Privacybeleid van Google Payments

De Services die door Google Payments worden aangeboden, vallen onder het Privacybeleid van Google Payments. Het Privacybeleid van Google Payments wordt met ingang van 14 november 2017 geüpdatet. U kunt het geüpdatete beleid via deze link bekijken.

Laatst gewijzigd op 10 juni- 2016

In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van de producten en services van Google. Google Payments wordt aangeboden aan gebruikers met een Google-account. Het gebruik van Google Payments is dan ook onderhevig aan het Privacybeleid van Google. Daarnaast worden hieronder de privacyprocedures beschreven die specifiek gelden voor Google Payments.

Het gebruik van Google Payments is onderworpen aan de Servicevoorwaarden van Google Payments, waarin de Services worden beschreven waarop dit privacybeleid van toepassing is. Met een hoofdletter aangeduide termen die niet in dit Privacybeleid van Google Payments worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals deze wordt beschreven in de Servicevoorwaarden van Google Payments.

Het Privacybeleid van Google Payments geldt voor Services die worden aangeboden door de dochtermaatschappijen van Google Inc. Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Google Payments die deel uitmaken van de Service voor informatie over de dochtermaatschappij die de Service aanbiedt.

Gegevens die we verzamelen

Naast de gegevens die worden vermeld in het Privacybeleid van Google, kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:

Hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen

Naast de gebruiksvormen die worden vermeld in het Privacybeleid van Google, gebruiken we de gegevens die u aan ons verstrekt, evenals gegevens over u van derden, om klantenservice voor Google Payments te kunnen leveren en om u te beschermen tegen fraude, phishing of ander misbruik. Dergelijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om derden te assisteren bij het leveren van hun producten of services aan u. We gebruiken de gegevens ook om uw Google Payments-account te controleren en te bepalen of u nog voldoet aan de voorwaarden van het account, om beslissingen te nemen over uw toekomstige Google Payments-transacties en voor overige legitieme zakelijke doeleinden in verband met de Google Payments-transacties die u uitvoert.

Uw registratiegegevens worden opgeslagen en gekoppeld aan uw Google-account en uw geregistreerde betaalmethode wordt opgeslagen op de servers van Google. Daarnaast kunnen bepaalde gegevenselementen ook worden opgeslagen op uw mobiele apparaat.

Gegevens die we delen

We delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen met andere bedrijven of individuen buiten Google:

Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop verricht of een transactie uitvoert met Google Payments, stellen we bepaalde persoonlijke gegevens over u beschikbaar aan het bedrijf waar of het individu bij wie u de aankoop verricht of de transactie uitvoert. Hieronder valt het delen van uw persoonlijke gegevens met de ontwikkelaar bij wie u de aankoop doet wanneer u Google Payments gebruikt om een aankoop te verrichten op Google Play.

Gegevens die u rechtstreeks verstrekt aan een externe verkoper, website of app, vallen niet onder dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingsbeleidsregels van verkopers of andere derden waarmee u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks deelt. We raden u aan het privacybeleid te lezen van derden waarmee u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks deelt.

De gegevens die we verzamelen, waaronder gegevens verkregen van derden, worden gedeeld met onze partners. Dit zijn andere bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door Google Inc. Onze partners, die financiële en niet-financiële entiteiten kunnen zijn, gebruiken deze gegevens voor hun dagelijkse werkzaamheden.

U heeft het recht uzelf af te melden voor het delen van bepaalde gegevens tussen GPC en diens partners. U kunt zich in het bijzonder afmelden voor:

Als u zich afmeldt, blijft uw keuze van kracht totdat u deze wijzigt.

Als u niet wilt dat persoonlijke gegevens over uw kredietwaardigheid worden gedeeld tussen GPC en diens partners of als u niet wilt dat onze partners gebruik maken van uw persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld en met hen hebben gedeeld om hun services en producten bij u onder de aandacht te brengen, kunt u dat aangeven bij uw voorkeuren. Hiervoor logt u in op uw account, gaat u naar de privacyinstellingen van Google Payments en wijzigt u uw voorkeuren.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met mensen buiten GPC of met onze partners, behalve voor zover beschreven in deze privacybeleidsregels. Zoals hierboven uiteengezet, is Google Payments een product dat wordt aangeboden aan gebruikers met een Google-account. De bepalingen in verband met afmelden in dit beleid zijn niet van toepassing op gegevens die u verstrekt aan Google Inc. om u te registreren voor een Google-account.

Beveiliging van gegevens

Lees het algemene Privacybeleid van Google voor meer informatie over ons beveiligingsbeleid.

Voor de veiligheid van uw Google Payments-account moet u wachtwoord(en), pincode(s) en overige inloggegevens voor de Service geheimhouden. Als u uw accountgegevens deelt met derden, hebben zij toegang tot uw account en uw persoonlijke gegevens.

Het is uw verantwoordelijkheid om de toegang tot uw mobiele apparaat en de Google Payments-app op uw apparaat te beheren. Houd uw wachtwoord(en) en/of pincode dus geheim en deel deze niet met anderen. Het is ook uw verantwoordelijkheid Google of de relevante partner op de hoogte te stellen als u denkt dat de beveiliging van de gegevens in de Google Payments-app is geschonden.

© 2016 Google – Google Startpagina Servicevoorwaarden van Google Eerder Privacybeleid