Oznámenie o ochrane súkromia služby Google Payments

Dátum poslednej zmeny: 23. septembera 2018

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google popisujú, ako zaobchádzame s osobnými informáciami, keď používate produkty a služby spoločnosti Google. Služba Google Payments je určená majiteľom účtu Google, preto sa na jej používanie vzťahujú pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google. V tomto oznámení o ochrane súkromia sa navyše popisujú spôsoby ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré sa uplatňujú konkrétne pri službe Google Payments.

Pri využívaní služby Google Payments sa musíte riadiť jej zmluvnými podmienkami. V nich sa podrobnejšie popisujú Služby, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane súkromia. Výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto oznámení o ochrane súkromia pri používaní služby Google Payments, majú význam, ktorý sa im pripisuje v zmluvných podmienkach služby Google Payments.

Oznámenie o ochrane súkromia pri používaní služby Google Payments sa vzťahuje na Služby, ktoré ponúkajú dcérske spoločnosti stopercentne vlastnené spoločnosťou Google LLC vrátane spoločnosti Google Payments Corp. (ďalej len„GPC“). Ak chcete zistiť, ktorá dcérska spoločnosť Službu ponúka, prečítajte si zmluvné podmienky služby Google Payments, ktoré máte k dispozícii v rámci Služby.

Aké informácie zhromažďujeme

Okrem informácií uvedených v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google môžeme zhromažďovať aj:

Ako používame zhromažďované informácie

Informácie, ktoré poskytnete nám, spoločnosti GPC alebo inej našej dcérskej spoločnosti, ako aj informácie o vás od tretích strán, používame okrem spôsobov uvedených v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google aj na to, aby sme vám poskytovali službu Google Payments na účely služieb zákazníkom a aby sme vás chránili pred podvodmi, phishingom a iným protiprávnym konaním. Tieto informácie môžu byť použité aj na pomoc tretím stranám pri poskytovaní produktov alebo služieb, ktoré si od nich vyžiadate. Používame ich aj na kontrolu vášho účtu Google Payments, aby sme zistili, či naďalej spĺňate podmienky účtu, ďalej aby sme uskutočňovali rozhodnutia v súvislosti s vašimi budúcimi transakciami prostredníctvom služby Google Payments a tiež na ďalšie legitímne obchodné potreby súvisiace s transakciami, ktoré realizujete prostredníctvom služby Google Payments.

Vaše registračné informácie sú uložené v spojení s vaším účtom Google a vaša registrácia spôsobu platby bude uložená na serveroch spoločnosti Google. Niektoré prvky dát môžu byť okrem toho uložené vo vašom mobilnom zariadení. Vami poskytnuté informácie môžeme uchovávať dlhodobo na účely plnenia povinností súvisiacich s právnym procesom a regulačných povinností.

Aké informácie zdieľame

Vaše osobné informácie budeme zdieľať s inými spoločnosťami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Google iba:

Keď napríklad nakupujete alebo obchodujete prostredníctvom služby Google Payments, určité osobné informácie o vás sprístupňujeme spoločnosti alebo jednotlivcovi, od ktorého nakupujete, resp. s ktorým obchodujete. To zahŕňa zdieľanie vašich osobných informácií s vývojárom, od ktorého ste nakúpili, keď použijete službu Google Payments na nákup v službe Google Play. Keď do svojho účtu Google Payments pridáte spôsob platby tretej strany, môžeme si s poskytovateľom platobných služieb tretej strany vymeniť určité osobné informácie o vás potrebné na poskytnutie služby, ako je napríklad vaše meno, profilový obrázok, e‑mailová adresa, adresa IP a fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o zariadení, poloha a informácie o aktivite na účte Google.

Keď navštívite web alebo aplikáciu spolupracujúceho obchodníka, daný obchodník môže skontrolovať, či vlastníte účet Google Payments s vhodným spôsobom platby, ktorý možno použiť na platbu obchodníkovi, aby sa vám na webe alebo v aplikáciách podľa možnosti nezobrazovali funkcie, ktoré nemôžete použiť.

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa nevzťahuje na žiadne informácie, ktoré poskytnete priamo obchodníkovi, webovým stránkam alebo aplikácii tretej strany. Nenesieme zodpovednosť za postupy, ktoré na ochranu súkromia alebo na účely zabezpečenia uplatňujú obchodníci alebo iné tretie strany, s ktorými sa rozhodnete priamo zdieľať svoje osobné informácie. Odporúčame vám, aby ste si prečítali pravidlá ochrany súkromia tretej strany, s ktorou sa rozhodnete priamo zdieľať svoje osobné informácie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, vrátane informácií získaných od tretích strán, zdieľame so svojimi spriaznenými subjektmi, čiže inými spoločnosťami, ktoré vlastní a kontroluje spoločnosť Google LLC. Naše spriaznené subjekty, ktoré môžu byť finančné aj nefinančné, budú tieto informácie používať na bežné obchodné účely.

Poskytujeme vám právo deaktivovať určité druhy zdieľania medzi spoločnosťou GPC a jej spriaznenými subjektmi. Konkrétne sa môžete rozhodnúť deaktivovať:

Môžete sa tiež rozhodnúť deaktivovať odoslanie informácie od spoločnosti Google LLC alebo jej spriaznených subjektov obchodníkovi tretej strany, ktorého webové stránky alebo aplikáciu navštívite, o tom, či máte účet Google Payments, ktorý možno použiť pri platbe danému obchodníkovi.

Ak sa rozhodnete pre deaktiváciu, vaša voľba bude platiť dovtedy, kým nám nedáte pokyn zmeniť to.

Ak nechcete, aby sme zdieľali vaše osobné informácie o vašej úverovej schopnosti medzi spoločnosťou GPC a jej spriaznenými subjektmi, alebo ak nechcete, aby naše spriaznené subjekty používali vaše osobné informácie, ktoré sme zhromaždili a s nimi zdieľali, na to, aby vám ponúkali svoje produkty alebo služby, alebo ak nechcete, aby spoločnosť Google LLC alebo jej spriaznené subjekty informovali obchodníka tretej strany, ktorého webové stránky alebo aplikáciu navštívite, o tom, či máte účet Google Payments, ktorý možno použiť pri platbe danému obchodníkovi, prihláste sa do svojho účtu, prejdite na stránku nastavení pravidiel ochrany súkromia služby Google Payments a aktualizujte svoje preferencie.

Vaše osobné informácie nebudeme zdieľať s nikým mimo spoločnosti GPC alebo našich spriaznených subjektov inak, než ako sa uvádza v tomto oznámení o ochrane súkromia. Ako bolo vysvetlené vyššie, Google Payments je produkt určený pre majiteľov účtu Google. Ustanovenia o deaktivácii, ktoré sa uvádzajú v tomto oznámení, sa nevzťahujú na údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Google LLC na účely registrácie účtu Google.

Informačná bezpečnosť

Ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti zabezpečenia nájdete v hlavných pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Pre zabezpečenie vášho účtu Google Payments je nevyhnutné, aby ste zachovávali mlčanlivosť o svojom hesle či heslách k účtu, kódoch PIN a ďalších prístupových údajoch k Službe. Ak budete svoje informácie o účte zdieľať s treťou stranou, bude mať prístup k vášmu účtu a vašim osobným informáciám.

Nesiete zodpovednosť za kontrolu prístupu k vášmu mobilnému zariadeniu a aplikácii Google Payments vo vašom zariadení a tiež za to, aby ste zachovávali mlčanlivosť o svojom hesle či heslách alebo kóde PIN a aby ste ich s nikým nezdieľali. Okrem toho je vašou povinnosťou upozorniť spoločnosť Google alebo príslušného partnera, ak sa domnievate, že je ohrozená bezpečnosť informácií v aplikácii Google Payments.

© 2018 Google – Domovská stránka Google Zmluvné podmienky spoločnosti Google Predchádzajúce oznámenia o ochrane súkromia