Σημείωση απορρήτου του Google Payments

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από το Google Payments καλύπτονται από τη Σημείωση απορρήτου του Google Payments. Αυτή η Σημείωση απορρήτου του Google Payments θα ενημερωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2018. Μπορείτε να βρείτε την ενημερωμένη σημείωση στον σύνδεσμο εδώ.

Τελευταία τροποποίηση: 21 Μαΐου 2018

Η Πολιτική απορρήτου της Google περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες της Google. Το Google Payments προσφέρεται στους κατόχους Λογαριασμού Google και η χρήση του από εσάς υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου Google. Επιπλέον, η Πολιτική απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου της Google που αφορούν συγκεκριμένα το Google Payments.

Η χρήση του Google Payments εκ μέρους σας διέπεται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Payments, οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικότερα τις Υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα Σημείωση απορρήτου. Οι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται στην παρούσα Σημείωση απορρήτου του Google Payments έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Payments.

Η Σημείωση απορρήτου του Google Payments ισχύει για τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από τις θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της Google LLC, συμπεριλαμβανομένης της Payment Corp. ("GPC"). Ανατρέξτε στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Payments που διατίθενται στην Υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη θυγατρική που προσφέρει την Υπηρεσία.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε

Εκτός από τα στοιχεία που παρατίθενται στην Πολιτική απορρήτου της Google, ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης τα εξής:

 • Στοιχεία που λαμβάνουμε από τρίτους: Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτους, όπως από υπηρεσίες επαλήθευσης τρίτων. Στις πληροφορίες αυτές συγκαταλέγονται στοιχεία από συναλλαγές Google Payments σε τοποθεσίες εμπόρων, στοιχεία σχετικά με τους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιείτε και με λογαριασμούς σας που έχουν εκδοθεί από τρίτους και είναι συνδεδεμένοι με το Google Payments, η ταυτότητα του εκδότη της κάρτας σας ή η ταυτότητα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματός σας, στοιχεία σχετικά με την πρόσβαση στα υπόλοιπα που διατηρούνται στον προσωπικό σας λογαριασμό Google Payments, στοιχεία από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τη χρέωση μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, καθώς και αναφορές καταναλωτή, όπως ορίζεται ο όρος "αναφορές καταναλωτή" στον Νόμο περί δίκαιης πιστωτικής έκθεσης των ΗΠΑ.
 • Επίσης, όσον αφορά τους πωλητές, ενδέχεται να αποκτήσουμε στοιχεία σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας από οργανισμούς αξιολόγησης φερεγγυότητας ή από υπηρεσίες πληροφοριών επιχειρήσεων.

 • Στοιχεία συναλλαγών: Όταν χρησιμοποιείτε το Google Payments για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με τη συναλλαγή, όπως: ημερομηνία, ώρα και ποσό συναλλαγής, τοποθεσία και περιγραφή του εμπόρου, περιγραφή των αγαθών ή των υπηρεσιών από τον πωλητή, τυχόν φωτογραφίες που επιλέγετε να συσχετίσετε με τη συναλλαγή, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή και του αγοραστή (ή του αποστολέα και του παραλήπτη), το είδος του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιείτε, την αιτιολογία που δίνετε για τη συναλλαγή, καθώς και την προσφορά που σχετίζεται με τη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει.
 • Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που συλλέγουμε

  Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται στην Πολιτική απορρήτου της Google, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που παρέχετε σε εμάς και στο GPC ή σε άλλες θυγατρικές μας, καθώς και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς από τρίτους, προκειμένου να σας προσφέρουμε εξυπηρέτηση πελατών για το Google Payments και να σας προστατεύουμε από απάτες, ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) ή άλλες δόλιες συμπεριφορές. Τα εν λόγω στοιχεία ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τρίτα μέρη ως προς την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών κατά την απαίτησή σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιούμε ελέγχους στον λογαριασμό σας στο Google Payments, προκειμένου να καθορίσουμε αν εξακολουθείτε να πληροίτε τους όρους του λογαριασμού, να λάβουμε αποφάσεις αναφορικά με τις μελλοντικές σας συναλλαγές Google Payments, καθώς και για άλλες νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με συναλλαγές Google Payments που έχετε ξεκινήσει.

  Τα στοιχεία εγγραφής σας αποθηκεύονται σε συσχετισμό με τον Λογαριασμό σας Google και η καταχώριση του τρόπου πληρωμής σας αποθηκεύεται στους διακομιστές της Google. Επιπλέον, ορισμένα δεδομένα μπορεί επίσης να αποθηκεύονται στην κινητή συσκευή σας. Μπορεί να διατηρήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για εκτεταμένες χρονικές περιόδους για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομική διαδικασία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

  Στοιχεία που κοινοποιούμε

  Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλες εταιρείες ή άτομα εκτός της Google μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε μια αγορά ή συναλλαγή μέσω του Google Payments, θέτουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας στη διάθεση της εταιρείας ή του ατόμου από όπου κάνετε την αγορά ή με τα οποία έχετε συναλλαγή. Αυτό συμπεριλαμβάνει την κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας στους προγραμματιστές από τους οποίους κάνετε κάποια αγορά στο Google Play μέσω του Google Payments.

  Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή ενός συμμετέχοντος εμπόρου, ο έμπορος έχει το δικαίωμα να ελέγξει αν έχετε λογαριασμό Google Payments με ακατάλληλο τρόπο πληρωμής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή του εμπόρου, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να δείτε λειτουργίες χωρίς δυνατότητα χρήσης σε ιστοτόπους ή εφαρμογές.

  Η παρούσα σημείωση απορρήτου δεν καλύπτει τυχόν στοιχεία που παρέχετε απευθείας σε εμπόρους, ιστοτόπους ή εφαρμογές τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή ασφαλείας των εμπόρων ή άλλων τρίτων μερών στους οποίους επιλέγετε να κοινοποιήσετε απευθείας τα προσωπικά στοιχεία σας. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο οποίο επιλέγετε να κοινοποιήσετε απευθείας τα προσωπικά στοιχεία σας.

  Τα στοιχεία που συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τρίτους, κοινοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, δηλαδή σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στην Google LLC και ελέγχονται από αυτήν. Οι συνδεδεμένες εταιρείες μας, οι οποίες μπορεί να αποτελούν χρηματοπιστωτικά ή μη χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα, χρησιμοποιούν τα εν λόγω στοιχεία για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς σκοπούς τους.

  Σας παρέχουμε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση ορισμένων πληροφοριών μεταξύ της GPC και των θυγατρικών της. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από:

  Ενδέχεται επίσης να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση των στοιχείων σας από την Google LLC ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της σε έναν έμπορο τρίτου μέρους, του οποίου επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, αν έχετε λογαριασμό Google Payments που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή στον συγκεκριμένο έμπορο.

  Αν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, η επιλογή σας θα ισχύει μέχρι να μας ζητήσετε να την αλλάξουμε.

  Αν δεν θέλετε να κοινοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία σας σχετικά με την πιστοληπτική σας ικανότητα μεταξύ της GPC και των συνδεδεμένων εταιρειών της ή αν δεν θέλετε οι συνδεδεμένες εταιρείες μας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε και τους κοινοποιούμε για να σας προωθήσουν τα προϊόντα τους ή αν δεν θέλετε η Google LLC ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της να ενημερώνουν έναν έμπορο τρίτου μέρους, του οποίου επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, αν έχετε λογαριασμό Google Payments που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή στον συγκεκριμένο έμπορο, μπορείτε να το δηλώσετε. Απλώς συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων απορρήτου του Google Payments και αλλάξτε τις προτιμήσεις σας.

  Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε κανέναν εκτός της GPC ή στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα σημείωση απορρήτου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Google Payments είναι ένα προϊόν που προσφέρεται στους κατόχους Λογαριασμού Google. Τα δεδομένα που παρέχετε στην Google LLC για την εγγραφή σας για τη δημιουργία Λογαριασμού Google δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις εξαίρεσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα σημείωση.

  Ασφάλεια πληροφοριών

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειάς μας, ανατρέξτε στην κύρια Πολιτική απορρήτου της Google.

  Η ασφάλεια του λογαριασμού σας στο Google Payments εξαρτάται από τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού, των κωδικών PIN και άλλων πληροφοριών πρόσβασης στην Υπηρεσία. Αν κοινοποιήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας σε κάποιο τρίτο μέρος, αυτό το μέρος θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό και στα προσωπικά σας στοιχεία.

  Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την πρόσβαση στην κινητή συσκευή σας και στην εφαρμογή Google Payments από αυτή, καθώς και να διατηρείτε εμπιστευτικούς τους κωδικούς πρόσβασης και τους κωδικούς PIN και να μην τους κοινοποιείτε σε κανέναν. Επίσης, είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε την Google ή τον σχετικό συνεργάτη αν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια των πληροφοριών στην εφαρμογή Google Payments.

  © 2018 Google - Αρχική σελίδα Google Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google Προηγούμενες σημειώσεις απορρήτου