Merknad om personvern for Google Payments

Sist endret 9. desember 2020

I Googles personvernregler finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger når du bruker produktene og tjenestene til Google. Google Payments er tilgjengelig for Google-kontoeiere, og bruken din av dette produktet er underlagt Googles personvernregler. I denne merknaden om personvern beskrives dessuten Googles retningslinjer for personvern som gjelder spesifikt for Google Payments.

Bruken din av Google Payments er underlagt vilkårene for bruk av Google Payments, der tjenestene som dekkes av denne merknaden om personvern, beskrives mer inngående. Eventuelle termer som ikke er definert i denne merknaden om personvern for Google Payments, skal ha tilsvarende betydning som i vilkårene for bruk av Google Payments.

Merknaden om personvern for Google Payments gjelder for tjenestene som tilbys av Google LLC eller de heleide datterselskapene til Google LLC, inkludert Google Payment Corp. («GPC»). Les gjennom vilkårene for bruk av Google Payments, som er tilgjengelige via selve tjenesten, for å finne ut hvilket datterselskap som tilbyr den aktuelle tjenesten. Google Ireland Limited er behandlingsansvarlig for informasjonen til brukere (med unntak av selgere på Google-markedsplasser) som holder til i EØS (unntatt Storbritannia). Google LLC er behandlingsansvarlig for informasjonen til brukere (med unntak av selgere på Google-markedsplasser) som holder til i Storbritannia. Hvis du holder til i EØS (unntatt Storbritannia) og fungerer som selger på en Google-markedsplass, er Google Payment Ireland Limited behandlingsansvarlig for informasjonen din. Hvis du holder til i Storbritannia og fungerer som selger på en Google-markedsplass, er Google Payment Limited behandlingsansvarlig for informasjonen din. Google LLC og – i den grad det kreves av brasiliansk lov – Google Brasil Pagamentos Ltda er behandlingsansvarlige for informasjonen til brukere som holder til i Brasil.

Informasjonen vi samler inn

I tillegg til informasjonen som er nevnt i Googles personvernregler, kan vi også samle inn følgende informasjon:

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Foruten bruksområdene som er nevnt i Googles personvernregler, bruker vi informasjonen du gir til oss og til GPC og andre datterselskaper, samt informasjon om deg fra tredjeparter, for å kunne yte kundeservice knyttet til Google Payments og forhindre krenkelser av rettighetene, eiendelene eller tryggheten til Google, brukerne våre eller offentligheten, blant annet ved å motarbeide svindel, nettfisking og annen uønsket atferd. Slik informasjon kan også brukes for å hjelpe tredjeparter med å levere produktene eller tjenestene du etterspør fra dem. Vi bruker også informasjonen når vi gjennomgår Google Payments-kontoen din for å fastslå om du fortsatt overholder vilkårene for kontoen, for å fatte beslutninger om de fremtidige Google Payments-transaksjonene dine samt i forbindelse med andre legitime forretningsrelaterte behov knyttet til Google Payments-transaksjoner du innleder.

Registreringsinformasjonen lagres i Google-kontoen din, og opplysningene om betalingsmåten din lagres på Googles tjenere. Visse dataelementer kan dessuten lagres på mobilenheten din. Vi kan oppbevare informasjonen du gir oss, i en lengre periode for å etterkomme juridiske prosesser og forpliktelser overfor myndighetene.

Informasjon vi deler

Det er bare under følgende omstendigheter at vi kan dele personopplysningene dine med andre selskaper eller personer utenfor Google:

Hvis du for eksempel bruker Google Payments til å utføre et kjøp eller en transaksjon, gjør vi noen av personopplysningene dine tilgjengelige for selskapet eller personen du kjøper noe fra eller foretar en transaksjon med. Blant annet deler vi personopplysningene dine med utvikleren du kjøper et produkt fra, når du bruker Google Payments for å kjøpe noe på Google Play. Dette kan også innebære at vi sender postnummeret ditt og informasjon om betalingsmåten din til selgerens app eller nettsted når du igangsetter en betaling via en «Kjøp med Google Pay»-knapp eller lignende, slik at selgeren kan beregne oppdatert kjøpsinformasjon (som avgifter, leveringskostnader og annen prisinformasjon) og finne ut om selgeren kan godta denne betalingsmåten fra deg, samt fordeler og begrensninger for bestemte betalingsmåter for kjøpet ditt. Når du legger til en tredjeparts betalingsmåte i Google Payments-kontoen din, kan vi utveksle enkelte av personopplysningene dine, som navn, profilbilde, e-postadresse, IP-adresse, faktureringsadresse, telefonnummer, enhetsinformasjon, posisjon og informasjon om Google-kontoaktiviteten din, med tredjeparten som er betalingsformidler, dersom dette kreves for å kunne levere tjenesten.

Når du åpner appen eller besøker nettstedet til en deltakende selger, kan selgeren sjekke om du har en Google Payments-konto med en kvalifisert betalingsmåte som kan brukes til å gjennomføre et kjøp via vedkommendes app eller nettsted. Dermed reduseres sannsynligheten for at du ser funksjoner du ikke kan bruke, i apper eller på nettsteder.

Eventuell informasjon du selv deler direkte med tredjeparts selgere, nettsteder eller programmer, dekkes ikke av denne merknaden om personvern. Vi er ikke ansvarlige for personvern- eller sikkerhetspraksisen til selgere eller andre tredjeparter du velger å dele personopplysninger med. Vi anbefaler at du leser gjennom personvernreglene til eventuelle tredjeparter du velger å dele personopplysningene dine med direkte.

Vi deler informasjonen vi samler inn, inkludert informasjon fra tredjeparter, med samarbeidspartnerne våre, altså andre selskaper som Google LLC eier og kontrollerer. Samarbeidspartnerne våre, som kan være finansielle og ikke-finansielle enheter, bruker denne informasjonen til vanlige forretningsformål.

Vi gir deg muligheten til å velge bort visse typer deling av informasjon mellom GPC og samarbeidspartnere. Konkret kan du velge bort

Du kan også velge bort at Google LLC eller samarbeidspartnerne skal informere tredjepartsselgerne som eier appene eller nettstedene du bruker, om at du har en Google Payments-konto som kan brukes til å utføre betalinger via appen eller nettstedet til den aktuelle selgeren.

Hvis du velger bort noe av det ovennevnte, gjelder dette helt til du eventuelt ber oss om å endre det.

Hvis du ikke vil at informasjon om kredittverdigheten din skal deles mellom GPC og samarbeidspartnerne, eller hvis du ikke vil at samarbeidspartnerne våre skal bruke personopplysningene vi samler inn og deler med dem, for å sende deg markedsføringmateriell, eller hvis du ikke vil at Google LLC eller samarbeidspartnerne skal informere tredjepartsselgere som eier appene eller nettstedene du bruker, om hvorvidt du har en Google Payments-konto, må du gi uttrykk for dette ved å logge på kontoen din, gå til Google Payments-siden for personverninnstillinger og oppdatere innstillingene dine der.

Vi deler ikke personopplysningene dine med noen utenfor GPC eller med samarbeidspartnerne våre, med unntak av slik det er beskrevet i denne merknaden om personvern. Google Payments er, som beskrevet ovenfor, et produkt som tilbys Google-kontoeiere. Informasjonen du oppgir til Google LLC når du registrerer deg for en Google-konto, er ikke underlagt bestemmelsene om bortvalg i denne merknaden.

Informasjonssikkerhet

Du kan finne ut mer om sikkerhetspraksisene våre i dokumentet der Googles personvernregler er gjengitt i sin helhet.

Sikkerheten til Google Payments-kontoen din avhenger av at du ikke deler kontopassord, PIN-koder eller annen tilgangsinformasjon for tjenesten med andre. Hvis du deler kontoinformasjonen din med en tredjepart, får vedkommende tilgang til kontoen din og personopplysningene dine.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere tilgangen til mobilenheten din og Google Payments-appen på denne enheten, noe som innebærer å holde passord og/eller PIN-koder hemmelig og ikke dele dem med andre. Det er dessuten ditt ansvar å varsle Google eller den aktuelle partneren hvis du har grunn til å tro at sikkerheten til informasjonen i Google Payments-appen er i fare.

© 2020 Google – Googles startside Googles vilkår for bruk Tidligere merknader om personvern