הודעת פרטיות של Google Payments

שינוי אחרון: 28 במרץ 2022

במדיניות הפרטיות של Google מתואר האופן שבו אנחנו מטפלים במידע אישי במהלך השימוש שלך במוצרים ובשירותים של Google. משתמשים שעוד לא מלאו להם 18 יכולים למצוא מקורות מידע נוספים במדריך של Google לשמירה על פרטיות לבני נוער. Google Payments מוצע לבעלי חשבון Google והשימוש שלך בו כפוף למדיניות הפרטיות של Google. בנוסף, בהודעת הפרטיות הזו מפורטים נוהלי הפרטיות של Google שנוגעים ספציפית ל-Google Payments.

השימוש שלך ב-Google Payments כפוף לתנאים ולהגבלות של Google Payments, שמתארים בצורה מפורטת יותר את השירותים שעליהם חלה הודעת פרטיות זו. מונחים שאינם מוגדרים בהודעת פרטיות זו של Google Payments נושאים את המשמעות המיוחסת להם בתנאים ובהגבלות של Google Payments.

הודעת הפרטיות של Google Payments חלה על שירותים שמוצעים על ידי Google LLC או על ידי חברות-בת שבבעלותה המלאה, כולל .Google Payment Corp‏ ('GPC'). כדי לברר איזו חברת-בת מציעה את השירות, ניתן לעיין בתנאים ובהגבלות של Google Payments, שיש לך אפשרות לגשת אליהם דרך השירות. נאמן המידע שאחראי למידע של משתמשים (למעט אלה שמוכרים את המוצרים או השירותים שלהם בזירת מסחר של Google) שנמצאים באזור הכלכלי האירופי, מלבד בריטניה, הוא Google Ireland Limited. נאמן המידע שאחראי למידע של משתמשים (למעט אלה שמוכרים את המוצרים או השירותים שלהם בזירת מסחר של Google) שנמצאים בבריטניה, הוא Google LLC. נאמן המידע שאחראי למידע של משתמשים שנמצאים באזור הכלכלי האירופי, מלבד בריטניה, ומוכרים את המוצרים או השירותים שלהם בזירת מסחר של Google, הוא Google Payment Ireland Limited. נאמן המידע שאחראי למידע של משתמשים שנמצאים בבריטניה ומוכרים את המוצרים או השירותים שלהם בזירת מסחר של Google, הוא Google Payment Limited. נאמן המידע שאחראי למידע של משתמשים שנמצאים בברזיל הוא Google LLC, ובמידה הנדרשת על פי החוק בברזיל, הוא יהיה Google Brasil Pagamentos Ltda.

המידע שאנחנו אוספים

בנוסף למידע המפורט במדיניות הפרטיות של Google, אנחנו עשויים לאסוף גם את הפרטים הבאים:

איך אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים

בנוסף לשימושים המפורטים במדיניות הפרטיות של Google, אנחנו משתמשים במידע שסיפקת לנו ול-GPC או לחברות-בת אחרות שלנו, וכן במידע עליך מצדדים שלישיים, כדי לספק לך את Google Payments לצורכי שירות לקוחות, כדי למנוע פגיעה בזכויות, במוצרים או בבטיחות של Google, של המשתמשים שלנו או של הציבור, וכן כדי למנוע מקרים של הונאה, פישינג או פעילות בלתי הולמת אחרת. מידע כזה עשוי לשמש גם כדי לסייע לגורמי צד שלישי לספק מוצרים או שירותים שתבקש/י מהם. אנחנו משתמשים במידע הזה גם כדי לבדוק את חשבון Google Payments שלך על מנת לקבוע אם פעילותך ממשיכה להתקיים בהתאם לתנאי החשבון, לצורך קבלת החלטות הנוגעות לעסקאות עתידיות שלך ב-Google Payments, וכן לצרכים עסקיים לגיטימיים אחרים הקשורים לעסקאות Google Payments שמבוצעות ביוזמתך.

הפרטים שהזנת במסגרת ההרשמה מאוחסנים בשיוך לחשבון Google שלך, ופרטי אמצעי התשלום הרשומים שלך יאוחסנו בשרתים של Google. בנוסף, ייתכן שחלק מרכיבי הנתונים יאוחסנו גם במכשיר הנייד שלך. אנחנו עשויים לשמור את המידע שסיפקת לנו למשך פרקי זמן ארוכים כדי שנוכל לציית להליכים משפטיים ולפעול בהתאם למחויבויות רגולטוריות.

המידע שאנחנו משתפים

אנחנו נשתף את המידע האישי שלך עם חברות או עם אנשים מחוץ ל-Google בנסיבות הבאות בלבד:

לדוגמה, בביצוע רכישה או עסקה באמצעות Google Payments, אנחנו משתפים חלק מהמידע האישי שלך עם החברה או המוכר שעמם ביצעת את הרכישה או העסקה. בכלל זה, כשתשתמש/י ב-Google Payments כדי לבצע רכישה ב-Google Play, נשתף את המידע האישי שלך עם המפתח שממנו בוצעה הרכישה. ייתכן גם שנשלח את המיקוד שלך ומידע על אמצעי התשלום שלך אל האתר או האפליקציה של המוכר כשתבצע/י תשלום באמצעות הלחצן "קנייה עם Google Pay" או לחצן דומה, כדי שהמוכר יוכל לחשב מידע עדכני ביחס לרכישה (כמו מס, עלויות משלוח ומידע נוסף הנוגע למחיר), לדעת אם יש לו אפשרות לכבד את אמצעי התשלום שלך ולקבוע את ההטבות או ההגבלות עבור אמצעי תשלום מסוימים במסגרת הרכישה. כשתוסיפ/י אמצעי תשלום של צד שלישי לחשבון Google Payments, ייתכן שנשלח אל ספק התשלום של הצד השלישי ונקבל ממנו פרטים אישיים מסוימים שלך, כמו שם, תמונת פרופיל, כתובת אימייל, כתובת IP וכתובת לחיוב, מספר טלפון, מידע מהמכשירים, מיקום ומידע על הפעילות בחשבון Google, ככל הנדרש כדי לספק את השירות.

כשאת/ה מבקר/ת באתר או משתמש/ת באפליקציה של מוכר שמשתתף בתוכנית, המוכר יכול לבדוק אם יש לך חשבון Google Payments שמוגדר בו אמצעי תשלום מתאים שאפשר להשתמש בו כדי לבצע רכישה דרך האתר או האפליקציה של המוכר. מטרת הבדיקה הזו היא לצמצם את הסיכוי שיוצגו באתרים או באפליקציות תכונות שלא זמינות לך.

הודעת הפרטיות הזו אינה מתייחסת למידע שסיפקת ישירות לאתר, לאפליקציה או למוכר של צד שלישי. לא נישא באחריות לנוהלי האבטחה או הפרטיות של מוכרים או של צדדים שלישיים אחרים שאיתם בחרת לשתף את המידע האישי שלך באופן ישיר. אנחנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות של כל צד שלישי שאיתו בחרת לשתף ישירות את המידע האישי שלך.

אנחנו משתפים את המידע שאנחנו אוספים, לרבות מידע שקיבלנו מצדדים שלישיים, עם השותפים העצמאיים שלנו, כלומר חברות אחרות שנמצאות בבעלותה ובשליטתה של Google LLC. השותפים העצמאיים שלנו, שעשויים להיות ישויות פיננסיות או לא פיננסיות, ישתמשו במידע הזה לצורכי הפעילות העסקית השוטפת שלהם.

אנחנו מקנים לך זכות לבטל את ההסכמה לשיתוף מידע מסוים בין GPC ‏לבין השותפים העצמאיים שלה. באופן ספציפי, יש לך אפשרות לבטל את הסכמתך:

יש לך גם אפשרות לבטל את ההסכמה לכך ש-Google LLC או ‏השותפים העצמאיים שלה יודיעו למוכר צד שלישי, שנכנסת לאתר או לאפליקציה שלו, אם יש לך חשבון Google Payments שאפשר להשתמש בו לביצוע תשלומים דרך האתר או האפליקציה של המוכר.

הבחירה לבטל את ההסכמה לשיתוף המידע הזה תהיה בתוקף עד שנקבל ממך בקשה לשנות אותה.

אם אינך רוצה שנשתף את המידע האישי על דירוג האשראי שלך בין GPC לבין שותפיה העצמאיים, אם אינך רוצה שהשותפים העצמאיים ישתמשו במידע האישי שאספנו ושיתפנו איתם כדי לשווק לך, או אם אינך רוצה שבעת כניסה לאתר או לאפליקציה של מוכר צד שלישי, Google LLC או השותפים העצמאיים שלה יודיעו לאותו מוכר אם יש לך חשבון Google Payments, עליך לציין את ההעדפות האלה. לשם כך, עליך להתחבר לחשבון שלך, להיכנס לדף הגדרות הפרטיות של Google Payments ולעדכן את ההעדפות.

לא נשתף את המידע האישי שלך עם אף גורם מחוץ ל-GPC או עם השותפים העצמאיים שלנו, למעט כפי שמתואר בהודעת הפרטיות הזו או במדיניות הפרטיות של Google. כפי שהוסבר לעיל, Google Payments הוא מוצר שמוצע לבעלי חשבון Google. הסעיפים בהודעה הזו שנוגעים לביטול ההסכמה לשיתוף מידע אישי לא חלים על הנתונים שסיפקת ל-Google LLC לצורך ההרשמה לחשבון Google.

אבטחת מידע

למידע נוסף על נוהלי האבטחה שלנו, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות הראשית של Google.

כדי לשמור על האבטחה של חשבון Google Payments, עליך לשמור על סודיות הסיסמאות, קודי האימות ופרטי הגישה האחרים של השירות. אם שיתפת את פרטי החשבון עם גורם המהווה צד שלישי, גורם זה יוכל לגשת לחשבון ולמידע האישי שלך.

באחריותך לפקח על הגישה לנייד שלך ולאפליקציית Google Payments המותקנת בו, כמו גם לשמור על סודיות הסיסמאות וקודי האימות ולא לשתף אותם עם אף אחד. באחריותך גם ליידע את Google או את השותף הרלוונטי אם לדעתך אבטחת המידע באפליקציית Google Payments נפגעה.

‎© 2020 Google – דף הבית של Google‏ התנאים וההגבלות של Google‏ הודעות פרטיות קודמות