Σημείωση απορρήτου του Google Payments

Τελευταία τροποποίηση: 28 Μαρτίου 2022

Η Πολιτική απορρήτου της Google περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες της Google. Αν είστε χρήστης κάτω των 18 ετών, μπορείτε να βρείτε πρόσθετους πόρους στον Οδηγό απορρήτου για εφήβους της Google. Το Google Payments προσφέρεται στους κατόχους Λογαριασμού Google και η χρήση του από εσάς υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου της Google. Επιπλέον, η παρούσα Σημείωση απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου της Google που αφορούν συγκεκριμένα το Google Payments.

Η χρήση του Google Payments εκ μέρους σας διέπεται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Payments, οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικότερα τις Υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα Σημείωση απορρήτου. Οι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται στην παρούσα Σημείωση απορρήτου του Google Payments έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Payments.

Η Σημείωση απορρήτου του Google Payments ισχύει για τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Google LLC ή τις θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της, συμπεριλαμβανομένης της Google Payment Corp ("GPC"). Ανατρέξτε στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Payments που διατίθενται για εσάς στην Υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη θυγατρική που προσφέρει την Υπηρεσία. Για τους χρήστες (εκτός από όσους πραγματοποιούν πωλήσεις σε ένα Google marketplace) που έχουν έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο), ο αρμόδιος υπεύθυνος ελέγχου για τα στοιχεία σας είναι η Google Ireland Limited. Για τους χρήστες (εκτός από όσους πραγματοποιούν πωλήσεις σε ένα Google marketplace) που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο αρμόδιος υπεύθυνος ελέγχου για τα στοιχεία σας είναι η Google LLC. Αν έχετε έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, και πραγματοποιείτε πωλήσεις σε ένα Google marketplace, ο αρμόδιος υπεύθυνος ελέγχου για τα στοιχεία σας είναι η Google Payment Ireland Limited. Αν έχετε έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πραγματοποιείτε πωλήσεις σε ένα Google marketplace, ο αρμόδιος υπεύθυνος ελέγχου για τα στοιχεία σας είναι η Google Payment Limited. Για τους χρήστες που έχουν έδρα στη Βραζιλία, ο αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα στοιχεία σας είναι η Google LLC και, στον βαθμό που απαιτείται δυνάμει της νομοθεσίας της Βραζιλίας, ενδέχεται να είναι η Google Brasil Pagamentos Ltda.

Στοιχεία που συλλέγουμε

Εκτός από τα στοιχεία που παρατίθενται στην Πολιτική απορρήτου της Google, ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης τα εξής:

Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που συλλέγουμε

Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται στην Πολιτική απορρήτου της Google, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που παρέχετε σε εμάς και στην GPC ή σε άλλες θυγατρικές μας, καθώς και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς από τρίτα μέρη, προκειμένου να σας προσφέρουμε εξυπηρέτηση πελατών για το Google Payments και να αποτρέψουμε ζημία στα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Google, των χρηστών μας ή του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από απάτη, ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) ή άλλες δόλιες συμπεριφορές. Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τρίτα μέρη ως προς την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών κατά την απαίτησή σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιούμε ελέγχους στον λογαριασμό σας στο Google Payments, προκειμένου να καθορίσουμε αν εξακολουθείτε να πληροίτε τους όρους του λογαριασμού, να λάβουμε αποφάσεις αναφορικά με τις μελλοντικές σας συναλλαγές Google Payments, καθώς και για άλλες νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με συναλλαγές Google Payments που έχετε ξεκινήσει.

Τα στοιχεία εγγραφής σας αποθηκεύονται σε συσχετισμό με τον Λογαριασμό σας Google και η καταχώριση του τρόπου πληρωμής σας αποθηκεύεται στους διακομιστές της Google. Επιπλέον, ορισμένα δεδομένα μπορεί επίσης να αποθηκεύονται στην κινητή συσκευή σας. Μπορεί να διατηρήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για μεγάλες χρονικές περιόδους για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομική διαδικασία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

Στοιχεία που κοινοποιούμε

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλες εταιρείες ή άτομα εκτός της Google μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε μια αγορά ή συναλλαγή μέσω του Google Payments, θέτουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας στη διάθεση της εταιρείας ή του ατόμου από όπου κάνετε την αγορά ή με το οποίο έχετε συναλλαγή. Αυτό συμπεριλαμβάνει την κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας στον προγραμματιστή από τον οποίο αγοράζετε κάτι στο Google Play μέσω του Google Payments. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αποστολή του ταχυδρομικού σας κώδικα και των στοιχείων που αφορούν τον τρόπο πληρωμής σας σε έναν ιστότοπο ή εφαρμογή εμπόρου όταν ξεκινάτε μια πληρωμή χρησιμοποιώντας ένα κουμπί Αγορά με το Google Pay ή παρόμοιο, έτσι ώστε ο έμπορος να μπορεί να υπολογίσει τις ενημερωμένες πληροφορίες αγοράς (όπως τον φόρο, το κόστος αποστολής και άλλες πληροφορίες για την τιμή) και η Google να προσδιορίσει αν ο έμπορος μπορεί να αποδεχτεί αυτόν τον τρόπο πληρωμής από εσάς, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα ή τους περιορισμούς που ενέχουν συγκεκριμένοι τρόποι πληρωμής για την αγορά σας. Όταν προσθέσετε έναν τρόπο πληρωμής τρίτου μέρους στον λογαριασμό σας Google Payments, ενδέχεται να ανταλλάξουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία για εσάς, όπως το όνομα, την εικόνα προφίλ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP και τη διεύθυνση χρέωσης, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες συσκευής, την τοποθεσία και τις πληροφορίες δραστηριότητας του Λογαριασμού σας Google με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής τρίτου μέρους, όπως απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή ενός συμμετέχοντος εμπόρου, ο έμπορος μπορεί να ελέγξει αν έχετε λογαριασμό Google Payments με κατάλληλο τρόπο πληρωμής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση μιας αγοράς μέσω του ιστοτόπου ή της εφαρμογής του εμπόρου, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να δείτε λειτουργίες χωρίς δυνατότητα χρήσης σε ιστοτόπους ή εφαρμογές.

Η παρούσα Σημείωση απορρήτου δεν καλύπτει τυχόν στοιχεία που παρέχετε απευθείας σε εμπόρους, ιστοτόπους ή εφαρμογές τρίτων μερών. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή ασφαλείας των εμπόρων ή άλλων τρίτων μερών στους οποίους επιλέγετε να κοινοποιήσετε απευθείας τα προσωπικά στοιχεία σας. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο οποίο επιλέγετε να κοινοποιήσετε απευθείας τα προσωπικά στοιχεία σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τρίτα μέρη, κοινοποιούνται στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, δηλαδή σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στην Google LLC και ελέγχονται από αυτήν. Οι συνδεδεμένες εταιρείες μας, οι οποίες μπορεί να αποτελούν χρηματοπιστωτικά ή μη χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα, θα χρησιμοποιούν τα εν λόγω στοιχεία για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς σκοπούς τους.

Σας παρέχουμε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση ορισμένων πληροφοριών μεταξύ της GPC και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από:

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση των στοιχείων σας από την Google LLC ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της σε έναν έμπορο τρίτου μέρους, του οποίου επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, αν έχετε λογαριασμό Google Payments που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μέσω του ιστοτόπου ή της εφαρμογής του συγκεκριμένου εμπόρου.

Αν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, η επιλογή σας θα ισχύει μέχρι να μας ζητήσετε να την αλλάξουμε.

Αν δεν θέλετε να κοινοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας σχετικά με την πιστοληπτική σας ικανότητα μεταξύ της GPC και των συνδεδεμένων εταιρειών της ή αν δεν θέλετε οι συνδεδεμένες εταιρείες μας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε και τους κοινοποιούμε για διαφημιστικούς σκοπούς, ή αν δεν θέλετε η Google LLC ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της να ενημερώνουν έναν έμπορο τρίτου μέρους, του οποίου επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, αν έχετε λογαριασμό Google Payments, μπορείτε να το υποδείξετε. Απλώς συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων απορρήτου του Google Payments και ενημερώστε τις προτιμήσεις σας.

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε κανέναν εκτός της GPC ή στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Σημείωση απορρήτου ή στην Πολιτική απορρήτου της Google. Όπως επεξηγείται παραπάνω, το Google Payments είναι ένα προϊόν που προσφέρεται στους κατόχους Λογαριασμού Google. Τα δεδομένα που παρέχετε στην Google LLC με σκοπό την εγγραφή σας για τη δημιουργία Λογαριασμού Google δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις εξαίρεσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σημείωση απορρήτου.

Ασφάλεια πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειάς μας, ανατρέξτε στην κύρια Πολιτική απορρήτου της Google.

Η ασφάλεια του λογαριασμού σας στο Google Payments εξαρτάται από τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού, των κωδικών PIN και άλλων πληροφοριών πρόσβασης στην Υπηρεσία. Αν κοινοποιήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας σε κάποιο τρίτο μέρος, αυτό το μέρος θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό και στα προσωπικά σας στοιχεία.

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την πρόσβαση στην κινητή συσκευή σας και στην εφαρμογή Google Payments από αυτή, καθώς και να διατηρείτε εμπιστευτικούς τους κωδικούς πρόσβασης και τους κωδικούς PIN και να μην τους κοινοποιείτε σε κανέναν. Επίσης, είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε την Google ή τον σχετικό συνεργάτη αν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια των πληροφοριών στην εφαρμογή Google Payments.

© 2020 Google - Αρχική σελίδα Google Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google Προηγούμενες σημειώσεις απορρήτου