Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments

Sửa đổi lần cuối: ngày 28 tháng 3 năm 2022

Chính sách quyền riêng tư của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google. Nếu là người dùng dưới 18 tuổi, bạn có thể tìm thêm tài nguyên trong phần Hướng dẫn của Google về quyền riêng tư dành cho thanh thiếu niên. Dịch vụ Google Payments được cung cấp cho các chủ Tài khoản Google. Việc bạn sử dụng tài khoản này phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Google. Ngoài ra, Thông báo về quyền riêng tư này còn mô tả các phương thức bảo vệ quyền riêng tư mà Google dành riêng cho Google Payments.

Việc bạn sử dụng Google Payments chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Payments, trong đó mô tả chi tiết các Dịch vụ được đề cập trong Thông báo về quyền riêng tư này. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Thông báo về quyền riêng tư này sẽ có ý nghĩa như mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Google Payments.

Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments áp dụng cho các Dịch vụ do Google LLC hoặc các công ty con thuộc sở hữu 100% của Google LLC cung cấp, bao gồm cả Google Payment Corp. ("GPC"). Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google Payments có trong Dịch vụ để tìm hiểu về các công ty con cung cấp Dịch vụ. Nếu bạn là người dùng (ngoại trừ những người bán hàng trên trang web thương mại của Google) ở Khu vực kinh tế Châu Âu (ngoại trừ Vương quốc Anh), đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nghiệm về thông tin của bạn là Google Ireland Limited. Nếu bạn là người dùng (ngoại trừ những người bán hàng trên trang web thương mại của Google) ở Vương quốc Anh, đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là Google LLC. Nếu bạn ở Khu vực kinh tế Châu Âu, ngoại trừ Vương quốc Anh, và đang bán hàng trên một trang web thương mại của Google, đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là Google Payment Ireland Limited. Nếu bạn ở Vương quốc Anh và bán hàng trên một trang web thương mại của Google, đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là Google Payment Limited. Nếu bạn là người dùng ở Brazil, thì đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là Google LLC và có thể là Google Brasil Pagamentos Ltda trong phạm vi yêu cầu của luật pháp Brazil.

Thông tin chúng tôi thu thập

Ngoài thông tin nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google, chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin sau đây:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Ngoài các mục đích sử dụng đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google, chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và cho GPC hoặc các công ty con khác của chúng tôi, cũng như các thông tin về bạn từ các bên thứ ba, để cung cấp Google Payments cho bạn, nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và ngăn chặn vi phạm quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của chúng tôi hoặc cộng đồng, bao gồm cả mục đích hỗ trợ chống hành vi gian lận, lừa đảo hoặc hành vi sai trái khác. Các thông tin này cũng có thể dùng để hỗ trợ các bên thứ ba trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để xem xét tài khoản Google Payments của bạn nhằm xác định xem liệu bạn có tiếp tục tuân thủ các điều khoản của tài khoản hay không, rồi từ đó đưa ra quyết định về các giao dịch của bạn qua Google Payments trong tương lai và đáp ứng các nhu cầu kinh doanh hợp pháp khác có liên quan đến các giao dịch do bạn thực hiện thông qua Google Payments.

Thông tin đăng ký của bạn được lưu trữ liên kết với Tài khoản Google, còn thông tin đăng ký phương thức thanh toán của bạn sẽ được lưu trên máy chủ của Google. Ngoài ra, một số thành phần dữ liệu cũng có thể được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn. Chúng tôi có thể giữ lại thông tin do bạn cung cấp trong thời hạn lâu hơn nhằm tuân thủ các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ theo quy định.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác hoặc các cá nhân bên ngoài Google trong những trường hợp sau đây:

Ví dụ: Khi bạn mua hàng hoặc giao dịch bằng Google Payments, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cá nhân của bạn cho công ty hoặc cá nhân mà bạn mua hàng hoặc giao dịch. Có nghĩa là chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà phát triển đã bán hàng cho bạn khi bạn sử dụng Google Payments để mua hàng trên Google Play. Chúng tôi cũng có thể gửi mã bưu chính hoặc mã bưu điện và thông tin về phương thức thanh toán của bạn tới trang web hoặc ứng dụng của người bán khi bạn thanh toán bằng nút "Mua qua Google Pay" hoặc nút tương tự, để người bán có thể tính toán thông tin mua hàng đã cập nhật (chẳng hạn như thuế, chi phí giao hàng và thông tin khác về giá), đồng thời xác định xem liệu người bán có thể chấp nhận phương thức thanh toán bạn dùng hay không, cũng như các lợi ích hoặc hạn chế đối với phương thức thanh toán bạn dùng để mua hàng. Khi bạn thêm phương thức thanh toán của bên thứ ba vào tài khoản Google Payments của mình, chúng tôi có thể chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba đó một số thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, ảnh hồ sơ, email, địa chỉ IP và địa chỉ thanh toán, số điện thoại, thông tin về thiết bị, vị trí và thông tin về hoạt động trên Tài khoản Google của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Khi bạn truy cập vào một trang web hoặc ứng dụng của người bán hỗ trợ hình thức thanh toán qua Google Payments, người bán đó có thể kiểm tra xem bạn có tài khoản Google Payments kèm theo một phương thức thanh toán hợp lệ dùng để thanh toán qua trang web hoặc ứng dụng của người bán hay không, nhằm giảm khả năng bạn nhìn thấy các tính năng không dùng được trên trang web hoặc ứng dụng.

Mọi thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho người bán, trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba đều không thuộc phạm vi của Thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư hoặc phương thức bảo mật của người bán hoặc bên thứ ba khác khi bạn chọn chia sẻ trực tiếp thông tin cá nhân của mình với họ. Bạn nên đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba mà bạn chọn chia sẻ trực tiếp thông tin cá nhân của mình với họ.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm cả thông tin thu được từ các bên thứ ba, được chia sẻ với các đơn vị liên kết của chúng tôi, tức là các công ty khác do Google LLC sở hữu và kiểm soát. Những đơn vị liên kết của chúng tôi, có thể là các pháp nhân tài chính và phi tài chính, sẽ sử dụng những thông tin đó để phục vụ cho hoạt động kinh doanh thường ngày của họ.

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền chọn không chia sẻ một số thông tin giữa GPC với các đơn vị liên kết. Cụ thể là bạn có thể chọn không cho phép:

Bạn cũng có thể chọn không cho phép Google LLC hoặc các đơn vị liên kết của Google LLC thông báo cho người bán bên thứ ba có trang web hoặc ứng dụng mà bạn truy cập về việc liệu bạn có tài khoản Google Payments để thanh toán qua trang web hoặc ứng dụng của người bán đó hay không.

Nếu chọn không chia sẻ, lựa chọn của bạn sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn muốn thay đổi lựa chọn.

Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân về uy tín tín dụng của bạn giữa GPC và các đơn vị liên kết của GPC, hoặc nếu bạn không muốn các đơn vị liên kết của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và chia sẻ với họ để tiếp thị cho bạn, hoặc nếu bạn không muốn Google LLC hoặc các đơn vị liên kết của Google LLC thông báo cho người bán bên thứ ba có trang web hoặc ứng dụng mà bạn truy cập về việc liệu bạn có tài khoản Google Payments hay không, vui lòng nêu rõ lựa chọn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, rồi chuyển đến trang cài đặt quyền riêng tư của Google Payments và cập nhật các lựa chọn của bạn.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai bên ngoài GPC hoặc với các đơn vị liên kết của chúng tôi, trừ những trường hợp đã nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này hoặc Chính sách quyền riêng tư của Google. Như đã giải thích ở trên, Google Payments là một sản phẩm cung cấp cho chủ Tài khoản Google. Dữ liệu bạn cung cấp cho Google LLC khi đăng ký Tài khoản Google không chịu sự điều chỉnh của các điều khoản chọn không cho phép trong Thông báo về quyền riêng tư này.

Bảo mật thông tin

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Google.

Mức độ bảo mật Tài khoản Google Payments của bạn phụ thuộc vào việc bạn bảo mật mật khẩu tài khoản, mã PIN và các thông tin truy cập khác vào Dịch vụ. Nếu bạn chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bên thứ ba, họ sẽ có quyền truy cập vào tài khoản và thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào thiết bị di động và ứng dụng Google Payments trên thiết bị của mình, bao gồm cả việc bảo mật mật khẩu và/hoặc mã PIN và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ ai. Bạn cũng có trách nhiệm cảnh báo cho Google hoặc đối tác có liên quan nếu bạn cho rằng thông tin trong ứng dụng Google Payments đã bị xâm phạm.

© 2020 Google – Trang chủ Google Điều khoản dịch vụ của Google Thông báo về quyền riêng tư cũ