Sdělení k ochraně soukromí služby Google Payments

Poslední úprava: 30. června 2015

Zásady ochrany soukromí společnosti Google popisují, jak nakládáme s osobními údaji, když využíváte produkty a služby společnosti Google. Google Payments je služba, kterou nabízíme majitelům účtů Google. Používání služby Google Payments se tedy řídí zásadami ochrany soukromí společnosti Google. V následujícím sdělení jsou navíc uvedeny postupy v oblasti ochrany soukromí specifické pro službu Google Payments.

Používání služby Google Payments se řídí podmínkami služby Google Payments, které podrobněji popisují služby, jichž se toto sdělení k ochraně soukromí týká. Výrazy, které nejsou definovány v tomto sdělení k ochraně soukromí pro službu Google Payments, mají význam, který je jim připisován ve smluvních podmínkách služby Google Payments.

Sdělení k ochraně soukromí služby Google Payments se vztahuje na služby poskytované dceřinými společnostmi společností Google Inc., které jsou zcela v jejím vlastnictví. Pro uživatele v USA se jedná o dceřinou společnost Google Payment Corporation („GPC“). Pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP) se jedná o dceřinou společnost Google Payment Limited („GPL“) se sídlem ve Spojeném království. V zemích mimo USA a EHP naleznete informace o dceřiné společnosti, která službu nabízí, ve smluvních podmínkách služby Google Payments. Smluvní podmínky jsou k dispozici na stránkách této služby.

Informace, které shromažďujeme

Kromě údajů uvedených v zásadách ochrany soukromí společnosti Google můžeme shromažďovat také následující informace:

Jste-li prodejce, můžeme o vás a vašem podnikání získat informace z úvěrového registru nebo od společností, které poskytují obchodní informace.

Jak pracujeme s informacemi, které shromažďujeme

Kromě účelů uvedených v zásadách ochrany soukromí společnosti Google používáme údaje, které nám poskytnete nebo které nám o vás poskytnou třetí strany, k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby Google Payments a chránit vás před podvody, phishingem a dalším neoprávněným počínáním Tyto informace mohou být použity také za účelem pomoci třetím stranám poskytnout vám produkty nebo služby, které jste si od těchto třetích stran vyžádali. Informace také využíváme ke kontrole vašeho účtu Google Payments a k posouzení, zda stále splňujete podmínky služby, k rozhodování o vašich budoucích transakcích v rámci služby Google Payments a k dalším oprávněným obchodním činnostem vztahujícím se k vámi požadovaným transakcím v rámci služby Google Payments.

Registrační údaje se ukládají do vašeho účtu Google a vaše registrace platební metody bude uložena na serverech společnosti Google. Určité datové prvky mohou být uloženy také ve vašem mobilním zařízení.

Informace, které sdílíme

Vaše osobní údaje budeme sdílet s jinými společnosti a jednotlivci mimo společnost Google pouze v následujících případech:

Například pokud provedete nákup nebo transakci pomocí služby Google Payments, zpřístupníme určité vaše osobní údaje společnosti nebo fyzické osobě, od níž nakupujete nebo s níž transakci provádíte. Použijete-li službu Google Payments například k nákupu ve službě Google Play, sdělíme vaše osobní údaje vývojáři služby Google Play, od kterého jste nakoupili.

Toto sdělení k ochraně soukromí se netýká údajů, které poskytnete přímo jinému obchodníkovi či webovým stránkám nebo aplikaci třetí strany. Nezodpovídáme za postupy, které v oblasti ochrany soukromí a zabezpečení praktikují obchodníci a jiné třetí strany, s nimiž se rozhodnete své osobní údaje sdílet přímo. Pokud se rozhodnete sdělit své osobní údaje nějaké třetí straně přímo, doporučujeme vám projít si její zásady ochrany soukromí.

Údaje, které shromažďujeme, včetně informací získaných od třetích stran, sdílíme se svými přidruženými subjekty, tedy dalšími společnostmi, které vlastní a řídí společnost Google Inc. Přidružené společnosti, které mohou být finanční i nefinanční povahy, tyto informace využívají k běžným obchodním aktivitám.

Dáváme vám právo vyjádřit nesouhlas s určitým sdílením mezi společností GPC a jejími přidruženými subjekty. Konkrétně můžete vyjádřit nesouhlas s tím:

Pokud sdílení takto zakážete, bude vaše volba platit, dokud nám nesdělíte, že své rozhodnutí chcete změnit.

Pokud si nepřejete, aby docházelo ke sdílení údajů o vaší úvěruschopnosti mezi společností GPC a jejími přidruženými subjekty nebo aby naše přidružené subjekty využívaly údaje, které jsme o vás shromáždili a které jsme jim poskytli, k marketingovým účelům, tuto skutečnost prosím uveďte. Přihlaste se k účtu, přejděte na stránku nastavení soukromí ve službě Google Payments a aktualizujte své preference.

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo společnost GPC ani našim přidruženým subjektům, s výjimkou případů popsaných v tomto sdělení k ochraně soukromí. Jak je vysvětleno výše, Google Payments je služba, kterou nabízíme vlastníkům účtů Google. Ustanovení o vyjádření nesouhlasu se sdílením údajů uvedená v tomto sdělení se nevztahují na údaje, které poskytnete společnosti Google Inc. za účelem registrace účtu Google.

Zabezpečení informací

Více informací o našich postupech v oblasti zabezpečení naleznete v hlavních zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Zabezpečení vašeho účtu ve službě Google Payments je podmíněno tím, že udržíte v tajnosti heslo k účtu, kódy PIN a ostatní přístupové informace. Pokud sdělíte údaje o účtu třetí osobě, bude mít přístup jak k účtu, tak k vašim osobním údajům.

Vaší povinností je hlídat, kdo má přístup do vašeho mobilního zařízení a k aplikaci Google Payments v něm, a zachovat v tajnosti kód PIN i hesla a nikomu je nesdělovat. Dále je na vás, abyste uvědomili společnost Google nebo příslušného partnera, pokud se domníváte, že bylo narušeno zabezpečení informací v aplikaci Google Payments.

© 2015 Google – Domovská stránka Google Smluvní podmínky společnosti Google Předchozí sdělení k ochraně soukromí