TÄHTIS! Kui elate Ameerika Ühendriikides, siis leiate endale kohalduvad Google Pay teenusetingimused siit. Kui elate Indias, siis leiate endale kohalduvad Google Pay teenusetingimused siit.

Google Pay teenusetingimused

(kasutajatele, kes ei ela USA-s)

Viimati muudetud 01. Oktoober 2020

1. Sissejuhatus

Google Pay on teenus, mida Google osutab Google'i teenusetingimuste alusel. Google Pay on Google'i teenusetingimuste tähenduses teenus ning Google Pay kasutamisele kohalduvad lisaks järgmised Google Pay teenusetingimused. Teile kohaldatakse Google Pay kasutamise korral käesolevaid Google Pay teenusetingimusi ja Google'i teenusetingimusi (käesolevates Google Pay teenusetingimustes nimetame neid üheskoos „tingimusteks”) ning Google'i privaatsuseeskirju.

Kui Google Pay teenusetingimuste ja Google'i teenusetingimuste vahel ilmneb vastuolu, tuleb lähtuda Google Pay teenusetingimustest. Kui tingimuste ingliskeelse versiooni ja muukeelse tõlkeversiooni vahel ilmneb vastuolu, tuleb lähtuda ingliskeelsest versioonist.

Google Pay teatud funktsioone pakuti varem kaubamärgi „Android Pay” all. Ehkki poodides, rakendustes ja veebisaitidel võib endiselt ilmuda viiteid Android Payle, kohalduvad neile funktsioonidele käesolevad tingimused.

Kui teil on Google'i omanduses oleva tütarettevõtte (näiteks Google Payment Corp. või Google Payment Ltd.) juures Google Paymentsi konto, siis võidakse sellele kontole salvestatud kaarte pakkuda teatud kontekstis ka Google Pay brändi all, kuid nende kasutamine selles kontekstis toimub ikkagi teie Google Paymentsi kontole kohalduvate Google Paymentsi ostja teenusetingimuste alusel ning Google Paymentsi privaatsusteatise alusel. Oma riigis kohalduvad Google Paymentsi ostja teenusetingimused leiate siit. Lisateavet leiate 2. jaotisest „Google Pay üldkirjeldus”.

Võite Google Payd kasutada vaid juhul, kui nõustute alljärgnevate tingimustega. Lugege need hoolikalt läbi. Mõni toode või funktsioon ei pruugi kõikides riikides saadaval olla. Lisateavet leiate Google Pay abikeskusest.

2. Google Pay üldkirjeldus

Google Pay võimaldab teil teha tehinguid virtuaalse kontonumbriga, mis asendab Google Pays registreeritud panga väljastatud krediit- või deebetkaarti („virtuaalne kontonumber”), Google Pays registreeritud ühistranspordiettevõtte väljastatud pääsmega („ühistranspordipääse”) või digitaalse rahakoti või kontoga, mille olete avanud Google'i-välises ettevõttes ning linkinud Google Payga, võimaldamaks täiendavate maksefunktsioonide kasutamist („lingitud kolmanda osapoole konto”). Virtuaalsed kontonumbreid, ühistranspordipääsmeid ja lingitud kolmanda osapoole kontosid (kõik koos „makseviisid”) võib kasutada (i) osalevates poodides või ühistranspordivõrgustikes, kasutades sobilikku NFC-ga mobiilseadet (muu hulgas sobilikku Android Weari seadet) ja mobiilseadmes olevat Google Pay rakendust või Androidi seadme seadetes olevat Google Pay funktsiooni, või (ii) veebis teatud kaupmeeste rakenduste, veebisaitide ja muude liideste kaudu (v.a ühistranspordipääsmed). Kui seadistate virtuaalse kontonumbri, võib Google Pay salvestada teie Google Paymentsi kontole ka tegeliku kaardinumbri, et kasutada seda ostude sooritamiseks Google Plays ja mujal. Google Pay võib teie sooviavalduse korral edastada teie Google Paymentsi konto teavet kolmandast osapoolest kaupmeestele, et need kaupmehed saaksid teie makseviisilt tasu võtta ning teile tellitud kaupa saata või tellitud teenuseid osutada.

Google Pay võib pakkuda teile võimalust salvestada ja kasutada muid objekte („Google Paysse salvestatavad objektid”), milleks võivad olla vautšerid, kupongid, allahindlused või muu sarnane, mida on võimalik kasutada osalevate kaupmeeste juures (kõik koos „pakkumised”); kliendikaardid, püsikliendiprogrammid ja preemiaprogrammid, mille olete juba Google Pay vahendusel registreerinud või mida Google Pay vahendusel registreerite (kõik koos „püsikliendiprogrammid”); reisi-, meelelahutus- ja muud piletid või pääsmed; ning kinkekaardid, mida saab kasutada konkreetses poes või poeketis (st suletud tsükliga kinkekaardid). Google Pay võib pakkuda teile teenuseid seoses Google Paysse salvestatavate objektide skannimise, säilitamise, kuvamise, oleku ja/või kasutamisega, muu hulgas boonuspunktide ja kinkekaardisaldode kuvamise ning tellimuste jälgimise ja tarneteabe kuvamisega. Võite Google Paysse salvestatavaid objekte ise lisada või siis anda kaupmehele või kolmandale osapoolele nõusoleku nende tõukamiseks teie mobiilseadmesse. Samuti võib see võimaldada teil saada osalevalt kaupmehelt otsesõnumeid ning teatud juhul koguda ja/või kasutada kaupmehe preemiapunkte ja muid hüvesid.

Eraldi Google Paymentsi kontole salvestatud maksekaardid ei samastu Google Pays registreeritud virtuaalsete kontonumbritega. Erinevalt virtuaalsest kontonumbrist ei esitata koos Google Paymentsi kontole salvestatud kaardiga üldiselt tegelikule kaardile sarnanevat kaardikujundust. Sellist kaarti võidakse siiski Google Pay brändi all esitleda teatud kontekstides, näiteks maksetehingu sooritamisel Google'i rakenduses või Google'i veebisaidil (nt Google Play või YouTube), kolmandast osapoolest kaupmehe rakenduses või veebisaidil, Google'i assistenti kasutades või Google Chrome'i brauseri automaattäitmisfunktsiooni kasutades. Selline kasutamine toimub teie Google Paymentsi kontole kohalduvate Google Paymentsi ostja teenusetingimuste alusel. Ühendkuningriigis võivad Google Pay brändi kanda ka teistele kasutajatele raha saatmise tehingud, millele kohalduvad Google Paymentsi ostja teenusetingimused (ÜK).

3. Google Pay kasutamine

4. Google Paysse salvestamine

5. Privaatsus


Google Pay teenusetingimused

(USA kasutajatele)

Viimati muudetud: 21. mai 2018

1. Sissejuhatus

Google Pay on teenus, mida pakub Google Payment Corp. („GPC”, „meie” või „me”) ja millele kohalduvad Google Paymentsi teenusetingimused ja Google Paymentsi privaatsusteatis. Google Pay on Google Paymentsi teenusetingimuste tähenduses teenus ning Google Pay kasutamisele kohalduvad lisaks järgmised Google Pay teenusetingimused. Teile kohaldatakse Google Pay kasutamise korral käesolevaid Google Pay teenusetingimusi ja Google Paymentsi teenusetingimusi (käesolevates Google Pay teenusetingimustes nimetame neid üheskoos „tingimusteks”).

Kui Google Pay teenusetingimuste ja Google Paymentsi teenusetingimuste vahel ilmneb vastuolu, tuleb lähtuda Google Pay teenusetingimustest. Mõistetel, mida ei ole käesolevates Google Pay teenusetingimustes defineeritud, on sama tähendus nagu Google Paymentsi teenusetingimustes.

Google Pay teatud funktsioone pakuti varem kaubamärgi „Android Pay” all. Ehkki poodides, rakendustes ja veebisaitidel võib endiselt ilmuda viiteid Android Payle, kohalduvad neile funktsioonidele käesolevad tingimused.

Teie Google Paymentsi kontole salvestatud kaarte võidakse pakkuda teatud kontekstis ka Google Pay brändi all, kuid nende kasutamine selles kontekstis toimub ikkagi Google Paymentsi teenusetingimuste alusel. Lisateavet leiate 2. jaotisest „Google Pay üldkirjeldus”.

Võite Google Payd kasutada vaid juhul, kui nõustute alljärgnevate tingimustega. Lugege need hoolikalt läbi. Mõni toode või funktsioon ei pruugi kõikides riikides saadaval olla. Lisateavet leiate Google Pay abikeskusest.

2. Google Pay üldkirjeldus

Google Pay võimaldab teil teha tehinguid virtuaalse kontonumbri, Google Pays registreeritud ühistranspordiettevõtte pääsme („ühistranspordipääse”) või lingitud kolmanda osapoole konto (kõik koos „makseviisid”) abil (i) osalevates poodides või ühistranspordivõrgustikes, kasutades sobilikku NFC-ga mobiilseadet (muu hulgas sobilikku Android Weari seadet) ja mobiilseadmes olevat Google Pay rakendust või Androidi seadme seadetes olevat Google Pay funktsiooni, või (ii) veebis teatud kaupmeeste rakenduste, veebisaitide ja muude liideste kaudu (v.a ühistranspordipääsmed). Kui seadistate virtuaalse kontonumbri, võib Google Pay salvestada teie GPC serverites hoitavale Google Paymentsi kontole ka tegeliku kaardinumbri, et kasutada seda ostude sooritamiseks Google Plays ja mujal. Google Pay võib teie sooviavalduse korral edastada teie Google Paymentsi konto teavet kolmandast osapoolest kaupmeestele, et need kaupmehed saaksid teie makseviisilt tasu võtta ning teile tellitud kaupa saata või tellitud teenuseid osutada.

Peale selle võib Google Pay võimaldada teil salvestada ja kasutada pakkumisi, püsikliendiprogramme, preemiaid, kinkekaarte ning reisi-, meelelahutus- või muid pileteid või pääsmeid ning muid Google Paysse salvestatavaid objekte. Google Pay ja selle funktsioonid võivad olla kasutatavad ainult teatud piirkondades, teatud kaartidega või teatud pankade kaartidega või teatud kaupmeeste juures. See piirkondade, kaartide, pankade ja kaupmeeste valik on muutuv.

Google Paymentsi kontole salvestatud maksekaardid ei samastu Google Pays registreeritud virtuaalsete kontonumbritega. Erinevalt virtuaalsest kontonumbrist ei esitata koos Google Paymentsi kontole salvestatud kaardiga üldiselt tegelikule kaardile sarnanevat kaardikujundust. Sellist kaarti võidakse siiski Google Pay brändi all esitleda teatud kontekstides, näiteks maksetehingu sooritamisel Google'i rakenduses või Google'i veebisaidil (nt Google Play või YouTube), kolmandast osapoolest kaupmehe rakenduses või veebisaidil, Google'i assistenti kasutades või Google Chrome'i brauseri automaattäitmisfunktsiooni kasutades. Sellisele kasutamisele kohalduvad Google Paymentsi teenusetingimuste asjakohased punktid.

3. Google Pay kasutamine

4. Google Paysse salvestamine

5. Google Paysse salvestatavad objektid; vastutuse piiramine; kaupmehe sõnumid

Google Paysse salvestatavad objektid ja Google Paysse salvestamise funktsioon on mõeldud pakkumiste, preemiapunktide, püsikliendiprogrammide ja suletud tsükliga kinkekaartide kuvamiseks, salvestamiseks ja/või kasutamiseks ning muudeks teenusteks, näiteks püsikliendipunktide vaatamiseks, kinkekaardi saldo käsitsi või automaatseks kuvamiseks ning olekuvärskenduste saatmiseks Androidi seadmes. Google Paysse salvestamise API ja Google Paysse salvestamise funktsioon ei ole mõeldud maksekaartide ega avatud tsükliga kinkekaartide (ettemaksuga kinkekaardid, millel on võrgustiku logo ja mida saab kasutada enamiku kaupmeeste juures) salvestamiseks.