Съобщение за поверителност на Google Payments

Последна промяна: 28 март 2022 г

В Декларацията за поверителност на Google се описва как третираме личната информация, когато използвате наши продукти и услуги. Ако сте потребител на възраст под 18 години, можете да намерите допълнителни ресурси в Ръководство за поверителност за тийнейджъри. Google Payments се предлага на притежателите на профил в Google и използването на програмата от Ваша страна е предмет на Декларацията ни за поверителност. Освен това Съобщението за поверителност описва практиките ни за поверителност, свързани конкретно с Google Payments.

Използването от Ваша страна на Google Payments се урежда от Общите условия на програмата, които описват по-подробно Услугите в обхвата на настоящото Съобщение за поверителност. Изписаните с главна буква термини, които не са определени в настоящото Съобщение за поверителност на Google Payments, носят значението, дадено им в Общите условия на програмата.

Съобщението за поверителност на Google Payments се прилага за Услугите, предлагани от Google LLC или дъщерни дружества, изцяло притежавани от Google LLC, включително Google Payment Corp. („GPC“). Моля, прегледайте Общите условия на Google Payments, до които имате достъп в рамките на Услугата, за да научите кое дъщерно дружество я предлага. За потребители (с изключение на такива, продаващи на пазар на Google) в Европейското икономическо пространство, с изключение на Обединеното кралство, администраторът на лични данни, отговорен за информацията Ви, е Google Ireland Limited. За потребители (с изключение на такива, продаващи на пазар на Google) в Обединеното кралство, администраторът на лични данни, отговорен за информацията Ви, е Google LLC. Ако сте в Европейското икономическо пространство, с изключение на Обединеното кралство, и продавате на пазар на Google, администраторът на лични данни, отговорен за информацията Ви, е Google Payment Ireland Limited. В случай че сте в Обединеното кралство и продавате на пазар на Google, администраторът на лични данни, отговорен за информацията Ви, е Google Payment Limited. За потребители в Бразилия администраторът на лични данни, отговорен за информацията Ви, е Google LLC и евентуално Google Brasil Pagamentos Ltda, доколкото това се изисква съгласно бразилското законодателство.

Събирана от нас информация

В допълнение към информацията, посочена в Декларацията за поверителност на Google, може също да събираме следното:

Как използваме събраната информация

В допълнение към употребите, посочени в Декларацията за поверителност на Google, използваме предоставената от Вас информация, както и данните за Вас от трети страни, за да Ви предлагаме Google Payments за целите на обслужването на клиенти и да предприемем мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Google, нашите потребители или обществеността, включително да предотвратим измама, фишинг или друго неправомерно поведение. Тази информация може също да се използва за оказване на съдействие на трети страни при предоставянето на заявени от Вас продукти или услуги. Използваме информацията също и за преглед на профила Ви в Google Payments, за да определим дали продължавате да спазвате условията му, за да вземаме решения за бъдещи Ваши транзакции в Google Payments, както и за други легитимни бизнес нужди, свързани с инициирани от Вас транзакции в Google Payments.

Регистрационната Ви информация се съхранява във връзка с профила Ви в Google, а регистрацията Ви на начин на плащане ще се съхранява на сървърите ни. Освен това определени елементи от данните може да се съхраняват и на мобилното Ви устройство. Може да запазваме предоставената от Вас информация за по-дълъг период от време, за да спазим законова процедура или регулаторни задължения.

Споделяна от нас информация

Ще споделяме личната Ви информация с други компании или физически лица извън Google само при следните обстоятелства:

Например когато извършвате покупка или транзакция посредством Google Payments, предоставяме определена лична информация за Вас на компанията или лицето, от които купувате или с които осъществявате транзакцията. Това включва споделяне на личната Ви информация с програмиста, от когото правите покупка в Google Play посредством Google Payments, както и изпращане на пощенския Ви код и информация за начина Ви на плащане до уебсайта или приложението на търговец, когато започнете плащане чрез „Покупка с Google Pay“ или подобен бутон, за да може търговецът да изчисли актуализирана информация за покупката (например данък, разходи за доставка и друга информация за цената) и да провери дали приема този начин на плащане от Вас, както и дали за покупката Ви са налице предимства или ограничения за конкретни начини на плащане. Когато към профила си в Google Payments добавяте начин на плащане на трета страна, може да обменяме определена лична информация за Вас, като името, снимката на потребителския профил, имейла, IP и адреса за фактуриране, телефонния номер, местоположението, информация за устройството и за активността в профила в Google, с доставчика на плащания – трета страна, доколкото е необходимо за предоставянето на Услугата.

Когато отворите сайт или приложение на участващ търговец, той може да провери дали имате профил в Google Payments с отговарящ на изискванията начин на плащане, който може да се използва за извършване на плащане чрез сайта или приложението на търговеца. По този начин вероятността да виждате неизползваеми услуги в сайтове или приложения намалява.

Информацията, предоставена от Вас директно на търговец трета страна, уебсайт или приложение, не се обхваща от това Съобщение за поверителност. Не носим отговорност за практиките за поверителност или сигурност на търговците или други трети страни, с които избирате да споделяте директно личната си информация. Препоръчваме Ви да прегледате правилата за поверителност на всички тях.

Събираната от нас информация, включително тази, получена от трети страни, се споделя с дъщерните ни дружества, т.е. други компании, притежавани и контролирани от Google LLC. Те могат да бъдат финансови и нефинансови организации и ще използват тази информация за ежедневните си бизнес цели.

Даваме Ви правото да се откажете от определено споделяне между GPC и дъщерните дружества на GPC. По-конкретно можете да изберете да се откажете от:

Може да се откажете също и от опцията Google LLC или дъщерните дружества на Google LLC да информират търговец трета страна, чийто сайт или приложение използвате, дали имате профил в Google Payments, който може да се използва за плащане чрез сайта или приложението на този търговец.

Ако се откажете, изборът Ви ще бъде в сила, докато не ни кажете да го променим.

В случай че не искате лична информация за кредитното Ви състояние да се споделя между GPC и дъщерните дружества на GPC или не искате те да използват личната Ви информация, събрана от нас и споделена с тях, за да Ви предлагат стоки или услуги, или не искате Google LLC или дъщерните дружества на Google LLC да информират търговец трета страна, чийто сайт или приложение използвате, дали имате профил в Google Payments, моля, посочете предпочитанията си, като влезете в профила си, отворите страницата с настройки за поверителност на Google Payments и ги актуализирате.

Няма да споделяме личната Ви информация с никого извън GPC или с дъщерните си дружества по други начини освен описаните в настоящото Съобщение за поверителност или Декларацията за поверителност на Google. Както е обяснено по-горе, Google Payments e продукт, който се предлага на притежателите на профил в Google. Данните, които предоставяте на Google LLC, за да регистрирате такъв профил, не са засегнати от разпоредбите за отказване в настоящото Съобщение за поверителност.

Сигурност на информацията

За повече информация относно практиките ни за сигурност, моля, прегледайте основната Декларация за поверителност на Google.

От съображения за сигурност на профила Ви в Google Payments трябва да пазите в поверителност паролите, ПИН кодовете, както и друга информация за достъп до Услугата. Ако споделите информацията за профила си с трета страна, тя ще има достъп до него и до личната Ви информация.

Ваша отговорност е да контролирате достъпа до мобилното си устройство и приложението Google Payments в него, включително да пазите в поверителност паролите и/или ПИН кода си и да не ги споделяте с никого. Ваша отговорност е също да подадете сигнал до Google или съответния партньор, ако считате, че сигурността на информацията в приложението Google Payments е компрометирана.

© 2020 Google – Начална страница на Google Общи условия на Google Предходни съобщения за поверителност