Informacje na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google

Data ostatniej modyfikacji: 28 marca 2022 r.

Polityka prywatności Google opisuje, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi użytkowników, którzy korzystają z produktów i usług Google. Jeśli jesteś użytkownikiem, który nie ukończył jeszcze 18 roku życia, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami dostępnymi w Przewodniku dla nastolatków na temat prywatności w Google. Usługa płatności Google jest dostępna dla właścicieli kont Google, a korzystanie z niej podlega Polityce prywatności Google. W tych Informacjach na temat ochrony prywatności opisane są także nasze procedury ochrony prywatności dotyczące wyłącznie usługi płatności Google.

Korzystanie z usługi płatności Google podlega Warunkom korzystania z usługi płatności Google. Opisują one szczegółowo Usługi, które zostały wymienione w tych Informacjach na temat ochrony prywatności. Pisane wielkimi literami terminy, które nie zostały zdefiniowane w tych Informacjach na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google, mają znaczenie określone w Warunkach korzystania z usługi płatności Google.

Informacje na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google dotyczą Usług oferowanych przez firmę Google LLC oraz podmioty zależne w całości do niej należące, w tym Google Payment Corp. („GPC”). Aby dowiedzieć się, który podmiot zależny świadczy Usługę, zapoznaj się z Warunkami korzystania z płatności Google dostępnymi w tej Usłudze. Administratorem danych użytkowników (oprócz danych użytkowników sprzedających produkty na platformie handlowej Google) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) jest firma Google Ireland Limited. Administratorem danych użytkowników (oprócz danych użytkowników sprzedających produkty na platformie handlowej Google) z Wielkiej Brytanii jest firma Google LLC. Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) i sprzedaje produkty na platformie handlowej Google, administratorem jego danych jest firma Google Payment Ireland Limited. Jeśli użytkownik znajduje się w Wielkiej Brytanii i sprzedaje produkty na platformie handlowej Google, administratorem jego danych jest firma Google Payment Limited. Jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii, administratorem jego danych jest firma Google LLC, a w zakresie wymaganym na mocy prawa Brazylii może to być również firma Google Brasil Pagamentos Ltda.

Jakie dane gromadzimy

Poza informacjami wymienionymi w Polityce prywatności Google możemy także zbierać:

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane

Danych, które użytkownik podaje nam i firmie GPC lub innym naszym podmiotom zależnym, a także tych uzyskanych od osób trzecich używamy do celów, które są wymienione w Polityce prywatności Google, a także po to, by świadczyć użytkownikowi usługę płatności Google, chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników oraz pozostałych osób, w tym również zapobiegać oszustwom, wyłudzaniu informacji i innym szkodliwym działaniom. Takie informacje mogą być też wykorzystywane do udzielania osobom trzecim pomocy w dostarczaniu zamówionych produktów lub świadczeniu zamówionych usług. Informacji tych używamy również do weryfikacji konta płatności Google w celu określenia, czy użytkownik w dalszym ciągu spełnia warunki korzystania z konta, aby podejmować decyzje na temat przyszłych transakcji w usłudze płatności Google oraz w związku z innymi uzasadnionymi powodami biznesowymi, które dotyczą transakcji w usłudze płatności Google zainicjowanych przez użytkownika.

Dane użytkownika, które posłużyły do rejestracji, są przechowywane wraz z danymi jego konta Google, a rejestracja formy płatności jest zapisywana na serwerach Google. Dodatkowo niektóre dane mogą być przechowywane także na urządzeniu mobilnym użytkownika. Możemy przez dłuższy czas przechowywać podane przez użytkownika informacje na potrzeby zachowania zgodności z procesem prawnym oraz zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

Jakie dane udostępniamy

Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym firmom lub osobom spoza Google wyłącznie w następujących okolicznościach:

Oznacza to, że gdy użytkownik dokonuje zakupu lub transakcji w usłudze płatności Google, udostępniamy jego określone dane osobowe firmie lub osobie, od której kupuje lub z którą przeprowadza transakcję. Obejmuje to także udostępnianie danych osobowych deweloperowi, od którego użytkownik kupuje aplikację w Google Play, korzystając z usługi płatności Google. Może to obejmować również przesłanie kodu pocztowego oraz informacji na temat formy płatności użytkownika na stronę internetową sprzedawcy lub do jego aplikacji, gdy płatność zostanie zainicjowana za pomocą przycisku „Zapłać przez Google Pay” lub podobnego. Umożliwi to sprzedawcy obliczenie zaktualizowanych informacji o zakupie (takich jak podatek, koszty przesyłki i inne informacje o cenie), określenie możliwości przyjęcia tej formy płatności od użytkownika oraz korzyści i ograniczeń, które z niej wynikają w odniesieniu do zakupu użytkownika. Gdy użytkownik doda do swojego konta płatności Google formę płatności oferowaną przez zewnętrznego dostawcę usług płatności, możemy przekazać temu dostawcy niektóre dane osobowe użytkownika niezbędne do świadczenia usługi. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, adres IP oraz adres rozliczeniowy, numer telefonu, lokalizację, informacje o używanym urządzeniu oraz o aktywności na koncie Google.

Gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową lub skorzysta z aplikacji sprzedawcy uczestniczącego w programie, sprzedawca ten może sprawdzić, czy użytkownik ma konto płatności Google powiązane z formą płatności, której może użyć, by dokonać zakupu przez stronę lub aplikację sprzedawcy. Ma to na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że użytkownik będzie widział na stronach internetowych i w aplikacjach funkcje, z których nie może korzystać.

Dane podawane bezpośrednio zewnętrznemu sprzedawcy, na stronie internetowej lub w aplikacji, nie są objęte zasadami podanymi w tych Informacjach na temat ochrony prywatności. Nie odpowiadamy za mające zapewnić prywatność i bezpieczeństwo działania podejmowane przez sprzedawców i inne podmioty, którym użytkownik udostępni swoje dane osobowe bezpośrednio. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych podmiotów, którym użytkownik bezpośrednio udostępnia swoje dane osobowe.

Zbierane przez nas dane, w tym te uzyskane od osób trzecich, są udostępniane naszym podmiotom stowarzyszonym, czyli innym firmom należącym do firmy Google LLC i przez nią kontrolowanym. Nasze podmioty stowarzyszone mogą być instytucjami finansowymi lub niefinansowymi i będą wykorzystywać tego rodzaju dane do prowadzenia zwykłej działalności.

Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na dzielenie się określonymi informacjami przez firmę GPC i jej podmioty stowarzyszone. Konkretnie można wycofać zgodę na:

Użytkownik może również wycofać zgodę na to, by firma Google LLC lub jej podmioty stowarzyszone informowały zewnętrznego sprzedawcę, którego stronę internetową użytkownik odwiedza lub z którego aplikacji korzysta, o tym, że użytkownik posiada konto płatności Google, które może zostać wykorzystane do dokonania płatności przez stronę lub aplikację sprzedawcy.

Jeśli użytkownik wycofa zgodę na udostępnianie danych, decyzja ta będzie obowiązywać, dopóki nie poinformuje on nas o jej zmianie.

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane dotyczące zdolności kredytowej były wymieniane pomiędzy firmą GPC i jej podmiotami stowarzyszonymi lub aby nasze podmioty stowarzyszone używały zebranych przez nas i udostępnionych im danych osobowych użytkownika do reklamowania produktów i usług, lub jeśli użytkownik nie chce, aby firma Google LLC lub jej podmioty stowarzyszone informowały sprzedawcę zewnętrznego, którego stronę użytkownik odwiedza lub z którego aplikacji korzysta, o fakcie posiadania przez niego konta płatności Google, może on wskazać swój wybór, logując się na konto, otwierając stronę ustawień prywatności usługi płatności Google i aktualizując swoje preferencje.

Poza wyjątkami opisanymi w tych Informacjach na temat ochrony prywatności oraz w Polityce prywatności Google nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika nikomu poza firmą GPC i jej podmiotami stowarzyszonymi. Zgodnie z opisem powyżej usługa płatności Google jest dostępna dla właścicieli kont Google. Zawarte w tych Informacjach na temat ochrony prywatności warunki wycofania zgody na udostępnianie danych nie obowiązują w odniesieniu do danych podawanych firmie Google LLC w celu zarejestrowania konta Google.

Bezpieczeństwo informacji

Więcej informacji na temat naszych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa można znaleźć w Polityce prywatności Google.

Bezpieczeństwo konta płatności Google zależy od zachowania przez użytkownika poufności haseł do konta, kodów PIN oraz innych danych dostępowych do Usługi. Jeżeli użytkownik udostępni dane konta innemu podmiotowi, podmiot ten uzyska dostęp do konta użytkownika i jego danych osobowych.

Odpowiedzialność za kontrolowanie dostępu do urządzenia mobilnego i zainstalowanej na nim aplikacji wykorzystującej usługę płatności Google, w tym za zachowanie poufności haseł lub kodu PIN oraz nieudostępnianie nikomu tych danych, spoczywa na użytkowniku. Użytkownik odpowiada także za powiadomienie firmy Google lub odpowiedniego jej partnera w przypadku podejrzeń, że do danych w aplikacji wykorzystującej usługę płatności Google uzyskały dostęp inne osoby.

© 2020 Google – Strona Główna Google Warunki korzystania z usług Google Poprzednie wersje Informacji na temat ochrony prywatności