הודעת הפרטיות של Google Payments

תאריך השינוי האחרון: 10 יוני 2016

מדיניות הפרטיות של Google מתארת ​​את אופן הטיפול שלנו בפרטים אישיים של המשתמשים במוצרים ובשירותים של Google. שירותי Google Payments מוצעים לבעלי חשבון Google. לפיכך, השימוש ב-Google Payments כפוף למדיניות הפרטיות של Google. ההודעה הבאה מתארת גם את נוהלי הפרטיות הספציפיים של Google Payments.

השימוש ב-Google Payments כפוף לתנאים ולהגבלות של Google Payments, שמתארים בפירוט את השירותים שעליהם חלה הודעת פרטיות זו. מונחים שאינם מוגדרים בהודעת פרטיות זו של Google Payments נושאים את המשמעות שמיוחסת להם בתנאים ובהגבלות של Google Payments.

הודעת הפרטיות של Google Payments חלה על השירותים המוצעים על ידי חברות הבת הנמצאות בבעלות מלאה של .Google Inc. מידע נוסף על חברת-הבת המציעה את השירות ניתן למצוא בתנאים ובהגבלות של Google Payments הזמינים דרך השירות.

הפרטים שאנו אוספים

בנוסף למידע המפורט במדיניות הפרטיות של Google אנו עשויים לאסוף גם את הפרטים הבאים:

כיצד אנו משתמשים בפרטים שאנו אוספים

בנוסף לשימושים המפורטים במדיניות הפרטיות של Google, אנו משתמשים בפרטים שאתה מספק לנו ובמידע עליך המגיע מגורמי צד שלישי כדי לספק את שירותי Google Payments לצורכי שירות לקוחות וכדי להגן עליך ממעשי מרמה ודיוג או פעילות בלתי הולמת אחרת. המידע גם עשוי לשמש כדי לסייע לצדדים שלישיים לספק מוצרים או שירותים שתבקש מהם. אנו משתמשים במידע גם כדי לבחון את חשבון Google Payments על מנת לקבוע אם אתה עדיין עומד בתנאי החשבון, כדי לקבל החלטות הנוגעות לעסקאות עתידיות שלך ב-Google Payments ולצרכים עסקיים לגיטימיים אחרים הקשורים לעסקאות Google Payments שאתה יוזם.

פרטי הרישום מאוחסנים עם שיוך לחשבון Google, ורישום אמצעי התשלום מאוחסן בשרתים של Google. בנוסף לכך, ייתכן שחלק מרכיבי הנתונים יאוחסנו גם במכשיר הנייד שלך.

הפרטים שאנחנו משתפים

אנו נשתף את הפרטים האישיים שלך עם חברות או אנשים פרטיים מחוץ ל-Google בנסיבות הבאות בלבד:

לדוגמה, כאשר אתה מבצע רכישה או עסקה באמצעות Google Payments אנו משתפים חלק מן הפרטים האישיים שלך עם החברה או האדם שמהם רכשת. כאשר תשתמש ב-Google Payments כדי לבצע רכישה ב-Google Play, אנו נשתף את הפרטים האישיים גם עם המפתח שממנו רכשת.

כל מידע שאתה מספק ישירות לגורם של צד שלישי כגון סוחר, אתר או יישום, אינו כפוף להודעת פרטיות זו. אנו לא נישא באחריות לנוהלי הטיפול באבטחה או בפרטיות של סוחרים או צדדים שלישיים שאיתם בחרת לשתף ישירות את הפרטים האישיים שלך. אנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל צד שלישי שאיתו תבחר לשתף ישירות את הפרטים האישיים שלך.

אנו משתפים את הפרטים שאנו אוספים, לרבות מידע שנאסף מצדדים שלישיים, עם שותפים עצמאיים שלנו, כלומר חברות אחרות הנמצאות בבעלות ובשליטתה של .Google Inc. השותפים העצמאיים שלנו, שעשויים להיות ישויות פיננסיות או לא פיננסיות, ישתמשו בפרטים אלו לצורך הפעילות העסקית השוטפת.

ניתנת לך אפשרות לבחור שלא להתיר שיתוף של חלק מן הפרטים בין GPC ‏לשותפים העצמאיים שלה. באופן ספציפי, אתה יכול לבחור שלא להתיר:

אם תבחר שלא להתיר שימושים כאלו, ההעדפה שלך תהיה בתוקף כל עוד לא תודיע שברצונך לשנות את הבחירה.

אם אינך רוצה שנשתף את הפרטים האישיים על דירוג האשראי שלך בין GPC לבין שותפיה העצמאיים, או אם אינך רוצה שהשותפים העצמאיים ישתמשו במידע שאספנו ושיתפנו איתם לצורך פניות שיווקיות, אתה יכול לציין העדפות אלו על ידי כניסה לחשבון שלך, מעבר אל דף הגדרות הפרטיות של Google Payments ועדכון של בחירתך.

אנו לא נשתף את הפרטים האישיים שלך עם שום גורם מחוץ ל-GPC או עם השותפים העצמאיים, למעט באופן המתואר בהודעת פרטיות זו. כפי שהוסבר לעיל, Google Payments הוא מוצר המוצע לבעלי חשבון Google. התנאים המפורטים בהודעה זו בנוגע לבחירה שלא לאפשר שיתוף אינם חלים על נתונים שאתה מספק ל-.Google Inc למטרת כניסה לחשבון Google.

אבטחת מידע

לקבלת מידע נוסף על נוהלי האבטחה שלנו, עיין במסמך הראשי של מדיניות הפרטיות של Google.

האבטחה של חשבון Google Payments תלויה באופן שבו אתה שומר על הסיסמאות, קודי הגישה ופרטי גישה אחרים המשמשים לשמירה על סודיות השירות. אם תשתף את פרטי החשבון עם צד שלישי, תהיה לאותו גורם גישה לחשבון ולפרטים האישיים שלך.

הפיקוח על הגישה למכשיר הנייד ולאפליקציית Google Payments במכשיר הוא באחריותך בלבד, כולל שמירה על סודיות הסיסמאות וקודי הגישה ומניעת שיתוף הפרטים עם גורמים אחרים. אתה אחראי גם ליידע את Google או את השותף הרלוונטי אם אתה סבור שאבטחת המידע באפליקציית Google Payments נפגעה.

© 2016 Google – דף הבית של Google תנאים והגבלות של Google הודעות קודמות בנושא פרטיות