Privacyverklaring voor Google Payments

Laatst aangepast: 28 maart 2022

Het Privacybeleid van Google beschrijft hoe we omgaan met persoonlijke informatie als u gebruikmaakt van de producten en services van Google. Als u een gebruiker onder de 18 jaar bent, vindt u meer informatie in de Privacygids voor tieners van Google. Google Payments wordt aangeboden aan gebruikers met een Google-account en op uw gebruik ervan is het Privacybeleid van Google van toepassing. Daarnaast beschrijft deze Privacyverklaring de privacyprocedures van Google die specifiek voor Google Payments gelden.

Uw gebruik van Google Payments is onderworpen aan de Servicevoorwaarden van Google Payments, waarin de Services worden beschreven waarop dit Privacybeleid van toepassing is. Met een hoofdletter aangeduide termen die niet in deze Privacyverklaring voor Google Payments worden gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt gegeven in de Servicevoorwaarden van Google Payments.

De Privacyverklaring van Google Payments geldt voor Services die worden aangeboden door Google LCC of de volledige dochterondernemingen van Google LLC, waaronder Google Payment Corp. ('GPC'). Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Google Payments die deel uitmaken van de Service voor informatie over welke dochteronderneming de Service aanbiedt. Voor gebruikers (uitgezonderd verkopers op een Google-marktplaats) in de Europese Economische Ruimte (exclusief het Verenigd Koninkrijk) is Google Ireland Limited de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie. Voor gebruikers (uitgezonderd verkopers op een Google-marktplaats) in het Verenigd Koninkrijk is Google LLC de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (exclusief het Verenigd Koninkrijk) bevindt en verkoper op een Google-marktplaats bent, is Google Payment Ireland Limited de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie. Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt en verkoper op een Google-marktplaats bent, is Google Payment Limited de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie. Voor gebruikers in Brazilië is Google LCC de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie en, voor zover vereist volgens de Braziliaanse wet, kan Google Brasil Pagamentos Ltda de verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Informatie die we verzamelen

Naast de informatie die in het Privacybeleid van Google wordt vermeld, kunnen we ook de volgende informatie verzamelen:

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

Naast de gebruiksvormen die in het Privacybeleid van Google worden vermeld, gebruiken we de informatie die u aan ons en aan GPC of onze overige dochterondernemingen verstrekt, evenals informatie over u van derden, om klantenservice voor Google Payments te kunnen leveren en om de rechten, eigendom of veiligheid van Google, onze gebruikers of het publiek te beschermen, waaronder het voorkomen van bedrog, phishing en ander misbruik. Dergelijke informatie kunnen ook worden gebruikt om derden te assisteren bij de levering van hun producten of services aan u. Ook gebruiken we de informatie om uw Google Payments-account te controleren en te bepalen of u nog voldoet aan de voorwaarden van het account, om beslissingen te nemen over uw toekomstige Google Payments-transacties en voor overige legitieme zakelijke doeleinden in verband met de Google Payments-transacties die u uitvoert.

Uw registratie-informatie wordt opgeslagen en gekoppeld aan uw Google-account. Uw geregistreerde betaalmethode wordt opgeslagen op de servers van Google. Daarnaast kunnen bepaalde gegevenselementen ook op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. We kunnen de door u verstrekte informatie langere perioden bewaren om aan juridische procedures en voorgeschreven verplichtingen te voldoen.

Informatie die we delen

We delen uw persoonlijke informatie alleen in de volgende gevallen met andere bedrijven of particulieren buiten Google:

Als u bijvoorbeeld een aankoop doet of een transactie uitvoert met Google Payments, stellen we bepaalde persoonlijke informatie over u beschikbaar aan het bedrijf of de particulier waar u de aankoop doet of de transactie uitvoert. Hiertoe behoort het delen van uw persoonlijke informatie met de ontwikkelaar bij wie u de aankoop doet als u Google Payments gebruikt om een aankoop te doen op Google Play. We kunnen ook uw postcode en informatie over uw betaalmethode delen met een verkoperswebsite of -app als u een betaling start via de knop Kopen via Google Pay of een vergelijkbare knop, zodat de verkoper geüpdatete aankoopinformatie kan berekenen (bijvoorbeeld belastingen of verzendkosten en andere prijsinformatie) en kan bepalen of de verkoper die betaalmethode accepteert, evenals de voordelen of beperkingen die bepaalde betaalmethoden voor uw aankoop bieden. Als u een betaalmethode van derden aan uw Google Payments-account toevoegt, verstrekken we indien nodig bepaalde persoonlijke informatie aan de externe betalingsverwerker om de service te kunnen leveren. Hierbij gaat het onder andere om uw naam, profielafbeelding, e-mailadres, IP- en factuuradres, telefoonnummer, apparaatinformatie, locatie en Google-accountactiviteit.

Als u een website of app van een deelnemende verkoper gebruikt, kan de verkoper controleren of u een Google Payments-account heeft met een geschikte betaalmethode die kan worden gebruikt om een aankoop te doen via de site of app van de verkoper. Dit verkleint de kans dat u op sites of in apps functies ziet die u niet kunt gebruiken.

Informatie die u rechtstreeks verstrekt aan een externe verkoper, website of app, valt niet onder deze Privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingsmaatregelen van verkopers of andere derden met wie u uw persoonlijke informatie rechtstreeks deelt. We raden u aan het privacybeleid te lezen van derden met wie u uw persoonlijke informatie rechtstreeks deelt.

De informatie die we verzamelen, waaronder informatie verkregen van derden, wordt gedeeld met onze aangesloten entiteiten. Dit zijn andere bedrijven die eigendom zijn van en worden beheerd door Google LLC. Onze aangesloten entiteiten, die financiële en niet-financiële entiteiten kunnen zijn, gebruiken deze informatie voor hun dagelijkse zakelijke doeleinden.

U heeft het recht om het delen van bepaalde gegevens tussen GPC en diens aangesloten entiteiten niet toe te staan. U kunt met name niet toestaan dat:

U kunt ook niet toestaan dat Google LLC of diens aangesloten entiteiten aan een externe verkoper, wiens site u bezoekt of wiens app u gebruikt, laten weten of u een Google Payments-account heeft waarmee u kunt betalen via de site of app van die verkoper.

Als u deze toestemming weigert, blijft uw keuze van kracht totdat u deze wijzigt.

Als u niet wilt dat persoonlijke informatie over uw kredietwaardigheid wordt gedeeld tussen GPC en diens aangesloten entiteiten, of als u niet wilt dat onze aangesloten entiteiten gebruikmaken van uw persoonlijke informatie die wij hebben verzameld en met hen hebben gedeeld om hun services en producten bij u onder de aandacht te brengen, of als u niet wilt dat Google LLC of diens aangesloten entiteiten aan een externe verkoper (wiens site u bezoekt of app u gebruikt) laten weten of u een Google Payments-account heeft, kunt u uw voorkeur aangeven door in te loggen op uw account, naar de privacyinstellingen van Google Payments te gaan en uw voorkeuren te wijzigen.

We delen uw persoonlijke informatie niet met mensen buiten GPC of met onze aangesloten entiteiten, behalve voor zover beschreven in deze Privacyverklaring of het Privacybeleid van Google. Zoals hierboven uiteengezet, is Google Payments een product dat wordt aangeboden aan gebruikers met een Google-account. De bepalingen over afmelding die in deze Privacyverklaring staan beschreven, zijn niet van toepassing op gegevens die u verstrekt aan Google LLC om u aan te melden voor een Google-account.

Beveiliging van informatie

Lees het algemene Privacybeleid van Google voor meer informatie over ons beveiligingsbeleid.

Voor de veiligheid van uw Google-betalingsaccount moet u wachtwoord(en), pincode(s) en overige inloggegevens voor de Service geheimhouden. Als u uw accountinformatie met derden deelt, hebben zij toegang tot uw account en uw persoonlijke informatie.

Het is uw verantwoordelijkheid om de toegang tot uw mobiele apparaat en de Google Payments-app op uw apparaat te beheren. Houd uw wachtwoord(en) en/of pincode dus geheim en deel deze niet met anderen. Het is ook uw verantwoordelijkheid om Google of de relevante partner op de hoogte te stellen als u denkt dat de beveiliging van de informatie in de Google Payments-app is geschonden.

© 2020 Google – Google Home Servicevoorwaarden van Google Eerdere Privacyverklaringen