Google Payments konfidencialitātes paziņojums

Pēdējās izmaiņas: 2022. gada 28. martā

Google konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kā tiek apstrādāta personas informācija, jums izmantojot Google produktus un pakalpojumus. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, varat skatīt papildu resursus Google konfidencialitātes informācijā pusaudžiem. Pakalpojums Google Payments tiek piedāvāts Google kontu īpašniekiem, un uz tā lietošanu attiecas Google konfidencialitātes politika. Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir aprakstīta Google konfidencialitātes prakse, kas attiecas uz pakalpojumu Google Payments.

Pakalpojuma Google Payments izmantošanu nosaka Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kuros detalizētāk aprakstīti Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šis konfidencialitātes paziņojums. Terminiem, kas rakstīti ar lielo sākumburtu, bet nav definēti šajā Google Payments konfidencialitātes paziņojumā, ir Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumos minētā nozīme.

Google Payments konfidencialitātes paziņojums attiecas uz Pakalpojumiem, kurus piedāvā uzņēmums Google LLC vai tam pilnībā piederošie meitasuzņēmumi, tostarp Google Payment Corp. (“GPC”). Lūdzu, skatiet Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kas pieejami attiecīgajā Pakalpojumā, lai uzzinātu, kurš meitasuzņēmums sniedz šo Pakalpojumu. Ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (izņemot Lielbritāniju), izņemot tos lietotājus, kuri pārdod Google tirgū, par jūsu informāciju atbildīgais datu pārzinis ir uzņēmums Google Ireland Limited. Ja atrodaties Lielbritānijā (izņemot tos lietotājus, kuri pārdod Google tirgū), par jūsu informāciju atbildīgais datu pārzinis ir Google LLC. Ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (izņemot Lielbritāniju) un pārdodat Google tirgū, par jūsu informāciju atbildīgais datu pārzinis ir Google Payment Ireland Limited. Ja atrodaties Lielbritānijā un pārdodat Google tirgū, par jūsu informāciju atbildīgais datu pārzinis ir Google Payment Limited. Ja atrodaties Brazīlijā, par jūsu informāciju atbildīgais datu pārzinis ir uzņēmums Google LLC un atbilstoši Brazīlijas tiesību aktiem tas var būt arī uzņēmums Google Brasil Pagamentos Ltda.

Informācija, kuru vācam

Papildus Google konfidencialitātes politikā norādītajai informācijai var tikt vākta arī tālāk minētā informācija.

Savāktās informācijas izmantošanas veidi

Papildus informācijas izmantošanas veidiem, kas uzskaitīti Google konfidencialitātes politikā, mēs izmantojam informāciju, kuru iesniedzat mums un uzņēmumam GPC vai citiem mūsu meitasuzņēmumiem, kā arī informāciju par jums no trešajām pusēm, lai nodrošinātu pakalpojuma Google Payments klientu apkalpošanu un aizsargātu Google, mūsu lietotāju un sabiedrības tiesības, īpašumu un drošību, tostarp aizsargātu pret krāpšanu, pikšķerēšanu vai citu ļaunprātīgu darbību. Minētā informācija var arī tikt izmantota, lai palīdzētu trešajām pusēm nodrošināt jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus. Mēs arī izmantojam šo informāciju, lai pārskatītu jūsu Google Payments kontu un noteiktu, vai jūs joprojām atbilstat konta noteikumiem, pieņemtu lēmumus par jūsu turpmākajiem Google Payments darījumiem un citām pamatotām uzņēmējdarbības vajadzībām saistībā ar jūsu uzsāktajiem Google Payments darījumiem.

Reģistrācijas informācija tiek uzglabāta saistībā ar Google kontu, bet maksājuma veida reģistrācijas informācija tiks uzglabāta Google serveros. Turklāt noteikti dati var tikt uzglabāti arī jūsu mobilajā ierīcē. Mēs varam paturēt jūsu sniegto informāciju ilgāku laika periodu, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskam līdzeklim un reglamentējošām saistībām.

Informācija, kuru kopīgojam

Jūsu personas informācija tiks kopīgota ar citiem uzņēmumiem un personām ārpus uzņēmuma Google tikai tālāk norādītajos gadījumos.

Piemēram, kad veicat pirkumu vai darījumu, izmantojot pakalpojumu Google Payments, noteikta personas informācija kļūst pieejama uzņēmumam vai personai, pie kuras veicat pirkumu vai darījumu. Arī personas informācija tiek kopīgota ar izstrādātāju, pie kura iepērkaties, kad izmantojat pakalpojumu Google Payments, lai iepirktos pakalpojumā Google Play. Tā var ietvert arī jūsu pasta indeksa vai informācijas par maksājuma veidu nosūtīšanu tirgotāja tīmekļa vietnei vai lietotnei, kad uzsākat maksājumu, izmantojot pogu “Iegādāties, izmantojot Google Pay” vai līdzīgu pogu, lai tirgotājs varētu aprēķināt atjaunināto pirkuma informāciju (piemēram, nodokļu, piegādes izmaksu un citu ar cenu saistītu informāciju) un noteikt, vai tirgotājs no jums var pieņemt attiecīgo maksājuma veidu, kā arī noteikt konkrētā pirkumā izmantotā maksājuma veida priekšrocības vai ierobežojumus. Pievienojot savam Google Payments kontam trešās puses maksājuma veidu, trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs var saņemt noteiktu jūsu personas informāciju, piemēram, jūsu vārdu, profila attēlu, e-pasta adresi, IP un norēķinu adresi, tālruņa numuru, informāciju par ierīci, atrašanās vietu un informāciju par darbībām Google kontā (ja nepieciešams pakalpojuma sniegšanai).

Kad apmeklējat iesaistītu tirgotāja vietni vai lietotni, tirgotājs var pārbaudīt, vai jums ir Google Payments konts ar piemērotu maksājuma veidu, kuru var izmantot norēķiniem tirgotāja vietnē vai lietotnē, lai samazinātu iespējamību, ka vietnēs vai lietotnēs redzēsiet nelietojamas funkcijas.

Šis konfidencialitātes paziņojums neattiecas uz informāciju, kuru sniedzat tieši trešās puses tirgotājam, tīmekļa vietnei vai lietojumprogrammai. Mēs neatbildam par to tirgotāju vai citu trešo pušu konfidencialitātes vai drošības praksēm, ar kuriem tieši kopīgojat savu personas informāciju. Aicinām jūs pārskatīt visu to trešo pušu konfidencialitātes politikas, ar kurām izvēlaties tieši kopīgot savu personas informāciju.

Mūsu vāktā informācija, tostarp informācija, kas iegūta no trešajām pusēm, tiek kopīgota ar mūsu saistītajiem uzņēmumiem (tie ir citi uzņēmumi, kuri pieder uzņēmumam Google LLC un kurus tas kontrolē). Mūsu saistītie uzņēmumi, kuri var būt finanšu un nefinanšu uzņēmumi, izmanto attiecīgo informāciju ikdienas uzņēmējdarbības vajadzībām.

Piedāvājam jums tiesības atteikties no noteiktas informācijas kopīgošanas starp uzņēmumu GPC un tā saistītajiem uzņēmumiem. Varat atteikties no tālāk norādītā.

Ja vēlaties, varat arī atteikties no tā, ka uzņēmums Google LLC vai tā saistītie uzņēmumi informē trešās puses tirgotāju, kura vietni vai lietotni apmeklējat, par to, vai jums ir Google Payments konts, ko var izmantot maksājumu veikšanai attiecīgā tirgotāja vietnē vai lietotnē.

Ja atteiksieties, jūsu izvēle būs spēkā, līdz to mainīsiet.

Ja nevēlaties, lai kopīgojam personas informāciju par jūsu kredītspēju starp uzņēmumu GPC un tā saistītajiem uzņēmumiem, vai nevēlaties, lai mūsu saistītie uzņēmumi izmanto jūsu personas informāciju, ko esam savākuši un kopīgojuši ar viņiem, lai piedāvātu jums preces un pakalpojumus, vai nevēlaties, lai uzņēmums Google LLC vai tā saistītie uzņēmumi informē trešās puses tirgotāju, kura vietni vai lietotni apmeklējat, par to, vai jums ir Google Payments konts, lūdzu, norādiet šo preferenci, pierakstoties savā kontā un apmeklējot Google Payments konfidencialitātes iestatījumu lapu, kā arī atjauninot preferences.

Mēs nekopīgosim jūsu personas informāciju ar personām, kas nav uzņēmums GPC vai mūsu saistītie uzņēmumi, izņemot šajā konfidencialitātes paziņojumā vai Google konfidencialitātes politikā aprakstītos gadījumus. Kā aprakstīts iepriekš, pakalpojums Google Payments ir produkts, kas tiek piedāvāts Google kontu īpašniekiem. Šajā konfidencialitātes paziņojumā aprakstītie atteikšanās nosacījumi neattiecas uz datiem, kurus sniedzat uzņēmumam Google LLC, lai reģistrētos Google kontam.

Informācijas drošība

Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu drošības praksēm, lūdzu, skatiet galveno Google konfidencialitātes politiku.

Jūsu Google Payments konta drošība ir atkarīga no jums — no tā, kā ievērojat Pakalpojuma konta paroļu, PIN kodu un citas piekļuves informācijas drošību. Ja izpaudīsiet sava konta informāciju trešajai pusei, attiecīgajām personām būs piekļuve jūsu kontam un personas informācijai.

Jūsu pienākums ir kontrolēt piekļuvi savai mobilajai ierīcei un lietojumprogrammai Google Payments jūsu ierīcē, tostarp neizpaust nevienam savu paroli(-es) un/vai PIN kodu(-s). Jūsu pienākums ir arī ziņot uzņēmumam Google vai attiecīgajam partnerim, ja uzskatāt, ka lietojumprogrammas Google Payments informācija ir tikusi apdraudēta.

© 2020 Google — Google sākumlapa Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi Iepriekšējie konfidencialitātes paziņojumi