LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu bạn cư trú ở Ấn Độ, hãy xem điều khoản dịch vụ của Google Pay áp dụng cho bạn tại đây. Nếu bạn cư trú ở Hoa Kỳ, hãy xem điều khoản dịch vụ của Google Pay áp dụng cho bạn tại đây.

Điều khoản dịch vụ của Google Pay/Google Payments

Lần sửa đổi gần nhất: tháng 12 ngày 15,  năm 2022

1. Giới thiệu

Google Pay tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google (“Điều khoản dịch vụ của Google”), đồng thời là một “Dịch vụ” theo định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của Google. Điều khoản dịch vụ sau đây của Google Pay là điều khoản bổ sung áp dụng cho việc sử dụng Google Pay. Việc sử dụng Google Pay phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google Pay cũng như Điều khoản dịch vụ của Google (gọi chung là “Điều khoản” trong phạm vi những Điều khoản dịch vụ này của Google Pay). Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments mô tả cách thức Google xử lý thông tin thanh toán của bạn.

Nếu có mâu thuẫn giữa Điều khoản dịch vụ của Google Pay và Điều khoản dịch vụ của Google, thì Điều khoản dịch vụ của Google Pay sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh của Điều khoản và phiên bản được dịch sang ngôn ngữ khác, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Có một số tính năng cụ thể của Google Pay từng mang thương hiệu “Android Pay”. Mặc dù có thể bạn vẫn bắt gặp nội dung cũ nhắc đến Android Pay tại cửa hàng, trong ứng dụng hoặc trên trang web, nhưng những tính năng đó vẫn tuân theo Điều khoản này.

Để sử dụng Google Pay, bạn phải đồng ý với các điều khoản sau đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Có một số sản phẩm và tính năng chỉ dùng được ở một số quốc gia. Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của Google Pay để biết thêm thông tin.

2. Các yêu cầu cơ bản

Bằng việc đồng ý với Điều khoản, bạn thể hiện rằng bạn:

Bạn cũng sẽ cần Tài khoản Google, thiết bị đáp ứng các yêu cầu của Dịch vụ về hệ thống và khả năng tương thích (có thể thay đổi theo thời gian), kết nối Internet hoạt động được và phần mềm tương thích. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng của bạn trong việc sử dụng Google Pay cũng như hiệu suất của Google Pay. Những yêu cầu như vậy về hệ thống thuộc trách nhiệm của bạn.

3. Mô tả chung về Google Pay

Sau đây là một số thông tin mà Google Pay hỗ trợ bạn lưu vào Tài khoản Google của bạn, quản lý chúng ở một nơi cũng như dùng chúng để giao dịch với Google và bên thứ ba:

4. Phương thức thanh toán

(a) Các loại phương thức thanh toán

Với Google Pay, bạn có thể lưu và quản lý đa dạng phương thức thanh toán trong Tài khoản Google của mình (gọi chung là “Phương thức thanh toán”), trong đó có:

       

Khả năng dùng được hoặc khả năng tương thích của một Phương thức thanh toán cụ thể với Google Pay có thể tuỳ thuộc vào quốc gia nơi bạn cư trú cũng như một số yếu tố khác. Các loại Phương thức thanh toán tương thích cũng như các cách sử dụng Phương thức thanh toán và các tính năng của Google Pay nêu dưới đây có thể không dùng được ở một số nơi và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

(b) Lưu Phương thức thanh toán

Bạn có thể lưu Phương thức thanh toán vào Tài khoản Google của mình thông qua nhiều giao diện người dùng, trong đó có ứng dụng hoặc trang web của Google Pay, trình duyệt Google Chrome, ứng dụng hoặc trang web của nhà phát hành Phương thức thanh toán hoặc thông qua một sản phẩm hoặc dịch vụ của Google (chẳng hạn như Cửa hàng Google Play). Để lưu Phương thức thanh toán, bạn phải hoàn tất toàn bộ thông tin cần thiết trên mọi biểu mẫu đăng ký được cung cấp cho bạn. Thông tin bạn cung cấp phải mới nhất, đầy đủ và chính xác, đồng thời bạn phải duy trì thông tin sao cho luôn mới nhất, đầy đủ và chính xác. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để bạn có thể tiếp tục dùng Google Pay hoặc để giúp chúng tôi xác định xem có cho phép bạn tiếp tục dùng Google Pay hay không.

Khi bạn lưu Phương thức thanh toán, Google có thể lưu trữ thông tin liên quan đến Phương thức thanh toán đó (chẳng hạn như tên và địa chỉ thanh toán của bạn). Google Pay cũng hỗ trợ bạn lưu một số thông tin khác (chẳng hạn như địa chỉ giao hàng) vào Tài khoản Google của bạn để có thể giúp thực hiện giao dịch nhanh hơn.

Bạn uỷ quyền cho chúng tôi xác nhận với nhà cung cấp Phương thức thanh toán của bạn về việc Phương thức thanh toán đó ở trạng thái tốt, bao gồm nhưng không chỉ bằng cách gửi yêu cầu cho khoản uỷ quyền thanh toán và/hoặc khoản tín dụng giá trị thấp và/hoặc khoản ghi nợ vào Phương thức thanh toán đó, phù hợp với quy tắc của mạng thanh toán hoặc các yêu cầu hiện hành khác đối với Phương thức thanh toán đó.

Bạn đồng ý rằng Google Pay được dùng cho mục đích sử dụng cá nhân, với các Phương thức thanh toán của chính bạn. Nếu dùng Google Pay bằng thẻ doanh nghiệp đủ điều kiện, thì bạn đồng ý rằng bạn làm như vậy khi đã được người sử dụng lao động uỷ quyền và bạn có khả năng ràng buộc người sử dụng lao động của mình với Điều khoản.

(c) Vai trò của Google

Trừ trường hợp Google hoặc đơn vị liên kết của Google là nhà phát hành, cả Google và đơn vị liên kết của Google đều không phải là một bên trong các thoả thuận liên quan đến chủ thẻ, chính sách quyền riêng tư hoặc các điều khoản sử dụng khác của Phương thức thanh toán. Không có nội dung nào trong Điều khoản sửa đổi bất kỳ điều khoản nào như vậy của nhà phát hành. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều khoản này với điều khoản hoặc chính sách quyền riêng tư của nhà phát hành, thì Điều khoản này sẽ điều chỉnh mối quan hệ giữa bạn và Google liên quan đến Google Pay còn điều khoản của nhà phát hành sẽ điều chỉnh mối quan hệ giữa bạn và nhà phát hành. Google không đại diện hay xác minh rằng bất kỳ Phương thức thanh toán nào của bạn đang ở trạng thái tốt hoặc rằng nhà phát hành Phương thức thanh toán của bạn sẽ uỷ quyền hay phê duyệt bất kỳ giao dịch nào với người bán khi bạn dùng Google Pay cho giao dịch đó.

Trừ trường hợp Google hoặc đơn vị liên kết của Google là nhà phát hành, cả Google và đơn vị liên kết của Google đều không liên quan đến việc cấp tín dụng hoặc xác định khả năng đáp ứng điều kiện để được cấp tín dụng, đồng thời không kiểm soát: khả năng sử dụng hoặc tính chính xác của Phương thức thanh toán hoặc nguồn tiền, hoạt động cung cấp (hoặc bổ sung) Phương thức thanh toán vào Google Pay cũng như việc nạp tiền vào số dư của Phương thức thanh toán. Nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung nêu trên, vui lòng liên hệ với nhà phát hành Phương thức thanh toán của bạn.

(d) Lưu Số thẻ ảo hoặc Tài khoản bên thứ ba được liên kết

Các điều khoản bổ sung sau đây áp dụng khi bạn dùng Google Pay để lưu Số thẻ ảo hoặc Tài khoản bên thứ ba được liên kết.

Sau khi bạn bắt đầu thêm Phương thức thanh toán vào Google Pay và cung cấp thông tin mà Google và/hoặc nhà phát hành Phương thức thanh toán yêu cầu, Google Pay sẽ kiểm tra xem Phương thức thanh toán đó có đủ điều kiện để sử dụng với Google Pay hay không. Không phải Phương thức thanh toán nào của nhà phát hành tham gia cũng đủ điều kiện. Nếu nhà phát hành Phương thức thanh toán của bạn có hỗ trợ Google Pay và Phương thức thanh toán đó đủ điều kiện, thì khi thêm phương thức đó, có thể bạn sẽ thấy màn hình đề nghị bạn chấp nhận điều khoản và điều kiện của nhà phát hành. Sau khi bạn làm vậy và thêm thành công Phương thức thanh toán, Google Pay sẽ lưu trữ Số thẻ ảo đại diện cho số thẻ thực của thẻ thanh toán của bạn hoặc liên kết Tài khoản bên thứ ba được liên kết với Tài khoản Google của bạn, để phục vụ việc sử dụng theo mô tả trong Mục 5 dưới đây.

Số thẻ ảo mà bạn đăng ký bằng Google Pay khác biệt với mọi Thẻ thanh toán được liên kết mà bạn lưu vào Tài khoản Google của mình. Khác với Số thẻ ảo, nhìn chung, Thẻ thanh toán sẽ không được thể hiện cho bạn bằng hình ảnh minh hoạ giống với thẻ thực được liên kết, đồng thời không dùng được cho các giao dịch sử dụng công nghệ Giao tiếp phạm vi gần (“NFC”) tại cửa hàng. Tuy nhiên, khi bạn đăng ký Số thẻ ảo, Google Pay cũng có thể lưu Thẻ thanh toán được liên kết vào Tài khoản Google của bạn.

Bạn xác nhận rằng Google Pay có thể nhận thông tin giao dịch từ nhà phát hành Phương thức thanh toán để thể hiện thông tin chi tiết về giao dịch theo nhiều định dạng và nhật ký giao dịch gần đây của bạn trong Google Pay.

Phương thức thanh toán có thể bị xoá khỏi Google Pay trên một thiết bị cụ thể và không dùng được trên Dịch vụ này nếu: (i) bạn xoá Phương thức thanh toán đó khỏi Google Pay; (ii) bạn xoá Phương thức thanh toán đó khỏi Tài khoản Google của bạn; (iii) bạn dùng Trình quản lý thiết bị Android để xoá sạch dữ liệu trên thiết bị di động của bạn; (iv) bạn xoá Tài khoản Google của bạn; (v) thiết bị di động của bạn không kết nối được với sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ của Google trong 90 ngày liên tiếp; (vi) bạn không dùng Google Pay trên thiết bị trong 12 tháng liên tiếp; và/hoặc (vii) nhà phát hành Phương thức thanh toán hoặc mạng thanh toán yêu cầu Google xoá Phương thức thanh toán đó khỏi Google Pay.

5. Dùng Phương thức thanh toán để giao dịch

(a) Trên Sản phẩm của Google

Google Pay có thể giúp bạn bắt đầu giao dịch thanh toán với một “Người bán” – “Người bán” ở đây có nghĩa là (i) một công ty thuộc tập đoàn Google hoặc (ii) người bán bất kỳ nào khác tham gia ít nhất một trang web thương mại của Google (theo liệt kê tại đây) để bán sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ cho bạn và yêu cầu Google hoặc đơn vị liên kết của Google xử lý giao dịch thanh toán thay mặt cho người bán đó.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng giao dịch của bạn với Người bán (“Giao dịch qua Google”) hoàn toàn là giữa bạn và Người bán. Google và đơn vị liên kết của Google không phải là một bên trong Giao dịch qua Google và các giao dịch mua liên quan, đồng thời cũng không phải là người mua hay người bán có liên quan đến Giao dịch qua Google bất kỳ, trừ trường hợp được chỉ định rõ như vậy (ví dụ: trên trang thông tin hoặc nội dung mô tả sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ liên quan trên một trang web hoặc giao diện do Google vận hành).

Khi bạn bắt đầu một Giao dịch qua Google, Google có thể cho bạn thấy các Phương thức thanh toán dùng được tại thời điểm giao dịch. Sau khi bạn chọn Phương thức thanh toán mà bạn muốn dùng, Google có thể tính phí qua Phương thức thanh toán đó hoặc chia sẻ thông tin về Phương thức thanh toán đó cũng như thông tin chi tiết liên quan với một trong các đơn vị liên kết của Google để họ xử lý giao dịch thay mặt cho Người bán. Bạn uỷ quyền việc tính phí hoặc ghi nợ qua Phương thức thanh toán của mình (nếu cần) để hoàn tất quy trình xử lý Giao dịch qua Google. Bạn cũng uỷ quyền việc ghi có khoản bất kỳ vào Phương thức thanh toán của mình liên quan đến vấn đề đảo ngược giao dịch, hoàn tiền hoặc điều chỉnh Giao dịch qua Google.

Để biết thông tin chi tiết hoặc các điều khoản liên quan đến một Giao dịch qua Google cụ thể (bao gồm cả chính sách về việc hoàn tiền hoặc giải quyết tranh chấp), vui lòng tham khảo điều khoản dịch vụ, trung tâm trợ giúp hoặc tài liệu hỗ trợ khác của Người bán mà bạn có phát sinh giao dịch.

Nếu gặp vấn đề khi tính phí qua Phương thức thanh toán mà bạn chọn thì Google có thể tính phí qua Phương thức thanh toán hợp lệ bất kỳ nào khác mà bạn đã lưu vào Google Pay. Hãy truy cập trang web của Google Pay, ứng dụng Google Pay hoặc phần Cài đặt Google trên thiết bị Android để quản lý các lựa chọn thanh toán. Bạn cũng đồng ý rằng Người bán có thể gửi lại Giao dịch qua Google của một giao dịch mua cho mạng thanh toán để xử lý một hoặc nhiều lần trong trường hợp Giao dịch qua Google trước đó bị mạng thanh toán từ chối hoặc trả về. Google có thể toàn quyền tuỳ ý trì hoãn quá trình xử lý thanh toán đối với giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch có thể dính líu đến hành vi lừa đảo, hành vi sai trái hoặc hành vi vi phạm luật hiện hành, Điều khoản hoặc chính sách hiện hành khác của Google.

Nếu Người bán cho phép bạn thanh toán gói thuê bao, thì gói thuê bao của bạn sẽ bắt đầu khi bạn nhấp vào “chấp nhận và mua” (hoặc cách nói tương đương) khi mua gói thuê bao. Đây là loại giao dịch thanh toán định kỳ. Trừ trường hợp có quy định khác, gói thuê bao và việc uỷ quyền thanh toán liên quan sẽ tiếp tục vô thời hạn cho đến khi bạn huỷ. Bằng việc nhấp vào “chấp nhận và mua” (hoặc cách nói tương đương), bạn uỷ quyền cho Người bán tính phí qua Phương thức thanh toán mà bạn chọn vào mỗi kỳ thanh toán được chỉ định cho gói thuê bao đó. Người bán có thể thay đổi số tiền áp dụng cho Giao dịch qua Google trong thời hạn của gói thuê bao. Việc huỷ gói thuê bao sẽ chưa có hiệu lực cho đến khi kỳ thanh toán hiện tại kết thúc. Bạn sẽ không được hoàn tiền cho kỳ thanh toán hiện tại và bạn có thể tiếp tục truy cập được gói thuê bao liên quan trong thời gian còn lại của kỳ thanh toán hiện tại.

(b) Với bên thứ ba

Khi bạn bắt đầu một giao dịch thanh toán bằng Google Pay với một bên bất kỳ không phải Người bán (bên đó là “Bên thứ ba” và giao dịch đó là “Giao dịch với bên thứ ba”), Google có thể chuyển thông tin chi tiết về Phương thức thanh toán của bạn cũng như thông tin liên quan cho Bên thứ ba đó để Bên thứ ba đó có thể tính phí qua Phương thức thanh toán của bạn. Tuỳ thuộc vào bản chất của Bên thứ ba, Giao dịch với bên thứ ba có thể là để mua hàng hoá hoặc dịch vụ, hoặc cho mục đích khác (chẳng hạn như khoản quyên góp từ thiện hoặc quà tặng). Giao dịch với bên thứ ba có thể được bắt đầu khi bạn: sử dụng tính năng chạm là thanh toán tại cửa hàng qua NFC, mã vạch hoặc công nghệ không tiếp xúc khác; chọn “Google Pay” hoặc “Mua qua Google Pay” làm lựa chọn thanh toán trong giao dịch trực tuyến trên trang web hoặc ứng dụng của Bên thứ ba; hoặc giao dịch với Bên thứ ba thông qua một số giao diện trực tuyến khác (chẳng hạn như qua Trợ lý Google). Khi bạn bắt đầu một giao dịch trực tuyến, Google Pay cũng có thể chia sẻ thông tin khác (chẳng hạn như thông tin thanh toán, giao hàng hoặc địa chỉ email lưu trong Tài khoản Google của bạn) nếu liên quan đến việc hoàn tất giao dịch đó.

Trong Giao dịch với bên thứ ba, sau khi chuyển thông tin về Phương thức thanh toán và thông tin chi tiết khác cho Bên thứ ba, Google sẽ không tham gia thêm vào giao dịch và bạn xác nhận cũng như đồng ý rằng giao dịch đó hoàn toàn là giữa bạn và Bên thứ ba đó, chứ không phải với Google hay bất cứ đơn vị liên kết nào của Google. Bạn nên liên hệ trực tiếp với Bên thứ ba đó hoặc nhà cung cấp Phương thức thanh toán của bạn (ví dụ: nhà phát hành Thẻ thanh toán) về vấn đề bất kỳ liên quan đến Giao dịch với bên thứ ba, bao gồm cả việc hoàn tiền và tranh chấp.

Khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của một Bên thứ ba tham gia, Google có thể tiết lộ cho Bên thứ ba đó về việc bạn đã thiết lập Google Pay trên thiết bị hay chưa. Nhờ vậy, Bên thứ ba đó biết được liệu có nên có cung cấp cho bạn lựa chọn thanh toán qua Google Pay hay không. Bạn có thể chọn không cho phép Google tiết lộ điều này trong phần cài đặt quyền riêng tư của Google Pay. Việc chọn không cho phép tiết lộ này có thể ảnh hưởng đến khả năng của bạn trong việc sử dụng Google Pay với một số người bán cụ thể.

(c) Trong phạm vi của tính năng tự động điền của Android hoặc Chrome

Nếu bạn đã bật tính năng “Tự động điền” trên trình duyệt Google Chrome hoặc trên thiết bị Android, thì Google Pay cũng có thể cung cấp cho bạn lựa chọn tự động điền thông tin về Phương thức thanh toán và địa chỉ đã lưu vào biểu mẫu thanh toán ở trang web của Bên thứ ba trên trình duyệt Chrome hoặc vào biểu mẫu thanh toán ở ứng dụng của Bên thứ ba trên thiết bị Android. (Để biết thêm thông tin về cách phối hợp giữa tính năng Tự động điền và Google Pay, hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp của Chrome). Khi bạn dùng tính năng này, Google không tương tác với trang web hoặc ứng dụng của Bên thứ ba mà chỉ thực hiện yêu cầu của bạn về việc tự động điền một số thông tin được chọn vào biểu mẫu của Bên thứ ba. Google không liên quan đến mọi giao dịch mà bạn hoàn thành bằng tính năng Tự động điền của Chrome hoặc Android. Đồng thời, bạn xác nhận và đồng ý rằng giao dịch đó hoàn toàn là giữa bạn và Bên thứ ba đó chứ không phải với Google hoặc đơn vị liên kết của Google. Bạn nên liên hệ trực tiếp với Bên thứ ba đó hoặc nhà phát hành Phương thức thanh toán của bạn về vấn đề bất kỳ vấn đề nào liên quan đến giao dịch mà trong đó bạn có sử dụng tính năng tự động điền của Chrome hoặc Android.