ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments

แก้ไขล่าสุด 8 กันยายน 2019

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อธิบายถึงวิธีที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ทั้งนี้ Google Payments เป็นบริการที่เสนอให้กับเจ้าของบัญชี Google และการใช้งานต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google นอกจากนี้ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google สำหรับ Google Payments โดยเฉพาะอีกด้วย

การใช้ Google Payments จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ซึ่งจะอธิบายบริการที่ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงโดยละเอียดยิ่งขึ้น คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments นี้จะมีความหมายตามที่กำหนดให้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments จะนำมาใช้กับบริการที่นำเสนอโดยบริษัทในเครือที่ Google LLC เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว รวมถึง Google Payment Corp ("GPC") โปรดศึกษาข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ที่มีอยู่ในบริการดังกล่าว เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือที่เสนอบริการ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ขายสินค้าและบริการบน Google Marketplace และอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณคือ Google Ireland Limited หรือหากอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ยกเว้นสหราชอาณาจักร) และขายสินค้าและบริการบน Google Marketplace ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณคือ Google Payment Ireland Limited หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรและขายสินค้าและบริการบน Google Marketplace ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณคือ Google Payment Limited

ข้อมูลที่เรารวบรวม

นอกจากข้อมูลที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แล้ว เรายังอาจรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวม

นอกเหนือจากการใช้ที่ระบุไว้ในโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แล้ว เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้เรา, GPC หรือบริษัทอื่นในเครือของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามเพื่อมอบบริการสำหรับลูกค้าของ Google Payments ให้แก่คุณและเพื่อปกป้องอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Google, ผู้ใช้ของเรา หรือสาธารณะชน และปกป้องคุณจากการฉ้อโกง ฟิชชิง หรือการกระทำผิดอื่นๆ นอกจากนี้ เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่สามในการจัดสรรผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชี Google Payments เพื่อพิจารณาว่าคุณยังมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของบัญชีหรือไม่เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณผ่าน Google Payments ในอนาคต และเพื่อความต้องการของธุรกิจอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผ่าน Google Payments ที่คุณดำเนินการ

ข้อมูลการลงทะเบียนจะจัดเก็บโดยเชื่อมโยงกับบัญชี Google และการลงทะเบียนวิธีการชำระเงินจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นอกจากนี้ ยังอาจมีการเก็บองค์ประกอบข้อมูลบางรายการไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและภาระหน้าที่ที่มีผลบังคับใช้

ข้อมูลที่เราแชร์

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก Google ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

เช่น เมื่อซื้อหรือทำธุรกรรมโดยใช้ Google Payments เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณแก่บริษัทหรือบุคคลที่คุณทำการซื้อหรือทำธุรกรรมด้วย ซึ่งรวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณทำการซื้อด้วยเมื่อใช้ Google Payments ทำการซื้อบน Google Play นอกจากนี้ การแชร์ข้อมูลอาจรวมไปถึงการส่งรหัสไปรษณีย์ให้แก่เว็บไซต์หรือแอปของผู้ขาย เมื่อคุณทำการชำระเงินโดยใช้ "ซื้อด้วย Google Pay" หรือปุ่มที่คล้ายกัน เพื่อให้ผู้ขายคำนวณภาษีหรือค่าจัดส่งสำหรับการซื้อของคุณได้ เมื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินของบุคคลที่สามไปยังบัญชี Google Payments เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ, รูปโปรไฟล์, อีเมล, ที่อยู่ IP และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลอุปกรณ์, สถานที่ตั้ง และข้อมูล Google กิจกรรมในบัญชีกับผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของผู้ขายที่เข้าร่วม ผู้ขายคนดังกล่าวจะตรวจสอบว่าคุณมีบัญชี Google Payments พร้อมวิธีการชำระเงินที่มีสิทธิ์นำมาชำระเงินให้แก่ผู้ขายได้หรือไม่ เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเห็นฟีเจอร์ที่ใช้งานไม่ได้ในเว็บไซต์หรือแอป

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่คุณมอบให้ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันโดยตรง เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้ขายหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยตรง เราขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยตรง

เราจะแชร์ข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม แก่พาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทอื่นๆ ที่ Google LLC เป็นเจ้าของและควบคุม โดยพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งอาจเป็นหน่วยงานทางการเงินและองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานทางการเงินจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจทั่วไปของตน

เราให้สิทธิ์คุณในการเลือกไม่แชร์ข้อมูลบางอย่างกับ GPC และพาร์ทเนอร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอาจเลือกที่จะไม่แชร์ในกรณีต่อไปนี้

นอกจากนี้ คุณอาจเลือกไม่ให้ Google LLC หรือพาร์ทเนอร์แจ้งข้อมูลแก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปที่คุณเข้าชม ไม่ว่าคุณจะมีบัญชี Google Payments ที่ใช้สำหรับชำระเงินให้แก่ผู้ขายรายนั้นหรือไม่ก็ตาม

หากเลือกไม่แจ้งข้อมูลตามข้างต้น การเลือกดังกล่าวจะมีผลจนกว่าคุณจะแจ้งเปลี่ยนการตัดสินใจให้เราทราบ

หากไม่ต้องการให้เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณแก่ GPC และพาร์ทเนอร์ หรือหากไม่ต้องการให้พาร์ทเนอร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและแชร์ไว้ให้เพื่อทำการตลาดกับคุณ หรือหากไม่ต้องการให้ Google LLC หรือพาร์ทเนอร์แจ้งข้อมูลแก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปที่คุณเข้าชม ไม่ว่าคุณจะมีบัญชี Google Payments ที่ใช้สำหรับชำระเงินให้แก่ผู้ขายรายนั้นหรือไม่ก็ตาม โปรดระบุความต้องการโดยลงชื่อเข้าสู่ระบบ โดยไปที่หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Google Payments แล้วอัปเดตตามความต้องการ

เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก GPC หรือพาร์ทเนอร์ เว้นแต่ได้อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Google Payments เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสนอแก่เจ้าของบัญชี Google ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ข้อมูลที่คุณให้แก่ Google LLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเลือกไม่แชร์ในประกาศนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google หลัก

ความปลอดภัยของบัญชี Google Payments จะขึ้นอยู่กับการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชี, PIN และข้อมูลการเข้าถึงอื่นๆ สำหรับบริการของคุณ หากแชร์ข้อมูลบัญชีกับบุคคลที่สาม บุคคลดังกล่าวจะเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลได้

คุณมีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชัน Google Payments บนอุปกรณ์ รวมถึงเก็บรักษารหัสผ่านและ/หรือ PIN ให้เป็นความลับและไม่แชร์กับผู้ใด นอกจากนี้ คุณยังต้องรับผิดชอบต่อการแจ้งเตือน Google หรือพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง หากเชื่อว่าความปลอดภัยของข้อมูลในแอปพลิเคชัน Google Payments ถูกคุกคาม

© 2019 Google – Google Home ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้า