Chúng tôi sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Pay/Google Payments vào ngày 15 tháng 12 năm 2022 để giúp bạn dễ dàng biết được điều gì sẽ xảy ra khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google Pay/Google Payments. Bạn có thể xem bản tóm tắt những thay đổi quan trọng. Cho đến thời điểm đó, các Điều khoản dưới đây vẫn có hiệu lực.

QUAN TRỌNG: Nếu bạn sinh sống tại Ấn Độ, vui lòng xem điều khoản dịch vụ của Google Pay áp dụng cho bạn tại đây.


Điều khoản dịch vụ của Google Pay/Google Payments

Sửa đổi lần gần đây nhất: ngày 20 tháng 6 năm 2020

1. Giới thiệu

Google Pay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google ('Điều khoản dịch vụ của Google') và là một 'Dịch vụ' theo định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của Google. Điều khoản dịch vụ của Google Pay sau đây bao gồm các điều khoản bổ sung áp dụng đối với việc sử dụng Google Pay. Khi sử dụng Google Pay, bạn phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google Pay này và Điều khoản dịch vụ của Google (chúng tôi gọi chung là ‘Điều khoản’ trong khuôn khổ của những Điều khoản dịch vụ này của Google Pay). Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments mô tả cách thức Google xử lý thông tin thanh toán của bạn.

Nếu có mâu thuẫn giữa Điều khoản dịch vụ của Google Pay và Điều khoản dịch vụ của Google, thì Điều khoản dịch vụ của Google Pay sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh của Điều khoản và bản dịch ở ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Trước đây, một số tính năng của Google Pay dùng tên thương hiệu là 'Android Pay'. Mặc dù có thể bạn vẫn thấy các tính năng dùng tên cũ là Android Pay ở các cửa hàng, trong ứng dụng hoặc trên trang web, nhưng những tính năng đó đều chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này.

Bạn phải đồng ý với các điều khoản sau đây để sử dụng Google Pay. Vui lòng đọc kỹ. Một số sản phẩm và tính năng có thể chỉ được cung cấp tại một số quốc gia. Vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Pay để biết thêm thông tin.

2. Các yêu cầu cơ bản

Khi đồng ý với các Điều khoản, bạn cam đoan rằng bạn:

Ngoài ra, bạn cũng cần phải có một Tài khoản Google; một thiết bị đáp ứng các yêu cầu của Dịch vụ về hệ thống và tính tương thích (các yêu cầu này có thể thay đổi theo thời gian); khả năng kết nối vào mạng Internet; và phần mềm tương thích. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Google Pay và hiệu suất hoạt động của Google Pay. Bạn có trách nhiệm đáp ứng những yêu cầu về hệ thống này.

3. Thông tin mô tả chung về Google Pay

Google Pay cho phép bạn lưu trữ các phương thức sau đây trong Tài khoản Google của bạn, quản lý tất cả tại một nơi và giao dịch với Google cũng như với các bên thứ ba có sử dụng các phương thức này:

4. Phương thức thanh toán

(a) Các loại phương thức thanh toán

Google Pay cho phép bạn lưu và quản lý nhiều phương thức thanh toán trong Tài khoản Google của bạn (gọi chung là 'Phương thức thanh toán'), bao gồm cả:

Phương thức thanh toán cụ thể mà bạn có thể sử dụng hoặc tính tương thích của phương thức đó với Google Pay có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia nơi bạn sinh sống và các yếu tố khác. Các loại Phương thức thanh toán tương thích, cũng như các hình thức sử dụng Phương thức thanh toán và các tính năng của Google Pay trong phần mô tả dưới đây có thể chỉ được hỗ trợ tại một số quốc gia và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

(b) Lưu Phương thức thanh toán

Bạn có thể lưu một Phương thức thanh toán vào Tài khoản Google của bạn thông qua nhiều loại giao diện người dùng, bao gồm cả ứng dụng hoặc trang web của Google Pay, trình duyệt Google Chrome, ứng dụng hoặc trang web của công ty phát hành Phương thức thanh toán hoặc thông qua một sản phẩm hoặc dịch vụ của Google như Cửa hàng Google Play. Để lưu một Phương thức thanh toán, bạn phải điền đầy đủ các thông tin bắt buộc trên biểu mẫu đăng ký mà mình nhận được. Thông tin mà bạn cung cấp phải đầy đủ, chính xác và mới nhất, đồng thời bạn phải thường xuyên cập nhật để thông tin của mình luôn đáp ứng các yêu cầu này. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin như một điều kiện để bạn có thể tiếp tục sử dụng Google Pay, hoặc để giúp chúng tôi xác định xem có cho phép bạn tiếp tục sử dụng Google Pay hay không.

Khi bạn lưu một Phương thức thanh toán, Google có thể lưu trữ thông tin liên quan đến Phương thức thanh toán đó, chẳng hạn như tên và địa chỉ thanh toán của bạn. Google Pay cũng cho phép bạn lưu những thông tin khác vào Tài khoản Google của bạn để giúp tăng tốc độ giao dịch, chẳng hạn như địa chỉ giao hàng.

Bạn cho phép chúng tôi xác nhận rằng Phương thức thanh toán của bạn vẫn còn hiệu lực với nhà cung cấp phương thức đó. Việc xác nhận bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc gửi yêu cầu cho phép thanh toán và/hoặc cộng vào và/hoặc trừ ra một khoản tiền đối với Phương thức thanh toán cho những giao dịch có giá trị thấp, tuân theo các quy tắc của mạng thanh toán hoặc các yêu cầu khác áp dụng cho Phương thức thanh toán của bạn.

Bạn đồng ý sử dụng Google Pay cho mục đích cá nhân, bằng các Phương thức thanh toán của riêng bạn. Nếu bạn sử dụng Google Pay bằng một thẻ tín dụng doanh nghiệp hợp lệ, thì bạn đồng ý rằng công ty của bạn đã cho phép việc sử dụng này và bạn có thể khiến công ty bạn tuân theo các Điều khoản này.

(c) Vai trò của Google

Ngoại trừ trường hợp Google hoặc đơn vị liên kết của Google là công ty phát hành, thì Google và đơn vị liên kết của Google đều không phải là bên tham gia ký kết thỏa thuận sử dụng thẻ, chính sách quyền riêng tư hoặc các điều khoản sử dụng khác của Phương thức thanh toán của bạn. Nội dung trong những Điều khoản này không điều chỉnh bất kỳ điều khoản nào như vậy của các công ty phát hành. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các Điều khoản này và các điều khoản hoặc chính sách quyền riêng tư của công ty phát hành phương thức thanh toán của bạn, thì các Điều khoản này sẽ điều chỉnh mối quan hệ giữa bạn với Google liên quan đến Google Pay, còn các điều khoản của công ty phát hành sẽ điều chỉnh mối quan hệ giữa bạn với công ty phát hành đó. Google không cam đoan hay xác nhận việc các Công cụ thanh toán của bạn đang ở trạng thái tốt, hoặc việc công ty phát hành Công cụ thanh toán của bạn sẽ cho phép hoặc phê duyệt giao dịch với người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ giao thông công cộng khi bạn sử dụng Google Pay trong giao dịch đó.

Ngoại trừ trường hợp Google hoặc đơn vị liên kết của Google là công ty phát hành, thì Google và đơn vị liên kết của Google đều không liên quan đến việc phát hành tín dụng hoặc quyết định việc đủ điều kiện được cấp tín dụng, đồng thời cũng không có quyền kiểm soát đối với: tình trạng sẵn có hoặc tính chính xác của Phương thức thanh toán hoặc nguồn tiền; việc cung cấp (hoặc bổ sung) Phương thức thanh toán vào Google Pay, hoặc việc nạp thêm tiền vào số dư trong Phương thức thanh toán. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến những nội dung trên, vui lòng liên hệ với công ty phát hành Phương thức thanh toán của bạn.

(d) Lưu Số thẻ ảo, Thẻ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Tài khoản bên thứ ba có liên kết hoặc thẻ eMoney của Nhật Bản

Các điều khoản bổ sung sau đây áp dụng khi bạn dùng Google Pay để lưu Số thẻ ảo, Thẻ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Tài khoản bên thứ ba có liên kết hoặc thẻ eMoney của Nhật Bản vào Tài khoản Google của bạn.

Sau khi bạn bắt đầu thêm một Phương thức thanh toán vào Google Pay và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Google và/hoặc công ty phát hành Phương thức thanh toán, Google Pay sẽ kiểm tra xem Phương thức thanh toán có đủ điều kiện để sử dụng với Google Pay hay không. Một số phương thức thanh toán của công ty phát hành có hỗ trợ Google Pay có thể không đủ điều kiện để sử dụng với Google Pay. Nếu công ty phát hành Phương thức thanh toán có hỗ trợ Google Pay và Phương thức thanh toán của bạn đủ điều kiện thì khi thêm phương thức thanh toán, bạn sẽ thấy màn hình yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của công ty phát hành. Sau khi bạn chấp nhận điều khoản và điều kiện của công ty phát hành và thêm thành công Phương thức thanh toán, Google Pay sẽ lưu trữ Số thẻ ảo đại diện cho số thẻ thực tế của thẻ thanh toán, hoặc liên kết Thẻ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Tài khoản bên thứ ba có liên kết hoặc thẻ eMoney của Nhật Bản với Tài khoản Google của bạn để bạn sử dụng theo quy định tại Mục 5 dưới đây.

Số thẻ ảo mà bạn đăng ký bằng Google Pay sẽ khác với mọi Thẻ thanh toán đã liên kết mà bạn lưu vào Tài khoản Google của bạn. Không giống như Số thẻ ảo, Thẻ thanh toán thường trông không giống như thẻ thực mà nó đại diện, và không thể dùng cho các giao dịch tại cửa hàng dùng công nghệ Giao tiếp phạm vi gần ('NFC'). Tuy nhiên, khi bạn đăng ký Số thẻ ảo, Google Pay cũng có thể lưu Thẻ thanh toán đã liên kết vào Tài khoản Google của bạn.

Bạn xác nhận rằng Google Pay có thể nhận thông tin giao dịch từ công ty phát hành Phương thức thanh toán của bạn để hiển thị thông tin chi tiết giao dịch được định dạng một cách tinh vi và lịch sử giao dịch gần đây của bạn trên Google Pay.

Trên một thiết bị cụ thể, một Phương thức thanh toán có thể bị xóa khỏi Google Pay và không dùng được cùng Dịch vụ nữa nếu: (i) bạn xóa Phương thức thanh toán đó khỏi Google Pay; (ii) bạn xóa Phương thức thanh toán đó khỏi Tài khoản Google của bạn; (iii) bạn xóa thiết bị di động của mình bằng Trình quản lý thiết bị Android; (iv) bạn xóa Tài khoản Google của mình; (v) thiết bị di động của bạn không thể kết nối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Google trong 90 ngày liên tiếp; (vi) bạn không sử dụng Google Pay trên thiết bị của mình trong 12 tháng liên tiếp; và/hoặc (vii) công ty phát hành hoặc mạng lưới thanh toán của Phương thức thanh toán yêu cầu Google xóa Phương thức thanh toán đó khỏi Google Pay.

5. Giao dịch bằng Phương thức thanh toán

(a) Trên các sản phẩm của Google

Google Pay có thể cho phép bạn bắt đầu một giao dịch thanh toán với ‘Người bán’, có định nghĩa là (i) một công ty thuộc nhóm Google hoặc (ii) bất kỳ người bán nào khác tham gia vào một hoặc nhiều trang web thương mại của Google (có trong danh sách ở đây) để kinh doanh hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm phục vụ bạn và có yêu cầu Google hoặc các đơn vị liên kết của Google thay mặt mình xử lý các giao dịch thanh toán.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng giao dịch của bạn với Người bán ('Giao dịch qua Google') chỉ liên quan đến bạn và Người bán. Google và các đơn vị liên kết của Google không phải là bên tham gia trong các Giao dịch qua Google và các giao dịch mua có liên quan, cũng không phải là người mua hoặc người bán liên quan đến bất kỳ Giao dịch qua Google nào, trừ khi có nêu rõ (ví dụ: trong trang thông tin hoặc nội dung mô tả của hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan trên một trang web hoặc giao diện do Google vận hành).

Khi bạn thực hiện một Giao dịch qua Google, Google sẽ liệt kê ra cho bạn các Phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng tại thời điểm giao dịch. Sau khi bạn chọn Phương thức thanh toán muốn sử dụng, Google có thể tính phí vào Phương thức thanh toán đó, hoặc chia sẻ Phương thức thanh toán đó và các chi tiết liên quan với một trong các đơn vị liên kết của Google để đơn vị này thay mặt Người bán xử lý giao dịch. Bạn cho phép việc tính phí hoặc trừ tiền vào Phương thức thanh toán của mình khi cần thiết để hoàn tất quá trình xử lý Giao dịch qua Google. Ngoài ra, bạn cũng cho phép việc trả tiền vào Phương thức thanh toán của bạn trong những trường hợp giao dịch đảo ngược, hoàn tiền hoặc có sự điều chỉnh liên quan đến Giao dịch qua Google.

Để biết thông tin chi tiết hoặc các điều khoản liên quan đến một Giao dịch qua Google cụ thể, bao gồm cả chính sách hoàn tiền hoặc giải quyết tranh chấp, vui lòng tham khảo các điều khoản dịch vụ, trung tâm trợ giúp hoặc các tài liệu hỗ trợ khác do Người bán thực hiện giao dịch với bạn cung cấp.

Nếu xảy ra vấn đề trong quá trình tính phí vào Phương thức thanh toán đã chọn, Google được phép tính phí vào bất kỳ Phương thức thanh toán hợp lệ nào khác mà bạn đã lưu vào Google Pay. Truy cập vào trang web của Google Pay, ứng dụng Google Pay hoặc các tùy chọn cài đặt của Google trên thiết bị Android của bạn để quản lý các lựa chọn thanh toán của mình. Ngoài ra, đối với giao dịch mua hàng, bạn cũng đồng ý rằng Người bán được phép gửi lại Giao dịch qua Google tới mạng lưới thanh toán một hoặc nhiều lần để xử lý nếu trước đó mạng lưới thanh toán từ chối hoặc trả lại Giao dịch qua Google. Google có toàn quyền quyết định trong việc trì hoãn quá trình xử lý khoản tiền thanh toán đối với các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch có thể liên quan đến hành vi gian lận, sai trái hoặc vi phạm luật pháp hiện hành, Điều khoản hoặc các chính sách hiện hành khác của Google.

Nếu Người bán cho phép bạn thanh toán các gói đăng ký, thì gói đăng ký của bạn sẽ bắt đầu khi bạn nhấp vào 'chấp nhận và mua' (hoặc cụm từ có ý nghĩa tương đương) trong giao dịch mua gói đăng ký. Đây là giao dịch thanh toán định kỳ. Trừ khi có quy định khác, gói đăng ký của bạn cùng việc cho phép thanh toán có liên quan sẽ tiếp tục vô thời hạn cho đến khi bạn hủy bỏ. Bằng cách nhấp vào 'chấp nhận và mua' (hoặc cụm từ có ý nghĩa tương đương), bạn ủy quyền cho Người Bán tính phí vào Phương thức thanh toán mà bạn chọn mỗi khi đến chu kỳ thanh toán theo quy định của gói đăng ký đó. Người bán có thể thay đổi số tiền trong Giao dịch qua Google trong thời hạn của gói đăng ký. Việc hủy gói đăng ký sẽ không có hiệu lực cho đến khi chu kỳ thanh toán hiện tại kết thúc. Bạn sẽ không được hoàn tiền cho chu kỳ thanh toán hiện tại và sẽ tiếp tục có quyền sử dụng gói đăng ký có liên quan trong khoảng thời gian còn lại của chu kỳ thanh toán hiện tại.

(b) Với các bên thứ ba

Khi bạn bắt đầu thanh toán hoặc thực hiện giao dịch sử dụng phương tiện giao thông công cộng bằng Google Pay với bất kỳ bên nào khác ngoài Người bán (bên đó sẽ được gọi là 'Bên thứ ba' và giao dịch đó sẽ được gọi là 'Giao dịch bên thứ ba'), Google có thể chuyển thông tin chi tiết về Phương thức thanh toán của bạn và các thông tin liên quan cho Bên thứ ba đó để họ có thể tính phí vào Phương thức thanh toán của bạn. Tùy thuộc vào tính chất của Bên thứ ba mà Giao dịch bên thứ ba có thể nhằm mục đích mua hàng hóa hoặc dịch vụ, để sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc để phục vụ cho các mục đích khác, chẳng hạn như quyên góp từ thiện hoặc quà tặng. Giao dịch bên thứ ba sẽ bắt đầu khi bạn: dùng chức năng chạm để thanh toán tại các cửa hàng hoặc trên các dịch vụ giao thông công cộng có áp dụng công nghệ NFC, mã vạch hoặc công nghệ không tiếp xúc khác; chọn 'Google Pay' hoặc 'Mua qua Google Pay' làm tùy chọn thanh toán trong giao dịch trực tuyến trên trang web hoặc ứng dụng của Bên thứ ba; hoặc giao dịch với Bên thứ ba thông qua một giao diện trực tuyến khác, chẳng hạn như thông qua Trợ lý Google. Khi bạn thực hiện một giao dịch trực tuyến, Google Pay cũng có thể chia sẻ các thông tin khác, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng hoặc email lưu trong Tài khoản Google của bạn khi thích hợp để hoàn tất giao dịch.

Trong Giao dịch bên thứ ba, sau khi chuyển Phương thức thanh toán và các chi tiết khác cho Bên thứ ba, Google sẽ không còn liên quan đến giao dịch nữa, và bạn xác nhận và đồng ý rằng giao dịch đó chỉ diễn ra giữa bạn với Bên thứ ba đó chứ không phải với Google hoặc với bất kỳ đơn vị liên kết nào của Google. Bạn cần liên hệ trực tiếp với Bên thứ ba hoặc công ty phát hành Phương thức thanh toán (ví dụ: công ty phát hành Thẻ thanh toán) khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với Giao dịch bên thứ ba, bao gồm cả việc hoàn tiền và khiếu nại.

Khi bạn truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của Bên thứ ba có hỗ trợ Google Pay, Google có thể tiết lộ cho Bên thứ ba biết việc bạn có cài đặt Google Pay trên thiết bị của bạn hay chưa để Bên thứ ba đó xác định xem có cho phép bạn thanh toán bằng Google Pay hay không. Bạn có thể chọn không cho phép Google tiết lộ thông tin này trong chế độ cài đặt quyền riêng tư trong Google Pay. Việc không cho phép tiết lộ thông tin có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Google Pay khi bạn mua hàng của một số người bán.

(c) Kết hợp cùng tính năng Tự động điền của Chrome hoặc Android

Nếu bạn bật tính năng 'Tự động điền' trên trình duyệt Google Chrome hoặc trên thiết bị Android của mình, thì Google Pay có thể cung cấp cho bạn tùy chọn tự động điền Phương thức thanh toán đã lưu và các thông tin về địa chỉ vào biểu mẫu thanh toán trên trang web của Bên thứ ba trên trình duyệt Chrome hoặc vào biểu mẫu thanh toán trong ứng dụng của Bên thứ ba trên thiết bị Android. (Để biết thêm thông tin về cách tính năng Tự động điền kết hợp hoạt động với Google Pay, hãy liên hệ với Trung tâm trợ giúp của Chrome). Khi bạn sử dụng tính năng này, Google sẽ không tương tác với trang web hoặc ứng dụng của Bên thứ ba mà chỉ thực hiện việc bạn yêu cầu là tự động điền một số thông tin đã chọn vào biểu mẫu của Bên thứ ba. Google không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào mà bạn hoàn tất bằng cách sử dụng tính năng Tự động điền của Chrome hoặc Android. Do đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng giao dịch đó chỉ diễn ra giữa bạn với Bên thứ ba chứ không phải với Google hoặc các đơn vị liên kết của Google. Bạn cần phải trực tiếp liên hệ với Bên thứ ba hoặc công ty phát hành Phương thức thanh toán nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với giao dịch có sử dụng tính năng Tự động điền của Chrome hoặc Android.

6. Thẻ hoặc vé trong Google Pay

Google Pay cũng có thể cho phép bạn lưu trữ và sử dụng các loại Thẻ hoặc vé. Thẻ hoặc vé không phải là Phương thức thanh toán và có thể bao gồm các loại phiếu thưởng, phiếu giảm giá hoặc các nội dung tương tự mà bạn có thể sử dụng với những người bán có hỗ trợ Google Pay; thẻ thành viên, thẻ tín dụng liên kết hoặc thẻ của chương trình tặng thưởng mà bạn đã đăng ký hoặc có thể đăng ký qua Google Pay; vé hoặc thẻ dùng để đi lại, giải trí và phục vụ các mục đích sử dụng khác; và thẻ quà tặng có thể sử dụng tại một cửa hàng hoặc nhóm cửa hàng cụ thể (ví dụ: thẻ quà tặng chỉ có thể sử dụng tại một cửa hàng nhất định). Công ty phát hành Thẻ hoặc vé có hỗ trợ Google Pay ('Công ty phát hành') có thể cập nhật thông tin của Thẻ hoặc vé đó, hoặc trao đổi với bạn thông qua Thẻ hoặc vé đó.

Bằng việc quy đổi Thẻ hoặc vé tại Công ty phát hành, thông qua công nghệ NFC, mã vạch hoặc bất kỳ phương thức nào khác, bạn cho phép chuyển thông tin của Thẻ hoặc vé đó cho Công ty phát hành để thực hiện quy đổi. Việc bạn sử dụng Thẻ hoặc vé với Công ty phát hành là giao dịch diễn ra giữa bạn với Công ty phát hành đó chứ không phải là giao dịch với Google hoặc với bất kỳ đơn vị liên kết nào của Google. Google không phải là một bên tham gia vào quá trình bạn sử dụng Thẻ hoặc vé với Công ty phát hành. Google không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ nội dung nào trên Thẻ hoặc vé hoặc về khả năng sử dụng của Thẻ hoặc vé ở bất kỳ Công ty phát hành nào.