Personvernsmerknad for Google Payments

Tjenestene som tilbys av Google Payments, er underlagt merknaden om personvern for Google Payments. Merknaden om personvern for Google Payments er under oppdatering, og den oppdaterte versjonen trer i kraft 14. november 2017. Du kan se den oppdaterte merknaden her.

Sist endret 10. juni 2016

Googles personvernregler beskriver hvordan vi håndterer personopplysninger når du bruker produktene og tjenestene til Google. Google Payments er en tjeneste som tilbys Google-kontoeiere. Når du bruker Google Payments, er denne bruken derfor underlagt Googles personvernregler. I merknaden nedenfor beskrives dessuten personvernspraksisene våre som gjelder spesifikt for Google Payments.

Din bruk av Google Payments er underlagt vilkårene for bruk av Google Payments, der tjenestene som dekkes av denne personvernsmerknaden, beskrives mer inngående. Eventuelle termer som ikke er definert i denne personvernsmerknaden for Google Payments, skal ha den betydningen som er tillagt dem i vilkårene for bruk av Google Payments.

Personvernsmerknaden for Google Payments gjelder for tjenestene som tilbys av de heleide datterselskapene til Google Inc. Les gjennom vilkårene for bruk av Google Payments, som er tilgjengelige via selve tjenesten, for å finne ut hvilket datterselskap det er som tilbyr den aktuelle tjenesten.

Informasjonen vi samler inn

I tillegg til informasjonen oppført i Googles personvernregler kan vi også innhente følgende:

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Foruten bruksområdene vi har oppført i Googles personvernregler, bruker vi informasjonen vi har om deg, innhentet både fra deg selv og tredjeparter, ikke bare i kundeserviceøyemed i forbindelse med Google Payments, men også for å beskytte deg mot svindel, nettfisking og annen uønsket atferd. Slik informasjon kan også brukes for å hjelpe tredjeparter med å gi deg produktene eller tjenestene du etterspør fra dem. Vi bruker også informasjonen når vi gjennomgår Google Payments-kontoen din for å fastslå hvorvidt du fortsatt overholder kontraktsvilkårene, for å treffe beslutninger om de fremtidige Google Payments-transaksjonene dine samt i forbindelse med andre legitime forretningsrelaterte behov knyttet til Google Payments-transaksjoner du innleder.

Registreringsinformasjonen din er lagret i Google-kontoen din, og registreringen av betalingsmåten din lagres på tjenerne til Google. Det kan dessuten lagres visse data på mobilenheten din.

Informasjonen vi deler

Det er bare under følgende omstendigheter at vi kan dele personopplysningene dine med andre selskaper eller personer utenfor Google:

Hvis du for eksempel kjøper noe eller gjør en transaksjon ved hjelp av Google Payments, deler vi visse opplysninger om deg med selskapet eller personen du kjøper noe fra eller gjør en transaksjon med. Vi deler blant annet personopplysningene dine med utvikleren du kjøper et produkt fra, når du bruker Google Payments for å handle varer på Google Play.

Hvis du selv deler informasjon direkte med tredjepartsselgere, -nettsteder eller -programmer, er ikke slik informasjon dekket av denne personvernsmerknaden. Vi er ikke ansvarlige for personverns- eller sikkerhetspraksis hos selgere eller andre tredjeparter du velger å dele personopplysningene dine med direkte. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom personvernreglene til eventuelle tredjeparter du velger å dele personopplysningene dine med direkte.

Vi deler informasjonen vi samler inn, inkludert informasjon fra tredjeparter, med datterselskapene våre, altså andre selskaper Google Inc. eier og kontrollerer. Datterselskapene våre, som kan være finansielle og ikke-finansielle enheter, bruker slik informasjon i forbindelse med vanlige forretningsformål.

Vi gir deg muligheten til å velge bort visse typer deling av informasjon mellom GPC og datterselskapene. Du kan velge bort følgende:

Hvis du velger bort ovennevnte, respekteres dette valget frem til du eventuelt ber oss endre valget.

Hvis du ikke vil at det skal deles personopplysninger vedrørende kredittverdigheten din mellom GPC og datterselskapene, eller om du ikke vil at datterselskapene skal kunne markedsføre produkter eller tjenester mot deg basert på personopplysningene dine, må du indikere dette ved å logge på kontoen din, gå til Google Payments-siden for personverninnstillinger og oppdatere innstillingene dine.

Vi deler ikke personopplysningene dine med noen utenfor GPC eller datterselskapene unntatt slik det er beskrevet i denne personvernsmerknaden. Google Payments er – som beskrevet ovenfor – en tjeneste vi tilbyr Google-kontoeiere. Dataene du oppgir til Google Inc. når du registrerer deg for en Google-konto, påvirkes ikke av bortvalgsbestemmelsene i denne merknaden.

Informasjonssikkerhet

Du kan finne ut mer om sikkerhetspraksisene våre i dokumentet der Googles personvernregler er gjengitt i sin helhet.

For at sikkerheten til Google Payments-kontoen din skal være god, må du ikke dele kontopassord, PIN-koder og annen tilgangsinformasjon for tjenesten med uvedkommende. Hvis du deler kontoinformasjonen din med en tredjepart, gir du vedkommende tilgang til kontoen din og personopplysningene dine.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere tilgangen til mobilenheten din og Google Payments-appen på denne enheten. Dette omfatter at du blant annet må holde passordene og PIN-kodene dine konfidensielle og ikke dele disse med andre. Det er dessuten ansvaret ditt å varsle Google eller den relevante partneren dersom du har grunn til å tro at sikkerheten til informasjonen i Google Payments-appen er kompromittert.

© 2016 Google – Googles startside Googles vilkår for bruk Tidligere personvernsmerknader