Google Paymentsi privaatsusteatis

Viimati muudetud 28. märtsil 2022

Seda, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui kasutate Google'i tooteid ja teenuseid, on kirjeldatud Google'i privaatsuseeskirjades. Kui olete alla 18-aastane kasutaja, leiate lisateavet Google'i privaatsusjuhendist teismelistele. Google Paymentsi pakutakse Google'i konto omanikele ning seda kasutades nõustute Google'i privaatsuseeskirjadega. Käesolevas privaatsusteatises kirjeldatakse Google Paymentsiga seotud täiendavaid Google'i privaatsuspõhimõtteid.

Google Paymentsi kasutamisele kohalduvad Google Paymentsi teenusetingimused, milles kirjeldatakse käesolevas privaatsusteatises käsitletud teenuseid üksikasjalikumalt. Mõisted, mida käesolevas Google Paymentsi privaatsusteatises ei defineerita, on Google Paymentsi teenusetingimustes defineeritud tähendusega.

Google Paymentsi privaatsusteatis kohaldub teenustele, mida pakub Google LLC või täielikult talle kuuluvad tütarettevõtted, sh Google Payment Corp. (GPC). Selle kohta, milline tütarettevõte teile teenust osutab, leiate teenuses kättesaadavaks tehtavatest Google Paymentsi teenusetingimustest. Euroopa Majanduspiirkonnas (v.a ÜK) asuvate kasutajate (v.a need, kes müüvad Google'i turul) andmete vastutavaks töötlejaks on Google Ireland Limited. ÜK kasutajate (v.a need, kes müüvad Google'i turul) andmete vastutavaks töötlejaks on Google LLC. Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (v.a ÜK) ja müüte Google'i turul, on teie andmete vastutavaks töötlejaks Google Payment Ireland Limited. Kui asute ÜK-s ja müüte Google'i turul, on teie andmete vastutavaks töötlejaks Google Payment Limited. Brasiilias asuvate kasutajate andmete vastutavaks töötlejaks on Google LLC ning Brasiilia seadustes nõutaval määral Google Brasil Pagamentos Ltda.

Mis teavet me kogume?

Lisaks Google'i privaatsuseeskirjades loetletud teabele võime koguda ka järgmist teavet.

Kuidas me kogutud teavet kasutame?

Lisaks Google'i privaatsuseeskirjades loetletud kasutusviisidele kasutame teavet, mida meile või GPC-le või mõnele teisele meie tütarettevõttele avaldate, teile Google Paymentsi pakkumiseks, klienditeeninduseks ning Google'i, meie kasutajate ja üldsuse õiguste, vara ja turvalisuse kaitseks, muu hulgas pettuste, andmepüügi ja muu väärkäitumise ennetamiseks. Lisaks võime seda teavet kasutada selleks, et aidata kolmandatel osapooltel pakkuda teile tooteid või teenuseid, mida olete neilt taotlenud. Kasutame seda teavet teie Google Paymentsi konto hindamiseks konto tingimuste jätkuva täitmise suhtes, otsuste langetamiseks teie tulevaste Google Paymentsi tehingute kohta ning muudel teie algatatud Google Paymentsi tehingutega seotud õigustatud eesmärkidel.

Teie registreerimisteavet salvestatakse teie Google'i kontol ning teie registreeritud makseviise salvestatakse Google'i serverites. Lisaks võime teatud andmeid salvestada ka teie mobiilseadmes. Teie loovutatud teavet võime pikemat aega säilitada, kui see on vajalik kohtumenetlusele allumiseks või regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Mis teavet me jagame?

Teiste ettevõtete või Google'i-väliste isikutega jagame teie isikuandmeid vaid järgmistel asjaoludel.

Näiteks juhul, kui sooritate Google Paymentsi abil ostu või tehingu, avaldame teie teatud isikuandmed ostu või tehingu vastaspoolest ettevõttele või eraisikule. Kui kasutate Google Paymentsi Google Pays ostu sooritamiseks, hõlmab see teie isikuandmete jagamist arendajaga, kellelt ostu sooritate. Veel võib see hõlmata kaupmehe veebisaidile või rakendusele teie sihtnumbri ja makseviisi teabe saatmist, kui algatate makse nupuga „Ostke Google Payga” või muu sarnase nupuga; see on vajalik, et kaupmees saaks arvutada lõpliku ostusumma (mis võib hõlmata makse, kohaletoimetamiskulusid ja muud hinnateavet) ning otsustada, kas aktsepteerida ostuks teie makseviisi ning rakendada sellele ettenähtud hüvesid või piiranguid. Kui lisate oma Google Paymentsi kontole kolmanda osapoole makseviisi, võime kolmandast osapoolest makseteenuseosutajaga vahetada teie teatud andmeid, näiteks teie nime, profiilipilti, e-posti aadressi, IP-aadressi, arveldusaadressi, telefoninumbrit, seadme teavet ja Google'i konto tegevuse teavet, kui see on teenuse osutamiseks vajalik.

Kui külastate osaleva kaupmehe saiti või rakendust, võib kaupmees kontrollida, kas teil on kehtiva makseviisiga Google Paymentsi konto, millega saaks kaupmehe saidil või rakenduses oste sooritada; eesmärk on vähendada saidil või rakenduses selliste funktsioonide näitamise tõenäosust, mida te kasutada ei saa.

Käesolev privaatsusteatis ei hõlma teavet, mille loovutate otse kolmandast osapoolest kaupmehele, näiteks tema veebisaidil või rakenduses. Me ei vastuta kaupmeeste ega teiste kolmandate osapoolte privaatsus- või turbepõhimõtete eest, mis kohalduvad nendega otse jagatavatele isikuandmetele. Soovitame enne kolmanda osapoolega otse isikuandmete jagamist tema privaatsuseeskirjadega tutvuda.

Kogutud teavet, sh kolmandatelt osapooltelt saadud teavet, võime me jagada oma sidusettevõtetega ehk teiste Google LLC omanduses ja kontrolli all olevate ettevõtetega. Meie sidusettevõtted, kelle hulgas võib olla nii finants- kui ka muid ettevõtteid, kasutavad seda teavet oma tavategevuses.

Anname teile õiguse teatud GPC ja sidusettevõtete vaheline jagamine keelata. Täpsemalt võite keelata

Soovi korral võite ka keelata Google LLC-l või tema sidusettevõtetel jagada kolmandast osapoolest kaupmehega, kelle saiti või rakendust te külastate, teavet selle kohta, kas teil on Google Paymentsi konto, millega saaks kaupmehe saidil või rakenduses maksta.

Keeld jääb kehtima seni, kuni teatate meile, et soovite keelu tühistada.

Kui te ei soovi, et jagaksime teie krediidiinfot GPC ja tema sidusettevõtetega või ei soovi, et meie sidusettevõtted kasutaksid teile turundamiseks teie isikuandmeid, mida meie oleme kogunud ja nendega jaganud, või ei soovi, et Google LLC või tema sidusettevõtted teavitaksid kolmandast osapoolest kaupmeest, kelle saiti või rakendust te külastate, sellest, kas teil on Google Paymentsi konto, siis andke sellest soovist teada, logides oma kontole sisse, avades Google Paymentsi privaatsusseaded ja värskendades oma eelistusi.

Me ei jaga teie isikuandmeid kellegagi väljaspool GPC-d ega meie sidusettevõtetega muidu kui käesoleva privaatsusteatise või Google'i privaatsuseeskirjade tingimustel. Eespool öeldut korrates – Google Payments on toode, mida pakutakse Google'i konto omanikele. Käesoleva privaatsusteatise keelamisklauslid ei mõjuta andmeid, mida loovutate Google LLC-le Google'i konto loomise eesmärgil.

Teabe turvalisus

Meie turbepõhimõtete kohta leiate lisateavet Google'i privaatsuseeskirjadest.

Teie Google Paymentsi konto turvalisus sõltub sellest, kas hoiate teenusega seotud konto paroole, PIN-koode ja muud juurdepääsuteavet konfidentsiaalsena. Kui jagate oma konto teavet kolmanda osapoolega, siis saab ta juurdepääsu teie kontole ja isikuandmetele.

Vastutate ise oma mobiilseadme ja selles installitud Google Paymentsi rakenduse turvalisuse eest, sh parooli(de) ja/või PIN-koodi konfidentsiaalsena hoidmise ning nende jagamisest hoidumise eest. Samuti vastutate ise Google'i või asjaomase partneri teavitamise eest, kui kahtlustate, et Google Paymentsi rakenduse turvalisust võib olla rikutud.

© 2020 Google – Google Home Google'i teenusetingimused Varasemad privaatsusteatised