Oznámenie o ochrane súkromia služby Google Payments

Dátum poslednej úpravy: 28. marca 2022

V pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google sa popisuje, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, keď používate produkty a služby spoločnosti Google. Ak ste používateľom, ktorý má menej ako 18 rokov, ďalšie zdroje nájdete v Sprievodcovi ochranou súkromia tínedžerov spoločnosti Google. Služba Google Payments je určená majiteľom účtov Google, preto sa na jej používanie vzťahujú pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google. V tomto oznámení o ochrane súkromia sú opísané aj spôsoby ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré sa uplatňujú konkrétne pri službe Google Payments.

Pri využívaní služby Google Payments sa musíte riadiť jej zmluvnými podmienkami. V nich sú podrobnejšie opísané Služby, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane súkromia. Výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto oznámení o ochrane súkromia služby Google Payments, majú význam, ktorý sa im pripisuje v zmluvných podmienkach služby Google Payments.

Oznámenie o ochrane súkromia služby Google Payments sa vzťahuje na Služby, ktoré ponúka spoločnosť Google LLC a jej stopercentne vlastnené dcérske spoločnosti vrátane spoločnosti Google Payment Corp. (ďalej len „GPC“). Ak chcete zistiť, ktorá dcérska spoločnosť Službu ponúka, prečítajte si zmluvné podmienky služby Google Payments, ktoré máte k dispozícii v rámci Služby. V prípade používateľov (okrem predajcov na trhovisku spoločnosti Google) v Európskom hospodárskom priestore (s výnimkou Spojeného kráľovstva) je prevádzkovateľom osobných údajov zodpovedným za vaše údaje spoločnosť Google Ireland Limited. V prípade používateľov (okrem predajcov na trhovisku spoločnosti Google) v Spojenom kráľovstve je prevádzkovateľom osobných údajov zodpovedným za vaše údaje spoločnosť Google LLC. Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (okrem Spojeného kráľovstva) a ste predajcom na trhovisku spoločnosti Google, prevádzkovateľom osobných údajov zodpovedným za vaše údaje je spoločnosť Google Payment Ireland Limited. Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve a ste predajcom na trhovisku spoločnosti Google, prevádzkovateľom osobných údajov zodpovedným za vaše údaje je spoločnosť Google Payment Limited. V prípade používateľov v Brazílii je prevádzkovateľom osobných údajov zodpovedným za vaše údaje spoločnosť Google LLC a v rozsahu, v akom to vyžadujú brazílske právne predpisy, to môže byť spoločnosť Google Brasil Pagamentos Ltda.

Ktoré údaje zhromažďujeme

Okrem informácií uvedených v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google môžeme zhromažďovať aj:

Ako používame zhromažďované údaje

Údaje, ktoré poskytnete nám, spoločnosti GPC alebo inej našej dcérskej spoločnosti, ako aj údaje o vás od tretích strán používame okrem spôsobov uvedených v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Googleaj na to, aby sme vám poskytovali službu Google Payments na účely služieb zákazníkom, na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, našich používateľov alebo verejnosti a tiež na predchádzanie podvodom, phishingu alebo inému protiprávnemu konaniu. Tieto údaje môžu byť použité aj na pomoc tretím stranám pri poskytovaní výrobkov alebo služieb, ktoré si od nich vyžiadate. Používame ich aj na kontrolu vášho účtu Google Payments, aby sme zistili, či naďalej spĺňate podmienky účtu, ďalej aby sme uskutočňovali rozhodnutia o vašich budúcich transakciách prostredníctvom služby Google Payments a tiež na ďalšie legitímne obchodné potreby súvisiace s transakciami, ktoré realizujete prostredníctvom služby Google Payments.

Vaše registračné údaje sú uložené v spojení s vaším účtom Google a vaša registrácia spôsobu platby bude uložená na serveroch spoločnosti Google. Niektoré prvky údajov môžu byť okrem toho uložené vo vašom mobilnom zariadení. Vami poskytnuté údaje môžeme uchovávať dlhodobo na účely plnenia povinností súvisiacich s právnym procesom a regulačných povinností.

Ktoré údaje zdieľame

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s inými spoločnosťami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Google iba:

Keď napríklad nakupujete alebo obchodujete prostredníctvom služby Google Payments, určité vaše osobné údaje sprístupňujeme spoločnosti alebo osobe, od ktorej nakupujete, resp. s ktorou obchodujete. Takto zdieľame vaše osobné údaje napríklad s vývojármi, od ktorých nakúpite prostredníctvom služby Google Payments v službe Google Play. Okrem toho, keď iniciujete platbu výberom tlačidla „Kúpiť cez Google Pay“ alebo podobného tlačidla, môžeme webovým stránkam či aplikácii obchodníka odoslať vaše poštové smerovacie číslo a údaje o spôsobe platby, aby mohol obchodník vypočítať aktualizované informácie o nákupe (napríklad dane, náklady na doručenie a iné informácie o cene) a zistiť, či môže od vás prijať daný spôsob platby a aké sú výhody alebo obmedzenia pre príslušný spôsob platby za váš nákup. Keď do svojho účtu Google Payments pridáte spôsob platby tretej strany, môžeme si s poskytovateľom platobných služieb tretej strany vymeniť niektoré vaše osobné údaje potrebné na poskytnutie služby, ako sú napríklad vaše meno, profilová fotka, e-mailová adresa, adresa IP a fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o zariadení, poloha a informácie o aktivite účtu Google.

Keď navštívite webové stránky alebo aplikáciu spolupracujúceho obchodníka, daný obchodník môže skontrolovať, či máte účet Google Payments s vhodným spôsobom platby, ktorý možno použiť na platbu na webových stránkach alebo v aplikácii tohto obchodníka, aby sa vám na webových stránkach alebo v aplikáciách podľa možnosti nezobrazovali funkcie, ktoré nemôžete použiť.

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa nevzťahuje na žiadne údaje, ktoré poskytnete priamo obchodníkovi, webovým stránkam alebo aplikácii tretej strany. Nenesieme zodpovednosť za postupy, ktoré na ochranu súkromia alebo účely zabezpečenia uplatňujú obchodníci či iné tretie strany, s ktorými sa rozhodnete priamo zdieľať svoje osobné údaje. Odporúčame vám prečítať si pravidlá ochrany súkromia tretej strany, s ktorou sa rozhodnete priamo zdieľať svoje osobné údaje.

Údaje, ktoré zhromažďujeme, vrátane údajov získaných od tretích strán, zdieľame so svojimi spriaznenými subjektmi, čiže inými spoločnosťami, ktoré vlastní a riadi spoločnosť Google LLC. Naše spriaznené subjekty, ktoré môžu byť finančné aj nefinančné, budú tieto údaje používať na bežné obchodné účely.

Poskytujeme vám právo odhlásiť určité druhy zdieľania medzi spoločnosťou GPC a jej spriaznenými subjektmi. Konkrétne sa môžete rozhodnúť odhlásiť:

Môžete sa tiež rozhodnúť odhlásiť odoslanie informácie od spoločnosti Google LLC alebo jej spriaznených subjektov obchodníkovi tretej strany, ktorého webové stránky alebo aplikáciu navštívite, o tom, či máte účet Google Payments, ktorý možno použiť na platbu na webových stránkach alebo v aplikácii daného obchodníka.

Ak sa rozhodnete pre odhlásenie, vaša voľba bude platiť, pokým nám nedáte pokyn na jej zmenu.

Ak nechcete, aby sme zdieľali osobné údaje o vašej úverovej schopnosti medzi spoločnosťou GPC a jej spriaznenými subjektmi, alebo ak nechcete, aby naše spriaznené subjekty používali vaše osobné údaje, ktoré sme zhromaždili a s nimi zdieľali, na to, aby vám ponúkali svoje výrobky alebo služby, alebo ak nechcete, aby spoločnosť Google LLC alebo jej spriaznené subjekty informovali obchodníka tretej strany, ktorého webové stránky alebo aplikáciu navštívite, o tom, či máte účet Google Payments, prihláste sa do svojho účtu, prejdite na stránku nastavení pravidiel ochrany súkromia služby Google Payments a aktualizujte svoje preferencie.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s nikým mimo spoločnosti GPC alebo našich spriaznených subjektov inak, než ako sa uvádza v tomto oznámení o ochrane súkromia alebo v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Ako bolo vysvetlené vyššie, Google Payments je služba určená pre majiteľov účtov Google. Ustanovenia o odhlásení, ktoré sa uvádzajú v tomto oznámení, sa nevzťahujú na údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Google LLC na účely registrácie účtu Google.

Informačná bezpečnosť

Viac o našich postupoch v oblasti zabezpečenia nájdete v hlavných pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Pre zabezpečenie vášho účtu Google Payments je nevyhnutné, aby ste zachovávali dôvernosť v súvislosti s heslami a kódmi PIN k svojim účtom a ďalšími prístupovými údajmi k Službe. Ak budete informácie o svojom účte zdieľať s treťou stranou, bude mať prístup k vášmu účtu a vašim osobným údajom.

Nesiete zodpovednosť za kontrolu prístupu k vášmu mobilnému zariadeniu a aplikácii Google Payments vo vašom zariadení a tiež za to, aby ste zachovávali dôvernosť v súvislosti so svojimi heslami či kódmi PIN a aby ste ich s nikým nezdieľali. Okrem toho je vašou povinnosťou upozorniť spoločnosť Google alebo príslušného partnera, ak sa domnievate, že je ohrozená bezpečnosť údajov v aplikácii Google Payments.

© 2020 Google – Domovská stránka Google Zmluvné podmienky spoločnosti Google Predchádzajúce oznámenia o ochrane súkromia