Google Payments konfidencialitātes paziņojums

Uz Google Payments piedāvātajiem pakalpojumiem attiecas Google Payments konfidencialitātes paziņojums. Google Payments konfidencialitātes paziņojums tiks atjaunināts 2018. gada 23. septembrī. Varat skatīt atjaunināto paziņojumu, izmantojot šeit pieejamo saiti.

Pēdējoreiz mainīts 2018. gada 21. maijā

Dokumentā Google konfidencialitātes politika ir izskaidrots, kā tiek apstrādāta personas informācija, kad lietojat Google produktus un pakalpojumus. Pakalpojums Google Payments tiek piedāvāts Google kontu īpašniekiem, un uz tā lietošanu attiecas Google konfidencialitātes politika. Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir aprakstīta Google konfidencialitātes prakse, kas attiecas tikai uz pakalpojumu Google Payments.

Pakalpojuma Google Payments lietošanu nosaka Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kuros detalizētāk aprakstīti šajā konfidencialitātes paziņojumā minētie Pakalpojumi. Terminiem, kas rakstīti ar lielo sākumburtu, bet nav definēti šajā Google Payments konfidencialitātes paziņojumā, ir Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumos minētā nozīme.

Google Payments konfidencialitātes paziņojums attiecas uz Pakalpojumiem, kurus uzņēmumam Google LLC piedāvā pilnībā piederošie meitasuzņēmumi, tostarp Google Payment Corp. (“GPC”). Lūdzu, skatiet Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kas pieejami attiecīgajā Pakalpojumā, lai uzzinātu, kurš meitasuzņēmums sniedz šo Pakalpojumu.

Apkopotā informācija

Papildus informācijai, kas uzskaitīta Google konfidencialitātes politikā, var tikt apkopota arī tālāk norādītā informācija.

 • No trešajām pusēm iegūta informācija — iespējams, iegūsim informāciju par jums no trešajām pusēm, tostarp no trešo pušu verifikācijas pakalpojumiem. Tā ietver arī informāciju, kas iegūta Google Payments darījumos tirgotāju atrašanās vietās, informāciju par to, kā izmantojat maksājumu veidus un ar pakalpojumu Google Payments saistītos trešo pušu izsniegtos kontus, jūsu kartes izsniedzēja vai finanšu iestādes identitāti, informāciju par piekļuvi jūsu Google Payments konta atlikumiem, informāciju no Pakalpojumu sniedzēja vai Operatora par Norēķiniem ar Pakalpojumu sniedzēju vai Operatoru un informāciju par patērētāju (atbilstoši ASV Godīgas kredītinformācijas likumā (US Fair Credit Reporting Act) definētajam jēdzienam “informācija par patērētāju”).
 • Ja esat pārdevējs, iespējams, iegūsim informāciju par jums un jūsu uzņēmumu no kredītnodaļas vai uzņēmumu informācijas dienesta.

 • Darījumu informācija — kad izmantojat pakalpojumu Google Payments darījuma veikšanai, mēs varam apkopot informāciju par darījumu, tostarp šādu informāciju: darījuma datumu, laiku un summu, tirgotāja atrašanās vietu un aprakstu, iegādāto preču vai pakalpojumu aprakstu, ko sniedzis tirgotājs, jebkuru jūsu izvēlēto fotoattēlu, kas ir saistīts ar darījumu, pārdevēja un pircēja (vai sūtītāja un saņēmēja) vārdus un e-pasta adreses, izmantoto maksājuma veidu, jūsu darījuma pamatojuma aprakstu un ar darījumu saistīto piedāvājumu (ja tāds ir).
 • Apkopotās informācijas izmantošanas veidi

  Papildus informācijas izmantošanas veidiem, kas uzskaitīti Google konfidencialitātes politikā, mēs izmantojam informāciju, kuru iesniedzat mums un uzņēmumam GPC vai citiem mūsu meitasuzņēmumiem, kā arī informāciju par jums no trešajām pusēm, lai nodrošinātu pakalpojuma Google Payments klientu apkalpošanu un aizsargātu jūs pret krāpšanu, pikšķerēšanu vai citu ļaunprātīgu darbību. Minētā informācija var arī tikt izmantota, lai palīdzētu trešajām pusēm nodrošināt jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus. Mēs arī izmantojam šo informāciju, lai pārskatītu jūsu Google Payments kontu un noteiktu, vai jūs joprojām atbilstat konta noteikumiem, pieņemtu lēmumus par jūsu turpmākajiem Google Payments darījumiem un citām pamatotām uzņēmējdarbības vajadzībām saistībā ar jūsu uzsāktajiem Google Payments darījumiem.

  Reģistrācijas informācija tiek uzglabāta saistībā ar Google kontu, bet maksājuma veida reģistrācijas informācija tiks uzglabāta Google serveros. Turklāt noteikti dati var tikt uzglabāti arī jūsu mobilajā ierīcē. Mēs varam paturēt jūsu sniegto informāciju ilgāku laika periodu, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskam līdzeklim un reglamentējošām saistībām.

  Informācija, kas tiek kopīgota

  Jūsu personas informācija tiks kopīgota ar citiem uzņēmumiem un personām ārpus uzņēmuma Google tikai tālāk norādītajos gadījumos.

  Piemēram, kad veicat pirkumu vai darījumu, izmantojot pakalpojumu Google Payments, noteikta personas informācija kļūst pieejama uzņēmumam vai personai, pie kuras veicat pirkumu vai darījumu. Arī personas informācija tiek kopīgota ar izstrādātāju, pie kura iepirkāties, kad izmantojat pakalpojumu Google Payments, lai iepirktos pakalpojumā Google Play.

  Kad apmeklējat iesaistītu tirgotāja vietni vai lietotni, tirgotājs var pārbaudīt, vai jums ir Google Payments konts ar piemērotu maksājuma veidu, kuru var izmantot norēķiniem ar tirgotāju, lai samazinātu iespējamību, ka vietnēs vai lietotnēs redzēsit nelietojamas funkcijas.

  Šis konfidencialitātes paziņojums neattiecas uz visu informāciju, kuru sniedzat tieši trešajai pusei, tīmekļa vietnei vai lietojumprogrammai. Mēs neatbildam par tirgotāju vai citu trešo pušu konfidencialitātes vai drošības praksēm, ar kurām tieši kopīgojat savu personas informāciju. Aicinām jūs pārskatīt visu trešo pušu konfidencialitātes politikas, ar kurām izvēlaties tieši kopīgot savu personas informāciju.

  Mūsu apkopotā informācija, tostarp informācija, kas iegūta no trešajām pusēm, tiek kopīgota ar mūsu apakšuzņēmējiem (tie ir citi uzņēmumi, kuri pieder vai kurus kontrolē uzņēmums Google LLC). Mūsu apakšuzņēmēji, kuri var būt peļņas un bezpeļņas uzņēmumi, izmantoto attiecīgo informāciju ikdienas uzņēmējdarbības mērķiem.

  Piedāvājam jums tiesības atteikties no noteiktas informācijas kopīgošanas starp uzņēmumu GPC un tā apakšuzņēmējiem. Varat atteikties no tālāk norādītā.

  Ja vēlaties, varat arī atteikties no tā, ka uzņēmums Google LLC vai tā apakšuzņēmumi informē trešās puses tirgotāju, kura vietni vai lietotni apmeklējat, par to, vai jums ir Google Payments konts, ko var izmantot maksājumu veikšanai attiecīgajam tirgotājam.

  Ja atteiksities, jūsu izvēle būs spēkā esoša līdz brīdim, kad paziņosit mums, ka esat to mainījis.

  Ja nevēlaties, lai kopīgojam personas informāciju par jūsu kredītspēju starp uzņēmumu GPC un tā apakšuzņēmējiem, vai nevēlaties, lai mūsu apakšuzņēmēji izmanto jūsu personas informāciju, ko esam apkopojuši un kopīgojuši ar viņiem, lai piedāvātu jums preces un pakalpojumus, vai nevēlaties, lai uzņēmums Google LLC vai tā apakšuzņēmumi informē trešās puses tirgotāju, kura vietni vai lietotni apmeklējat, par to, vai jums ir Google Payments konts, ko var izmantot maksājumu veikšanai attiecīgajam tirgotājam, lūdzu, norādiet šo preferenci, pierakstoties savā kontā un apmeklējot Google Payments konfidencialitātes iestatījumu lapu, un atjauninot preferences.

  Mēs nekopīgosim jūsu personas informāciju ar personām, kuras ir ārpus uzņēmuma GPC vai mūsu apakšuzņēmējiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šajā konfidencialitātes paziņojumā. Kā aprakstīts iepriekš, pakalpojums Google Payments ir produkts, kas tiek piedāvāts Google kontu turētājiem. Šajā paziņojumā aprakstītie nosacījumi neattiecas uz datiem, kurus sniedzat uzņēmumam Google LLC, lai reģistrētos Google kontam.

  Informācijas drošība

  Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu drošības praksēm, lūdzu, skatiet galveno Google konfidencialitātes politiku.

  Jūsu Google Payments konta drošība ir atkarīga no jums, ievērojot Pakalpojuma konta paroļu, PIN kodu un citas piekļuves informācijas drošību. Ja izpaudīsiet sava konta informāciju trešajai pusei, attiecīgajām personām būs piekļuve jūsu kontam un personas informācijai.

  Jūsu pienākums ir kontrolēt piekļuvi savai mobilajai ierīcei un lietojumprogrammai Google Payments jūsu ierīcē, tostarp neizpaust nevienam savu paroli(-es) un/vai PIN kodu(-s). Jūsu pienākums ir arī ziņot uzņēmumam Google vai attiecīgajam partnerim, ja uzskatāt, ka lietojumprogrammas Google Payments informācija ir tikusi apdraudēta.

  © 2018 Google — Google sākumlapa Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi Iepriekšējie konfidencialitātes paziņojumi