Accept af betalinger via Google – Servicevilkår (sælger)

04. April 2019

Disse Servicevilkår for Sælger ("Aftale") er en juridisk kontrakt mellem Google Payment Ireland Limited, et selskab i Irland (CVR-nr. 598776), som har hjemsted på adressen 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ("GPIL"), og dig ("Sælger"). GPIL kan kontaktes via mail i Hjælp på https://support.google.com/paymentscenter. GPIL er autoriseret og reguleret af Central Bank of Ireland ("CBI") som elektronisk pengeinstitut og er optaget i CBI-registret med registreringsnummer C178423. GPIL er et datterselskab under Google International, LLC ("Google"). Du bør gennemgå hele denne Aftale, før du beslutter, om du vil acceptere den og fortsætte tilmeldingsprocessen.

Før du fortsætter, bør du udskrive eller gemme en kopi af denne Aftale.

HVIS DU KLIKKER PÅ "JEG ACCEPTERER SERVICEVILKÅRENE" NEDENFOR OG PÅ KNAPPEN "AFSLUT TILMELDING", ACCEPTERER DU, AT DU ER BUNDET AF DENNE AFTALE.

Aftalen træder i kraft fra datoen for Sælgers accept ("Ikrafttrædelsesdato").

 1. DEFINITIONER
 2. Følgende definerede udtryk indgår i denne Aftale:

  Konto er den betalingskonto, som leveres af GPIL, og som er tilknyttet Sælgeren

  "API-referencevejledning" er den API-referencevejledning, som fra tid til anden offentliggøres af GPIL eller GPIL's tilknyttede virksomheder. Den aktuelle API-referencevejledning er tilgængelig på https://developers.google.com/terms

  "API-vejledning til udviklere" er den API-vejledning for udviklere, som fra tid til anden udgives af GPIL eller GPIL's tilknyttede virksomheder. Den aktuelle API-vejledning til udviklere findes på https://developers.google.com/androidpay/?csw=1 Betafunktioner er de funktioner i Servicen, som GPIL til enhver tid har angivet som "beta", eller som ikke er nævnt i GPIL's tekniske dokumentation. En sådan teknisk dokumentation omfatter den gældende API-referencevejledning og API-vejledningen til udviklere for den version af Servicen, som Sælger har implementeret

  Brandelementer er de varemærkenavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer, som ejes af (eller er licenseret til) de respektive parter fra tid til anden

  Hverdag er en dag, der ikke er lørdag, søndag eller en offentlig fridag i Irland

  Køber er en person eller part, som registrerer sig for at benytte Servicen til at foretage betalinger ved hjælp af en finansieringsmetode

  Mobilselskab er et mobiltelefonselskab, der er godkendt af GPIL, og som tilbyder Købere en Konto til betaling via mobilregning

  Betaling via mobilregning er den betalingsproces, hvorved GPIL på vegne af Sælger indsender en Betalingstransaktion til Mobilselskabet med henblik på fakturering af Købers Konto til betaling via mobilregning

  Konto til betaling via mobilregning er den konto til månedlig eller anden periodisk fakturering, som udbydes af Mobilselskabet, og som Køber har registreret hos GPIL til finansiering af bestemte Betalingstransaktioner

  Behandling af tilbageførsel er det afsnit af Google Payments' programpolitikker og retningslinjer, som har overskriften "Behandling af tilbageførsel"

  Tvister er uenigheder, retssager, aftaler og/eller andre sådanne tvister mellem Brugere eller andre tredjeparter, der opstår som følge af brugen af Servicen, og som ikke vedrører Tvister angående Servicen

  EØS er Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

  Euro er den retsgyldige valuta i EU's Økonomiske og Monetære Union

  Finansieringsmetode er den debetkortkonto, Konto til betaling via mobilregning eller anden betalingsmetode, som Køber har registreret hos Servicen, og som GPIL har accepteret til behandling af Betalingstransaktioner Google er Google International, LLC og dets Datterselskaber og Tilknyttede virksomheder

  Google Payments' programpolitikker og retningslinjer er Google Payments' politikker for Sælgere, der har konti hos GPIL med EØS-baserede faktureringsoplysninger. Disse offentliggøres fra tid til anden af GPIL. De aktuelle programpolitikker og retningslinjer for Google Payments er tilgængelige på https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  GPIL-dataprotokoller er de af Googles dataprotokoller, der gælder for den Service, der leveres af eller på vegne af GPIL til Sælger i overensstemmelse med denne Aftale, og eventuelle reviderede versioner af sådanne protokoller, der til enhver tid kan meddeles til Sælger af GPIL eller dennes tilknyttede virksomheder

  Google-website er et website, som ejes eller drives af eller på vegne af Google eller Googles tilknyttede virksomheder, herunder alle underdomæner og -mapper deraf og alle efterfølgende websites dertil

  Bruttohandelsværdien eller GMV (Gross Merchandising Value) er den samlede værdi af alle Sælgers Betalingstransaktioner, inklusive eventuelle gebyrer, afgifter og forsendelsesomkostninger

  Immaterielle rettigheder er alle patentrettigheder, ophavsrettigheder, rettigheder til halvledertopografi, softwarerettigheder, ideelle rettigheder, vare- og/eller servicemærker, logoer, rettigheder til eller i forbindelse med databaser, rettigheder til eller i forbindelse med fortrolige oplysninger eller erhvervshemmeligheder, rettigheder til eller i forbindelse med domænenavne og andre ejendomsrettigheder (både registrerede og uregistrerede) i hele verden, herunder alle rettigheder til tilbageførsel og rettigheder til eventuelle anvendelser eller afventende registreringer samt rettigheden til at anlægge sag og få skadeserstatning for tidligere krænkelser

  Loginoplysninger er det brugernavn og den adgangskode, som GPIL udsteder til Sælger, så denne kan få adgang til Sælgers konto

  Politik for betalingsgaranti er det afsnit af Google Payments' programpolitikker og retningslinjer, som har overskriften "Politik for betalingsgaranti"

  Betalingstransaktion er behandlingen af en betaling via Servicen, som resulterer i en debitering af Købers Finansieringsmetode på Købsbeløbet samt indsættelsen af midlerne på Sælgers Afregningskonto

  Betalingsordre er (i) den besked, som Sælger giver til GPIL om at udføre en Betalingstransaktion autoriseret af en Køber, eller (ii) den besked, som Sælger giver til GPIL om at sende en refusion til Købers finansieringsmetode ved hjælp af Servicens refusionsfunktion, i overensstemmelse med konteksten

  Produkt er en digital eller fysisk vare eller service, som en Køber kan købe hos en Sælger ved brug af Servicen

  Købesum er et beløb svarende til prisen på et Produkt, inklusive eventuelle tilhørende gebyrer, skatter, forsendelses- eller ekspeditionsgebyrer, hvis disse er relevante

  Refusionstransaktion er enhver refusion eller kredit, der udstedes af en hvilken som helst grund, herunder, uden begrænsning, i forbindelse med returnering/annullering af et Produktkøb og enhver justering af en Betalingstransaktion

  Sælgers mailadresse er den mailadresse, som Sælger har angivet under tilmeldingen

  Sælgers website er sider på Sælgers website, som tilbyder Produkter, som man kan købe ved hjælp af Servicen

  Service er GPIL's service kaldet Google Payments, som beskrives i denne Aftale, og som muliggør behandlingen af Betalingstransaktioner på vegne af Sælger i forbindelse med gennemførslen af betaling for køb, som Køber foretager af Sælger

  Tvister angående Servicen er uenigheder, klager, retssager, aftaler og/eller andre sådanne tvister mellem GPIL og Brugere, der udelukkende opstår som følge af påstande om, at GPIL ikke overholder sine forpligtelser i denne Aftale eller gældende lovgivning samt fejl i forbindelse med leveringen af Servicen

  Servicegebyrer er de gebyrer, som GPIL opkræver for Servicen i henhold til stykke 6.1

  Afregningskonto er den indbetalingskonto, som Sælger har i en bank i EØS, og som skriftligt er angivet af Sælger og godkendt af GPIL til modtagelse af penge fra behandling af Betalingstransaktioner

  Datterselskaber og tilknyttede virksomheder er juridiske enheder i hele verden, der er datterselskaber og tilknyttede virksomheder af GPIL

  Bruger er en person eller part, som er registreret hos Servicen som Køber eller Sælger

  År er den periode på tolv (12) måneder, der påbegyndes på Ikrafttrædelsesdatoen og strækker sig over de efterfølgende tolv måneder

  1.1 Overskrifterne til punkterne i denne Aftale er kun til at gøre det lettere at finde referencer og har ingen indflydelse på fortolkningen eller konstruktionen af denne Aftale.

  1.2 Henvisninger til vedtægter eller lovbestemmelser omfatter en henvisning til den pågældende vedtægt eller lovbestemmelse, som til enhver tid kan ændres, udvides eller genindføres.

  1.3 Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Aftalen, er alle beløb i denne Aftale angivet i Euro.

 3. SERVICEFUNKTIONER OG BESKRIVELSE
 4. 2.1 Beskrivelse af Service. GPIL sørger for, at Servicen stilles til rådighed for Sælger i forbindelse med Sælgers salg af Produkter på Google-markedspladser (som hver betegnes en "Google-markedsplads"). Listen over de markedspladser, som understøttes af Servicen, findes her. Google kan til enhver tid opdatere markedspladserne.

  For at anvende Tjenesten på en Google-markedsplads skal Sælger særskilt acceptere de servicevilkår, der gælder for en sådan Google-markedsplads ("Servicevilkår for Google-markedsplads") og knytte Sælgers konto hos Tjenesten til Sælgers konto på den pågældende Google-markedsplads. Alle transaktioner på markedspladserne vil blive behandlet i overensstemmelse med denne Aftale. Ved konflikter mellem denne Aftale og de gældende Servicevilkår for Google-markedspladsen gælder imidlertid Servicevilkårene for den pågældende Google-markedsplads.

  GPIL kan også stille Servicen til rådighed for Sælger med henblik på at give Sælger mulighed for at modtage donationer til velgørende formål.

  Sælger kan også stille sine produkter til rådighed for Google med henblik på yderligere salg, og Google vil derved skylde Sælger penge. Google kan anmode GPIL om at afregne sådanne beløb til Sælgeren på sine vegne. For at undgå tvivl gælder denne Aftale ikke for sådanne betalinger.

  2.2 Anerkendelser for Sælgers vedkommende. Sælger anerkender og accepterer, at:

  2.2.1 Sælgers salg af Produkter er transaktioner mellem Sælger og Køber og ikke med GPIL, Google eller deres tilknyttede virksomheder, medmindre GPIL, Google eller deres tilknyttede virksomheder udtrykkeligt er angivet som Sælger eller Køber i transaktionen

  2.2.2 Hverken GPIL, Google eller deres tilknyttede virksomheder er Køber, Sælger eller en part i forbindelse med Betalingstransaktioner, medmindre dette udtrykkeligt er angivet i fortegnelsen for Produktet på et Google-website eller i servicevilkårene for dette

  2.2.3 GPIL ikke er ansvarlig for og ikke kontrollerer kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de annoncerede Produkter, sandheden eller nøjagtigheden af beskrivelsen af Produkterne, Sælgers mulighed for at sælge Produkter eller Købers mulighed for at købe Produkter og

  2.2.4 GPIL ikke er ansvarlig for og ikke kontrollerer, hvorvidt Køber gennemfører købet eller betalingen for Produkter, som Køber har aftalt at købe hos Sælger. Når en Køber ønsker at foretage et køb med en Betalingsmetode, behandler GPIL efter modtagelsen af Betalingsordren Betalingstransaktionen på vegne af Sælger enten (a) ved hjælp af det relevante netværk til behandling af betaling, herunder, uden begrænsning, netværk for debetkort, eller (b) til Mobilselskabet til betaling og indsamling ved hjælp af Betaling via mobilregning som beskrevet nedenfor.

  2.3 Tilladt Betalingstransaktion. Sælger må kun bruge Servicen til at behandle en Betalingtransaktion for et Produkt, som er købt i god tro af Køber gennem et lovligt salg af Produktet. En Betalingstransaktion kan muligvis ikke sendes til behandling via Servicen, før Sælger har:

  2.3.1 Leveret eller på anden måde stillet de købte varer til rådighed for Køberen eller

  2.3.2 Udført den købte service eller

  2.3.3 På anden vis gennemført købstransaktionen, som Sælger og Køber har aftalt indbyrdes.

  2.4 Forbudte transaktioner. GPIL kan etablere generel praksis og begrænsning vedrørende brugen af Servicen uden forudgående varsel til Sælger, herunder, uden begrænsning, individuelle eller generelle transaktionsgrænser for Euro eller en lokal valuta på et tilsvarende beløb eller antallet af Betalingstransaktioner eller Betalingsordrer i en eller flere nærmere angivne perioder. Sælger må ikke:

  2.4.1 Bruge Servicen til at behandle en Betalingstransaktion for Sælger eller på anden måde overføre penge mellem en Køber og Sælger, der ikke direkte skyldes en Købers køb af et Produkt.

  2.4.2 Bruge Servicen til at give kontante forskud til Købere eller gøre det muligt for Købere at foretage køb af likvide midler (såsom rejsechecks, forudbetalte kort, postanvisninger osv.), medmindre Sælger anvender Servicen til at sælge gavekort eller værdikort, som er tilladt i henhold til GPIL's gældende politikker, der findes på Google Payments' website.

  2.4.3 Bruge Servicen til at behandle Finansieringstransaktioner i forbindelse med salg eller udveksling af ulovlige varer eller servicer, herunder, uden begrænsning, ulovlige Produkter eller produktkategorier på listen over ulovlige produkter, der findes på https://support.google.com/faqs/answer/75724 (denne liste kan til enhver tid opdateres), eller underliggende ulovlige transaktioner ("Liste over ulovlige Produkter"). Overtrædelse af den gældende politik vedrørende Listen over ulovlige Produkter kan medføre suspendering eller ophør af Sælgers adgang til Servicen samt brug af anden afhjælpning, som kan benyttes af GPIL i henhold til denne Aftale.

  Sælger må ikke bruge Servicen på en måde, som strider mod generel praksis, og en sådan ulovlig brug kan medføre øjeblikkelig suspendering af Servicen og/eller ophør af Aftalen.

  2.5 Ved forudgående underretning af GPIL (i den form, som GPIL angiver) kan Sælger afvise at behandle ordrer på et Produkt af en hvilken som helst årsag, men i sådanne tilfælde har GPIL ingen forpligtelse til at muliggøre eventuelle relaterede Betalingstransaktioner.

  2.6 Begrænsninger for brugen af Servicen.

  2.6.1 Sælger skal overholde alle politikker og begrænsninger vedrørende brugen af Servicen for Sælgere, som til enhver tid offentliggøres og opdateres af GPIL eller dennes tilknyttede virksomheder. Sådanne politikker omfatter:

  (a) Google Payments' programpolitikker og retningslinjer

  (b) GPIL's og Googles krav til tekniske forhold og implementering, som findes på https://developers.google.com/terms (eller andre sådanne webadresser, som GPIL til enhver tid måtte angive)

  (c) GPIL's og Googles retningslinjer for behandling af brands eller servicemærker for Servicen, som findes på https://www.google.com/permissions/ eller andre sådanne webadresser, som GPIL eller Google til enhver tid måtte angive

  (d) Politikker og vilkår for Google-websites, som til enhver tid kan findes på Google-websites

  (e) GPIL's krav om datasikkerhed og privatliv, om hvilke Sælger til enhver tid måtte blive underrettet, herunder Google Payments' Erklæring om privatliv, som findes på

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice

  (f) Alle gældende driftsregler og/eller politikker for kortselskaber eller -netværk, som bruges til at behandle Betalings- og Refusionstransaktioner, og

  (g) Mobilselskabets krav vedrørende Betaling via mobilregning.

  2.6.2 Sælgers Betalingstransaktioner kan være beskyttet ifølge Politikken for behandling af tilbageførsler samt vilkår og betingelser i Politikken for betalingsgaranti.

  2.6.3 GPIL kan ændre, suspendere eller afbryde Servicen helt eller delvist efter behov for at udføre vedligeholdelse eller opdateringer af Servicen.

  2.6.4 GPIL kan til enhver tid begrænse visse funktioner eller adgangen til hele Servicen eller dele heraf.

  2.6.5 GPIL vil ikke blive pålagt at kreditere Sælger for en Betalingstransaktion, hvis GPIL ikke har modtaget gyldig finansiering fra Købers Finansieringsmetode til Betalingstransaktionen.

  2.7 Forbudte handlinger. Sælger må ikke:

  2.7.1 Angive et minimum- eller maksimumbeløb for Betalingstransaktionen som betingelse for Købers brug af Servicen, når denne betaler for et Produkt

  2.7.2 Kræve, at Køber opgiver kontonumre til kreditkort, debetkort, Konto til Betaling via mobilregning eller andre Finansieringsmetoder til Sælger

  2.7.3 I en særskilt Betalingstransaktion behandle et beløb for gældende afgifter ved køb af et Produkt

  2.7.4 Sende en Betalingstransaktion til Servicen, som tidligere er blevet afvist eller returneret som en tilbageførsel, eller

  2.7.5 Tillade, at Servicen anvendes til betaling af gæld, som Køber skylder Sælger, eller returnerede/uindløste checks.

  Hvis Sælger føjer et tillæg til en Betalingstransaktion for brugen af Servicen, skal Sælger tydeligt meddele Køber om et sådant tillæg. Sælger accepterer at undlade at pålægge tillægsafgifter, der er ulovlige under den relevante jurisdiktion.

  2.8 Autorisation af Betalingstransaktioner. Sælger anerkender, at modtagelsen af en autorisation til en Betalingstransaktion angiver, at på autorisationsdatoen har den bagvedliggende finansieringsmetode tilstrækkelig kredit hos kortudstederen eller Mobilselskabet til betaling af Købesummen. Sælger anerkender endvidere, at efter modtagelse af autorisation til en Betalingstransaktion er Købers betalingsforpligtelse over for Sælger at betragte som afsluttet og frigjort (undtagen i tilfælde af tilbageførsel eller anden form for tilbagebetaling). Sælger anerkender, at autorisationen ikke er det samme som en bekræftelse af Købers identitet, ej heller er en autorisation en garanti fra GPIL for, at transaktionen ikke kan blive genstand for en tilbageførsel eller anden form for tilbagebetaling.

  2.9 Ekspeditionstider. For alle Betalingstransaktioner gælder det, at umiddelbart efter GPIL modtager gyldige og tilsvarende midler fra Købers Finansieringsmetode, som modsvarer Købesummen for et Produkt, overfører GPIL med det samme det pågældende beløb fratrukket gældende Servicegebyrer til Sælgers konto.

  2.10 Hvis en Betalingsordre modtages eller er planlagt til at finde sted på en dag, som ikke er en Hverdag, behandles den, for så vidt angår nærværende stykke, som modtaget eller planlagt til den efterfølgende Hverdag.

  2.11 Betalingstransaktioner kan afvises uden forudgående varsel til Køber eller Sælger i henhold til stykke 6.2. Betalingstransaktioner kan også forsinkes på grund af GPIL's overholdelse af sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, herunder hvis GPIL mistænker, at der er bedrageri involveret i transaktionen.

  2.12 Yderligere vilkår for Betaling via mobilregning. Når en Køber foretager en Betalingstransaktion ved hjælp af Betaling via mobilregning, indsender GPIL gebyrer til Mobilselskabet for betaling og behandling via Købers Konto til betaling via mobilregning. GPIL kan også indsende en tilbageførsel, refusion eller justering af den pågældende Betalingstransaktion til Mobilselskabet til behandling via Købers Konto til betaling via mobilregning. GPIL er ikke forpligtet over for Sælger eller andre til at godtgøre Købers Betalingstransaktion (eller tilbageførsel, refusion eller justeringer deraf) i tilfælde af, at Mobilselskabet uanset årsag ikke kan eller vil indsamle penge fra Købers Konto til betaling via mobilregning eller på anden måde (for betaling af en Betalingstransaktion), eller hvis Mobilselskabet hverken kan eller vil kreditere Kontoen til betaling via mobilregning eller på anden måde kreditere Køber (for tilbageførsel, refusion eller justering af en Betalingstransaktion). I tilfælde af, at GPIL godtgør Sælgers afventende betaling fra Mobilselskabet, forbeholder GPIL sig ret til tilbageførsel eller refusion af pengene fra Sælger i tilfælde af, at Mobilselskabet ikke gennemfører behandlingen af Betalingstransaktionen via Købers Konto til betaling via mobilregning eller på anden måde ikke opnår betaling fra Køber. GPIL kan begrænse de typer Sælgere, der kan bruge Betaling via mobilregning, og de typer produkter, som kan købes på denne måde.

  2.13 Betafunktioner. GPIL kan efter eget skøn gøre Betafunktionerne tilgængelige for Sælger. Betafunktioner er tilgængelige i den stand, som de forefindes (uden ansvar for mangler), og brugen af dem sker på Sælgers egen risiko inden for lovens grænser. GPIL kan efter eget skøn og til enhver tid fjerne Betafunktionerne igen.

 5. IMPLEMENTERING AF SERVICEN
 6. 3.1 Afregningskonto. Som en del af Sælgers implementering af Servicen og som en betingelse for GPIL's levering af Servicen skal Sælger oprette, registrere og opretholde en Afregningskonto hos Servicen. Sælger giver GPIL autorisation til at:

  3.1.1 Bekræfte, at den Afregningskonto, som Sælger har angivet på Servicens registreringswebsider, har et godt omdømme i den udstedende bank, f.eks. ved at sende en anmodning om en betalingsautorisation og/eller en kreditering og/eller debitering af et mindre pengebeløb til Afregningskontoen, hvis det er relevant

  3.1.2 Genbekræfte en Afregningskonto efter GPIL's eget skøn, når kontooplysninger ændres, og

  3.1.3 Når som helst indhente soliditetsoplysninger og/eller på anden måde sender forespørgsler om kreditvurdering eller baggrundsoplysninger om Sælger, i det omfang den lokale lovgivning tillader det, når GPIL anser det for passende at vurdere Sælgers kvalificering til brug af Servicen eller for at undersøge Sælgers fortsatte brug af Servicen.

  3.2 Sælger skal angive aktuelle, fuldstændige og nøjagtige registreringsoplysninger og oplysninger om Afregningskontoen samt opdatere disse oplysninger for at sikre, at de fortsat er aktuelle og nøjagtige. GPIL kan til enhver tid kræve, at Sælger giver yderligere oplysninger som en betingelse for fortsat brug af Servicen, eller for at hjælpe GPIL med at afgøre, om Sælger fortsat skal have tilladelse til at bruge Servicen.

  3.3. Opdateringer. Når GPIL til enhver tid opdaterer specifikationerne for teknisk udstyr eller implementering (herunder, uden begrænsning, ved opdatering af GPIL's Dataprotokoller eller ved at kræve ændringer af udseende, navngivning, branding eller henvisning), skal Sælger implementere disse opdateringer eller ændringer, så snart det rimeligvis er muligt, men altid inden for 60 (tres) dage efter den dato, hvor Sælger modtager meddelelsen om opdateringen, dog forudsat at opdateringerne eller ændringerne af udseende, navngivning, branding eller henvisning implementeres inden for 15 (femten) dage efter den dato, hvor Sælger modtager meddelelsen om disse opdateringer.

  3.4 Meddelelse om Systemændringer. Sælger skal give GPIL mindst 60 (tres) dages forudgående varsel, inden denne foretager ændringer i den kode eller visningsteknologi, som bruges til implementering af Servicen, og som med rimelighed kan forventes at have en negativ påvirkning på Servicen, GPIL's mulighed for at stille Servicen til rådighed for andre Sælgere eller Sælgers implementering af Servicen (bemærk, at et sådant varsel på ingen måde fritager Sælger for dennes forpligtelser i henhold til Aftalen).

  3.5 Teknisk support. Under forudsætning af Sælgers overholdelse af denne Aftale skal GPIL i hele Aftalens løbetid tilbyde Sælger teknisk support af Servicerne i henhold til GPIL's retningslinjer for support, som er gældende for Servicen. Inden Sælger sender anmodninger om support til GPIL, skal Sælger først foretage rimelige tiltag for at rette fejl, nedbrud eller afbrydelser af netværksforbindelser i sin egen software og på sit eget udstyr uden eskalering til GPIL. Herefter kan Sælger sende en skriftlig anmodning om teknisk support i overensstemmelse med GPIL's retningslinjer og fremgangsmåder for support. Sælger skal tilbyde support til Køberne for sin egen regning.

 7. YDERLIGERE VILKÅR FOR SERVICEN
 8. 4.1 GPIL er et betalingsinstitut. Sælger anerkender og accepterer, at:

  4.1.1 GPIL udbyder Servicen for at muliggøre behandling af Betalingstransaktioner i forbindelse med Køberes Produktkøb

  4.1.2 GPIL kun behandler Betalingstransaktioner på vegne af Sælger, ikke på vegne af Købere

  4.1.3 GPIL ikke accepterer indbetalinger, og

  4.1.4 Penge, der opbevares hos GPIL eller dennes tjenesteudbydere (herunder udbydere af banktjenester) i forbindelse med behandlingen af Betalingstransaktioner, opbevares ikke som indbetalinger.

  4.2 Ingen påtegning. GPIL giver ingen garanti eller erklæring i forbindelse med:

  4.2.1 Sikkerheden, kvaliteten, nøjagtigheden, pålideligheden, integriteten eller lovligheden af Produkter

  4.2.2 Sandheden eller nøjagtigheden af beskrivelsen af Produkter, oplysninger om Køber, rådgivning, erklæringer, tilbud, forslag, påstande, data eller andre oplysninger (samlet kaldet "Indhold"), som vises eller distribueres, købes eller betales via Servicen eller Google-websites.

  I henhold til Aftalen kan GPIL, dog uden at være forpligtet til det, redigere, ændre, afvise at sende eller fjerne alt eller dele af Indhold, som GPIL betragter som anstødeligt, fejlagtigt, ulovligt, svigagtigt eller i strid med Aftalen.

  4.3 Købers identitet. GPIL har intet ansvar over for Sælger for at undersøge baggrunden for eller for at bekræfte identiteten af Købere. GPIL kan levere systemer til feedback eller bedømmelse i Servicen for at hjælpe Sælger med at evaluere Købere eller for at hjælpe andre Købere med at evaluere Sælger. Sælger anerkender, at sådanne systemer til feedback eller bedømmelse udelukkende repræsenterer meninger fra tredjeparter, og at de ikke repræsenterer GPIL's meninger, erklæringer eller garantier.

  4.4 Bekræftelse af Sælgers identitet – krav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Sælger anerkender, at GPIL udbyder og fortsat vil udbyde Servicen til Sælger, forudsat at Sælger består alle kontroller vedrørende identitet og behørig omhu, som GPIL måtte foretage, og at Sælger overholder kravene fra GPIL samt i lovgivningen vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Identitetskontrol kan omfatte kreditvurdering; kontrol af tiltag mod hvidvaskning af penge i henhold til relevant lovgivning; kontrol, som kræves af kortselskaber samt kontrol i henhold til relevante lovmæssige krav. Sælger skal på anmodning hjælpe GPIL med at foretage sådanne kontroller og vurdere overholdelsen af krav om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, for eksempel ved at tilvejebringe de yderligere oplysninger til bekræftelse af registrering og identitet, som GPIL måtte kræve. Sælger indvilger i, at GPIL deler og indhenter oplysninger, der vedrører Sælger, med og fra relevante tredjeparter, så GPIL kan udvise behørig omhu og foretage relevant identitetskontrol. Manglende overholdelse af denne betingelse, f.eks. hvis Sælger ikke giver de oplysninger, som GPIL skal bruge til at bekræfte identitet, eller undlader at hjælpe med at vurdere overholdelsen af krav vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kan føre til øjeblikkelig suspendering af Sælgers brug af Servicen og ophør af denne Aftale.

  4.5 Tvister. Sælger anerkender og accepterer, at:

  4.5.1 GPIL ikke er en part i og ikke er ansvarlig for Tvister, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i Behandling af tilbageførsel, reglerne fra kortselskaber eller -netværk eller irsk lovgivning relateret til selve betalingsprocessen

  4.5.2 Sælger i tilfælde af en Tvist skal overholde de politikker for tvister, som GPIL til enhver tid gør tilgængelige, og

  4.5.3 Proceduren i stykke 4.6 og 4.7 skal følges i tilfælde af en Tvist angående Servicen.

  Desuagtet 4.5.1 eller 4.5.2 herover stiller GPIL en række værktøjer til rådighed med henblik på at understøtte en Sælger og en Køber i at løse tvister. Hvis en Sælger og en Køber ikke er i stand til at løse en Tvist, kan GPIL muligvis mægle i tvisten, hvis en af parterne anmoder om bistand. Ved en sådan anmodning vil GPIL eventuelt gennemgå tvisten efter eget skøn og foreslå en ikke-bindende løsning.

  4.6 Tvister angående Servicen. GPIL vil til enhver tid undersøge Tvister angående Servicen, forudsat at Sælger yder rimelig assistance til GPIL, når GPIL anmoder herom.

  4.7 En Tvist angående Servicen bør i første instans sendes til GPIL's Hjælp. Du kan få flere oplysninger om Hjælp på https://support.google.com/payments. Hvis du ikke mener, at Tvisten angående Servicen løses tilfredsstillende, kan den sendes videre til den irske Financial Services Ombudsman, forudsat at Sælger opfylder kriterierne for kvalificering. Du finder flere oplysninger om Financial Services Ombudsman på https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Anmodninger om returnering. Sælger skal opbevare original dokumentation for hver enkelt transaktion i minimum 6 (seks) måneder fra datoen for den pågældende transaktion og beholde kopier af alle sådanne data i mindst 18 (atten) måneder fra datoen for den pågældende transaktion.

 9. BRANDELEMENTER
 10. 5.1 Licens til GPIL's Brandelementer. I henhold til nærværende Aftales vilkår og betingelser giver GPIL Sælger en begrænset, ikke-eksklusiv licens til (uden ret til viderelicensering) i Aftalens løbetid at vise de GPIL-Brandelementer, som GPIL har gjort tilgængelige for Sælger til brug ene og alene i forbindelse med implementeringen og promoveringen af Servicen på Sælgers website. Al implementering af Servicen på en Sælgers website og brug af relevante logoer for Brandelementer, som GPIL har gjort tilgængelige for Sælger, skal i denne Aftales løbetid altid overholde retningslinjerne og politikkerne for branding og tilskrivning, som findes på https://www.google.com/permissions/guidelines (og som til enhver tid kan opdateres af Google eller GPIL). Desuagtet om noget er modstridende, kan GPIL tilbagetrække den givne licens i henhold til nærværende stykke ved forudgående varsel til Sælger, således at Sælger har rimelig tid til at stoppe brugen af de pågældende Brandelementer.

  5.2 Licens til Sælgers Brandelementer. Underlagt nærværende Aftales vilkår og betingelser giver Sælger GPIL, Google og deres tilknyttede virksomheder en begrænset, ikke-eksklusiv (undtaget hvad der er angivet i nærværende stykke) licens (uden ret til viderelicensering) i hele Aftalens løbetid til at vise Sælgers Brandelementer i forbindelse med Servicen og for at overholde deres forpligtelser i henhold nærværende Aftale.

  5.3 De enkelte parter ejer enhver rettighed, adkomst og interesse, herunder, uden begrænsning, alle Immaterielle rettigheder, relateret til deres respektive Brandelementer. Med undtagelse af den begrænsning, der er udtrykkeligt angivet i Aftalen, kan ingen af parterne tildele, og den anden part kan ikke erhverve, nogen rettighed, adkomst eller interesse (herunder, uden begrænsning, stiltiende licenser) til eller i den anden parts Brandelementer. Al GPIL's brug af Sælgers Brandelementer (herunder goodwill tilknyttet hertil) skal ske til fordel for Sælger, og al Sælgers brug af GPIL's Brandelementer (herunder goodwill tilknyttet hertil) skal ske til fordel for Google og GPIL. Ingen af parterne må anfægte eller hjælpe andre med at anfægte den anden parts Brandelementer (medmindre dette sker for at beskytte denne parts rettigheder vedrørende partens egne Brandelementer) eller den anden parts registrering af Brandelementer, og ingen af parterne må forsøge at registrere Brandelementer eller domænenavne, som er meget lig den anden parts.

  5.4 Offentlig omtale. Ingen af parterne må udsende en offentlig meddelelse om eksistensen eller indholdet af denne Aftale uden den anden parts forudgående skriftlige godkendelse. Desuagtet ovenstående kan GPIL, Google og deres tilknyttede virksomheder medtage Sælgers Brandelementer i præsentationer, marketingmateriale, pressemeddelelser og på kundelister (herunder, uden begrænsning, kundelister på Google-websites og screenshots af Sælgers implementering af Servicen). GPIL skal give Sælger et eksempel på denne brug, hvis Sælger anmoder om dette.

 11. SERVICEGEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER
 12. 6.1 Servicegebyrer. Sælger betaler de gebyrer, der er angivet i Servicevilkårene for den pågældende Google-markedsplads. Rabatter på gebyrer eller fraskrivelse af gebyrer, der tilbydes af GPIL for servicen, gælder ikke for de gebyrer, der er angivet i Servicevilkårene for den pågældende Google-markedsplads. Der er ingen gebyrer forbundet med behandling af betaling af donationer til velgørenhed.

  6.2 Betalingsvilkår, månedlig betalingsplan. GPIL foretager alle kommercielt rimelige tiltag for elektronisk at overføre midler til betalingstransaktioner, der er indsendt til Sælger inden for en kalendermåned, til Sælgers Afregningskonto, inden den 15. dag i den efterfølgende kalendermåned er omme. Efter GPIL's skøn og uden forudgående varsel til Sælger kan der overføres penge til Sælgers Afregningskonto oftere end én gang om måneden. Sælger kan desuden til enhver tid anmode om overførsel af midlerne ved at kontakte GPIL via Hjælp til Sælgere. Desuagtet ovenstående er GPIL ikke forpligtet til at overføre penge til Sælgers Afregningskonto:

  6.2.1 For nogen Betalingstransaktion, som GPIL ikke har modtaget det fulde endelige beløb i likvide midler for, hvis Sælger ikke indhenter midlerne i løbet af en tilbageholdelse for autorisation som angivet i Programpolitikkerne

  6.2.2 Hvis Køberen har fremsat krav om refusion eller anden form for tilbageførsel

  6.2.3 Hvis GPIL efter rimeligt skøn mener, at transaktionen:

  (a) Er fejlagtig

  (b) Indebærer misligholdelse, bedrageri eller gennemføres ved hjælp af svigagtige eller ugyldige midler (herunder, uden begrænsning, svigagtig brug af kreditkort, debetkort eller andre betalingsmidler), som ikke udtrykkeligt at angivet i Politikken for betalingsgaranti

  (c) Overtræder gældende lovgivning

  (d) Overtræder nærværende Aftale eller Servicevilkårene for Køber eller

  (e) Overtræder GPIL's og/eller Servicens gældende politikker.

  6.2.4 Hvis GPIL har brug for yderligere oplysninger fra Sælger for at opfylde kravene om identitetsbekræftelse eller bekæmpelse af hvidvaskning af penge i henhold til stykke 4.4.

  (a) Sælger accepterer at samarbejde med GPIL og tilvejebringe de oplysninger, som GPIL med rimelighed måtte forlange i forbindelse med dennes undersøgelse af forhold, som er angivet i nærværende stykke.

  (b) Som foreskrevet i stykke 2.11 kan transaktionerne også forsinkes på grund af GPIL's overholdelse af sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, herunder hvis GPIL mistænker, at der er bedrageri involveret i transaktionen.

  (c) Forudsat at det ikke strider imod loven eller rimelige sikkerhedsprocedurer, sender GPIL oplysninger til Sælger vedrørende den mislykkede behandling af en Betalingstransaktion i henhold til stykke 6.2.

  6.3 Sælger accepterer, at Købere har ret til tilbageførsel i henhold til kortselskabernes regler og/eller aftalen med indehaveren af Finansieringsmetoden (herunder et Mobilselskab), og GPIL kan, men er ikke forpligtet til at videresende tilbageførsler til Sælger.

  6.4 GPIL kan modregne enhver betalingsforpligtelse, som GPIL måtte have over for Sælgeren i henhold til denne Aftale, i forhold til:

  6.4.1 Servicegebyrer, som Sælger skylder

  6.4.2 Overskydende beløb, som Sælger har fået betalt på grund af en senere refusion, tilbageførsel eller anden form for justering af tidligere Betalingstransaktioner, og

  6.4.3 Ethvert andet beløb, som Sælger skylder GPIL i henhold til denne Aftale eller en hvilken som helst anden aftale. Såfremt Sælger pådrager sig en negativ saldo (dvs. som følge af negative justeringer, der overstiger afviklingsprovenuet for en bestemt periode), kan GPIL debitere Afregningskontoen for det beløb, der udgør den negative saldo. GPIL kan endvidere vælge at fakturere Sælger ethvert beløb, som Sælger skylder i henhold til denne Aftale, og som har umiddelbart forfald og skal betales.

  6.5 GPIL kan trække eventuelle gældende Servicegebyrer og andre gældende gebyrer fra beløbet for enhver Betalingstransaktion.

  6.6 Reservekrav. GPIL kan til enhver tid midlertidigt eller permanent pålægge Sælger et Reservekrav, når Sælger anvender Servicen. Situationer, hvor GPIL kan pålægge et Reservekrav, kan omfatte følgende (men er ikke begrænset til):

  6.6.1 Sikring af, at der er nok penge tilgængelige for GPIL i tilfælde af tilbageførsler eller andre af Sælgers forpligtelser, som måtte opstå i forbindelse med Betalingstransaktioner

  6.6.2 En væsentlig ændring i Sælgers økonomiske forhold eller dennes betalingshistorik hos kreditorer, herunder, uden begrænsning, situationer, hvor Sælger ikke effektivt kan fortsætte sin virksomhed, eller hvis Sælger misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale eller kortselskabets eller -netværkets regler

  6.6.3 Hvis Sælger modtager omfattende tilbageførsler efter GPIL's skøn

  6.6.4 En væsentlig ændring i Sælgers virksomhed eller produktlinjer eller

  6.6.5 Hvor GPIL har rimelig grund til at tro, at GPIL vil blive holdt ansvarlig over for tredjeparter for foreløbig eller endelig kreditydelse til Sælger.

  GPIL er ikke ansvarlig over for Sælger eller tredjeparter for eventuelle tab, som Sælger måtte lide som følge af indførelsen af transaktionsgrænser eller Reservekrav eller tilbageførsler eller andre tilbagebetalinger.

  6.7 Refusioner og Justeringer. Sælger vil opretholde en retfærdig politik med hensyn til returnering/annullering af varer eller servicer og justering af Betalingstransaktioner, undtagen med nøjagtigt det beløb, der kræves for at godtgøre Køber for porto i forbindelse med dennes returnering af varen. Sælger oplyser Køberne om sin politik for returnering/annullering. Hvis Sælger tillader prisændringer, returnering af Produkter eller annullering af Produkter i forbindelse med en Betalingstransaktion, skal Sælger indlede en kreditudstedelse til Køberen inden for tre (3) dage, efter at Sælger har modtaget Købers anmodning om en sådan refusion/justering. Beløbet for refusionen/ændringen må ikke overstige det beløb, der angives som det samlede beløb i den oprindelige Betalingstransaktion, undtagen med nøjagtigt det beløb, der kræves for at godtgøre Køber for porto i forbindelse med dennes returnering af varen. Sælger må ikke modtage kontanter eller anden betaling eller andet vederlag fra Køber for forberedelse af en refusion til Køber. Sælger må heller ikke give kontant refusion til en Køber i forbindelse med et Produkt, som er betalt med en Betalingstransaktion, medmindre dette er et lovkrav.

  6.8 Hvis Sælger giver en refusion ved hjælp af andre metoder end Servicen, påhviler ansvaret for en eventuel tilbageførsel via Servicen i forbindelse med Betalingstransaktionen stadig Sælger. Sælger anerkender, at selv hvis dennes politik vedrørende returneringer/annulleringer ikke giver mulighed for returneringer eller annulleringer, kan der stadig forekomme tilbageførsler i forbindelse med transaktionerne. GPIL kan afvise eller udskyde en anmodning om refusion fra Sælger via Servicen, hvis GPIL ikke er i stand til at skaffe tilstrækkelige midler fra Sælger til dækning af refusionen. Hvis Sælgers refusionspolitik forbyder returnering under visse omstændigheder, kan Sælger pålægges at godtgøre Køber i henhold til GPIL's politikker og kortselskabets regler. Hvis Sælger ved en fejltagelse udsteder en refusion, kan GPIL opkræve et gebyr fra Sælger for omkostningerne i forbindelse med GPIL's rimelige tiltag for at rette fejlen.

  6.9 Afgifter og andre Gebyrer. Sælger skal betale eventuelle gældende afgifter, herunder i forbindelse med salg, anvendelse, løsøre, merværdi, forbrug, told, import eller stempel eller andre former for afgifter, som pålægges af myndighederne i forbindelse med transaktioner for servicer, som er underlagt denne Aftale, herunder bøder og renter, men ikke afgifter, som er baseret på GPIL's nettoindtægt. GPIL er ikke ansvarlig for og er ikke den part, der opkræver afgifter for salg eller indtægt eller andre afgifter i forbindelse med Betalingstransaktioner. Når GPIL har den juridiske forpligtelse til at opkræve eventuelle gældende afgifter, vil det relevante beløb blive faktureret til og betalt af Sælger senest netto 30 (tredive) dage fra datoen for fakturaen eller anden underretning. Sælger skal straks udlevere en sådan dokumentation til GPIL i henhold til gældende krav fra myndighederne, så GPIL kan behandle betalingerne ifølge nærværende Aftale (herunder, uden begrænsning, et gyldigt certifikat for Sælgers undtagelse fra forpligtelser til at betale afgifter, som er godkendt af den relevante myndighed), og GPIL kan tilbageholde betalinger, som skal foretages ifølge nærværende Aftale, indtil Sælger har udleveret denne dokumentation. Sælger skal straks udlevere originaler eller certificerede kopier af alle afgiftsbetalinger eller andre tilstrækkelige beviser på afgiftsbetalinger til GPIL, når disse betalinger foretages af Sælger i henhold til denne Aftale.

  6.10 Købers valuta. En Google-markedsplads kan tillade, at Sælger angiver købspriser for Sælgers Produkter, og at en Køber køber Sælgers Produkter i en anden valuta end den, der anvendes på Sælgers Afregningskonto ("Købstransaktion i Købers valuta"). Ved Købstransaktioner i Købers valuta betales Sælger af GPIL i den valuta, der anvendes på Sælgers Afregningskonto, baseret på en valutakurs, der anvendes for Købesummen (angivet i Købers valuta) på det tidspunkt, hvor Betalingstransaktionen af Sælger indsendes til behandling hos GPIL. Valutakursen fastlægges af en finansiel institution, der anvendes af GPIL til beregning af valutakurser, og den kan justeres afhængigt af markedsvilkårene, uden at Sælger informeres. Hvis en Købstransaktion i Købers valuta efterfølgende bliver genstand for refusion, tilbageførsel eller andre former for justering, vil GPIL anvende den samme valutakurs og valuta, der blev anvendt ved den oprindelige Købstransaktion i Købers valuta, ved beregning af Sælgers forpligtelse i forbindelse med refusion, tilbageførsel eller anden justering.

  6.11 For at undgå tvivl meddeles det, at GPIL ikke betaler renter til Sælger i forbindelse med en saldo på Sælgers Indløsningskonto.

 13. FORTROLIGHED, DATABESKYTTELSE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER
 14. 7.1 Fortrolighed. Sælger må ikke videregive eller forårsage videregivelse af fortrolige og/eller ejendomsretslige oplysninger tilhørende GPIL uden forudgående skriftligt samtykke fra GPIL, medmindre dette er lovkrav eller myndighedskrav, eller medmindre de videregives til Sælgers medarbejdere, agenter, repræsentanter eller leverandører, som skal have adgang til sådanne oplysninger for at agere i henhold til denne Aftale ("Autoriseret personale"), og som er bundet af en skriftlig aftale om ikke at videregive fortrolige eller ejendomsretslige oplysninger, som er givet til Sælger, til tredjepart. Sælger anerkender og accepterer, at Sælger er ansvarlig for handlinger og/eller undladelser, som en Autoriseret person foretager ved overtrædelse af denne paragraf. Sælger skal beskytte GPIL's fortrolige og ejendomsretlige oplysninger ved at udvise samme omhyggelighed (og intet mindre end rimelig omhyggelighed), som Sælger udviser for at beskytte sine egne fortrolige og ejendomsretslige oplysninger af lignende karakter mod uautoriseret brug, formidling eller offentliggørelse til uautoriserede tredjeparter. GPIL's fortrolige og ejendomsretslige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til:

  7.1.1 Al GPIL, Google og Googles tilknyttede virksomheders software, teknologi, programmering og dokumentation samt alle specifikationer, materialer og retningslinjer relateret til Servicen.

  7.1.2 Alle oplysninger, som er angivet i henhold til denne Aftale, herunder, uden begrænsning, materielle, immaterielle, visuelle, elektroniske, aktuelle eller fremtidige oplysninger såsom:

  (a) Erhvervshemmeligheder

  (b) Økonomiske oplysninger

  (c) Tekniske oplysninger, herunder research, udvikling, procedurer, algoritmer, data, design og knowhow

  (d) Virksomhedsoplysninger, herunder drift, planlægning, markedsføringsinteresser og produkter, samt

  (e) Andre oplysninger, som er angivet skriftligt af GPIL som "fortrolige" eller tilsvarende.

  7.1.3 GPIL's fortrolige og ejendomsretslige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som:

  (a) Er eller bliver offentligt tilgængelige uden Sælgers handling eller undladelse

  (b) Var i Sælgers retmæssige besiddelse inden videregivelsen, og som ikke var givet til Sælger af GPIL eller GPIL's tilknyttede virksomheder

  (c) Er lovligt videregivet til Sælger af en tredjepart uden begrænsning i forhold til Sælgers videregivelse, og hvor Sælger ikke var bekendt med, at oplysningerne var GPIL's fortrolige eller ejendomsretslige oplysninger, og

  (d) Er udviklet selvstændigt af Sælger uden overtrædelse af denne Aftale.

  7.2 Sælger må ikke videregive, bruge, overføre eller dele (herunder med det formål at sende uopfordrede meddelelser) oplysninger om Køber, medmindre det er til behandling af transaktionen, som Køberen har anmodet om, og til opretholdelse af Købers konto hos Sælger, eller som det på anden vis udtrykkeligt er tilladt i Google Payments' programpolitikker og retningslinjer. Sælger anerkender og accepterer, at Køberoplysninger, der modtages fra Google og/eller GPIL i forbindelse med Servicen, er underlagt Erklæring om privatliv for Google Payments, og Sælger accepterer, at denne ikke vil bruge eller dele Køberoplysninger, der er indhentet hos GPIL på nogen måde, der strider mod Erklæring om privatliv for Google Payments. GPIL kan også give oplysninger i forbindelse med gældende retslige skridt såsom vidneindkaldelser, ransagningskendelser og retskendelser eller for at fastslå eller håndhæve GPIL's juridiske rettigheder eller forsvare juridiske krav. GPIL er ikke forpligtet til at returnere, destruere Sælgers fortrolige oplysninger ej heller dokumentere destrueringen heraf. Dog må GPIL ikke udnytte Sælgers fortrolige oplysninger på anden måde end foreskrevet i denne Aftale.

  7.3 Loginoplysninger. Sælger er ansvarlig for og skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at holde sine Loginoplysninger fortrolige. Sælger accepterer hurtigst muligt at underrette GPIL, efter at denne er blevet opmærksom på tab, tyveri, uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret brug af dennes Loginoplysninger eller ethvert andet sikkerhedsbrud i forbindelse med Servicen via "Kontakt os" under Hjælp til Købere.

  7.4 Sælger erklærer og garanterer, at alle funktionærer, medarbejdere, agenter, repræsentanter og andre personer med adgang til dennes Loginoplysninger er godkendt af Sælger til at bruge Servicen, og at Sælger er juridisk bundet af dette.

  7.5 Immaterielle rettigheder. GPIL og GPIL's licensgivere ejer enhver rettighed, adkomst og interesse i relation til Servicen, herunder, uden begrænsning, alle Immaterielle rettigheder vedrørende Servicen (og alle afledte værker eller forbedringer heraf), herunder, men ikke begrænset til, al software, teknologi og dokumentation, alle oplysninger, materialer og retningslinjer samt alt indhold. Med undtagelse af de begrænsede brugsrettigheder, der udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, erhverver Sælger ingen rettighed, adkomst eller interesse i forbindelse med Servicen eller Immaterielle rettigheder relateret til Servicen og/eller GPIL's Brandelementer.

  7.6 Transaktionsoplysninger. Sælger vil udvise rimelig omhu for at forhindre offentliggørelse af transaktionsoplysninger, medmindre loven kræver det, bortset fra til Sælgers agenter og leverandører med det formål at hjælpe Sælger med at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Sælger vil også overholde alle rimelige branchestandarder for datasikkerhed og databeskyttelse med hensyn til transaktions- og Køberoplysninger.

  7.7 Sælger vil overholde alle rimelige branchestandarder for datasikkerhed og databeskyttelse med hensyn til transaktions- og Køberoplysninger.

 15. GARANTIER
 16. 8.1 Hver part erklærer og garanterer, at denne har fuld bemyndigelse og autoritet til at indgå denne Aftale.

  8.2 Det er en betingelse for denne Aftale, og Sælger garanterer over for GPIL, at Sælger:

  8.2.1 Såfremt denne er en enkeltperson, er mindst 18 år gammel

  8.2.2 Ejer og administrerer Sælgers websites og

  8.2.3 I Aftalens løbetid har opretholdt og fortsat opretholder alle rettigheder, godkendelser og licenser, som kræves for at Sælger må implementere Servicen.

  8.3 Sælger garanterer over for GPIL, at:

  8.3.1 Sælgers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale ikke udgør en overtrædelse eller misligholdelse af aftaler, hvor Sælger er en part

  8.3.2 Sælger overholder alle love, regler og forordninger, som gælder for eller på anden måde er tilknyttet Sælgers brug af Servicen

  8.3.3 Sælger ikke vil forsøge at indlede eller modtage en Betalingstransaktion ved hjælp af Servicen, der er eller ville være ulovlig i henhold til nogen gældende lov

  8.3.4 Sælger overholder alle love og regler, som gælder for salget af Produkter og dennes forhold til Købere, herunder, uden begrænsning, Direktivet om elektronisk handel (Direktiv 2000/31/EF) og EU's 2013-regulativ vedrørende forbrugeroplysninger, annullering og andre rettigheder, samt

  8.3.5 Betalingsordren Sælger bekendt er fri for enhver væsentlig ændring, som ikke er godkendt af Køber.

  8.4 GPIL garanterer over for Sælger, at Servicerne udbydes med rimelig omhyggelighed og kompetence.

  8.5 GPIL garanterer ikke, at Servicerne lever op til alle Sælgers krav, eller at driften af Servicerne sker uforstyrret, fri fra virus, sikkert eller fejlfrit.

  8.6 GPIL er ikke ansvarlig for misligholdelse af vilkår i denne Aftale, herunder erklæringer, betingelser eller garantier, hvis misligholdelsen skyldes, at Sælger har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale.

  8.7 Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår gælder for Servicerne eller andre servicer udbudt af GPIL i henhold til denne Aftale, medmindre disse er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. I henhold til stykke 9.1.2 gælder der ingen stiltiende betingelser, garantier eller øvrige vilkår (herunder stiltiende vilkår vedrørende tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller overensstemmelse med beskrivelse).

 17. ANSVARSBEGRÆNSNING
 18. 9.1 Intet i denne Aftale fraskriver eller begrænser parternes ansvar for:

  9.1.1 Død eller personskade, der skyldes uagtsomhed fra en af parterne eller deres embedsmænd, agenter eller ansatte

  9.1.2 Bedrag eller svigagtig fremsættelse af urigtige oplysninger

  9.1.3 Overtrædelse af stiltiende betingelser vedrørende adkomst eller sikring mod andres bedre ret og/eller

  9.1.4 Misbrug af fortrolige oplysninger.

  9.2 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, fraskriver eller begrænser intet i denne Aftale parternes ansvar for overtrædelse af den anden parts Immaterielle rettigheder eller ansvar i henhold til stykke 10.

  9.3 I henhold til stykkerne 9.1 og 9.2 er ingen af parterne ansvarlige i eller uden for aftaleforhold (herunder, uden begrænsning, uagtsomhed), under udarbejdelse af kontrakt eller andre erklæringer (udover svigagtig fremsættelse af urigtige oplysninger) eller på anden måde som følge af eller i forbindelse med denne Aftale for:

  9.3.1 Økonomiske tab (herunder, uden begrænsning, tab af omsætning, fortjeneste, kontrakter, data, forretning, forventede besparelser)

  9.3.2 Omkostninger til erstatningsservice

  9.3.3 Tab af goodwill eller omdømme eller

  9.3.4 Særlige eller indirekte tab og driftstab,

  som den pågældende part pådrager sig på grund af eller i forbindelse med denne Aftale, uanset om sådanne tab er taget i betragtning af parterne på datoen for denne Aftale.

  9.4 I henhold til stykkerne 9.1, 9.2, 9.3 og 9.5 er de respektive parters samlede ansvar for de enkelte År i forbindelse med alle hændelser eller en række forbundne hændelser, der sker inden for det pågældende År, i forbindelse med denne Aftale (uanset om ansvaret opstår på grund af misligholdelse af kontrakten, uagtsomhed eller af andre årsager) begrænset til 125 % af Sælgers betalte eller skyldige Servicegebyr til GPIL i det umiddelbart foregående År eller 30.000 EUR, afhængig af hvad der er højest.

  9.5 I henhold til stykkerne 9.1, 9.2 og 9.3 er de respektive parters samlede ansvar, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne Aftale (uanset om ansvaret opstår på grund af misligholdelse af kontrakten, uagtsomhed eller af andre årsager), begrænset til 300.000 EUR.

  9.6 Begge parter anerkender og accepterer, at risikofordelingen i henhold til nærværende stykke 9 afspejles i Servicens art og beløb, der er skyldige af hver part i henhold til denne Aftale.

  9.7 Undtagen i tilfælde, hvor GPIL ikke har givet tilstrækkelige relevante transaktionsoplysninger til Sælger, er Sælger kun berettiget til oprejsning i henhold til stykkerne 9.8, 9.9 og 9.10, hvis Sælger underretter GPIL i overensstemmelse med stykke 12 uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder ikke senere end tretten (13) måneder efter debiteringsdatoen, efter at være blevet bekendt med uautoriserede eller forkert udførte transaktioner.

  9.8 Behandling af forkert udførte Betalingstransaktioner. GPIL er ansvarlig over for Sælger for den korrekte overførsel af Sælgers Betalingsordre i forbindelse med en Betalingstransaktion og skal øjeblikkeligt overføre Betalingsordren igen og efter anmodning træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at spore Betalingstransaktionen og underrette Sælger om udfaldet.

  9.9 Behandling af uautoriserede Refusionstransaktioner. Undtagen i tilfælde med bedrag fra Sælgers side vil GPIL refundere beløbet for uautoriserede Refusionstransaktioner, der ikke er autoriseret i overensstemmelse med stykke 6.7, herunder gældende gebyrer, til Sælgers Afregningskonto.

  9.10 Behandling af forkert udførte Refusionstransaktioner. Medmindre GPIL kan bevise, at den relevante transaktion er udført korrekt, skal GPIL uden unødig forsinkelse refundere beløbet for Refusionstransaktionen samt gældende gebyrer i forbindelse med transaktionen til Sælgers Afregningskonto. I alle tilfælde vil GPIL på Sælgers anmodning træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at spore transaktionen og underrette Sælger om udfaldet.

 19. SKADESLØSHOLDELSE
 20. 10.1 I henhold til stykke 10.2 vil Sælger skadesløsholde, forsvare og friholde GPIL, Google og deres tilknyttede virksomheder og/eller andre udbydere af finansielle services, som GPIL har en aftale med i forbindelse med Servicerne (de "Skadesløsholdte personer"), for tab i forbindelse med krav fra tredjepart, der rettes mod Skadesløsholdte personer, og enhver form for ansvar, tab og udgifter (herunder tildeling af erstatning, forlig og rimelige advokatsalærer), som de Skadesløsholdte personer pådrager sig på grund af eller i forbindelse med:

  10.1.1 Sælgers websites

  10.1.2 Sælgers Brandelementer

  10.1.3 Sælgers brug af Servicen på anden måde end tilladt i henhold til denne Aftale og

  10.1.4 Produkter, som en Køber har forsøgt at erhverve sig, har hensigter om at erhverve sig eller har erhvervet sig via Servicen.

  10.2 Sælgers forpligtelser i henhold til stykke 10.1 gælder kun, hvis den Skadesløsholdte part:

  10.2.1 Straks underretter Sælger om indsigelsen

  10.2.2 Giver Sælger rimelige oplysninger, hjælp og samarbejde ved forsvar af søgsmål eller retshandling og

  10.2.3 Giver Sælger fuld kontrol og bemyndigelse over forsvaret og afgørelsen på indsigelsen. Den skadesløsholdte part har ret til efter eget valg og for egen regning at udpege en advokat, der skal fungere som rådgiver

  11.3 I henhold til resten af nærværende stykke 10 skal GPIL stå for forsvaret eller efter eget valg indgå forlig i retssager, der føres af tredjepart mod Sælger, og som er baseret på eller på anden måde opstået på grund af en påstand om, at enten GPIL's eller Googles teknologi, der bruges til at levere Servicerne, eller andre af Googles Brandelementer, krænker nogen form for ophavsret, erhvervshemmelighed eller varemærke tilhørende en sådan tredjepart.

  10.4 GPIL er under ingen omstændigheder forpligtet eller ansvarlig i henhold til stykke 10.3 på grund af:

  10.4.1 Brug af Betafunktioner

  10.4.2 Brug af Servicerne eller Googles Brandelementer i ændret form eller i kombination med materiale, der ikke er stillet til rådighed af GPIL, eller

  10.4.3 Indhold, oplysninger eller data, der leveres til GPIL, Google eller deres tilknyttede virksomheder af Sælger, andre Kunder eller tredjeparter.

  10.5 GPIL's forpligtelser i henhold til stykke 10.3 gør sig kun gældende, hvis Sælger:

  10.5.1 Straks underretter GPIL om indsigelsen

  10.5.2 Giver GPIL rimelige oplysninger, hjælp og samarbejde ved forsvar af søgsmål eller retshandling og

  10.5.3 Giver GPIL fuld kontrol og bemyndigelse over forsvaret og afgørelsen på indsigelsen. Den skadesløsholdte part har ret til efter eget valg og for egen regning at udpege en advokat, der skal fungere som rådgiver

  10.6 GPIL kan efter eget og rimeligt skøn bringe Kundens fortsatte brug af Servicer eller GPIL's Brandelementer til ophør, hvis de angiveligt eller af GPIL menes at krænke tredjeparters Immaterielle rettigheder.

  10.7 Nærværende stykke 10 angiver parternes fuldstændige ansvar og eneste afhjælpning for så vidt angår krænkelse af tredjeparts Immaterielle rettigheder.

 21. VARIGHED OG OPHÆVELSE
 22. 11.1 Nærværende Aftale gælder fra Ikrafttrædelsesdatoen, indtil den ophæves i overensstemmelse med de bestemmelser, der er angivet heri.

  11.2 Ophævelse. Sælgere kan opsige nærværende Aftale straks og uden gebyr inden for 14 (fjorten) dage efter Ikrafttrædelsesdatoen ved at give GPIL besked herom. Derefter kan GPIL, i det omfang loven tillader det, til enhver tid opsige nærværende Aftale med mindst 2 (to) måneders varsel, medmindre en kortere periode er foreskrevet i Aftalen, mens Sælger til enhver tid kan opsige nærværende Aftale uden gebyr og med mindst 1 (én) måneds varsel.

  11.3 Begge parter kan suspendere opfyldelsen og/eller opsige hele eller dele af Aftalen og med øjeblikkelig virkning, hvis:

  11.3.1 Den anden part i væsentlig grad misligholder vilkår i Aftalen, og det ikke er muligt at afhjælpe denne misligholdelse, eller

  11.3.2 Den anden part i væsentlig grad misligholder vilkår i Aftalen, og det er muligt at afhjælpe denne misligholdelse, men den anden part undlader at gøre dette inden for 30 (tredive) dage efter modtagelse af en meddelelse herom.

  11.4 Begge parter kan opsige denne Aftale uden varsel, hvis:

  11.4.1 Der afholdes skiftesamling for den anden part, eller der foreslås et arrangement eller en samling med eller for dennes kreditorer (herunder en rekonstruktionsplan som defineret i virksomhedsloven af 2014) af eller i forbindelse med den anden part

  11.4.2 En panthaver, modtager, administrativ modtager, administrator (uanset om denne udpeges af retten eller på andre måder) eller andre lignende personer udpeges til at tage eller tager besiddelse af, eller der foretages udlæg, fogedforretning eller andre processer, der pålægges eller gennemtvinges, (og som ikke afvikles inden for syv (7) dage) i, hele eller en væsentlig del af den anden parts aktiver

  11.4.3 Den anden part ophører med at drive virksomhed eller ikke er i stand til at betale sin gæld inden for det beskrevne i den britiske konkurslovs paragraf 123 eller paragrafferne 222-224 (Insolvency Act 1986) eller ikke synes at have rimelig udsigt til at være i stand til at betale en gæld inden for det beskrevne i den pågældende lovs paragraf 268

  11.4.4 Den anden part eller dennes ledelse, kreditorer eller indehaveren af en kvalificerende generelpant giver besked om dennes intention om at udpege eller anmoder retten om at udpege en administrator

  11.4.5 Der præsenteres en begæring (som ikke ophæves inden for 28 (otteogtyve) dage), eller der vedtages en beslutning eller ordre om administration, afvikling, konkurs eller opløsning af den anden part

  11.4.6 En hændelse, der svarer til ovenstående, sker for den anden part i enhver jurisdiktion, hvor denne part er registreret som virksomhed eller har adresse eller driver virksomhed eller råder over aktiver

  11.4.7 Der sker en Ledelsesoverdragelse hos Sælger, eller Sælger sælger en væsentlig del af sine aktiver. I nærværende stykke angiver betegnelsen "Ledelse" den situation, hvor en eller flere personer eller repræsentanter har direkte eller indirekte beføjelser til at lede eller påvirke en anden persons handlinger, og "Ledelsesoverdragelse" skal fortolkes i overensstemmelse med dette, eller

  11.4.8 Der sker en hændelse eller foretages en retshandling i forhold til Sælger i den jurisdiktion, som Sælger er underlagt, som har en effekt svarende til eller lignende de hændelser, der er nævnt i nærværende stykke 11.4.

  11.5 Suspendering af Service i forbindelse med Betalingstransaktioner. GPIL kan øjeblikkeligt suspendere Sælgers brug af Servicen, hvis:

  11.5 Sælger misligholder denne Aftale (herunder en af politikkerne, f.eks. Google Payments' programpolitikker og retningslinjer, som der henvises til i dette dokument), eller

  11.5.2 Sælgers brug af Servicen efter GPIL's rimelige skøn skaber en risiko for økonomisk skade eller tab af goodwill for GPIL, Servicen og/eller de betalingskortsystemer, der bruges til behandling af Betalingstransaktioner, eller der er rimelig mistanke om bedrageri, hvidvaskning af penge eller andre ulovlige aktiviteter fra Sælgers side.

  11.6 Sælger kan midlertidigt suspendere Servicen med én Hverdags forudgående varsel til GPIL i en periode, hvis:

  11.6.1 Servicen oplever alvorlige fejl eller mangler, der i væsentlig grad påvirker primære funktioner i Servicen, indtil det tidspunkt, hvor GPIL retter disse fejl eller mangler, eller

  11.6.2 Sælgers virksomhed oplever en væsentlig negativ effekt som en direkte følge af Servicen, indtil det tidspunkt, hvor GPIL afhjælper eller mindsker en sådan væsentlig negativ effekt,

  såfremt Sælger i de enkelte tilfælde giver GPIL den dokumentation om den alvorlige fejl eller mangel eller væsentlige negative effekt, som GPIL anmoder om. Under en sådan suspendering af Servicen skal Sælger i god tro hjælpe GPIL med at løse sådanne problemer.

  11.7 Ved ophør af denne Aftale eller andet ophør af Sælgers brug af Servicen:

  11.7.1 I henhold til gennemførsel af relevante kontroller vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bedrageri og andre ulovlige aktiviteter samt en skønsmæssig debitering til bekræftelse på under 1 EUR kan GPIL tilbageholde midler til dækning af GPIL's forventning om potentielle tilbageførsler i op til 180 dage. Sælger forbliver ansvarlig for alle tilbageførsler og eventuelle andre forpligtelser, der måtte pålægges Sælger efter nærværende Aftales udløb eller ophør.

  11.7.2 Ophører alle rettigheder og licenser udstedt af GPIL øjeblikkeligt

  11.7.3 Ophører Sælgers rettigheder til at bruge GPIL's Brandelementer som tilladt i henhold til Aftalen øjeblikkeligt

  11.7.4 Skal Sælger øjeblikkeligt standse brugen af Servicen:

  (a) Til behandling af Betalingstransaktioner og

  (b) Til visning af GPIL's Brandelementer.

  11.7.5 Skal Sælger opfylde eventuelle udestående Produktkøb, og

  (i) Sælger skal returnere eller destruere (og dokumentere en sådan destruering af) alle kopier af fortrolige og/eller ejendomsretslige oplysninger, der tilhører GPIL, og som er i Sælgers besiddelse.

  11.8 GPIL kan forbyde Sælger adgang til Servicen, herunder, uden begrænsning, ved at deaktivere Sælgers brugernavn og adgangskode og nægte Sælger (eller dennes moderselskab, tilknyttede virksomheder eller datterselskaber eller dennes eller disses efterfølgere, eller hvis Sælger er en enkeltperson, dennes familiemedlemmer eller bekendte) adgang til Servicen fremover.

  11.9 Desuagtet den resterende del af Aftalen skal alle bestemmelser, som skal være gyldige eller forpligte begge parter efter hele eller dele af Aftalens ophør eller overførsel eller overdragelse, herunder, men ikke begrænset til, stykke 7 (Fortrolighed) forblive i kraft efter denne Aftales ophør i det omfang, som loven tillader det. Denne Aftales ophør påvirker ikke de af parternes rettigheder og forpligtelser, der pålægges på datoen for ophøret.

 23. MEDDELELSER OG UNDERRETNINGER
 24. 12.1 Denne Aftale er udarbejdet på engelsk, og medmindre andet er foreskrevet i denne Aftale, skal alle underretninger og anden kommunikation eller leveringer, der kræves eller tillades i henhold til denne Aftale, være skriftlige og på engelsk. Der stilles oversættelser til rådighed udelukkende af hensyn til brugeren, og ved uoverensstemmelser mellem den engelske version og oversættelsen gælder den engelske version.

  12.2 GPIL kan kommunikere med Sælger angående Servicen ved hjælp af elektroniske meddelelser, herunder (a) ved at sende mail til Sælgers mailadresse og (b) lave opslag og skrive meddelelser på et Google-website. Sælger accepterer, at GPIL kan sende elektroniske meddelelser til Sælger i forbindelse med Sælgers brug af Servicen, herunder Aftalen (og revideringer eller ændringer af Aftalen), underretninger eller oplysninger om Servicen og betalingsautorisationer. Særlige meddelelser vil blive behandlet således:

  • Aftalen skal ved tilmelding gøres tilgængelig for Sælger i et format, der kan udskrives, ved indgåelse
  • Ændringer i Aftalen efter indgåelse skal sendes via mail til Sælgers mailadresse
  • Undtagen hvor denne Aftale angiver andet, skal der sendes en meddelelse om ophør af denne Aftale i en mail til Sælgers mailadresse
  • Oplysninger om Betalingstransaktioner skal gøres tilgængelige på Sælgers Onlinekonto
  • Oplysninger om suspendering af Servicen skal gøres tilgængelige på Sælgers Onlinekonto, og
  • Oplysninger om afvisning af Betalingstransaktioner skal gøres tilgængelige på Sælgers Onlinekonto.

  Meddelelser betragtes som overleveret:

  (a) Ved modtagelse via personlig levering eller via dag-til-dag-kurer (underskrift kræves ved modtagelse

  (b) Ved bekræftelse af modtagelse af anbefalet eller rekommanderet post

  (c) 4 (fire) timer fra afsendelsen af mails eller

  (d) Når de er gjort tilgængelige på Sælgers Onlinekonto. Kontaktoplysninger skal opdateres efter behov i overensstemmelse med nærværende punkt for at sikre, at begge parter har de aktuelle oplysninger om alle sådanne kontaktpersoner.

  12.3 Sælger skal gemme kopier af elektroniske meddelelser ved at udskrive papirkopier eller ved at gemme elektroniske kopier, og oplysninger, der gives til Sælger i elektronisk format, udleveres med den formodning, at Sælger kan udskrive eller gemme disse oplysninger.

  12.4 Underretninger, der sendes til GPIL i henhold til Aftalen, skal sendes som anbefalet brev til:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, att.: "GPIL Payments Team", med undtagelse af:

  • Meddelelser om tab, tyveri, uautoriseret brug eller sikkerhedsovertrædelser skal hurtigst muligt sendes via "Kontakt os" i Hjælp til Købere;
  • Meddelelser om ophør af denne Aftale skal sendes via "Kontakt os" i Hjælp til Købere.

 25. GENERELT
 26. 13.1 Denne Aftale (herunder webadresserne heri) udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med det pågældende indhold og erstatter eventuelle tidligere kontrakter eller arrangementer af enhver art mellem parterne med hensyn til det pågældende indhold.

  13.2 Denne Aftale kan udfærdiges i et vilkårligt antal genparter, herunder faksimilegenparter, hvor hver enkelt af disse anses som originalen og tilsammen udgør én og samme aftale.

  13.3 Med forbehold for stykke 13.4 og 13.5 skal alle ændringer af denne Aftale (i) være på skrift, (ii) henvise til denne Aftale og (iii) sendes til den anden part senest to (2) måneder inden den dato, hvor de træder i kraft. Sælger anerkender og accepterer, at Sælger anses for at have accepteret GPIL's foreslåede ændringer, medmindre Sælger underretter GPIL om det modsatte i henhold til stykke 12.4 forud for den dato, hvor ændringerne træder i kraft, hvorfor denne Aftale ophører uden gebyrer umiddelbart inden ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne. Sælger kan til enhver tid bringe Aftalen til ophør i henhold til stykke 12.4 uden gebyrer forud for ikrafttrædelsesdatoen for GPIL's foreslåede ændringer. Alle ændringer i denne Aftale, der foreslås af Sælger, kan ikke træde i kraft, medmindre de underskrives af en autoriseret repræsentant for hver part.

  13.4 Sælger accepterer, at GPIL har ret til at ændre Aftalen med det samme ved underretning herom, hvor dette ikke er forbudt ved lov.

  13.5 Intet i stykkerne 13.3 og 13.4 begrænser:

  13.5.1 GPIL's ret til når som helst at opdatere og revidere politikker eller tilføje nye funktioner uden forudgående varsel, hvilket accepteres af Sælger i kraft af Sælgers brug af den nye funktion. Sådanne revideringer kan finde sted ved hjælp af en metode, som GPIL selv vælger, og en sådan metode kan omfatte mail eller offentliggørelse på et Google-website, og

  13.5.2. Parternes ret til at ændre vilkårene i denne Aftale med ethvert varsel, hvor dette ikke er forbudt ved lov, og begge parter er enige om det.

  13.6 Sælger må ikke overdrage eller på anden måde overføre hele eller dele af denne Aftale eller rettigheder eller forpligtelser heri uden GPIL's forudgående skriftlige samtykke.

  13.7 GPIL kan uden forudgående skriftligt samtykke overdrage eller på anden måde overføre dennes rettigheder eller forpligtelser ifølge denne Aftale helt eller delvist til Google og/eller Googles tilknyttede virksomheder.

  13.8 Ingen af parterne er ansvarlige for fejlagtig eller forsinket opfyldelse af deres forpligtelser, der måtte opstå på grund af udefrakommende forhold, herunder, men ikke begrænset til, regeringsindgreb, terrorisme, jordskælv, brand, oversvømmelse eller andre former for force majeure, arbejdsmarkedsforhold, strømafbrydelse og/eller -svigt samt afbrydelser af internet eller telekommunikation og systemfejl.

  13.9 Hvis GPIL ikke udøver eller håndhæver Aftalens rettigheder eller bestemmelser, udgør dette ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

  13.10 Parterne heri er og forbliver uafhængige kontrahenter, og intet i Aftalen skal betragtes som etablering af agentur, samarbejde eller joint venture-forhold mellem parterne. Ingen af parterne skal betragtes som ansat af eller stedfortræder for den anden, og ingen af parterne har ret eller autoritet til at forpligte den anden på nogen måde.

  13.11 Hvis bestemmelser i denne Aftale af en ret i en kompetent jurisdiktion pådømmes at være uden retskraft eller ugyldige, begrænses eller elimineres denne bestemmelse i det mindst nødvendige omfang, så denne Aftale på alle andre måder forbliver i kraft og fuldt gældende og med retskraft for begge parter.

  13.12 Intet ud over det, der udtrykkeligt er beskrevet i denne Aftale, kan etablere eller videregive rettigheder eller andre fordele til nogen anden person end parterne. Dette punkt hverken begrænser eller indsnævrer rettighederne for nogen retmæssig rettighedserhverver i henhold til denne Aftale til at udnytte de rettigheder og fordele, der er blevet overdraget til denne af overdrageren. Desuagtet dette punkt er ingen tredjepart (herunder tredjeparter, der er berettiget til at håndhæve deres rettigheder i henhold til denne Aftale) forpligtet til at give samtykke til overdragelse, overførsel, ophør eller ændringer af denne Aftale.

  13.13 Denne Aftale og alle tvister og krav på grund af eller i forbindelse med denne er underlagt lovgivningen i Irland. Parterne accepterer uigenkaldeligt og betingelsesløst, at den irske jurisdiktion har enekompetence i alle sådanne tvister og krav. Intet i forrige sætning kan forhindre parterne i at ansøge om forbud eller lignende afhjælpning i en hvilken som helst jurisdiktion for at beskytte deres fortrolige oplysninger eller Immaterielle rettigheder.

  13.14 I det omfang det er tilladt i henhold til enhver relevant national lovgivning, der har implementeret disse direktiver om betalingstjenester: 2007/64/EF ("PSD") ("PSD") og Direktiv (EU) 2015/2366) ("PSD2") ("National Lovgivning"), gælder følgende bestemmelser i den Nationale Lovgivning ikke for Aftalen: Alle bestemmelserne om implementering af Afsnit III, Artikel 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 og 89 i PSD2. Parterne forbeholder sig retten til at aftale et andet tidspunkt end det, der er fastlagt i bestemmelserne i den Nationale Lovgivning angående implementering af Artikel 71 i PSD2.