Acceptarea plăților prin Google – Termeni și condiții (Vânzător)

04 Aprilie 2019

Termenii și condițiile pentru Vânzător („Contractul”) reprezintă un contract legal între Google Payment Ireland Limited, o companie constituită în Irlanda (nr. de înregistrare 598776), cu sediul social la 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda („GPIL”) și Dvs. („Vânzătorul”). Compania GPIL poate fi contactată prin e-mail prin Centrul de ajutor la https://support.google.com/paymentscenter. GPIL este autorizată și reglementată de Central Bank of Ireland (Banca Centrală a Irlandei - „CBI”) ca instituție de plată și este înregistrată în registrul CBI sub numărul C178423. GPIL este o filială a Google International, LLC („Google”). Vă recomandăm să citiți integral prezentul Contract înainte de a decide dacă îl acceptați și continuați procesul de înscriere.

Înainte de a continua, vă recomandăm să imprimați sau să salvați o copie a prezentului Contract pentru evidențele dvs.

DACĂ DAȚI CLIC PE „ACCEPT TERMENII ȘI CONDIȚIILE” DE MAI JOS ȘI PE BUTONUL „FINALIZAȚI ÎNSCRIEREA”, ACCEPTAȚI SĂ RESPECTAȚI PREZENTUL ACORD.

Contractul va intra în vigoare începând din data acceptării acestuia de Vânzător („Data intrării în vigoare”).

 1. DEFINIȚII
 2. În cadrul prezentului Contract apar următorii termeni definiți:

  cont înseamnă contul de plăți asociat Vânzătorului, operat de GPIL;

  Ghid de referințe API înseamnă ghidul de referințe API publicat ocazional de GPIL sau de afiliații săi. Prezentul Ghid de referințe API este disponibil la https://developers.google.com/terms.

  Ghid pentru dezvoltatori API înseamnă ghidul pentru dezvoltatorii API publicat ocazional de GPIL sau de afiliații săi. Prezentul Ghid pentru dezvoltatori API este disponibil la https://developers.google.com/androidpay/?csw=1.  funcții beta înseamnă funcțiile Serviciului pe care GPIL le identifică ocazional în documentația tehnică GPIL ca aparținând categoriei „beta” sau ca neacceptate. Această documentație tehnică va include Ghidul de referințe API și Ghidul pentru dezvoltatori API aplicabile pentru versiunea Serviciului implementată de Vânzător.

  caracteristici de marcă înseamnă denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, numele de domenii și alte caracteristici distinctive ale mărcii în cazul fiecăreia dintre părți, respectiv care sunt deținute (sau licențiate) ocazional de respectivele părți;

  zi lucrătoare înseamnă o zi care nu este o sâmbătă, o duminică sau o sărbătoare legală în Irlanda;

  cumpărător înseamnă o persoană sau o entitate care se înregistrează pentru Serviciu folosind un instrument de finanțare;

  operator înseamnă un operator de telefonie mobilă aprobat de GPIL, care oferă Cumpărătorilor un Cont de facturare prin operator;

  facturare prin operator înseamnă procesul de plată în cadrul căruia GPIL, în numele Vânzătorului, va trimite o tranzacție de plată Operatorului, în vederea facturării în Contul de facturare prin operator al Cumpărătorului;

  cont de facturare prin operator înseamnă un cont cu facturare lunară sau la alt interval regulat. Contul respectiv este pus la dispoziție de un Operator pe care Cumpărătorul l-a înregistrat la GPIL pentru a finanța anumite tranzacții de plată.

  politica privind rezolvarea solicitărilor de rambursare înseamnă secțiunea din Politicile de produs și din Regulamentul Google Payments cu titlul „Politica privind rezolvarea solicitărilor de rambursare”;

  litigii înseamnă orice neînțelegeri, litigii, aranjamente și/sau alte dispute apărute între Utilizatori sau alte terțe părți, care decurg din folosirea Serviciului, cu excepția Litigiilor privind Serviciul;

  SEE înseamnă Spațiul Economic European;

  euro înseamnă moneda legală în Uniunea Monetară Europeană;

  instrument de finanțare înseamnă cont pentru cardul de credit, cont pentru cardul de debit, Cont de facturare prin operator sau alt instrument de plată înregistrat de un Cumpărător în cadrul Serviciului și acceptat de GPIL pentru a facilita procesarea Tranzacțiilor de plată; Google înseamnă Google International, LLC, Filialele și Afiliații săi;

  Politicile de produs și Regulamentul Google Payments înseamnă politicile Google Payments pentru Vânzătorii care dețin conturi la GPIL cu detalii de facturare în SEE, aceste politici fiind publicate ocazional de GPIL. Versiunea actuală a Politicilor de produs și a Regulamentului Google Payments este disponibilă la https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  protocoale de date GPIL înseamnă protocoalele de date Google aplicabile în cazul Serviciului oferit Vânzătorului de compania GPIL sau în numele acesteia, în conformitate cu prezentul Contract și cu eventualele versiuni revizuite ale acestor protocoale care pot fi aduse ocazional la cunoștința Vânzătorului de GPIL sau de afiliații săi;

  site-ul Google înseamnă orice site deținut sau administrat de compania Google sau de afiliații acesteia sau în numele acestora, inclusiv toate subdomeniile și directoarele acestora, precum și site-urile care succed acestora;

  valoare brută a mărfurilor sau GMV înseamnă valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor de plată ale Vânzătorului, inclusiv toate taxele, impozitele și costurile de transport, după caz;

  drepturi de proprietate intelectuală înseamnă toate drepturile care decurg din brevete, drepturile de autor, drepturile asupra topografiei produselor semiconductoare, drepturile asupra software-ului, drepturile morale, mărcile comerciale și/sau mărcile de servicii, siglele, drepturile asupra bazelor de date sau asociate acestora, drepturile asupra informațiilor comerciale sau asupra secretelor comerciale ori asociate acestora, drepturile asociate numelor de domenii și orice alte drepturi de proprietate (înregistrate sau neînregistrate) din întreaga lume, inclusiv toate drepturile de reversie și drepturile asupra tuturor aplicațiilor și asupra tuturor înregistrărilor în așteptare, precum și dreptul de a solicita în instanță și de a recupera prejudiciile cauzate de încălcări anterioare ale drepturilor respective;

  date de conectare înseamnă numele de utilizator și parola pe care GPIL le emite pentru ca Vânzătorul să-și poată accesa Contul de Vânzător;

  Politica privind garanția de plată înseamnă secțiunea din Politicile de produs și din Regulamentul Google Payments cu titlul „Politica privind garanția de plată”;

  tranzacție de plată înseamnă procesarea unei plăți prin Serviciu, ceea ce produce debitarea sau retragerea valorii achiziției din Instrumentul de finanțare al unui Cumpărător și creditarea de fonduri în contul de decontare al Vânzătorului;

  ordin de plată înseamnă (i) instrucțiunea primită de GPIL de la Vânzător de a executa o Tranzacție de plată autorizată de Cumpărător sau (ii) instrucțiunea primită de GPIL de la Vânzător de a executa o Tranzacție de rambursare, în Instrumentul de finanțare al Cumpărătorului, în funcție de context;

  produs înseamnă orice marfă fizică sau digitală, orice bun sau serviciu pe care un Cumpărător îl poate achiziționa de la un Vânzător prin intermediul Serviciului;

  valoarea achiziției înseamnă echivalentul prețului unui Produs, care include toate taxele aferente și toate costurile de expediere sau taxele de procesare, după de caz;

  tranzacție de rambursare înseamnă orice rambursare sau credit emis din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la returnarea/anularea unui Produs și orice ajustare a unei Tranzacții de plată;

  adresa de e-mail a vânzătorului înseamnă adresa de e-mail introdusă de Vânzător în momentul înscrierii;

  site-ul Vânzătorului înseamnă paginile site-ului deținut de Vânzător și care oferă Produsele pentru care se poate plăti prin Serviciu;

  serviciu înseamnă serviciul oferit de GPIL, numit Google Payments și descris în prezentul Contract, care facilitează procesarea Tranzacțiilor de plată, în numele Vânzătorului, pentru finalizarea plății unei achiziții desfășurate între Vânzător și Cumpărător;

  litigii privind Serviciul înseamnă orice neînțelegeri, reclamații, litigii, aranjamente și/sau alte astfel de litigii între GPIL și Utilizatori, care decurg exclusiv din presupusa neîndeplinire de către GPIL a obligațiilor sale conform Contractului sau conform legislației în vigoare, precum și din orice eroare asociată furnizării Serviciului;

  taxe de serviciu înseamnă taxele aplicate de GPIL pentru Serviciu, conform prevederilor clauzei 6.1;

  cont de decontare înseamnă contul de depuneri deținut de Vânzător într-o bancă din SEE, desemnată de Vânzător și în privința căreia este notificată în scris compania GPIL, care o aprobă pentru primirea fondurilor rezultate în urma procesării Tranzacțiilor de plată;

  filialele și afiliații înseamnă filialele și entitățile juridice afiliate ale GPIL din întreaga lume;

  utilizator înseamnă o persoană sau o entitate care se înregistrează pentru Serviciu în calitate de Cumpărător sau de Vânzător, și

  an înseamnă perioada de douăsprezece (12) luni, începând din Data intrării în vigoare și fiecare perioadă succesivă de douăsprezece luni.

  1.1 Titlurile clauzelor din prezentul Contract există numai pentru a facilita referința și nu vor afecta interpretarea sau înțelegerea Contractului.

  1.2 Referința la orice statut sau prevedere statutară include o referință la respectivul statut sau la respectiva prevedere statutară în forma sa modificată, extinsă sau readoptată ocazional.

  1.3 Cu excepția cazului în care prezentul Contract stipulează explicit altă situație, toate sumele menționate în Contract sunt exprimate în euro.

 3. FUNCȚIILE ȘI DESCRIEREA SERVICIULUI
 4. 2.1 Descrierea serviciului. GPIL va oferi Vânzătorului Serviciul pentru vânzările de Produse ale Vânzătorului pe piețele Google (denumite fiecare în parte o „piață Google”). Lista piețelor acceptate de Serviciu poate fi găsită aici. Google poate actualiza ocazional piețele.

  Pentru a folosi Serviciul pe o Piață Google, un Vânzător trebuie să accepte separat termenii și condițiile aplicabile Pieței Google respective („Termenii și condițiile Pieței Google”) și va solicita conectarea contului Vânzătorului din cadrul Serviciului la contul Vânzătorului pentru respectiva Piață Google. Toate toate tranzacțiile pe piață vor fi procesate în conformitate cu prezentul Contract. În eventualitatea unui conflict între prezentul Contract și Termenii și condițiile Pieței Google, se vor aplica Termenii și condițiile Pieței Google respective.

  GPIL poate oferi Vânzătorului Serviciul pentru a permite Vânzătorului să primească donații caritabile.

  Totodată, Vânzătorul își va oferi produsele pentru vânzare suplimentară de către Google, caz în care Google îi va datora bani Vânzătorului. Google poate solicita GPIL să plătească în numele său aceste sume către Vânzător. Pentru evitarea confuziei, prezentul Contract nu se aplică pentru astfel de plăți.

  2.2 Confirmarea de Vânzător. Vânzătorul confirmă și este de acord că:

  2.2.1 vânzările de produse de către Vânzător constituie tranzacții între Vânzător și Cumpărător, fără a implica GPIL, Google sau oricare dintre afiliații săi, cu excepția cazului în care GPIL, Google sau oricare dintre afiliații săi sunt desemnați explicit în calitate de Vânzător sau Cumpărător în respectiva tranzacție;

  2.2.2 nici GPIL, nici Google sau oricare dintre afiliații săi nu constituie un Cumpărător, un Vânzător sau o parte implicată în nicio Tranzacție de plată, cu excepția cazului în care aceștia sunt desemnați în mod explicit ca atare în înregistrarea Produsului pe un Site Google sau în termenii și condițiile acestuia;

  2.2.3 compania GPIL nu va fi responsabilă de și nu controlează calitatea, siguranța sau legalitatea Produselor promovate, veridicitatea sau exactitatea descrierii Produselor, capacitatea Vânzătorului de a vinde Produsele sau capacitatea Cumpărătorilor de a cumpăra Produsele; și

  2.2.4 GPIL nu va fi responsabilă de și nu controlează dacă un Cumpărător va finaliza sau nu achiziția sau plata pentru Produsele pe care Cumpărătorul respectiv a fost de acord să le achiziționeze de la Vânzător. Când Cumpărătorul caută să încheie o achiziție printr-un Instrument de plată, GPIL va primi un Ordin de plată de la Vânzător, apoi va procesa Tranzacția de plată în numele Vânzătorului (a) prin intermediul rețelei adecvate de procesare a plăților, incluzând, fără limitare, rețelele de carduri de credit sau de debit sau (b) trimițând-o Operatorului, în vederea plății și a colectării de fonduri prin Facturarea prin operator, conform descrierii de mai jos.

  2.3 Tranzacție de plată permisă. Vânzătorul va folosi Serviciul numai pentru a procesa o Tranzacție de plată pentru un Produs cumpărat de un Cumpărător în urma unei vânzări legitime, de bună-credință a Produsului. Tranzacția de plată poate fi trimisă pentru procesare prin Serviciu numai după ce Vânzătorul:

  2.3.1 a livrat sau a furnizat în altă manieră Cumpărătorului bunurile cumpărate; sau

  2.3.2 a prestat serviciul cumpărat; sau

  2.3.3 a finalizat în altă manieră tranzacția de achiziționare conform înțelegerii mutuale dintre Vânzător și Cumpărător.

  2.4 Tranzacțiile interzise. GPIL poate să stabilească practici și limite generale în ceea ce privește folosirea Serviciului fără a notifica în prealabil Vânzătorul, inclusiv, fără limitare, restricții pentru tranzacții individuale sau cumulate asupra valorii în euro sau a echivalentului în moneda locală sau privind numărul de Tranzacții de plată sau de Ordine de plată acceptate într-o perioadă de timp specificată sau mai multe. Vânzătorul:

  2.4.1 nu va folosi Serviciul pentru a procesa o Tranzacție de plată pentru Vânzător și nu va transfera bani între un Cumpărător și un Vânzător dacă suma respectivă nu este rezultatul direct al cumpărării unui Produs de Cumpărător;

  2.4.2 nu va folosi Serviciul pentru a oferi avansuri în numerar Cumpărătorilor sau pentru a facilita achiziția de echivalente ale numerarului (de ex., cecuri de călătorie, carduri preplătite, ordine de plată etc.) de către Cumpărători, însă Vânzătorul poate să folosească Serviciul pentru a facilita achiziționarea de către Cumpărător a unui certificat cadou sau a unui card cu valoare preplătită, în condițiile permise de politicile GPIL aplicabile, disponibile pe site-ul Google Payments; sau

  2.4.3 nu va folosi Serviciul pentru a procesa Tranzacții de plată pentru vânzarea sau schimbul de bunuri sau servicii ilegale ori interzise, inclusiv, dar fără a se limita la Produse sau categorii de Produse interzise, conform listei de produse interzise disponibile https://support.google.com/faqs/answer/75724 (această listă fiind actualizată ocazional) sau pentru tranzacții de bază ilegale („Lista produselor interzise”). Nerespectarea politicii aplicabile cu privire la Lista de produse interzise poate determina suspendarea sau terminarea accesului Vânzătorului la Serviciu, în plus față de orice altă măsură la care compania GPIL este îndreptățită conform prezentului Contract.

  Vânzătorul nu va folosi Serviciile în niciun mod care contravine acestor practici generale, iar folosirea interzisă constituie un motiv de suspendare imediată a Serviciului și/sau de reziliere a Contractului.

  2.5 Prin notificarea prealabilă a companiei GPIL (în forma specificată de GPIL), Vânzătorul poate refuza să proceseze orice comandă de Produs, din orice motiv, dar în fiecare dintre aceste cazuri, GPIL nu va avea nicio obligație de a facilita Tranzacții de plată asociate.

  2.6 Limitări privind Folosirea serviciului.

  2.6.1 Vânzătorul va respecta toate politicile și limitele privind folosirea Serviciului care vizează Vânzătorii, în forma publicată și actualizată ocazional de GPIL sau de afiliații săi. Aceste politici vor include:

  (a) Politicile de produs și Regulamentul Google Payments;

  (b) cerințele tehnice și de implementare stipulate de GPIL și de Google, disponibile la https://developers.google.com/terms (sau la alte adrese URL furnizate ocazional de GPIL);

  (c) regulamentul GPIL și Google privind tratarea mărcilor sau privind marca comercială de serviciu, aplicabil în cazul Serviciului și accesibil lhttps://www.google.com/permissions sau la alte adrese URL furnizate ocazional de GPIL sau de Google;

  (d) politicile și condițiile Site-ului Google, accesibile ocazional pe Site-urile Google;

  (e) cerințele GPIL privind securitatea și confidențialitatea datelor, conform notificărilor trimise ocazional Vânzătorului, inclusiv Notificarea privind confidențialitatea Google Payments, disponibilă la

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  (f) toate regulile de funcționare și/sau toate politicile aplicabile emise de asociațiile emitenților de carduri sau de rețelele folosite pentru a procesa Tranzacțiile de plată și de rambursare; și

  (g) cerințele operatorului aplicabile în cazul Facturării prin operator.

  2.6.2 Tranzacțiile de plată ale Vânzătorului pot fi protejate prin termenii și condițiile Politicii privind rezolvarea solicitărilor de rambursare și termenii și condițiile Politicii privind garanția de plată.

  2.6.3 GPIL poate să schimbe sau să suspende furnizarea Serviciului, integral sau parțial, după cum este necesar pentru a realiza lucrări de întreținere și actualizări pentru Serviciu.

  2.6.4 GPIL poate să impună limitări în cazul anumitor funcții sau să restricționeze ocazional accesul la întregul Serviciu sau la unele părți ale acestuia.

  2.6.5 GPIL nu va fi obligată să crediteze contul Vânzătorului pentru o Tranzacție de plată dacă GPIL nu a primit fonduri valide de pe Instrumentul de finanțare deținut de Cumpărător pentru respectiva Tranzacție de plată.

  2.7 Acțiuni interzise. Vânzătorul:

  2.7.1 nu va stabili o valoare minimă sau maximă pentru Tranzacția de plată drept condiție pentru folosirea Serviciului de Cumpărător în vederea plății pentru un Produs;

  2.7.2 nu va cere Cumpărătorului să ofere Vânzătorului numerele de cont pentru niciun card de credit, card de debit, Cont de facturare prin operator sau pentru niciun alt Instrument de finanțare;

  2.7.3 nu va procesa separat ca Tranzacție de plată valoarea niciunei taxe aplicabile achiziției unui Produs;

  2.7.4 nu va trimite Serviciului o Tranzacție de plată respinsă anterior la procesare sau returnată anterior ca rambursare; sau

  2.7.5 nu va permite folosirea Serviciului pentru plata unei sume datorate de Cumpărător Vânzătorului sau a unui cec returnat/refuzat.

  Dacă Vânzătorul adaugă o suprataxă în cazul unei Tranzacții de plată pentru folosirea Serviciului, Vânzătorul trebuie să informeze în mod clar Cumpărătorul despre existența respectivei suprataxe. Vânzătorul acceptă să nu aplice niciun fel de suprataxă ilegală conform jurisdicției relevante.

  2.8 Autorizarea Tranzacției de plată. Vânzătorul confirmă că primirea unei autorizări în legătură cu o anumită Tranzacție de plată indică numai că, la data autorizării, Instrumentul de finanțare respectiv dispune de suficient credit la emitentul cardului sau Operator pentru Valoarea achiziției. Totodată, Vânzătorul confirmă faptul că la primirea unei autorizații pentru o Tranzacție de plată, obligația de plată a Cumpărătorului către Vânzător este finalizată și achitată (cu excepția situației de rambursare sau unui alt tip de returnare). Vânzătorul confirmă că o astfel de autorizare nu constituie o confirmare a identității Cumpărătorului și nici o garantare de către GPIL a faptului că tranzacția nu va fi supusă unei rambursări sau unui alt tip de returnare.

  2.9 Duratele de execuție. Pentru Tranzacțiile de plată, imediat după ce GPIL primește fondurile corespunzătoare valabile de la Instrumentul de finanțare al Cumpărătorului, egale cu Valoarea de achiziție pentru un Produs, GPIL va transfera suma relevantă, fără Taxele de serviciu aplicabile, în Contul Vânzătorului.

  2.10 Dacă un Ordin de plată este primit sau programat într-o zi nelucrătoare, acesta va fi tratat ca primit sau programat în următoarea zi lucrătoare pentru scopul prezentei clauze;

  2.11 Tranzacțiile de plată pot fi respinse fără o notificare prealabilă a Cumpărătorului sau Vânzătorului, în conformitate cu clauza 6.2. De asemenea, Tranzacțiile de plată pot fi întârziate ca urmare a conformării companiei GPIL la obligațiile stabilite prin legislația în vigoare privind combaterea spălării banilor, inclusiv în cazurile în care GPIL suspectează că tranzacția implică o fraudă.

  2.12 Termeni suplimentari privind Facturarea prin Operator Atunci când un Cumpărător face o Tranzacție de plată folosind Facturarea prin Operator, GPIL va trimite debitările Operatorului în vederea plății și procesării prin Contul de facturare prin operator al Cumpărătorului. Este posibil să se trimită și o inversare, rambursare sau ajustare a Tranzacției de plată respective, trimisă de GPIL la Operator în vederea procesării prin Contul de facturare prin operator al Cumpărătorului. Compania GPIL nu are față de Vânzător și față de nicio altă persoană obligația de a achita Tranzacția de plată a Cumpărătorului (sau inversările, rambursările sau ajustările acesteia) în cazul în care Operatorul nu poate sau nu dorește, indiferent de motiv, să colecteze fondurile din Contul de facturare prin operator sau de la Cumpărător (pentru plata unei Tranzacții de plată) sau de a credita Contul de facturare prin operator sau Cumpărătorul (pentru inversarea, rambursarea sau ajutarea unei Tranzacții de plată). În eventualitatea în care GPIL furnizează Vânzătorului fonduri de achitare în așteptarea plății de la Operator, GPIL își rezervă dreptul de a fi recompensată sau de a redobândi fondurile de la Vânzător în cazul în care Operatorul nu finalizează procesarea Tranzacției de plată în Contul de facturare prin operator deținut de Cumpărător sau dacă acesta nu obține plata de la Cumpărător. GPIL poate limita tipurile de Vânzători care au dreptul să folosească Facturarea prin operator și tipurile de produse care pot fi achiziționate folosind Facturarea prin operator.

  2.13 Funcțiile beta. GPIL poate, la latitudinea sa exclusivă, să pună la dispoziția Vânzătorului Funcții beta. Funcțiile beta sunt oferite „ca atare” (adică fără răspundere în privința deficiențelor) și orice folosire a acestora va avea loc pe riscul Vânzătorului, în conformitate cu legislația în vigoare. GPIL poate să înceteze în orice moment furnizarea Funcțiilor beta, după cum consideră necesar.

 5. IMPLEMENTAREA SERVICIULUI
 6. 3.1 Contul de decontare. Ca parte a implementării Serviciului de Vânzător și drept condiție pentru furnizarea Serviciului de GPIL, Vânzătorul va crea, va înregistra și va menține un Instrument de finanțare și un Cont de decontare asociate Serviciului. Vânzătorul autorizează GPIL:

  3.1.1 să verifice că un Cont de decontare, înregistrat de Vânzător în pagina web de înregistrare a Serviciului, este în stare bună la banca emitentă, inclusiv trimițând o solicitare pentru o autorizare de plată și/sau o creditare și/sau o debitare cu o valoare mică a Contului de decontare, după caz;

  3.1.2 să verifice din nou, la discreția exclusivă și absolută a companiei GPIL, un Cont de decontare după fiecare modificare a informațiilor despre cont; și

  3.1.3 să obțină ocazional, dacă legislația locală permite acest lucru, un raport de credit și/sau să solicite informații despre solvabilitatea Vânzătorului sau despre alte aspecte generale privind Vânzătorul, după cum consideră GPIL adecvat, pentru a evalua eligibilitatea Vânzătorului pentru folosirea Serviciului sau pentru a revizui continuarea folosirii Serviciului de către Vânzător.

  3.2 Vânzătorul va oferi informații actuale, complete și exacte pentru înregistrare și informații despre Contul de decontare și va actualiza aceste informații, astfel încât acestea să fie mereu actuale și exacte. Ocazional, GPIL poate să solicite Vânzătorului informații suplimentare, drept condiție pentru continuarea folosirii Serviciului, sau îi poate cere să ajute compania GPIL să stabilească dacă va permite ca Vânzătorul să folosească în continuare Serviciul.

  3.3. Actualizări. Dacă GPIL își actualizează ocazional specificațiile tehnice sau de implementare (inclusiv, fără limitare, prin actualizarea Protocoalelor de date GPIL sau prin solicitarea unor modificări în privința aspectului, a brandingului sau a atribuirii), Vânzătorul va implementa actualizările sau modificările respective cât mai rapid cu putință, dar indiferent de circumstanțe, în termen de șaizeci (60) de zile de la data primirii notificării privind actualizarea; totuși, cu condiția ca actualizările sau modificările privind aspectul, brandingul sau atribuirea să fie implementate în termen de (15) zile de la data când Vânzătorul primește notificarea cu privire la actualizările respective.

  3.4 Notificarea privind Schimbările sistemului. Vânzătorul va notifica GPIL cu minimum șaizeci (60) de zile înainte de a implementa modificări în privința tehnologiei de codare sau de difuzare folosite pentru a implementa Serviciul, despre care se poate considera în mod rezonabil că este posibil să afecteze în mod negativ GPIL, capacitatea GPIL de a furniza Serviciul către alți Vânzători sau implementarea Serviciului de către Vânzător (înțelegându-se că indiferent de circumstanțe, notificarea nu va scuti Vânzătorul de obligațiile care îi revin conform Contractului).

  3.5 Asistență tehnică. Cu condiția respectării Contractului de către Vânzător, pe durata existenței prezentului Contract, GPIL va oferi servicii de asistență tehnică Vânzătorului pentru Servicii, conform regulamentului de asistență GPIL aflat în vigoare la momentul respectiv pentru Serviciu. Înainte de a trimite o solicitare de asistență la GPIL, Vânzătorul se va strădui într-o măsură rezonabilă să remedieze orice eroare, defecțiune sau problemă de conectare la rețea la propriul software și echipament, fără a înainta problema companiei GPIL. Apoi, Vânzătorul poate să trimită o solicitare scrisă pentru asistență tehnică, conform regulamentului și procedurilor de asistență GPIL. Vânzătorul va acoperi costurile pentru serviciile de asistență oferite Clienților.

 7. TERMENI SUPLIMENTARI PRIVIND SERVICIUL
 8. 4.1 GPIL este o instituție de plată. Vânzătorul confirmă și este de acord că:

  4.1.1 GPIL oferă Serviciul pentru a facilita procesarea Tranzacțiilor de plată în legătură cu achizițiile de Produse de către Cumpărători;

  4.1.2 GPIL procesează Tranzacțiile de plată numai din partea Vânzătorului și nu din partea Cumpărătorilor,

  4.1.3 GPIL nu acceptă depuneri; și

  4.1.4 fondurile păstrate de GPIL sau de furnizorii săi de servicii (inclusiv de eventualii furnizori de servicii bancare) în legătură cu procesarea Tranzacțiilor de plată nu sunt păstrate în calitate de depuneri.

  4.2 Nicio recomandare. GPIL nu oferă nicio garanție și nu face nicio declarație în ceea ce privește:

  4.2.1 siguranța, calitatea, precizia, fiabilitatea, integritatea sau legalitatea niciunui Produs;

  4.2.2 veridicitatea sau exactitatea descrierii Produselor, informațiilor privind Cumpărătorul, sfaturilor, părerilor, ofertelor, propunerilor, declarațiilor, datelor sau a altor informații (denumite colectiv „Conținut”) afișate sau distribuite, achiziționate sau plătite prin intermediul Serviciului sau pe Site-urile Google.

  GPIL poate, dar nu are nicio obligație în acest sens conform Contractului, să editeze, să modifice, să refuze să posteze sau să elimine orice Conținut, pe care GPIL îl consideră discutabil, eronat, ilegal, fraudulos sau care încalcă Contractul în alt mod.

  4.3 Identitatea Cumpărătorului. GPIL nu va avea nicio responsabilitate față de niciun Vânzător privind verificarea antecedentelor sau privind confirmarea identității niciunui Cumpărător. GPIL poate oferi feedback sau alt sistem de clasare cu privire la Serviciu pentru a-l ajuta pe Vânzător să evalueze Cumpărătorul sau să asiste Cumpărătorul în evaluarea Vânzătorului. Vânzătorul ia la cunoștință faptul că orice astfel de sistem de feedback sau de clasare constituie numai părerea terților și nu constituie o părere, o declarație sau o garanție oferită de GPIL.

  4.4 Verificarea identității Vânzătorului; Cerințele privind combaterea spălării banilor. Vânzătorul recunoaște că GPIL oferă și continuă să ofere Vânzătorului Serviciul cu condiția ca Vânzătorul să satisfacă toate criteriile și verificările de identitate pe care GPIL le poate desfășura și că Vânzătorul trebuie să respecte cerințele companiei GPIL și pe cele impuse prin reglementările de combatere a spălării banilor. Verificările de identitate pot include verificări de credit, verificări de combatere a spălării banilor, care decurg din legislația relevantă, verificări solicitate de asociațiile emitenților de carduri și verificări de conformitate cu cerințele de reglementare relevante. Vânzătorul va oferi companiei GPIL toată asistența solicitată în privința desfășurării acestor verificări și în vederea stabilirii conformității cu cerințele de combatere a spălării banilor, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare privind înscrierea și verificarea identității pe care GPIL le poate solicita. Vânzătorul acceptă ca GPIL să permită accesul terțelor părți și să obțină de la acestea informații deținute despre Vânzător, în scopul desfășurării de către GPIL a verificărilor criteriilor și identității. Nerespectarea acestei condiții, inclusiv privind furnizarea de către Vânzător a informațiilor solicitate de GPIL pentru desfășurarea verificărilor de identitate sau pentru stabilirea conformității cu cerințele de combatere a spălării banilor, poate avea ca rezultat suspendarea imediată a folosirii Serviciului de către Vânzător, precum și rezilierea prezentului Contract.

  4.5 Litigii. Vânzătorul confirmă și este de acord că:

  4.5.1 cu excepția specificațiilor explicite în acest sens din Politica privind rezolvarea solicitărilor de rambursare sau a cerințelor asociației emitenților de carduri sau a regulilor rețelei ori a cerințelor de reglementare din Irlanda care țin de procesul de plată propriu-zis, GPIL nu se constituie parte în niciun Litigiu și nu va fi responsabilă pentru niciun Litigiu;

  4.5.2 în eventualitatea unui Litigiu, Vânzătorul va respecta politicile puse la dispoziție ocazional de GPIL privind litigiile; și

  4.5.3 în cazul unui Litigiu privind serviciul, se va urma procedura prezentată la punctele 4.6 și 4.7.

  Totodată, în ceea ce privește punctele 4.5.1 sau 4.5.2 de mai sus, GPIL va asigura diverse instrumente pentru a facilita comunicarea dintre Vânzător și Cumpărător în vederea soluționării Litigiului. Dacă Vânzătorul și Cumpărătorul nu pot soluționa o dispută, GPIL poate să medieze disputa dintre Vânzător și Cumpărător, în cazul în care una dintre părți solicită asistență în acest sens. După primirea unei astfel de solicitări, dacă este adecvat și la discreția GPIL, GPIL va analiza litigiul și va propune o soluționare care nu creează obligații de natură juridică.

  4.6 Litigiile privind Serviciul. GPIL va investiga Litigiile privind Serviciul, cu condiția ca Vânzătorul să ofere un grad rezonabil de asistență companiei GPIL, ocazional, conform solicitării GPIL.

  4.7 Orice Litigiu privind Serviciul trebuie să fie semnalat în primă instanță în centrul de ajutor GPIL. Pentru mai multe informații despre centrul de ajutor, accesați https://support.google.com/payments. Dacă Litigiul privind Serviciul nu este soluționat într-o manieră satisfăcătoare, acesta poate fi înaintat la Irish Financial Services Ombudsman Service (Ombudsman pentru servicii financiare din Irlanda) sau altei organizații competente extrajudiciare, în țara în care Vânzătorul își are sediul și dacă Vânzătorul îndeplinește criteriile de eligibilitate. Puteți obține mai multe informați despre Financial Services Ombudsman (Serviciul de Mediere Financiară) la https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Solicitările de preluare. Vânzătorul trebuie să păstreze documentația originală pentru fiecare tranzacție timp de cel puțin șase (6) luni de la data tranzacției respective și va păstra copii pentru toate datele acestea timp de cel puțin (18) luni de la data tranzacției respective.

 9. CARACTERISTICILE DE MARCĂ
 10. 5.1 Licența pentru Caracteristicile de marcă GPIL. Conform termenilor și condițiilor prezentului Contract, GPIL acordă Vânzătorului o licență limitată, neexclusivă (fără drept de sublicențiere) pe durata validității prezentului Contract, pentru afișarea Caracteristicilor de marcă GPIL oferite Vânzătorului de GPIL, acestea urmând să fie folosite exclusiv în legătură cu implementarea și cu promovarea Serviciului pe Site-ul Vânzătorului. Fiecare implementare a Serviciului pe un Site deținut de Vânzător și fiecare folosire a oricărei sigle aplicabile pentru Caracteristicile mărcii oferite de GPIL Vânzătorului vor respecta în permanență, pe durata valabilității Contractului, regulamentul și politicile privind brandingul și atribuirea mărcii, disponibile la https://www.google.com/permissions/guidelines.html (în versiunea actualizată ocazional de Google sau de GPIL). Prin derogare de la orice alte prevederi contrare, GPIL poate să revoce licența pe care a acordat-o prin această clauză notificând Vânzătorul și acordându-i acestuia o perioadă rezonabilă pentru a înceta folosința Caracteristicilor de marcă relevante.

  5.2 Licența pentru Caracteristicile de marcă deținute de Vânzător. Conform termenilor și condițiilor prezentului Contract, Vânzătorul acordă companiei GPIL, companiei Google și afiliaților săi o licență (fără drept de sublicențiere) limitată, neexclusivă (cu excepția celor specificate în această clauză), pe durata validității prezentului Contract, pentru afișarea Caracteristicilor de marcă deținute de Vânzător, în vederea folosirii asociate Serviciului și pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

  5.3 Fiecare parte va deține toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv, fără limitare, toate Drepturile de proprietate intelectuală asociate propriilor Caracteristici de marcă. Cu excepția măsurii limitate specificate în mod explicit în prezentul Contract, niciuna dintre părți nu acordă, iar cealaltă parte nu va dobândi niciun drept, titlu sau interes (incluzând, fără limitare, orice licență implicită) asupra niciuneia dintre Caracteristicile de marcă deținute de cealaltă parte. Toate folosirile de Caracteristici de marcă de către GPIL (inclusiv orice reputație asociată cu acestea) se vor aplica în beneficiul Vânzătorului și toate folosirile de către Vânzător a Caracteristicilor de marcă ale GPIL (inclusiv orice reputație asociată cu acestea) se vor aplica în beneficiul Google și GPIL. Nicio parte nu va contesta și nu va asista alte persoane în contestarea Caracteristicilor de marcă a celeilalte părți (cu excepția scopului de a proteja drepturile părții respective în ceea ce privește Caracteristicile de marcă proprii) sau înregistrarea acestora de alte părți; totodată, niciuna dintre părți nu va încerca să înregistreze Caracteristici de marcă sau nume de domenii asemănătoare până la confuzie cu cele ale celeilalte părți.

  5.4 Publicitatea. Niciuna dintre părți nu va emite niciun anunț public cu privire la existența sau la conținutul prezentului Contract fără a obține în prealabil acordul scris al celeilalte părți. Prin derogare de la prevederile precedente, GPIL, Google și afiliații săi pot să includă Caracteristicile de marcă deținute de Vânzător în prezentări, în materiale de marketing, în comunicate de presă și în liste de clienți (care includ, fără limitare, liste de clienți postate pe Site-uri Google și capturi de ecran care prezintă implementarea Serviciului de către vânzător). La cererea Vânzătorului, GPIL îi va oferi Vânzătorului un exemplu de astfel de folosire.

 11. TAXELE DE SERVICIU ȘI TERMENELE DE PLATĂ
 12. 6.1 Taxele de serviciu. Vânzătorul va plăti taxele specificate în Termenii și condițiile Pieței Google aferente. Orice reduceri de taxe sau renunțări de taxe oferite ocazional de GPIL pentru Serviciu (dacă există) nu se aplică taxelor specificate în Termenii și condițiile Pieței Google respective. Nu există taxe asociate cu procesarea plăților pentru donațiilor caritabile.

  6.2 Termene de plată; Planificarea lunară a plăților. GPIL va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a transfera în mod electronic fondurile aferente Tranzacțiilor de plată procesate în termen de o lună calendaristică în Contul de decontare deținut de Vânzător, înainte de sfârșitul celei de-a 15-a zi a următoarei luni calendaristice. La latitudinea companiei GPIL și fără ca Vânzătorul să fie notificat în prealabil, fondurile pot fi transferate în Contul de decontare deținut de Vânzător la intervale mai mici de o lună. Totodată, Vânzătorul poate să solicite oricând transferarea fondurilor contactând compania GPIL prin Centrul de ajutor pentru Vânzător. Prin derogare de la prevederile precedente, GPIL nu va fi obligată să transfere fondurile în Contul de decontare deținut de Vânzător:

  6.2.1 în cazul unei Tranzacții de plată pentru care GPIL nu a primit decontarea totală în fonduri finale disponibile, dacă Vânzătorul nu autorizează fondurile în perioada unei suspendări temporare de autorizare indicate în Politica programului;

  6.2.2 în cazul în care Cumpărătorul a revendicat o rambursare sau altă inversare;

  6.2.3 în cazul în care GPIL consideră, la discreția sa rezonabilă, că tranzacția:

  (a) face obiectul unei erori de fapt;

  (b) implică o conduită ilegală, o fraudă sau este desfășurată prin mijloace frauduloase sau nevalide (inclusiv, fără limitare, prin folosirea frauduloasă a cardurilor de credit, a cardurilor de debit sau a altor mijloace de plată), într-o manieră diferită de cele specificate în mod explicit în Politica privind garanția de plată;

  (c) încalcă legislația în vigoare;

  (d) încalcă Contractul sau Termenii și condițiile pentru Cumpărător; sau

  (e) încalcă politicile aplicabile ale GPIL și/sau ale Serviciului.

  6.2.4 în cazul în care GPIL are nevoie de informații suplimentare de la Vânzător pentru a desfășura verificarea identității sau pentru a se conforma cerințelor de combatere a spălării banilor, conform clauzei 4.4.

  (a) Vânzătorul acceptă să coopereze cu GPIL și să ofere informațiile solicitate în mod rezonabil de GPIL în cadrul investigării oricăreia dintre circumstanțele prezentate în această clauză.

  (b) Conform prevederilor clauzei 2.11, tranzacțiile pot fi întârziate și din cauza îndeplinirii obligațiilor companiei GPIL, conform legislației aplicabile de combatere a spălării banilor, inclusiv dacă GPIL suspectează o fraudă în privința tranzacției.

  (c) În cazul în care nu contravine legii și nu compromite procedurile de securitate rezonabile, GPIL va oferi Vânzătorului informații cu privire la nereușita procesării unei Tranzacții de plată, conform clauzei 6.2.

  6.3 Vânzătorul acceptă păstrarea dreptului de rambursare pentru Cumpărători, conform regulilor impuse de asociația emitenților de carduri și/sau acordului acestora cu deținătorul Instrumentului de finanțare (inclusiv a unui Operator) și GPIL poate, dar nu este obligată să transmită rambursările Vânzătorului.

  6.4 GPIL poate compensa orice obligație de plată pe care GPIL ar avea-o față de Vânzător, conform prezentului Contract, în ceea ce privește:

  6.4.1 taxele de servicii datorate de Vânzător;

  6.4.2 sumele plătite suplimentar către Vânzător din cauza unui retur, unei rambursări sau altor ajustări aplicabile unor Tranzacții de plată precedente și

  6.4.3 orice alte sume datorate de Vânzător către GPIL în conformitate cu prezentul Contract sau orice alt acord. Dacă Vânzătorul are un sold negativ (de ex., din cauza ajustărilor negative care depășesc veniturile de achitat pentru o anumită perioadă), GPIL poate să debiteze Contul de decontare cu contravaloarea soldului negativ. Totodată, GPIL poate decide să factureze sumele care îi sunt datorate de Vânzător conform prezentului Contract, sumele respective fiind datorate și exigibile imediat.

  6.5 GPIL poate să deducă orice Taxă de serviciu aplicabilă și orice alte taxe aplicabile din valoarea oricărei Tranzacții de plată.

  6.6 Rezerva obligatorie. GPIL poate să impună o rezervă obligatorie, temporară sau permanentă, în cazul Vânzătorului, ca urmare a participării Vânzătorului în cadrul Serviciului și poate face acest lucru ocazional. Circumstanțele în care GPIL poate să impună o Rezervă obligatorie includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

  6.6.1 necesitatea de a se asigura că GPIL are la dispoziție suficiente fonduri în cazul în care există rambursări, inversări sau alte obligații ale Vânzătorului care decurg din Tranzacțiile de plată;

  6.6.2 apariția unei modificări importante în ceea ce privește starea financiară a Vânzătorului sau a istoricului plăților sale către creditori, inclusiv, dar fără a se limita la această situație, dacă Vânzătorul nu își poate continua activitatea sau dacă Vânzătorul nu își respectă obligațiile asumate prin prezentul Contract sau nu respectă regulile stabilite de asociația emitenților de carduri sau de rețea;

  6.6.3 în cazul în care Vânzătorul înregistrează un număr excesiv de rambursări, decizia în acest sens aparținând în exclusivitate companiei GPIL;

  6.6.4 în cazul apariției unei modificări importante în ceea ce privește natura companiei Vânzătorului sau a liniilor sale de produse; sau

  6.6.5 în cazul în care GPIL are motive întemeiate să considere că GPIL poate fi responsabilă față de clienți terțe părți pentru creditul provizoriu sau final acordat Vânzătorului.

  GPIL nu este responsabilă față de Vânzător și față de nicio terță parte pentru pierderile suferite de Vânzător ca urmare a impunerii de limite pentru tranzacții sau de Rezerve obligatorii, nici pentru rambursări sau alte inversări.

  6.7 Rambursări și ajustări. Vânzătorul va menține o politică corectă în ceea ce privește returnarea/anularea bunurilor sau serviciilor și ajustarea Tranzacțiilor de plată, cu excepția sumei exacte necesare pentru a rambursa Clienților cheltuielile de expediere achitate pentru returnarea mărfurilor. Vânzătorul va face cunoscută Cumpărătorilor politica sa de returnare/anulare. Dacă Vânzătorul acceptă o ajustare de preț, o returnare a Produselor sau o anulare a comenzilor de Produse în legătură cu o Tranzacție de plată de la Cumpărător, Vânzătorul va iniția o creditare a Cumpărătorului în termen de trei (3) zile de la primirea solicitării Cumpărătorului pentru respectiva rambursare/ajustare, folosind funcția de rambursare disponibilă în cadrul Serviciului. Valoarea rambursării/ajustării nu poate să depășească valoarea afișată ca total pentru Tranzacția de plată inițială, cu excepția sumei exacte necesare pentru a rambursa Clienților cheltuielile de expediere achitate pentru returnarea mărfurilor. Vânzătorului nu îi este permis să accepte numerar și nicio altă formă de plată sau compensație de la un Cumpărător în schimbul pregătirii unei rambursări către Cumpărător. În plus, Vânzătorul nu poate să ofere unui Client rambursarea în numerar în cazul unui produs achitat printr-o Tranzacție de plată, cu excepția situațiilor în care acest lucru este obligatoriu conform legii.

  6.8 Dacă Vânzătorul oferă o rambursare prin alte mijloace decât prin Serviciu, Vânzătorul rămâne responsabil dacă Tranzacția de plată generează o rambursare prin Serviciu. Vânzătorul confirmă că, chiar dacă politica de retur/anulare a Vânzătorului interzice returul sau anularea, Vânzătorul poate primi rambursări aferente tranzacțiilor. GPIL poate respinge sau întârzia o solicitare de rambursare de la Vânzător prin Serviciu dacă GPIL nu poate să obțină suficiente fonduri de la Vânzător pentru a finanța rambursarea. Dacă, în conformitate cu politica de rambursare a unui Vânzător, returnările sunt interzise în anumite circumstanțe, Vânzătorul poate fi obligat să ramburseze contravaloarea Cumpărătorului conform politicilor GPIL și regulilor unei asociații a emitenților de carduri. Dacă Vânzătorul realizează o rambursare din greșeală, GPIL poate aplica Vânzătorului o taxă pentru costurile ce decurg din eforturile rezonabile depuse de GPIL pentru remedierea erorii.

  6.9 Taxele și alte costuri. Vânzătorul va plăti toate taxele aplicabile, inclusiv cele pe vânzare, folosire, proprietate personală, valoare adăugată, acciza, taxele vamale, tarifele vamale și taxele de timbru impuse de entitățile guvernamentale, indiferent de natura acestora și impuse cu privire la tranzacțiile aferente serviciilor furnizate conform Contractului, aici fiind incluse penalitățile și dobânda, dar excluzând în mod explicit taxele bazate pe venitul net obținut de GPIL. Compania GPIL nu este responsabilă pentru și nu este entitatea care colectează taxele pe vânzare ori pe venit sau alte taxe în privința Tranzacțiilor de plată. Când compania GPIL are obligația legală de a colecta eventualele taxe aplicabile, suma adecvată va fi facturată Vânzătorului, iar acesta va plăti valoarea netă integrală în treizeci (30) de zile de la data emiterii facturii sau a altei notificări în acest sens. Vânzătorul va furniza cu promptitudine companiei GPIL documentația solicitată de entitatea guvernamentală în cauză, pentru ca GPIL să proceseze plățile aferente (inclusiv, fără limitare, un certificat valid care atestă scutirea Vânzătorului de obligația de a plăti taxe, conform autorizării de către entitatea guvernamentală competentă), iar GPIL poate să oprească orice plată aferentă de realizat conform acestor prevederi până când Vânzătorul îi furnizează documentația respectivă. Vânzătorul va trimite cu promptitudine companiei GPIL documentele originale sau în copie legalizată pentru toate taxele plătite sau alte dovezi suficiente cu privire la taxele plătite la momentul realizării plăților respective, conform Contractului.

  6.10 Moneda cumpărătorului. O Piață Google poate permite Vânzătorului să afișeze prețurile de vânzare pentru Produsele sale, iar unui Cumpărător să cumpere Produsele Vânzătorului, în altă monedă decât cea în care este constituit Contul de decontare deținut de Vânzător („Tranzacție de achiziție în moneda utilizatorului”). Pentru orice Tranzacție de achiziție în moneda Cumpărătorului, GPIL va face plata către Vânzător în moneda Contului de decontare al Vânzătorului, în baza unui curs valutar aplicat Valorii achiziției (exprimată în Moneda Cumpărătorului) la momentul procesării tranzacției de plată trimise la procesare de către Vânzător. Cursul valutar va fi stabilit de o instituție financiară folosită de GPIL ca referință pentru calcularea cursurilor valutare și poate fi ajustat în baza condițiilor de piață, fără ca Vânzătorul să fie notificat. Dacă pentru o Tranzacție de cumpărare în moneda Cumpărătorului are loc ulterior o rambursare, o inversare sau altă ajustare, GPIL va aplica același curs valutar și aceeași monedă folosite în cazul Tranzacției inițiale de cumpărare în moneda Cumpărătorului pentru a calcula valoarea obligației de rambursare, inversare sau ajustare suportată de Vânzător.

  6.11 Pentru evitarea confuziei, GPIL nu va plăti dobândă Vânzătorului pentru eventualul sold păstrat în Contul de răscumpărare deținut de Vânzător.

 13. CONFIDENȚIALITATEA, PROTECȚIA DATELOR ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 14. 7.1 Confidențialitatea. Vânzătorul nu va divulga și nu va cauza divulgarea informațiilor confidențiale și/sau proprietare ce aparțin companiei GPIL fără consimțământul prealabil în scris al companiei GPIL, decât angajaților, reprezentanților sau contractorilor care au nevoie de acces la informațiile respective pentru a-și desfășura activitatea conform prezentului Contract („Personal autorizat”) și care trebuie să respecte un acord scris ce le interzice să divulge informații confidențiale sau proprietare ale terțelor părți la care a fost permis accesul Vânzătorului sau dacă o astfel de divulgare a informațiilor poate fi impusă prin lege sau prin reglementări guvernamentale. Vânzătorul confirmă și este de acord că este responsabil pentru orice acțiune și/sau omisiune a oricărei Persoane autorizate care încalcă această clauză. Vânzătorul va proteja informațiile confidențiale și proprietare ale companiei GPIL dând dovadă de același grad de precauție (și nu de un grad mai puțin decât rezonabil de precauție) ca în cazul protecției propriilor informații confidențiale și proprietare de natură asemănătoare, astfel încât să împiedice folosirea, distribuirea sau publicarea neautorizată către orice terță parte neautorizată. Informațiile confidențiale și proprietare ale companiei GPIL vor include, dar fără a se limita la acestea:

  7.1.1. totalitatea software-ului, tehnologiei, programării, specificațiilor, materialelor, regulamentelor și documentației referitoare la Serviciu deținute de GPIL, de Google și de afiliații săi;

  7.1.2 toate informațiile furnizate conform prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, informațiile tangibile, intangibile, vizuale, electronice, actuale sau viitoare, cum ar fi:

  (a) secretele comerciale;

  (b) informații financiare;

  (c) informațiile tehnice, inclusiv cele privind cercetarea, dezvoltarea, procedurile, algoritmii, datele, schițele și know how-ul; și

  (d) informațiile comerciale, inclusiv cele privind operațiunile, planificarea, interesele de marketing și produsele; și

  (e) orice alte informații desemnate în scris de GPIL drept „confidențiale” sau cu o denumire echivalentă.

  7.1.3 Informațiile confidențiale și proprietare ale companiei GPIL nu vor include informații:

  (a) care sunt sau devin disponibile în mod public fără ca Vânzătorul să comită o acțiune sau o omisiune în acest sens;

  (b) pe care Vânzătorul le deținea în mod legal înainte de divulgarea acestora și care nu au fost obținute de Vânzător de la GPIL sau de la afiliații săi;

  (c) care sunt divulgate în mod legal Vânzătorului de către o terță parte fără restricții privind divulgarea acestora de către Vânzător și în cazul în care Vânzătorul nu știa că informațiile respective erau informații confidențiale și proprietare ce aparțin companiei GPIL; sau

  (d) care sunt dezvoltate în mod independent de Vânzător, fără ca prezentul Contract să fie încălcat.

  7.2 Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor și nu va folosi, nu va transmite (nici măcar în scopul trimiterii de comunicări nesolicitate) și nu va permite accesul la informațiile Cumpărătorului, decât pentru procesarea tranzacției solicitate de Cumpărător și pentru a întreține contul Cumpărătorului la Vânzător sau în alte scopuri permise explicit de Regulamentul și de Politicile de produs Google Payments. Vânzătorul recunoaște și este de acord că informațiile Cumpărătorului, pe care le-a primit de la Google și/sau de la GPIL în legătură cu Serviciul sunt supuse Notificării privind confidențialitatea Google Payments. Vânzătorul acceptă să nu folosească și să nu permită accesul la informațiile Cumpărătorului obținute de la GPIL în nicio manieră care contravine Notificării privind confidențialitatea Google Payments. GPIL poate să furnizeze informații și ca răspuns la proceduri legale valide, cum ar fi citațiile în calitate de martor, mandatele de percheziție și ordinele judecătorești sau pentru a-și stabili sau a-și exercita drepturile legale ori pentru a-și apăra revendicările legale. GPIL nu va avea nicio obligație de a returna, a distruge sau a certifica distrugerea informațiilor confidențiale ale Vânzătorului, condiția fiind ca GPIL să nu exploateze informațiile confidențiale ale Vânzătorului decât în maniera prevăzută în prezentul Contract.

  7.3 Datele de conectare. Vânzătorul va fi responsabil pentru și va lua toate măsurile rezonabile pentru păstrarea confidențialității Datelor sale de conectare. Vânzătorul este de acord să notifice GPIL, fără întârzieri nejustificate, imediat ce sesizează pierderea, furtul, însușirea ilegală sau folosirea neautorizată a Datelor sale de conectare sau cu privire la orice altă încălcare a securității în privința Serviciului folosind „Contactați-ne” din Centrul de ajutor pentru Vânzător.

  7.4 Vânzătorul declară că toți funcționarii, angajații, agenții, reprezentanții și toate celelalte persoane care au acces la Datele sale de conectare vor fi autorizate de Vânzător să folosească Serviciul și vor avea autoritatea de a implica legal Vânzătorul.

  7.5 Drepturile de proprietate intelectuală. GPIL și furnizorii săi de licență vor deține toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv, dar fără a se limita la toate Drepturile de proprietate intelectuală asociate Serviciului (și toate lucrările derivate sau îmbunătățirile acestora), incluzând, dar fără a se limita la totalitatea software-ului, tehnologiei, informațiilor, conținutului, materialelor, regulamentelor și documentației. Vânzătorul nu va obține niciun drept, titlu sau interes asupra Serviciului, Drepturile de proprietate intelectuală asociate Serviciului și/sau caracteristici de marcă GPIL, cu excepția drepturilor de folosire limitată specificate explicit în Contract.

  7.6 Informațiile tranzacționale. Vânzătorul va da dovadă de un grad rezonabil de precauție pentru a împiedica divulgarea oricăror informații despre tranzacții. Aceste informații pot fi divulgate numai reprezentanților și contractorilor Vânzătorului, pentru ca aceștia să poată ajuta Vânzătorul să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract sau în cazul în care legea cere explicit acest lucru. Vânzătorul va respecta standardele rezonabile din domeniu în privința securității datelor și a protecției datelor pentru informațiile despre tranzacții și despre Cumpărător.

  7.7 Vânzătorul va respecta standardele rezonabile din domeniu în privința securității datelor și a protecției datelor pentru informațiile despre tranzacții și despre Cumpărător.

 15. GARANȚIILE
 16. 8.1 Fiecare parte declară și garantează că are puteri depline pentru a încheia Contractul.

  8.2 Următoarele constituie o condiție a prezentului Contract, iar Vânzătorul garantează companiei GPIL că Vânzătorul:

  8.2.1 dacă este o persoană, are vârsta de cel puțin 18 ani;

  8.2.2 deține și administrează Site-urile vânzătorului; și că

  8.2.3 deține și va păstra pe toată durata valabilității prezentului Contract toate drepturile, autorizările și licențele necesare pentru a permite Vânzătorului să implementeze Serviciul.

  8.3 Vânzătorul garantează companiei GPIL că:

  8.3.1 îndeplinirea obligațiilor Vânzătorului conform prezentului Contract nu va constitui o încălcare sau o nerespectare și nu va încălca în nicio manieră niciun acord în care Vânzătorul este implicat ca parte;

  8.3.2 va respecta toate legile, reglementările și hotărârile în vigoare care privesc sau sunt asociate folosirii Serviciului de către Vânzător;

  8.3.3 nu va încerca să inițieze sau să primească o Tranzacție de plată folosind Serviciul dacă aceasta este sau ar fi ilegală conform legislației în vigoare;

  8.3.4 va respecta legislația și reglementările în vigoare care guvernează vânzarea de Produse și relația sa cu Cumpărătorii, inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul Uniunii Europene 2003 (Directiva 2000/31/CE) și Regulamentul 2013 al Uniunii Europene (privind informarea consumatorului, anularea și alte drepturi); și

  8.3.5 în măsura cunoștințelor Vânzătorului, Ordinul de plată nu a suferit nicio modificare semnificativă neautorizată de Cumpărător.

  8.4 GPIL garantează Vânzătorului că va furniza Serviciile cu un grad rezonabil de grijă și competență.

  8.5 GPIL nu garantează că Serviciile vor corespunde tuturor cerințelor Vânzătorului sau că funcționarea Serviciilor va fi neîntreruptă, sigură, lipsită de viruși sau de erori.

  8.6 Compania GPIL nu va fi responsabilă pentru nicio încălcare a niciunui termen al prezentului Contract, inclusiv pentru vreo declarație, condiție sau garanție dacă încălcarea respectivă decurge din neîndeplinirea obligațiilor Vânzătorului conform prezentului Contract.

  8.7 Nicio condiție, nicio garanție și nicio altă prevedere nu se aplică în cazul Serviciilor sau al oricăror alte servicii furnizate de GPIL conform prezentului Contract, decât în măsura în care acestea sunt specificate în mod explicit în prezentul Contract. Conform clauzei 9.1.2, nu se aplică alte condiții, garanții sau alți termeni (aici fiind incluși eventualii termeni impliciți privind calitatea satisfăcătoare, adecvarea pentru un anumit scop sau conformitatea cu descrierea).

 17. LIMITAREA RĂSPUNDERII
 18. 9.1 Nicio prevedere a prezentului Contract nu va exclude sau limita răspunderea niciuneia dintre părți în ceea ce privește:

  9.1.1 decesul sau rănirea unor persoane în urma neglijenței uneia dintre părți sau a funcționarilor, a reprezentanților sau a angajaților acesteia;

  9.1.2 frauda sau denaturarea adevărului în scopuri de fraudă;

  9.1.3 încălcarea oricărei condiții implicite în ceea ce privește proprietatea sau folosința liniștită; și/sau

  9.1.4 folosirea abuzivă a informațiilor confidențiale.

  9.2 Cu excepția cazului în care prezentul Contract specifică explicit o altă situație, nimic din prezentul Contract nu va exclude și nu va limita răspunderea niciuneia dintre părți în ceea ce privește încălcarea Drepturilor de proprietate intelectuală deținute de cealaltă parte sau răspunderea conform prevederilor clauzei 10.

  9.3 Conform clauzelor 9.1 și 9.2, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă contractual, delictual (inclusiv, fără limitare, în caz de neglijență), precontractual sau prin alte declarații (cu excepția denaturării frauduloase) ce decurg din prezentul Contract pentru:

  9.3.1 nicio pierdere economică (inclusiv, fără limitare, pierderea de venituri, profituri, contracte, date, colaborări, economii anticipate);

  9.3.2 costurile unor servicii înlocuitoare;

  9.3.3 nicio pierdere a reputației; sau

  9.3.4 niciun fel de daune speciale, indirecte sau de consecință,

  suferite sau suportate de partea respectivă care decurg din sau care sunt asociate prezentului Contract, indiferent de situație, indiferent dacă respectivele daune puteau fi anticipate de către părți la data încheierii prezentului Contract.

  9.4 Conform clauzelor 9.1, 9.2, 9.3 și 9.5, răspunderea totală a fiecăreia dintre părți în fiecare An, în legătură cu toate evenimentele sau seriile de evenimente ce au avut loc în Anul respectiv în legătură cu prezentul Contract (indiferent dacă răspunderea este cauzată de încălcarea contractului, de neglijență sau de orice alt motiv) va fi limitată la maximum 125% din Taxa de serviciu plătită sau datorată de Vânzător companiei GPIL în anul imediat anterior sau la 30.000 de euro.

  9.5 Conform clauzelor 9.1, 9.2 și 9.3, răspunderea totală a fiecărei părți ce decurge din sau în legătură cu prezentul Contract (indiferent dacă răspunderea decurge din încălcarea contractului, din neglijență sau din orice alt motiv) va fi limitată la 300.000 de euro.

  9.6 Fiecare parte confirmă și este de acord că alocarea riscurilor conținute în prezenta clauză 9 este reflectată de natura Serviciilor și de sumele datorate de fiecare dintre părți conform prezentului Contract.

  9.7 Cu excepția cazului în care GPIL nu a pus la dispoziția Vânzătorilor informațiile relevante privind tranzacțiile, Vânzătorul are dreptul să folosească toate căile de atac prevăzute de clauzele 9.8, 9.9 și 9.10 numai dacă Vânzătorul notifică GPIL conform clauzei 12, fără întârzieri nejustificate și indiferent de situație, la mai puțin de treisprezece (13) luni de la data debitării, când sesizează orice tranzacție neautorizată sau executată greșit.

  9.8 Procedura în cazul Tranzacțiilor de plată executate incorect. Compania GPIL este responsabilă față de Vânzător pentru transmiterea corectă a Ordinului de plată emis de Vânzător în legătură cu o Tranzacție de plată și va retransmite imediat Ordinul de plată, iar dacă primește o solicitare în acest sens, va depune eforturi imediate pentru a urmări Tranzacția de plată și va notifica Vânzătorul cu privire la rezultat.

  9.9 Procedura în cazul Tranzacțiilor neautorizate de rambursare. Cu excepția cazului în care este implicată o fraudă din partea Vânzătorului, GPIL va rambursa în Contul de decontare deținut de Vânzător valoarea Tranzacțiilor neautorizate de rambursare care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile clauzei 6.7, inclusiv toate taxele aplicabile.

  9.10 Procedura în cazul Tranzacțiilor de rambursare executate incorect. Dacă GPIL nu poate să dovedească executarea corectă a tranzacției respective, va rambursa în Contul de decontare deținut de Vânzător, fără întârzieri nejustificate, valoarea Tranzacției de rambursare și toate taxele aplicabile ce decurg din tranzacția respectivă. Indiferent de situație, la solicitarea Vânzătorului, GPIL va depune eforturi imediate pentru a depista tranzacția și va notifica Vânzătorul cu privire la rezultat.

 19. DESPĂGUBIREA
 20. 10.1 Conform clauzei 10.2, Vânzătorul va despăgubi, va apăra și va exonera de răspundere compania GPIL, compania Google și afiliații acesteia și/sau orice furnizor de servicii financiare cu care GPIL a încheiat un acord în legătură cu Serviciile („Persoanele despăgubite”) în cazul oricăror revendicări emise de terțe părți împotriva oricăreia dintre Persoanele despăgubite și de orice răspundere, pierdere sau cheltuială (inclusiv în cazul plăților de despăgubiri, de compensații și de cheltuieli juridice rezonabile) suportate sau suferite de către Persoanele despăgubite, care decurg din sau au legătură cu:

  10.1.1 site-urile vânzătorului;

  10.1.2 caracteristicile de marcă deținute de Vânzător;

  10.1.3 folosirea Serviciului de către Vânzător în alte maniere decât cele permise prin prezentul acord; și/sau

  10.1.4 orice Produs pe care un Cumpărător a încercat, intenționează să-l achiziționeze sau l-a achiziționat deja folosind Serviciul.

  10.2 Obligațiile Vânzătorului stabilite prin clauza 10.1 vor exista numai dacă Partea despăgubită:

  10.2.1 notifică prompt Vânzătorul în privința revendicării respective;

  10.2.2 oferă Vânzătorului informații, asistență și cooperare într-o măsură rezonabilă pentru apărare în cadrul procesului sau al procedurii; și

  10.2.3 acordă Vânzătorului controlul absolut și autoritatea exclusivă în privința apărării și a înțelegerii în cazul unei astfel de revendicări. Partea despăgubită își poate numi propriul consilier supraveghetor, la alegerea sa și pe propria cheltuială.

  10.3 Conform restului prevederilor din clauza 10, GPIL se va apăra sau, dacă dorește acest lucru, va ajunge la o înțelegere în cazul oricărei proceduri juridice inițiate de o terță parte împotriva Vânzătorului, ce se bazează pe sau decurge dintr-o revendicare conform căreia tehnologia GPIL sau Google folosită pentru a furniza Serviciile sau o Caracteristică de marcă Google încalcă drepturile de autor, secretul comercial sau marca comercială ce aparțin respectivei terțe părți.

  10.4 Indiferent de situație, GPIL nu va avea nicio obligație sau răspundere conform clauzei 10.3 care decurge din:

  10.4.1 folosirea unor Funcții beta;

  10.4.2 folosirea Serviciilor sau a Caracteristicilor de marcă Google într-o formă modificată sau în combinație cu materiale care nu au fost furnizate de GPIL; sau

  10.4.3 orice conținut, informație sau din orice date furnizate companiei GPIL, companiei Google sau afiliaților săi de Vânzător, de orice alt Client sau de orice terțe părți.

  10.5 Obligațiile GPIL stabilite prin clauza 10.3 vor exista numai dacă Vânzătorul:

  10.5.1 notifică prompt compania GPIL cu privire la respectiva revendicare;

  10.5.2 oferă GPIL informații, asistență și cooperare într-o măsură rezonabilă pentru apărare în cadrul procesului sau al procedurii; și

  10.5.3 acordă GPIL controlul absolut și autoritatea exclusivă în privința apărării și a înțelegerii în cazul unei astfel de revendicări. Partea despăgubită își poate numi propriul consilier supraveghetor, la alegerea sa și pe propria cheltuială.

  10.6 GPIL poate, la discreția sa exclusivă și rezonabilă, să termine continuarea folosirii tuturor Serviciilor sau a Caracteristicilor de marcă Google de către Client, în cazul în care GPIL presupune sau consideră că acestea încalcă Drepturile de proprietate intelectuală deținute de o terță parte.

  10.7 Prezenta clauză 10 stabilește răspunderea integrală și căile de atac exclusive ale părților în privința încălcării Drepturilor de proprietate intelectuală deținute de o terță parte.

 21. DURATA ȘI REZILIEREA
 22. 11.1 Prezentul Contract va fi valabil începând din Data intrării în vigoare și va continua până la rezilierea sa în conformitate cu prevederile specificate în prezentul Contract.

  11.2 Rezilierea. Vânzătorii pot să rezilieze prezentul Contract imediat și gratuit în termen de paisprezece (14) zile de la Data intrării în vigoare notificând compania GPIL în această privință. Ulterior, cu excepția cazului în care prezentul Contract specifică o perioadă de timp mai scurtă, în condițiile permise de lege, GPIL poate să rezilieze prezentul Contract în orice moment, cu o notificare prealabilă de cel puțin două (2) luni, în timp ce Vânzătorul poate să rezilieze prezentul Contract în orice moment, în mod gratuit și cu o notificare prealabilă de minimum o (1) lună.

  11.3 Fiecare dintre părți poate să suspende aplicarea și/sau să rezilieze Contractul, integral sau parțial și printr-o notificare imediată dacă:

  11.3.1 cealaltă parte încalcă semnificativ oricare dintre termenii Contractului, iar încălcarea nu poate fi remediată; sau

  11.3.2 cealaltă parte încalcă semnificativ oricare dintre termenii Contractului, iar încălcarea poate fi remediată, dar respectiva parte nu face acest lucru în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări în acest sens.

  11.4 Fiecare dintre părți poate să rezilieze prezentul Contract printr-o notificare imediată dacă:

  11.4.1 are loc o întrunire a creditorilor celeilalte părți sau se propune un acord sau un aranjament cu sau în beneficiul creditorilor (inclusiv un acord conform definirii acestuia în Companies Act - Legea societăților 2014) de către sau în privința celeilalte părți;

  11.4.2 un titular de creanță, un mandatar, un lichidator judiciar, un administrator (numit de tribunal sau de altă autoritate competentă) sau o persoană cu îndatoriri similare intră în posesia sau este desemnată să administreze totalitatea sau o parte însemnată din bunurile celeilalte părți sau în cazul în care se inițiază sau se aplică un sechestru, o executare sau un alt proces similar (și acesta nu este revocat în termen de șapte (7) zile) asupra totalității sau asupra unei părți însemnate din bunurile celeilalte părți;

  11.4.3 cealaltă parte își încetează activitatea comercială sau nu poate să își plătească datoriile conform secțiunii 123 sau 222-224 din Insolvency Act 1986 (Legea insolvenței din 1986) sau nu pare să aibă șanse rezonabile de a plăti o datorie potrivit prevederilor secțiunii 268 din aceeași Lege;

  11.4.4 cealaltă parte sau directorii acesteia, oricare dintre creditorii săi sau titularul unei creanțe variabile eligibile își notifică intenția de a numi un administrator sau face o solicitare în instanță în acest sens;

  11.4.5 este prezentată o petiție (iar aceasta nu este revocată în termen de douăzeci și opt (28) de zile) sau este adoptată o hotărâre ori este emis un ordin privind administrarea sau lichidarea, intrarea în faliment sau dizolvarea celeilalte părți;

  11.4.6 are loc un eveniment asemănător cu cele prezentate mai sus în ceea ce privește cealaltă parte în orice jurisdicție în care este înființată sau în care își are sediul sau în care își desfășoară activitățile sau deține active;

  11.4.7 are loc o Schimbare a controlului în cazul Vânzătorului sau Vânzătorul renunță la o parte substanțială a activelor sale. În prezenta clauză termenul „Control” va însemna deținerea de către orice persoană sau intermediar, în mod direct sau indirect, a autorității de a conduce sau de a influența conducerea altei persoane, iar termenul „Schimbare a controlului” va fi interpretat în consecință; sau dacă

  11.4.8 are loc orice eveniment sau este întreprinsă orice procedură în privința Vânzătorului în jurisdicția de care aparține acesta, care are un efect echivalent cu sau similar cu cel al oricăruia dintre evenimentele menționate în prezenta clauză 11.4.

  11.5 Suspendarea furnizării Serviciului în legătură cu Tranzacțiile de finanțare. GPIL poate suspenda imediat folosirea Serviciului de către Vânzător dacă:

  11.5.1 vânzătorul a încălcat prezentul Contract (inclusiv oricare dintre politici, cum ar fi Politicile de produs și Regulamentul Google Payments la care se face referire în prezentul document); sau

  11.5.2 așa cum consideră în mod rezonabil compania GPIL, folosirea Serviciului de către Vânzător determină un risc de prejudicii financiare sau de pierderi privind reputația GPIL, Serviciu și/sau oricare dintre sistemele de carduri de plată folosite pentru procesarea Tranzacțiilor de plată sau în cazul în care există o suspiciune rezonabilă privind implicarea Vânzătorului într-o fraudă, în activități de spălare a banilor sau în altă activitate ilegală.

  11.6 Vânzătorul poate să suspende temporar folosirea Serviciului cu o notificare prealabilă de o Zi lucrătoare către GPIL pentru o perioadă în care:

  11.6.1 serviciul manifestă erori sau defecte grave care afectează în mod substanțial funcția principală a Serviciului, până când GPIL va remedia respectivele erori sau defecte; sau

  11.6.2 compania Vânzătorului suportă un efect advers material ca urmare directă a folosirii Serviciului, până când GPIL va remedia sau va atenua respectivul efect advers material,

  condiția fiind ca, în fiecare dintre cazuri, Vânzătorul să furnizeze companiei GPIL documentația cu privire la eroarea gravă, defectul grav sau efectul advers substanțial, pe care GPL o poate solicita. Pe durata suspendării Serviciului, Vânzătorul va oferi cu bună-credință asistență companiei GPIL pentru remedierea problemelor respective.

  11.7 În urma rezilierii prezentului Contract sau a altei sistări a folosirii Serviciului de către Vânzător:

  11.7.1 în funcție de finalizarea cu succes a verificărilor privind activitățile de combatere a spălării banilor, fraudă și alte activități ilegale, și aplicând o taxă discreționară de verificare de sub 1 euro, GPIL poate reține fonduri pentru a acoperi o expunere a GPIL la o potențială rambursare timp de maximum o sută optzeci (180) de zile. Vânzătorul va fi responsabil în continuare pentru toate rambursările și pentru orice alte obligații suportate sau acumulate de Vânzător după expirarea sau rezilierea prezentului Contract.

  11.7.2 toate drepturile și licențele acordate de GPIL vor înceta imediat;

  11.7.3 drepturile vânzătorului de a folosi orice Caracteristică de marcă GPIL, în măsura permisă de lege, vor înceta imediat;

  11.7.4 vânzătorul va înceta imediat folosirea Serviciului:

  (a) în privința Tranzacțiilor de plată; și

  (b) în privința afișării Caracteristicilor de marcă GPIL.

  11.7.5 Vânzătorul va onora toate achizițiile de Produse restante; și

  (a) Vânzătorul va înapoia sau va distruge (și va face dovada distrugerii) toate copiile informațiilor confidențiale și/sau proprietare aparținând companiei GPIL aflate în posesia sa.

  11.8 GPIL poate să interzică accesul Vânzătorului la Serviciu, inclusiv, fără limitare, dezactivând numele de utilizator și parola Vânzătorului și poate refuza pe viitor accesul la Serviciu în cazul Vânzătorului (sau al companiei mamă, al afiliaților sau al subsidiarilor ori al succesorilor acesteia sau acestora, iar în cazul unei persoane, al rudelor sau apropiaților acesteia).

  11.9 Prin derogare de la prevederile din restul Contractului, toate prevederile prezentului Contract care trebuie să aibă efect sau să oblige oricare dintre părți după rezilierea prezentului Contract sau după transferul sau cedarea integrală sau parțială a acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la clauza 7 (Confidențialitatea), vor fi valabile după rezilierea prezentului Contract, în măsura permisă de lege. Rezilierea prezentului Contract nu va afecta drepturile și obligațiile acumulate de părți la data rezilierii.

 23. COMUNICĂRILE ȘI NOTIFICĂRILE
 24. 12.1 Prezentul Contract este încheiat în limba engleză, iar cu excepția cazului în care prezentul Contract stipulează altă situație, toate notificările sau alte comunicări și informări cerute sau permise de prezentul Contract vor avea loc în limba engleză, în scris. Orice traducere este oferită numai ca facilitate, iar în cazul unei eventuale contradicții între versiunea în limba engleză și cea tradusă a Contractului, versiunea în limba engleză are prioritate.

  12.2 GPIL poate să comunice cu Vânzătorul în privința Serviciului prin mijloace electronice, inclusiv prin (a) trimiterea de e-mailuri la adresa de e-mail a Vânzătorului sau prin (b) postarea de notificări și de comunicări pe un Site Google. Vânzătorul este de acord că GPIL îi poate trimite comunicări electronice cu privire la orice aspect asociat folosirii Serviciului de către Vânzător, inclusiv în privința Contractului (și a revizuirilor sau amendamentelor Contractului), a notificărilor sau a informărilor cu privire la Serviciu și la autorizările de plată. Anumite comunicări vor fi gestionate astfel:

  • acordul va fi furnizat Vânzătorului în formă printabilă în momentul înscrierii;
  • modificările prezentului Contract după înregistrare vor fi furnizate printr-un e-mail trimis pe adresa de e-mail a Vânzătorului;
  • cu excepția cazului în care prezentul Contract specifică astfel, notificarea de reziliere a prezentului Contract va fi pusă la dispoziție printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail a Vânzătorului;
  • informațiile despre Tranzacțiile de plată vor fi disponibile în format imprimabil în Contul online al Vânzătorului;
  • informațiile privind o eventuală suspendare a Serviciului vor fi puse la dispoziție în Contul online al Vânzătorului; și
  • informațiile despre respingerea Tranzacțiilor de plată vor fi puse la dispoziție în contul online al Vânzătorului.

  Notificarea se consideră realizată:

  (a) în cazul livrării personale sau prin curier rapid, la primire (este necesară semnătura de primire);

  (b) la verificarea primirii unei trimiteri poștale înregistrate sau recomandate;

  (c) în cazul e-mailului, în patru (4) ore de la trimiterea lui; sau

  (d) când este disponibilă în contul online al Vânzătorului. Informațiile de contact vor fi actualizate în conformitate cu această clauză după caz, astfel încât fiecare parte să dețină informații actuale despre toate contactele respective.

  12.3 Vânzătorul trebuie să păstreze copii ale comunicărilor electronice printând un exemplar pe hârtie sau salvând o copie electronică, iar despre informațiile furnizate Vânzătorului în format electronic se presupune că Vânzătorul le va putea printa.

  12.4 Orice notificare către GPIL în conformitate cu prezentul Contract trebuie comunicată prin trimitere poștală recomandată la adresa:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 și să fie adresată către „GPIL Payments Team”, cu excepția cazurilor în care este vorba despre:

  • o notificare privind o pierdere, un furt, o folosire neautorizată sau o compromitere a securității, care trebuie să fie trimisă în cel mai scurt timp folosind secțiunea „Contactați-ne” din Centrul de ajutor pentru vânzători;
  • o notificare cu privire la rezilierea prezentului Contract, care trebuie să fie trimisă folosind opțiunea „Contactați-ne” din Centrul de ajutor pentru vânzători.

 25. PREVEDERI GENERALE
 26. 13.1 Prezentul acord (inclusiv adresele URL furnizate în acesta) constituie întregul acord dintre părți cu privire la acest subiect și înlocuiește orice alt contract sau aranjament anterior, de orice natură, între părți cu privire la acest subiect.

  13.2 Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe copii, inclusiv în copii trimise prin fax, fiecare dintre acestea fiind considerată originală, iar împreună vor fi considerate ca unul și același instrument.

  13.3 Conform clauzelor 13.4 și 13.5, orice modificare a prezentului Contract trebuie (i) să fie în scris; (ii) să se raporteze la prezentul Contract; și (iii) să fie trimisă celeilalte părți cu minimum două (2) luni înainte de data la care aceasta intră în vigoare. Vânzătorul înțelege și este de acord că toate modificările propuse de GPIL vor fi considerate ca acceptate de Vânzător cu excepția cazului în care Vânzătorul contactează compania GPIL pentru a declara contrariul, conform clauzei 12.4, înainte de data la care aceste schimbări vor intra în vigoare, caz în care Contractul va fi reziliat în mod gratuit imediat înainte de data intrării în vigoare a acestor modificări. Vânzătorul poate să rezilieze Contractul, conform clauzei 12.4, în mod gratuit și în orice moment înainte de data intrării în vigoare a modificărilor propuse de GPIL. Nicio modificare a prezentului Contract propusă de Vânzător nu poate intra în vigoare decât dacă este semnată de un reprezentant autorizat al fiecăreia dintre părți.

  13.4 Vânzătorul este de acord că GPIL are dreptul de a modifica Contractul imediat după notificare, în cazul în care acest lucru nu este interzis prin lege.

  13.5 Nicio prevedere din clauzele 13.3 și 13.4 nu va limita:

  13.5.1 dreptul companiei GPIL de a actualiza și de a revizui ocazional politicile sale sau de a adăuga funcții noi, fără notificare prealabilă, iar Vânzătorul poate accepta respectivele funcții prin folosirea acestora. Astfel de revizuiri pot fi realizate printr-o metodă a cărei alegere rămâne la discreția companiei GPIL, iar din aceste metode pot face parte comunicarea prin e-mail sau publicarea pe un Site Google, și

  13.5.2 drepturile părților de a modifica termenii prezentului Contract cu orice perioadă de notificare în cazul în care acest lucru nu este interzis prin lege și ambele părți sunt de acord.

  13.6 Vânzătorul nu poate să cedeze sau să transfere prezentul Contract și niciun drept sau obligație ce îi revin, integral sau parțial, fără consimțământul scris prealabil al companiei GPIL.

  13.7 GPIL poate, fără consimțământul scris prealabil, să atribuie sau să transfere, integral sau parțial, drepturile și obligațiile ce îi revin în virtutea prezentului Contract, companiei Google și/sau oricărui afiliat al companiei Google.

  13.8 Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor ca urmare a unor situații asupra cărora în mod rezonabil nu deține controlul, inclusiv, dar fără limitare, ca urmare a unor acțiuni guvernamentale, acte de terorism, cutremure, incendii, inundații sau alte catastrofe naturale, condiții de lucru, pene de curent și/sau întreruperi de furnizare a electricității, perturbări ale funcționării internetului sau ale telecomunicațiilor, avarii ale sistemului.

  13.9 Neaplicarea de către GPIL a oricărei prevederi sau a oricărui drept din cadrul Contractului nu va constitui o renunțare la acestea.

  13.10 Prezentele părți sunt și vor rămâne contractori independenți și nicio prevedere din Contract nu va fi considerată creatoarea unei relații de mandatare, parteneriat sau asociere între părți. Niciuna dintre părți nu va fi considerată angajat sau reprezentant legal al celeilalte și niciuna dintre părți nu va avea dreptul sau autoritatea de a contracta o obligație în numele celeilalte părți.

  13.11 În cazul în care o prevedere a prezentului Contract va fi declarată neaplicabilă sau nevalidă de către o jurisdicție competentă, prevederea respectivă va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât Contractul să își păstreze pe deplin validitatea și efectul și să fie în continuare aplicabil de către ambele părți.

  13.12 Cu excepția prevederilor specificate în mod explicit în prezentul Contract, nimic nu va crea și nu va conferi niciun drept sau alt beneficiu în favoarea oricărei alte persoane decât a părților care au încheiat Contractul. Prezenta clauză nu va avea rolul de a restricționa sau de a limita drepturile niciunui împuternicit legal conform prezentului Contract de a exercita drepturile și de a se bucura de beneficiile care i-au fost conferite de cedent. Prin derogare de la această clauză, nu este necesar ca nicio terță parte (nici măcar o eventuală terță parte care poate fi justificată să își exercite drepturile conform prezentului Contract) să accepte atribuirea, transferul, rezilierea sau modificarea prezentului Contract.

  13.13 Prezentul Contract și toate litigiile și revendicările ce decurg din acesta sau sunt asociate acestuia vor fi guvernate de legile din Irlanda. Părțile acceptă în mod irevocabil și necondiționat că tribunalele irlandeze vor deține jurisdicția exclusivă în cazul tuturor litigiilor și revendicărilor. Nicio afirmație din propoziția anterioară nu va împiedica părțile să solicite o dispoziție de asistență sau similară în orice jurisdicție, pentru a-și proteja informațiile confidențiale sau Drepturile de proprietate intelectuală.

  13.14 În măsura permisă de legislația națională relevantă care implementează Directiva privind serviciile de plată 2007/64/CE („PSD”) și Directiva privind serviciile de plată (UE) 2015/2366 („PSD2”) („Legislația națională”), următoarele prevederi din Legislația națională nu se aplică în cazul Contractului: toate prevederile care implementează Titlul III, Articolul 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 și 89 din PSD2. Părțile își rezervă dreptul de a conveni asupra altei perioade de timp decât cea stabilită în prevederile Legislației naționale care implementează Articolul 71 din PSD2.