הודעת הפרטיות של Google Payments

תאריך שינוי אחרון: 14 בדצמבר 2017

מדיניות הפרטיות של Google מתארת ​​איך אנחנו מטפלים במידע האישי של משתמשי המוצרים והשירותים של Google. שירותי Google Payments מוצעים לבעלי חשבון Google. לפיכך, השימוש ב-Google Payments כפוף למדיניות הפרטיות של Google. בנוסף, ההודעה הבאה מתארת את נוהלי הפרטיות הספציפיים ל-Google Payments.

השימוש ב-Google Payments כפוף לתנאים ולהגבלות של Google Payments, שמתארים בפירוט את השירותים שעליהם חלה הודעת פרטיות זו. מונחים שאינם מוגדרים בהודעת פרטיות זו של Google Payments נושאים את המשמעות המיוחסת להם בתנאים ובהגבלות של Google Payments.

הודעת הפרטיות של Google Payments חלה על השירותים המוצעים על ידי חברות-בת הנמצאות בבעלותה המלאה של Google LLC, כולל Google Payment Corp.‎ ‏("GPC"). מידע נוסף על חברת-הבת המציעה את השירות ניתן למצוא בתנאים ובהגבלות של Google Payments, הזמינים דרך השירות.

המידע שאנחנו אוספים

בנוסף למידע המפורט במדיניות הפרטיות של Google, אנחנו עשויים לאסוף גם את הפרטים הבאים:

כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים

בנוסף לשימושים המפורטים במדיניות הפרטיות של Google, אנחנו משתמשים במידע שאתה מספק לנו ובמידע שאנחנו מקבלים עליך מגורמי צד שלישי כדי לספק לך את שירותי Google Payments לצורכי שירות לקוחות וכדי להגן עליך מפני מעשי מרמה, דיוג או פעילות בלתי הולמת אחרת. המידע הזה עשוי לשמש גם כדי לסייע לגורמי צד שלישי לספק מוצרים או שירותים שתבקש מהם. אנחנו משתמשים במידע הזה גם כדי לבדוק את חשבון Google Payments שלך על מנת לקבוע אם אתה עדיין עומד בתנאי החשבון, כדי לקבל החלטות הנוגעות לעסקאות עתידיות שלך ב-Google Payments ולצרכים עסקיים לגיטימיים אחרים הקשורים לעסקאות Google Payments שתבצע.

הפרטים שהזנת במסגרת ההרשמה מאוחסנים בשיוך לחשבון Google שלך, ופרטי אמצעי התשלום שהזנת במסגרת ההרשמה מאוחסנים בשרתים של Google. בנוסף, ייתכן שחלק מהנתונים יאוחסנו גם בנייד שלך.

המידע שאנחנו משתפים

המידע האישי שלך ישותף עם חברות או עם אנשים מחוץ ל-Google בנסיבות הבאות בלבד:

לדוגמה, כאשר אתה מבצע רכישה או עסקה באמצעות Google Payments, אנחנו משתפים חלק מהמידע האישי שלך עם החברה או עם האדם שמולם ביצעת את הרכישה או את העסקה. כמו כן, אם בחרת להשתמש ב-Google Payments כדי לשלם על קנייה ב-Google Play, המידע האישי שלך ישותף גם עם המפתח שממנו ביצעת את הקנייה.

הודעת פרטיות זו אינה מתייחסת למידע שאתה מספק ישירות למוכר, לאתר או לאפליקציה המהווים צד שלישי. לא נישא באחריות לנוהלי האבטחה או הפרטיות של מוכרים או של גורמי צד שלישי אחרים שתבחר לשתף איתם ישירות את המידע האישי שלך. אנחנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות של כל צד שלישי שאיתו תבחר לשתף ישירות את המידע האישי שלך.

אנחנו משתפים את המידע שאנחנו אוספים, לרבות מידע שנאסף מגורמי צד שלישי, עם השותפים העצמאיים שלנו, כלומר חברות אחרות הנמצאות בבעלות ובשליטתה של Google LLC. השותפים העצמאיים שלנו, שעשויים להיות יישויות פיננסיות או לא פיננסיות, ישתמשו במידע הזה לצורכי הפעילות העסקית השוטפת שלהם.

אנחנו מאפשרים לך לבטל את הסכמתך לשיתוף מידע מסוים בין GPC ‏לבין השותפים העצמאיים שלה. באופן ספציפי, באפשרותך לבטל את הסכמתך:

באפשרותך גם לבטל את הסכמתך לכך שכאשר תיכנס לאתר או לאפליקציה של מוכר מצד שלישי, Google LLC או ‏השותפים העצמאיים שלה יודיעו לאותו מוכר אם יש לך חשבון Google Payments שאפשר להשתמש בו לביצוע תשלומים.

אם תבחר לבטל את הסכמתך לשימושים כאלה, הבחירה שלך תהיה בתוקף עד שתודיע לנו שברצונך לשנות אותה.

אם אינך רוצה שנשתף את המידע האישי על דירוג האשראי שלך בין GPC לבין שותפיה העצמאיים, אם אינך רוצה שהשותפים העצמאיים ישתמשו במידע האישי שלך שאספנו ושיתפנו איתם כדי לשלוח לך מידע שיווקי, או אם אינך רוצה שכאשר אתה נכנס לאתר או לאפליקציה של מוכר מצד שלישי, Google LLC או ‏השותפים העצמאיים שלה יודיעו לאותו מוכר אם יש לך חשבון Google Payments שאפשר להשתמש בו לביצוע תשלומים, אתה מתבקש לציין את ההעדפות האלה. לשם כך, עליך להתחבר לחשבון שלך, לעבור אל דף הגדרות הפרטיות של Google Payments ולעדכן את ההעדפות.

המידע האישי שלך לא ישותף עם אף גורם מחוץ ל-GPC או עם השותפים העצמאיים שלנו באופן אחר מכפי שמתואר בהודעת פרטיות זו. כפי שהוסבר לעיל, Google Payments הוא מוצר שמוצע לבעלי חשבון Google. הסעיפים בהודעה זו בנוגע לביטול הסכמה לשיתוף מידע אישי אינם תקפים לגבי נתונים שתספק ל-Google LLC לצורך ההרשמה לחשבון Google.

אבטחת מידע

לקבלת מידע נוסף על נוהלי האבטחה שלנו, ניתן לעיין במסמך הראשי של מדיניות הפרטיות של Google.

האבטחה של חשבון Google Payments תלויה בכך שתשמור על הסיסמאות, על קודי ה-PIN ועל פרטי גישה אחרים המשמשים לשמירה על סודיות השירות. אם תשתף את פרטי החשבון עם גורם המהווה צד שלישי, גורם זה יוכל לגשת לחשבון ולמידע האישי שלך.

באחריותך לפקח על הגישה לנייד שלך ולאפליקציית Google Payments המותקנת בו, כמו גם לשמור על סודיות הסיסמאות וקודי ה-PIN ולא לשתף אותם עם אף אחד. באחריותך גם ליידע את Google או את השותף הרלוונטי אם לדעתך אבטחת המידע באפליקציית Google Payments נפגעה.

‎© 2017 Google - דף הבית של Google התנאים וההגבלות של Google הודעות קודמות בנושא פרטיות