Sdělení k ochraně soukromí služby Google Payments

Poslední úprava: 8. září 2019

Zásady ochrany soukromí společnosti Google popisují, jak společnost Google nakládá s osobními údaji, které nám uživatelé poskytují v rámci užívání našich produktů a služeb. Služba Google Payments je nabízena držitelům účtu Google a její používání se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Další postupy v oblasti ochrany soukromí, které se týkají pouze služby Google Payments, jsou popsány v následujícím sdělení k ochraně soukromí.

Používání služby Google Payments se řídí smluvními podmínkami služby Google Payments, které podrobněji popisují služby, na něž se toto upozornění ve věci ochrany osobních údajů vztahuje. Uvedené pojmy, které nejsou definovány v tomto upozornění ve věci ochrany osobních údajů služby Google Payments, mají význam, který je jim přiřazen ve smluvních podmínkách služby Google Payments.

Upozornění ve věci ochrany soukromí ve službě Google Payments se vztahuje na služby nabízené dceřinými společnostmi společnosti Google LLC, včetně Google Payment Corp. (GPC). Informace o dceřiné společnosti, která službu nabízí, naleznete ve smluvních podmínkách služby Google Payments, které jsou vám v rámci služby k dispozici. V případě uživatelů (s výjimkou těch, kteří prodávají své produkty na online tržišti Google) sídlících v zemích Evropského hospodářského prostoru je správcem osobních údajů odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited.Pokud sídlíte v zemi Evropského hospodářského prostoru s výjimkou UK a prodáváte své produkty na online tržišti Google, je správcem osobních údajů odpovědným za vaše údaje společnost Google Payment Ireland Limited. V případě uživatelů sídlících ve Spojeném království a prodávajících na online tržišti Google je správcem osobních údajů odpovědným za vaše údaje společnost Google Payment Limited.

Jaké údaje shromažďujeme

Kromě informací uvedených v zásadách ochrany soukromí společnosti Google můžeme shromažďovat také tyto údaje:

Využívání získaných údajů

Kromě využití uvedeného v zásadách ochrany soukromí společnosti Google používáme informace, které nám poskytnete a které získáme od třetích stran, k tomu, aby vám služba Google Payments mohla poskytovat zákaznické služby a aby vás mohla chránit před podvody, phishingem a další škodlivou činností. Tyto údaje také mohou sloužit k tomu, abychom pomohli třetím stranám poskytnout vám produkty či služby, které od nich požadujete. Vaše údaje používáme také ke kontrole vašeho účtu Google Payments a při posuzování, zda plníte podmínky pro poskytování tohoto účtu, při rozhodování o vašich dalších transakcích ve službě Google Payments a k dalším oprávněným obchodním účelům souvisejícím s transakcemi Google Payments, které iniciujete.

Vaše registrační údaje jsou uloženy u vašeho účtu Google a vaše registrovaná platební metoda je uložena na serverech Google. Určité údaje mohou být také uloženy ve vašem mobilním zařízení. Vámi poskytnuté údaje si můžeme ponechat delší dobu, abychom vyhověli zákonným procesům a nařízením regulačních orgánů.

Sdílení údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými společnostmi nebo jednotlivci mimo společnost Google pouze v následujících případech:

Pokud například provedete nákup nebo transakci prostřednictvím služby Google Payments, určité vaše osobní údaje sdělíme společnosti nebo osobě, u které nákup nebo transakci realizujete. Určité vaše osobní údaje například sdělíme vývojáři, u kterého nakoupíte ve službě Google Play prostřednictvím služby Google Payments. Může jít také o zaslání vašeho poštovního směrovacího čísla webové stránce nebo aplikaci obchodníka v případě platby prostřednictvím „Koupit pomocí Google Pay“ nebo podobného tlačítka, aby obchodník mohl vypočítat daň a náklady na dopravu vašeho nákupu. Když do účtu Google Payments přidáte platební metodu třetí strany, můžeme si s poskytovatelem plateb třetí strany vyměnit některé osobní údaje, jako je vaše jméno, profil, e-mail, IP adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, informace o zařízení, poloha a údaje o činnosti v rámci účtu Google, podle nutnosti k poskytování služby.

Když navštívíte stránku nebo aplikaci zúčastněného obchodníka, může tento obchodník zkontrolovat, zda máte účet služby Google Payments podporující způsob platby, který by se dal při platbě obchodníkovi použít. Díky tomu se sníží pravděpodobnost, že se vám budou zobrazovat nepoužitelné funkce stránek a aplikací.

Na údaje, které poskytnete přímo obchodníkovi, webu či aplikaci třetí strany, se toto upozornění nevztahuje. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za bezpečnostní postupy a ochranu osobních údajů u obchodníků nebo třetích stran, se kterými se rozhodnete sdílet své údaje přímo. Doporučujeme prostudovat si zásady ochrany soukromí všech společností, se kterými se rozhodnete sdílet své údaje přímo.

Údaje, které shromažďujeme, včetně informací získaných od třetích stran, sdílíme s našimi partnery, což znamená se společnostmi vlastněnými a řízenými společností Google LLC. Naši partneři, což mohou být finanční i nefinanční subjekty, tyto informace používají ke svým běžným obchodním aktivitám.

Máte právo odmítnout sdílení určitých informací mezi společností GPC a jejími spřízněnými subjekty. Konkrétně můžete odmítnout:

Také můžete odmítnout, aby společnost Google LLC nebo její spřízněné subjekty informovaly externího obchodníka, jehož web nebo aplikaci používáte, zda máte účet Google Payments, pomocí kterého lze u tohoto obchodníka zaplatit.

Pokud se rozhodnete sdílení těchto údajů odmítnout, vaše rozhodnutí bude platné až do chvíle, kdy svůj názor případně změníte.

Pokud nechcete, abychom sdíleli údaje o vaší úvěruschopnosti se společností GPC a jejími spřízněnými subjekty, nebo pokud nechcete, aby naše spřízněné subjekty využívaly k marketingovým aktivitám vaše shromažďované osobní údaje, které s nimi sdílíme, nebo pokud nechcete, aby společnost Google LLC nebo její spřízněné subjekty informovaly externího obchodníka, jehož web nebo aplikaci používáte, zda máte účet Google Payments, pomocí kterého lze u tohoto obchodníka zaplatit, nastavte tuto předvolbu po přihlášení ke svému účtu na stránce nastavení ochrany soukromí ve službě Google Payments.

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým kromě společnosti GPC a našich spřízněných subjektů, s výjimkou případů uvedených v tomto sdělení k ochraně soukromí. Jak je uvedeno výše, služba Google Payments je produkt nabízený držitelům účtu Google. Na údaje, které poskytnete společnosti Google LLC za účelem založení účtu Google, se možnost odmítnutí souhlasu uvedená v tomto upozornění nevztahuje.

Zabezpečení údajů

Podrobnější údaje o platných bezpečnostních opatřeních naleznete v základních zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Bezpečnost vašeho účtu Google Payments závisí na tom, zda zachováte důvěrnou povahu svého hesla, kódů PIN a dalších přístupových údajů ke službě. Pokud údaje o svém účtu sdělíte třetí straně, bude mít tato strana přístup k vašemu účtu i k vašim osobním údajům.

Sami musíte dbát na to, aby k vašemu mobilnímu zařízení a nainstalované aplikaci Google Payments nezískaly přístup neoprávněné osoby, a na zabezpečení svého hesla a kódů PIN, které nebudete nikomu sdělovat. Pokud se budete domnívat, že došlo k ohrožení bezpečnosti údajů v aplikaci Google Payments, musíte společnost Google nebo jejího partnera neprodleně informovat.

© 2018 Google – Domovská stránka Google Smluvní podmínky Google Předchozí upozornění ve věci ochrany osobních údajů