Merknad om personvern for Google Payments

Sist endret 28. mars 2022

I Googles personvernregler finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger når du bruker produktene og tjenestene til Google. Hvis du er en bruker under 18 år, finner du flere ressurser i Googles veiledning om personvern for tenåringer. Google Payments tilbys Google-kontoeiere, og bruken din av dette produktet er underlagt Googles personvernregler. I denne merknaden om personvern beskrives dessuten Googles retningslinjer for personvern som gjelder spesifikt for Google Payments.

Bruken din av Google Payments er underlagt vilkårene for bruk av Google Payments, der tjenestene som dekkes av denne merknaden om personvern, beskrives mer inngående. Eventuelle termer som ikke er definert i denne merknaden om personvern for Google Payments, skal ha tilsvarende betydning som i vilkårene for bruk av Google Payments.

Merknaden om personvern for Google Payments gjelder for tjenestene som tilbys av Google LLC eller de heleide datterselskapene til Google LLC, inkludert Google Payment Corp. («GPC»). Les gjennom vilkårene for bruk av Google Payments, som er tilgjengelige via selve tjenesten, for å finne ut hvilket datterselskap som tilbyr den aktuelle tjenesten. Google Ireland Limited er behandlingsansvarlig for informasjonen til brukere (med unntak av selgere på Google-markedsplasser) som holder til i EØS (unntatt Storbritannia). Google LLC er behandlingsansvarlig for informasjonen til brukere (med unntak av selgere på Google-markedsplasser) som holder til i Storbritannia. Hvis du holder til i EØS (unntatt Storbritannia) og fungerer som selger på en Google-markedsplass, er Google Payment Ireland Limited behandlingsansvarlig for informasjonen din. Hvis du holder til i Storbritannia og fungerer som selger på en Google-markedsplass, er Google Payment Limited behandlingsansvarlig for informasjonen din. Google LLC og – i den grad det kreves av brasiliansk lov – Google Brasil Pagamentos Ltda er behandlingsansvarlige for informasjonen til brukere som holder til i Brasil.

Informasjonen vi samler inn

I tillegg til informasjonen som er nevnt i Googles personvernregler, kan vi også samle inn følgende informasjon:

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Foruten bruksområdene som er nevnt i Googles personvernregler, bruker vi informasjonen du gir til oss og til GPC og andre datterselskaper, samt informasjon om deg fra tredjeparter, for å kunne yte kundeservice knyttet til Google Payments og forhindre krenkelser av rettighetene, eiendelene eller tryggheten til Google, brukerne våre eller offentligheten, deriblant ved å bidra til å motarbeide svindel, nettfisking og annen uønsket atferd. Slik informasjon kan også brukes for å hjelpe tredjeparter med å levere produktene eller tjenestene du etterspør fra dem. Vi bruker også informasjonen fra gjennomgangen av Google Payments-kontoen din for å finne ut om du fortsatt overholder vilkårene for kontoen, for å ta beslutninger om Google Payments-transaksjoner du foretar heretter, og til å dekke andre legitime forretningsrelaterte behov knyttet til Google Payments-transaksjoner du starter.

Registreringsinformasjonen lagres i Google-kontoen din, og opplysningene om betalingsmåten din lagres på Googles tjenere. Visse dataelementer kan dessuten lagres på mobilenheten din. Vi kan oppbevare informasjonen du gir oss, i lengre perioder for å etterkomme juridiske prosesser og forpliktelser overfor myndighetene.

Informasjon vi deler

Det er bare under følgende omstendigheter at vi kan dele personopplysningene dine med andre selskaper eller personer utenfor Google:

Hvis du for eksempel bruker Google Payments til å foreta kjøp eller transaksjoner, deler vi enkelte av personopplysningene dine med selskapene eller personene du kjøper noe fra eller foretar transaksjoner med. Vi deler blant annet personopplysningene dine med utviklere du kjøper produkter fra, når du bruker Google Payments til å foreta kjøpene i Google Play. Dette kan også innebære at vi sender postnummeret ditt og informasjon om betalingsmåten din til selgernes apper eller nettsteder når du starter betalinger via en «Kjøp med Google Pay»-knapp eller lignende, slik at selgerne kan beregne oppdatert kjøpsinformasjon (som avgifter, leveringskostnader og annen prisinformasjon) og finne ut om de kan godta denne betalingsmåten fra deg, samt fordeler og begrensninger for bestemte betalingsmåter for kjøpene dine. Når du legger til betalingsmåter fra tredjeparter i Google Payments-kontoen din, kan vi utveksle enkelte av personopplysningene dine, for eksempel navn, profilbilde, e-postadresse, IP-adresse, faktureringsadresse, telefonnummer, enhetsinformasjon, posisjon og informasjon om Google-kontoaktiviteten din, med tredjepartene som er betalingsformidlere, hvis dette kreves for å kunne levere tjenesten til deg.

Når du bruker appene eller nettstedene til deltakende selgere, kan de sjekke om du har en Google Payments-konto med en støttet betalingsmåte, som kan brukes til kjøpe ting via disse appene eller nettstedene, for å redusere sannsynligheten for at de viser funksjoner du ikke kan bruke.

Eventuell informasjon du selv deler direkte med tredjeparts selgere, nettsteder eller apper, dekkes ikke av denne merknaden om personvern. Vi er ikke ansvarlige for personvern- eller sikkerhetspraksisen til selgere eller andre tredjeparter du velger å dele personopplysninger med direkte. Vi anbefaler at du leser gjennom personvernreglene til eventuelle tredjeparter du velger å dele personopplysningene dine med direkte.

Vi deler informasjonen vi samler inn, inkludert informasjon innhentet fra tredjeparter, med samarbeidspartnerne våre, dvs. andre selskaper som Google LLC eier og kontrollerer. Samarbeidspartnerne våre, som kan være både finansielle og ikke-finansielle enheter, bruker denne informasjonen for å gjennomføre vanlig virksomhet.

Vi gir deg muligheten til å velge bort visse typer deling av informasjon mellom GPC og samarbeidspartnerne deres. Spesifikt kan du velge bort

Du kan også velge bort at Google LLC eller samarbeidspartnerne kan informere tredjepartsselgerne, som eier appene eller nettstedene du bruker, om at du har en Google Payments-konto som kan brukes til betalinger via appene eller nettstedene deres.

Hvis du velger bort noe av det ovennevnte, respekteres dette valget inntil du ber oss om å endre det.

Hvis du ikke vil at informasjon om kredittverdigheten din skal deles mellom GPC og samarbeidspartnerne, eller hvis du ikke vil at samarbeidspartnerne våre skal bruke personopplysningene om deg som vi samler inn og deler med dem, for å sende deg markedsføringmateriell, eller hvis du ikke vil at Google LLC eller samarbeidspartnerne skal informere tredjepartsselgere som eier apper eller nettsteder du bruker, om hvorvidt du har en Google Payments-konto, må du gi uttrykk for dette ved å logge på kontoen din, gå til Google Payments-siden for personverninnstillinger og oppdatere innstillingene dine der.

Vi deler ikke personopplysningene dine med noen utenfor GPC eller med samarbeidspartnerne våre, med unntak av slik det er beskrevet i denne merknaden om personvern eller i Googles personvernregler. Google Payments er, som beskrevet ovenfor, et produkt som tilbys Google-kontoeiere. Informasjonen du oppgir til Google LLC når du registrerer deg for en Google-konto, er ikke underlagt bestemmelsene om bortvalg i denne merknaden om personvern.

Informasjonssikkerhet

Du finner mer informasjon om sikkerhetspraksisene våre på hovedsiden for Googles personvernregler.

Sikkerheten til Google Payments-kontoen din avhenger av at du ikke deler kontopassord, PIN-koder og annen tilgangsinformasjon for tjenesten med andre. Hvis du deler kontoinformasjonen din med en tredjepart, får vedkommende tilgang til kontoen din og personopplysningene dine.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere tilgangen til mobilenheten din og Google Payments-appen på denne enheten, noe som innebærer å holde passord og/eller PIN-koder hemmelig og ikke dele dem med andre. Det er dessuten ditt ansvar å varsle Google eller den aktuelle partneren hvis du har grunn til å tro at informasjonen i Google Payments-appen er utsatt for sikkerhetsbrudd.

© 2020 Google – Google Home Googles vilkår for bruk Tidligere merknader om personvern