Upozornění ve věci ochrany soukromí ve službě Google Payments

Datum poslední změny: 28. března 2022

Zásady ochrany soukromí společnosti Google popisují, jak společnost Google nakládá s osobními údaji, které nám uživatelé poskytují v rámci užívání našich produktů a služeb. Pokud jste uživatelem mladším 18 let, najdete další zdroje v tomto průvodci od Googlu, který se zabývá ochranou soukromí teenagerů. Služba Google Payments je nabízena majitelům účtu Google a její používání se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Další postupy v oblasti ochrany soukromí, které se týkají pouze služby Google Payments, jsou popsány v následujícím upozornění ve věci ochrany soukromí.

Používání služby Google Payments se řídí smluvními podmínkami služby Google Payments, které podrobněji popisují služby, na něž se toto upozornění ve věci ochrany soukromí vztahuje. Uvedené pojmy, které nejsou definovány v tomto upozornění ve věci ochrany soukromí ve službě Google Payments, mají význam, který je jim přiřazen ve smluvních podmínkách služby Google Payments.

Upozornění ve věci ochrany soukromí ve službě Google Payments se vztahuje na služby nabízené společností Google LLC nebo jejími stoprocentně vlastněnými dceřinými společnostmi, včetně Google Payment Corp. (GPC). Informace o dceřiné společnosti, která službu nabízí, naleznete ve smluvních podmínkách služby Google Payments, které jsou vám v rámci služby k dispozici. V případě uživatelů (s výjimkou těch, kteří prodávají své produkty na online tržišti Google) sídlících v zemích Evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Spojeného království) je správcem osobních údajů odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited. V případě uživatelů (s výjimkou těch, kteří prodávají své produkty na online tržišti Google) sídlících ve Spojeném království je správcem osobních údajů odpovědným za vaše údaje společnost Google LLC. Pokud sídlíte v zemi Evropského hospodářského prostoru s výjimkou Spojeného království a prodáváte své produkty na online tržišti Google, je správcem osobních údajů odpovědným za vaše údaje společnost Google Payment Ireland Limited. Pokud sídlíte ve Spojeném království a prodáváte své produkty na online tržišti Google, je správcem osobních údajů odpovědným za vaše údaje společnost Google Payment Limited. V případě uživatelů sídlících v Brazílii je správcem osobních údajů odpovědným za příslušné údaje společnost Google LLC a podle příslušných brazilských zákonů to může být společnost Google Brasil Pagamentos Ltda.

Jaké údaje shromažďujeme

Kromě informací uvedených v zásadách ochrany soukromí společnosti Google můžeme shromažďovat také tyto údaje:

Využívání získaných údajů

Kromě využití uvedeného v zásadách ochrany soukromí společnosti Google používáme informace, které nám, resp. GPC nebo některé z dceřiných společností poskytnete a které získáme od třetích stran, k tomu, abychom vám společně se službou Google Payments mohli poskytovat zákaznické služby, jakož i za účelem zabránění poškození práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, našich uživatelů nebo veřejnosti, včetně prevence podvodů, phishingu nebo jiného zneužití. Tyto údaje také mohou sloužit k tomu, abychom pomohli třetím stranám poskytovat produkty či služby, které od nich požadujete. Vaše údaje používáme také ke kontrole vašeho účtu Google Payments a při posuzování, zda plníte podmínky pro poskytování tohoto účtu, při rozhodování o vašich dalších transakcích ve službě Google Payments a k dalším oprávněným obchodním účelům souvisejícím s transakcemi Google Payments, které iniciujete.

Vaše registrační údaje jsou uloženy u vašeho účtu Google a vaše registrovaná platební metoda je uložena na serverech Google. Určité údaje mohou být také uloženy ve vašem mobilním zařízení. Vámi poskytnuté údaje můžeme uchovávat delší dobu, abychom vyhověli požadavkům právních řízení a nařízením regulačních orgánů.

Sdílení údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými společnostmi nebo jednotlivci mimo společnost Google pouze v následujících případech:

Pokud například provedete nákup nebo transakci prostřednictvím služby Google Payments, některé vaše osobní údaje sdělíme společnosti nebo osobě, u které nákup nebo transakci provádíte. Určité osobní údaje například sdělíme vývojáři, u kterého prostřednictvím služby Google Payments nakoupíte ve službě Google Play. Může jít také o zaslání vašeho poštovního směrovacího čísla a údajů o platební metodě webové stránce nebo aplikaci obchodníka v případě platby prostřednictvím „Koupit pomocí Google Pay“ nebo podobného tlačítka, aby obchodník mohl vypočítat odpovídající údaje o nákupu (například daň, náklady na dopravu a další platební údaje) a určit, zda může danou platební metodu přijmout, jakož i stanovit výhody a omezení související s konkrétní platební metodou nákupu. Přidáte-li do účtu Google Payments platební metodu třetí strany, můžeme si s příslušným externím poskytovatelem platebních služeb dle potřeb vyměnit za účelem poskytování požadované služby některé osobní údaje, jako je vaše jméno, profilový obrázek, e-mail, IP adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, informace o zařízení či poloha a údaje o činnosti v rámci účtu Google.

Pokud navštívíte stránku nebo aplikaci zapojeného obchodníka, může si tento obchodník ověřit, zda máte účet služby Google Payments podporující způsob platby, který je možné použít při nákupu prostřednictvím obchodníkových stránek nebo jeho aplikace. Díky tomu se sníží pravděpodobnost, že se vám budou zobrazovat nepoužitelné funkce stránek a aplikací.

Na údaje, které poskytnete přímo obchodníkovi, webu či aplikaci třetí strany, se toto upozornění nevztahuje. Za bezpečnostní postupy a ochranu osobních údajů u obchodníků nebo třetích stran, se kterými se rozhodnete sdílet své údaje přímo, nenese naše společnost žádnou odpovědnost. Doporučujeme prostudovat si zásady ochrany soukromí všech společností, se kterými se rozhodnete sdílet své údaje přímo.

Údaje, které shromažďujeme, včetně informací získaných od třetích stran, sdílíme se spřízněnými subjekty, tj. s ostatními společnostmi vlastněnými a řízenými společností Google LLC. Tyto subjekty, což mohou být finanční i nefinanční subjekty, využívají dané informace v rámci své běžné obchodní činnosti.

Máte právo odmítnout sdílení určitých informací mezi společností GPC a jejími spřízněnými subjekty. Konkrétně můžete odmítnout:

Také můžete odmítnout, aby společnost Google LLC nebo její spřízněné subjekty informovaly externího obchodníka, jehož web nebo aplikaci používáte, zda máte účet Google Payments, pomocí kterého lze na stránce nebo v aplikaci tohoto obchodníka zaplatit.

Pokud se rozhodnete sdílení těchto údajů odmítnout, vaše rozhodnutí bude platné až do chvíle, kdy svůj názor případně změníte.

Pokud nechcete, abychom sdíleli údaje o vaší úvěruschopnosti se společností GPC a jejími spřízněnými subjekty, nebo pokud nechcete, aby naše spřízněné subjekty využívaly k marketingovým aktivitám vaše shromažďované osobní údaje, které s nimi sdílíme, nebo pokud nechcete, aby společnost Google LLC nebo její spřízněné subjekty informovaly externího obchodníka, jehož web nebo aplikaci používáte, zda máte účet Google Payments, nastavte tuto předvolbu po přihlášení ke svému účtu na stránce nastavení ochrany soukromí ve službě Google Payments.

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým kromě společnosti GPC a našich spřízněných subjektů, s výjimkou případů uvedených v tomto upozornění ve věci ochrany soukromí nebo zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Jak je uvedeno výše, Google Payments je služba nabízená majitelům účtu Google. Na údaje, které poskytnete společnosti Google LLC za účelem založení účtu Google, se možnost odmítnutí souhlasu uvedená v tomto upozornění nevztahuje.

Zabezpečení údajů

Podrobnější údaje o platných bezpečnostních opatřeních naleznete v základních zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Bezpečnost vašeho účtu Google Payments závisí na tom, zda zachováte důvěrnou povahu svého hesla, kódů PIN a dalších přístupových údajů ke službě. Pokud údaje o svém účtu sdělíte třetí straně, bude mít tato strana přístup k vašemu účtu i k vašim osobním údajům.

Sami musíte dbát na to, aby k vašemu mobilnímu zařízení a nainstalované aplikaci Google Payments nezískaly přístup neoprávněné osoby, jakož i na zabezpečení svého hesla a kódů PIN, které nebudete nikomu sdělovat. Pokud se budete domnívat, že došlo k ohrožení bezpečnosti údajů v aplikaci Google Payments, je rovněž vaší odpovědností o tomto společnost Google nebo jejího partnera informovat.

© 2020 Google – Domovská stránka Google Smluvní podmínky Google Předchozí upozornění ve věci ochrany osobních údajů