הודעת הפרטיות של Google Payments

‎‫תאריך השינוי האחרון: 8 בספטמבר 2019‬

במדיניות הפרטיות של Google מתואר האופן שבו אנחנו מטפלים במידע האישי של המשתמשים במוצרים ובשירותים של Google. Google Payments מוצע לבעלי חשבון Google והשימוש בו כפוף למדיניות הפרטיות של Google. בנוסף, הודעת הפרטיות הזו מפרטת את נוהלי הפרטיות שנוגעים ספציפית ל-Google Payments.

השימוש ב-Google Payments כפוף לתנאים ולהגבלות של Google Payments, שמתארים בצורה מפורטת יותר את השירותים שעליהם חלה הודעת פרטיות זו. מונחים שאינם מוגדרים בהודעת פרטיות זו של Google Payments נושאים את המשמעות המיוחסת להם בתנאים ובהגבלות של Google Payments.

הודעת הפרטיות של Google Payments חלה על השירותים שמוצעים על ידי חברות-הבת שבבעלותה המלאה של Google LLC, כולל Google Payment Corp.‎ ‏('GPC'). ניתן למצוא מידע נוסף על חברת-הבת שמציעה את השירות בתנאים ובהגבלות של Google Payments, הזמינים דרך השירות. נאמן המידע שאחראי למידע של משתמשים (למעט אלה שמוכרים את המוצרים או השירותים שלהם בזירת מסחר של Google) שנמצאים באזור הכלכלי האירופי, מלבד בריטניה, הוא Google Ireland Limited. נאמן המידע שאחראי למידע של משתמשים שנמצאים באזור הכלכלי האירופי, מלבד בריטניה, ומוכרים את המוצרים או השירותים שלהם בזירת מסחר של Google, הוא Google Payment Ireland Limited. נאמן המידע שאחראי למידע של משתמשים שנמצאים בבריטניה ומוכרים את המוצרים או השירותים שלהם בזירת מסחר של Google, הוא Google Payment Limited.

המידע שאנחנו אוספים

בנוסף למידע המפורט במדיניות הפרטיות של Google, אנחנו עשויים לאסוף גם את הפרטים הבאים:

איך אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים

בנוסף לשימושים המפורטים במדיניות הפרטיות של Google, אנחנו משתמשים במידע שסיפקת לנו, ל-GPC או לחברות-הבת האחרות שלנו, וכן במידע שאנחנו מקבלים עליך מצדדים שלישיים, כדי לספק לך את Google Payments לצורכי שירות לקוחות, כדי למנוע פגיעה בזכויות, במוצרים או בבטיחות של Google, במשתמשים שלנו או בציבור, וכן כדי למנוע מקרים של הונאה, פישינג או פעילות בלתי הולמת אחרת. המידע הזה עשוי גם לשמש כדי לסייע לצדדים שלישיים לספק את המוצרים או השירותים שביקשת מהם. אנחנו משתמשים במידע הזה גם כדי לבדוק את חשבון Google Payments שלך על מנת לקבוע אם נשמרת עמידה בתנאי החשבון, כדי לקבל החלטות הנוגעות לעסקאות עתידיות שלך ב-Google Payments ולצרכים עסקיים לגיטימיים אחרים הקשורים לעסקאות Google Payments שתבצע.

הפרטים שהזנת במסגרת ההרשמה מאוחסנים בשיוך לחשבון Google שלך, ופרטי אמצעי התשלום שהזנת במסגרת ההרשמה מאוחסנים בשרתים של Google. בנוסף, ייתכן שחלק מרכיבי הנתונים יאוחסנו גם במכשיר הנייד שלך. אנחנו עשויים לשמור את המידע שסיפקת לנו למשך פרקי זמן ארוכים כדי לפעול בהתאם להתחייבויות הנוגעות להליכים משפטיים ולרגולציה.

המידע שאנחנו משתפים

אנחנו נשתף את המידע האישי שלך עם חברות או עם אנשים מחוץ ל-Google בנסיבות הבאות בלבד:

לדוגמה, כשמבצעים רכישה או עסקה באמצעות Google Payments, אנחנו משתפים חלק מהמידע האישי עם החברה או המוכר שמולם בוצעה הרכישה או העסקה. כמו כן, אם בוחרים להשתמש ב-Google Payments כדי לבצע רכישה ב-Google Play, אנחנו משתפים את המידע האישי גם עם המפתח שמולו בוצעה הרכישה. לדוגמה, ייתכן שנשלח את המיקוד שלך אל האתר או האפליקציה של המוכר בעת ביצוע תשלום באמצעות הלחצן "קנייה עם Google Pay" או לחצן דומה, זאת כדי שהמוכר יוכל לחשב את המס ועלויות המשלוח של הרכישה. כשמוסיפים אמצעי תשלום של צד שלישי לחשבון Google Payments, ייתכן שנשתף עם ספק התשלום של הצד השלישי פרטים אישיים מסוימים, כמו שם, תמונת פרופיל, כתובת אימייל, כתובת IP וכתובת לחיוב, מספר טלפון, פרטי מכשיר, מיקום ומידע על הפעילות בחשבון Google, ככל הנדרש כדי לספק את השירות.

כשמבקרים באתר או משתמשים באפליקציה של מוכר שמשתתף בתוכנית, המוכר יכול לבדוק אם קיים חשבון Google Payments שמוגדר בו אמצעי תשלום כשיר שאפשר להשתמש בו כדי לשלם על הרכישה. אנחנו מאפשרים למוכר לבצע את הבדיקה הזו כדי לצמצם את הסיכוי שיוצגו באתרים ובאפליקציות תכונות שלא זמינות לך.

הודעת הפרטיות הזו אינה מתייחסת למידע שסיפקת ישירות לאתר, לאפליקציה או למוכר של צד שלישי. לא נישא באחריות לנוהלי האבטחה או הפרטיות של מוכרים או של צדדים שלישיים אחרים שאיתם בחרת לשתף את המידע האישי שלך באופן ישיר. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של כל צד שלישי שאיתו בחרת לשתף ישירות את המידע האישי שלך.

אנחנו משתפים את המידע שאנחנו אוספים, לרבות מידע שקיבלנו מצדדים שלישיים, עם השותפים העצמאיים שלנו, כלומר חברות אחרות שנמצאות בבעלותה ובשליטתה של Google LLC. השותפים העצמאיים שלנו, שעשויים להיות ישויות פיננסיות או לא פיננסיות, ישתמשו במידע הזה לצורכי הפעילות העסקית השוטפת שלהם.

עומדת לרשותך האפשרות לבטל את ההסכמה לשיתוף מידע מסוים בין GPC ‏לבין השותפים העצמאיים שלה. באופן ספציפי, באפשרותך לבטל את הסכמתך:

אפשר גם לבטל את ההסכמה לכך ש-Google LLC או ‏השותפים העצמאיים שלה יודיעו למוכר צד שלישי, שנכנסת לאתר או לאפליקציה שלו, אם יש לך חשבון Google Payments שאפשר להשתמש בו לביצוע תשלומים.

הבחירה לבטל את ההסכמה לשיתוף המידע הזה תהיה בתוקף עד שנקבל ממך בקשה לשנות אותה.

אם אינך רוצה שנשתף את המידע האישי על דירוג האשראי שלך בין GPC לבין שותפיה העצמאיים שלה, אם אינך רוצה שהשותפים העצמאיים ישתמשו במידע האישי שאספנו ושיתפנו איתם כדי לשלוח לך מידע שיווקי, או אם אינך רוצה שבעת הכניסה לאתר או לאפליקציה של מוכר צד שלישי, Google LLC או ‏השותפים העצמאיים שלה יודיעו לאותו מוכר אם יש לך חשבון Google Payments שאפשר להשתמש בו לביצוע תשלומים, עליך לציין את ההעדפות האלה. לשם כך, עליך להתחבר לחשבון, להיכנס לדף הגדרות הפרטיות של Google Payments ולעדכן את ההעדפות.

לא נשתף את המידע האישי שלך עם אף גורם מחוץ ל-GPC או עם השותפים העצמאיים שלנו, למעט בנסיבות המתוארות בהודעת הפרטיות הזו. כפי שהוסבר לעיל, Google Payments הוא מוצר שמוצע לבעלי חשבונות Google. הסעיפים בהודעה זו שנוגעים לביטול ההסכמה לשיתוף מידע אישי לא חלים על הנתונים שסיפקת ל-Google LLC לצורך ההרשמה לחשבון Google.

אבטחת מידע

למידע נוסף על נוהלי האבטחה שלנו, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות הראשית של Google.

כדי להגן על האבטחה של חשבון Google Payments, עליך לשמור על סודיות הסיסמאות, קודי האימות ופרטי הגישה האחרים של השירות. אם שיתפת את פרטי החשבון עם גורם המהווה צד שלישי, גורם זה יוכל לגשת לחשבון ולמידע האישי שלך.

באחריותך לפקח על הגישה לנייד שלך ולאפליקציית Google Payments המותקנת בו, כמו גם לשמור על סודיות הסיסמאות וקודי ה-PIN ולא לשתף אותם עם אף אחד. באחריותך גם ליידע את Google או את השותף הרלוונטי אם לדעתך אבטחת המידע באפליקציית Google Payments נפגעה.

‎© 2019 Google – דף הבית של Google התנאים וההגבלות של Google הודעות פרטיות קודמות