ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments

แก้ไขล่าสุด: 23 กันยายน 2018

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะอธิบายถึงวิธีที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ทั้งนี้ Google Payments เป็นบริการที่เสนอให้กับเจ้าของบัญชี Google และการใช้งานต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google นอกจากนี้ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google สำหรับ Google Payments โดยเฉพาะอีกด้วย

การใช้ Google Payments จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ซึ่งจะอธิบายบริการที่ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงโดยละเอียดยิ่งขึ้น คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments นี้จะมีความหมายตามที่กำหนดให้ไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments จะนำมาใช้กับบริการที่นำเสนอโดยบริษัทในเครือที่ Google LLC เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว รวมถึง Google Payment Corp ("GPC") โปรดศึกษาข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ที่มีให้คุณภายในบริการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทในเครือที่เสนอบริการ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

นอกจากข้อมูลที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แล้ว เรายังอาจรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวม

นอกเหนือจากการใช้ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แล้ว เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้เรา บริษัทอื่นในเครือของเรา หรือ GPC และข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามเพื่อมอบบริการลูกค้าของ Google Payments ให้แก่คุณและเพื่อปกป้องคุณจากการฉ้อโกง ฟิชชิง หรือการกระทำผิดอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่สามในการจัดสรรผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชี Google Payments เพื่อพิจารณาว่าคุณยังมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของบัญชีหรือไม่เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณผ่าน Google Payments ในอนาคต และเพื่อความต้องการของธุรกิจอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผ่าน Google Payments ที่คุณดำเนินการ

ข้อมูลการลงทะเบียนจะจัดเก็บโดยเชื่อมโยงกับบัญชี Google และการลงทะเบียนวิธีการชำระเงินจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นอกจากนี้ ยังอาจมีการเก็บองค์ประกอบข้อมูลบางรายการไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่คุณให้ไว้นานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและภาระหน้าที่ที่มีผลบังคับใช้

ข้อมูลที่เราแชร์

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก Google ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

เช่น เมื่อซื้อหรือทำธุรกรรมโดยใช้ Google Payments เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณแก่บริษัทหรือบุคคลที่คุณทำการซื้อหรือทำธุรกรรมด้วย ซึ่งรวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณทำการซื้อด้วยเมื่อใช้ Google Payments ซื้อบน Google Play เมื่อเพิ่มรูปแบบการชำระเงินของบุคคลที่สามลงในบัญชี Google Payments เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์ อีเมล ที่อยู่ IP และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูล Google กิจกรรมในบัญชี กับผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของผู้ขายที่เข้าร่วม ผู้ขายจะตรวจสอบได้ว่าคุณมีบัญชี Google Payments พร้อมรูปแบบการชำระเงินที่มีสิทธิ์นำมาใช้ชำระเงินให้กับผู้ขายได้หรือไม่ เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเห็นฟีเจอร์ที่ใช้งานไม่ได้ในเว็บไซต์หรือแอป

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่คุณให้แก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันโดยตรง เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้ขายหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยตรง เราขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยตรง

ข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม จะแชร์กับพาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทอื่นๆ ที่ Google LLC เป็นเจ้าของและควบคุม นอกจากนี้พาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานทางการเงินและองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานทางการเงิน จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการทำธุรกิจทั่วไปของตน

เราให้สิทธิ์แก่คุณในการเลือกไม่แชร์ข้อมูลบางอย่างกับ GPC และพาร์ทเนอร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอาจเลือกที่จะไม่แชร์ในกรณีต่อไปนี้

คุณยังอาจเลือกไม่ให้ Google LLC หรือพาร์ทเนอร์แจ้งแก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปที่คุณเข้าชม ไม่ว่าคุณจะมีบัญชี Google Payments ที่ใช้สำหรับชำระเงินให้แก่ผู้ขายรายนั้นหรือไม่ก็ตาม

หากเลือกที่จะไม่ทำตามข้างต้น การเลือกนั้นจะมีผลจนกว่าคุณจะแจ้งเปลี่ยนการตัดสินใจให้เราทราบ

หากไม่ต้องการให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณกับ GPC และพาร์ทเนอร์ หรือหากไม่ต้องการให้พาร์ทเนอร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและแชร์ไว้ให้เพื่อทำการตลาดกับคุณ หรือหากไม่ต้องการให้ Google LLC หรือพาร์ทเนอร์แจ้งผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปที่คุณเข้าชม ไม่ว่าคุณจะมีบัญชี Google Payments ที่ใช้สำหรับชำระเงินให้แก่ผู้ขายรายนั้นหรือไม่ก็ตาม โปรดระบุความต้องการโดยเข้าสู่ระบบบัญชี โดยไปที่หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Google Payments แล้วอัปเดตตามที่คุณต้องการ

เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอก GPC หรือกับพาร์ทเนอร์ เว้นแต่ได้มีการอธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามที่อธิบายข้างต้น Google Payments เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสนอแก่เจ้าของบัญชี Google ข้อมูลที่คุณให้แก่ Google LLC เพื่อจุดประสงค์ในการลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเลือกไม่แชร์ในประกาศนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หลัก

ความปลอดภัยของบัญชี Google Payments จะขึ้นอยู่กับการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชี, PIN และข้อมูลการเข้าถึงอื่นๆ สำหรับบริการของคุณ หากแชร์ข้อมูลบัญชีกับบุคคลที่สาม บุคคลดังกล่าวจะเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลได้

คุณมีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชัน Google Payments บนอุปกรณ์ รวมถึงเก็บรักษารหัสผ่านและ/หรือ PIN ให้เป็นความลับและไม่แชร์กับผู้ใด คุณยังมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือน Google หรือพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง หากเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลในแอปพลิเคชัน Google Payments ถูกคุกคาม

© 2018 Google - หน้าแรกของ Google ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้า