Privacybeleid van Google Payments

Laatst gewijzigd: 23 september 2018

In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van de producten en services van Google. Google Payments wordt aangeboden aan gebruikers met een Google-account en op uw gebruik ervan is het Privacybeleid van Google van toepassing. Daarnaast beschrijft dit Privacybeleid de privacyprocedures van Google die specifiek voor Google Payments gelden.

Uw gebruik van Google Payments is onderworpen aan de Servicevoorwaarden van Google Payments, waarin in meer detail de Services worden beschreven waarop dit Privacybeleid van toepassing is. Met een hoofdletter aangeduide termen die niet in dit Privacybeleid van Google Payments worden gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt beschreven in de Servicevoorwaarden van Google Payments.

Het Privacybeleid van Google Payments geldt voor Services die worden aangeboden door de dochtermaatschappijen van Google LLC, waaronder Google Payment Corp. ('GPC'). Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Google Payments die deel uitmaken van de Service voor informatie over de dochtermaatschappij die de Service aanbiedt.

Gegevens die we verzamelen

Naast de gegevens die in het Privacybeleid van Google worden vermeld, kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

Naast de gebruiksvormen die in het Privacybeleid van Google worden vermeld, gebruiken we de gegevens die u verstrekt aan ons en aan GPC of onze overige dochtermaatschappijen, evenals gegevens over u van derden, om klantenservice voor Google Payments te kunnen leveren en om u te beschermen tegen bedrog, phishing en ander misbruik. Dergelijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om derden te assisteren bij de levering van hun producten of services aan u. We gebruiken de gegevens ook om uw Google Payments-account te controleren en te bepalen of u nog voldoet aan de voorwaarden van het account, om beslissingen te nemen over uw toekomstige Google Payments-transacties en voor overige legitieme zakelijke doeleinden in verband met de Google Payments-transacties die u uitvoert.

Uw registratiegegevens worden opgeslagen en gekoppeld aan uw Google-account. Uw geregistreerde betaalmethode wordt opgeslagen op de servers van Google. Daarnaast kunnen bepaalde gegevenselementen ook op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. We kunnen de door u verstrekte gegevens gedurende langere perioden bewaren om aan juridische procedures en voorgeschreven verplichtingen te voldoen.

Gegevens die we delen

We delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen met andere bedrijven of particulieren buiten Google:

Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop verricht of een transactie uitvoert met Google Payments, stellen we bepaalde persoonlijke gegevens over u beschikbaar aan het bedrijf waar of de particulier bij wie u de aankoop verricht of de transactie uitvoert. Hiertoe behoort het delen van uw persoonlijke gegevens met de ontwikkelaar bij wie u de aankoop doet wanneer u Google Payments gebruikt om een aankoop te doen op Google Play. Wanneer u een betaalmethode van derden aan uw Google-betalingsaccount toevoegt, verstrekken we indien nodig bepaalde persoonlijke gegevens aan de externe betalingsverwerker om de service te kunnen leveren. Hierbij gaat het onder andere om uw naam, profielafbeelding, e-mailadres, IP- en factuuradres, telefoonnummer, apparaatgegevens, locatie en Google-accountactiviteit.

Wanneer u een website of app van een deelnemende verkoper gebruikt, kan de verkoper controleren of u een Google-betalingsaccount heeft met een in aanmerking komende betaalmethode die kan worden gebruikt om betalingen aan de verkoper te verrichten. Zo wordt de kans verkleind dat u op sites of in apps functies ziet die u niet kunt gebruiken.

Gegevens die u rechtstreeks verstrekt aan een externe verkoper, website of app, vallen niet onder dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingsmaatregelen van verkopers of andere derden waarmee u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks deelt. We raden u aan het privacybeleid te lezen van derden waarmee u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks deelt.

De gegevens die we verzamelen, waaronder gegevens verkregen van derden, worden gedeeld met onze aangesloten entiteiten. Dit zijn andere bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door Google LLC. Onze aangesloten entiteiten, die financiële en niet-financiële entiteiten kunnen zijn, gebruiken deze gegevens voor hun dagelijkse zakelijke doeleinden.

U heeft het recht uzelf af te melden voor het delen van bepaalde gegevens tussen GPC en diens aangesloten entiteiten. U kunt zich specifiek afmelden voor:

U kunt zich er ook voor afmelden dat Google LLC en diens aangesloten entiteiten aan een externe verkoper, wiens site u bezoekt of wiens app u gebruikt, laten weten of u een Google Payments-account heeft waarmee u betalingen kunt verrichten aan die verkoper.

Als u zich afmeldt, blijft uw keuze van kracht totdat u deze wijzigt.

Als u niet wilt dat persoonlijke gegevens over uw kredietwaardigheid worden gedeeld tussen GPC en diens aangesloten entiteiten, of als u niet wilt dat onze aangesloten entiteiten gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld en met hen hebben gedeeld om hun services en producten bij u onder de aandacht te brengen, of als u niet wilt dat Google LLC of diens aangesloten entiteiten aan een externe verkoper, wiens site u bezoekt of wiens app u gebruikt, laten weten of u een Google Payments-account heeft om betalingen te kunnen verrichten aan die verkoper, kunt u uw voorkeur aangeven door in te loggen op uw account, naar de privacyinstellingen van Google Payments te gaan en uw voorkeuren te wijzigen.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met mensen buiten GPC of met onze aangesloten entiteiten, behalve voor zover beschreven in dit privacybeleid. Zoals hierboven uiteengezet, is Google Payments een product dat wordt aangeboden aan gebruikers met een Google-account. De bepalingen in verband met afmelden in dit beleid zijn niet van toepassing op gegevens die u verstrekt aan Google LLC om u aan te melden voor een Google-account.

Beveiliging van gegevens

Lees het algemene Privacybeleid van Google voor meer informatie over ons beveiligingsbeleid.

Voor de veiligheid van uw Google-betalingsaccount moet u wachtwoord(en), pincode(s) en overige inloggegevens voor de Service geheimhouden. Als u uw accountgegevens deelt met derden, hebben zij toegang tot uw account en uw persoonlijke gegevens.

Het is uw verantwoordelijkheid om de toegang tot uw mobiele apparaat en de Google Payments-app op uw apparaat te beheren. Houd uw wachtwoord(en) en/of pincode dus geheim en deel deze niet met anderen. Het is ook uw verantwoordelijkheid Google of de relevante partner op de hoogte te stellen als u denkt dat de beveiliging van de gegevens in de Google Payments-app is geschonden.

© 2018 Google - Google Homepage Servicevoorwaarden van Google Eerder Privacybeleid