Integritetsmeddelande för Google Payments

Senast ändrad 28 mars 2022

Googles integritetspolicy beskriver hur vi hanterar personliga uppgifter när du använder Googles produkter och tjänster. Om du är under 18 år kan du hitta ytterligare resurser i Googles integritetsguide för tonåringar. Google Payments är tillgängligt för Google-kontoinnehavare och omfattas av Googles integritetspolicy. Dessutom beskrivs nedan Googles integritetspraxis som gäller särskilt för Google Payments.

Användningen av Google Payments omfattas av användarvillkoren för Google Payments. Där beskrivs mer utförligt vilka tjänster som omfattas av det här integritetsmeddelandet. De begrepp som skrivs med versaler och inte definieras i integritetsmeddelandet för Google Payments ska ha samma betydelse som i användarvillkoren för Google Payments.

Integritetsmeddelandet för Google Payments gäller tjänster som tillhandahålls av Google LLC eller dess helägda dotterbolag, däribland Google Payment Corp. (”GPC”). Du ser vilket dotterbolag som tillhandahåller tjänsten i användarvillkoren för Google Payments som gjorts tillgängliga i samband med tjänsten. För användare (förutom säljare på Googles marknadsplats) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (exklusive Förenade kungariket) är Google Ireland Limited personuppgiftsansvarig. För användare (förutom säljare på Googles marknadsplats) inom Förenade kungariket är Google LLC personuppgiftsansvarig. Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (exklusive Förenade kungariket) och säljer på Googles marknadsplats är Google Payment Ireland Limited personuppgiftsansvarig. Om du bor i Förenade kungariket och säljer på Googles marknadsplats är Google Payment Limited personuppgiftsansvarig. För användare inom Brasilien är Google LLC personuppgiftsansvarig, och i den utsträckning som krävs enligt brasiliansk lag kan även Google Brasil Pagamentos Ltda vara personuppgiftsansvarig.

Informationen vi samlar in

Förutom uppgifterna som nämns i Googles integritetspolicy kan vi även samla in följande:

Så här använder vi informationen vi samlar in

Förutom de användningsområden som anges i Googles integritetspolicy använder vi uppgifterna du ger oss, GPC eller andra av våra dotterbolag, och uppgifterna om dig vi samlar in från tredje part, för att erbjuda kundservice för Google Payments. Uppgifterna används även för att skydda mot skador i Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, Googles användare eller allmänheten, inklusive skydd mot bedrägerier, nätfiske och andra bedrägliga beteenden. Uppgifterna kan även användas för att hjälpa tredje part att leverera de produkter eller tjänster du har beställt från dem. Vi använder även uppgifterna när vi granskar ditt Google Payments-konto i syfte att avgöra om du uppfyller villkoren för kontot. Detta gör vi när vi ska fatta beslut om framtida Google Payments-transaktioner och i andra legitima affärssyften gällande Google Payments-transaktioner som du har initierat.

Din registreringsinformation lagras tillsammans med ditt Google-konto, och betalningsmetoderna du registrerar lagras på Googles servrar. Dessutom kan vissa dataelement lagras på din mobila enhet. Det kan hända att vi behåller information som du ger oss en längre tid för att följa juridiska processer och skyldigheter.

Information som vi delar

Vi delar bara dina personliga uppgifter med andra företag eller personer utanför Google i följande fall:

När du gör ett köp eller genomför en transaktion med Google Payments gör vi vissa personliga uppgifter om dig tillgängliga för företaget eller personen du köper från eller genomför transaktionen med. Ett exempel på det är att vi delar dina personliga uppgifter med utvecklaren du köper från när du använder Google Payments för köp på Google Play. Det kan även vara att skicka ditt postnummer och information om din betalningsmetod till en säljares webbplats eller app när du gör en betalning med knappen Köp med Google Pay eller liknande knappar, så att säljaren kan beräkna uppdaterad köpinformation (till exempel skatt, fraktkostnad och annan prisinformation) och godkänna din betalningsmetod samt kontrollera förmåner eller begränsningar för vissa betalningsmetoder för ditt köp. När du lägger till en betalningsmetod från tredje part i ditt Google Payments-konto kan vi utbyta vissa personliga uppgifter om dig, till exempel namn, profilbild, e-postadress, IP-adress, faktureringsadress, telefonnummer, enhetsinformation, plats och Google-kontoaktivitet med betalningsleverantören från tredje part för att vi ska kunna erbjuda tjänsten.

När du besöker en webbplats eller använder en app som tillhör en säljare som deltar kan säljaren kontrollera om du har ett Google Payments-konto med en godkänd betalningsmetod för köp via webbplatsen eller appen. Då minskar sannolikheten för att du ser funktioner du inte kan använda på webbplatsen eller i appen.

De uppgifter du uppger direkt till tredje part i form av säljare, webbplatser eller program omfattas inte av det här integritetsmeddelandet. Vi ansvarar inte för integriteten eller säkerhetsmetoderna som används hos säljare eller annan tredje part som du väljer att dela dina personliga uppgifter med direkt. Vi råder dig att granska integritetspolicyn från tredje parter du väljer att dela personliga uppgifter direkt med.

Uppgifterna vi samlar in, inklusive de som samlas in från tredje part, delas med våra närstående bolag, det vill säga andra företag som ägs och kontrolleras av Google LLC. Våra närstående bolag, som kan vara finansinstitut eller andra bolag, använder informationen i sin dagliga verksamhet.

Vi ger dig möjlighet att neka till viss informationsdelning mellan GPC och dess närstående bolag. Mer specifikt kan du välja bort

Du kan också välja bort att Google LLC eller dess närstående bolag informerar en tredje part i form av säljare, vars webbplats eller app du besöker, om huruvida du har ett Google Payments-konto som kan användas vid betalning via den säljarens webbplats eller app.

Om du väljer bort informationsdelningen gäller ditt beslut tills du berättar för oss att du har ändrat dig.

Om du inte vill att vi ska dela information om din kreditvärdighet mellan GPC och dess närstående bolag, eller om du inte vill att våra närstående bolag ska använda dina personliga uppgifter för sin marknadsföring, eller om du inte vill att Google LLC eller dess närstående bolag informerar en tredje part i form av säljare, vars webbplats eller app du besöker, om huruvida du har ett Google-betalningskonto, anger du det genom att logga in på ditt konto, öppna sidan med integritetsinställningar för Google Payments och uppdatera dina inställningar.

Vi kommer inte att dela dina personliga uppgifter med någon utanför GPC eller med våra närstående bolag förutom i enlighet med det här integritetsmeddelandet eller Googles integritetspolicy. Enligt vad som angavs ovan är Google Payments en produkt som erbjuds personer som har ett Google-konto. Uppgifterna du anger för Google LLC när du registrerar ditt Google-konto påverkas inte av bestämmelserna kring att välja bort informationsdelning i det här integritetsmeddelandet.

Informationssäkerhet

Mer information om våra säkerhetsmetoder finns i Googles integritetspolicy.

Säkerheten för ditt Google Payments-konto är beroende av att du håller dina kontolösenord, pinkoder och andra åtkomstuppgifter för tjänsten hemliga. Om du delar dina kontouppgifter med tredje part ger du parten tillgång till ditt konto och dina personliga uppgifter.

Det är ditt eget ansvar att se till att ingen obehörig får tillgång till din mobila enhet och Google Payments-appen på enheten. I det ingår att hålla lösenord och/eller pinkoder hemliga och att inte dela dem med någon. Det är också ditt ansvar att meddela Google eller relevant partnerföretag om du tror att någon obehörig har fått tillgång till informationen i Google Payments-appen.

© 2020 Google – Googles startsida Googles användarvillkor Tidigare integritetsmeddelanden