„Google Payments“ privatumo pranešimas

„Google Payments“ teikiamoms Paslaugoms taikomas „Google Payments“ privatumo pranešimas. „Google Payments“ privatumo pranešimas bus atnaujintas ir įsigalios 2018 m. rugsėjo 23 d. Atnaujintą pranešimą rasite spustelėję šią nuorodą.

Paskutinį kartą keistas 2018 m. gegužės 21 d.

„Google“ privatumo politikoje aprašyta, kaip apdorojame asmens informaciją, kai naudojate „Google“ produktus ir paslaugas. „Google Payments“ teikiama „Google“ paskyrų savininkams; paslaugos naudojimą reglamentuoja „Google“ privatumo politika. Be to, šiame Privatumo pranešime aprašoma konkrečiai „Google Payments“ taikoma privatumo praktika.

Naudojimąsi „Google Payments“ reglamentuoja „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygos, kuriose pateikta išsamesnė informacija apie šiame Privatumo pranešime išdėstytas Paslaugas. Didžiąja raide prasidedančių terminų, kurie neapibrėžti šiame „Google Payments“ privatumo pranešime, reikšmė nurodyta „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.

„Google Payments“ privatumo pranešimas taikomas Paslaugoms, kurias teikia „Google LLC“ visiškai priklausomos antrinės įmonės, įskaitant „Google Payment Corp.“ („GPC“). Informaciją apie Paslaugą teikiančią antrinę įmonę rasite jums teikiamoje Paslaugoje pateiktose „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.

Informacija, kurią renkame

Kartu su informacija, nurodyta „Google“ privatumo politikoje, taip pat galime rinkti toliau nurodytą informaciją.

 • Iš trečiųjų šalių gauta informacija – galime gauti informacijos apie jus iš trečiųjų šalių, įskaitant trečiųjų šalių informacijos tikrinimo paslaugas. Ši nuostata taikoma informacijai, susijusiai su „Google Payments“ operacijomis prekybininkų vietose, informacijai apie jūsų naudojimąsi mokėjimo metodais ir trečiųjų šalių suteiktomis paskyromis, kurios susietos su „Google Payments“, kortelės išdavėjo ar finansų institucijos identifikavimo informacija, informacijai apie prieigą prie „Google Payments“ paskyroje esančių balansų, Mobiliojo ryšio teikėjo ar operatoriaus teikiamai informacijai, susijusiai su Atsiskaitymu per mobiliojo ryšio teikėją ar operatorių, ir klientų ataskaitoms pagal JAV Sąžiningų kredito ataskaitų įstatymą.
 • Be to, galime gauti informacijos apie pardavėjus ir jų įmones iš kreditų biuro ar informacijos apie įmones tarnybos.

 • Operacijų informacija – kai naudojate „Google Payments“ operacijai atlikti, galime rinkti informaciją apie operaciją, įskaitant: operacijos datą, laiką ir sumą, prekybos vietą ir aprašymą, pardavėjo pateiktą įsigytų prekių ar paslaugų aprašą, bet kokią nuotrauką, kurią pasirenkate susieti su operacija, pardavėjo ir pirkėjo (arba siuntėjo ir gavėjo) vardus bei pavardes (pavadinimus) ir el. pašto adresus, naudojamą mokėjimo metodą, jūsų pateiktą operacijos priežasties aprašą bei su operacija susijusį pasiūlymą, jei toks yra.
 • Kaip naudojame surinktą informaciją

  Informaciją, kurią pateikiate mums patys ir kurią gauname iš trečiųjų šalių naudojame ne tik „Google“ privatumo politikoje nurodytais atvejais, bet ir siekdami jums užtikrinti „Google Payments“ klientų aptarnavimo paslaugas bei apsaugoti jus nuo apgaulių, sukčiavimo ar kito netinkamo elgesio. Be to, ši informacija gali būti naudojama siekiant padėti trečiosioms šalims teikti produktus ar paslaugas, kurias pageidaujate gauti. Šią informaciją taip pat naudojame siekdami peržiūrėti jūsų „Google Payments“ paskyrą, nustatyti, ar laikotės paskyros sąlygų, priimti sprendimus apie jūsų būsimas „Google Payments“ operacijas ir kitais teisėtais verslo tikslais, kurie susiję su jūsų pradėtomis „Google Payments“ operacijomis.

  Jūsų registracijos informacija saugoma kartu su „Google“ paskyros informacija, o mokėjimo metodo registracijos informacija saugoma „Google“ serveriuose. Be to, tam tikri duomenų elementai gali būti saugomi mobiliajame įrenginyje. Galime išlaikyti jūsų pateiktą informaciją ilgesnį laiką, kad įvykdytumėte teismo proceso reikalavimus ir įstatymais numatytas prievoles.

  Informacija, kurią bendriname

  Jūsų asmeninę informaciją bendrinsime su „Google“ nepriklausančiomis įmonėmis ar asmenimis tik susiklosčius toliau nurodytoms aplinkybėms.

  Pavyzdžiui, kai perkate ar atliekate operaciją naudodami „Google Payments“, tam tikrą jūsų asmens informaciją perduodame įmonei ar asmeniui, iš kurio perkate ar su kuriuo vykdote operaciją. Tai apima asmens informacijos bendrinimą su kūrėju, iš kurio pirkote, kai naudodami „Google Payments“ perkate „Google Play“ parduotuvėje.

  Kai apsilankote programoje dalyvaujančio prekybininko svetainėje ar atidarote jo programą, prekybininkas gali patikrinti, ar turite „Google Payments“ paskyrą su tinkama mokėjimo forma, kuri gali būti naudojama tam prekybininkui skirtam mokėjimui atlikti, siekiant sumažinti tikimybę, kad bus pateikiamos netinkamos naudoti svetainių ar programų funkcijos.

  Bet kuri informacija, kurią pateikiate tiesiogiai trečiosios šalies prekybininkui, svetainei ar programai, į šį privatumo pranešimą neįtraukiama. Nesame atsakingi už prekybininkų ar kitų trečiųjų šalių, su kuriomis tiesiogiai bendrinate asmeninę informaciją, privatumo ar saugos praktiką. Raginame peržiūrėti bet kurios trečiosios šalies, su kuria tiesiogiai bendrinate asmeninę informaciją, privatumo politiką.

  Informacija, kurią renkame, įskaitant iš trečiųjų šalių gautą informaciją, bendrinama su mūsų patronuojamosiomis bendrovėmis, t. y. kitomis „Google LLC“ priklausančiomis ir valdomomis įmonėmis. Mūsų patronuojamosios bendrovės, kurios gali būti finansiniai ir nefinansiniai subjektai, šią informaciją naudos kasdienėms verslo reikmėms.

  Leisime jums atsisakyti tam tikro bendrinimo su GPC ir jos filialais. Konkrečiau kalbant, galite atsisakyti:

  Taip pat galite pasirinkti atsisakyti leisti „Google LLC“ ar jos patronuojamosioms bendrovėms pranešti trečiosios šalies prekybininkui, kurio svetainėje apsilankote ar programą atidarote, ar turite „Google Payments“ paskyrą, kuri gali būti naudojama tam prekybininkui skirtam mokėjimui atlikti.

  Jei atsisakysite, jūsų pasirinkimas galios, kol jį pakeisite.

  Jei nenorite, kad bendrintume asmens informaciją apie jūsų kreditingumą su GPC ir jos patronuojamomis bendrovėmis, arba jei nenorite, kad mūsų patronuojamosios bendrovės naudotų jūsų asmens informaciją, kurią surinkome ir bendrinome su jomis, siekdami jums siūlyti prekes ir paslaugas, nurodykite tai prisijungę prie paskyros, apsilankydami „Google Payments“ privatumo nustatymų puslapyje ir atnaujindami nuostatas.

  Jūsų asmeninę informaciją naudosime tik GPC, nebendrinsime jos su savo patronuojamosiomis bendrovėmis, išskyrus šiame privatumo pranešime nurodytus atvejus. Kaip buvo paaiškinta pirmiau, „Google Payments“ – tai „Google“ paskyrų savininkams teikiamas produktas. Duomenims, kuriuos pateikiate „Google LLC“, kad prisiregistruodami gautumėte „Google“ paskyrą, šiame pranešime nurodytos atsisakymo nuostatos netaikomos.

  Informacijos saugumas

  Jei reikia daugiau informacijos apie saugumo praktiką, žr. pagrindinę „Google“ privatumo politiką.

  „Google Payments“ paskyros saugumas priklauso nuo paskyros slaptažodžio (-ų), PIN kodo (-ų) ir kitos su Paslauga susijusios prieigos informacijos konfidencialumo. Jei paskyros informaciją bendrinsite su trečiąja šalimi, ji turės prieigą prie paskyros ir asmens informacijos.

  Esate atsakingi už prieigą prie mobiliojo įrenginio ir „Google Payments“ programos įrenginyje, įskaitant slaptažodžio (-ų) ir (arba) PIN kodo (-ų) konfidencialumo užtikrinimą ir nebendrinimą su kitais asmenimis. Taip pat esate atsakingi už „Google“ arba atitinkamo partnerio informavimą, jei manote, kad informacijos saugumas „Google Payments“ programoje nebuvo užtikrintas.

  © „Google“, 2018 m. – Pagrindinis „Google“ puslapis „Google“ paslaugų teikimo sąlygos Ankstesni privatumo pranešimai