Merknad om personvern for Google Payments

Sist endret: 23. september 2018

I Googles personvernregler finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger når du bruker produktene og tjenestene til Google. Google Payments er tilgjengelig for Google-kontoeiere, og bruken din av dette produktet er underlagt Googles personvernregler. I denne merknaden om personvern beskrives dessuten Google-retningslinjer for personvern som gjelder spesifikt for Google Payments.

Bruken din av Google Payments er underlagt vilkårene for bruk av Google Payments, der tjenestene som dekkes av denne merknaden om personvern, beskrives mer inngående. Eventuelle termer som ikke er definert i denne merknaden om personvern for Google Payments, skal ha tilsvarende betydning som i vilkårene for bruk av Google Payments.

Merknaden om personvern for Google Payments gjelder for tjenestene som tilbys av de heleide datterselskapene til Google LLC, inkludert Google Payment Corp. («GPC»). Les gjennom vilkårene for bruk av Google Payments, som er tilgjengelige via selve tjenesten, for å finne ut hvilket datterselskap som tilbyr den aktuelle tjenesten.

Informasjonen vi samler inn

I tillegg til informasjonen som er oppført i Googles personvernregler, kan vi også samle inn følgende informasjon:

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Foruten bruksområdene som er oppført i Googles personvernregler, bruker vi informasjonen du gir til oss og til GPC og andre datterselskaper, i tillegg til informasjon om deg fra tredjeparter, for å kunne yte kundeservice for Google Payments og for å beskytte deg mot svindel, nettfisking og annen uønsket atferd. Slik informasjon kan også brukes for å hjelpe tredjeparter med å levere produktene eller tjenestene du etterspør fra dem. Vi bruker også informasjonen når vi gjennomgår Google Payments-kontoen din for å fastslå om du fortsatt overholder vilkårene for kontoen, for å fatte beslutninger om de fremtidige Google Payments-transaksjonene dine samt i forbindelse med andre legitime forretningsrelaterte behov knyttet til Google Payments-transaksjoner du innleder.

Registreringsinformasjonen lagres i Google-kontoen din, og opplysningene om betalingsmåten din lagres på tjenerne til Google. Visse dataelementer kan dessuten lagres på mobilenheten din. Vi kan oppbevare informasjonen du gir oss, i en lengre periode for å overholde juridiske prosesser og forpliktelser overfor myndighetene.

Informasjon vi deler

Det er bare under følgende omstendigheter at vi kan dele personopplysningene dine med andre selskaper eller personer utenfor Google:

Hvis du for eksempel bruker Google Payments til å kjøpe noe eller foreta en transaksjon, deler vi visse opplysninger om deg med selskapet eller personen du kjøper noe fra eller foretar en transaksjon med. Vi deler blant annet personopplysningene dine med utvikleren du kjøper et produkt fra, når du bruker Google Payments for å kjøpe noe på Google Play. Når du legger til en tredjeparts betalingsmåte i Google Payments-kontoen din, kan vi utveksle enkelte av personopplysningene dine, som navn, profilbilde, e-postadresse, IP-adresse, faktureringsadresse, telefonnummer, enhetsinformasjon, posisjon og informasjon om Google-kontoaktviteten din, med tredjeparten som er betalingsformidleren, dersom dette kreves for å levere tjenesten til deg.

Når du er i appen eller på nettstedet til en deltakende selger, kan selgeren sjekke om du har en Google Payments-konto med en kvalifisert betalingsmåte som kan brukes til å betale den aktuelle selgeren. Dermed reduseres sannsynligheten for at du ser ubrukelige funksjoner i apper eller på nettsteder.

Hvis du selv deler personopplysninger direkte med tredjepartsselgere, -nettsteder eller -programmer, dekkes ikke dette av denne merknaden om personvern. Vi er ikke ansvarlige for personvern- eller sikkerhetspraksisen til selgere eller andre tredjeparter du velger å dele personopplysninger med. Vi anbefaler at du leser gjennom personvernreglene til slike selgere og tredjeparter.

Vi deler informasjonen vi samler inn, inkludert informasjon fra tredjeparter, med samarbeidspartnerne våre. Det vil si andre selskaper Google LLC eier og kontrollerer. Samarbeidspartnerne våre, som kan være finansielle og ikke-finansielle enheter, bruker denne informasjonen til vanlige forretningsformål.

Vi gir deg muligheten til å velge bort visse typer deling av informasjon mellom GPC og samarbeidspartnere. Du kan velge bort følgende:

Du kan også velge bort at Google LLC eller samarbeidspartnerne skal informere tredjepartsselgere som eier apper eller nettsteder du besøker, om at du har en Google Payments-konto som kan brukes til å betale den aktuelle selgeren.

Hvis du velger bort noe av det ovennevnte, respekteres dette valget frem til du ber oss om å endre det.

Hvis du ikke vil at informasjon om kredittverdigheten din skal deles mellom GPC og samarbeidspartnerne, eller hvis du ikke vil at samarbeidspartnerne våre skal bruke personopplysningene vi samler inn og deler med dem for å sende deg markedsføring, eller hvis du ikke vil at Google LLC eller samarbeidspartnerne skal informere tredjepartsselgere som eier apper eller nettsteder du besøker, om at du har en Google Payments-konto som kan brukes til å betale den aktuelle selgeren, må du angi dette ved å logge på kontoen din, gå til Google Payments-siden for personverninnstillinger og oppdatere innstillingene dine.

Vi deler ikke personopplysningene dine med noen utenfor GPC eller med samarbeidspartnerne våre med unntak av slik det er beskrevet i denne merknaden om personvern. Google Payments er, som beskrevet ovenfor, en tjeneste som tilbys Google-kontoeiere. Informasjonen du oppgir til Google LLC når du registrerer deg for en Google-konto, er ikke underlagt de aktuelle bortvalgene i denne merknaden.

Informasjonssikkerhet

Du kan finne ut mer om sikkerhetspraksisene våre i dokumentet der Googles personvernregler er gjengitt i sin helhet.

Sikkerheten til Google Payments-kontoen din avhenger av at du ikke deler kontopassord, PIN-koder og annen tilgangsinformasjon for tjenesten med andre. Hvis du deler kontoinformasjonen din med en tredjepart, gir du vedkommende tilgang til kontoen din og personopplysningene dine.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere tilgangen til mobilenheten din og Google Payments-appen på denne enheten, noe som innebærer å holde passord og/eller PIN-koder hemmelig og ikke dele dem med andre. Det er dessuten ditt ansvar å varsle Google eller den aktuelle partneren hvis du har grunn til å tro at sikkerheten til informasjonen i Google Payments-appen er satt på spill.

© 2018 Google – Googles startside Googles vilkår for bruk Tidligere merknader om personvern