ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2017

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะอธิบายถึงวิธีที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ทั้งนี้ Google Payments เป็นบริการที่เสนอให้กับเจ้าของบัญชี Google การใช้ Google Payments จึงขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google นอกจากนี้ ประกาศต่อไปนี้ยังอธิบายถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ Google Payments โดยเฉพาะ

การใช้ Google Payments จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ครอบคลุม คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments นี้ จะมีความหมายตามที่กำหนดให้ไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments จะนำมาใช้กับบริการที่นำเสนอโดยบริษัทในเครือที่ Google LLC เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว รวมถึง Google Payment Corp ("GPC") โปรดศึกษาข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ที่มีให้คุณภายในบริการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทในเครือที่เสนอบริการ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

นอกจากข้อมูลที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แล้ว เรายังอาจรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวม

นอกเหนือจากการใช้ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้และข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามเพื่อมอบบริการลูกค้าของ Google Payments และเพื่อปกป้องคุณจากการฉ้อโกง ฟิชชิง หรือการกระทำผิดอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่สามในการจัดสรรผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชี Google Payments เพื่อพิจารณาว่าคุณยังมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของบัญชีหรือไม่เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณผ่าน Google Payments ในอนาคต และเพื่อความต้องการของธุรกิจอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผ่าน Google Payments ที่คุณดำเนินการ

ข้อมูลการลงทะเบียนจะจัดเก็บโดยเชื่อมโยงกับบัญชี Google และการลงทะเบียนวิธีการชำระเงินจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นอกจากนี้ ยังอาจมีการเก็บองค์ประกอบข้อมูลบางรายการไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลที่เราแชร์

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก Google ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อหรือทำธุรกรรมโดยใช้ Google Payments เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณแก่บริษัทหรือบุคคลที่คุณทำการซื้อหรือทำธุรกรรมด้วย ซึ่งรวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณทำการซื้อด้วยเมื่อใช้ Google Payments ซื้อบน Google Play

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลใดๆ ที่คุณมอบให้โดยตรงแก่ผู้ขายเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่เป็นบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้ขายหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยตรง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่คุณเลือกที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยตรง

ข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม จะแชร์กับพาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของและควบคุมโดย Google LLC นอกจากนี้พาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานทางการเงินและองค์กรที่มิใช่หน่วยงานทางการเงิน จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการทำธุรกิจทั่วไปของตน

เราให้สิทธิ์แก่คุณในการเลือกที่จะไม่แชร์ข้อมูลบางอย่างกับ GPC และพาร์ทเนอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอาจเลือกที่จะไม่แชร์ในกรณีต่อไปนี้

คุณยังอาจเลือกที่จะไม่ให้ Google LLC หรือพาร์ทเนอร์แจ้งแก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งคุณเข้าชมไซต์หรือแอป ไม่ว่าคุณจะมีบัญชี Google Payments ที่ใช้สำหรับชำระเงินให้แก่ผู้ขายรายนั้นหรือไม่

หากเลือกที่จะไม่ทำตามข้างต้น การเลือกนั้นจะมีผลจนกว่าคุณจะแจ้งเปลี่ยนการตัดสินใจให้เราทราบ

หากไม่ต้องการให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตกับ GPC และพาร์ทเนอร์ หรือหากไม่ต้องการให้พาร์ทเนอร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและแชร์กับพวกเขาเพื่อทำการตลาดกับคุณ หรือหากไม่ต้องการให้ Google LLC หรือพาร์ทเนอร์แจ้งผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งคุณเข้าชมไซต์หรือแอป ไม่ว่าคุณจะมีบัญชี Google Payments ที่ใช้สำหรับการชำระเงินให้แก่ผู้ขายรายนั้นหรือไม่ โปรดระบุความต้องการโดยเข้าสู่ระบบบัญชี ให้ไปที่หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Google Payments แล้วอัปเดตตามความต้องการ

เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอก GPC หรือกับพาร์ทเนอร์ เว้นแต่ได้มีการอธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามที่อธิบายข้างต้น Google Payments เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสนอแก่เจ้าของบัญชี Google ข้อมูลที่คุณให้แก่ Google LLC เพื่อจุดประสงค์ในการลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเลือกไม่แชร์ในประกาศนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของบัญชี Google Payments จะขึ้นอยู่กับการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชี, PIN และข้อมูลการเข้าถึงอื่นๆ สำหรับบริการของคุณ หากแชร์ข้อมูลบัญชีกับบุคคลที่สาม บุคคลดังกล่าวจะเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลได้

คุณมีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชัน Google Payments บนอุปกรณ์ รวมถึงเก็บรักษารหัสผ่านและ/หรือ PIN ให้เป็นความลับและไม่แชร์กับผู้ใด คุณยังมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือน Google หรือพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง หากเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลในแอปพลิเคชัน Google Payments ถูกคุกคาม

© 2017 Google - หน้าแรกของ Google ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้า