„Google Payments“ privatumo pranešimas

„Google Payments“ teikiamoms Paslaugoms taikomas „Google Payments“ privatumo pranešimas. „Google Payments“ privatumo pranešimas bus atnaujintas ir įsigalios 2017 m. lapkričio 14 d. Atnaujintą pranešimą rasite spustelėję šią nuorodą.

Paskutinį kartą keistas 2016 m. birželis 10 d.

„Google“ privatumo politikoje aprašyta, kaip apdorojame asmens informaciją, kai naudojate „Google“ produktus ir paslaugas. „Google Payments“ teikiamas „Google“ paskyrų savininkams. Todėl „Google Payments“ naudojimą reglamentuoja „Google“ privatumo politika. Be to, toliau pateikiamame pranešime aprašoma konkrečiai „Google Payments“ taikoma privatumo praktika.

Naudojimąsi „Google Payments“ reglamentuoja „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygos, kuriose pateikta išsamesnė informacija apie šiame privatumo pranešime išdėstytas Paslaugas. Didžiąja raide prasidedančių terminų, kurie neapibrėžti šiame „Google Payments“ privatumo pranešime, reikšmė nurodyta „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.

„Google Payments“ privatumo pranešimas taikomas Paslaugoms, kurias teikia „Google Inc.“ visiškai priklausomos antrinės įmonės. Informaciją apie Paslaugą teikiančią antrinę įmonę rasite jums teikiamoje Paslaugoje pateiktose „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.

Informacija, kurią renkame

Kartu su informacija, nurodyta „Google“ privatumo politikoje, taip pat galime rinkti toliau nurodytą informaciją.

Kaip naudojame surinktą informaciją

Informaciją, kurią pateikiate mums patys ir kurią gauname iš trečiųjų šalių naudojame ne tik „Google“ privatumo politikoje nurodytais atvejais, bet ir siekdami jums užtikrinti „Google Payments“ klientų aptarnavimo paslaugas bei apsaugoti jus nuo apgaulių, sukčiavimo ar kito netinkamo elgesio. Be to, ši informacija gali būti naudojama siekiant padėti trečiosioms šalims teikti produktus ar paslaugas, kurias pageidaujate gauti. Šią informaciją taip pat naudojame siekdami peržiūrėti jūsų „Google Payments“ paskyrą, nustatyti, ar laikotės paskyros sąlygų, priimti sprendimus dėl jūsų būsimų „Google Payments“ operacijų bei kitoms teisėtoms verslo reikmėms, kurios susijusios su jūsų pradėtomis „Google Payments“ operacijomis.

Jūsų registracijos informacija saugoma kartu su „Google“ paskyros informacija, o mokėjimo metodo registracijos informacija saugoma „Google“ serveriuose. Be to, tam tikri duomenų elementai gali būti saugomi mobiliajame įrenginyje.

Informacija, kurią bendriname

Asmens informaciją bendrinsime su „Google“ nepriklausančiomis įmonėmis ar asmenimis tik susiklosčius toliau nurodytoms aplinkybėms.

Pavyzdžiui, kai perkate ar atliekate operaciją naudodami „Google Payments“, tam tikrą asmens informaciją leidžiame matyti įmonei ar asmeniui, iš kurio perkate ar su kuriuo vykdote operaciją. Tai apima asmens informacijos bendrinimą su kūrėju, iš kurio pirkote, kai naudodami „Google Payments“ perkate „Google Play“ parduotuvėje.

Bet kuri informacija, kurią pateikiate tiesiogiai trečiosios šalies prekybininkui, svetainei ar programai, į šį privatumo pranešimą neįtraukta. Nesame atsakingi už prekybininkų ar kitų trečiųjų šalių, su kuriomis tiesiogiai bendrinate savo asmens informaciją, privatumo ar saugumo praktiką. Raginame peržiūrėti kiekvienos trečiosios šalies, su kuria nusprendžiate tiesiogiai bendrinti asmens informaciją apie save, privatumo politiką.

Informacija, kurią renkame, įskaitant iš trečiųjų šalių gautą informaciją, bendrinama su mūsų patronuojamomis įmonėmis, t. y. kitomis „Google Inc.“ priklausomomis įmonėmis. Mūsų patronuojamos įmonės, kurios gali būti finansiniai ir nefinansiniai subjektai, šią informaciją naudos kasdienėms verslo reikmėms.

Leisime jums atsisakyti tam tikro bendrinimo su GPC ir jos patronuojamomis įmonėmis. Konkrečiai kalbant, galite atsisakyti:

Jei nuspręsti atsisakyti, jūsų pasirinkimas galios, kol liepsite mums jį pakeisti.

Jei nenorite, kad bendrintume asmens informaciją apie jūsų kreditingumą su GPC ir jos patronuojamomis įmonėmis, arba jei nenorite, kad mūsų patronuojamos įmonės naudotų jūsų asmens informaciją, kurią mes surinkome ir bendrinome su jais, siekiant jums siūlyti prekes ir paslaugas, nurodykite tai prisijungę prie paskyros, apsilankydami „Google Payments“ privatumo nustatymų puslapyje ir atnaujindami savo nuostatas.

Jūsų asmens informaciją naudosime tik GPC, nebendrinsime jos su mūsų patronuojamomis įmonėmis, išskyrus šiame privatumo pranešime nurodytais atvejais. Kaip buvo paaiškinta pirmiau, „Google Payments“ – tai „Google“ paskyrų savininkams teikiamas produktas. Duomenims, kuriuos pateikiate „Google Inc.“, kad prisiregistruodami gautumėte „Google“ paskyrą, netaikomos šiame pranešime nurodytos atsisakymo nuostatos.

Informacijos saugumas

Jei reikia daugiau informacijos apie saugumo praktiką, žr. pagrindinę „Google“ privatumo politiką.

„Google Payments“ paskyros saugumas priklauso nuo to, kaip užtikrinsite paskyros slaptažodžio (-ų), PIN kodo (-ų) ir kitos prieigos informacijos, susijusios su Paslauga, konfidencialumą. Jei paskyros informaciją bendrinsite su trečiąja šalimi, ji turės prieigą prie jūsų paskyros ir asmens informacijos.

Esate atsakingi už prieigą prie mobiliojo įrenginio ir „Google Payments“ programos įrenginyje, įskaitant slaptažodžio (-ų) ir (arba) PIN kodo (-ų) konfidencialumo užtikrinimą ir nebendrinimą su kitais asmenimis. Taip pat esate atsakingi už „Google“ arba atitinkamo partnerio informavimą, jei manote, kad informacijos saugumas „Google Payments“ programoje nebuvo užtikrintas.

© „Google“, 2016 m. – Pagrindinis „Google“ puslapis „Google“ paslaugų teikimo sąlygos Ankstesni privatumo pranešimai