ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 มีนาคม 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อธิบายถึงวิธีที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google หากเป็นผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี คุณดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือความเป็นส่วนตัวสำหรับวัยรุ่นของ Google โดย Google Payments เป็นบริการที่เสนอให้แก่เจ้าของบัญชี Google และการใช้งานของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google นอกจากนี้ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google สำหรับ Google Payments โดยเฉพาะอีกด้วย

การใช้ Google Payments จะอยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ซึ่งจะอธิบายบริการที่ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงโดยละเอียดยิ่งขึ้น คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งไม่ได้ระบุคำจำกัดความไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments นี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments จะนำมาใช้กับบริการที่นำเสนอโดย Google LLC หรือบริษัทในเครือที่ Google LLC เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว รวมถึง Google Payment Corp. ("GPC") โปรดศึกษาข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ที่มีอยู่ในบริการดังกล่าว เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือที่เสนอบริการ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ขายสินค้าและบริการบน Google Marketplace และอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ยกเว้นสหราชอาณาจักร) ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณคือ Google Ireland Limited สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ขายสินค้าและบริการบน Google Marketplace และอยู่ในสหราชอาณาจักร ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณคือ Google LLC หรือหากอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ยกเว้นสหราชอาณาจักร) และขายสินค้าและบริการบน Google Marketplace ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณคือ Google Payment Ireland Limited หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรและขายสินค้าและบริการบน Google Marketplace ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณคือ Google Payment Limited สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในบราซิล ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณคือ Google LLC และอาจรวมถึง Google Brasil Pagamentos Ltda. ตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายของบราซิล

ข้อมูลที่เรารวบรวม

นอกจากข้อมูลที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แล้ว เรายังอาจรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวม

นอกเหนือจากการใช้ที่ระบุไว้ในโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แล้ว เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้เราและให้แก่ GPC หรือบริษัทอื่นในเครือของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามเพื่อมอบบริการสำหรับลูกค้าของ Google Payments ให้แก่คุณและเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Google, ผู้ใช้ของเรา หรือสาธารณะ และปกป้องคุณจากการฉ้อโกง ฟิชชิง หรือการกระทำผิดอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่สามในการจัดสรรผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชี Google Payments และพิจารณาว่าคุณยังมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของบัญชีหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณผ่าน Google Payments ในอนาคต และเพื่อความจำเป็นอื่นๆ ทางกฎหมายของธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรม Google Payments ที่คุณดำเนินการ

ระบบจะเก็บข้อมูลการลงทะเบียนโดยเชื่อมโยงกับบัญชี Google และเก็บข้อมูลการลงทะเบียนวิธีการชำระเงินไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นอกจากนี้ ยังอาจมีการเก็บองค์ประกอบข้อมูลบางรายการไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและภาระหน้าที่ที่มีผลบังคับใช้

ข้อมูลที่เราแชร์

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก Google ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

เช่น เมื่อซื้อหรือทำธุรกรรมโดยใช้ Google Payments เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณแก่บริษัทหรือบุคคลที่คุณทำการซื้อหรือทำธุรกรรมด้วย ซึ่งรวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณทำการซื้อด้วยเมื่อใช้ Google Payments ซื้อบน Google Play นอกจากนี้ การแชร์ข้อมูลยังอาจรวมไปถึงการส่งรหัสไปรษณีย์และข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการชำระเงินให้แก่เว็บไซต์หรือแอปของผู้ขาย เมื่อคุณชำระเงินโดยใช้ "ซื้อด้วย Google Pay" หรือปุ่มที่คล้ายกัน เพื่อให้ผู้ขายคำนวณข้อมูลการซื้อที่อัปเดตแล้ว (เช่น ภาษี ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และระบุได้ว่าผู้ขายสามารถยอมรับรูปแบบการชำระเงินดังกล่าวจากคุณ รวมถึงสิทธิประโยชน์หรือข้อจำกัดสำหรับรูปแบบการชำระเงินนั้นๆ ในการซื้อของคุณได้หรือไม่ เมื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินของบุคคลที่สามไปยังบัญชี Google Payments เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ, รูปโปรไฟล์, อีเมล, ที่อยู่ IP และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลอุปกรณ์, ตำแหน่ง และข้อมูลกิจกรรมในบัญชี Google กับผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของผู้ขายที่เข้าร่วม ผู้ขายรายดังกล่าวจะตรวจสอบได้ว่าคุณมีบัญชี Google Payments พร้อมวิธีการชำระเงินที่มีสิทธิ์นำมาใช้ทำการซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปของผู้ขายหรือไม่ เพื่อลดความเป็นไปได้ที่คุณจะเห็นฟีเจอร์ที่ใช้งานไม่ได้ในเว็บไซต์หรือแอป

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่คุณให้แก่ผู้ขาย เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันซึ่งเป็นบุคคลที่สามโดยตรง เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้ขายหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยตรง เราขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยตรง

เราจะแชร์ข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม แก่บริษัทในเครือของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทอื่นๆ ที่ Google LLC เป็นเจ้าของและควบคุม โดยบริษัทในเครือซึ่งอาจเป็นหน่วยงานทางการเงินและองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานทางการเงินจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจทั่วไปของตน

เราให้สิทธิ์คุณในการเลือกไม่แชร์ข้อมูลบางอย่างระหว่าง GPC กับบริษัทในเครือได้ กล่าวอย่างเจาะจงคือ คุณเลือกไม่ยอมรับกรณีต่อไปนี้ได้

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ให้ Google LLC หรือบริษัทในเครือแจ้งข้อมูลแก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปที่คุณเข้าชม ว่าคุณมีบัญชี Google Payments ที่สามารถใช้ชำระเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปของผู้ขายรายนั้นหรือไม่

หากเลือกไม่ให้แจ้งข้อมูลตามข้างต้น การเลือกดังกล่าวจะมีผลจนกว่าคุณจะแจ้งเปลี่ยนการตัดสินใจให้เราทราบ

หากไม่ต้องการให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณระหว่าง GPC กับบริษัทในเครือ หรือหากไม่ต้องการให้บริษัทในเครือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและแชร์ให้เพื่อทำการตลาดกับคุณ หรือหากไม่ต้องการให้ Google LLC หรือบริษัทในเครือแจ้งข้อมูลแก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปที่คุณเข้าชม ว่าคุณมีบัญชี Google Payments หรือไม่ โปรดระบุความต้องการโดยลงชื่อเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ จากนั้นไปที่หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Google Payments แล้วอัปเดตความต้องการ

เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก GPC หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่ได้อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google โดย Google Payments เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสนอแก่เจ้าของบัญชี Google ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ข้อมูลที่คุณให้แก่ Google LLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเลือกไม่แชร์ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หลัก

ความปลอดภัยของบัญชี Google Payments จะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชี, PIN และข้อมูลการเข้าถึงอื่นๆ สำหรับบริการ หากคุณแชร์ข้อมูลบัญชีกับบุคคลที่สาม บุคคลดังกล่าวจะเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

คุณมีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชัน Google Payments บนอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงเก็บรักษารหัสผ่านและ/หรือ PIN ไว้เป็นความลับและไม่แชร์กับบุคคลใด นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่แจ้งเตือน Google หรือพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง หากเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลในแอปพลิเคชัน Google Payments ถูกคุกคาม

© 2020 Google – หน้าแรกของ Google ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้า