Notification ng Privacy ng Google Payments

Huling binago noong 8 Setyembre 2019

Inilalarawan sa Patakaran sa Privacy ng Google kung paano namin pinapangasiwaan ang personal na impormasyon kapag gumamit ka ng mga produkto at serbisyo ng Google. Ang Google Payments ay iniaalok sa mga may Google Account at ang paggamit mo nito ay napapailalim sa Patakaran sa Privacy ng Google. Bukod pa rito, inilalarawan ng Notification ng Privacy na ito ang mga kasanayan sa privacy ng Google na partikular sa Google Payments.

Ang paggamit mo ng Google Payments ay nasasaklawan ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments, na mas nagdedetalye sa Mga Serbisyong sinasaklaw ng Notification ng Privacy na ito. Makikita ang kahulugan ng mga terminong nagsisimula sa malaking titik, na hindi inilalarawan sa Notification ng Privacy na ito ng Google Payments, sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments.

Nalalapat ang Notification ng Privacy ng Google Payments sa Mga Serbisyong iniaalok ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian ng Google LLC, kasama ang Google Payment Corp. ('GPC'). Sumangguni sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments na ginawang available sa iyo sa Serbisyo para malaman ang subsidiary na nag-aalok sa Serbisyo. Para sa mga user (maliban sa mga user na nagbebenta sa isang Google marketplace) na nakabase sa European Economic Area, ang data controller na responsable para sa inyong impormasyon ay Google Ireland Limited. Kung nakabase ka sa European Economic Area maliban sa UK at nagbebenta ka sa isang Google marketplace, ang data controller na responsable para iyong impormasyon ay Google Payment Ireland Limited. Kung nakatira ka sa UK at nagbebenta sa isang Google marketplace, ang data controller na may pananagutan para sa iyong impormasyon ay ang Google Payment Limited.

Impormasyong kinokolekta namin

Bilang karagdagan sa impormasyong nakalista sa Patakaran sa Privacy ng Google, puwede rin naming kolektahin ang sumusunod:

Paano namin ginagamit ang impormasyong kinokolekta namin

Bilang karagdagan sa mga paggamit na nakalista sa Patakaran sa Privacy ng Google, ginagamit namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin at sa GPC o sa iba pa naming subsidiary, pati ang impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga third party, para ibigay sa iyo ang Google Payments para sa mga layunin ng serbisyo sa customer, at para mapigilan ang pinsala sa mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Google, aming mga user, o sa publiko, kabilang ang matulungang mapigilan ang panloloko, phishing, o iba pang maling gawain. Puwede ring gamitin ang nasabing impormasyon para tulungan ang mga third party sa pagbibigay ng mga produkto o serbisyong hinihiling mo mula sa kanila. Ginagamit din namin ang naturang impormasyon para suriin ang iyong Google Payments Account at matukoy kung natutugunan mo pa rin ang mga tuntunin ng account, magpasya tungkol sa mga iyong mga transaksyon sa Google Payments sa hinaharap, at para sa iba pang lehitimong pangangailangan sa negosyo na nauugnay sa mga nasimulan mong transaksyon sa Google Payments.

Ini-store ang iyong impormasyon sa pagpaparehistro kaugnay ng Google Account mo, at mai-store ang iyong pagpaparehistro ng paraan ng pagbabayad sa mga server ng Google. Bilang karagdagan, puwede ring ma-store ang ilang partikular na elemento ng data sa iyong mobile device. Puwede naming panatilihin ang impormasyong ibinibigay mo sa loob ng mas mahabang panahon para sa layunin ng pagsunod sa legal na proseso at mga panregulasyong obligasyon.

Impormasyong ibinabahagi namin

Ibabahagi lang namin ang iyong personal na impormasyon sa iba pang kumpanya o indibidwal sa labas ng Google sa mga sumusunod na sitwasyon:

Halimbawa, kapag bumibili o nakikipagtransaksyon ka gamit ang Google Payments, ginagawa naming available ang ilang partikular na personal na impormasyon tungkol sa iyo sa kumpanya o indibidwal na binibilhan o nakakatransaksyon mo. Kasama rito ang pagbabahagi ng iyong personal na impormasyon sa developer na binilhan mo kapag ginamit mo ang Google Payments para bumili sa Google Play. Puwedeng kabilang din dito ang pagpapadala sa website o app ng isang merchant ng iyong zip o postal code kapag nagsimula ka ng pagbabayad gamit ang button na "Bumili gamit ang Google Pay" o button na katulad nito, para makalkula ng merchant ang buwis at mga gastos sa pagpapadala para sa iyong pagbili. Kapag nagdagdag ka ng third party na paraan ng pagbabayad sa Google Payments Account mo, puwede kaming makipagpalitan ng ilang partikular na personal na impormasyon tungkol sa iyo, gaya ng iyong panglan, larawan sa profile, email, IP at billing address, numero ng telepono, impormasyon ng device, lokasyon, at impormasyon ng aktibidad sa Google Account, sa third-party na provider ng pagbabayad kung kinakailangan para maibigay ang serbisyo.

Kapag bumisita ka sa site o app ng kalahok na merchant, puwedeng tingnan ng merchant kung mayroon Google Payments account na may kwalipikadong paraan ng pagbabayad na puwedeng gamitin sa pagbabayad sa merchant, para mabawasan ang posibilidad na makakakita ka ng mga hindi magagamit na feature sa mga site o app.

Hindi nasasaklawan ng notification ng privacy na ito ang anumang impormasyong direkta mong ibinibigay sa isang third-party na merchant, website, o application. Hinidi kami responsable para sa mga kasanayan sa privacy o seguridad ng mga merchant o iba pang third party kung kanino mo pinipiling direktang ibahagi ang iyong personal na impormasyon. Hinihikayat ka naming suriin ang mga patakaran sa privacy ng sinumang third party kung kanino mo pinipiling direktang ibahagi ang iyong personal na impormasyon.

Ang impormasyong kinokolekta namin, kabilang ang impormasyong nakukuha mula sa mga third party, ay ibinabahagi sa aming mga affiliate, na tumutukoy sa iba pang kumpanyang pagmamay-ari at kontrolado ng Google LLC. Gagamitin ng aming mga affiliate, na puwedeng maging mga pinansyal o hindi pinansyal na entity, ang naturang impormasyon para sa kanilang pang-araw-araw na mga layunin sa negosyo.

Bibigyan ka namin ng karapatang mag-opt out sa ilang partikular na pagbabahagi sa pagitan ng GPC at mga affiliate nito. Sa partikular, maaari kang mag-opt out sa:

Puwede mo ring piliing mag-opt out sa pagbibigay-alam ng Google LLC o mga affiliate nito sa isang third-party na merchant na may-ari ng site o app na binibisita mo, kung mayroon kang Google Payments account na magagamit para sa pagbabayad sa merchant na iyon.

Kung pipiliin mong mag-opt out, magkakabisa ang iyong pinili hanggang sabihin mo sa aming baguhin ang iyong pinili.

Kung ayaw mong magbahagi kami ng personal na impormasyon tungkol sa iyong kakayahang magbayad sa pagitan ng GPC at mga affiliate nito, o kung ayaw mong gamitin ng aming mga affiliate ang personal na impormasyon mo na kinolekta namin at ibinahagi sa kanila para mag-market sa iyo, o kung ayaw mong magbigay-alam ang Google LLC o mga affiliate nito sa isang third-party na merchant na may-ari ng site o app na binibisita mo kung mayroon kang Google Payments account na magagamit para sa pagbabayad sa merchant na iyon, pakitukoy ang iyong kagustuhan sa pamamagitan ng pag-log i sa account mo, pagpunta sa page ng mga setting ng privacy ng Google Payments, at pag-update ng iyong mga kagustuhan.

Hindi namin ibabahagi ang iyong personal na impormasyon kaninuman sa labas ng GPC o sa aming mga affiliate maliban sa inilarawan sa notification ng privacy na ito. Gaya ng ipinaliwanag sa itaas, ang Google Payments ay isang produktong iniaalok sa mga may-ari ng Google Account. Hindi maaapektuhan ng mga probisyon sa pag-opt-out sa abisong ito ang data na ibibigay mo sa Google LLC para sa layunin ng pag-sign up para sa isang Google Account.

Seguridad ng impormasyon

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa seguridad, pakitingnan ang pangunahing Patakaran sa Privacy ng Google.

Ang seguridad ng iyong Google Payments Account ay nakadepende sa pagpapanatili mong kumpidensyal ng (mga) password, mga PIN, at iba pang impormasyon sa pag-access ng iyong account para sa Serbisyo. Kung ibabahagi mo ang impormasyon ng iyong account sa isang third party, magkakaroon siya ng access sa account mo at sa iyong personal na impormasyon.

Responsibilidad mong kontrolin ang access sa iyong mobile device at sa Google Payments application sa device mo, kabilang ang pagpapanatili sa iyong (mga) password at/o PIN na kumpidensyal at hindi pagbabahagi nito sa kahit na sino. Responsibilidad mo ring abisuhan ang Google o ang nauugnay na partner kung sa palagay mo ay nakompromiso ang seguridad ng impormasyon sa Google Payments application.

© 2019 Google – Google Home Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Mga Nakaraang Notification ng Privacy