autorizării, cardul: (a) are suficient credit la emitentul cardului de credit pentru a plăti Vânzătorului Valoarea achiziției; (b) este folosit în cadrul perioadei sale de valabilitate; și (c) nu a fost înregistrat ca pierdut sau furat. Vânzătorul confirmă că o astfel de autorizare nu constituie o garanție a faptului că persoana care trimite tranzacția este, de fapt, titularul cardului. În plus, autorizarea nu constituie o garanție oferită de GPL sau de nicio altă persoană pentru faptul că tranzacția nu va face obiectul unei rambursări.

3.9 Piețele Google. Prin derogare de la clauza 3.1, Vânzătorul poate să folosească Serviciul pentru a procesa tranzacții pe o Piață Google. Pentru a folosi Serviciul pe o Piață Google, un Vânzător trebuie să accepte separat termenii și condițiile aplicabile Pieței Google respective („Termenii și condițiile Pieței Google”) și să solicite conectarea Contului de Serviciu deținut de Vânzător la contul Vânzătorului pentru respectiva Piață Google. În cazul unui conflict între prezentul Acord și Termenii și condițiile aplicabile ale Pieței Google, cele din urmă se vor aplica în măsura permisă de lege.

4. REZERVAT

5. TERMENI SUPLIMENTARI PRIVIND SERVICIUL

5.1 GPL este o Instituție emitentă de Fonduri electronice. Vânzătorul confirmă și este de acord că:

(a) GPL oferă Serviciul pentru a facilita procesarea Tranzacțiilor de finanțare în numele Vânzătorilor, făcând astfel posibilă plata Produselor de către Cumpărători;

(b) GPL procesează Tranzacțiile de finanțare în numele Vânzătorilor;

(c) GPL nu acceptă depuneri;

(d) fondurile păstrate de GPL sau de furnizorii săi de servicii (inclusiv de eventualii furnizori de servicii bancare) în legătură cu procesarea Tranzacțiilor de finanțare, de rambursare și de răscumpărare nu sunt păstrate în calitate de depuneri; și că

(e) este interzis prin lege ca GPL să plătească dobândă Vânzătorului pentru eventualul sold păstrat în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător.

5.2 Nicio garantare. GPL nu oferă nicio garanție și nu face nicio declarație în ceea ce privește:

(a) siguranța, calitatea, precizia, fiabilitatea, integritatea sau legalitatea niciunui Produs;

(b) veridicitatea sau exactitatea descrierii Produselor, informațiilor privind Cumpărătorul, sfaturilor, părerilor, ofertelor, propunerilor, declarațiilor, datelor sau a altor informații (denumite colectiv „Conținut”) afișate sau distribuite, achiziționate sau plătite prin intermediul Serviciului sau pe Site-urile Google.

GPL poate, dar nu are nicio obligație în acest sens conform Acordului, să editeze, să modifice, să refuze să posteze sau să elimine orice Conținut, pe care GPL îl consideră discutabil, eronat, ilegal, fraudulos sau care încalcă Acordul în alt mod.

5.3 Nicio declarație cu privire la Identitatea clientului. GPL nu va avea nicio responsabilitate față de niciun Vânzător privind verificarea antecedentelor sau privind confirmarea identității niciunui Client al Serviciului. GPL poate oferi un sistem de feedback sau alt sistem de clasare cu privire la Serviciu pentru a ajuta Vânzătorul să evalueze alți Clienți ai Serviciului. Vânzătorul recunoaște că orice astfel de sistem de feedback sau de clasare constituie numai părerea altor Clienți ai Serviciului și nu constituie o părere, o declarație sau o garanție oferită de GPL.

5.4 Verificarea identității Vânzătorului; Cerințele privind combaterea spălării banilor. Vânzătorul recunoaște că GPL oferă și continuă să ofere Vânzătorului Serviciul cu condiția ca Vânzătorul să satisfacă toate criteriile și verificările de identitate pe care GPL le poate desfășura și că Vânzătorul trebuie să respecte cerințele companiei GPL, ale asociației emitenților de carduri și pe cele impuse prin reglementările de combatere a spălării banilor. Verificările de identitate pot include verificări de credit, verificări de combatere a spălării banilor, care decurg din legislația relevantă, verificări solicitate de asociațiile emitenților de carduri și verificări de conformitate cu cerințele de reglementare relevante. Vânzătorul va oferi companiei GPL toată asistența solicitată în privința desfășurării acestor verificări și în vederea stabilirii conformității cu cerințele de combatere a spălării banilor, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare privind înscrierea și verificarea identității pe care GPL le poate solicita. Vânzătorul acceptă ca GPL să permită accesul terțelor părți la și să obțină de la acestea informații despre Vânzător, în scopul desfășurării de către GPL a verificărilor criteriilor și identității. Nerespectarea acestei condiții, inclusiv privind furnizarea de către Vânzător a informațiilor solicitate de GPL pentru desfășurarea verificărilor de identitate sau pentru stabilirea conformității cu cerințele de combatere a spălării banilor, poate avea ca rezultat suspendarea imediată a utilizării Serviciului de către Vânzător, precum și rezilierea prezentului Acord.

5.5 Litigiile. Vânzătorul confirmă și este de acord cu următoarele:

(a) cu excepția specificațiilor explicite în acest sens din Politica privind rezolvarea solicitărilor de rambursare sau a cerințelor asociației emitenților de carduri sau a regulilor rețelei ori a cerințelor de reglementare din Regatul Unit care țin de procesul de plată propriu-zis, GPL nu se constituie parte în niciun Litigiu și nu va fi responsabilă pentru niciun Litigiu.

(b) în eventualitatea unui Litigiu, Vânzătorul va respecta politicile puse la dispoziție periodic de GPL privind litigiile; și

(c) în cazul unui Litigiu privind serviciul, se va urma procedura prezentată la punctele 5.6 și 5.7.

Prin derogare de la punctele (a) și (b) de mai sus, GPL va oferi diferite instrumente pentru a ajuta Clienții să comunice între ei în vederea soluționării unei dispute care poate apărea între Cumpărători și Vânzători în privința unei Tranzacții de finanțare. În cazul în care Clienții nu reușesc să soluționeze un litigiu, GPL poate să medieze litigiile între Cumpărători și Vânzători, dacă una dintre părți solicită asistență în acest sens. După primirea unei astfel de solicitări, dacă este adecvat și la discreția GPL, GPL va analiza litigiul și va propune o soluționare care nu creează obligații de natură juridică.

5.6 Litigiile privind Serviciul. GPL va investiga Litigiile privind Serviciul, cu condiția ca Vânzătorul să ofere un grad rezonabil de asistență companiei GPL, ocazional, conform solicitării GPL.

5.7 Orice Litigiu privind Serviciul trebuie să fie semnalat în primă instanță în centrul de ajutor GPL. Pentru mai multe informații despre centrul de ajutor, accesați https://support.google.com/payments. Dacă Litigiul privind Serviciul nu este soluționat într-o manieră satisfăcătoare, acesta poate fi înaintat la Financial Ombudsman Service (Ombudsman pentru servicii financiare), dacă Vânzătorul îndeplinește criteriile de eligibilitate. Puteți să contactați Financial Ombudsman Service prin poștă: Exchange Tower, London E14 9SR; telefon: 0800 023 4567 sau 0300 123 9 123; site: http://www.financial-ombudsman.org.uk; și e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Vânzătorul are la dispoziție o perioadă de șase (6) ani de la rezilierea Acordului pentru a solicita răscumpărarea integrală a cantității de Fonduri electronice restante în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător. După acest interval, toate Fondurile electronice rămase în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător devin proprietatea GPL. Orice astfel de răscumpărare este condiționată de (i) reușita finalizării verificărilor aplicabile de combatere a spălării banilor, a fraudelor și a altor activități ilegale, (ii) eventuale răspunderi asupra Contului de răscumpărare deținut de Vânzător și de (iii) plata unei taxe discreționare de răscumpărare cu valoare mai mică de 1 euro (sau suma echivalentă). Vânzătorul trebuie să ofere informațiile solicitate de GPL, astfel încât GPL să poată finaliza verificările aplicabile. În scopurile acestei clauze 5.8, Acordul se încheie de la data la care:

(a) Contul este închis și nu este redeschis ulterior;

(b) Acordul este reziliat; sau

(c) tranzacțiile nu pot fi procesate prin Serviciu din cauză că Vânzătorul nu a respectat prezentul Acord, inclusiv, dar fără a se limita la, această situație, dacă Vânzătorul nu a actualizat detaliile Contului său de decontare sau nu a respectat cerințele de combatere a spălării banilor;

în funcție de care dintre aceste situații survine prima.

5.9 Nicio prevedere a clauzei 5.8 nu limitează dreptul companiei GPL de a rezilia prezentul Acord și/sau de a iniția revendicări, conform clauzei 12.

5.10 Solicitările de preluare. Vânzătorul trebuie să păstreze documentația originală pentru fiecare tranzacție timp de cel puțin șase (6) luni de la data tranzacției respective și va păstra copii pentru toate datele acestea timp de cel puțin (18) luni de la data tranzacției respective.

6. CARACTERISTICILE DE MARCĂ

6.1 Licența pentru Caracteristicile de marcă GPL. Conform termenilor și condițiilor prezentului Acord, GPL acordă Vânzătorului o licență limitată, neexclusivă (fără drept de sublicențiere) pe durata validității prezentului Acord, pentru afișarea Caracteristicilor de marcă GPL oferite Vânzătorului de GPL, acestea urmând să fie folosite exclusiv în legătură cu implementarea și cu promovarea Serviciului pe Site-ul vânzătorului. Fiecare implementare a Serviciului pe un Site deținut de Vânzător și fiecare folosire a oricărei sigle aplicabile pentru Caracteristicile mărcii oferite de GPL Vânzătorului vor respecta în permanență, pe durata valabilității Acordului, regulamentul și politicile privind brandingul și atribuirea mărcii, disponibile la https://www.google.com/permissions/guidelines.html (în versiunea actualizată periodic de Google sau de GPL). Prin derogare de la orice alte prevederi contrare, GPL poate să revoce licența pe care a acordat-o prin această clauză notificând Vânzătorul și acordându-i acestuia o perioadă rezonabilă pentru a înceta folosința Caracteristicilor de marcă relevante.

6.2 Licența pentru Caracteristicile de marcă deținute de Vânzător. Conform termenilor și condițiilor prezentului Acord, Vânzătorul acordă companiei GPL, companiei Google și afiliaților săi o licență (fără drept de sublicențiere) limitată, neexclusivă (cu excepția celor specificate în această clauză), pe durata validității prezentului Acord, pentru afișarea Caracteristicilor de marcă deținute de Vânzător, în vederea utilizării asociate Serviciului și pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Acord.

6.3 Fiecare parte va deține toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv, fără limitare, toate Drepturile de proprietate intelectuală asociate propriilor Caracteristici de marcă. Cu excepția măsurii limitate specificate în mod explicit în prezentul Acord, niciuna dintre părți nu acordă, iar cealaltă parte nu va dobândi niciun drept, titlu sau interes (incluzând, fără limitare, orice licență implicită) asupra niciuneia dintre Caracteristicile de marcă deținute de cealaltă parte. Orice utilizare de către GPL a Caracteristicilor de marcă deținute de Vânzător (inclusiv a eventualului fond comercial asociat acestora) va intra în vigoare în beneficiul Vânzătorului, iar orice utilizare de către Vânzător a Caracteristicilor de marcă deținute de GPL (inclusiv a eventualului fond comercial asociat acestora) va intra în vigoare în beneficiul companiei Google și al companiei GPL. Niciuna dintre părți nu va contesta și nu va ajuta alte persoane să conteste Caracteristicile de marcă deținute de cealaltă parte (decât pentru a proteja drepturile părții respective în privința propriilor Caracteristici de marcă) sau înregistrarea acestora de către cealaltă parte și nici nu va încerca să înregistreze nicio Caracteristică de marcă și niciun nume de domeniu a căror asemănare cu cele deținute de cealaltă parte ar putea crea confuzii.

6.4 Publicitatea. Niciuna dintre părți nu va emite niciun anunț public cu privire la existența sau la conținutul prezentului Acord fără a obține în prealabil acordul scris al celeilalte părți. Prin derogare de la prevederile precedente, GPL, Google și afiliații săi pot să includă Caracteristicile de marcă deținute de Vânzător în prezentări, în materiale de marketing, în comunicate de presă și în liste de clienți (care includ, fără limitare, liste de clienți postate pe Site-uri Google și capturi de ecran care prezintă implementarea Serviciului de către vânzător). La cererea Vânzătorului, GPL îi va oferi Vânzătorului un exemplu de astfel de utilizare.

7. TAXELE DE SERVICIU ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

7.1 Taxele de serviciu. Vânzătorul va plăti Taxele de serviciu specificate în Termenii și condițiile aplicabile ale Pieței Google. Taxele sunt disponibile pe pagina web Taxe de serviciu. GPL poate să scadă sau să mărească periodic Taxele de serviciu, iar orice astfel de creștere sau scădere va fi considerată o modificare conformă cu prevederile clauzei 14.3. GPL va posta Taxele de serviciu revizuite și în secțiunea relevantă a paginii web Taxe de serviciu. Respectivele Taxe de serviciu revizuite vor specifica data la care Taxele de serviciu revizuite vor intra în vigoare. GPL poate să desfășoare periodic promoții pe Google Payments, iar acest fapt poate afecta valoarea Taxelor de serviciu.

7.2 Fără să aducă atingere clauzei 5.1(e), GPL poate să obțină dobândă și/sau alte forme de compensație de la băncile furnizorilor săi de servicii sau de la alte bănci, acestea fiind rezultatul Fondurilor electronice păstrate în Contul de răscumpărare al Vânzătorului, care nu au fost răscumpărate în Contul de decontare deținut de Vânzător. Vânzătorul este de acord ca orice astfel de sume obținute ca dobândă sau compensație de către GPL să aparțină în exclusivitate companie GPL.

7.3 GPL va păstra cantitățile de Fonduri electronice datorate Vânzătorului, din care se scad eventualele Taxe de serviciu aplicabile, în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător și nu va utiliza sumele respective pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale companiei GPL. GPL nu va păstra bani în fiducie sau în calitate de administrator al Vânzătorului.

7.4 Perioadă de răscumpărare. GPL va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a transfera în mod electronic fondurile aferente tranzacțiilor procesate în termen de o lună calendaristică în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător în Contul de decontare deținut de Vânzător, înainte de sfârșitul celei de-a 15-a zi a următoarei luni calendaristice (Perioadă de răscumpărare). Planificarea lunară a plăților descrisă în propoziția de mai sus se va aplica pentru toate tranzacțiile de plată procesate în Contul de răscumpărare al Vânzătorului. La latitudinea companiei GPL și fără ca Vânzătorul să fie notificat în prealabil, fondurile pot fi transferate în Contul de decontare deținut de Vânzător la intervale mai mici de o lună. Tranzacțiile de răscumpărare desfășurate în conformitate cu Perioada de răscumpărare vor fi considerate autorizate de către Vânzător. Dacă Vânzătorul oferă informații incorecte companiei GPL, iar din acest motiv are loc o Tranzacție de răscumpărare eronată, GPL poate aplica Vânzătorului o taxă pentru costurile care decurg din eforturile rezonabile depuse de GPL pentru remedierea erorii. În plus, Vânzătorul poate să solicite oricând răscumpărarea contactând compania GPL în Centrul de ajutor pentru Vânzător.

7.5 Prin derogare de la prevederile precedente, GPL nu va fi obligată să transfere niciun fel de fonduri în:

(a) Contul de răscumpărare deținut de Vânzător, ca urmare a procesării unor Tranzacții de finanțare care nu au fost achitate integral către GPL sub forma de fonduri finale disponibile pentru procesarea respectivei Tranzacții de finanțare; sau în

(b) Contul de decontare deținut de Vânzător dacă soldul Contului de răscumpărare deținut de Vânzător la momentul plății este mai mic de 1 euro (sau echivalentul sumei), conform clauzelor 5.8 și 12.8(a).

7.6 GPL poate să rețină, să respingă sau să ramburseze valoarea unei Tranzacții de finanțare, de răscumpărare sau de rambursare:

(a) în cazul în care Cumpărătorul a revendicat o rambursare;

(b) în cazul în care GPL consideră, la discreția sa rezonabilă, că tranzacția:

(i) face obiectul unei erori de fapt;

(ii) implică o conduită ilegală, o fraudă sau este desfășurată prin mijloace frauduloase ori nevalide (inclusiv, dar fără a se limita la, prin utilizarea frauduloasă a cardurilor de credit, a cardurilor de debit sau a altor mijloace de plată);

(iii) încalcă legislația aplicabilă;

(iv) încalcă Acordul sau Termenii și condițiile pentru Cumpărător; sau

(v) încalcă politicile aplicabile ale GPL și/sau ale Serviciului;

(c) în cazul rambursărilor asociate achiziționării de Fonduri electronice de către Cumpărător, conform regulilor stabilite de asociația emitenților de carduri; și

(d) în cazul în care GPL are nevoie de informații suplimentare de la Vânzător pentru a desfășura verificarea identității sau pentru a se conforma cerințelor de combatere a spălării banilor, conform clauzei 5.4.

Vânzătorul acceptă să coopereze cu GPL și să ofere informațiile solicitate în mod rezonabil de GPL în cadrul investigării oricăreia dintre circumstanțele prezentate în această clauză.

Conform prevederilor clauzei 2.9, tranzacțiile pot fi întârziate și din cauza îndeplinirii obligațiilor companiei GPL, conform legislației aplicabile de combatere a spălării banilor, inclusiv dacă GPL suspectează o fraudă în privința tranzacției.

În cazul în care nu contravine legii și nu compromite procedurile de securitate rezonabile, GPL va oferi Vânzătorului informații cu privire la nereușita procesării unei Tranzacții de finanțare, de răscumpărare sau de rambursare, conform clauzei 7.6.

7.7 GPL poate, dacă dorește acest lucru, să deducă eventualele obligații de plată față de Vânzător pe care GPL le poate suporta conform prezentului Acord prin orice sume datorate și încă neachitate de Vânzător conform prezentului Acord sau conform oricărui alt acord dintre Vânzător și GPL sau un afiliat al companiei GPL, în plus față de orice alte drepturi și măsuri la care GPL este îndreptățită în temeiul prezentului Acord.

7.8 GPL poate să deducă obligațiile de plată create în baza prezentului Acord sau îi poate solicita Vânzătorului să plătească către GPL (în termen de treizeci (30) de zile de la facturare) orice sume suplimentare plătite anterior de GPL Vânzătorului în afara celor datorate.

7.9 Vânzătorul acceptă păstrarea dreptului de rambursare pentru Cumpărători, conform regulilor impuse de asociația emitenților de carduri. Compania GPL poate, dar nu este obligată, să transmită obligațiile de rambursare Vânzătorului.

7.10 GPL poate să deducă orice Taxă de serviciu aplicabilă și orice alte taxe aplicabile din valoarea oricărei Tranzacții de finanțare.

7.11 GPL poate să deducă următoarele sume din fondurile păstrate în Contul de răscumpărare:

(a) inversările, rambursările sau respingerile unor Tranzacții de finanțare anterioare; și

(b) orice alte corectări sau ajustări privind Tranzacțiile de finanțare anterioare, cu condiția ca în fiecare caz GPL să notifice Vânzătorul cu privire la deducerile respective.

7.12 Rezerva obligatorie. GPL poate să impună o rezervă obligatorie, temporară sau permanentă, în cazul Vânzătorului, ca urmare a participării Vânzătorului în cadrul Serviciului și poate face acest lucru periodic. Circumstanțele în care GPL poate să impună o Rezervă obligatorie includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

(a) necesitatea de a se asigura că GPL are la dispoziție suficiente fonduri în cazul în care există rambursări, inversări ale Tranzacțiilor de finanțare sau alte obligații ale Vânzătorului care decurg din Tranzacțiile de finanțare;

(b) apariția unei modificări importante în ceea ce privește starea financiară a Vânzătorului sau a istoricului plăților sale către creditori, inclusiv, dar fără a se limita la această situație, dacă Vânzătorul nu își poate continua activitatea sau dacă Vânzătorul nu își respectă obligațiile asumate prin prezentul Acord sau nu respectă regulile stabilite de asociația emitenților de carduri sau de rețea;

(c) cazul în care Vânzătorul înregistrează un număr excesiv de rambursări, decizia în acest sens aparținând în exclusivitate companiei GPL;

(d) apariția unei modificări importante în ceea ce privește natura companiei Vânzătorului sau a liniilor sale de produse; sau

(e) în cazul în care GPL are motive întemeiate să considere că GPL poate fi responsabilă față de clienți terțe părți pentru creditul provizoriu sau final acordat Vânzătorului.

GPL nu este responsabilă față de Vânzător și față de nicio terță parte pentru pierderile suferite de Vânzător ca urmare a impunerii de limite pentru tranzacții sau de Rezerve obligatorii, nici pentru rambursări sau alte inversări.

7.13 Rambursările și ajustările. Vânzătorul va păstra o politică justă în privința returnării/anulării comenzilor de bunuri sau servicii și a ajustării Tranzacțiilor de finanțare. Vânzătorul va face cunoscută Cumpărătorilor politica sa de returnare/anulare. Dacă Vânzătorul acceptă o ajustare de preț, o returnare a Produselor sau o anulare a comenzilor de Produse în legătură cu o Tranzacție de finanțare de la Cumpărător, Vânzătorul va iniția și va autoriza o Tranzacție de rambursare în termen de trei zile de la primirea solicitării Clientului pentru respectiva rambursare/ajustare, folosind funcția de rambursare disponibilă în cadrul Serviciului. Valoarea rambursării/ajustării nu poate să depășească valoarea afișată ca total pentru Tranzacția de finanțare inițială, cu excepția sumei exacte necesare pentru a rambursa Clienților cheltuielile de expediere achitate pentru returnarea mărfurilor. Vânzătorului nu îi este permis să accepte numerar și nicio altă formă de plată sau compensație de la un Cumpărător în schimbul pregătirii unei rambursări către Cumpărător. În plus, Vânzătorul nu poate să ofere unui Client rambursarea în numerar în cazul unui produs achitat printr-o Tranzacție de finanțare, cu excepția situațiilor în care acest lucru este obligatoriu conform legii. Dacă, în conformitate cu politica de rambursare a unui Vânzător, returnările sunt interzise în anumite circumstanțe, Vânzătorul poate fi obligat să ramburseze Cumpărătorul, conform politicilor GPL și regulilor unei asociații a emitenților de carduri. Dacă în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător există fonduri suficiente, solicitările de rambursare de la Vânzători vor fi procesate conform prevederilor clauzei 2.8. Înainte de această etapă, procesarea solicitărilor de rambursare se desfășoară la latitudinea exclusivă a companiei GPL. Dacă Vânzătorul efectuează o rambursare din greșeală, GPL poate aplica Vânzătorului o taxă pentru costurile ce decurg din eforturile rezonabile depuse de GPL pentru remedierea erorii.

7.14 Taxele și alte costuri. Vânzătorul va plăti toate taxele aplicabile, inclusiv cele pe vânzare, utilizare, proprietate personală, valoare adăugată, acciza, taxele vamale, tarifele vamale și taxele de timbru impuse de entitățile guvernamentale, indiferent de natura acestora și impuse cu privire la tranzacțiile aferente serviciilor furnizate conform Acordului, aici fiind incluse penalitățile și dobânda, dar excluzând în mod explicit taxele bazate pe venitul net obținut de GPL. Compania GPL nu este responsabilă pentru și nu este entitatea care colectează taxele pe vânzare ori pe venit sau alte taxe în privința Tranzacțiilor de finanțare. Când compania GPL are obligația legală de a colecta eventualele taxe aplicabile, suma adecvată va fi facturată Vânzătorului, iar acesta va plăti valoarea netă integrală în treizeci (30) de zile de la data emiterii facturii sau a altei notificări în acest sens. Vânzătorul va furniza cu promptitudine companiei GPL documentația solicitată de entitatea guvernamentală în cauză, pentru ca GPL să proceseze plățile aferente (inclusiv, fără limitare, un certificat valid care atestă scutirea Vânzătorului de obligația de a plăti taxe, conform autorizării de către entitatea guvernamentală competentă), iar GPL poate să oprească orice plată aferentă de efectuat conform acestor prevederi până când Vânzătorul îi furnizează documentația respectivă. Vânzătorul va trimite cu promptitudine companiei GPL documentele originale sau în copie legalizată pentru toate taxele plătite sau alte dovezi suficiente cu privire la taxele plătite la momentul realizării plăților respective, conform Acordului.

7.15 Pentru a facilita achizițiile de la Vânzători de către cumpărătorii din afara Spațiului Economic European, GPL poate să colecteze fonduri de la astfel de cumpărători sau de la entitatea Google relevantă, să stocheze fondurile în Contul de răscumpărare al Vânzătorilor și apoi să răscumpere fondurile în Contul de decontare al Vânzătorilor. Perioada de răscumpărare din clauza 7.4 se aplică în astfel de cazuri.

7.16 Vânzătorul este de acord să plătească toate taxele, inclusiv toate taxele de conversie monetară aplicabile conversiei fondurilor și procesării plății în Contul de decontare. Vânzătorul recunoaște și este de acord că va suporta toate riscurile de pierderi ce decurg din eventualele modificări ale cursului valutar între momentul procesării tranzacțiilor de plată și momentul în care fondurile de decontare sunt trimise în Contul de decontare. Băncile care procesează plata în Contul de decontare pot să impună taxe și costuri privind procesarea plății și privind conversia monetară aferentă, iar toate aceste taxe și costuri vor fi suportate exclusiv de Vânzător.

7.17 Moneda cumpărătorului. O Piață Google poate permite Vânzătorului să afișeze prețurile de vânzare pentru Produsele sale, iar unui Cumpărător să cumpere Produsele Vânzătorului, în altă monedă decât cea în care este constituit Contul de decontare deținut de Vânzător („Tranzacție de achiziție în moneda utilizatorului”). Pentru orice Tranzacție de achiziție în moneda Cumpărătorului, GPL va face plata către Vânzător în moneda Contului de decontare al Vânzătorului, în baza unui curs valutar aplicat Valorii achiziției (exprimată în Moneda Cumpărătorului) la momentul procesării tranzacției de plată în Contul de răscumpărare al Vânzătorului. Cursul valutar va fi stabilit de o instituție financiară folosită de GPL ca referință pentru calcularea cursurilor valutare și poate fi ajustat în baza condițiilor de piață, fără ca Vânzătorul să fie notificat. Dacă pentru o Tranzacție de cumpărare în moneda Cumpărătorului are loc ulterior o rambursare, o inversare sau altă ajustare, GPL va aplica același curs valutar și aceeași monedă folosite în cazul Tranzacției inițiale de cumpărare în moneda Cumpărătorului pentru a calcula valoarea obligației de rambursare, inversare sau ajustare suportată de Vânzător. GPL își rezervă dreptul de a impune taxe pentru această conversie monetară.

8. CONFIDENȚIALITATEA, PROTECȚIA DATELOR ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

8.1 Confidențialitatea. Vânzătorul nu va divulga și nu va cauza divulgarea informațiilor confidențiale și/sau proprietare ce aparțin companiei GPL fără consimțământul prealabil în scris al companiei GPL, decât angajaților, reprezentanților sau contractorilor părților care au nevoie de acces la informațiile respective pentru a-și desfășura activitatea conform prezentului Acord („Personal autorizat”) și care trebuie să respecte un acord scris ce le interzice să divulge informații confidențiale sau proprietare ale terțelor părți la care a fost permis accesul Vânzătorului sau dacă o astfel de divulgare a informațiilor poate fi impusă prin lege sau prin reglementări guvernamentale. Vânzătorul confirmă și este de acord că este responsabil pentru orice acțiune și/sau omisiune a oricărui Personal autorizat care încalcă această clauză. Vânzătorul va proteja informațiile confidențiale și proprietare ale companiei GPL dând dovadă de același grad de precauție (și nu de un grad mai puțin decât rezonabil de precauție) ca în cazul protecției propriilor informații confidențiale și proprietare de natură asemănătoare, astfel încât să împiedice utilizarea, distribuirea sau publicarea neautorizată către orice terță parte neautorizată. Informațiile confidențiale și proprietare ale companiei GPL vor include, dar fără a se limita la acestea:

(a) totalitatea software-ului, tehnologiei, programării, specificațiilor, materialelor, regulamentelor și documentației referitoare la Serviciu deținute de GPL, de Google și de afiliații săi;

(b) toate informațiile furnizate conform prezentului Acord, inclusiv, dar fără a se limita la, informațiile tangibile, intangibile, vizuale, electronice, actuale sau viitoare, cum ar fi:

(i) secretele comerciale;

(ii) informațiile financiare;

(iii) informațiile tehnice, inclusiv cele privind cercetarea, dezvoltarea, procedurile, algoritmii, datele, schițele și know how-ul; și

(iv) informațiile comerciale, inclusiv cele privind operațiunile, planificarea, interesele de marketing și produsele; și

(c) orice alte informații desemnate în scris de GPL drept „confidențiale” sau cu o denumire echivalentă. Informațiile confidențiale și proprietare ale companiei GPL nu vor include informații:

(i) care sunt sau devin disponibile în mod public fără ca Vânzătorul să comită o acțiune sau o omisiune în acest sens;

(ii) pe care Vânzătorul le deținea în mod legal înainte de divulgarea acestora și care nu au fost obținute de Vânzător de la GPL sau de la afiliații săi;

(iii) care sunt divulgate în mod legal Vânzătorului de către o terță parte fără restricții privind divulgarea acestora de către Vânzător și în cazul în care Vânzătorul nu știa că informațiile respective erau informații confidențiale și proprietare ce aparțin companiei GPL; sau

(iv) care sunt dezvoltate în mod independent de Vânzător, fără ca prezentul Acord să fie încălcat.

8.2 Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor și nu va folosi, nu va transmite (nici măcar în scopul trimiterii de comunicări nesolicitate) și nu va permite accesul la informațiile Cumpărătorului, decât pentru procesarea tranzacției solicitate de Cumpărător și pentru a întreține contul Cumpărătorului la Vânzător sau în alte scopuri permise explicit de Regulamentul și de Politicile de produs Google Payments. Vânzătorul recunoaște și este de acord că informațiile Cumpărătorului, pe care le-a primit de la Google și/sau de la GPL în legătură cu Serviciul sunt supuse Notificării privind confidențialitatea Google Payments. Vânzătorul acceptă să nu utilizeze și să nu permită accesul la informațiile Cumpărătorului obținute de la GPL în nicio manieră care contravine Notificării privind confidențialitatea Google Payments. GPL poate să furnizeze informații și ca răspuns la proceduri legale valide, cum ar fi citațiile în calitate de martor, mandatele de percheziție și ordinele judecătorești sau pentru a-și stabili sau a-și exercita drepturile legale ori pentru a-și apăra revendicările legale. GPL nu va avea nicio obligație de a returna, a distruge sau a certifica distrugerea informațiilor confidențiale ale Vânzătorului, condiția fiind ca GPL să nu exploateze informațiile confidențiale ale Vânzătorului decât în maniera prevăzută în prezentul Acord.

8.3 Datele de conectare. Vânzătorul va fi responsabil pentru și va lua toate măsurile rezonabile pentru păstrarea confidențialității Datelor sale de conectare. Vânzătorul este de acord să notifice GPL, fără întârzieri nejustificate, imediat ce sesizează pierderea, furtul, însușirea ilegală sau folosirea neautorizată a Datelor sale de conectare sau cu privire la orice altă încălcare a securității în privința Serviciului folosind „Contactați-ne” din Centrul de ajutor pentru Vânzător.

8.4 Vânzătorul declară că toți funcționarii, angajații, agenții, reprezentanții și toate celelalte persoane care au acces la Datele sale de conectare vor fi autorizate de Vânzător să folosească Serviciul și vor avea autoritatea de a implica legal Vânzătorul.

8.5 Drepturile de proprietate intelectuală. GPL și furnizorii săi de licență vor deține toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv, dar fără a se limita la, toate Drepturile de proprietate intelectuală asociate Serviciului (și toate lucrările derivate sau îmbunătățirile acestora), incluzând, dar fără a se limita la, totalitatea software-ului, tehnologiei, informațiilor, conținutului, materialelor, regulamentelor și documentației. Vânzătorul nu va obține niciun drept, titlu sau interes asupra Serviciului, a Drepturilor de proprietate intelectuală asociate Serviciului și/sau a Caracteristicilor de marcă GPL, cu excepția drepturilor de utilizare limitată specificate explicit în Acord.

8.6 Informațiile tranzacționale. Vânzătorul va da dovadă de un grad rezonabil de precauție pentru a împiedica divulgarea oricăror informații despre tranzacții. Aceste informații pot fi divulgate numai reprezentanților și contractorilor Vânzătorului, pentru ca aceștia să poată ajuta Vânzătorul să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Acord sau în cazul în care legea cere explicit acest lucru.

8.7 Vânzătorul va respecta standardele rezonabile din domeniu în privința securității datelor și a protecției datelor pentru informațiile despre tranzacții și despre Cumpărător.

9. GARANȚIILE

9.1 Fiecare parte declară și garantează că are puteri depline pentru a încheia Acordul.

9.2 Următoarele constituie o condiție a prezentului Acord, iar Vânzătorul garantează companiei GPL că Vânzătorul:

(a) este o persoană cu vârsta de cel puțin 18 ani;

(b) deține și administrează Site-urile vânzătorului; și că

(c) deține și va păstra pe toată durata valabilității prezentului Acord toate drepturile, autorizările și licențele necesare pentru a permite Vânzătorului să implementeze Serviciul.

9.3 Vânzătorul garantează companiei GPL că:

(a) îndeplinirea obligațiilor Vânzătorului conform prezentului Acord nu va constitui o încălcare sau o nerespectare și nu va încălca în nicio manieră niciun acord în care Vânzătorul este implicat ca parte;

(b) va respecta toate legile, reglementările și hotărârile aplicabile care privesc sau sunt asociate utilizării Serviciului de către Vânzător;

(c) nu va încerca să inițieze sau să primească o Tranzacție de finanțare, de rambursare sau de răscumpărare folosind Serviciul dacă aceasta este sau ar fi ilegală conform unei legi aplicabile;

(d) va respecta toate legile și reglementările aplicabile vânzării de Produse și relației sale cu Cumpărătorii, inclusiv, dar fără a se limita la, Directiva privind Drepturile consumatorilor (Directiva 2011/83/UE) și Directiva privind Comerțul electronic (Directiva 2000/31/CE); și

(e) în măsura cunoștințelor Vânzătorului, Ordinul de plată nu a suferit nicio modificare semnificativă neautorizată de Cumpărător.

9.4 GPL garantează Vânzătorului că va furniza Serviciile cu un grad rezonabil de grijă și competență.

9.5 GPL nu garantează că Serviciile vor corespunde tuturor cerințelor Vânzătorului sau că funcționarea Serviciilor va fi neîntreruptă, sigură, lipsită de viruși sau de erori.

9.6 Compania GPL nu va fi responsabilă pentru nicio încălcare a niciunui termen al prezentului Acord, inclusiv pentru vreo declarație, condiție sau garanție dacă încălcarea respectivă decurge din neîndeplinirea obligațiilor Vânzătorului conform prezentului Acord.

9.7 Nicio condiție, nicio garanție și nicio altă prevedere nu se aplică în cazul Serviciilor sau al oricăror alte servicii furnizate de GPL conform prezentului Acord, decât în măsura în care acestea sunt specificate în mod explicit în prezentul Acord. Conform clauzei 10.1(b), nu se aplică alte condiții, garanții sau alți termeni (aici fiind incluși eventualii termeni impliciți privind calitatea satisfăcătoare, adecvarea pentru un anumit scop sau conformitatea cu descrierea).

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Nicio prevedere a prezentului Acord nu va exclude sau limita răspunderea niciuneia dintre părți în ceea ce privește:

(a) decesul sau prejudiciile personale care decurg din neglijența uneia dintre părți sau a funcționarilor, reprezentanților sau angajaților acestora;

(b) frauda sau denaturarea frauduloasă;

(c) încălcarea oricărei condiții implicite în ceea ce privește proprietatea sau liniștita posesiune; și/sau

(d) folosirea abuzivă a informațiilor confidențiale.

10.2 Cu excepția cazului în care prezentul Acord specifică explicit o altă situație, nimic din prezentul Acord nu va exclude și nu va limita răspunderea niciuneia dintre părți în ceea ce privește încălcarea Drepturilor de proprietate intelectuală deținute de cealaltă parte sau răspunderea conform prevederilor clauzei 11.

10.3 Conform clauzelor 10.1 și 10.2, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă contractual, delictual (inclusiv, fără limitare, în caz de neglijență), precontractual sau prin alte declarații (cu excepția denaturării frauduloase) ce decurg din prezentul Acord pentru:

(a) nicio pierdere economică (inclusiv, fără limitare, pierderea de venituri, profituri, contracte, date, colaborări, economii anti);

(b) costurile serviciilor înlocuitoare;

(c) nicio pierdere în privința fondului comercial sau a reputației; sau pentru

(d) niciun fel de daune speciale, indirecte sau de consecință,

suferite sau suportate de partea respectivă care decurg din sau care sunt asociate prezentului Acord, indiferent de situație, indiferent dacă respectivele daune puteau fi anticipate de către părți la data încheierii prezentului Acord.

10.4 Conform clauzelor 10.1, 10.2, 10.3 și 10.5, răspunderea totală a fiecăreia dintre părți în fiecare An, în legătură cu toate evenimentele sau seriile de evenimente ce au avut loc în Anul respectiv în legătură cu prezentul acord (indiferent dacă răspunderea este cauzată de încălcarea contractului, de neglijență sau de orice alt motiv) va fi limitată la maximum 125% din Taxa de serviciu plătită sau datorată de Vânzător companiei GPL în anul imediat anterior sau la 30.000 de euro.

10.5 Conform clauzelor 10.1, 10.2 și 10.3, răspunderea totală a fiecărei părți ce decurge din sau în legătură cu prezentul Acord (indiferent dacă răspunderea decurge din încălcarea contractului, din neglijență sau din orice alt motiv) va fi limitată la 300.000 de euro.

10.6 Fiecare parte confirmă și este de acord că alocarea riscurilor conținute în prezenta clauză 10 este reflectată de natura Serviciilor și de sumele datorate de fiecare dintre părți conform prezentului Acord.

10.7 Vânzătorul are dreptul să utilizeze căile de atac prevăzute de clauzele 10.8, 10.9 și 10.10 numai dacă Vânzătorul notifică GPL conform clauzei 13, fără întârzieri nejustificate și indiferent de situație, la mai puțin de treisprezece (13) luni de la data debitării, când sesizează orice tranzacție neautorizată sau executată greșit. În cazul în care GPL nu a reușit să transmită Vânzătorului informații tranzacționale relevante, nu se va aplica limita de treisprezece (13) luni.

10.8 Procedura în cazul Tranzacțiilor neautorizate de răscumpărare și de rambursare. Cu excepția cazului în care este implicată o fraudă din partea Vânzătorului, GPL va rambursa în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător valoarea Tranzacțiilor neautorizate de răscumpărare și de rambursare care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile clauzei 7.4, respectiv 7.13, inclusiv toate taxele aplicabile, nu mai târziu de finalul Zilei lucrătoare în care GPL ia la cunoștință existența unei astfel de tranzacții. În cazul în care GPL are motive întemeiate pentru a suspecta un comportament fraudulos din partea Vânzătorului cu privire la reclamația acestuia privind o tranzacție neautorizată, GPL va investiga înainte de a decide dacă să emită o rambursare și va anunța Vânzătorul cât mai repede posibil cu privire la rezultatul investigației. Dacă Vânzătorul a acționat în mod fraudulos sau nu a respectat, voit ori din neglijență gravă, acele aspecte ale Acordului care privesc Contul Vânzătorului, acesta va fi responsabil pentru toate pierderile care decurg din tranzacțiile neautorizate. GPL poate investiga situația înainte sau după o rambursare pentru o tranzacție neautorizată.

10.9 Procedura în cazul Tranzacțiilor de rambursare sau de răscumpărare executate incorect. Dacă GPL nu poate să dovedească executarea corectă a tranzacției respective, va rambursa în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător, fără întârzieri nejustificate, valoarea Tranzacției de rambursare sau de răscumpărare și toate taxele aplicabile ce decurg din tranzacția respectivă. Indiferent de situație, la solicitarea Vânzătorului, GPL va depune eforturi imediate pentru a depista tranzacția și va notifica Vânzătorul cu privire la rezultat. GPL nu este responsabil pentru suma Tranzacției de răscumpărare care a fost deja răscumpărată și achitată în Contul de decontare al Vânzătorilor.

10.10 Procedura în cazul Tranzacțiilor de finanțare executate incorect. Compania GPL este responsabilă față de Vânzător pentru transmiterea corectă a Ordinului de plată emis de Vânzător în legătură cu o Tranzacție de finanțare și va retransmite imediat Ordinul de plată, iar dacă primește o solicitare în acest sens, va depune eforturi imediate pentru a urmări Tranzacția de finanțare și va notifica Vânzătorul cu privire la rezultat.

11. DESPĂGUBIREA

11.1 Conform clauzei 11.2, Vânzătorul va despăgubi, va apăra și va exonera de răspundere compania GPL, compania Google și afiliații acesteia și/sau orice furnizor de servicii financiare cu care GPL a încheiat un acord în legătură cu Serviciile („Persoanele despăgubite”) în cazul oricăror revendicări emise de terțe părți împotriva oricăreia dintre Persoanele despăgubite și de orice răspundere, pierdere sau cheltuială (inclusiv în cazul plăților de despăgubiri, de compensații și de cheltuieli juridice rezonabile) suportate sau suferite de către Persoanele despăgubite, care decurg din sau au legătură cu:

(a) Site-urile vânzătorului;

(b) Caracteristicile de marcă deținute de Vânzător;

(c) utilizarea Serviciului de către Vânzător în alte maniere decât cele permise prin prezentul acord; și/sau cu

(d) orice Produs pe care un Cumpărător a încercat, intenționează să-l achiziționeze sau l-a achiziționat deja folosind Serviciul.

11.2 Obligațiile Vânzătorului stabilite prin clauza 11.1 vor exista numai dacă Partea despăgubită:

(a) notifică prompt Vânzătorul în privința revendicării respective;

(b) oferă Vânzătorului informații, asistență și cooperare într-o măsură rezonabilă pentru apărare în cadrul procesului sau al procedurii; și

(c) acordă Vânzătorului controlul absolut și autoritatea exclusivă în privința apărării și a înțelegerii în cazul unei astfel de revendicări. Partea despăgubită își poate numi propriul consilier supraveghetor, la alegerea sa și pe propria cheltuială.

11.3 Conform restului prevederilor din clauza 11, GPL se va apăra sau, dacă dorește acest lucru, va ajunge la o înțelegere în cazul oricărei proceduri juridice inițiate de o terță parte împotriva Vânzătorului, ce se bazează pe sau decurge dintr-o revendicare conform căreia tehnologia GPL sau Google folosită pentru a furniza Serviciile sau o Caracteristică de marcă Google încalcă drepturile de autor, secretul comercial sau marca comercială ce aparțin respectivei terțe părți.

11.4 Indiferent de situație, GPL nu va avea nicio obligație sau răspundere conform clauzei 11.3 care decurge din:

(a) folosirea unor Funcții beta;

(b) folosirea Serviciilor sau a Caracteristicilor de marcă Google într-o formă modificată sau în combinație cu materiale care nu au fost furnizate de GPL; sau din

(c) orice conținut, informație sau din orice date furnizate companiei GPL, companiei Google sau afiliaților săi de Vânzător, de orice alt Client sau de orice terțe părți.

11.5 Obligațiile companiei GPL conform clauzei 11.3 vor fi valabile numai dacă Vânzătorul:

(a) notifică prompt compania GPL cu privire la respectiva revendicare;

(b) oferă companiei GPL informații, asistență și cooperare într-o măsură rezonabilă pentru apărarea în cadrul procesului sau al procedurii; și

(c) acordă companiei GPL controlul absolut și autoritatea exclusivă în privința apărării și a soluționării în cazul unei astfel de revendicări. Partea despăgubită își poate numi propriul consilier supraveghetor, la alegerea sa și pe propria cheltuială.

11.6 GPL poate, la discreția sa exclusivă și rezonabilă, să sisteze continuarea utilizării tuturor Serviciilor sau a Caracteristicilor de marcă Google de către Client, în cazul în care GPL presupune sau consideră că acestea încalcă Drepturile de proprietate intelectuală deținute de o terță parte.

11.7 Prezenta clauză 11 stabilește răspunderea integrală și căile de atac exclusive ale părților în privința încălcării Drepturilor de proprietate intelectuală deținute de o terță parte.

12. DURATA ȘI REZILIEREA

12.1 Prezentul Acord va fi valabil începând cu Data intrării în vigoare și va continua până la rezilierea sa în conformitate cu prevederile specificate în prezentul Acord.

12.2 Rezilierea. Vânzătorii pot să rezilieze prezentul Acord imediat și gratuit în termen de paisprezece (14) zile de la Data intrării în vigoare notificând compania GPL în această privință. Ulterior, cu excepția cazului în care prezentul Acord specifică o perioadă de timp mai scurtă, în condițiile permise de lege, GPL poate să rezilieze prezentul Acord în orice moment, cu o notificare prealabilă de cel puțin două (2) luni, în timp ce Vânzătorul poate să rezilieze prezentul Acord în orice moment, în mod gratuit și cu o notificare prealabilă de minimum o (1) lună.

12.3 Fiecare dintre părți poate să suspende aplicarea și/sau să rezilieze Acordul, integral sau parțial și printr-o notificare imediată dacă:

(a) cealaltă parte încalcă în mod grav oricare dintre termenii Acordului, iar încălcarea respectivă nu poate fi remediată; sau dacă

(b) cealaltă parte încalcă semnificativ oricare dintre termenii Acordului, iar încălcarea poate fi remediată, dar respectiva parte nu face acest lucru în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări în acest sens.

12.4 Fiecare dintre părți poate să rezilieze prezentul Acord printr-o notificare imediată dacă:

(a) are loc o întrunire a creditorilor celeilalte părți sau se propune un acord sau un aranjament cu sau în beneficiul creditorilor (inclusiv un acord voluntar, conform definirii acestuia în Insolvency Act 1986 (Legea insolvenței din 1986)) de către sau în privința celeilalte părți;

(b) un titular de creanță, un mandatar, un lichidator judiciar, un administrator (numit de tribunal sau de altă autoritate competentă) sau o persoană cu îndatoriri similare intră în posesia sau este desemnată să administreze totalitatea sau o parte însemnată din bunurile celeilalte părți sau în cazul în care se inițiază sau se aplică un sechestru, o executare sau un alt proces similar (și acesta nu este revocat în termen de șapte zile) asupra totalității sau asupra unei părți însemnate din bunurile celeilalte părți;

(c) cealaltă parte își încetează activitatea comercială sau nu poate să își plătească datoriile conform secțiunii 123 din Insolvency Act 1986 (Legea insolvenței din 1986);

(d) cealaltă parte sau directorii acesteia, oricare dintre creditorii săi sau titularul unei creanțe variabile eligibile își notifică intenția de a numi un administrator sau face o solicitare în instanță în acest sens;

(e) este prezentată o petiție (iar aceasta nu este revocată în termen de douăzeci și opt (28) de zile) sau este adoptată o hotărâre ori este emis un ordin privind administrarea sau lichidarea, intrarea în faliment sau dizolvarea celeilalte părți;

(f) are loc un eveniment asemănător cu cele prezentate mai sus în ceea ce privește cealaltă parte în orice jurisdicție în care este înființată sau în care își are sediul sau în care își desfășoară activitățile sau deține active;

(g) are loc o Schimbare a controlului în cazul Vânzătorului sau Vânzătorul renunță la o parte substanțială a activelor sale. În prezenta clauză termenul „Control” va însemna deținerea de către orice persoană sau intermediar, în mod direct sau indirect, a autorității de a conduce sau de a influența conducerea altei persoane, iar termenul „Schimbare a controlului” va fi interpretat în consecință; sau dacă

(h) are loc orice eveniment sau este întreprinsă orice procedură în privința Vânzătorului în jurisdicția de care aparține acesta, care are un efect echivalent cu sau similar cu cel al oricăruia dintre evenimentele menționate în prezenta clauză 12.4.

12.5 Suspendarea furnizării Serviciului în legătură cu Tranzacțiile de finanțare. GPL poate să suspende imediat utilizarea Serviciului de Vânzător în legătură cu Tranzacțiile de finanțare dacă:

(a) Vânzătorul a încălcat prezentul Acord (inclusiv oricare dintre politici, cum ar fi Politicile de produs și Regulamentul Google Payments la care se face referire în prezentul document); sau

(b) așa cum consideră în mod rezonabil compania GPL, utilizarea Serviciului de către Vânzător determină un risc de prejudicii financiare sau de pierderi de reputație pentru GPL, pentru Serviciu și/sau pentru oricare dintre sistemele de carduri de plată folosite pentru procesarea Tranzacțiilor de finanțare sau în cazul în care există o suspiciune rezonabilă privind implicarea Vânzătorului într-o fraudă, în activități de spălare a banilor sau în altă activitate ilegală.

12.6 Suspendarea furnizării Serviciului în legătură cu Tranzacțiile de rambursare și de răscumpărare pentru compromiterea datelor de conectare ale Vânzătorului. GPL poate suspenda imediat utilizarea Serviciului de către Vânzător în legătură cu Tranzacțiile de rambursare și de răscumpărare din motive rezonabile care țin de securitatea Datelor de conectare ale Vânzătorului sau a Contului de răscumpărare ori de presupusa utilizare frauduloasă sau neautorizată a acestora. GPL va informa Vânzătorul despre suspendare și despre motivele acesteia, înainte sau, dacă acest lucru nu este posibil, imediat după aplicarea acesteia, cu excepția cazului în care o astfel de notificare contravine legii sau ar putea compromite măsurile de securitate rezonabile. GPL va reactiva Datele de conectare sau Contul de răscumpărare al Vânzătorului sau îi va oferi acestuia Date de conectare active noi sau un Cont de răscumpărare activ nou, în cel mai scurt timp posibil după eliminarea motivelor care au determinat suspendarea inițială.

12.7 Vânzătorul poate să suspende temporar utilizarea Serviciului cu o notificare prealabilă de o Zi lucrătoare către GPL pentru o perioadă în care:

(a) Serviciul manifestă erori sau defecte grave care afectează în mod substanțial funcția principală a Serviciului, până când GPL va remedia respectivele erori sau defecte; sau

(b) compania Vânzătorului suportă un efect advers substanțial ca urmare directă a utilizării Serviciului, până când GPL va remedia sau va atenua respectivul efect advers substanțial,

condiția fiind ca în fiecare dintre cazuri, Vânzătorul să furnizeze companiei GPL documentația cu privire la eroarea gravă, defectul grav sau efectul advers substanțial, pe care GPL o poate solicita. Pe durata suspendării Serviciului, Vânzătorul va oferi cu bună-credință asistență companiei GPL pentru remedierea problemelor respective.

12.8 În urma rezilierii prezentului Acord sau a altei sistări a utilizării Serviciului de către Vânzător:

(a) cu condiția finalizării satisfăcătoare a verificărilor aplicabile de combatere a spălării banilor, a fraudelor și a altor activități ilegale și a plății unei taxe de răscumpărare discreționare cu valoare mai mică de 1 GBP (sau echivalentul acestei sume), GPL va răscumpăra în aproximativ o sută optzeci (180) de zile de la finalul lunii calendaristice în care a fost reziliat Acordul Fondurile electronice ale Vânzătorului, inclusiv orice Rezervă obligatorie, și va returna soldul restant (dacă există) în Contul de decontare deținut de Vânzător (sau în alt cont în privința căruia Vânzătorul a notificat GPL);

(b) dacă soldul restant nu poate fi înapoiat Vânzătorului conform clauzei secundare (a) de mai sus, Vânzătorul are dreptul de a solicita răscumpărarea conform clauzei 5.8;

(c) cu excepția celor specificate în clauzele secundare (a) și (b) de mai sus, tot restul obligațiilor companiei GPL conform prezentului Acord vor înceta imediat;

(d) Vânzătorul va fi responsabil în continuare pentru toate Tranzacțiile de finanțare, taxele de rambursare și pentru orice alte obligații suportate sau acumulate de Vânzător;

(e) toate drepturile și licențele acordate de GPL vor înceta imediat;

(f) drepturile vânzătorului de a utiliza orice Caracteristică de marcă GPL, în măsura permisă de lege, vor înceta imediat;

(g) Vânzătorul va înceta imediat utilizarea Serviciului:

(i) pentru procesarea Tranzacțiilor de finanțare; și

(ii) pentru afișarea Caracteristicilor de marcă GPL;

(h) Vânzătorul va onora toate achizițiile de Produse restante; și

(i) Vânzătorul va înapoia sau va distruge (și va face dovada distrugerii) toate copiile informațiilor confidențiale și/sau proprietare aparținând companiei GPL aflate în posesia sa.

12.9 GPL poate interzice accesul Vânzătorului la Serviciu, inclusiv, fără limitare, dezactivând numele de utilizator și parola Vânzătorului și poate refuza pe viitor accesul la Serviciu în cazul Vânzătorului (sau al companiei mamă, al afiliaților sau al subsidiarilor ori al succesorilor acesteia sau acestora, iar în cazul unei persoane, al rudelor sau apropiaților acesteia).

12.10 Prin derogare de la prevederile din restul Acordului, toate prevederile prezentului Acord care trebuie să aibă efect sau să oblige oricare dintre părți după rezilierea prezentului Acord sau după transferul sau cedarea integrală sau parțială a acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la clauza 5.8, la clauza 8 (Confidențialitatea) și la clauza 12.8(b), vor fi valabile după rezilierea prezentului Acord, în măsura permisă de lege. Rezilierea prezentului Acord nu va afecta drepturile și obligațiile acumulate de părți la data rezilierii.

13. COMUNICĂRILE ȘI NOTIFICĂRILE

13.1 Prezentul Acord este încheiat în limba engleză, iar cu excepția cazului în care prezentul Acord stipulează altă situație, toate notificările sau alte comunicări și informări cerute sau permise de prezentul Acord vor avea loc în limba engleză, în scris. Orice traducere este oferită numai ca facilitate, iar în cazul unei eventuale contradicții între versiunea în limba engleză și cea tradusă a Acordului, versiunea în limba engleză are prioritate.

13.2 GPL poate să comunice cu Vânzătorul în privința Serviciului prin mijloace electronice, inclusiv prin (a) trimiterea de e-mailuri la adresa de e-mail a Vânzătorului sau prin (b) postarea de notificări și de comunicări pe un Site Google. Vânzătorul este de acord că GPL îi poate trimite comunicări electronice cu privire la orice aspect asociat utilizării Serviciului de către Vânzător, inclusiv în privința Acordului (și a revizuirilor sau amendamentelor Acordului), a notificărilor sau a informărilor cu privire la Serviciu și la autorizările de plată. Anumite comunicări vor fi gestionate astfel:

Notificarea va fi considerată adusă la cunoștință (i) la primire, când este livrată personal sau prin curier (la primire se solicită semnătura); (ii) la confirmarea primirii prin servicii poștale cu recomandare sau certificare; (iii) în cazul transmiterii prin e-mail, la patru (4) ore de la trimiterea e-mailului; sau (iv) când este disponibilă în contul online al Vânzătorului. Informațiile de contact vor fi actualizate în conformitate cu această clauză după caz, astfel încât fiecare parte să dețină informații actuale despre toate contactele respective.

13.3 Vânzătorul trebuie să păstreze copii ale comunicărilor electronice printând un exemplar pe hârtie sau salvând o copie electronică, iar despre informațiile trimise Vânzătorului în format electronic se presupune că Vânzătorul le va putea printa.

13.4 Orice notificare trimisă către GPL în conformitate cu Acordul trebuie să fie recomandată, prin poștă, la adresa Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom și să fie adresată către „GPL Payments Team”, cu excepția cazurilor când este vorba despre:

13.5 Dacă GPL trebuie să vă contacteze în cazul unei fraude sau amenințări a siguranței, suspectată sau reală, GPL vă va trimite un e-mail la adresa Dvs. principală de e-mail în care vă solicită să contactați GPL. În plus, GPL poate trimite un e-mail la adresa Dvs. secundară de e-mail sau un SMS la numărul Dvs. de telefon, dacă l-ați furnizat.

14. PREVEDERI GENERALE

14.1 Prezentul acord (inclusiv adresele URL furnizate în acesta) constituie întregul acord dintre părți cu privire la acest subiect și înlocuiește orice alt contract sau aranjament anterior, de orice natură, între părți cu privire la acest subiect.

14.2 Prezentul Acord poate fi semnat în mai multe copii, inclusiv în copii trimise prin fax, fiecare dintre acestea fiind considerată originală, iar împreună vor fi considerate ca unul și același instrument.

14.3 Conform clauzelor 14.4 și 14.5, orice modificare a prezentului Acord trebuie (i) să fie în scris; (ii) să se raporteze la prezentul Acord; și (iii) să fie trimisă celeilalte părți cu minimum două (2) luni înainte de data la care aceasta intră în vigoare. Vânzătorul înțelege și este de acord că toate modificările propuse de GPL vor fi considerate ca acceptate de Vânzător cu excepția cazului în care Vânzătorul contactează compania GPL pentru a declara contrariul, conform clauzei 13.4, înainte de data la care aceste schimbări vor intra în vigoare, caz în care Acordul va fi reziliat în mod gratuit imediat înainte de data intrării în vigoare a acestor modificări. Vânzătorul poate să rezilieze Acordul, conform clauzei 13.4, în mod gratuit și în orice moment înainte de data intrării în vigoare a modificărilor propuse de GPL. Nicio modificare a prezentului Acord propusă de Vânzător nu poate intra în vigoare decât dacă este semnată de un reprezentant autorizat al fiecăreia dintre părți.

14.4 Vânzătorul este de acord că GPL are dreptul de a modifica Acordul imediat după notificare, în cazul în care acest lucru nu este interzis prin lege.

14.5 Nicio prevedere din clauzele 14.3 și 14.4 nu va limita:

(a) dreptul companiei GPL de a-și actualiza și a-și revizui politicile sau de a adăuga orice funcție nouă din când în când, fără o notificare prealabilă, aceasta putând fi acceptată de Vânzător prin utilizarea funcției respective. Astfel de revizuiri pot fi realizate printr-o metodă a cărei alegere rămâne la discreția companiei GPL, iar din aceste metode pot face parte comunicarea prin e-mail sau publicarea pe un Site Google, și

(b) drepturile părților de a modifica termenii prezentului Acord cu orice perioadă de notificare în cazul în care acest lucru nu este interzis prin lege și ambele părți sunt de acord.

14.6 Vânzătorul nu poate să cedeze sau să transfere prezentul Acord și niciun drept sau obligație ce îi revin, integral sau parțial, fără consimțământul scris prealabil al companiei GPL.

14.7 GPL poate, fără consimțământul scris prealabil, să atribuie sau să transfere, integral sau parțial, drepturile și obligațiile ce îi revin în virtutea prezentului Acord, companiei Google și/sau oricărui afiliat al companiei Google, cu excepția cazului în care acest lucru va duce la o schimbare a drepturilor statutare ale Vânzătorilor conform legislației naționale aplicabile pentru implementarea Directivei privind Serviciile de plată (Directiva (UE) 2015/2366) stabilite în Acord, caz în care GPL va trimite Vânzătorului o notificare în conformitate cu clauza 13.3.

14.8 Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor ca urmare a unor situații asupra cărora în mod rezonabil nu deține controlul, inclusiv, dar fără limitare, ca urmare a unor acțiuni guvernamentale, acte de terorism, cutremure, incendii, inundații sau alte catastrofe naturale, condiții de lucru, pene de curent și/sau întreruperi de furnizare a electricității, perturbări ale funcționării internetului sau ale telecomunicațiilor, avarii ale sistemului.

14.9 Neaplicarea oricăreia dintre prevederi sau a oricărui drept din cadrul Acordului nu va constitui o renunțare la acestea.

14.10 Prezentele părți sunt și vor rămâne contractori independenți și nicio prevedere din Acord nu va fi considerată creatoarea unei relații de mandatare, parteneriat sau asociere între părți. Niciuna dintre părți nu va fi considerată angajat sau reprezentant legal al celeilalte și niciuna dintre părți nu va avea dreptul sau autoritatea de a contracta o obligație în numele celeilalte părți.

14.11 În cazul în care o prevedere a prezentului Acord va fi declarată neaplicabilă sau nevalidă de către o jurisdicție competentă, prevederea respectivă va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât Acordul să își păstreze pe deplin validitatea și efectul și să fie în continuare aplicabil de către ambele părți.

14.12 Cu excepția prevederilor specificate în mod explicit în prezentul Acord, nimic nu va crea și nu va conferi niciun drept sau alt beneficiu, indiferent dacă se bazează sau nu pe Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (Legea privind contractele (Drepturile terțelor părți) din 1999) sau pe altă lege, în favoarea oricărei alte persoane decât a părților care au încheiat Acordul. Prezenta clauză nu va avea rolul de a restricționa sau de a limita drepturile niciunui împuternicit legal conform prezentului Acord de a exercita drepturile și de a se bucura de beneficiile care i-au fost conferite de cedent. Prin derogare de la această clauză, nu este necesar ca nicio terță parte (nici măcar o eventuală terță parte care poate fi justificată să își exercite drepturile conform prezentului Acord) să accepte atribuirea, transferul, rezilierea sau modificarea prezentului Acord.

14.13 Prezentul Acord și toate litigiile și revendicările ce decurg din acesta sau sunt asociate acestuia vor fi guvernate de legile din Anglia și Țara Galilor. Părțile acceptă în mod irevocabil și necondiționat că tribunalele din Anglia și Țara Galilor vor deține jurisdicția exclusivă în cazul tuturor litigiilor și revendicărilor. Nicio afirmație din propoziția anterioară nu va împiedica părțile să solicite o dispoziție de asistență sau similară în orice jurisdicție, pentru a-și proteja informațiile confidențiale sau Drepturile de proprietate intelectuală.

14.14 În măsura permisă de orice legislație națională relevantă care implementează Directiva privind Serviciile de plată (Directiva (UE) 2015/2366) („PSD2”) („Legislația națională”), următoarele prevederi din Legislația națională nu se aplică în cazul Acordului: toate prevederile care implementează Titlul III, Articolul 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 și 89 din PSD2. Părțile își rezervă dreptul de a conveni asupra altei perioade de timp decât cea stabilită în prevederile Legislației naționale care implementează Articolul 71 din PSD2.