IMPORTANT: If you reside in the United States, the Google Pay terms of service applicable to you are here. 

Vilkår for bruk av Google Pay

(for brukere utenfor USA)

Sist endret: 14. januar 2019

1. Innledning

Google Pay er en tjeneste som leveres av Google. All bruk av tjenesten er underlagt Googles vilkår for bruk («Googles vilkår for bruk»). Google Pay er en «tjeneste», som definert i Googles vilkår for bruk. Videre er vilkårene for bruk av Google Pay, som beskrives nedenfor, tilleggsvilkår som gjelder for all bruk av Google Pay. Bruken din av Google Pay er underlagt disse vilkårene for bruk av Google Pay og Googles tjenestevilkår (Som med hensyn til vilkårene for bruk av Google Pay samler er kalt «vilkårene») samt Googles personvernregler.

Hvis vilkårene for bruk av Google Pay og Googles vilkår for bruk er motstridende, skal vilkårene for bruk av Google Pay ha forrang. Hvis det finnes motstridende informasjon i den engelskspråklige versjonen av vilkårene og en versjon som er oversatt til et annet språk, skal den engelske versjonen ha forrang.

Visse Google Pay-funksjoner ble tidligere kalt «Android Pay». Selv om du fortsatt kan se utdaterte referanser til Android Pay i apper, i butikker og på nettsteder, er de aktuelle funksjonene underlagt disse vilkårene.

Hvis du har opprettet en Google Payments-konto via et av Googles heleide datterselskaper (f.eks. Google Payment Corp. eller Google Payment Ltd.), kan du komme til å se at kort som er lagret på den kontoen, under visse omstendigheter kan presenteres for deg med merkevaren Google Pay. Bruk av slike kort under disse omstendighetene er uansett underlagt vilkårene for kjøperes bruk av Google Payments som gjelder for Google Payments-kontoen din, samt merknaden om personvern i Google Payments. Klikk her for å se vilkårene for kjøperes bruk av Google Payments som gjelder i bostedslandet ditt. Du kan finne mer informasjon om dette i del 2: Generell beskrivelse av Google Pay.

Du må samtykke i vilkårene nedenfor for å kunne bruke Google Pay. Les nøye gjennom dem. Enkelte produkter og funksjoner er ikke tilgjengelige i alle land. I brukerstøtten for Google Pay finner du mer informasjon om dette.

2. Generell beskrivelse av Google Pay

Med Google Pay kan du gjøre transaksjoner med et bankutstedt virtuelt kontonummer (VAN / virtual account number) som representerer et kreditt- eller debetkort du har registrert hos Google Pay (et «virtuelt kontonummer (VAN / virtual account number)»), et reisekort du har registrert hos Google Pay (et «reisekort»), samt en digital konto eller lommebok du har hos et annet selskap enn Google, som du knytter sammen med Google Pay for å aktivere ekstra betalingsfunksjoner (en «tilknyttet tredjepartskonto»). Virtuelle kontonumre, reisekort og tilknyttede tredjepartskontoer (samlet kalt «betalingsmåter»)) kan du bruke: (i) på selger- eller kollektivtrafikksteder som deltar i dette programmet, på en kvalifisert NFC-mobilenhet (som kan omfatte en kvalifisert Android Wear-enhet) og via enten Google Pay-appen som er installert på mobilenheten din, eller via Google Pay-funksjonaliteten i innstillingene på Android-enheten din, eller (ii) på nettet via visse apper, nettsteder og andre grensesnitt tilhørende selgere (med unntak av reisekort). Når du konfigurerer et virtuelt kontonummer, kan Google Pay også lagre det faktiske nummeret for det underliggende kortet i Google Payments-kontoen din i forbindelse med kjøp på Google Play og andre steder. Google Pay kan videreformidle informasjon fra Google Payments-kontoen til tredjepartsselgere på forespørsel fra deg, slik at disse selgerne kan belaste deg via betalingsmåten din og levere varer og tjenester til deg.

Via Google Pay kan du også lagre eller få tilgang til andre elementer («Lagre i Google Pay-elementer»). Disse elementene kan omfatte: kuponger, rabatter eller annet lignende innhold som kan løses inn hos deltakende selgere (samlet kalt «tilbud»), medlemskaps-, interesse- eller belønningsprogrammer du allerede er registrert for, eller som du kan registrere deg for via Google Pay (samlet kalt «lojalitetsprogrammer»), billetter eller kort som brukes i forbindelse med reise, underholdning eller andre bruksområder, samt gavekort som må løses inn i en bestemt selgerbutikk eller butikkjede (f.eks. butikkspesifikke gavekort). Google Pay kan levere tjenester til deg som er relatert til statusen for og skanning, lagring, visning og innløsning av Lagre i Google Pay-elementer, inkludert visning av lojalitetspoeng og gavekortsaldoer, sporing av bestillinger og leveringsoppdateringer. Du kan selv legge til et Lagre i Google Pay-element, men slike elementer kan også, om du samtykker til det, overføres til den støttede mobilenheten din av en selger eller tredjepart. Med slike elementer kan du dessuten motta direktekommunikasjon fra deltakende selgere og, under visse omstendigheter, opptjene og/eller løse inn poeng i belønningsprogrammer samt motta andre insentiver fra den aktuelle selgeren.

Betalingskort du har lagret i den personlige Google Payments-kontoen din, tilsvarer ikke eventuelle virtuelle kontonumre (VAN / virtual account number) du har registrert hos Google Pay. I motsetning til det som er tilfellet med virtuelle kontonumre, får du som regel ikke se kortene du har lagret i Google Payments-kontoen din, presentert sammen med kortgrafikk som etterligner det aktuelle tilhørende fysiske kortet. I visse kontekster kan du allikevel få presentert slike kort under Google Pay-merkevaren, blant annet om du betaler for noe i en app eller på et nettsted tilhørende Google (f.eks. Google Play eller YouTube) eller en tredjepartsselger. Dette forutsetter imidlertid du bruker Google-assistenten eller autofyllfunksjonen i Google Chrome-nettleseren. Slik bruk er underlagt vilkårene for kjøperes bruk av Google Payments som gjelder for Google Payments-kontoen din. Bare i Storbritannia kan transaksjoner som overføres fra maskin til maskin, også merkes med Google Pay, og disse transaksjonene er underlagt vilkårene for kjøperes bruk av Google Payments (Storbritannia).

3. Bruk av Google Pay

(a) Aldersgrenser: Du må være 16 år eller eldre for å kunne bruke Google Pay. Hvis du er 16 eller 17 år gammel (eller over 16 år og under den aktuelle lavalderen), må du få tillatelse av en forelder eller foresatt til å bruke Google Pay og godta vilkårene.

(b) Grunnleggende brukskrav: For å bruke Google Pay må du ha en Google-konto, en enhet som oppfyller tjenestens system- og kompatibilitetskrav (som kan endres fra tid til annen), en Internett-tilkobling som fungerer, og kompatibel programvare. Disse faktorene påvirker ikke bare om du har muligheten til å bruke Google Pay, men også ytelsen til Google Pay. Du er ansvarlig for de aktuelle systemkravene.

(c) Startveiledning: Du kan konfigurere Google Pay via Google Pay-appen på mobilenheten din, Google Pay-funksjonaliteten i innstillingene på Android-enheten din eller appen til bedriften som utstedte betalingsmåten du bruker. Når du har oppgitt den etterspurte informasjonen og forsøkt å legge til en betalingsmåte i Google Pay, kontrollerer Google Pay både om utstederen av betalingsmåten din for øyeblikket støtter Google Pay, og om selve kortet kan brukes med Google Pay. Det er ikke sikkert at alle kort fra deltakende utstedere er kvalifisert for dette. Hvis utstederen av betalingsmåten din for øyeblikket ikke støtter Google Pay, eller om betalingsmåten ikke kan legges til i Google Pay, kan Google varsle deg via e-post når den aktuelle betalingsmåten blir kvalifisert. Hvis utstederen av betalingsmåten støtter Google Pay og betalingsmåten er kvalifisert, blir du bedt om å godta denne utstederens vilkår når du legger til betalingsmåten. Når du har gjort dette og lagt til betalingsmåten, lagrer Google Pay et virtuelt kontonummer (VAN / virtual account number) som representerer det faktiske kortnummeret på det fysiske kortet, eller så blir reisekortet ditt eller den tilknyttede tredjepartskontoen din knyttet sammen med Google Pay. Dette virtuelle kontonummeret blir brukt til alle transaksjoner som er forbundet med kjøp i butikk som går via Google Pay. For betalingstransaksjoner som involverer selgere på nettet, overfører Google Pay enten dette eller et annet unikt kontonummer som er spesifikt generert, til selgeren som bevis på den registrerte betalingsmåten din, med mindre det opplyses om annet via den tilknyttede tredjepartskontoen din.

Google Pay og de ulike tilhørende funksjonene er kanskje bare tilgjengelige i visse områder, med bestemte betalingsmåter eller hos spesifikke selgere. I slike områder kan de aktuelle betalingsmåtene, utstederne og selgerne endres når som helst.

(d) Bruk av Google Pay: Hvis du bruker Google Pay med en gitt betalingsmåte, er dette regulert av disse vilkårene samt de gjeldende vilkårene og personvernreglene for den aktuelle utstederen av betalingsmåten din eller Lagre i Google Pay-elementet. Det finnes ingen punkter i disse vilkårene som endrer utstederens vilkår eller personvernregler. Hvis det finnes punkter der disse vilkårene ikke stemmer overens med utstederens vilkår, skal disse vilkårene regulere forholdet mellom deg og Google i forbindelse med Google Pay. Likeledes skal utstederens vilkår regulere forholdet mellom deg og denne utstederen. Du erkjenner at Google Pay kan motta informasjon fra utstederen av betalingsmåten din for å kunne vise velformaterte transaksjonsdetaljer samt den nylige transaksjonsloggen din i Google Pay. Du godtar at du ikke skal bruke Google Pay til ulovlige eller bedragerske formål eller på noen måte som bryter gjeldende lover eller forskrifter. Du samtykker i at du ikke, verken direkte eller indirekte, skal forstyrre, avbryte eller på annen måte misbruke Google Pay, inkludert tilhørende tjenere eller nettverk eller annen infrastruktur. Du samtykker i at du bare skal bruke Google Pay i personlig øyemed, og bare med dine egne kreditt- eller debetkort eller tredjepartskontoer. Hvis du bruker Google Pay med et kvalifisert bedriftskort, erkjenner du at du gjør dette med godkjenning fra arbeidsgiveren, og at du har tillatelse til å binde arbeidsgiveren til disse vilkårene.

En betalingsmåte kan bli fjernet fra Google Pay på en gitt enhet, og det kan hende betalingsmåten ikke lenger kan brukes med tjenesten hvis: (i) du sletter betalingsmåten fra Google Pay, (ii) du sletter betalingsmåten fra Google Payments-kontoen din eller fjerner den som betalingsmåte fra Google-kontoen din, (iii) du tømmer innholdet på mobilenheten via Android Enhetsbehandling, (iv) du sletter Google-kontoen din, (v) mobilenheten din ikke er tilkoblet noe Google-produkt eller noen Google-tjeneste i løpet av en sammenhengende periode på 90 dager, (vi) du ikke bruker Google Pay på enheten i tolv sammenhengende måneder og/eller (vii) utstederen av betalingsmåten din eller betalingsnettverket ditt ber Google om å fjerne betalingsmåten fra Google Pay.

(e) Googles rolle: Selv om du kan lagre betalingsmåtene dine og overføre informasjon om disse til selgere eller kollektivtrafikkselskaper via Google Pay, blir ikke Google Pay-transaksjoner med slike betalingsmåter behandlet av Google. Videre har ikke Google kontroll over tilgjengeligheten eller nøyaktigheten til betalingskort, midler, betalinger, refusjoner eller tilbakeføringer, det å levere (eller legge til) betalingsmåter i Google Pay, overføring av midler til saldoer for betalingsmåter eller annen kommersiell aktivitet relatert til bruken din av Google Pay. Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med det ovenstående, kan du kontakte bedriften som har utstedt betalingsmåten du bruker. Du erkjenner og godtar at transaksjonene dine som går via Google Pay, er transaksjoner mellom deg og den til enhver tid aktuelle selgeren, og at Google og selskapets samarbeidspartnere ikke på noen måte er involvert. Hvis det oppstår tvistesaker i forbindelse med betalingstransaksjoner som har gått via Google Pay, kan du kontakte bedriften som har utstedt betalingsmåten du bruker, eller den aktuelle selgeren. Google er ikke inkludert i avtalen du som kortinnehaver har inngått i forbindelse med den registrerte betalingsmåten din, og er heller ikke bundet av vilkårene for bruk av denne betalingsmåten og er ikke involvert i utstedelse kreditt eller undersøkelse av kredittverdighet. Google verken erklærer eller bekrefter at noen av betalingsmåtene dine har god anseelse, eller at utstederen av den aktuelle betalingsmåten kommer til å godkjenne eller autorisere eventuelle transaksjoner med en selger eller et kollektivtransportselskap når du benytter deg av Google Pay i forbindelse med den aktuelle transaksjonen.

(f) Japanske e-pengekort: I tillegg til kreditt- og debetkort kan japanske brukere kanskje også legge til og administrere e-pengekort («japanske e-pengekort») via Google Pay-appen. (Det er utelukkende i Japan at slike kort også hører inn under definisjonen «betalingsmåte» hva gjelder disse vilkårene.) Japanske e-pengekort og tilhørende midler lagres i det sikre elementet på mobilenheten din (men ikke i form av virtuelle kontonumre (VAN / virtual account number), som jo er tilfellet med kreditt- og debetkort), og de kan utelukkende brukes på selgernes fysiske beliggenheter som er utstyrt med kompatible kortlesere, eller hos utvalgte selgere på nettet per eksterne kortlesere. Les gjennom resten av disse vilkårene for å se andre vilkår som regulerer bruken av japanske e-pengekort med Google Pay.

4. Lagre i Google Pay

(a) Lagre i Google Pay-elementer: Lagre i Google Pay-elementer inneholder data, bilder og meldinger som utelukkende kontrolleres og oppdateres av tredjepartsselgeren som utsteder dem. Du kan komme til å se data om Lagre i Google Pay-elementer på Google-nettsteder eller i Google-mobilapper, på nettsteder eller i mobilapper tilhørende deltakende tredjeparter, via Google Pay-appen eller på selgeres fysiske beliggenheter. Hvis du er logget på Google-kontoen din på nettet eller en Android-enhet, kan du velge og lagre et Lagre i Google Pay-element som vises i Google Pay, og som du kan løse inn hos en deltakende selger. Gjennom Google Pay kan selgere vise gavekort, lojalitetspoeng eller andre saldoer til brukere som har Lagre i Google Pay-elementer. Med ditt samtykke kan en selger også registrere deg i et lojalitetsprogram ved å be om å få registreringsinformasjonen din via Google Pay. Hensikten med Lagre i Google Pay-funksjonen er ikke at du skal kunne lagre betalingskort eller åpne gavekort, altså forhåndsbetalte gavekort med nettverkslogoer trykket på baksiden, som du kan bruke på de fleste utsalgssteder.

(b) Bruk av Lagre i Google Pay-elementer: Hvis du løser inn et Lagre i Google Pay-element hos en deltakende selger, autoriserer du at informasjonen som gjelder det spesifikke elementet som kan innløses, blir overført til selgeren med dette formålet. Selve innløsningen av Lagre i Google Pay-elementet blir behandlet av selgeren etter vedkommendes eget skjønn og i samsvar med de aktuelle vilkårene som måtte gjelde for det aktuelle elementet. Hvis du har spørsmål om å løse inn et bestemt Lagre i Google Pay-element, kan du kontakte den aktuelle selgeren direkte.

(c) Googles rolle: Når du kjøper produkter med og/eller løser inn Lagre i Google Pay-elementer, er dette transaksjoner mellom deg og den til enhver tid aktuelle selgeren. Google og selskapets samarbeidspartnere er ikke på noen måte er involvert. Google er ikke involvert i at du kjøper produkter med eller løser inn Lagre i Google Pay-elementer. Google kan ikke garantere og står ikke ansvarlig for at selgerens lojalitetetsprogram, gavekortprogram, saldoer, tilbud, belønninger eller andre Lagre i Google Pay-elementer er nøyaktige, sikre, mulige å løse inn eller gjennomgående fungerer som de skal. Hvis selgeren gjør feil eller utelater informasjon når brukere registreres for eller under administrering av lojalitetsprogrammet sitt, skal ikke Google holdes ansvarlig for dette. Det samme gjelder ved kjøp og innløsing av gavekort som bare kan benyttes i bestemte butikker. Google skal heller ikke stå ansvarlig for eventuelle sikkerhetsbrudd i systemer eller prosesser underlagt tredjeparter.

(d) Kommunikasjon med selgere: Hvis du lagrer et Lagre i Google Pay-element, anses dette som at du uttrykkelig forhåndsgodkjenner at du kan motta direkte kommunikasjon fra en tredjepartsselger via Google Pay. Google verken skaper eller kontrollerer innholdet denne selgeren sender til deg. Du kan når som helst fjerne Lagre i Google Pay-elementer fra Google Pay om du ikke lenger vil motta henvendelser fra selgeren via Google Pay (merk at deltakelsen din i selgerens lojalitetsprogram ikke opphører ved at du gjør dette, og du kan fortsatt bli kontaktet av denne selgeren utenfor Google Pay). Hvis du helt og holdent vil ut av et lojalitetsprogram, må du kontakte den aktuelle selgeren direkte.

(e) Brukerbilder i Lagre i Google Pay-elementer: Du kan legge til personlige eller andre bilder i Lagre i Google Pay-elementer via kameraet på enheten din. Bruk sunn fornuft med tanke på hva du skanner og lagrer som bilder. Google er ikke ansvarlig for bilder brukerne legger til i Lagre i Google Pay-elementer, inkludert bilder med personlig identifiserende informasjon eller annen sensitiv informasjon, og heller ikke for feil som oppstår ved skanning eller lagring av bilder. Hvis du legger til bilder som er ulovlige, støtende eller på annen måte upassende, kan vi suspendere tilgangen din til Google Pay-tjenestene. Dette gjøres ene og alene etter Googles skjønn.

5. Personvern

(a) Informasjon Google kan dele: For at Google skal kunne tilby deg Google Pay-tjenestene, gir du Google tillatelse til å videreformidle til apper og nettsteder at du har konfigurert Google Pay, og til å dele enhets-, betalings-, posisjons- og kontoinformasjonen din med utstederen av betalingsmåten din samt det tilhørende nettverket. Du gir også Google tillatelse til å dele personopplysningene dine med selgere, betalingsbehandlere og andre tredjeparter i tilfeller der dette er nødvendig.

(b) Informasjon Google kan samle inn: I henhold til personvernreglene våre, og for at Google skal kunne levere og forbedre tjenestene sine, gir du Google tillatelse til å samle inn transaksjons- og kontoinformasjon og andre personopplysninger fra tredjeparter, inkludert selgere og utstederen av betalingsmåten din.


Google Pay Terms of Service

(for US users)

Last modified: May 21, 2018

1. Introduction

Google Pay is a service provided by Google Payment Corp. ("GPC", "we", or "us"), and is subject to the Google Payments Terms of Service ("Google Payments ToS") and Google Payments Privacy Notice. Google Pay is a "Service" as defined in the Google Payments ToS, and the following Google Pay Terms of Service are additional terms which apply to the use of Google Pay. Your use of Google Pay is subject to these Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS (which together, for purposes of these Google Pay Terms of Service, we refer to as the "Terms").

If there is any conflict between the Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS, the Google Pay Terms of Service shall prevail. Capitalized terms not defined in these Google Pay Terms of Service have the meanings given to them in the Google Payments Terms of Service.

Certain Google Pay features were previously branded "Android Pay." While you may continue to see legacy references to Android Pay in stores or on apps and websites, those features are subject to these Terms.

Cards saved to your Google Payments Account may also be presented to you in certain contexts under the Google Pay brand, but their use in those contexts will remain subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service. See Section 2, "General Description of Google Pay," for more details.

Your use of Google Pay requires that you agree to the following terms. Please read them carefully. Some products and features may not be available in all countries. Please see the Google Pay Help Center for more information.

2. General Description of Google Pay

Google Pay allows you to transact using a Virtual Account Number, transit agency pass you register with Google Pay ("Transit Pass"), or Linked Third-Party Account (collectively, "Payment Instruments"): (i) at participating merchant or transit locations, using an eligible NFC mobile device (which may include an eligible Android Wear device) and either the Google Pay application that resides on your mobile device or the Google Pay functionality in your Android device's settings, or (ii) online through certain merchant apps, websites, and other interfaces (Transit Passes excluded). When you set up a Virtual Account Number, Google Pay may also store the actual number of the underlying card in your Google Payments Account, on GPC's servers, for purchases on Google Play and elsewhere. At your request, Google Pay may assist with providing information from your Google Payments account to third party merchants, so that such merchants can charge your payment instrument and deliver goods and services to you. 

Google Pay may also enable you to store and access Offers, Loyalty Programs, rewards, gift cards, tickets or passes for purposes like travel and entertainment, and other items stored as Save to Google Pay Items. Google Pay and its various features may only be available for use in certain regions, with certain cards or card-issuing banks, or with certain merchants. Such regions, cards, banks, and merchants are subject to change at any time.

Payment cards saved to your Google Payments Account are distinct from any Virtual Account Numbers you registered with Google Pay. Unlike a Virtual Account Number, a card saved to your Google Payments account will generally not be presented to you with card art resembling the associated physical card. Such a card may nevertheless be presented to you under the Google Pay brand in certain contexts, including when making a payment transaction on a Google app or website (e.g., Google Play or YouTube), on a third-party merchant's app or website, using the Google Assistant, or using the Google Chrome browser's Autofill feature. Such uses are subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service.

3. Using Google Pay

(a) You must have a Google Account to use Google Pay. You may set up the Service using either the Google Pay application that resides on your mobile device, the Google Pay functionality in your Android device's settings, or via your Payment Instrument issuer's app. After you have provided the requested information and attempted to add a Payment Instrument to Google Pay, Google Pay will check both whether your Payment Instrument's issuer currently supports the Service and whether the card itself is eligible to be used with Google Pay. All of a participating issuer's cards may not be eligible. If your card's issuer does not currently support Google Pay or your card is not eligible to be added to Google Pay, GPC may alert you via email when your card becomes eligible. If your Payment Instrument's issuer supports Google Pay and your card is eligible, when adding it you will see a screen asking you to accept the issuer's terms and conditions. Once you have done so and successfully added the Payment Instrument, Google Pay will store a Virtual Account Number representing your card's actual card number, or associate your Transit Pass or Linked Third-Party Account with Google Pay. This Virtual Account Number will be used for all in-store payment transactions using Google Pay. For payment transactions involving online merchants, Google Pay will cause either this or another uniquely generated account number to be sent to the merchant, as a representation of your registered Payment Instrument, unless your Linked Third-Party Account provides otherwise.

(b) Use of Google Pay. Your use of Google Pay with a given Payment Instrument is governed by these Terms as well as the applicable terms and privacy policy from the issuer of your Payment Instrument or Save to Google Pay Item. Nothing in these Terms modifies such issuer terms or privacy policy. In the event of any inconsistency between these Terms and your issuer's terms, these Terms will govern the relationship between you and GPC with respect to Google Pay, and your issuer's terms will govern the relationship between you and the issuer. You acknowledge that Google Pay may receive information from your Payment Instrument's issuer to display richly formatted transaction details and your recent transaction history in Google Pay. You agree not to use Google Pay for unlawful or fraudulent purposes, or otherwise in violation of applicable law and regulation. You agree not to directly or indirectly interfere with, disrupt, or otherwise misuse the Google Pay Service, including any of its related servers, networks, or other infrastructure. You agree that Google Pay is for your personal use, with your own credit or debit cards, or third-party accounts. If you use Google Pay with an eligible corporate card, you agree that you are doing so with your employer's authorization and with the ability to bind your employer to these Terms.

A Payment Instrument may be removed from Google Pay and become unusable with the Service if: (i) you delete the Payment Instrument from Google Pay; (ii) you delete the Payment Instrument from your Google Payments account, or remove it as a payment method from your Google Account, (iii) you erase your mobile device using Android Device Manager; (iv) you delete your Google Account; (v) your mobile device fails to connect to any Google product or service for 90 consecutive days; (vi) you do not use Google Pay on the device for 12 consecutive months; and/or (vii) your card's issuing bank or payment network instructs Google to remove the card from Google Pay.

(c) GPC's Role. While Google Pay enables you to store your Payment Instruments and transmit their information to merchants or transit providers, neither GPC nor Google processes Google Pay transactions with such Payment Instruments, and neither exercises control over: the availability or accuracy of payment cards, payments, refunds, chargebacks; the provisioning (or addition) of cards to Google Pay; or other commercial activity relating to your use of Google Pay. For any concerns relating to the foregoing, please contact your Payment Instrument's issuer. You acknowledge and agree that your transactions through Google Pay are transactions between you and the merchant and not with GPC, Google, or any of their affiliates. For disputes relating to payment transactions conducted using Google Pay, contact your Payment Instrument's issuer or the appropriate merchant. Neither GPC nor Google is a party to your registered Payment Instruments' cardholder agreements or other terms of use, and neither is involved in issuing credit or determining eligibility for credit. GPC does not make any representation or verify that any of your Payment Instruments are in good standing or that the issuer of your Payment Instrument will authorize or approve any transaction with a merchant or transit provider when you use Google Pay in connection with that transaction.

4. Save to Google Pay

(a) Save to Google Pay Items can be stored by you in your Google Account, or pushed to your Google Account by a participating merchant with your consent, on the web or on an Android device. Save to Google Pay Items may consist of (but are not limited to) items such as Offers, Loyalty Program items, closed loop gift cards that can be redeemed at a specific merchant store or group of stores, and/or other items from third party merchants which you can add to your Google Account, and which may be redeemable for discounts or points from the third party merchant or issuer. The Save to Google Pay feature includes scanning, storage, manually and automatically updated gift card balance displays, loyalty points, status updates and more. Save to Google Pay Items contain data, images, and messages that are controlled and updated solely by the third party merchant who issues them. Save to Google Pay Items data may be presented to you on Google websites or mobile applications, participating third party websites or mobile applications, through the Google Pay application, or at a merchant's physical location. If you are logged in to your Google Account on the web or on an Android device, you may select and store a Save to Google Pay Item to appear in Google Pay for redemption with a participating merchant.

(b) Redemption of a Save to Google Pay Item. In order to redeem an item stored as a Save to Google Pay Item with a participating merchant, you may be asked to:

(i) permit the merchant to read the redeemable Save to Google Pay Item off the screen of the mobile device;

(ii) use Google Pay to redeem the Save to Google Pay Item in conjunction with a payment transaction; or

(iii) provide the promotion code or other code associated with the Save to Google Pay Item to the participating merchant upon such merchant's request.

By taking any of the foregoing actions, you authorize the information regarding the specific redeemable item stored as a Save to Google Pay Item to be transferred to the merchant for redemption. The redemption of the Save to Google Pay Item is processed by the merchant at its discretion, in accordance with the merchant's terms and conditions for that item, as applicable. If you have questions regarding redemption of a particular Save to Google Pay Item, please contact the merchant directly.

(c) Your purchases of Products and/or redemptions of Save to Google Pay Items are transactions between you as a Buyer and the merchant as the merchant, and not with GPC or any Google affiliates. GPC is not a party to your purchase of Products or redemption of Save to Google Pay Items.

5. Save to Google Pay Items; Limitations of Liability; Merchant Communications

Save to Google Pay Items and Save to Google Pay are intended for display, storage, and/or redemption of Offers, rewards, Loyalty Programs, closed loop gift cards, and other services such as viewing of loyalty points, manual and automatic gift card balance displays for users who have added a gift card, and status updates on an Android device. The Save to Google Pay API and Save to Google Pay feature are not intended for the storage of payment cards or open loop gift cards, which are prepaid gift cards with network logos on the back of the card that can be used at most merchant locations.

(a) By saving Save to Google Pay Items into your Google Account, you agree you are providing your prior express consent to receive communications from a third party merchant directly to you through Google Pay. Google does not create or control the content sent by the merchant to you. You may remove the Save to Google Pay Items from Google Pay at any time to stop receiving merchant communications through Google Pay. Removal of a particular Save to Google Pay Item will remove all communications sent by that merchant to you through Google Pay, but will not discontinue your Loyalty Program with that merchant or discontinue your communications from that merchant to you outside of Google Pay. To discontinue a Loyalty Program completely, you must contact the specific merchant directly.

(b) GPC does not guarantee the security of a third party merchant's Offers, rewards, Loyalty Program or gift card program, and does not guarantee that the merchant's systems will be error free, or that merchant systems will honor all Offers, rewards, and loyalty points, gift cards, or other stored or any stored items. GPC is not liable for errors or omissions from the merchant in the enrollment or administration of their Loyalty Programs, or in the purchase and redemption of closed loop gift cards, and is not liable for any third party merchant's security breaches that arise due to omissions or commissions within the merchant's systems or processes. GPC is also not liable to you for merchants who do not honor the value of a closed loop gift card, reward, Loyalty, or other redeemable item.

(c) You may add personal or other images to a Save to Google Pay Item using your device camera. Please use reasonable care and common sense in what you scan and store as images. GPC is not liable for user-added images to Save to Google Pay Items, including images which contain personally-identifiable or other sensitive information. GPC is not liable for errors resulting from scanning or storing of an image. Adding images that are unlawful, offensive, harmful, or otherwise objectionable may result in the suspension of your access to Google Pay, in GPC's sole discretion.

(d) Through Google Pay, a merchant may display as part of the Save to Google Pay feature the balances of gift cards, loyalty points, or other balances, to users who store such items into Google Pay. GPC is not liable for any errors or interruptions in the display of gift card or other balances or updates which are offered as a convenience to you, and GPC is not liable for any errors or interruptions in your use of Save to Google Pay.

(e) GPC may at any time choose to suspend indefinitely or terminate Save to Google Pay for any purpose.