„Google Payments“ privatumo pranešimas

Paskutinį kartą pakeista 2022 m. kovo 28 d

„Google“ privatumo politikoje aprašyta, kaip apdorojame asmens informaciją, kai naudojate „Google“ produktus ir paslaugas. Jei esate jaunesni nei 18 metų amžiaus, papildomų išteklių galite rasti „Google“ paauglių privatumo vadove. „Google Payments“ teikiama „Google“ paskyrų savininkams; paslaugos naudojimą reglamentuoja „Google“ privatumo politika. Be to, šiame Privatumo pranešime aprašoma konkrečiai „Google Payments“ taikoma privatumo praktika.

Naudojimąsi „Google Payments“ reglamentuoja „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygos, kuriose pateikta išsamesnė informacija apie šiame privatumo pranešime išdėstytas Paslaugas. Didžiąja raide prasidedančių terminų, kurie neapibrėžti šiame „Google Payments“ privatumo pranešime, reikšmė nurodyta „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygose.

„Google Payments“ privatumo pranešimas taikomas Paslaugoms, kurias teikia „Google LLC“ visiškai priklausomos antrinės įmonės, įskaitant „Google Payment Corp.“ (toliau – GPC). Sužinoti, kuri antrinė įmonė teikia jums Paslaugą, galite Paslaugoje pateiktose „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygose. Už naudotojų (išskyrus parduodančius „Google“ prekyvietėje), gyvenančių Europos ekonominėje erdvėje, išskyrus JK, informaciją atsakingas duomenų valdytojas yra „Google Ireland Limited“. Jei gyvenate JK (netaikoma asmenims, parduodantiems „Google“ prekyvietėje), už informaciją atsakingas duomenų valdytojas yra „Google Payment Limited“. Jei gyvenate Europos ekonominėje erdvėje, išskyrus JK, ir parduodate „Google“ prekyvietėje, už jūsų informaciją atsakingas duomenų valdytojas yra „Google Payment Ireland Limited“. Jei gyvenate JK ir parduodate „Google“ prekyvietėje, už informaciją atsakingas duomenų valdytojas yra „Google Payment Limited“. Taikoma Brazilijoje gyvenantiems naudotojams: už informaciją atsakingas duomenų valdytojas yra „Google LLC“; tiek, kiek to reikalauja Brazilijos įstatymai, duomenų valdytojas gali būti „Google Brasil Pagamentos Ltda“.

Mūsų renkama informacija

Kartu su informacija, nurodyta „Google“ privatumo politikoje, taip pat galime rinkti toliau nurodytą informaciją.

Kaip naudojame surinktą informaciją

Informaciją, kurią pateikiate mums ir GPC ar kitoms mūsų antrinėms įmonėms patys ir kurią gauname iš trečiųjų šalių, naudojame ne tik „Google“ privatumo politikoje nurodytais atvejais, bet ir siekdami jums užtikrinti „Google Payments“ klientų aptarnavimo paslaugas bei apsaugoti „Google“ nuo jos teisių, saugumo pažeidimo ir pakenkimo jos nuosavybei, taip pat siekdami apsaugoti naudotojus arba visuomenę, įskaitant apsaugą nuo apgaulių, sukčiavimo ar kito netinkamo elgesio. Be to, ši informacija gali būti naudojama siekiant padėti trečiosioms šalims teikti produktus ar paslaugas, kurias pageidaujate gauti. Šią informaciją taip pat naudojame siekdami peržiūrėti jūsų „Google Payments“ paskyrą, nustatyti, ar laikotės paskyros sąlygų, priimti sprendimus apie jūsų būsimas „Google Payments“ operacijas ir kitais teisėtais verslo tikslais, kurie susiję su jūsų pradėtomis „Google Payments“ operacijomis.

Jūsų registracijos informacija saugoma kartu su „Google“ paskyros informacija, o mokėjimo metodo registracijos informacija saugoma „Google“ serveriuose. Be to, tam tikri duomenų elementai gali būti saugomi mobiliajame įrenginyje. Galime išlaikyti jūsų pateiktą informaciją ilgesnį laiką, kad įvykdytume teismo proceso reikalavimus ir įstatymais numatytas prievoles.

Mūsų bendrinama informacija

Jūsų asmens informaciją bendrinsime su „Google“ nepriklausančiomis įmonėmis ar asmenimis tik susiklosčius toliau nurodytoms aplinkybėms.

Pavyzdžiui, kai perkate ar atliekate operaciją naudodami „Google Payments“, tam tikrą jūsų asmens informaciją perduodame įmonei ar asmeniui, iš kurio perkate ar su kuriuo vykdote operaciją. Tai apima asmens informacijos bendrinimą su kūrėju, iš kurio perkate, kai naudodami „Google Payments“ įsigyjate „Google Play“ parduotuvėje. Tai taip pat gali apimti jūsų pašto kodo ir informacijos apie mokėjimo formą siuntimą prekybininko svetainei arba programai, kai pradedate mokėjimą naudodami „Pirkti naudojant „Google Pay“ ar panašų mygtuką, kad prekybininkas galėtų apskaičiuoti atnaujintą pirkimo informaciją (pvz., mokesčius, pristatymo išlaidas ir kitą kainos informaciją) ir nustatyti, ar jis gali priimti atitinkamą mokėjimo formą iš jūsų, taip pat nustatyti atitinkamoms mokėjimo už jūsų pirkinį formoms taikomas privilegijas ar apribojimus. Kai prie „Google Payments“ paskyros pridedate trečiosios šalies mokėjimo metodą, galime keistis tam tikra jūsų asmens informacija, pvz., vardu ir pavarde, profilio vaizdu, el. pašto adresu, IP ir atsiskaitymo adresais, telefono numeriu, įrenginio informacija, vietove ir „Google“ paskyros informacija apie veiklą su trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėju, jei to reikia teikiant šią paslaugą.

Kai apsilankote programoje dalyvaujančio prekybininko svetainėje ar atidarote jo programą, prekybininkas gali patikrinti, ar turite „Google Payments“ paskyrą, prie kurios pridėtas mokėjimo metodas, tinkamas naudoti pirkimo prekybininko svetainėje ar programoje tikslu. Taip siekiama sumažinti tikimybę, kad bus pateikiamos netinkamos naudoti svetainių ar programų funkcijos.

Bet kuriai informacijai, kurią pateikiate tiesiogiai trečiosios šalies prekybininkui, jo svetainėje arba programoje, šis privatumo pranešimas netaikomas. Nesame atsakingi už prekybininkų ar kitų trečiųjų šalių, su kuriomis tiesiogiai bendrinate asmens informaciją, privatumo ar saugos praktiką. Raginame peržiūrėti bet kurios trečiosios šalies, su kuria tiesiogiai bendrinate asmens informaciją, privatumo politiką.

Informacija, kurią renkame, įskaitant iš trečiųjų šalių gautą informaciją, bendrinama su mūsų patronuojamosiomis bendrovėmis, t. y. kitomis „Google LLC“ priklausančiomis ir valdomomis įmonėmis. Mūsų patronuojamosios bendrovės, kurios gali būti finansiniai ir nefinansiniai subjektai, šią informaciją naudos kasdienėms verslo reikmėms.

Leisime jums atsisakyti tam tikro bendrinimo su GPC ir jos filialais. Konkrečiau kalbant, galite atsisakyti:

Taip pat galite pasirinkti atsisakyti leisti „Google LLC“ ar jos patronuojamosioms bendrovėms pranešti trečiosios šalies prekybininkui, kurio svetainėje apsilankote ar programą atidarote, ar turite „Google Payments“ paskyrą, kuri gali būti naudojama mokėjimo per prekybininko svetainę ar programą tikslu.

Jei atsisakysite, jūsų pasirinkimas galios, kol jį pakeisite.

Jei nenorite, kad bendrintume asmens informaciją apie jūsų kreditingumą su GPC ir jos patronuojamosiomis bendrovėmis, arba jei nenorite, kad mūsų patronuojamosios bendrovės naudotų jūsų asmens informaciją, kurią surinkome ir bendrinome su jomis, siekdami jums siūlyti prekes ir paslaugas, arba jei nenorite, kad „Google LLC“ ar jos patronuojamosios bendrovės praneštų trečiosios šalies prekybininkui, kurio svetainėje ar programoje lankotės, ar turite „Google Payments“ paskyrą, nurodykite tai prisijungdami prie paskyros, apsilankydami „Google Payments“ privatumo nustatymų puslapyje ir atnaujindami nuostatas.

Jūsų asmens informaciją naudosime tik GPC, nebendrinsime jos su savo patronuojamosiomis bendrovėmis, išskyrus šiame privatumo pranešime arba „Google“ privatumo politikoje nurodytus atvejus. Kaip buvo paaiškinta pirmiau, „Google Payments“ – tai „Google“ paskyrų savininkams teikiamas produktas. Duomenims, kuriuos pateikiate „Google LLC“, kad prisiregistruodami gautumėte „Google“ paskyrą, šiame pranešime nurodytos atsisakymo nuostatos netaikomos.

Informacijos saugumas

Jei reikia daugiau informacijos apie saugumo praktiką, žr. pagrindinę „Google“ privatumo politiką.

„Google Payments“ paskyros saugumas priklauso nuo paskyros slaptažodžio (-ų), PIN kodo (-ų) ir kitos su Paslauga susijusios prieigos informacijos konfidencialumo. Jei paskyros informaciją bendrinsite su trečiąja šalimi, ji turės prieigą prie paskyros ir asmens informacijos.

Esate atsakingi už prieigą prie mobiliojo įrenginio ir „Google Payments“ programos įrenginyje, įskaitant slaptažodžio (-ų) ir (arba) PIN kodo (-ų) konfidencialumo užtikrinimą ir nebendrinimą su kitais asmenimis. Taip pat esate atsakingi už „Google“ arba atitinkamo partnerio informavimą, jei manote, kad informacijos saugumas „Google Payments“ programoje nebuvo užtikrintas.

© „Google“, 2020 m. – Google Home „Google“ paslaugų teikimo sąlygos Ankstesni privatumo pranešimai