ประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google Payments

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments จะครอบคลุมบริการที่เสนอโดย Google Payments ซึ่งประกาศนี้จะได้รับการอัปเดตให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 โดยคุณจะอ่านประกาศที่อัปเดตได้ที่ลิงก์นี้

แก้ไขล่าสุด 10 มิถุนายน 2016

นโยบายส่วนบุคคล ของ Google อธิบายวิธีที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google Google Payments เป็นบริการที่เสนอให้กับ เจ้าของบัญชี Google การใช้ Google Payments ของคุณจึงขึ้นอยู่กับ นโยบายส่วนบุคคลของ Google นอกจากนี้ ประกาศต่อไปนี้ยังอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติ ด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับ Google Payments โดยเฉพาะ

การใช้ Google Payments ของคุณ อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ซึ่งได้อธิบาย บริการต่างๆ ที่อยู่ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลนี้โดยละเอียดมากขึ้น คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้ กำหนดความหมายในประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google Payments นี้ จะมีความหมายเดียวกันกับคำที่อยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google Payments ใช้กับบริการที่เสนอโดยบริษัทในเครือที่ Google Inc. เป็นเจ้าของทุนทั้งหมด โปรดค้นหาข้อมูลจากข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ที่มีให้คุณ ภายในบริการเพื่อดูข้อมูลบริษัทในเครือที่เสนอบริการ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

นอกจากข้อมูล ที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของ Google เราอาจรวบรวม ข้อมูลต่อไปนี้:

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวม

นอกเหนือจากการใช้ที่ระบุใน นโยบายส่วนบุคคลของ Google เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้เราและ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการบริการลูกค้าของ Google Payments สำหรับคุณ และเพื่อปกป้องคุณจากการฉ้อโกง ฟิชชิง หรือการกระทำผิดอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวอาจนำมาใช้เพื่อสนับสนุนบุคคลที่สาม ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้เรายัง ใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชี Google Payments ของคุณเพื่อระบุว่า คุณยังคงมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของบัญชีหรือไม่เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมของคุณผ่าน Google Payments ในอนาคต และเพื่อความจำเป็นทางธุรกิจ ที่ชอบด้วยกฎหมายที่สัมพันธ์กับธุรกรรมผ่าน Google Payments ที่คุณดำเนินการ

ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ จะเก็บในลักษณะที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google และการลงทะเบียนข้อมูล วิธีการชำระเงินจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นอกจากนี้ยังอาจมีการเก็บองค์ประกอบข้อมูล บางรายการไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ข้อมูลที่เราแชร์

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก Google ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดำเนินการซื้อ หรือทำธุรกรรมโดยใช้ Google Payments เราจะให้ข้อมูลบางประการ เกี่ยวกับคุณแก่บริษัทหรือบุคคลที่คุณทำการซื้อ หรือทำธุรกรรมด้วย ซึ่งรวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณทำการซื้อด้วย เมื่อคุณใช้ Google Payments ทำการซื้อบน Google Play

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุม ข้อมูลที่คุณให้แก่ผู้ขาย เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นบุคคลที่สามโดยตรง เราไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือ การรักษาความปลอดภัยของผู้ขายหรือบุคคลที่สามที่คุณเลือกที่จะแชร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยโดยตรง เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบาย ส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่คุณเลือกที่จะแชร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยโดยตรง

เราแชร์ข้อมูลที่เรารวบรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามกับบริษัทในเครือ ซึ่งหมายถึงบริษัทอื่นๆ ที่ Google Inc. เป็นเจ้าของและควบคุม บริษัทในเครือของเราซึ่งอาจเป็นนิติบุคคลด้านการเงินหรือไม่ใช่ด้านการเงิน จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปของตน

เราให้สิทธิ์แก่คุณในการเลือกที่จะ ไม่แชร์ข้อมูลบางประการระหว่าง GPC และบริษัทในเครือ คุณอาจเลือกที่จะไม่:

หากคุณตัดสินใจไม่เลือก การเลือกของคุณจะมีผลไปจนกระทั่งคุณแจ้งเราให้เปลี่ยนตัวเลือก

หากคุณไม่ต้องการให้เราแชร์ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณกับ GPC และบริษัทในเครือ หรือไม่ต้องการให้บริษัทในเครือของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม และแชร์ด้วยเพื่อทำการตลาดกับคุณ โปรดระบุความต้องการโดย ลงชื่อเข้าสู่บัญชี ไปที่หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Google Payments และอัปเดตการตั้งค่าที่ต้องการ

เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับบุคคลภายนอก GPC หรือบริษัทในเครือของเรา เว้นเสียแต่จะอธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ ตามที่อธิบายไว้ด้านบน Google Payments เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสนอแก่เจ้าของบัญชี Google ข้อมูลที่คุณให้แก่ Google Inc. เพื่อจุดประสงค์ในการ ลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google จะไม่ได้รับผลกระทบจาก การเลือกไม่แชร์ในประกาศนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเรา โปรดดูที่นโยบายส่วนบุคคลของ Google หลัก

ความปลอดภัยของบัญชี Google Payments ขึ้นอยู่กับการที่คุณเก็บรักษารหัสผ่าน PIN และข้อมูลสำหรับ การเข้าถึงอื่นๆ สำหรับบริการให้เป็นความลับ หากคุณแชร์ข้อมูลบัญชี กับบุคคลที่สาม บุคคลที่สามนั้นจะสามารถเข้าถึงบัญชี และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

คุณมีหน้าที่ ควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและแอปพลิเคชัน Google Payments บนอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงเก็บรักษารหัสผ่านและ/หรือ PIN ให้เป็นความลับและไม่แชร์กับบุคคลใด คุณยังมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือน Google หรือพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง หากเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูล ในแอปพลิเคชัน Google Payments ถูกคุกคาม

© 2016 Google – หน้าแรกของ Google ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลก่อนหน้า