Obavijest o privatnosti za Google Payments

Posljednja izmjena: 9. prosinca 2020.

Googleova pravila o privatnosti opisuju kako postupamo s vašim osobnim podacima kada upotrebljavate Googleove proizvode i usluge. Google Payments namijenjen je vlasnicima Google računa i zato se na vašu upotrebu Google Paymentsa primjenjuju Googleova pravila o privatnosti. U ovoj obavijesti o privatnosti navedene su i Googleove prakse glede privatnosti specifične za Google Payments.

Vašu upotrebu Google Paymentsa reguliraju Uvjeti pružanja usluge za Google Payments koji podrobnije opisuju usluge obuhvaćene ovom obaviješću o privatnosti. Pojmovi navedeni, ali ne i definirani u ovoj obavijesti o privatnosti za Google Payments imaju značenje utvrđeno u Uvjetima pružanja usluge za Google Payments.

Obavijest o privatnosti za Google Payments primjenjuje se na sve usluge koje pružaju Google LLC ili podružnice u njegovom punom vlasništvu, uključujući Google Payment Corp. ("GPC"). Više informacija o podružnici koja nudi uslugu potražite u Uvjetima pružanja usluge za Google Payments dostupnima u sklopu usluge. Za korisnike (osim onih koji obavljaju prodaju na Googleovom tržištu) koji se nalaze u Europskom gospodarskom prostoru (osim Ujedinjenog Kraljevstva) voditelj obrade podataka odgovoran za vaše podatke jest Google Ireland Limited. Za korisnike (osim onih koji obavljaju prodaju na Googleovom tržištu) koji se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu, voditelj obrade podataka odgovoran za vaše podatke jest Google LLC. Ako se nalazite u Europskom gospodarskom prostoru (osim Ujedinjenog Kraljevstva) i obavljate prodaju na Googleovom tržištu, voditelj obrade podataka odgovoran za vaše podatke jest Google Payment Ireland Limited. Ako se nalazite u Ujedinjenom Kraljevstvu i obavljate prodaju na Googleovom tržištu, voditelj obrade podataka odgovoran za vaše podatke jest Google Payment Limited. Ako ste korisnik koji se nalazi u Brazilu, voditelj obrade podataka odgovoran za vaše podatke jest Google LLC, a u mjeri u kojoj to zahtijeva brazilsko zakonodavstvo, voditelj obrade podataka može biti i društvo Google Brasil Pagamentos Ltda.

Podaci koje prikupljamo

Osim podataka navedenih u Googleovim pravilima o privatnosti, možemo prikupljati i sljedeće podatke:

Kako upotrebljavamo podatke koje prikupljamo

Osim upotreba navedenih u Googleovim pravilima o privatnosti, podatke koje pružite nama i GPC-u ili našim drugim podružnicama, kao i podatke o vama koje dobijemo od trećih strana, upotrebljavamo da bismo vam pružili korisničke usluge u sklopu Google Paymentsa te da bismo spriječili povredu prava, vlasništva ili sigurnosti Googlea, naših korisnika i javnosti, što uključuje i zaštitu od prijevara, krađe identiteta i drugih zloupotreba. Ti podaci mogu se upotrijebiti i kao pomoć trećim stranama prilikom pružanja usluga ili proizvoda koje od njih zatražite. Podatke upotrebljavamo i prilikom pregleda vašeg Google Payments računa da bismo utvrdili ispunjavate li i dalje uvjete računa, da bismo donijeli odluke o vašim budućim transakcijama putem Google Paymentsa i za druge zakonite poslovne potrebe u vezi s transakcijama putem Google Paymentsa koje ste pokrenuli.

Vaši podaci o registraciji pohranjuju se u sklopu vašeg Google računa, a podaci o registraciji načina plaćanja pohranjuju se na Googleovim poslužiteljima. Osim toga, određeni podaci mogu se pohraniti i na vašem mobilnom uređaju. Podatke koje nam pružite možda ćemo zadržati dulje razdoblje radi usklađivanja s pravnim postupcima i regulatornim obavezama.

Podaci koje dijelimo

Vaše ćemo osobne podatke dijeliti s drugim društvima ili pojedincima izvan Googlea samo u sljedećim okolnostima:

Primjerice, kada izvršite kupnju ili transakciju putem Google Paymentsa, određene osobne podatke o vama dijelimo s društvom ili pojedincem kod kojeg ste izvršili kupnju ili transakciju. To uključuje dijeljenje vaših osobnih podataka s razvojnim programerom od kojeg ste putem Google Paymentsa izvršili kupnju na Google Playu. Može uključivati i slanje vašeg poštanskog broja i podataka o vašem obliku plaćanja web-lokaciji ili aplikaciji trgovca kad pokrenete plaćanje putem gumba "Kupite uz Google Pay" ili sličnog gumba da bi trgovac mogao izračunati ažurirane podatke o kupnji (poput poreza, troškova isporuke i drugih podataka o cijeni) te odrediti može li trgovac primiti taj oblik plaćanja od vas, kao i prepoznati prednosti ili ograničenja određenih oblika plaćanja za vašu kupnju. Kad na Google Payments račun dodate način plaćanja treće strane, možda ćemo s davateljem usluge plaćanja treće strane razmijeniti određene osobne podatke potrebne za pružanje usluge, poput vašeg imena, profilne slike, e-adrese, IP adrese i adrese za naplatu, telefonskog broja, podataka o uređaju, lokacije i informacija o aktivnosti Google računa.

Da bi vam se na web-lokacijama ili u aplikacijama podržanog trgovca prikazivalo što manje neupotrebljivih značajki, trgovac može prilikom posjeta njegovoj web-lokaciji ili aplikaciji provjeriti imate li Google Payments račun s načinom plaćanja koji ispunjava kriterije prihvatljivosti i koji se može upotrijebiti za plaćanje putem trgovčeve web-lokacije ili aplikacije.

Podaci koje izravno pružite trgovcu, web-lokaciji ili aplikaciji treće strane nisu pokriveni ovom obaviješću o privatnosti. Ne snosimo odgovornost za prakse zaštite privatnosti ili sigurnosti koje provode trgovci ili ostale treće strane s kojima odlučite izravno podijeliti osobne podatke. Pozivamo vas da pregledate pravila o privatnosti trećih strana s kojima odlučite izravno podijeliti osobne podatke.

Podatke koje prikupljamo, uključujući podatke dobivene od trećih strana, dijelimo sa svojim povezanim društvima, odnosno drugim društvima u vlasništvu i pod kontrolom društva Google LLC. Naša povezana društva, koja mogu biti financijski i nefinancijski subjekti, upotrebljavaju te podatke u svrhe svakodnevnog poslovanja.

Imate pravo zatražiti prekid dijeljenja određenih podataka između GPC-a i njegovih povezanih društava. Konkretno, možete prekinuti sljedeće:

Možete i isključiti mogućnost da Google LLC ili njegova povezana društva obavijeste trgovca treće strane čiju ste web-lokaciju ili aplikaciju upotrijebili imate li Google Payments račun koji se može upotrijebiti za plaćanje putem web-lokacije ili aplikacije trgovca.

Ako odlučite da ne želite dijeliti te podatke, vaš će se odabir primjenjivati sve dok nam ne kažete drugačije.

Ako ne želite da se vaši osobni podaci o kreditnoj sposobnosti dijele između GPC-a i njegovih povezanih društava, da naša povezana društva upotrebljavaju vaše osobne podatke koje smo prikupili i podijelili s njima radi usmjeravanja marketinških aktivnosti na vas, ili ako ne želite da Google LLC ili njegova povezana društva obavijeste trgovca treće strane čiju ste web-lokaciju ili aplikaciju upotrijebili imate li Google Payments račun, naznačite svoj odabir tako da se prijavite na svoj račun, otvorite stranicu s postavkama privatnosti Google Paymentsa i ažurirate postavke.

Vaše osobne podatke nećemo dijeliti ni s kim izvan GPC-a ni s našim povezanim društvima, osim na način opisan u ovoj obavijesti o privatnosti. Kao što je prethodno navedeno, Google Payments proizvod je namijenjen vlasnicima Google računa. Odredbe o isključivanju dijeljenja podataka navedene u ovoj obavijesti ne primjenjuju se na podatke koje pružite društvu Google LLC u svrhu registracije Google računa.

Sigurnost podataka

Dodatne informacije o našim praksama zaštite sigurnosti potražite u Googleovim pravilima o privatnosti.

Za sigurnost vašeg Google Payments računa presudno je da osigurate povjerljivost svojih zaporki računa, PIN-ova i drugih podataka za pristup usluzi. Ako podatke o svojem računu podijelite s trećom stranom, ona će imati pristup vašem računu i osobnim podacima.

Vaša je odgovornost da imate kontrolu nad pristupom svojem mobilnom uređaju i aplikaciji Google Payments na svojem uređaju, kao i to da osigurate povjerljivost svojih zaporki i/ili PIN-ova te da ih ni s kim ne dijelite. Isto tako, vaša je obaveza obavijestiti Google ili odgovarajućeg partnera ako smatrate da je sigurnost podataka u aplikaciji Google Payments ugrožena.

© 2019. Google – Google početna Googleovi uvjeti pružanja usluge Prethodne obavijesti o privatnosti