IMPORTANT: If you reside in the United States, the Google Pay terms of service applicable to you are here. 

Servicevoorwaarden van Google Pay

(voor niet-Amerikaanse gebruikers)

Laatst gewijzigd op 14 januari 2019

1. Inleiding

Google Pay is een service van Google. Op Google Pay zijn de Servicevoorwaarden van Google van toepassing. Google Pay is een 'Service' zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van Google. De volgende Servicevoorwaarden van Google Pay zijn aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Google Pay. Uw gebruik van Google Pay valt onder deze Servicevoorwaarden van Google Pay en de Servicevoorwaarden van Google (voor het doel van deze Servicevoorwaarden van Google Pay verwijzen we hier gezamenlijk naar met 'Voorwaarden') en onder het Privacybeleid van Google.

Als er een conflict is tussen de Servicevoorwaarden van Google Pay en de Servicevoorwaarden van Google, zijn de Servicevoorwaarden van Google Pay van toepassing. Als de vertaalde versie in tegenspraak is met de versie van de Voorwaarden in de Engelse taal, heeft de Engelse versie voorrang.

Bepaalde Google Pay-functies vielen voorheen onder het merk 'Android Pay'. Hoewel u in winkels, in apps en op websites nog steeds verouderde verwijzingen naar Android Pay kunt tegenkomen, vallen deze functies nu onder deze Voorwaarden.

Als u ook een Google-betalingsaccount heeft bij een van de dochtermaatschappijen die volledig in handen zijn van Google (zoals Google Payment Corp. of Google Payment Ltd.), kunnen betaalkaarten die onder dat account zijn opgeslagen, u in bepaalde gevallen ook onder het merk Google Pay worden aangeboden. Het gebruik van die kaarten blijft in deze gevallen echter onderworpen aan het Privacybeleid van Google en aan de Servicevoorwaarden van Google Payments voor de Koper die op uw Google-betalingsaccount van toepassing zijn. U kunt de Servicevoorwaarden van Google Payments voor de Koper die op uw land van toepassing zijn hier vinden. Zie sectie 2, 'Algemene beschrijving van Google Pay', voor meer informatie.

U moet met de volgende voorwaarden akkoord gaan om Google Pay te kunnen gebruiken. Lees de voorwaarden zorgvuldig door. Sommige producten en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Raadpleeg het Helpcentrum van Google Pay voor meer informatie.

2. Algemene beschrijving van Google Pay

Met Google Pay kunt u transacties uitvoeren via een virtueel door een bank uitgegeven rekeningnummer dat een creditcard of betaalpas vertegenwoordigt die u bij Google Pay registreert (een 'Virtueel rekeningnummer'), aan de hand van een vervoerspas die u bij Google Pay registreert (een 'Vervoerspas'), en aan de hand van een digitale portemonnee of rekening die u bij een ander bedrijf dan Google heeft en die u aan Google Pay koppelt om aanvullende betaalfunctionaliteit te activeren (een 'Gekoppeld account van derden'). Virtuele rekeningnummers, Vervoerspassen en Gekoppelde accounts van derden (gezamenlijk 'Betaalmethoden') kunnen worden gebruikt: (i) op locaties van deelnemende verkopers met behulp van een geschikt mobiel apparaat met NFC (inclusief een geschikt Android Wear-apparaat) en gebruik van ofwel de Google Pay-app op uw mobiele apparaat ofwel de Google Pay-functionaliteit in de instellingen van uw Android-apparaat, of (ii) online via apps, websites en andere interfaces van bepaalde verkopers (met uitzondering van Vervoerspassen). Wanneer u een Virtueel rekeningnummer instelt, mag Google Pay ook het daadwerkelijke nummer van de bijbehorende betaalkaart in uw Google-betalingsaccount opslaan voor aankopen op Google Play en elders. Op uw verzoek mag Google Pay tevens informatie uit uw Google-betalingsaccount aan externe verkopers verstrekken, zodat deze verkopers via uw betaalmethode bedragen af kunnen boeken en goederen en services aan u kunnen leveren.

Google Pay kan het u ook mogelijk maken andere items op te slaan en te gebruiken ('Opslaan in Google Pay-items'), waaronder: vouchers, kortingsbonnen, kortingen en andere vergelijkbare content die bij deelnemende verkopers kan worden ingewisseld (gezamenlijk 'Aanbiedingen'); lidmaatschaps-, affiniteits- of loyaliteitsprogramma's waarvoor u al geregistreerd bent of waarvoor u zich kunt registreren via Google Pay (gezamenlijk 'Loyaliteitsprogramma's'); tickets of kaarten voor onder meer vervoer en entertainment; en cadeaubonnen die u bij een bepaalde winkel of winkelketen kunt inwisselen (d.w.z. cadeaubonnen voor bepaalde bedrijven). Google Pay kan u services aanbieden voor het scannen, de opslag, weergave, status en/of inwisseling van Opslaan in Google Pay-items, waaronder de weergave van uw spaarpunt- en cadeaubontegoeden, tracking van bestellingen en leveringsupdates. U kunt zelf een Opslaan in Google Pay-item toevoegen, of een item kan met uw toestemming door een verkoper of derde naar uw ondersteunde mobiele apparaat worden verzonden. Tevens kunt u rechtstreekse berichten van de deelnemende verkoper ontvangen en, in sommige gevallen, loyaliteitsprogrammapunten en andere premies van deze verkoper verzamelen en/of inwisselen.

Betaalkaarten die in uw afzonderlijke Google-betalingsaccount zijn opgeslagen, verschillen van Virtuele rekeningnummers die u bij Google Pay heeft geregistreerd. In tegenstelling tot een Virtueel rekeningnummer wordt een kaart die in uw Google-betalingsaccount is opgeslagen, doorgaans niet aan u aangeboden met een kaartafbeelding die op de bijbehorende fysieke kaart lijkt. Een dergelijke kaart kan u echter in bepaalde gevallen onder het merk Google Pay worden aangeboden, bijvoorbeeld wanneer u een betalingstransactie verricht via een Google-app of -website (zoals Google Play of YouTube) of via een app of website van derden verkopers, of wanneer u de Google Assistant of de functie 'Automatisch aanvullen' in de Google Chrome-browser gebruikt. Dergelijk gebruik valt onder de Servicevoorwaarden van Google Payments voor de Koper die op uw Google-betalingsaccount van toepassing zijn. Alleen in het Verenigd Koninkrijk kunnen peer-to-peerverzendtransacties ook het merk Google Pay dragen. Op deze transacties zijn de Google Payments Buyer Terms of Service - UK (Servicevoorwaarden van Google Payments voor de Koper (VK)) van toepassing.

3. Google Pay gebruiken

(a) Leeftijdsbeperkingen. U moet zestien jaar of ouder zijn om Google Pay te kunnen gebruiken. Als u tussen de zestien en achttien jaar oud bent (of tussen zestien en de leeftijd voor meerderjarigheid die in uw land geldt), heeft u toestemming van uw ouder of wettelijk voogd nodig om Google Pay te gebruiken en de Voorwaarden te accepteren.

(b) Basisvereisten voor gebruik. U kunt Google Pay alleen gebruiken als u beschikt over een Google-account, een apparaat dat voldoet aan de systeem- en compatibiliteitsvereisten van de Service (die van tijd tot tijd kunnen wijzigen), een werkende internetverbinding en geschikte software. Deze factoren kunnen van invloed zijn op uw gebruik van Google Pay en de prestaties van Google Pay. Dergelijke systeemvereisten zijn uw verantwoordelijkheid.

(c) Aan de slag gaan. U kunt Google Pay instellen via de Google Pay-app op uw mobiele apparaat, via de Google Pay-functionaliteit in de instellingen van uw Android-apparaat of via de app van de uitgever van uw Betaalmethode. Nadat u de gevraagde informatie heeft verstrekt en heeft geprobeerd een Betaalmethode aan Google Pay toe te voegen, controleert Google Pay of de uitgever van uw Betaalmethode Google Pay op dat moment ondersteunt en of de betaalkaart zelf geschikt is voor gebruik met Google Pay. Mogelijk zijn niet alle kaarten van een deelnemende kaartuitgever geschikt. Als de uitgever van uw Betaalmethode Google Pay momenteel niet ondersteunt of als uw Betaalmethode niet aan Google Pay kan worden toegevoegd, kan Google u per e-mail op de hoogte stellen zodra uw Betaalmethode wel geschikt is. Als de uitgever van uw Betaalmethode Google Pay ondersteunt en uw Betaalmethode geschikt is, krijgt u bij het toevoegen ervan een scherm te zien waarin u wordt gevraagd om de algemene voorwaarden van de kaartuitgever te accepteren. Wanneer u dit heeft gedaan en de Betaalmethode met succes heeft toegevoegd, slaat Google Pay een Virtueel rekeningnummer op dat het daadwerkelijke kaartnummer van uw betaalkaart vertegenwoordigt, of verbindt uw Vervoerspas of Gekoppelde account van derden aan Google Pay. Dit Virtuele rekeningnummer wordt gebruikt voor al uw betalingstransacties met Google Pay in winkels. Voor betalingstransacties bij online verkopers gebruikt Google Pay dit Virtuele rekeningnummer of genereert het een ander uniek virtueel rekeningnummer. Dit nummer vertegenwoordigt uw geregistreerde Betaalmethode en wordt naar de verkoper verzonden, tenzij uw Gekoppelde account van derden anders vereist.

Google Pay en de verscheidene functies ervan zijn mogelijk alleen beschikbaar in combinatie met bepaalde Betaalmethoden of kaartuitgevers, in bepaalde regio's of bij bepaalde verkopers. Deze regio's, Betaalmethoden, kaartuitgevers en verkopers kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

(d) Gebruik van Google Pay. Uw gebruik van Google Pay met een bepaalde Betaalmethode is onderworpen aan deze Voorwaarden en aan de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van de uitgever van uw Betaalmethode of Opslaan in Google Pay-item. Niets in deze Voorwaarden wijzigt de voorwaarden of het privacybeleid van de kaartuitgever. In geval van inconsistentie tussen deze Voorwaarden en die van uw kaartuitgever, zijn deze Voorwaarden van toepassing op de relatie tussen u en Google met betrekking tot Google Pay, en zijn de voorwaarden van uw kaartuitgever van toepassing op de relatie tussen u en de kaartuitgever. U stemt ermee in dat Google Pay informatie van de uitgever van uw Betaalmethode kan ontvangen om transactiegegevens in RTF-formaat en uw recente transactiegeschiedenis in Google Pay te tonen. U gaat ermee akkoord Google Pay niet te gebruiken voor onwettige of bedrieglijke doeleinden, of doeleinden die anderszins inbreuk maken op de toepasselijke wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord Google Pay, inclusief zijn gerelateerde servers, netwerken en overige infrastructuur, niet direct of indirect te verstoren, te onderbreken of anderszins te misbruiken. U gaat ermee akkoord dat Google Pay is bedoeld voor persoonlijk gebruik met uw eigen creditcards, betaalpassen of accounts van derden. Wanneer u Google Pay gebruikt met een geschikte zakelijke betaalkaart, bevestigt u dat u dit doet met de goedkeuring van uw werkgever en met de bevoegdheid uw werkgever aan deze Voorwaarden te binden.

Een Betaalmethode kan op een apparaat uit Google Pay worden verwijderd en niet meer met de Service te gebruiken zijn indien: (i) u de Betaalmethode uit Google Pay verwijdert, (ii) u de Betaalmethode uit uw Google-betalingsaccount verwijdert of deze als betaalwijze uit uw Google-account verwijdert, (iii) u uw mobiele apparaat wist met behulp van Android Device Manager, (iv) u uw Google-account verwijdert, (v) uw mobiele apparaat 90 aaneengesloten dagen niet verbonden is met een product of service van Google, (vi) u Google Pay twaalf aaneengesloten maanden niet op het apparaat gebruikt, en/of (vii) uw betalingsnetwerk of de uitgever van uw Betaalmethode Google opdraagt de Betaalmethode uit Google Pay te verwijderen.

(e) De rol van Google. Hoewel Google Pay u in staat stelt uw Betaalmethoden op te slaan en deze informatie aan verkopers of vervoersbedrijven door te geven, verwerkt Google geen Google Pay-transacties met deze Betaalmethoden en heeft Google geen invloed op: de beschikbaarheid of juistheid van betaalkaarten, tegoeden, betalingen, terugbetalingen of terugvorderingen; het aanbieden (of toevoegen) van Betaalmethoden aan Google Pay en het aanvullen van de tegoeden van Betaalmethoden; of andere commerciële activiteiten met betrekking tot uw gebruik van Google Pay. Voor vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met de uitgever van uw Betaalmethode. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat uw transacties via Google Pay transacties tussen u en de verkoper zijn en niet tussen u en Google of een bij Google aangesloten entiteit. Voor geschillen aangaande betalingstransacties die met Google Pay zijn verricht, kunt u contact opnemen met de uitgever van uw Betaalmethode of met de betreffende verkoper. Google is geen partij in de kaarthoudersovereenkomsten van uw geregistreerde Betaalmethoden of in andere gebruiksvoorwaarden en is niet betrokken bij het verstrekken van krediet of het vaststellen van kredietwaardigheid. Google verklaart noch verifieert op enige wijze dat uw Betaalmethoden een goede reputatie hebben of dat de uitgever van uw Betaalmethode eventuele transacties met een verkoper of vervoersbedrijf zal autoriseren of goedkeuren als u Google Pay voor deze transactie gebruikt.

(f) Japanse e-geldkaarten. Naast creditcards en betaalpassen kunnen Japanse gebruikers ook e-geldkaarten ('Japanse e-geldkaarten') aan de Google Pay-app toevoegen en met de app beheren. (Alleen in Japan vallen dergelijke kaarten ook onder de definitie van 'Betaalmethode' voor de doeleinden van deze Voorwaarden.) Japanse e-geldkaarten en de bijbehorende tegoeden worden op de beveiligde chip ('Secure Element') van uw mobiele apparaat opgeslagen (echter niet als virtueel rekeningnummer zoals het geval is bij creditcards en betaalpassen), en kunnen uitsluitend worden gebruikt op fysieke locaties van verkopers met geschikte kaartlezers en, middels gebruik van een externe kaartlezer, bij bepaalde online verkopers. Raadpleeg de rest van deze Voorwaarden voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van Japanse e-geldkaarten met Google Pay.

4. Opslaan in Google Pay

(a) Opslaan in Google Pay-items. Opslaan in Google Pay-items bevatten gegevens, afbeeldingen en berichten die uitsluitend worden beheerd en geüpdatet door de externe verkoper die dit item uitgeeft. Gegevens van Opslaan in Google Pay-items kunnen u worden aangeboden op websites en in mobiele apps van Google, op websites en in mobiele apps van deelnemende derden, via de Google Pay-app of op de fysieke locatie van een verkoper. Als u op internet of op een Android-apparaat bij uw Google-account bent ingelogd, kunt u een Opslaan in Google Pay-item selecteren en opslaan, zodat dit in Google Pay wordt weergegeven en bij een deelnemende verkoper kan worden ingewisseld. Via Google Pay kan een verkoper cadeaubontegoeden, spaarpunttegoeden of andere tegoeden weergeven aan gebruikers die Opslaan in Google Pay-items hebben. Met uw toestemming kan een verkoper u ook aanmelden voor een Loyaliteitsprogramma door uw registratiegegevens op te vragen via Google Pay. De Opslaan in Google Pay-functie is niet bedoeld voor het opslaan van betaalkaarten of prepaid cadeaubonnen (cadeaubonnen met netwerklogo's op de achterkant die op de meeste verkooplocaties kunnen worden gebruikt).

(b) Gebruik van Opslaan in Google Pay-items. Door een Opslaan in Google Pay-item bij een deelnemende verkoper in te wisselen, geeft u toestemming om de informatie over dat inwisselbare item naar de verkoper te versturen ten behoeve van het inwisselen. Het inwisselen van het Opslaan in Google Pay-item wordt door de verkoper naar eigen goeddunken verwerkt, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de verkoper die op dat item van toepassing zijn. Als u vragen heeft over het inwisselen van een bepaald Opslaan in Google Pay-item, dient u rechtstreeks contact met de verkoper op te nemen.

(c) De rol van Google. Het aankopen van producten met en/of het inwisselen van Opslaan in Google Pay-items zijn transacties tussen u en de verkoper, niet tussen u en Google of een bij Google aangesloten entiteit. Google is geen partij in het aankopen van producten met of het inwisselen van Opslaan in Google Pay-items door u. Google biedt geen garantie en is niet aansprakelijk voor de juistheid, veiligheid, inwisselbaarheid of andere functionaliteiten van het Loyaliteitsprogramma, het cadeaubonprogramma, tegoeden, Aanbiedingen, beloningen of andere Opslaan in Google Pay-items van een verkoper. Google is niet aansprakelijk voor fouten of onachtzaamheden door de verkoper bij de aanmelding voor of het beheer van Loyaliteitsprogramma's of bij de aankoop en inwisseling van prepaid cadeaubonnen. Google is ook niet aansprakelijk voor beveiligingsproblemen in de systemen of processen van een externe verkoper.

(d) Berichten van verkopers. Door een Opslaan in Google Pay-item op te slaan, geeft u uitdrukkelijk toestemming om rechtstreeks berichten van een externe verkoper via Google Pay te ontvangen. Google creëert noch beheert de content die de verkoper naar u stuurt. U kunt de Opslaan in Google Pay-items te allen tijde uit Google Pay verwijderen om geen berichten van verkopers via Google Pay meer te ontvangen (maar uw deelname aan het Loyaliteitsprogramma van deze verkoper en de berichten die deze verkoper u buiten Google Pay verstuurt, worden hiermee echter niet stopgezet). Als u definitief met uw deelname aan een Loyaliteitsprogramma wilt stoppen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper in kwestie.

(e) Gebruikersafbeeldingen in Opslaan in Google Pay-items. Met de camera van uw apparaat kunt u persoonlijke of andere afbeeldingen aan een Opslaan in Google Pay-item toevoegen. Wees zorgvuldig en verstandig bij de keuze van de afbeeldingen die u scant en opslaat. Google is niet aansprakelijk voor afbeeldingen die door gebruikers aan Opslaan in Google Pay-items zijn toegevoegd, inclusief afbeeldingen die persoonlijk identificeerbare of andere gevoelige informatie bevatten, noch voor fouten als gevolg van het scannen of opslaan van afbeeldingen. Als u onwettige, aanstootgevende, schadelijke of anderszins ongepaste afbeeldingen toevoegt, kan uw toegang tot Google Pay-services worden opgeschort, geheel naar eigen goeddunken van Google.

5. Privacy

(a) Informatie die Google kan delen. Teneinde Google in staat te stellen Google Pay-services te leveren, geeft u Google toestemming om aan apps en websites bekend te maken dat u Google Pay heeft ingesteld. Ook geeft u Google toestemming gegevens over uw apparaat, betalingen, locatie en account te delen met uw kaartuitgever en betalingsnetwerk. Verder geeft u Google toestemming om uw persoonlijke gegevens te delen met verkopers, betalingsverwerkers en andere derden, indien dit nodig is om uw transacties te verwerken.

(b) Informatie die Google kan verzamelen. Teneinde Google in staat te stellen services te leveren en te verbeteren, geeft u Google toestemming gegevens over transacties, accounts en andere persoonlijke gegevens te verzamelen bij derden, onder wie verkopers en uw kaartuitgever, zoals toegestaan volgens ons privacybeleid.


Google Pay Terms of Service

(for US users)

Last modified: May 21, 2018

1. Introduction

Google Pay is a service provided by Google Payment Corp. ("GPC", "we", or "us"), and is subject to the Google Payments Terms of Service ("Google Payments ToS") and Google Payments Privacy Notice. Google Pay is a "Service" as defined in the Google Payments ToS, and the following Google Pay Terms of Service are additional terms which apply to the use of Google Pay. Your use of Google Pay is subject to these Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS (which together, for purposes of these Google Pay Terms of Service, we refer to as the "Terms").

If there is any conflict between the Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS, the Google Pay Terms of Service shall prevail. Capitalized terms not defined in these Google Pay Terms of Service have the meanings given to them in the Google Payments Terms of Service.

Certain Google Pay features were previously branded "Android Pay." While you may continue to see legacy references to Android Pay in stores or on apps and websites, those features are subject to these Terms.

Cards saved to your Google Payments Account may also be presented to you in certain contexts under the Google Pay brand, but their use in those contexts will remain subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service. See Section 2, "General Description of Google Pay," for more details.

Your use of Google Pay requires that you agree to the following terms. Please read them carefully. Some products and features may not be available in all countries. Please see the Google Pay Help Center for more information.

2. General Description of Google Pay

Google Pay allows you to transact using a Virtual Account Number, transit agency pass you register with Google Pay ("Transit Pass"), or Linked Third-Party Account (collectively, "Payment Instruments"): (i) at participating merchant or transit locations, using an eligible NFC mobile device (which may include an eligible Android Wear device) and either the Google Pay application that resides on your mobile device or the Google Pay functionality in your Android device's settings, or (ii) online through certain merchant apps, websites, and other interfaces (Transit Passes excluded). When you set up a Virtual Account Number, Google Pay may also store the actual number of the underlying card in your Google Payments Account, on GPC's servers, for purchases on Google Play and elsewhere. At your request, Google Pay may assist with providing information from your Google Payments account to third party merchants, so that such merchants can charge your payment instrument and deliver goods and services to you. 

Google Pay may also enable you to store and access Offers, Loyalty Programs, rewards, gift cards, tickets or passes for purposes like travel and entertainment, and other items stored as Save to Google Pay Items. Google Pay and its various features may only be available for use in certain regions, with certain cards or card-issuing banks, or with certain merchants. Such regions, cards, banks, and merchants are subject to change at any time.

Payment cards saved to your Google Payments Account are distinct from any Virtual Account Numbers you registered with Google Pay. Unlike a Virtual Account Number, a card saved to your Google Payments account will generally not be presented to you with card art resembling the associated physical card. Such a card may nevertheless be presented to you under the Google Pay brand in certain contexts, including when making a payment transaction on a Google app or website (e.g., Google Play or YouTube), on a third-party merchant's app or website, using the Google Assistant, or using the Google Chrome browser's Autofill feature. Such uses are subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service.

3. Using Google Pay

(a) Getting Started. You must have a Google Account to use Google Pay. You may set up the Service using either the Google Pay application that resides on your mobile device, the Google Pay functionality in your Android device's settings, or via your Payment Instrument issuer's app. After you have provided the requested information and attempted to add a Payment Instrument to Google Pay, Google Pay will check both whether your Payment Instrument's issuer currently supports the Service and whether the card itself is eligible to be used with Google Pay. All of a participating issuer's cards may not be eligible. If your card's issuer does not currently support Google Pay or your card is not eligible to be added to Google Pay, GPC may alert you via email when your card becomes eligible. If your Payment Instrument's issuer supports Google Pay and your card is eligible, when adding it you will see a screen asking you to accept the issuer's terms and conditions. Once you have done so and successfully added the Payment Instrument, Google Pay will store a Virtual Account Number representing your card's actual card number, or associate your Transit Pass or Linked Third-Party Account with Google Pay. This Virtual Account Number will be used for all in-store payment transactions using Google Pay. For payment transactions involving online merchants, Google Pay will cause either this or another uniquely generated account number to be sent to the merchant, as a representation of your registered Payment Instrument, unless your Linked Third-Party Account provides otherwise.

(b) Use of Google Pay. Your use of Google Pay with a given Payment Instrument is governed by these Terms as well as the applicable terms and privacy policy from the issuer of your Payment Instrument or Save to Google Pay Item. Nothing in these Terms modifies such issuer terms or privacy policy. In the event of any inconsistency between these Terms and your issuer's terms, these Terms will govern the relationship between you and GPC with respect to Google Pay, and your issuer's terms will govern the relationship between you and the issuer. You acknowledge that Google Pay may receive information from your Payment Instrument's issuer to display richly formatted transaction details and your recent transaction history in Google Pay. You agree not to use Google Pay for unlawful or fraudulent purposes, or otherwise in violation of applicable law and regulation. You agree not to directly or indirectly interfere with, disrupt, or otherwise misuse the Google Pay Service, including any of its related servers, networks, or other infrastructure. You agree that Google Pay is for your personal use, with your own credit or debit cards, or third-party accounts. If you use Google Pay with an eligible corporate card, you agree that you are doing so with your employer's authorization and with the ability to bind your employer to these Terms.

A Payment Instrument may be removed from Google Pay and become unusable with the Service if: (i) you delete the Payment Instrument from Google Pay; (ii) you delete the Payment Instrument from your Google Payments account, or remove it as a payment method from your Google Account, (iii) you erase your mobile device using Android Device Manager; (iv) you delete your Google Account; (v) your mobile device fails to connect to any Google product or service for 90 consecutive days; (vi) you do not use Google Pay on the device for 12 consecutive months; and/or (vii) your card's issuing bank or payment network instructs Google to remove the card from Google Pay.

(c) GPC's Role. While Google Pay enables you to store your Payment Instruments and transmit their information to merchants or transit providers, neither GPC nor Google processes Google Pay transactions with such Payment Instruments, and neither exercises control over: the availability or accuracy of payment cards, payments, refunds, chargebacks; the provisioning (or addition) of cards to Google Pay; or other commercial activity relating to your use of Google Pay. For any concerns relating to the foregoing, please contact your Payment Instrument's issuer. You acknowledge and agree that your transactions through Google Pay are transactions between you and the merchant and not with GPC, Google, or any of their affiliates. For disputes relating to payment transactions conducted using Google Pay, contact your Payment Instrument's issuer or the appropriate merchant. Neither GPC nor Google is a party to your registered Payment Instruments' cardholder agreements or other terms of use, and neither is involved in issuing credit or determining eligibility for credit. GPC does not make any representation or verify that any of your Payment Instruments are in good standing or that the issuer of your Payment Instrument will authorize or approve any transaction with a merchant or transit provider when you use Google Pay in connection with that transaction.

4. Save to Google Pay

(a) Save to Google Pay Items can be stored by you in your Google Account, or pushed to your Google Account by a participating merchant with your consent, on the web or on an Android device. Save to Google Pay Items may consist of (but are not limited to) items such as Offers, Loyalty Program items, closed loop gift cards that can be redeemed at a specific merchant store or group of stores, and/or other items from third party merchants which you can add to your Google Account, and which may be redeemable for discounts or points from the third party merchant or issuer. The Save to Google Pay feature includes scanning, storage, manually and automatically updated gift card balance displays, loyalty points, status updates and more. Save to Google Pay Items contain data, images, and messages that are controlled and updated solely by the third party merchant who issues them. Save to Google Pay Items data may be presented to you on Google websites or mobile applications, participating third party websites or mobile applications, through the Google Pay application, or at a merchant's physical location. If you are logged in to your Google Account on the web or on an Android device, you may select and store a Save to Google Pay Item to appear in Google Pay for redemption with a participating merchant.

(b) Redemption of a Save to Google Pay Item. In order to redeem an item stored as a Save to Google Pay Item with a participating merchant, you may be asked to:

(i) permit the merchant to read the redeemable Save to Google Pay Item off the screen of the mobile device;

(ii) use Google Pay to redeem the Save to Google Pay Item in conjunction with a payment transaction; or

(iii) provide the promotion code or other code associated with the Save to Google Pay Item to the participating merchant upon such merchant's request.

By taking any of the foregoing actions, you authorize the information regarding the specific redeemable item stored as a Save to Google Pay Item to be transferred to the merchant for redemption. The redemption of the Save to Google Pay Item is processed by the merchant at its discretion, in accordance with the merchant's terms and conditions for that item, as applicable. If you have questions regarding redemption of a particular Save to Google Pay Item, please contact the merchant directly.

(c) Your purchases of Products and/or redemptions of Save to Google Pay Items are transactions between you as a Buyer and the merchant as the merchant, and not with GPC or any Google affiliates. GPC is not a party to your purchase of Products or redemption of Save to Google Pay Items.

5. Save to Google Pay Items; Limitations of Liability; Merchant Communications

Save to Google Pay Items and Save to Google Pay are intended for display, storage, and/or redemption of Offers, rewards, Loyalty Programs, closed loop gift cards, and other services such as viewing of loyalty points, manual and automatic gift card balance displays for users who have added a gift card, and status updates on an Android device. The Save to Google Pay API and Save to Google Pay feature are not intended for the storage of payment cards or open loop gift cards, which are prepaid gift cards with network logos on the back of the card that can be used at most merchant locations.

(a) By saving Save to Google Pay Items into your Google Account, you agree you are providing your prior express consent to receive communications from a third party merchant directly to you through Google Pay. Google does not create or control the content sent by the merchant to you. You may remove the Save to Google Pay Items from Google Pay at any time to stop receiving merchant communications through Google Pay. Removal of a particular Save to Google Pay Item will remove all communications sent by that merchant to you through Google Pay, but will not discontinue your Loyalty Program with that merchant or discontinue your communications from that merchant to you outside of Google Pay. To discontinue a Loyalty Program completely, you must contact the specific merchant directly.

(b) GPC does not guarantee the security of a third party merchant's Offers, rewards, Loyalty Program or gift card program, and does not guarantee that the merchant's systems will be error free, or that merchant systems will honor all Offers, rewards, and loyalty points, gift cards, or other stored or any stored items. GPC is not liable for errors or omissions from the merchant in the enrollment or administration of their Loyalty Programs, or in the purchase and redemption of closed loop gift cards, and is not liable for any third party merchant's security breaches that arise due to omissions or commissions within the merchant's systems or processes. GPC is also not liable to you for merchants who do not honor the value of a closed loop gift card, reward, Loyalty, or other redeemable item.

(c) You may add personal or other images to a Save to Google Pay Item using your device camera. Please use reasonable care and common sense in what you scan and store as images. GPC is not liable for user-added images to Save to Google Pay Items, including images which contain personally-identifiable or other sensitive information. GPC is not liable for errors resulting from scanning or storing of an image. Adding images that are unlawful, offensive, harmful, or otherwise objectionable may result in the suspension of your access to Google Pay, in GPC's sole discretion.

(d) Through Google Pay, a merchant may display as part of the Save to Google Pay feature the balances of gift cards, loyalty points, or other balances, to users who store such items into Google Pay. GPC is not liable for any errors or interruptions in the display of gift card or other balances or updates which are offered as a convenience to you, and GPC is not liable for any errors or interruptions in your use of Save to Google Pay.

(e) GPC may at any time choose to suspend indefinitely or terminate Save to Google Pay for any purpose.