Съобщение за поверителност на Google Payments

Последна промяна: 14 декември 2017 г.

В Декларацията за поверителност на Google се описва как третираме личната информация, когато използвате наши продукти и услуги. Google Payments се предлага на притежателите на Профил в Google. Следователно използването на Google Payments от Ваша страна е предмет на Декларацията ни за поверителност. Освен това в следното съобщение се описват практиките ни за поверителност, свързани конкретно с Google Payments.

Използването от Ваша страна на Google Payments се урежда от Общите условия на програмата, които описват по-подробно Услугите в обхвата на настоящото Съобщение за поверителност. Изписаните с главна буква термини, които не са определени в настоящото Съобщение за поверителност на Google Payments, носят значението, дадено им в Общите условия на програмата.

Съобщението за поверителност на Google Payments се прилага за Услугите, предлагани от дъщерни дружества, изцяло притежавани от Google LLC, включително Google Payment Corp. („GPC“). Моля, прегледайте Общите условия на Google Payments, до които имате достъп в рамките на Услугата, за да научите кое дъщерно дружество я предлага.

Събирана от нас информация

В допълнение към информацията, посочена в Декларацията за поверителност на Google, може също да събираме следното:

Как използваме събраната информация

В допълнение към употребите, посочени в Декларацията за поверителност на Google, използваме предоставената от Вас информация, както и данните за Вас от трети страни, за да Ви предлагаме Google Payments за целите на обслужването на клиенти и за да Ви защитаваме от измами, фишинг или друго неправомерно поведение. Тази информация може също да се използва за оказване на съдействие на трети страни при предоставянето на заявени от Вас продукти или услуги. Използваме информацията също и за преглед на Профила Ви в Google Payments, за да определим дали продължавате да спазвате условията му, за да вземаме решения за бъдещи Ваши транзакции в Google Payments, както и за други законни бизнес нужди, свързани с инициирани от Вас транзакции в Google Payments.

Регистрационната Ви информация се съхранява във връзка с Профила Ви в Google, а регистрацията Ви на начин на плащане ще се съхранява на сървърите ни. Освен това определени елементи от данните може да се съхраняват и на мобилното Ви устройство.

Споделяна от нас информация

Ще споделяме личната Ви информация с други компании или физически лица извън Google само при следните обстоятелства:

Например, когато извършвате покупка или транзакция посредством Google Payments, предоставяме определена лична информация за Вас на компанията или лицето, от което купувате или с което осъществявате транзакцията. Това включва споделяне на личната Ви информация с програмиста, от когото сте направили покупка в Google Play посредством Google Payments.

Информацията, предоставена от Вас директно на търговец трета страна, уебсайт или приложение, не се обхваща от това Съобщение за поверителност. Не носим отговорност за практиките за поверителност или сигурност на търговците или други трети страни, с които избирате да споделяте директно личната си информация. Препоръчваме Ви да прегледате правилата за поверителност на всички тях.

Събираната от нас информация, включително тази, получена от трети страни, се споделя с дъщерните ни компании, т.е. други компании, притежавани и контролирани от Google LLC. Те могат да бъдат финансови и нефинансови организации и ще използват тази информация за ежедневните си бизнес цели.

Даваме Ви правото да се откажете от определено споделяне между GPC и дъщерните й компании. По-конкретно можете да изберете да се откажете от:

Можете да се откажете също и от опцията Google LLC или дъщерните й компании да информират търговец трета страна, чийто сайт или приложение използвате, дали имате профил в Google Payments, който може да се използва за плащане към него.

Ако се откажете, изборът Ви ще бъде в сила, докато не ни кажете да го променим.

В случай че не искате лична информация за кредитното Ви състояние да се споделя между GPC и дъщерните й компании, или не искате те да използват личната Ви информация, събрана от нас и споделена с тях, за да Ви предлагат стоки или услуги, или не искате Google LLC или дъщерните й компании да информират търговец трета страна, чийто сайт или приложение използвате, дали имате профил в Google Payments, който може да се използва за плащане към него, моля, посочете предпочитанията си, като влезете в профила си, отворите страницата с настройки за поверителност на Google Payments и ги актуализирате.

Няма да споделяме личната Ви информация с никого извън GPC или с дъщерните си компании по начини, различни от описаните в настоящото Съобщение за поверителност. Както е обяснено по-горе, Google Payments e продукт, който се предлага на притежателите на Профил в Google. Данните, които предоставяте на Google LLC, за да регистрирате такъв Профил, не са засегнати от разпоредбите за отказване в това съобщение.

Сигурност на информацията

За повече информация относно практиките ни за сигурност, моля, вижте основната Декларация за поверителност на Google.

От съображения за сигурност на Профила Ви в Google Payments трябва да пазите в поверителност паролите, ПИН кодовете, както и друга информация за достъп до Услугата. Ако споделите информацията за профила си с трета страна, тя ще има достъп до него и до личната Ви информация.

Ваша отговорност е да контролирате достъпа до мобилното си устройство и приложението Google Payments в него, включително да пазите в поверителност паролите и/или ПИН кода си и да не ги споделяте с никого. Ваша отговорност е също да подадете сигнал до Google или съответния партньор, ако считате, че сигурността на информацията в приложението Google Payments е компрометирана.

© 2017 Google – Начална страница на Google Общи условия на Google Предходни съобщения за поверителност