הודעת הפרטיות של Google Payments

השירותים של Google Payments כפופים להודעת הפרטיות של Google Payments. הודעת הפרטיות של Google Payments עוברת עדכון שתוקפו החל מ-23 בספטמבר 2018. אפשר לעיין בהודעה המעודכנת בקישור הזה.

תאריך השינוי האחרון: 21 במאי 2018

מדיניות הפרטיות של Google מתארת ​​את האופן שבו אנחנו מטפלים במידע האישי של משתמשי המוצרים והשירותים של Google. Google Payments מוצע לבעלי חשבון Google והשימוש בו כפוף למדיניות הפרטיות של Google. בנוסף, הודעת הפרטיות הזו מפרטת את נוהלי הפרטיות שנוגעים ספציפית ל-Google Payments.

השימוש ב-Google Payments כפוף לתנאים ולהגבלות של Google Payments, שמתארים בצורה מפורטת יותר את השירותים שעליהם חלה הודעת פרטיות זו. מונחים שאינם מוגדרים בהודעת פרטיות זו של Google Payments נושאים את המשמעות המיוחסת להם בתנאים ובהגבלות של Google Payments.

הודעת הפרטיות של Google Payments חלה על שירותים המוצעים על ידי חברות-בת הנמצאות בבעלותה המלאה של Google LLC, כולל Google Payment Corp.‎ ‏("GPC"). מידע נוסף על חברת-הבת המציעה את השירות ניתן למצוא בתנאים ובהגבלות של Google Payments, הזמינים דרך השירות.

המידע שאנחנו אוספים

בנוסף לפרטים המפורטים במדיניות הפרטיות של Google, אנחנו עשויים לאסוף גם את הפרטים הבאים:

 • מידע שמתקבל מגורמי צד שלישי - אנחנו עשויים לקבל עליך מידע מגורמי צד שלישי, לרבות שירותי אימות של צד שלישי. מידע זה כולל פרטים שמקורם בעסקאות של Google Payments שבוצעו בנקודות המכירה, פרטים הנוגעים לשימוש שלך באמצעי תשלום וחשבונות שהונפקו לך על ידי צד שלישי ומקושרים ל-Google Payments, זהות מנפיק הכרטיס או המוסד הפיננסי, פרטים בנוגע לגישה ליתרות הקיימות בחשבון Google Payments, פרטים המתקבלים מספק או ממפעיל בקשר לחיוב על ידי הספק או המפעיל ודוחות צרכנים, כפי שהמונח "דוחות צרכנים" (consumer reports) מוגדר בחוק האמריקני לדיווח הוגן על אשראי.
 • נוסף על כך, כשמדובר בבתי עסק, אנחנו עשויים לקבל פרטים עליך ועל העסק שלך מסוכנות דירוג אשראי או משירות המספק מידע על עסקים.

 • מידע על עסקאות - בעת השימוש ב-Google Payments כדי לבצע עסקה, ייתכן שנאסוף פרטים על העסקה, לרבות: תאריך, שעה וסכום העסקה, המיקום והתיאור של המוכר, התיאור שסיפק המוכר לגבי המוצרים או השירותים שנרכשו, תמונות שבחרת לשייך לעסקה, השמות וכתובות האימייל של המוכר והקונה (או השולח והמקבל), סוג אמצעי התשלום ששימש לביצוע העסקה, התיאור שלך לגבי הסיבה לביצוע העסקה והמבצע המשויך לעסקה, אם ישנו.
 • כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים

  בנוסף לשימושים המפורטים במדיניות הפרטיות של Google, אנחנו משתמשים במידע שסיפקת לנו, ל-GPC או לחברות-בת האחרות שלנו, וכן במידע שאנחנו מקבלים עליך מגורמי צד שלישי, כדי לספק לך את שירותי Google Payments לצורכי שירות לקוחות, וכדי להגן עליך מפני הונאה, דיוג או פעילות בלתי הולמת אחרת. המידע הזה עשוי לשמש גם כדי לסייע לגורמי צד שלישי לספק מוצרים או שירותים שביקשת מהם. אנחנו משתמשים במידע הזה גם כדי לבדוק את חשבון Google Payments שלך על מנת לקבוע אם נשמרת עמידה בתנאי החשבון, כדי לקבל החלטות הנוגעות לעסקאות עתידיות שלך ב-Google Payments ולצרכים עסקיים לגיטימיים אחרים הקשורים לעסקאות Google Payments שתבצע.

  הפרטים שהזנת במסגרת ההרשמה מאוחסנים בשיוך לחשבון Google שלך, ופרטי אמצעי התשלום שהזנת במסגרת ההרשמה מאוחסנים בשרתים של Google. בנוסף, ייתכן שחלק מהנתונים יאוחסנו גם במכשיר הנייד שלך. אנחנו עשויים לשמור את המידע שסיפקת לנו למשך פרקי זמן ארוכים על מנת לפעול בהתאם להתחייבויות הנוגעות להליך משפטי ולרגולציה.

  המידע שאנחנו משתפים

  המידע האישי שלך ישותף עם חברות או עם אנשים מחוץ ל-Google בנסיבות הבאות בלבד:

  לדוגמה, אם ביצעת רכישה או עסקה באמצעות Google Payments, אנחנו משתפים חלק מהמידע האישי שלך עם החברה או עם האדם שמולם ביצעת את הרכישה או את העסקה. כמו כן, אם בחרת להשתמש ב-Google Payments כדי לשלם על רכישה ב-Google Play, המידע האישי שלך ישותף גם עם המפתח שממנו ביצעת את הרכישה.

  בעת ביקור באתר או באפליקציה של מוכר המשתתף בתוכנית, המוכר יכול לבדוק אם יש לך חשבון Google Payments שמקושר אליו אמצעי תשלום כשיר שאפשר להשתמש בו לביצוע התשלום למוכר. אנחנו מאפשרים זאת כדי להקטין את הסיכוי שיוצגו לך באתרים ובאפליקציות תכונות שלא זמינות לך.

  הודעת פרטיות זו אינה מתייחסת למידע שסיפקת ישירות למוכר, לאתר או לאפליקציה המהווים צד שלישי. לא נישא באחריות לנוהלי האבטחה או הפרטיות של מוכרים או של גורמי צד שלישי אחרים שתבחר לשתף איתם ישירות את המידע האישי שלך. אנחנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות של כל צד שלישי שאיתו בחרת לשתף ישירות את המידע האישי שלך.

  אנחנו משתפים את המידע שאנחנו אוספים, לרבות מידע שנאסף מגורמי צד שלישי, עם השותפים העצמאיים שלנו, כלומר חברות אחרות הנמצאות בבעלות ובשליטתה של Google LLC. השותפים העצמאיים שלנו, שעשויים להיות יישויות פיננסיות או לא פיננסיות, ישתמשו במידע הזה לצורכי הפעילות העסקית השוטפת שלהם.

  אנחנו מאפשרים לך לבטל את הסכמתך לשיתוף מידע מסוים בין GPC ‏לבין השותפים העצמאיים שלה. באופן ספציפי, באפשרותך לבטל את הסכמתך:

  באפשרותך גם לבטל את הסכמתך לכך שכאשר תיכנס לאתר או לאפליקציה של מוכר מצד שלישי, Google LLC או ‏השותפים העצמאיים שלה יודיעו לאותו מוכר אם יש לך חשבון Google Payments שאפשר להשתמש בו לביצוע תשלומים.

  אם בחרת לבטל את הסכמתך לשימושים כאלה, הבחירה שלך תהיה בתוקף עד שתודיע לנו שברצונך לשנות אותה.

  אם אינך רוצה שנשתף את המידע האישי על דירוג האשראי שלך בין GPC לבין שותפיה העצמאיים, אם אינך רוצה שהשותפים העצמאיים ישתמשו במידע האישי שלך שאספנו ושיתפנו איתם כדי לשלוח לך מידע שיווקי, או אם אינך רוצה שבכניסה לאתר או לאפליקציה של מוכר מצד שלישי, Google LLC או ‏השותפים העצמאיים שלה יודיעו לאותו מוכר אם יש לך חשבון Google Payments שאפשר להשתמש בו לביצוע תשלומים, עליך לציין את ההעדפות האלה. לשם כך, עליך להתחבר לחשבון שלך, לעבור אל דף הגדרות הפרטיות של Google Payments ולעדכן את ההעדפות.

  המידע האישי שלך לא ישותף עם אף גורם מחוץ ל-GPC או עם השותפים העצמאיים שלנו באופן אחר מכפי שמתואר בהודעת פרטיות זו. כפי שהוסבר לעיל, Google Payments הוא מוצר שמוצע לבעלי חשבון Google. הסעיפים בהודעה זו בנוגע לביטול הסכמה לשיתוף מידע אישי אינם תקפים לגבי נתונים שתספק ל-Google LLC לצורך ההרשמה לחשבון Google.

  אבטחת מידע

  לקבלת מידע נוסף על נוהלי האבטחה שלנו, ניתן לעיין במסמך הראשי של מדיניות הפרטיות של Google.

  האבטחה של חשבון Google Payments תלויה בשמירתך על הסיסמאות, על קודי ה-PIN ועל פרטי גישה אחרים המשמשים לשמירה על סודיות השירות. אם שיתפת את פרטי החשבון עם גורם המהווה צד שלישי, גורם זה יוכל לגשת לחשבון ולמידע האישי שלך.

  באחריותך לפקח על הגישה לנייד שלך ולאפליקציית Google Payments המותקנת בו, כמו גם לשמור על סודיות הסיסמאות וקודי ה-PIN ולא לשתף אותם עם אף אחד. באחריותך גם ליידע את Google או את השותף הרלוונטי אם לדעתך אבטחת המידע באפליקציית Google Payments נפגעה.

  © 2018 Google – דף הבית של Google התנאים וההגבלות של Google הודעות פרטיות קודמות