GPL tarjoaa Myyjälle Palvelun (määritetään alla Käyttöehdoissa) liittyen Myyjän Googlen kauppapaikoissa tekemään kauppaan ja (järjestöjen kohdalla) hyväntekeväisyyslahjoituksiin.

Palvelun tukemat Googlen kauppapaikat on lueteltu täällä. Google voi ajoittain päivittää kauppapaikkoja, mutta kaikkiin kauppapaikkojen maksutapahtumiin sovelletaan alla kuvattuja Käyttöehtoja. Tuotteen omissa käyttöehdoissa on lisätietoja siitä, onko kyseinen tuote kauppapaikka vai ei.

Googlen kauppapaikoissa tapahtuvan myynnin lisäksi Myyjä voi tarjota tuotteitaan Googlen myytäväksi, jolloin Googlesta tulee Myyjän velallinen. Google voi pyytää GPL:ää maksamaan tällaisen velkasumman Myyjälle puolestaan. Epäselvyyksien välttämiseksi jäljempänä esitetyt Käyttöehdot eivät koske tällaisia maksuja. Lisätietoja näistä maksuista on niihin liittyvän tuotteen käyttöehdoissa.

Käyttöehdot

28.3.2018

Nämä Myyjän käyttöehdot ("Sopimus") muodostavat juridisen sopimuksen, jonka osapuolet ovat Google Payment Limited, joka on rekisteröity Englannissa (yritystunnus 05903713) ja jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom ("GPL"), ja sinä ("Myyjä"). Voit ottaa yhteyttä GPL:ään Myyjän ohjekeskuksen kautta osoitteessa https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. GPL on Financial Conduct Authorityn ("FCA") säätelemä ja valtuuttama sähköisen rahan ("Sähköinen raha") myöntäjä, ja sen FCA-rekisteröintinumero on 900008. GPL on Google International LLC ‑yhtiön ("Google") tytäryhtiö. Lue koko Sopimus, ennen kuin hyväksyt sen ja jatkat rekisteröitymistä.

Ennen kuin jatkat, sinun kannattaa tulostaa tai tallentaa tämä Sopimus.

VALITSEMALLA ALTA "HYVÄKSYN KÄYTTÖEHDOT" JA VALITSEMALLA "REKISTERÖIDY" HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN ITSEÄSI SITOVAKSI.

Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, jolloin Myyjä hyväksyy sen ("Voimaantulopäivä").

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä Sopimuksessa käytetään seuraavia termejä niiden tässä määritellyssä merkityksessä:

"Tili" tarkoittaa Sähköisen rahan tiliä, jota GPL ylläpitää Myyjän puolesta.

"API-ohjelmointiopas" tarkoittaa GPL:n tai sen yhteistyökumppanien ajoittain julkaisemaa sovellusliittymää koskevaa ohjeistusta ja käytäntöjä. Voimassa oleva API-ohjelmointiopas on luettavissa osoitteessa https://developers.google.com/terms.

"API-kehittäjien opas" tarkoittaa GPL:n tai sen yhteistyökumppanien ajoittain julkaisemaa ohjetta sovellusliittymän kehittäjille. Voimassa oleva API-kehittäjien opas on luettavissa osoitteessa https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

"Beta-ominaisuus" tarkoittaa niitä Palvelun ominaisuuksia, jotka GPL on identifioinut teknisessä dokumentaatiossaan ajoittain joko tukemattomiksi tai termillä "beta". Tekniseksi dokumentaatioksi katsotaan ainakin Myyjän käyttöön ottamaa Palvelun versiota koskeva API-ohjelmointiopas sekä API-kehittäjien opas.

"Tuotemerkkiominaisuus" tarkoittaa osapuolien mahdollisesti omistamia tuotemerkkejä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia tuotemerkkiominaisuuksia.

"Työpäivä" tarkoittaa muuta päivää kuin lauantaita, sunnuntaita tai Ison-Britannian virallista vapaapäivää.

"Ostaja" tarkoittaa Asiakasta, joka käyttää Palvelua tehdäkseen Maksutapahtuman Tuotteen ostamiseksi.

"Operaattori" tarkoittaa GPL:n hyväksymää matkapuhelinoperaattoria, joka tarjoaa Operaattorin laskutustilin Ostajille.

"Operaattorin laskutus" tarkoittaa maksuprosessia, jonka aikana GPL lähettää Myyjän puolesta Maksutapahtuman Operaattorille laskutettavaksi Ostajan Operaattorin laskutustilin kautta.

"Operaattorin laskutustili" tarkoittaa kuukausittaisen tai muun ajoittaisen laskutuksen tiliä, jonka Operaattori on Ostajalle myöntänyt ja jonka Maksutavaksi Ostaja on valinnut GPL:n.

"Takaisinperintäpäätös" tarkoittaa sitä osaa Google Paymentsin Ohjelmasääntöjä ja ‑käytäntöjä, jonka otsikko on "Takaisinperintäpäätös".

"Asiakas" tarkoittaa Palveluun Ostajana tai Myyjänä rekisteröitynyttä henkilöä tai yhteisöä.

"Kiista" tarkoittaa mitä tahansa Asiakkaiden tai muiden kolmansien sopijapuolien välille Palvelun käytöstä seuraavaa erimielisyyttä, kannetta, järjestelyä ja/tai muuta sellaista kiistaa, joka ei ole Palvelukiista.

"Euro" tarkoittaa Euroopan talous- ja rahaliiton virallista valuuttaa.

"Sähköinen raha" tarkoittaa sähköistä arvoa, jonka GPL on myöntänyt vastaanotettuaan varoja. Sähköistä rahaa säilytetään GPL:n tietokonejärjestelmässä, ja se edustaa GPL:lle tehtyä vaadetta. Sähköinen raha ei ole pantti.

"Maksuväline" tarkoittaa Asiakkaan Palvelun käyttöön rekisteröimää luottokortti-, pankkikortti- tai Operaattorin laskutustiliä tai muuta maksuvälinettä, jota GPL käyttää kattaakseen GPL:n myöntämän Sähköisen rahan muun muassa Maksutapahtuman käsittelemistä ja muita tarkoituksia varten.

"Maksutapahtuma" on tapahtuma, jossa GPL (i) aloittaa Ostoksen kokonaissumman siirron Ostajan Maksuvälineeltä GPL:lle, (ii) myöntää Ostajalle Ostoksen kokonaissumman suuruisen Sähköisen rahasumman ja (iii) siirtää kyseisen sähköisen rahasumman Ostajalta Myyjälle.

"Google" tarkoittaa Google International LLC ‑yhtiötä sekä sen tytäryhtiöitä ja yhteistyökumppaneita.

"Google Kauppapaikka" tarkoittaa kaikkia Googlen ylläpitämiä kauppapaikkoja, joissa Ostajat voivat ostaa Tuotteita suoraan Myyjiltä, tai mitä tahansa niistä.

"Google Kauppapaikan käyttöehdot" tarkoittavat kohdassa 3.9 määritettyjä Google Kauppapaikan käyttöehtoja.

"Google Paymentsin ohjelmakäytännöt ja ‑säännöt" tarkoittavat GPL:n ajoittain julkaisemia Google Paymentsin sääntöjä, joita sovelletaan Myyjiin, joiden GPL-tileihin on määritetty suomalaiset laskutustiedot. Voimassa olevat Google Paymentsin ohjelmakäytännöt ja ‑säännöt voi lukea osoitteessa https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

"GPL-protokolla" tarkoittaa GPL:n (tai GPL:n puolesta kolmannen osapuolen) Myyjälle tämän Sopimuksen nojalla tarjoamia Palveluun soveltuvia Googlen protokollia sekä niiden päivitettyjä versioita. GPL tai sen yhteistyökumppanit voivat aika ajoin ilmoittaa Myyjälle uusista versioista.

"Googlen verkkosivusto" tarkoittaa mitä tahansa Googlen tai sen yhteistyökumppanien omistamaa tai operoimaa verkkosivustoa, mukaan lukien aliverkkotunnukset ja hakemistot, sekä kaikkia siitä seuraavia sivustoja.

"Immateriaalioikeus" tarkoittaa kaikkia patenttioikeuksia, tekijänoikeuksia, puolijohteiden topografiaa koskevia oikeuksia, tietokoneohjelmia koskevia oikeuksia, moraalisia oikeuksia, tavara- ja/tai palvelumerkkejä, logoja, tietokantaoikeuksia tai tietokantoihin liittyviä oikeuksia, liikesalaisuuksia, luottamuksellisia tietoja tai liikesalaisuuksiin tai luottamuksellisiin tietoihin liittyviä oikeuksia, verkkotunnuksiin liittyviä oikeuksia ja mitä tahansa muita (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) omistusoikeuksia maailmanlaajuisesti, käsittäen myös kyseisiä oikeuksia koskevat hakemukset ja vireillä olevat rekisteröinnit, sekä oikeuden kantaa ja saada vahingonkorvausta aiemmista loukkauksista.

"Kirjautumistiedot" tarkoittavat käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka GPL on myöntänyt Myyjälle Myyjän Tiliä varten.

"Maksumääräys" tarkoittaa tilanteen mukaan (i) Myyjän GPL:lle antamaa pyyntöä suorittaa Ostajan valtuuttama Maksutapahtuma (tämä toimii myös ilmoituksena GPL:lle Ostajan valtuutuksesta ostaa GPL:ltä Sähköinen rahasumma, joka vastaa Maksutapahtuman Ostoksen kokonaissummaa) tai (ii) Myyjän GPL:lle antamaa ohjetta suorittaa Hyvitystapahtuma.

"Punta" tarkoittaa Ison-Britannian virallista valuuttaa.

"Tuote" tarkoittaa mitä tahansa digitaalista tai fyysistä tavaraa, hyödykettä tai palvelua, jonka Ostaja voi Palvelua käyttämällä ostaa Myyjältä.

"Ostoksen kokonaissumma" tarkoittaa Tuotteen hintaa vastaavaa summaa mukaan lukien mahdolliset kulut, verot ja toimitus- tai käsittelykulut.

"Lunastustili" tarkoittaa GPL:n ylläpitämää Myyjän Sähköisen rahan tiliä, johon GPL siirtää Maksutapahtumien osana sähköistä rahaa Ostajalta Myyjälle.

"Lunastustapahtuma" tarkoittaa tapahtumaa, jossa GPL lunastaa Myyjän Lunastustilillä olevaa Sähköistä rahaa ja aloittaa vastaavan summan siirron Myyjän Maksusuoritustilille.

"Hyvitystapahtuma" tarkoittaa tapahtumaa, jolla GPL siirtää Sähköistä rahaa Myyjän Lunastustililtä Ostajalle, lunastaa Sähköisen rahasumman ja aloittaa vastaavan summan siirron Ostajan Maksuvälineelle Palvelun hyvitystoiminnolla.

"Reservivaatimus" tarkoittaa Myyjälle Maksu- tai Lunastustapahtumien käsittelyn yhteydessä suoritettavien maksujen sitä rahamääräistä osuutta, jonka GPL voi tämän Sopimuksen nojalla pidättää.

"Myyjä" tarkoittaa mitä tahansa henkilöä tai yhteisöä, joka käyttää Palvelua myydäkseen Tuotteita ja saadakseen vastineeksi Maksutapahtumista Ostosten kokonaissummia.

"Myyjän sähköpostiosoite" tarkoittaa Myyjän rekisteröitymisen yhteydessä antamaa sähköpostiosoitetta.

"Myyjän verkkosivusto" tarkoittaa Myyjän verkkosivustoa, jossa tarjotaan Tuotteita, jotka voidaan maksaa Palvelun välityksellä.

"Palvelu" tarkoittaa GPL:n tarjoamaa Google Payments ‑palvelua, joka on tässä Sopimuksessa kuvattu Sähköistä rahaa käyttävä maksupalvelu ja joka sisältää (a) Maksutapahtumien ja Hyvitysten käsittelemisen Myyjän puolesta Myyjän ja Ostajan välisen kaupankäynnin yhteydessä sekä (b) Lunastustapahtumat.

"Palvelukiista" tarkoittaa mitä tahansa GPL:n ja Asiakkaan välistä erimielisyyttä, valitusta, kannetta, järjestelyä ja/tai muuta sellaista kiistaa, joka on seurausta GPL:n väitetystä sopimusvelvoitteiden tai soveltuvan lain mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä tai mistä tahansa Palvelun tarjoamiseen liittyvästä virheestä.

"Palvelumaksu" tarkoittaa GPL:n Palvelusta veloittamia maksuja, jotka on määritelty kappaleessa 7.1.

"Maksusuoritustili" tarkoittaa Myyjän GPL:lle kirjallisesti ilmoittamaa, GPL:n hyväksymää, Suomessa sijaitsevassa pankissa olevaa talletustiliä, jolle Myyjän Lunastustilillä olevan Sähköisen rahan lunastamisesta saatavat varat siirretään.

"USD" tarkoittaa Yhdysvaltain virallista valuuttaa.

"Vuosi" tarkoittaa kahdentoista (12) kuukauden ajanjaksoa, joka alkaa Voimaantulopäivästä, ja jokaista sitä seuraavaa kahdentoista kuukauden ajanjaksoa.

1.1 Tämän Sopimuksen kohtien otsikoiden tarkoitus on ainoastaan selkeyttää tekstiä. Ne eivät vaikuta Sopimuksen tulkintaan.

1.2 Viittaukset lakeihin ja asetuksiin kattavat myös tulevaisuudessa muokattavat lait ja asetukset.

1.3 Ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti muuten ilmoitettu, kaikki tässä Sopimuksessa ilmoitetut summat on merkitty euroina.

1.4 Myyjä voi koko Sopimuksen voimassaolon ajan pyytää Sopimusta Myyjän ohjekeskuksen kautta, ja linkki Sopimukseen lähetetään maksutta Myyjän sähköpostiosoitteeseen.

2. PALVELUN OMINAISUUDET JA KUVAUS

2.1 Palvelun kuvaus. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy seuraavat asiat:

(a) Myyjän Tuotteiden myynti tapahtuu Myyjän ja Ostajan välillä. GPL, Google tai sen yhteistyökumppanit eivät ole tällaisen myyntitapahtuman sopijapuolia ellei niitä ole erikseen nimenomaisesti nimetty Myyjäksi tai Ostajaksi,

(b) GPL, Google tai mikään sen yhteistyökumppaneista ei toimi Ostajana, Myyjänä tai muuten osallisena missään Maksutapahtumassa, ellei näin ole nimenomaisesti mainittu Googlen verkkosivustolla olevassa tuotelistauksessa tai Googlen palveluehdoissa.

(c) GPL ei vastaa minkään Palvelun kautta mainostetun Tuotteen laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta, Tuotteiden kuvauksien tarkkuudesta tai totuudenmukaisuudesta tai Myyjien kyvystä myydä Tuotteita tai Ostajien kyvystä ostaa Tuotteita, eikä se kontrolloi näitä asioita sekä

(d) GPL ei kontrolloi, suorittaako Ostaja ostoksen loppuun tai maksaako Ostaja Tuotteet, jotka Ostaja on sopinut ostavansa Myyjältä, eikä ole tästä vastuussa. Kun Ostaja valtuuttaa ostoksen Maksuvälineellä, GPL saa Myyjältä Maksumääräyksen, minkä jälkeen GPL käsittelee Maksutapahtuman Myyjän puolesta joko (a) sopivan maksunkäsittelyverkoston kuten luotto- tai debit-korttiverkon kautta tai (b) lähettämällä Maksutapahtuman Operaattorin maksettavaksi, jolloin Operaattori veloittaa summan Ostajalta Operaattorin veloituksen kautta alla kuvatulla tavalla.

2.2 Sallitut Maksumääräykset. Myyjä saa käyttää Palvelua ainoastaan sellaista Tuotetta koskevan Maksumääräyksen käsittelemiseen, jonka Ostaja ostaa laillisen ja vilpittömän Tuotteen myynnin kautta. Jos Myyjä asettaa ensisijaiseksi tuotetyypikseen "ei-kaupallinen", on GPL:n vahvistama ja sertifioitu järjestö ja toimittaa muita GPL:n aika ajoin pyytämiä asiakirjoja ja tietoja, se voi käyttää Palvelua Ostajilta saatujen lahjoitusten käsittelyyn. Maksumääräystä ei saa lähettää käsiteltäväksi Palvelun kautta ennen kuin Myyjä on

(a) toimittanut tai muulla tavalla tarjonnut ostetun tavaran Ostajalle; tai

(b) suorittanut ostetun palvelun; tai

(c) muulla tavoin suorittanut loppuun ostetun toimen Myyjän ja Ostajan keskenään sopimalla tavalla.

2.3 Kielletyt Tapahtumat. GPL voi ilman eri ilmoitusta Myyjälle luoda Palvelun käyttöä koskevia yleisiä ohjeita, käytäntöjä tai rajoituksia, kuten esimerkiksi yksilökohtaisia tai yhteenlaskettuja tapahtumarajoja, jotka perustuvat yhtenä tai useampana tiettynä ajanjaksona suoritettujen Maksutapahtumien tai Maksumääräysten lukumäärään tai arvoon Puntina tai vastaavana arvona paikallista valuuttaa. Myyjä ei voi

(a) käyttää Palvelua Maksutapahtuman suorittamiseen Myyjälle tai muulla tavalla siirtää rahaa Ostajan ja Myyjän välillä, ellei kyseessä ole suora seuraus siitä, että Ostaja on ostanut Tuotteen (tämä ei koske alakohdassa 2.2 yllä kuvattua lahjoitusten käsittelyä);

(b) käyttää Palvelua tarjotakseen käteistä Ostajille tai auttaakseen Ostajia hankkimaan käteistä vastaavia maksuvälineitä (kuten matkashekkejä, prepaid-kortteja, maksuosoituksia jne.) – myyjät saavat kuitenkin myydä Palvelun avulla Ostajille lahjakortteja Google Paymentsin verkkosivustolla esitettyjen GPL:n käytäntöjen mukaisesti; tai

(c) käyttää Palvelua sellaisten Maksutapahtumien käsittelemiseen, jotka koskevat lainvastaisten tai kiellettyjen hyödykkeiden tai palveluiden, mukaan lukien esimerkiksi tässä kiellettyjen tuotteiden luettelossa (listaa voidaan päivittää ajoittain) olevien kiellettyjen Tuotteiden tai Tuoteluokkien kauppaa tai vaihtoa ("Kiellettyjen Tuotteiden Luettelo") – kiellettyjen Tuotteiden Luetteloa koskevan soveltuvan käytännön noudattamatta jättäminen voi johtaa Myyjän Palvelun käytön jäädyttämiseen tai lopettamiseen muiden GPL:n käytössä tämän Sopimuksen perusteella olevien keinojen lisäksi.

Myyjä ei saa käyttää Palveluita millään näiden yleisten käytäntöjen vastaisella tavalla, ja sellainen kielletty käyttö on peruste välittömään Palvelun keskeyttämiseen ja/tai Sopimuksen päättämiseen.

2.4 Ilmoittamalla ennakkoon GPL:lle (GPL:n ilmoittamalla tavalla) Myyjä voi kieltäytyä käsittelemästä mitä tahansa Tuotetta koskevaa tilausta mistä tahansa syystä. Tällaisissa tapauksissa GPL ei ole velvollinen mahdollistamaan mitään niihin liittyvää Maksutapahtumaa.

2.5 Palvelun käytön rajoitukset.

(a) Myyjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Myyjän Palvelun käyttöä koskevia, GPL:n ja sen yhteistyökumppaneiden kulloinkin julkaisemia ja päivittämiä käytäntöjä, ohjeita ja rajoituksia. Näihin käytäntöihin ja ohjeisiin kuuluvat

(i) Google Paymentsin ohjelmakäytännöt ja ‑säännöt;

(ii) GPL:n ja Googlen tekniset vaatimukset ja käyttöönottoa koskevat vaatimukset, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://developers.google.com/terms tai muussa vastaavassa URL-osoitteessa, jonka GPL asettaa saataville ajoittain.

(iii) GPL:n ja Googlen Palveluun liittyvät tuotemerkin käsittelyn tai palvelumerkin ohjeet, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.com/permissions tai muussa vastaavassa URL-osoitteessa, jonka GPL tai Google asettaa saataville ajoittain;

(iv) Googlen verkkosivuston käytännöt ja ehdot, jotka ovat saatavilla Googlen verkkosivustoista ajoittain;

(v) GPL:n tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat vaatimukset, joista ilmoitetaan Myyjälle ajoittain, mukaan lukien Google Paymentsin tietosuojakäytäntö osoitteessa https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) kaikki Maksu- Lunastus- tai Hyvitystapahtumien käsittelemiseksi käytettävien korttiyhteisöjen tai verkkojen soveltuvat käyttöohjeet ja/tai käytännöt; ja

(vii) Operaattorin laskutukseen liittyvät Operaattorin vaatimukset.

(b) GPL voi ylläpitotoimien tai Palvelun päivitysten edellyttäessä muuttaa Palvelua kokonaan tai osittain tai keskeyttää sen.

(c) GPL voi aika ajoin rajoittaa tiettyjä toimintoja tai estää pääsyn koko Palveluun tai joihinkin sen osiin.

(d) GPL:n ei tarvitse suorittaa Myyjälle Hyvitystapahtumaa tilanteessa, jossa GPL ei ole saanut Maksutapahtumaan liittyviä varoja kelvollisesti Ostajan Maksuvälineeltä.

2.6 Kielletyt toimet. Myyjä ei voi

(a) asettaa Maksutapahtuman arvolle vähimmäis- tai enimmäisrajaa ehdoksi Ostajan Palvelun käytölle Tuotteen maksamiseksi;

(b) velvoittaa Ostajaa antamaan Myyjälle luotto- tai debit-kortin, Operaattorin laskutustilin tai muun Maksuvälineen tilinumeroa;

(c) käsitellä erillisenä Maksutapahtumana mitään Tuotteen ostoon liittyviä veroja;

(d) lähettää Palveluun aiemmin käsittelystä hylättyä tai takaisinperittyä palautettua Maksutapahtumaa;

(e) sallia Palvelun käyttöä minkään Ostajan velan maksamiseksi takaisin Myyjälle tai minkään palautetun/lunastamatta jätetyn shekin maksamiseksi; tai

(f) pitää yllä negatiivista saldoa Myyjän Lunastustilillä.

Jos Myyjä lisää Maksutapahtumaan Palvelun käyttöön liittyvän lisämaksun, Myyjän on ilmoitettava tällaisesta lisämaksusta selkeästi Ostajalle etukäteen. Myyjä sitoutuu olemaan soveltamatta lisämaksuja, jotka ovat sovellettavan lain vastaisia.

2.7 Mikäli Maksutapahtuma perutaan mistä tahansa syystä (mukaan lukien takaisinperintä), GPL voi oman harkintansa perusteella periä tällaiset varat Myyjältä Myyjän Lunastustiliä veloittamalla. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli Myyjän Lunastustilin varat ovat riittämättömät, GPL voi periä Myyjän velan GPL:lle veloittamalla Myyjän Lunastustiliä myöhempien Maksutapahtumien jälkeen tai muilla tavoilla, jotka eivät ole laissa kiellettyjä.

2.8 Suoritusajat. GPL käsittelee Maksu- ja Lunastustapahtumat sekä Hyvitykset seuraavasti:

(a) Maksutapahtumat: Saatuaan Maksumääräyksen Myyjältä GPL myöntää Ostajalle Ostoksen kokonaissummaa vastaavan sähköisen rahasumman viimeistään saatuaan Ostajan Maksuvälineeltä oikeellisen vastaavan summan. Tämän jälkeen GPL siirtää välittömästi Myyjän Lunastustilille myöntämänsä Sähköisen rahasumman, josta on vähennetty sovellettavat palvelukulut;

(b) Hyvitystapahtumat: Saatuaan Maksumääräyksen Myyjältä GPL siirtää hyvitettävää Ostoksen kokonaissummaa vastaavan Sähköisen rahasumman välittömästi Myyjän Lunastustililtä Ostajalle, mikäli Myyjän Lunastustilillä on Hyvitystapahtumaan riittävä summa. Jos Maksuvälinettä käytettiin koko Ostosumman tai sen osan rahoittamiseen, GPL lunastaa rahat ja aloittaa Ostosummaan käytettyjen rahojen siirron Ostajan Maksuvälineelle heti sen jälkeen, kun GPL on suorittanut sovellettavat rahanpesun, petosten ja muun lainvastaisen toiminnan tarkastukset hyväksytysti;

(c) Lunastustapahtumat: Mikäli Lunastustilillä on Lunastustapahtumaan riittävä summa, GPL lunastaa Myyjän Lunastustilillä olevan summan ja aloittaa sen siirron sovittuna Työpäivänä kohdan 7.4 mukaisesti, jos GPL on suorittanut sovellettavat rahanpesun, petosten ja muun lainvastaisen toiminnan tarkastukset hyväksytysti;

(d) Jos Maksupyyntö tai hyvityspyyntö vastaanotetaan muuna kuin Työpäivänä tai se on ajoitettu muulle kuin Työpäivälle, sitä käsitellään tässä kohdassa 2.8 vastaanotettuna seuraavana Työpäivänä tai ajoitettuna seuraavalle Työpäivälle;

(e) Aloitettuaan edellä alakohdissa (b) ja (c) mainitun lunastettujen varojen siirron GPL ei ole vastuussa ajankohdasta, jolloin siirretyt summat tulevat saataville, sillä GPL ei voi hallita maksupalveluntarjoajien tapahtumia.

2.9 Maksu- tai Lunastustapahtumat tai Hyvitykset voidaan hylätä ilman erillistä ennakkoilmoitusta Ostajalle tai Myyjälle kappaleen 7.6 mukaisesti. Tapahtumien suorittamisessa voi esiintyä viivettä GPL:n noudattaessa rahanpesun estämistä koskevia lakisääteisiä velvollisuuksiaan esimerkiksi silloin, kun GPL epäilee, että tapahtumaan liittyy petos.

2.10 Operaattorin laskutuksen lisäkäyttöehdot. Kun Ostaja tekee Maksutapahtuman Operaattorin laskutuksen kautta, GPL lähettää maksun Operaattorille maksettavaksi ja käsiteltäväksi Ostajan Operaattorin laskutustilin kautta. GPL voi myös lähettää kyseistä Maksutapahtumaa koskevan peruutuksen, hyvityksen tai oikaisun Operaattorille käsiteltäväksi Ostajan Operaattorin laskutustilin kautta. GPL ei ole velvollinen hyvittämään Myyjälle tai muulle taholle Ostajan Maksutapahtumaa (tai sitä koskevaa palautusta, hyvitystä tai oikaisua), jos Operaattori ei jostain syystä pysty tai halua periä summaa Operaattorin laskutustililtä tai Ostajalta muulla tavalla (Maksutapahtuman maksuksi), hyvittää Operaattorin laskutustiliä tai muutoin suorittaa hyvitystä Ostajalle (jos kyseessä on Maksutapahtuman palautus, hyvitys tai oikaisu). Jos GPL maksaa korvauksen Myyjälle odottaessaan Operaattorin suorittamaa maksua, GPL pidättää oikeuden periä summan Myyjältä takaisin, jos Operaattori ei suorita loppuun Ostajan Operaattorin laskutustilin Maksutapahtuman käsittelyä tai muutoin saa maksua Ostajalta. GPL voi rajoittaa Myyjiä, jotka saavat käyttää Operaattorin laskutusta, sekä Operaattorin laskutuksen kautta ostettavia tuotetyyppejä.

2.11 Beta-ominaisuudet. GPL voi oman harkintansa perusteella antaa Myyjien käyttää Beta-ominaisuuksia. Beta-ominaisuudet tarjotaan "sellaisinaan" ilman virhevastuuta, ja niiden käyttö on Myyjän vastuulla sovellettavan lain mukaisesti. GPL voi oman harkintansa perusteella milloin tahansa lakata tarjoamasta Beta-ominaisuuksia.

3. PALVELUN TOTEUTUS

3.1 Käyttöönotto. Myyjän tulee varmistaa, ettei Palvelua käytetä eikä siihen päästä käsiksi Myyjän verkkosivuston kautta tavalla, joka ei ole tämän Sopimuksen mukainen tai joka ei muutoin ole GPL:n hyväksymä. Myyjän tulee myös valvoa tällaista pääsyä tai käyttöä ja estää se luvattomilta osapuolilta (mukaan lukien kaikki kolmansien osapuolien sivustot).

3.2 GPL:llä on lopullinen hyväksymisvalta Myyjän kulloinkin käyttämiä Palvelun toteuttamistapoja koskien. Mikäli GPL ei hyväksy Myyjän toteuttamistapaa, GPL:llä on oikeus ilmoittamalla Myyjälle keskeyttää Palvelun käytön jatkaminen kokonaan tai osittain siihen asti, että Myyjä on tehnyt GPL:n määrittelyjen mukaan GPL:n vaatimat ja tarpeelliseksi katsomat korjaukset. GPL voi lähettää testipyyntöjä tai suorittaa laatutarkistuksia Myyjän verkkosivusto(i)lla milloin tahansa tarkistaakseen, noudattaako Myyjä Sopimusta.

3.3 Maksuvälineet. Osana Myyjän suorittamaa Palvelun toteuttamista Myyjän verkkosivustolla ja yhtenä GPL:n ehtona Palvelun tarjoamiselle Myyjän tulee luoda ja rekisteröidä Maksuväline sekä Palvelun Maksusuoritustili ja ylläpitää niitä. Maksuvälineen käyttöä säätelevät kyseistä maksuvälinettä koskevat yleiset ehdot, jotka ovat osoitteessa https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=GB. Myyjä valtuuttaa GPL:n

(a) tarkistamaan, että Palvelun rekisteröintisivuilla Myyjän listaama Maksuväline tai Maksusuoritustili on sen luotto- tai rahoituslaitoksen hyväksymä, joka kyseisen Maksuvälineen tai Maksusuoritustilin on myöntänyt – tällainen tarkistus voi sisältää esimerkiksi pyynnön maksun hyväksymisestä ja/tai arvoltaan vähäisen luotto- tai veloituspyynnön suorittamisesta soveltuvalta Maksuvälineeltä tai Maksusuoritustililtä;

(b) suorittamaan Maksuvälineen tai Maksusuoritustilin vahvistamisen uudelleen, GPL:n yksinomaisen ja rajoituksettoman harkinnan mukaan, aina kun tiliä koskevia tietoja muutetaan; ja

(c) paikallisen lain salliessa hankkimaan ajoittain luottotietoja ja/tai tekemään ajoittain muita Myyjää koskevia luotto- tai taustatarkistuksia arvioidakseen Myyjän soveltuvuutta Palvelun käyttöön tai arvioidakseen Myyjän Palvelun käytön jatkoa.

3.4 Myyjän tulee antaa tarkkoja, oikeita ja ajantasaisia rekisteröintitietoja sekä Maksuvälinettä ja Maksusuoritustiliä koskevia tietoja. Myyjä on velvollinen pitämään tiedot ajantasaisina ja oikeina. Ehtona Palvelun käytön jatkamiselle tai auttaakseen määrittämään, voiko GPL sallia Myyjän jatkaa Palvelun käyttöä, GPL voi ajoittain vaatia Myyjää toimittamaan lisätietoja.

3.5 Päivitykset. Mikäli GPL päivittää milloin tahansa sen teknisiä tai toteutusta koskevia spesifikaatioita (mukaan lukien GPL-protokollien päivitykset tai vaatimukset koskien muutoksia ulkoasuun, nimeämiseen, brändäykseen tai määrittelyihin), Myyjän tulee toteuttaa nämä päivitykset tai muutokset niin pian kuin kohtuudella on mahdollista, mutta kaikissa tapauksissa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin hän saa tiedon päivityksestä; kuitenkin sillä edellytyksellä, että päivitysten tai muutosten ulkoasuun, nimeämiseen, brändäykseen tai määrittelyihin tulee olla toteutettuna viidentoista (15) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Myyjä saa tiedon kyseisistä päivityksistä.

3.6 Tiedoksiannot järjestelmämuutoksista. Myyjä antaa GPL:lle tiedon mistä tahansa Palvelun toteuttamiseksi käytetyssä koodissa tai teknologiassa tehtävästä muutoksesta, joka voi mahdollisesti haitallisesti vaikuttaa Palveluun tai Maksutapahtumiin, vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen käyttöönottoa Palvelussa. Sopijapuolet ymmärtävät, että tällainen tiedoksianto ei missään tapauksessa vapauta Myyjää hänen velvollisuuksistaan Sopimuksen nojalla.

3.7 Tekninen tuki. Tämän Sopimuksen voimassaolon aikana GPL tarjoaa Myyjälle Palvelua koskevaa teknistä tukea kulloinkin voimassaolevien GPL:n tukikäytäntöjen mukaisesti edellyttäen, että Myyjä noudattaa Sopimusta. Ennen tukipyynnön tekemistä GPL:lle Myyjän tulee kohtuullisin keinoin siirtämättä asiaa GPL:lle ensin korjata mitkä tahansa viat, ohjelmointivirheet, toimintahäiriöt tai verkkoyhteysvirheet sen omissa ohjelmistoissa ja laitteissa. Vasta sen jälkeen Myyjä voi lähettää kirjallisen pyynnön tekniseen tukeen GPL:n tukikäytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Myyjä vastaa Ostajille tarjoamiensa tukipalveluiden kustannuksista.

3.8 Maksutapahtumien hyväksyminen. Myyjä hyväksyy, että tiettyyn Maksutapahtumaan liittyvän hyväksynnän vastaanottaminen kortin myöntäjältä tarkoittaa vain, että hyväksymispäivänä (a) kortilla on riittävästi kortin myöntäjän luottoa Ostoksen kokonaissumman maksamiseksi, (b) korttia käytetään voimassaoloajan mukaisesti ja (c) korttia ei ole ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi. Myyjä ymmärtää, ettei tällainen hyväksyntä ole takuu siitä, että tapahtuman suorittava henkilö olisi todella kortinhaltija. Myyjä ymmärtää lisäksi, että hyväksyntä ei ole GPL:n tai jonkin muun tahon takaus tai lupaus siitä, ettei tapahtumaan kohdistuisi takaisinveloitusta.

3.9 Googlen Kauppapaikat. Kappaleen 3.1 ensimmäisestä kohdasta huolimatta Myyjä voi käyttää Palvelua käsitelläkseen tapahtumia Google Kauppapaikassa. Käyttääkseen Palvelua Google Kauppapaikassa Myyjän on erikseen hyväksyttävä tähän Google Kauppapaikkaan sovellettavat ehdot ("Google Kauppapaikan ehdot") ja Myyjän Palvelutilin on oltava liitetty kyseisen Myyjän tiliin kyseisessä Google Kauppapaikassa. Jos tämä Sopimus ja sovellettavat Google Kauppapaikan ehdot ovat ristiriidassa, Google Kauppapaikan ehtoja sovelletaan lakien sallimissa rajoissa.

4. VARATTU

5. PALVELUN LISÄEHDOT

5.1 GPL on Sähköisen rahan myöntäjä (Electronic Money Institution). Myyjä ymmärtää ja hyväksyy seuraavat asiat:

(a) GPL tarjoaa Palvelun mahdollistaakseen Maksutapahtumien käsittelyn Myyjien puolesta Ostajien Tuotteita koskevien maksujen suorittamiseksi.

(b) GPL käsittelee Maksutapahtumat Myyjien puolesta.

(c) GPL ei hyväksy talletuksia.

(d) GPL:n tai sen palveluntarjoajien (mukaan lukien pankkipalveluiden tarjoajat) Maksu- tai Lunastustapahtumien tai Hyvitysten käsittelemiseksi hallussaan pitämiä varoja ei pidetä talletuksina; ja

(e) GPL:ltä on lain nojalla kielletty koron maksu Myyjän Lunastustilillä olevalle saldolle.

5.2 Ei vastuuta. GPL ei vastaa tai anna mitään lupauksia

(a) minkään Tuotteen turvallisuudesta, laadusta, luotettavuudesta, tarkkuudesta, virheettömyydestä, oikeellisuudesta tai laillisuudesta;

(b) minkään Palvelun tai Googlen verkkosivuston kautta ostetun tai maksetun, näytetyn tai levitetyn Tuotteen kuvauksen, Ostajaa koskevan tiedon, ohjeen, mielipiteen, tarjouksen, ehdotuksen, tiedon, ilmaisun, lausunnon tai muun tiedon (yhdessä "Sisältö") totuudenmukaisuudesta, tarkkuudesta tai virheettömyydestä.

GPL:llä on Sopimuksen nojalla oikeus, mutta ei velvollisuutta, muuttaa, muokata, poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta kokonaan tai osittain sellaista Sisältöä, joka GPL:n harkinnan mukaan on kiistanalaista, virheellistä, laitonta, vilpillistä tai muutoin tämän Sopimuksen vastaista.

5.3 Ei vastuuta Asiakkaan henkilöllisyydestä. GPL:llä ei ole velvollisuutta Myyjiä kohtaan tutkia Palvelun Asiakkaiden taustaa tai vahvistaa Asiakkaiden henkilöllisyyttä. GPL voi tarjota Palvelussa palaute- tai muita arviointijärjestelmiä, joilla Myyjä voi arvioida Palvelun muita Asiakkaita. Myyjä ymmärtää, että tällaiset palaute- ja arviointijärjestelmät edustavat ainoastaan Palvelun muiden Asiakkaiden mielipiteitä eivätkä siten edusta GPL:n mielipiteitä tai minkäänlaisia lupauksia tai takuita.

5.4 Myyjän henkilöllisyyden varmistaminen, rahanpesun estämistä koskevat vaatimukset. Myyjä ymmärtää, että GPL tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa Palvelua Myyjälle sillä edellytyksellä, että Myyjä täyttää kaikki GPL:n suorittamat due diligence- ja henkilöllisyyttä koskevat tarkistukset ja että Myyjä noudattaa kaikkia GPL:n tai kortinmyöntäjän asettamia tai rahanpesun estämistä koskevia säännöksiä. Henkilöllisyyden tarkistukset voivat sisältää luottokelpoisuuden tarkistuksia, lainsäädännön edellyttämiä rahanpesuun liittyviä tarkistuksia, luottoyhtiön edellyttämiä tarkistuksia sekä säädösvaatimusten täyttymiseen liittyviä tarkistuksia. Myyjän tulee avustaa GPL:ää sen pyytämillä tavoilla tällaisten tarkistusten suorittamisessa ja rahanpesua koskevien säännösten mukaisuuden arvioimisessa muun muassa antamalla GPL:n pyytämät rekisteröintiä ja henkilöllisyyden varmistamista koskevat lisätiedot. Myyjä hyväksyy, että GPL voi luovuttaa asianmukaisille kolmansille osapuolille ja hankkia niiltä Myyjää koskevia tietoja tarvittavien due diligence- ja henkilöllisyystarkistusten suorittamiseksi. Tämän ehdon noudattamatta jättäminen, mukaan lukien se, että Myyjä ei luovuta GPL:n pyytämiä tietoja henkilöllisyyden tarkistamiseksi tai rahanpesusäännösten noudattamisen selvittämiseksi, voi johtaa Myyjän Palvelun käytön välittömään keskeyttämiseen ja tämän Sopimuksen irtisanomiseen.

5.5 Kiistat. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy seuraavat asiat:

(a) pois lukien se, mitä Takaisinveloituskäytännössä on nimenomaisesti ilmoitettu, tai se, mitä korttiyhtymän tai ‑verkon ehdot edellyttävät tai mitä Ison-Britannian säännökset maksun käsittelyä koskien edellyttävät, GPL ei ole osapuoli missään Kiistassa eikä GPL ole vastuussa mistään Kiistasta;

(b) Myyjän tulee kiistatilanteessa noudattaa GPL:n kulloinkin tarjoamia kiistoja koskevia ohjeita ja käytäntöjä; ja

(c) Palvelukiistojen osalta tulee noudattaa kohdissa 5.6 ja 5.7 kuvattuja menettelytapoja.

Kohdista (a) ja (b) huolimatta GPL tarjoaa useita erilaisia toiminta- ja yhteistyömalleja auttaakseen Asiakkaita Ostajien ja Myyjien välisten mahdollisten Maksutapahtumia koskevien kiistojen ratkaisussa. Mikäli Asiakkaat eivät saa kiistaa ratkaistua, GPL voi sovitella Myyjien ja Ostajien välisiä riitoja jommankumman osapuolen pyynnöstä. Tällöin GPL perehtyy kiistaan ja ehdottaa mahdollisuuksien mukaan ratkaisua, joka ei kuitenkaan ole osapuolia sitova.

5.6 Palvelukiistat. GPL tutkii Palvelukiistat sillä edellytyksellä, että Myyjä avustaa GPL:ää GPL:n kussakin tapauksessa pyytämillä tavoilla.

5.7 Kaikissa Palvelukiistoissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä GPL:n ohjekeskukseen. Lisätietoja ohjekeskuksesta on osoitteessa https://support.google.com/payments. Jos Palvelukiista ei ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä Ison-Britannian rahoituspalveluasiamiehen kansliaan (Financial Ombudsman) edellyttäen, että Myyjä täyttää edellytetyt vaatimukset. Yhteyttä voi ottaa lähettämällä postia osoitteeseen Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, soittamalla numeroon 0800 023 4567 tai 0300 123 9 123, käymällä verkkosivustolla osoitteessa http://www.financial-ombudsman.org.uk tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Myyjä voi pyytää Lunastustilillään olevan Sähköisen rahan kokonaissumman lunastusta kuuden (6) vuoden ajan Sopimuksen päättymisestä. Myyjän Lunastustilillä olevasta Sähköisestä rahasta tulee GPL:n omaisuutta kuuden vuoden kuluttua Sopimuksen päättymisestä. Tällaiseen lunastukseen liittyy (i) rahanpesun, petosten ja muun lainvastaisen toiminnan sovellettavien tarkastusten suorittaminen, (ii) Myyjän Lunastustilin mahdolliset vastuut sekä (iii) erillinen hyvitysmaksu, jonka suuruus on alle 1 £ (tai vastaava). Myyjän on toimitettava GPL:n pyytämät tiedot tarvittavien tarkistusten suorittamiseksi. Tätä kohtaa 5.8 koskevalla tavalla Sopimus päättyy päivänä, jolloin

(a) Tili suljetaan eikä sitä avata uudelleen;

(b) Sopimus lopetetaan; tai

(c) tapahtumia ei voi käsitellä Palvelun kautta johtuen siitä, ettei Myyjä noudata Sopimusta – tähän sisältyy tilanne, jossa Myyjä ei päivitä Maksusuoritustilin tietoja tai noudata sovellettavia rahanpesun eston vaatimuksia;

riippuen siitä, mikä edeltävistä kohdista tapahtuu ensin.

5.9 Mikään kohdan 5.8 osa ei rajoita GPL:n oikeutta päättää Sopimusta ja/tai suorittaa lunastusta kohdan 12 mukaisesti.

5.10 Hakupyynnöt. Myyjän on tallennettava kunkin maksutapahtuman alkuperäiset asiakirjat vähintään kuuden (6) kuukauden ajaksi maksutapahtuman suorittamisesta ja säilytettävä kaikkien tällaisten tietojen kopioita vähintään kahdeksantoista (18) kuukauden ajan maksutapahtuman suorittamisesta.

6. TUOTEMERKKIOMINAISUUDET

6.1 Lisenssi GPL:n Tuotemerkkiominaisuuksiin. Tämän Sopimuksen ehtojen puitteissa GPL myöntää Myyjälle rajoitetun, ei yksinomaisen lisenssin (ilman oikeutta alilisensoida) näyttää GPL:n Myyjälle toimittamia Tuotemerkkiominaisuuksia Palvelun toteutuksen ja mainostamisen yhteydessä Myyjän verkkosivustossa tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Myyjän sivustossa käytettävien Palvelun osien ja GPL:n Myyjälle tarjoamien Tuotemerkkiominaisuuksien ja logon täytyy noudattaa osoitteessa https://www.google.com/permissions/guidelines.html esitettyjä brändäys- ja tietojen tarjoajan nimeämissääntöjä ja niitä koskevia käytäntöjä tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Google tai GPL voi päivittää käytäntöjä ajoittain. Siltä osin kuin muuta ei ole todettu, GPL voi perua tässä kappaleessa myöntämänsä lisenssin ilmoittamalla tästä Myyjälle antaen samalla Myyjälle kohtuullisen ajan kyseisten Tuotemerkkiominaisuuksien käytön lopettamiseen.

6.2 Lisenssi Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksiin. Tämän Sopimuksen ehtojen puitteissa Myyjä myöntää GPL:lle, Googlelle ja sen yhteistyökumppaneille rajoitetun, ei yksinomaisen (paitsi niiltä osin kuin tässä kappaleessa toisin sanotaan) lisenssin (ilman oikeutta alilisensoida) näyttää Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksia Palvelun yhteydessä tämän Sopimuksen voimassaolon aikana täyttääkseen tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

6.3 Kukin sopijapuoli omistaa kaikki omia Tuotemerkkiominaisuuksiaan koskevat oikeudet, nimekkeet ja edut, mukaan lukien kaikki Immateriaalioikeudet. Pois lukien tässä Sopimuksessa nimenomaisesti rajoitetusti myönnetyiltä osin, kumpikaan sopijapuoli ei myönnä, eikä toinen sopijapuoli hanki, mitään oikeuksia (mukaan lukien epäsuorat lisenssit) toisen sopijapuolen Tuotemerkkiominaisuuksiin. Kaikkea GPL:n toimesta tapahtuvaa Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksien käyttöä (sekä käyttöön liittyvää hyvää mainetta) sovelletaan Myyjän hyväksi. Kaikkea Myyjän toimesta tapahtuvaa GPL:n Tuotemerkkiominaisuuksien käyttöä (sekä käyttöön liittyvää hyvää mainetta) sovelletaan Googlen ja GPL:n hyväksi. Kumpikaan sopijapuoli ei kiistä tai auta muita kiistämään toisen sopijapuolen Tuotemerkkiominaisuuksia (paitsi suojatakseen kyseisen sopijapuolen omiin Tuotemerkkiominaisuuksiinsa liittyviä oikeuksia) tai toisen sopijapuolen suorittamaa Tuotemerkkiominaisuuksien rekisteröintiä. Kumpikaan sopijapuoli ei myöskään yritä rekisteröidä Tuotemerkkiominaisuuksia tai verkkotunnusten nimiä, jotka ovat harhaanjohtavan lähellä toisen sopijapuolen vastaavia ominaisuuksia tai nimiä.

6.4 Julkisuus. Kumpikaan sopijapuoli ei anna julkisia tiedotteita tämän Sopimuksen olemassaolosta tai sisällöstä ilman toisen sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Tämän estämättä GPL, Google ja sen yhteistyökumppanit voivat liittää Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksia esittelyihin, markkinointiaineistoihin, lehdistötiedotteisiin ja asiakasluetteloihin (mukaan lukien muun muassa Googlen verkkosivustoilla julkaistut asiakasluettelot ja kuvakaappaukset Myyjän tavasta käyttää Palvelua). Myyjän pyynnöstä GPL toimittaa Myyjälle esimerkin tällaisesta käyttötavasta.

7. PALVELUMAKSUT JA MAKSUEHDOT

7.1 Palvelumaksut. Myyjä maksaa sovellettavien Google Kauppapaikan ehtojen mukaisen Palvelumaksun. Maksut ovat nähtävillä Palvelumaksusivulla. GPL voi korottaa tai laskea Palvelumaksuja ajoittain, ja tällaista korotusta tai laskua pidetään kohdan 14.3 mukaisena muutoksena. Lisäksi GPL julkaisee korjatut Palvelumaksut Palvelumaksusivun asianmukaisissa osioissa. Korjattujen Palvelumaksujen yhteydessä ilmoitetaan niiden voimaantulopäivä. GPL voi aika ajoin järjestää Google Payments ‑markkinointikampanjoita, jotka voivat vaikuttaa Palvelumaksuihin.

7.2 Rajoittamatta kohdassa 5.1(e) sanottua, GPL voi ansaita Myyjän Maksusuoritustilille maksamattomasta Myyjän Lunastustilillä olevasta Sähköisestä rahasta korkotuottoa ja/tai muuta vastiketta palveluntarjoajapankeiltaan tai muilta. Myyjä hyväksyy, että kaikki GPL:n näin ansaitsemat korkotuotot tai vastikkeet kuuluvat yksinomaan GPL:lle.

7.3 GPL pitää hallussaan Myyjän Lunastustilillä Myyjälle kuuluvaa ja tilitettävää Sähköistä rahasummaa, josta on vähennetty soveltuvat Palvelumaksut, eikä käytä sitä GPL:n liiketoimintamenoihin. GPL ei säilytä mitään varoja edunvalvojana (eikä trustina tai trustin edunvalvojana) Myyjän puolesta.

7.4 Lunastuskausi. GPL siirtää kaupallisesti kohtuullisilla keinoilla sähköisesti ja kalenterikuukauden kuluessa Myyjän Lunastustilille suoritetut maksut Myyjän Maksusuoritustilille ennen seuraavan kuukauden 15. päivän työajan päättymistä ("Lunastuskausi"). Edellä määritelty kuukausittainen maksuaikataulu koskee kaikkia Myyjän Lunastustilille kertyneitä Maksutapahtumia. GPL voi halutessaan ja ilman etukäteistä ilmoitusta Myyjälle siirtää varat Myyjän Maksusuoritustilille useammin kuin kerran kuukaudessa. Lunastuskauden aikana suoritettavien Lunastustapahtumien katsotaan tapahtuvan Myyjän hyväksynnällä. Mikäli Myyjä toimittaa GPL:lle vääriä tietoja, jotka johtavat virheellisesti Lunastustapahtuman suorittamiseen, GPL voi veloittaa Myyjältä maksun, joka vastaa GPL:n virheen korjaamiseksi suorittamia kohtuullisia toimia. Myyjä voi myös pyytää lunastusta koska tahansa ottamalla yhteyttä GPL:ään Myyjän ohjekeskuksen kautta.

7.5 Edellä mainitusta huolimatta GPL:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta siirtää varoja

(a) Myyjän Lunastustilille sellaisten Maksutapahtumien osalta, joista GPL ei ole saanut täyttä hyvitystä lopullisten varojen muodossa Maksutapahtumien käsittelemiseksi; tai

(b) Myyjän Maksusuoritustilille, jos Myyjän Lunastustilin saldo maksuhetkellä on alle 1 £ (tai vastaava) kohtien 5.8 ja 12.8(a) mukaisesti.

7.6 GPL voi pidättäytyä, hylätä tai maksaa takaisin Maksu- tai Lunastustapahtuman tai Hyvityksen,

(a) mikäli Ostaja on vaatinut palautusta

(b) mikäli GPL kohtuullisen harkintansa perusteella katsoo, että

(i) tapahtuma sisältää asiavirheen;

(ii) tapahtumaan liittyy väärinkäytös tai petos tai se on tehty vilpillisellä tai virheellisellä tavalla (kuten esimerkiksi käyttämällä vilpillisesti luotto- tai debit-korttia tai muuta maksutapaa);

(iii) tapahtuma loukkaa sovellettavaa lakia;

(iv) tapahtuma loukkaa tätä Sopimusta tai Ostajan Käyttöehtoja; tai

(v) tapahtuma loukkaa sovellettavia GPL:n ja/tai Palvelun käytäntöjä;

(c) mikäli Ostajan ostamaa Sähköistä rahaa veloitetaan takaisin kortinmyöntäjän ehtojen mukaisesti; ja

(d) mikäli GPL edellyttää Myyjän toimittavan lisätietoja identiteetin tarkistamista tai rahanpesun vastaisien vaatimuksien täyttämistä varten kappaleen 5.4 mukaisesti.

Myyjä sitoutuu tekemään yhteistyötä GPL:n kanssa ja antamaan GPL:n pyytämät kohtuullisiksi katsottavat tiedot GPL:n tutkiessa mitä tahansa tässä kappaleessa listattuja asioita.

Kuten kappaleessa 2.9 on määritetty, maksut voivat myös viivästyä GPL:n rahanpesun ehkäisyyn liittyvien velvollisuuksien vuoksi esimerkiksi siinä tapauksessa, että GPL epäilee maksuun liittyvän vilppiä.

Maksu- tai Lunastustapahtuman tai Hyvityksen käsittelyn estyessä kohdassa 7.6 esitetysti GPL ilmoittaa asiasta Myyjälle, mikäli se soveltuvan lain puitteissa ja turvallisuuden vaarantumatta on mahdollista.

7.7 GPL voi muiden tämän Sopimuksen nojalla sille kuuluvien oikeuksien ja oikeusturvakeinojen lisäksi halutessaan kuitata minkä tahansa Myyjälle tämän Sopimuksen nojalla velkaa olevansa summan mitä tahansa Myyjän GPL:lle tämän Sopimuksen (tai minkä tahansa muun Myyjän ja GPL:n tai sen yhteistyökumppanin välisen sopimuksen) nojalla velkaa olevaa summaa vastaan.

7.8 GPL voi kuitata tämän Sopimuksen nojalla olevat maksuvelvoitteensa tai velvoittaa Myyjän maksamaan GPL:lle (kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskusta) minkä tahansa GPL:n Myyjälle aiempien kausien aikana suorittaman liian suuren maksun.

7.9 Myyjä hyväksyy, että Ostajat voivat korttiyhtymien sääntöjen nojalla olla oikeutettuja takaisinveloitukseen. GPL voi välittää takaisinveloituksen Myyjälle muttei ole velvoitettu välittämään sitä.

7.10 GPL voi vähentää minkä tahansa Maksutapahtuman summasta kaikki soveltuvat Palvelu- ja muut maksut.

7.11 GPL voi vähentää seuraavat summat Lunastustilillä säilytetyistä varoista:

(a) aiempien Maksutapahtumien peruutukset, hyvitykset ja hylkäykset; ja

(b) muut aiempien Maksutapahtumien korjaukset tai oikaisut

edellyttäen, että GPL ilmoittaa Myyjälle vähennyksistä kussakin tilanteessa.

7.12 Reservivaatimus. GPL voi esittää aika ajoin Myyjälle tilapäisen tai pysyvän Reservivaatimuksen Myyjän Palveluun osallistumisen perusteella. GPL voi asettaa Reservivaatimuksen muun muassa seuraavissa tilanteissa:

(a) Reservivaatimuksella turvataan, että GPL:n käytössä on riittävät varat takaisinveloituksen, Maksutapahtumien peruuttamisen tai muiden Maksutapahtumista seuraavien Myyjän velvoitteiden suorittamiseen;

(b) Myyjän taloudellinen tilanne tai maksukyky velkojiaan kohtaan muuttuu selvästi, mukaan lukien Myyjän kykenemättömyys jatkaa vakavaraista liiketoimintaa tai Myyjän toimesta tapahtuva tämän Sopimuksen tai korttiyhtymän tai verkon ehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönti;

(c) GPL:n oman arvion mukaan Myyjän toimiin kohdistuu liikaa takaisinveloituksia;

(d) Myyjän liiketoiminta tai tuotevalikoima muuttuu luonteeltaan merkittävästi; tai

(e) GPL:llä on perusteltua syytä uskoa, että GPL voi joutua vastuuseen Myyjän tilapäisestä tai lopullisesta luotosta kolmansille osapuolille.

GPL ei vastaa Myyjälle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle mistään Myyjän kärsimistä vahingoista, jotka ovat seurausta tapahtumarajoista tai Reservivaatimuksista tai takaisinveloituksista tai muista käänteisistä toimista.

7.13 Hyvitykset ja oikaisut. Myyjä sitoutuu ylläpitämään reiluja tuotteiden tai palveluiden palautus-/peruutuskäytäntöjä sekä Maksutapahtumien oikaisukäytäntöjä. Myyjän tulee ilmoittaa Ostajille palautus-/peruutuskäytäntönsä. Mikäli Myyjä sallii hinnan oikaisut Tuotteiden palautuksen tai Tuotteiden peruutuksen Ostajan Maksutapahtuman yhteydessä, Myyjän tulee aloittaa ja hyväksyä Hyvitys kolmen päivän kuluessa Ostajan hyvitys-/oikaisupyynnön vastaanottamisesta Palvelun hyvitystoiminnon kautta. Hyvitys-/oikaisusumma ei voi ylittää alkuperäisen Maksutapahtuman summaa paitsi Ostajan tuotteen palautuksesta maksaman postimaksun verran. Myyjä ei saa hyväksyä Ostajalta käteistä tai muita maksuja tai vastikkeita vastineeksi hyvityksestä Ostajalle eikä antaa käteispalautuksia Ostajalle sellaisen Tuotteen osalta, joka on maksettu Maksutapahtumalla, ellei laki muuta vaadi. Jos Myyjän hyvityskäytäntö kieltää palautukset jossain tilanteessa, Myyjän on suoritettava hyvitys Ostajalle GPL:n käytäntöjen ja korttiyhtiön sääntöjen mukaan. Mikäli Myyjän Lunastustilillä on riittävästi varoja, Myyjän hyvityspyynnöt käsitellään kohdassa 2.8 esitetyn mukaisesti. Ennen sitä hyvityspyyntöjen käsittely tapahtuu GPL:n harkinnan mukaan. Mikäli Myyjä suorittaa hyvityksen vahingossa, GPL voi veloittaa Myyjältä maksun, joka vastaa GPL:n virheen korjaamiseksi suorittamia kohtuullisia toimia.

7.14 Verot ja muut maksut. Myyjän tulee maksaa kaikki Sopimuksen nojalla tuotettuihin palvelutapahtumiin liittyvät soveltuvat verot, mukaan lukien myynti-, käyttö-, varallisuus-, arvonlisä-, valmiste- ja leimaverot sekä vienti- ja tuontitullimaksut, sekä kaikki minkä tahansa valtiollisten tahojen langettamat muut verot ja maksut, mukaan lukien sakot ja korot mutta jättäen ulkopuolelle nimenomaisesti GPL:n nettotuloista laskettavat verot. GPL ei vastaa myynti-, tulo- tai muista veroista eikä niiden keräämisestä Maksutapahtumista. Silloin kun GPL:llä on juridinen velvollisuus kerätä soveltuvia veroja, asianmukainen summa laskutetaan Myyjältä ja Myyjän tulee maksaa kyseinen summa nettomääräisenä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskusta tai muusta ilmoituksesta. Myyjän tulee viiveettä toimittaa GPL:lle asianmukaisen viranomaisen vaatimat asiakirjat (kuten esimerkiksi voimassa oleva, asianmukaisen veroviranomaisen antama todistus verovapaudesta) maksujen käsittelemiseksi GPL:n toimesta, ja GPL voi pidättäytyä maksuista siihen saakka kunnes Myyjä on toimittanut kyseiset asiakirjat. Myyjän tulee toimittaa GPL:lle viipymättä alkuperäiset tai oikeaksi todistetut kopiot tai muuten riittävät todisteet kaikista maksetuista veroista silloin, kun Myyjä Sopimuksen nojalla sellaiset maksut suorittaa.

7.15 Jos ostaja asuu Euroopan talousalueen ulkopuolella, GPL voi ostotapahtuman helpottamiseksi kerätä rahat tällaiselta ostajalta tai asiaan liittyvältä Googlen yksiköltä, ladata nämä rahat Myyjän Lunastustilille ja sen jälkeen maksaa ne Myyjän Maksusuoritustilille. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan kohdan 7.4 mukaista Lunastuskautta.

7.16 Myyjä sitoutuu maksamaan kaikki varojen siirtämisestä Maksusuoritustilille ja maksun käsittelystä aiheutuvat kulut, mukaan lukien mahdolliset valuutan muuntamisesta aiheutuvat kulut. Myyjä hyväksyy kantavansa kaiken riskin Maksutapahtumien käsittelyn ja varojen Maksusuoritustilille lähettämisen välisenä aikana tapahtuneista valuutanvaihtokurssien muutoksista aiheutuneista menetyksistä. Myyjä on yksin vastuussa mahdollisista palkkioista ja kuluista, jotka pankit mahdollisesti veloittavat Myyjän Maksusuoritustilille tehtävien maksujen käsittelystä ja maksuihin liittyvistä valuuttamuunnoksista.

7.17 Ostajan valuutta. Google Kauppapaikka voi antaa Myyjän ilmoittaa Tuotteidensa hinnat ja Ostajan ostaa Tuotteita Myyjän Maksusuoritustilistä eroavassa valuutassa ("Ostajan Valuutan Ostostapahtuma"). GPL maksaa Ostajan Valuutan Ostostapahtuman summan Myyjälle Myyjän Maksusuoritustilin valuutassa. Maksu perustuu Ostoksen kokonaissummaan (Ostajan Valuutassa) Maksutapahtuman Myyjän Maksutapahtumatilille siirtämisen hetkellä käytettyyn vaihtokurssiin. Vaihtokurssin määrittää rahoituslaitos, jonka GPL on valtuuttanut laskemaan vaihtokurssit, ja kurssia voidaan muuttaa markkinatilanteen mukaan ilman Myyjälle tehtävää ilmoitusta. Jos Ostajan Valuutan Ostostapahtumasta pyydetään myöhemmin hyvitystä, palautusta, takaisinveloitusta tai muuta oikaisua, GPL käyttää alkuperäisessä Ostajan Valuutan Ostostapahtumassa käytettyä vaihtokurssia ja valuuttaa määrittäessään Myyjän hyvitettävän, palautettavan, takaisinveloitettavan tai muuten oikaistavan summan. GPL pidättää oikeuden veloittaa maksuja valuuttamuunnoksesta.

8. LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT, TIETOSUOJA JA IMMATERIAALIOIKEUDET

8.1 Luottamukselliset tiedot. Myyjä ei saa paljastaa GPL:n luottamuksellisia tietoja eikä aiheuttaa niiden paljastumista ilman GPL:n etukäteistä kirjallista lupaa, lukuun ottamatta sopijapuolten niitä työntekijöitä, asiamiehiä, edustajia tai sopimuskumppaneita, joiden on saatava käyttöönsä sellaisia tietoja Sopimukseen liittyvien velvoitteidensa täyttämiseksi ("Valtuutettu henkilökunta") ja jotka ovat kirjallisella sopimuksella luvanneet olla paljastamatta Myyjälle paljastettuja kolmansien osapuolien luottamuksellisia tietoja, tai niitä tilanteita, joissa tällaisia tietoja on paljastettava lain tai virallisen määräyksen nojalla. Myyjä hyväksyy sen, että hän on vastuussa kaikista Valtuutetun henkilökunnan toimista ja/tai laiminlyönneistä, jotka rikkovat tämän kohdan ehtoja. Myyjän tulee suojata GPL:n luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin se suojaisi vastaavanlaisia omia luottamuksellisia tietojaan (ja aina vähintään kohtuullista huolellisuutta noudattaen) estääkseen niiden luvattoman käytön, levittämisen tai julkistamisen kolmansille osapuolille, joilla ei ole niihin oikeutta. GPL:n luottamuksellinen tieto sisältää muun muassa (a) kaikki GPL:n, Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden Palveluun liittyvät ohjelmistot, teknologiat, ohjelmoinnit, spesifikaatiot, materiaalit, ohjeet ja dokumentaatiot, (b) kaiken tämän Sopimuksen nojalla luovutetun tiedon, mukaan lukien aineelliset, aineettomat, visuaaliset, sähköiset, nykyiset tai tulevat tiedot, kuten (i) liikesalaisuudet, (ii) taloudelliset tiedot, (iii) tekniset tiedot, mukaan lukien tutkimus-, kehitys-, prosessi- ja menettelytapatiedot sekä algoritmit, tiedot, mallit ja tietotaito sekä (iv) liiketoimintaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimintoja, suunnittelua, markkinointitavoitteita ja tuotteita koskevat tiedot; ja (c) muut GPL:n kirjallisesti merkinnällä "luottamuksellinen" (tai muulla vastaavalla merkinnällä) osoittamat tiedot. GPL:n luottamukselliseksi tiedoksi ei lueta tietoja, jotka (i) ovat julkisesti saatavilla tai tulevat julkisesti saataville ilman Myyjän toimia tai laiminlyöntejä, (ii) olivat Myyjän laillisessa hallinnassa ennen niiden paljastamista ja joita Myyjä ei saanut GPL:ltä tai sen yhteistyökumppaneilta, (iii) Myyjä on saanut laillisesti kolmannelta osapuolelta ilman Myyjään kohdistuvia niiden paljastamista koskevia rajoituksia ja joiden Myyjä ei tiennyt olevan GPL:n luottamuksellisia tietoja tai (iv) Myyjä on itsenäisesti kehittänyt rikkomatta tätä Sopimusta.

8.2 Myyjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan käyttämättä, lähettämättä (mukaan lukien pyytämättömän viestinnän lähetystarkoituksessa) tai jakamatta mitään Ostajan tietoja paitsi käsitelläkseen Ostajan pyytämän maksutapahtuman ja ylläpitääkseen Ostajan tiliä Myyjän palvelussa tai muutoin Google Paymentsin ohjelmakäytäntöjen ja ‑sääntöjen erikseen sallimalla tavalla. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy, että Googlelta ja/tai GPL:ltä Palvelun yhteydessä saadut Ostajan tiedot ovat Google Paymentsin Tietosuojailmoituksen alaisia. Myyjä lupaa, ettei käytä tai jaa GPL:ltä saatuja Ostajan tietoja Google Paymentsin Tietosuojailmoitusta loukkaavalla tavalla. GPL voi lisäksi antaa tietoja asianmukaisten juridisten prosessien, kuten esimerkiksi todistajan kuulemisien, etsintälupien tai oikeuden määräysten tarpeisiin, tai luodakseen tai käyttääkseen laillisia oikeuksiaan tai puolustautuakseen oikeudellisilta vaatimuksilta. GPL ei ole velvollinen palauttamaan tai tuhoamaan Myyjän luottamuksellisia tietoja tai esittämään todisteita Myyjän luottamuksellisten tietojen tuhoamisesta kuitenkin edellyttäen, että GPL ei hyödynnä Myyjän luottamuksellisia tietoja muissa kuin tämän Sopimuksen mukaisissa tarkoituksissa.

8.3 Kirjautumistiedot. Myyjä on vastuussa Kirjautumistiedoistaan sekä velvollinen pitämään Kirjautumistietonsa salassa. Myyjä suostuu ilmoittamaan GPL:lle viiveettä Myyjän ohjekeskuksen yhteydenotto-osion kautta, jos hän tulee tietoiseksi, Kirjautumistietojensa katoamisesta, varkaudesta, väärinkäytöksestä tai luvattomasta käytöstä tai muusta Palveluun liittyvästä turvallisuusrikkomuksesta.

8.4 Myyjä esittää ja takaa, että kaikki työntekijät, edustajat ja muut henkilöt, joilla on pääsy Myyjän Kirjautumistietoihin, ovat saaneet Palvelun käyttöön luvan Myyjältä ja ovat kelpoisia ja toimivaltaisia tekemään oikeustoimia Myyjän puolesta.

8.5 Immateriaalioikeudet. GPL ja sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki Immateriaalioikeudet liittyen Palveluun (sekä sen johdannaisiin ja parannuksiin), mukaan lukien muun muassa kaikki ohjelmistot, teknologiat, tiedot, aineistot ja sisällöt, materiaalit, ohjeet ja dokumentaatiot. Myyjä ei saa mitään oikeuksia Palveluun, Palveluun liittyviin Immateriaalioikeuksiin ja/tai GPL:n Tuotemerkkiominaisuuksiin Sopimuksen mukaisten rajoitettujen käyttöoikeuksien lisäksi.

8.6 Tapahtumatiedot. Myyjä pyrkii kohtuullisilla toimilla estämään minkä tahansa tapahtumatietojen paljastumisen lukuun ottamatta tietojen paljastamista lain erityisesti sitä vaatiessa tai tietojen paljastamista Myyjän edustajille tai alihankkijoille tämän Sopimuksen mukaisista Myyjän velvollisuuksista vastaamista varten.

8.7 Myyjä sitoutuu noudattamaan alalle tavallisia tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita käsitellessään maksutapahtumia ja Ostajien tietoja.

9. TAKUUT

9.1 Kukin sopijapuoli lupaa ja vakuuttaa, että sillä on täydet valtuudet sitoutua tähän Sopimukseen.

9.2 Tämän Sopimuksen ehtona on, ja Myyjä vakuuttaa GPL:lle seuraavat asiat:

(a) Myyjän ollessa henkilö, tämä on vähintään 18-vuotias.

(b) Myyjän Verkkosivustot ovat Myyjän omistuksessa ja hallinnassa.

(c) Myyjällä on koko Sopimuksen keston ajan kaikki tarvittavat oikeudet, valtuutukset ja käyttöluvat Palvelun käyttöön.

9.3 Myyjä takaa GPL:lle seuraavaa:

(a) Myyjän tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuudet eivät loukkaa, ole ristiriidassa tai muutoin riko mitään sopimusta, jossa Myyjä on osapuolena;

(b) Myyjä noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä Palvelun käyttöön liittyen;

(c) Myyjä ei yritä Palvelua käyttäen aloittaa tai vastaanottaa Maksu-, Lunastus- tai Hyvitystapahtumaa, joka on (tai joka toteutuessaan olisi) laiton minkään soveltuvan lain nojalla;

(d) Myyjä noudattaa kaikkia soveltuvia Tuotteiden myyntiä ja suhdettaan Ostajiin koskevia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien direktiivi kuluttajan oikeuksista (2011/83/EU) ja direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä (2000/31/EY); ja

(e) Myyjän tietojen mukaan Maksumääräystä ei ole muokattu tavalla, jota Ostaja ei ole hyväksynyt.

9.4 GPL takaa Myyjälle, että GPL tuottaa Palvelut kohtuullisella huolellisuudella ja ammattitaidolla.

9.5 GPL ei takaa, että Palvelut täyttäisivät kaikki Myyjän vaatimukset tai että Palvelun toiminta olisi keskeytyksetöntä, tietokoneviruksista vapaata, turvallista tai virheetöntä.

9.6 GPL ei vastaa mistään tämän Sopimuksen ehdon rikkomuksesta (mukaan lukien mistään takuusta, lupauksesta tai ehdosta), joka on seurausta Myyjän tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä.

9.7 Lukuun ottamatta sitä, mitä tässä Sopimuksessa on nimenomaisesti mainittu, GPL ei anna tai tee mitään Palveluun tai muihin GPL:n tämän Sopimuksen nojalla tarjoamiin palveluihin sovellettavia lupauksia, takuita tai muita ehtoja. Kohdan 10.1(b) mukaisesti mitään oletettuja takuita tai ehtoja (mukaan lukien oletetut takuut koskien tyydyttävää laatua, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta tai kuvauksenmukaisuutta) ei ole.

10. VASTUUNRAJOITUS

10.1 Mikään tässä Sopimuksessa ei poista eikä rajoita kummankaan sopijapuolen vastuita liittyen

(a) kuolemantapaukseen tai henkilövahinkoon, joka aiheutuu jommankumman sopijapuolen tai niiden työntekijöiden, edustajien tai toimihenkilöiden huolimattomuudesta;

(b) petokseen tai vilpilliseen harhaanjohtamiseen;

(c) saantoon tai häiriöttömään hallintaan liittyvien oletettujen takuiden rikkomiseen; ja/tai

(d) luottamuksellisen tiedon väärinkäyttöön.

10.2 Lukuun ottamatta tämän Sopimuksen kohtia, joissa toisin säädetään, mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan sopijapuolen vastuuta toisen sopijapuolen Immateriaalioikeuksien rikkomisesta eikä kohdan 11 mukaisia vastuita.

10.3 Kohtien 10.1 ja 10.2 ehdot huomioiden kumpikaan sopijapuoli ei vastaa sopimus- tai rikkomusvastuun (sisältäen huolimattomuuden), sopimuksen valmisteluvastuun tai muiden seikkojen perusteella (paitsi vilpillisen harhaanjohtamisen tapauksessa) tai muuten

(a) mistään taloudellisista tappioista (mukaan lukien tuottojen, voittojen, sopimusten, tietojen, liiketoimien ja oletettujen säästöjen menettäminen);

(b) korvaavien palveluiden kustannuksista;

(c) hyvän maineen menettämisestä; tai

(d) erityisluonteisista, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä

jotka aiheutuvat tai ilmenevät sopijapuolelle tähän Sopimukseen liittyen, missään tapauksessa ja riippumatta siitä, ennakoivatko sopijapuolet kyseisiä tappioita tätä Sopimusta tehdessään.

10.4 Kohdat 10.1, 10.2, 10.3 ja 10.5 huomioiden, kunkin sopijapuolen tämän Sopimuksen perusteella syntyvä tai Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu kunakin Vuonna kaikkien kyseisen Vuoden tapahtumien ja tapahtumasarjojen osalta (riippumatta siitä, syntyykö vastuu sopimusrikkomuksen, huolimattomuuden tai jonkin muun syyn perusteella) on enintään suurempi seuraavista summista: 125 % Myyjän välittömästi edeltäneen Vuoden aikana GPL:lle maksamista tai Myyjälle maksettavaksi tulevista Palvelumaksuista tai 30 000 £.

10.5 Kohdat 10.1, 10.2 ja 10.3 huomioiden, kunkin sopijapuolen tämän Sopimuksen perusteella syntyvä tai Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu (riippumatta siitä, syntyykö vastuu sopimusrikkomuksen, huolimattomuuden tai jonkin muun syyn perusteella) on enintään 300 000 £.

10.6 Molemmat sopijapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät, että tämän kohdan 10 mukainen vastuunjako on asianmukainen ottaen huomioon Palvelun luonteen ja sopijapuolten tämän Sopimuksen nojalla saamat edut.

10.7 Jos Myyjä havaitsee luvattomia tai virheellisesti suoritettuja maksuja, hänellä on oikeus oikaisuun kohtien 10.8, 10.9 ja 10.10 nojalla vain, jos hän ilmoittaa asiasta GPL:lle viipymättä kohdan 13 mukaisesti enintään kolmentoista (13) kuukauden kuluttua maksupäivästä. Kolmentoista (13) kuukauden ilmoittautumisraja ei koske tilanteita, joissa GPL ei ole tarjonnut Myyjälle asiaan liittyviä tapahtumatietoja.

10.8 Luvattomien Lunastustapahtumien ja Hyvitysten käsittely. Ellei Myyjä ole toiminut vilpillisesti, GPL hyvittää Myyjän lunastustilille luvatonta Lunastusta tai Hyvitystä vastaavan summan, jota ei ole valtuutettu kohtien 7.4 ja 7.13 mukaisella tavalla. Tällainen hyvitys sisältää kaikki sovellettavat veloitukset, ja se on tehtävä niin nopeasti kuin on käytännöllisellä tavalla mahdollista ja viimeistään sen Työpäivän loppuun mennessä, jona GPL havaitsee tällaisen maksun. Jos GPL:llä on syytä epäillä, että Myyjän ilmoitukseen luvattomasta tapahtumasta saattaa liittyä petos, GPL tutkii ensin asian nopeasti ja päättää tämän jälkeen hyvityksestä. GPL ilmoittaa Myyjälle tutkinnan tuloksesta mahdollisimman nopeasti. Jos Myyjä on toiminut vilpillisesti tai on tarkoituksellisesti tai törkeän huolimattomuuden vuoksi jättänyt noudattamatta Myyjän Tiliä koskevan Sopimuksen osia, Myyjä on vastuussa luvattomiin tapahtumiin liittyvistä menetyksistä. GPL voi suorittaa tutkinnan ennen luvattoman tapahtuman perusteella myönnettyä hyvitystä tai hyvityksen myöntämisen jälkeen.

10.9 Virheellisesti suoritettujen Lunastustapahtumien ja Hyvitysten käsittely. Ellei GPL voi todistaa suorittaneensa asiaan liittyvää tapahtumaa oikein, sen tulee ilman kohtuutonta viivettä hyvittää Myyjän Lunastustilille Hyvitys- tai Lunastustapahtuman määrä sekä muut mahdolliset tapahtumaan liittyvät soveltuvat maksut. Joka tapauksessa GPL pyrkii Myyjän pyynnöstä välittömästi jäljittämään tapahtuman sekä ilmoittaa Myyjälle jäljitysyrityksen lopputuloksesta. GPL ei ole vastuussa mistään Hyvityssummasta, joka on jo lunastettu ja maksettu Myyjän Maksusuoritustilille.

10.10 Virheellisesti suoritettujen Maksutapahtumien käsittely. GPL vastaa Myyjälle Myyjän tekemän Maksutapahtumaan liittyvän Maksumääräyksen virheettömästä siirrosta. GPL:n tulee välittömästi lähettää Maksumääräys uudelleen, pyynnöstä pyrkiä välittömästi jäljittämään Maksutapahtuma sekä ilmoittaa Myyjälle jäljitysyrityksen lopputuloksesta.

11. VAHINGONKORVAUS

11.1 Kohdan 11.2 huomioiden Myyjän on hyvitettävä, puolustettava ja suojattava GPL:ää, Googlea ja sen yhteistyökumppaneita ja/tai mitä tahansa rahoituspalveluiden tuottajaa, jonka kanssa GPL:llä on sopimus Palveluihin liittyen, ("Suojatut Tahot") kaikissa Suojattuja Tahoja vastaan nostetuissa oikeudenkäynneissä ja koskien mitä tahansa vastuuta, menetystä tai kustannuksia (mukaan lukien vahingonkorvaukset, sovintomaksut sekä kohtuulliset asianajopalkkiot ja ‑kustannukset), jotka kohdistuvat Suojattuihin Tahoihin liittyen

(a) Myyjän verkkosivustoon/-sivustoihin;

(b) Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksiin;

(c) Myyjän Palvelun käyttöön muilla kuin tässä Sopimuksessa sallituilla tavoilla; ja/tai

(d) mihinkään Tuotteeseen, jonka Ostaja on yrittänyt hankkia, aikoo hankkia tai on hankkinut käyttäen Palvelua.

11.2 Myyjän kohdan 11.1 mukaiset velvollisuudet pätevät ainoastaan, mikäli Suojatut Tahot

(a) ilmoittavat Myyjälle viipymättä tällaisista vaatimuksista;

(b) antavat Myyjälle kohtuullisissa määrin tietoja ja apua oikeusjutun puolustukseen; ja

(c) antavat Myyjälle täydet oikeudet ja valtuudet tällaisilta vaatimuksilta puolustautumiseen ja niiden sovitteluun – Suojattu Taho voi nimetä omalla kustannuksellaan valitsemansa oman asiamiehen.

11.3 Ottaen huomioon tämän kohdan 11 jäljempänä määritellyt ehdot, GPL puolustaa Myyjää kaikissa Myyjää vastaan nostetuissa oikeudenkäynneissä (tai halutessaan hakee asiassa sovintoa), jotka koskevat Palvelun tarjoamisessa käytettävän GPL:n tai Googlen teknologian tai Googlen Tuotemerkkiominaisuuksien väitettyä kolmansien osapuolien tekijänoikeuksien, liikesalaisuuksien tai tavaramerkkien loukkausta.

11.4 Missään tapauksessa GPL ei ole velvollinen tai vastuussa kohdan 11.3 mukaan

(a) minkään Beta-ominaisuuden käytöstä;

(b) Palvelun tai Googlen Tuotemerkkiominaisuuksien käytöstä muokatussa muodossa tai sellaisten materiaalien yhteydessä, joita GPL ei ole toimittanut; tai

(c) mistään Myyjän GPL:lle, Googlelle tai sen yhteistyökumppaneille tai muille Asiakkaille tai kolmansille osapuolille toimittamasta sisällöstä, neuvoista tai tiedosta.

11.5 GPL:n velvollisuudet kohdan 11.3 nojalla pätevät vain, jos Myyjä

(a) viipymättä ilmoittaa GPL:lle tällaisista vaatimuksista;

(b) antaa GPL:lle kohtuullisissa määrin tietoja ja apua oikeusjutun puolustukseen; ja

(c) antaa GPL:lle täydet oikeudet ja valtuudet puolustautua tällaiselta vaatimukselta ja sovitella sitä – suojattu taho voi nimetä omalla kustannuksellaan valitsemansa oman asiamiehen.

11.6 GPL voi yksinomaisen ja kohtuullisen harkintansa perusteella päättää Asiakkaan minkä tahansa Palvelun tai GPL:n Tuotemerkkiominaisuuksien käytön, mikäli niiden väitetään tai GPL epäilee niiden loukkaavan kolmansien osapuolien Immateriaalioikeuksia.

11.7 Tässä kohdassa 11 on kerrottu osapuolten vastuut ja yksinomaiset keinot liittyen kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksien rikkomiseen.

12. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

12.1 Tämä Sopimus astuu voimaan Voimaantulopäivänä ja on voimassa siihen asti, kunnes se päätetään jäljempänä määritellyllä tavalla.

12.2 Lopettaminen. Myyjä voi päättää tämän Sopimuksen välittömästi ja veloituksetta neljäntoista (14) päivän kuluessa Voimaantulopäivästä tekemällä tiedoksiannon GPL:lle. Ellei muuta lyhyempää kautta ole määritetty tässä Sopimuksessa lain sallimissa puitteissa, tämän ajan jälkeen GPL voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa vähintään kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla ja Myyjä voi irtisanoa tämän Sopimuksen veloituksetta milloin tahansa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

12.3 Kumpi tahansa sopijapuoli voi pidättäytyä sopimusvelvoitteistaan ja/tai irtisanoa Sopimuksen välittömästi kokonaan tai osittain seuraavissa tilanteissa:

(a) Toinen sopijapuoli rikkoo mitä tahansa Sopimuksen ehtoa sen olennaisilta osin, eikä rikkomuksen korjaaminen ole mahdollista; tai

(b) Toinen sopijapuoli rikkoo mitä tahansa Sopimuksen ehtoa sen olennaisilta osin eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa korjauspyynnön vastaanottamisesta, vaikka korjaus olisi mahdollinen.

12.4 Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi, jos

(a) toisen sopijapuolen velkojat pitävät kokouksen tai jos toinen sopijapuoli ehdottaa, että velkojien hyväksi luodaan velkajärjestely (mukaan lukien Insolvency Act 1986 ‑laissa määritelty vapaaehtoinen järjestely);

(b) kantaja, selvitysmies, pesänhoitaja, uskottu mies (oikeuden asettamana tai muuten) tai muu vastaava henkilö ottaa, tai sellainen henkilö nimitetään ottamaan, toisen sopijapuolen varat valtaosin haltuun tai valtaosa toisen sopijapuolen varoista ulosmitataan, ulosotetaan tai niihin kohdistetaan muu vastaava toiminto (eikä sitä vedetä pois seitsemän päivän kuluessa);

(c) toinen sopijapuoli lopettaa liiketoimintansa tai tulee kykenemättömäksi hoitamaan velkojaan Insolvency Act 1986 ‑lain kohdan 123 tarkoittamalla tavalla;

(d) toinen sopijapuoli, sen johto, jokin sen velkojista tai sen omaisuutta hallinnoiva selvitysmies ilmoittaa aikomuksestaan nimittää pesänhoitaja tai jättää tuomioistuimelle hakemuksen pesänhoitajan nimittämisestä;

(e) toisen sopijapuolen selvitystilaan asettamista, purkamista, konkurssia tai lakkauttamista koskeva hakemus esitetään (eikä sitä vedetä pois kahdenkymmenenkahdeksan (28) päivän kuluessa);

(f) mikä tahansa yllä mainittuja vastaava tapahtuma tapahtuu toiselle sopijapuolelle sen toimipaikassa tai paikassa, jossa se sijaitsee tai jossa sillä on liiketoimintaa tai varoja;

(g) Myyjän omaisuudesta merkittävä osa luovutetaan tai Myyjään kohdistuu Määräysvallan Muutos. "Määräysvalta" tarkoittaa kenen tahansa henkilön/henkilöiden tai edustajien suoraa tai välillistä valtaa määrätä tietystä asiasta tai vastaavasti saada toinen henkilö suorittamaan tietty asia, ja "Määräysvallan Muutos" tulkitaan tämän muutokseksi; tai

(h) Myyjään kohdistuu oikeudenkäyttöalueellaan tapahtuma tai menettely, jonka vaikutus on vastaava tai samankaltainen kuin muilla tässä kohdassa 12.4 luetelluilla tapahtumilla.

12.5 Maksutapahtumiin liittyvä Palvelun keskeyttäminen. GPL voi välittömästi keskeyttää Myyjän Palvelun käytön Maksutapahtumiin liittyen seuraavissa tilanteissa:

(a) Myyjä rikkoo tätä Sopimusta (mukaan lukien mitä tahansa käytäntöä, johon tässä asiakirjassa viitataan, kuten esimerkiksi Google Paymentsin ohjelmakäytännöt ja ‑säännöt).

(b) GPL:n kohtuullisen harkinnan mukaan Myyjän Palvelun käyttö asettaa GPL:n, Palvelun ja/tai Maksutapahtumien käsittelyyn käytettävän maksukorttijärjestelmän alttiiksi taloudelliselle vahingolle tai liikearvon menetykselle, tai on syytä epäillä Myyjän syyllistyvän petokseen, rahanpesuun tai muuhun lainvastaiseen toimintaan.

12.6 Palvelun keskeyttäminen Hyvitysten ja Lunastustapahtumien yhteydessä Myyjän valtuutustietojen vaarannuttua. GPL voi välittömästi keskeyttää Myyjän Palvelun käytön Hyvitysten ja Lunastustapahtumien yhteydessä, mikäli sillä on perustellut syyt liittyen Myyjän Kirjautumistietojen tai Lunastustilin turvallisuuteen tai niiden epäiltyyn vilpilliseen tai luvattomaan käyttöön. GPL ilmoittaa Myyjälle tällaisista epäilyistä sekä niiden syistä etukäteen, jos se on mahdollista, tai ensi tilassa, paitsi jos ilmoitus on lainvastainen tai vaarantaa kohtuullisen suojausmenettelyn. GPL aktivoi Myyjän Kirjautumistiedot tai Lunastustilin uudelleen tai antaa Myyjälle uudet ja aktiiviset Kirjautumistiedot tai Lunastustilin mahdollisimman pian jäädytyksen syiden poistuttua.

12.7 Myyjä voi tilapäisesti keskeyttää Palvelun ilmoittamalla GPL:lle asiasta yhtä Työpäivää etukäteen, kun

(a) Palvelussa on kriittisiä vikoja tai toimintahäiriöitä, jotka olennaisesti vaikuttavat Palvelun keskeisiin toimintoihin aina siihen asti kunnes GPL on korjannut mainitut viat tai toimintahäiriöt; tai

(b) Myyjän liiketoiminnalle aiheutuu huomattavaa haittaa suoraan Palvelusta, kunnes GPL korjaa tai lieventää kyseisen huomattavan haittavaikutuksen

edellyttäen, että kussakin tapauksessa Myyjä toimittaa GPL:lle GPL:n pyytämät dokumentit kriittisistä vioista, toimintahäiriöistä tai olennaisista haitoista. Palvelun jäädytyksen aikana Myyjän tulee avustaa GPL:ää hyvässä uskossa asian ratkaisemiseksi.

12.8 Tämän Sopimuksen päättyessä tai Myyjän Palvelun käytön muuten päättyessä

(a) mikäli GPL on suorittanut sovellettavat rahanpesuun, petoksiin ja muihin laittomiin toimiin liittyvät tarkastukset ja maksanut erillisen hyvitysmaksun 1 £ (tai vastaavan), se hyvittää noin sadankahdeksankymmenen (180) päivän kuluessa Sopimuksen päättämiskalenterikuukauden päättymisestä Myyjän Sähköisen rahan, mukaan lukien mahdolliset Reservivaatimukset ja palauttaa mahdollisen suoritettavan saldon Myyjän Maksusuoritustilille (tai muulle Myyjän GPL:lle ilmoittamalle tilille);

(b) jos suoritettavaa saldoa ei voi palauttaa Myyjälle yllä olevan alakohdan (a) mukaisesti, Myyjällä on oikeus pyytää hyvitystä kohdan 5.8 nojalla;

(c) lukuun ottamatta edellä kohdissa (a) ja (b) mainittua kaikki muut GPL:n velvollisuudet tämän Sopimuksen nojalla lakkaavat välittömästi;

(d) Myyjä jää vastuuseen kaikista Maksutapahtumista, takaisinveloitusmaksuista ja kaikista muista Myyjän velvoitteista;

(e) kaikki GPL:n myöntämät oikeudet ja lisenssit raukeavat välittömästi;

(f) Myyjän oikeus käyttää mitään GPL:n Tuotemerkkiominaisuuksia tämän Sopimuksen nojalla päättyy välittömästi;

(g) Myyjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö

(i) Maksutapahtumien käsittelemiseen; ja

(ii) GPL:n Tuotemerkkiominaisuuksien esittämiseen;

(h) Myyjän tulee saattaa loppuun kaikki toimittamattomat tilaukset Tuotteista; ja

(i) Myyjän tulee palauttaa tai tuhota (ja todistaa tällainen tuhoaminen) Myyjän hallussa olevat GPL:n luottamuksellisia tietoja sisältävät asiakirjat, tiedot ja niiden kopiot.

12.9 GPL voi estää Myyjältä pääsyn Palveluun muun muassa poistamalla käytöstä Myyjän käyttäjätunnuksen ja salasanan ja estää Myyjän (tai sen emoyhtiön, yhteistyökumppanin, tytäryhtiöiden ja niiden seuraajien, tai yksittäisen henkilön ollessa kyseessä hänen sukulaistensa tai tuttaviensa) pääsyn Palveluun tulevaisuudessa.

12.10 Sopimuksen muista ehdoista huolimatta kaikki tämän Sopimuksen ehdot, joissa asetetaan kumpaa tahansa sopijapuolta kohtaan seurauksia tai velvoitteita tämän Sopimuksen päätyttyä tai siirryttyä osittain tai kokonaan, mukaan luettuina kohta 5.8, kohta 8 (Luottamuksellisuus) ja kohta 12.8(b) mutta niihin rajoittumatta, pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen lain sallimassa laajuudessa. Tämän Sopimuksen päättyminen ei vaikuta sopijapuolten Sopimuksen voimassaoloaikana syntyneisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

13. VIESTINTÄ JA ILMOITUKSET

13.1 Tämä Sopimus on tehty englannin kielellä, ja ellei tässä Sopimuksessa ole muuta todettu, kaikki ilmoitukset, tiedoksiannot ja muu yhteydenpito tämän Sopimuksen vaatimissa tai edellyttämissä tarkoituksissa tehdään kirjallisesti englanniksi. Mahdolliset käännökset annetaan vain tiedoksi, ja mikäli käännös on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, englanninkielistä versiota sovelletaan.

13.2 GPL voi olla Myyjään yhteydessä Palveluun liittyvissä asioissa sähköisten viestintäkanavien kautta, kuten (a) lähettämällä sähköpostia Myyjän sähköpostiosoitteeseen tai (b) julkaisemalla ilmoituksia tai muita viestejä Googlen verkkosivustolla. Myyjä hyväksyy, että GPL voi lähettää Myyjälle mihin tahansa Palvelun käyttöä koskevaan asiaan liittyen sähköisiä viestejä, esimerkiksi Sopimuksen (mukaan lukien päivitykset ja muutokset Sopimukseen), tiedoksiantoja tai ilmoituksia koskien Palvelua ja maksujen hyväksyntää. Viestinnässä noudatetaan seuraavia käytäntöjä:

Tiedoksianto katsotaan annetuksi (i) vastaanotettaessa, kun toimitus tapahtuu henkilökohtaisesti tai kuriirilla (allekirjoitus vastaanotettaessa), (ii) vastaanottovahvistuksen perusteella, kun toimitus tapahtuu rekisteröidyn postin tai lähettipalvelun välityksellä, (iii) neljän (4) tunnin kuluessa sähköpostin lähetyksestä, kun toimitus tapahtuu sähköpostitse tai (iv) sillä hetkellä, kun tiedoksianto on asetettu näkyviin Myyjän Tilille verkossa. Sopijapuolten tulee pitää yhteystiedot päivitettyinä tämän kappaleen mukaisesti jotta voidaan varmistaa, että kaikilla sopijapuolilla on käytössään ajantasaiset yhteystiedot.

13.3 Myyjän tulee säilyttää kopiot sähköisestä viestinnästä joko tulostamalla viestistä paperikopio tai tallentamalla se sähköisesti. Sähköisessä muodossa Myyjälle toimitettu tieto toimitetaan sillä olettamuksella, että Myyjän on mahdollista tulostaa tai tallentaa tällaista tietoa.

13.4 Sopimuksen mukaisesti GPL:lle lähetettävät ilmoitukset tulee lähettää kirjattuina postilähetyksinä seuraavaan osoitteeseen:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom. Lähetyksen vastaanottajaksi tulee merkitä "GPL Payments Team". Poikkeuksia ovat seuraavat ilmoitukset:

13.5 Jos GPL:n on otettava Sinuun yhteyttä liittyen epäiltyyn tai todennettuun petokseen tai turvallisuusuhkaan, GPL lähettää ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseesi pyynnön ottaa yhteyttä GPL:ään. Lisäksi GPL saattaa lähettää sähköpostiviestin toissijaiseen sähköpostiosoitteeseesi tai tekstiviestin puhelinnumeroosi, jos olet toimittanut sen.

14. YLEISTÄ

14.1 Tämä Sopimus (mukaan lukien mainitut URL-osoitteet) määrittelee tyhjentävästi sopijapuolten välisen sopimuksen sisällön ja korvaa kaikki asiaa koskevat aikaisemmat sopimukset tai järjestelyt sopijapuolten välillä.

14.2 Tämä Sopimus voidaan saattaa voimaan kuinka monena tahansa vastakappaleena, mukaan lukien faksitse toimitettavina vastakappaleina. Jokainen tällainen vastakappale katsotaan alkuperäiseksi ja kaikkien vastakappaleiden yhdessä katsotaan muodostavan saman asiakirjan.

14.3 Kappaleet 14.4 ja 14.5 huomioiden kaikki Sopimukseen tehtävät muutokset (i) täytyy esittää kirjallisessa muodossa, (ii) täytyy asettaa viittaamaan tähän Sopimukseen ja (iii) täytyy lähettää toiselle sopijapuolelle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantulopäivää. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy, että hänen katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli hän ei ilmoita GPL:lle kappaleen 13.4 mukaisesti ennen muutosten voimaantulopäivää, ettei hän hyväksy muutoksia. Mikäli Myyjä ei hyväksy muutoksia, Sopimus lopetetaan ilman veloitusta välittömästi ennen muutosten voimaantulopäivää. Myyjä voi päättää Sopimuksen veloituksetta milloin tahansa kappaleen 13.4 mukaisesti ennen GPL:n ehdottamien muutosten voimaantulopäivää. Myyjän ehdottamat muutokset tähän Sopimukseen eivät voi tulla voimaan, ellei kummankin sopijapuolen valtuutettu edustaja toteuta niitä.

14.4 Myyjä hyväksyy, että GPL:llä on oikeus tehdä lisäyksiä Sopimukseen välittömästi ilmoituksen jälkeen mikäli laki tämän sallii.

14.5 Mikään kappaleiden 14.3 ja 14.4 sisältö ei rajoita

(a) GPL:n oikeutta päivittää ja tarkistaa käytäntöjään tai lisätä uusia ominaisuuksia ajoittain ilman eri ilmoitusta, jolloin Myyjä hyväksyy ominaisuudet käyttämällä niitä – tällaisista muutoksista voidaan ilmoittaa GPL:n valitsemalla tavalla, kuten sähköpostitse tai Googlen verkkosivustolla

(b) sopijapuolten oikeutta muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja millä tahansa ilmoitusaikavälillä, jos muutos ei ole lainvastainen ja molemmat sopijapuolet suostuvat muutokseen.

14.6 Myyjä ei voi siirtää tai muulla tavoin luovuttaa tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain ilman GPL:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

14.7 GPL voi ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta siirtää tai muulla tavoin luovuttaa tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa tai velvollisuutensa kokonaan tai osittain Googlelle tai mille tahansa Google yhteistyökumppanille, paitsi jos tämä johtaa muutokseen Myyjän oikeuksissa EU:n maksupalveludirektiivin (EU 2015/2366) täytäntöön panemiseksi säädetyn sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan, jolloin GPL toimittaa Myyjälle tiedoksiannon kohdan 14.3 mukaisesti.

14.8 Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa velvoitteidensa hoitamatta jättämisestä tai viivästyneestä hoitamisesta, jos syy tähän ei ollut sopijapuolen hallittavissa. Tällaisia syitä ovat muun muassa viranomaisten toimet, terrorismi, maanjäristykset, tulipalot, tulvat tai muut luonnonmullistukset, työolosuhteet, sähkökatkokset sekä internetin tai muiden viestintätapojen häiriöt tai järjestelmäviat.

14.9 GPL ei luovu mistään oikeuksistaan tai oikeusturvakeinoistaan, vaikka se ei käyttäisi tai panisi täytäntöön tähän Sopimukseen liittyviä oikeuksiaan tai oikeusturvakeinojaan.

14.10 Sopijapuolet ovat itsenäisiä sopimusosapuolia, eikä minkään tässä Sopimuksessa katsota luovan minkäänlaista edustussuhdetta, kumppanuutta tai yhteishanketta sopijapuolten välille. Kummankaan sopijapuolen ei katsota olevan toisen sopijapuolen työntekijä tai laillinen edustaja, eikä kummallakaan sopijapuolella ole oikeutta tai valtuutuksia sitoutua mihinkään velvoitteisiin tai vaatimuksiin toisen sopijapuolen puolesta.

14.11 Jos jokin pätevän oikeudenkäyttöalueen tuomioistuin määrittää jonkin tämän Sopimuksen osan olevan täytäntöönpanokelvoton tai virheellinen, kyseinen osa poistetaan tai sitä rajataan pienimmällä mahdollisella tavalla, jotta Sopimus pysyy muilta osin voimassa ja täytäntöönpantavissa sopijapuolten välillä.

14.12 Mikään tämän Sopimuksen ulkopuolinen seikka ei luo tai määritä Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ‑lain tai muiden määrityksien mukaisia oikeuksia tai muita etuja, jotka hyödyttävät muita kuin Sopimuksen sopijapuolia. Tämän kappaleen ei tarkoiteta rajoittavan tai supistavan kenenkään tämän Sopimuksen nojalla laillisen siirronsaajan oikeuksia nauttia siirron myötä siirronantajalta saamistaan oikeuksista tai eduista. Tästä lausekkeesta huolimatta minkään kolmannen osapuolen suostumusta (mukaan lukien sellaiset kolmannet osapuolet, joilla voi olla oikeus panna oikeutensa täytäntöön tämän Sopimuksen nojalla) ei tarvita tämän Sopimuksen siirtoon, luovutukseen tai päättämiseen.

14.13 Tämän Sopimuksen ja siitä seuraavien tai siihen liittyvien kiistojen ja vaatimusten käsittelyssä sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Sopijapuolet hyväksyvät peruuttamattomasti ja ehdottomasti, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kyseisten kiistojen ja vaatimusten käsittelyssä. Tästä huolimatta molemmilla sopijapuolilla on tämän lisäksi oikeus hakea kieltotuomioita (tai vastaavanlaista muuta määräystä) millä tahansa lainkäyttöalueella suojatakseen luottamuksellisia tietojaan tai Immateriaalioikeuksiaan.

14.14 EU:n maksupalveludirektiivin (EU 2015/2366) täytäntöön panemiseksi säädetyn sovellettavan kansallisen lainsäädännön ("PSD2") ("Kansallinen lainsäädäntö") sallimissa rajoissa seuraavia Kansallisen lainsäädännön säännöksiä ei sovelleta Sopimukseen: kaikki säännökset, jotka koskevat PSD:n III Osastoa ja Artikloja 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 ja 89. Sopijapuolet pidättävät oikeuden sopia eri ajasta kuin on säädetty PSD2:n Artiklan 71 täytäntöön panevassa Kansallisen lainsäädännön säännöksessä.