Google Payments - Hizmet Şartları - Alıcı (TR)

1 Mayıs 2019

İşbu Hizmet Şartları, tamamen Google LLC ("Google") şirketine ait bir yan kuruluş olan Google Payment Corp. ile sizin aranızdaki bir yasal sözleşmeyi teşkil eder. Ürün, mal veya hizmet alıcısı olarak Google Payments'a erişiminiz ve Google Payments'ı kullanımınız bu sözleşmeye tabidir. Bu sözleşmeyi kabul edip etmeyeceğinize karar vermeden ve kayıt işlemine devam etmeden önce lütfen bu Hizmet Şartları'nın tamamını inceleyin.

​Google Payments ​hesabınıza kaydedilen Ödeme Araçları size Google Pay markası altında sunulabilir ancak aşağıda açıklanan hizmetler ve tekliflerle birlikte kullanıldığında bu Hizmet Şartları tarafından yönetilmeye devam edebilir.​

KAYIT SAYFASINDAKİ "KABUL ET VE DEVAM ET" DÜĞMESİNİ TIKLAYARAK BU HİZMET ŞARTLARI'NA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

1. Belirli Tanımlanmış Terimler

Aşağıda tanımlanan terimler bu Hizmet Şartları'nda yer alır.

2. Kayıt Koşulları

Hizmeti kullanmak için Hizmet kaydı internet sayfalarında gerekli tüm bilgi bölümlerini doldurmalısınız. Ödeme İşlemlerini yapmak ve ücretler ile Hizmeti kullanımınızdan kaynaklanan diğer borçları ödemek için Ödeme Aracı olarak geçerli bir kredi kartı veya banka kartı ya da Operatör Faturalandırma Hesabı kaydetmelisiniz. Güncel, eksiksiz ve doğru bilgiler sunmalı ve bunların güncel ve doğru kalmasını sağlamalısınız. Hizmeti kullanmaya devam etmenin bir koşulu olarak ek bilgi sunmanızı veya Hizmeti kullanmaya devam etmenize izin verilip verilmeyeceğinin belirlenmesine yardımcı olmanızı isteyebiliriz.

İlgili kart birliği veya Operatör kuralları (hangisi geçerliyse) gereğince, bir ödeme yetkisi ve/veya Ödeme Aracına ödeme yetkisi, düşük tutarda bir dolar kredisi ve/veya borcu gönderme talebi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aracı veren finansal kuruluşla ve/veya Operatörle (hangisi geçerliyse) birlikte Ödeme Aracınızın iyi durumda olduğunu onaylamak için bizi yetkilendirirsiniz. Bize, Hizmete kaydınızı veya Hizmeti kullanmaya devam etmenizi değerlendirmek için uygun gördüğümüz durumlarda zaman zaman bir kredi raporu alma ve/veya krediyle ilgili ya da başka konularda bilgi edinmeye yönelik sorgularda bulunma yetkisi de verirsiniz.

Tamamen kendi mutlak takdirimizle, burada feragat edilmeyen ve ilgili herhangi bir yasanın gerektirdiği herhangi bir bildirim dışında bildirimde bulunmaksızın veya bulunarak ya da gerekçeli veya gerekçesiz olarak mevcut kayıtları onaylamayı reddedebilir veya sonlandırabiliriz.

Alıcılara ilişkin bu Hizmet Şartları'nı kabul etmekle aşağıdakileri beyan etmiş olursunuz:

Bir ticari işletmeyseniz aşağıdakileri de beyan edersiniz:

3. İşlem Yapma Hizmeti

3.1 Ödeme İşlemi Yapılması

Hizmet, bir Alıcı ile Satıcı arasındaki satın alma işlemine ilişkin bir ödeme gerçekleştirmek için Ödeme İşlemleri yapılmasını kolaylaştırır. Hizmet, Ödeme Araçları ve gönderim bilgileri gibi Alıcılardan gelen bilgileri saklar ve uygun kredi kartı veya banka kartı ağı ya da katılımcı bir Operatör (hangisi geçerliyse) aracılığıyla Satıcılar adına Ödeme İşlemleri yapar. GPC, tamamen kendi mutlak takdir yetkisine bağlı olarak belirlendiği şekilde, sahtekarlık, suistimal içerebilecek veya ilgili yasaları, Alıcılara ilişkin Hizmet Şartları'nı ya da diğer ilgili GPC veya Hizmet politikalarını ihlal edebilecek işlemlerin ya da şüpheli işlemlerin ödeme işlemini geciktirebilir. Alıcı, bir Ödeme İşlemi yapılması için gerekli olduğu şekilde Alıcının Ödeme Aracına yansıtma ya da borçlandırma yapılması yetkisini verir. Alıcı ayrıca iptaller, geri ödemeler veya düzenlemelerle ile ilgili olarak Alıcının Ödeme Aracına kredi ekleme yetkisi de verir.

Ürün satın alımlarınızın, GPC, Google veya GPC'nin satış ortakları ile değil, Satıcı ile sizin aranızdaki işlemler olduğunu kabul eder ve onaylarsınız. GPC, Ürün satın alımınızda taraf değildir ve bir Google İnternet Sitesi'nde yer alan Ürün listesindeki gibi açıkça belirtilmedikçe GPC, Google veya diğer GPC satış ortakları, herhangi bir Ödeme İşlemi ile bağlantılı bir alıcı ya da satıcı değildir.

Ayrıca Satıcı ve Satıcı adına hareket eden GPC, önceki bir Ödeme İşleminin ödeme ağı tarafından reddedilmesi veya iade edilmesi durumunda, bir veya daha fazla kez işlenmek üzere ödeme ağına satın alınan bir ürün için tekrar Ödeme İşlemi gönderebilir.

3.2 Operatör Faturalandırması

Google Payments'ı kabul eden belirli Satıcılar, satın alma işleminizi Operatör Faturalandırması Hesabınıza faturalandırmanıza izin verebilir. Google Payments aracılığıyla Operatör Faturalandırmasını kullandığınızda şu ek şartlar geçerlidir:

3.3 Abonelikler/Yinelenen Satın Alma İşlemleri

İşleme Hizmeti'nin size abonelikler için ödeme yapma olanağı sunması durumunda belirli bir abonelik satın alma işlemine yönelik aboneliğiniz "Kabul et ve satın al" (veya eşdeğeri bir ifade) öğesini tıkladığınızda başlatılır. Bu, yinelenen bir faturalandırma işlemidir ve tarafınızdan belirli aralıklarla ve otomatik olarak ücret alınır. Aksi belirtilmediği sürece aboneliğiniz ve alakalı faturalandırma yetkilendirmesi tarafınızdan iptal edilmedikçe hep devam edecektir.

"Kabul et ve satın al" (veya eşdeğeri bir ifade) öğesini tıkladığınızda geçerli Satıcıya, Satın Alma Tutarı karşılığında abonelik için seçtiğiniz Ödeme Aracını belirlenmiş her fatura döneminde faturalandırma yetkisi verirsiniz. Ayrıca, Satıcının herhangi bir nedenle belirlenmiş Ödeme Aracınızdan ödeme alamaması durumunda, geçerli Satıcıya Satın Alma Tutarını alternatif Ödeme Aracından alma yetkisini verirsiniz (Google Payments Hesabınızda alternatif bir Ödeme Aracı seçtiyseniz). Şartlar ve Koşullarda aksi belirtilmediği takdirde, aboneliğinizi iptal edene kadar Satın Alma Tutarı, her fatura döneminde belirlenmiş Ödeme Aracınızdan veya alternatif Ödeme Aracınızdan (varsa) alınmaya devam eder.

Satın Alma Tutarı, abonelik süresi boyunca Satıcı tarafından değiştirilebilir. Ödeme Aracınız, aboneliğin satın alındığı tarihe bağlı olarak her dönem faturalandırılır. Aboneliği burada açıklanan süreci takip ederek dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ancak iptal işlemi, geçerli fatura döneminin sonuna kadar geçerli olmaz.

Tamamen kendi takdir yetkimize bağlı olarak geri ödeme yapma veya kredi gönderme hakkımızı saklı tutarız. Geri ödeme yaptığımızda veya kredi gönderdiğimizde, gelecekte aynı veya benzer bir geri ödeme yapma yükümlülüğü altına girmeyiz.

4. İzin Verilen Ödeme İşlemleri

Bu Hizmeti yalnızca bir Satıcıdan meşru, gerçek bir Ürün satışı yoluyla satın alınan bir Ürünün Ödeme İşlemini yapmak için kullanabilirsiniz. Hizmet, bir Ürün satın alımıyla ilgili olmayan bir Ödeme İşlemi yapmak veya başka bir şekilde bir Alıcı ile Satıcı arasında para aktarımı yapmak için kullanılamaz. Hizmet, Satıcılardan nakit avans almak veya nakit benzerlerinin (ör. seyahat çekleri, ön ödemeli kartlar, posta çekleri vb.) satın alımını kolaylaştırmak için kullanılamaz. Hizmeti, yasa dışı mal veya hizmetlerin satılması veya alışverişinin yapılması ya da başka herhangi bir temel yasa dışı işlem ile bağlantılı Ödeme İşlemleri yapmak için kullanamazsınız.

Hizmeti, işbu Hizmet Şartları'nı, Hizmet ile ilgili diğer politikaları veya kuralları ya da ilgili yasaları ihlal eden Ürünlere ilişkin Ödeme İşlemleri yapmak için kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Bu Hizmet kullanılarak ödeme yapılamayacak olan Ürünleri ve diğer işlemleri belirten geçerli politika burada sunulmuştur. Bu sınırlamalara uyulmaması, Hizmet kullanımınızın askıya alınmasına veya sonlandırılmasına neden olabilir.

5. Ödeme Aracı Ayrıntılarının Üçüncü Taraflara Verilmesi

Tarafınızca talep edildiğinde, üçüncü tarafın Size tedarik edeceği mal veya hizmetlerin ücretini Ödeme Aracına yansıtması için GPC, Ödeme Aracınızın ayrıntılarını ve ilgili bilgileri söz konusu üçüncü tarafa verebilir. Bu tür durumlarda, Ödeme Aracı ayrıntılarını söz konusu üçüncü tarafa verdikten sonra GPC'nin, bu üçüncü tarafla yaptığınız işlemlere ayrıca müdahalesi olmaz (ve yapılan satın alma işlemlerinizin GPC, Google veya GPC'nin satış ortakları ile değil, üçüncü taraf ile Sizin aranızdaki işlemler olduğunu kabul eder ve onaylarsınız). Bu bir Ödeme İşlemi değildir. Geri ödemeler ve itirazlar dahil, bu tür üçüncü taraf işlemlerine yönelik her türlü sorun ile ilgili olarak doğrudan üçüncü taraf veya Ödeme Aracı sağlayıcınız (ör. kredi kartı veya banka kartı sağlayıcısı) ile iletişime geçmelisiniz.

6. Google Play Hediye Kartları

6.1 Uygunluk ve Kullanım

Google Play Hediye Kartları ("Hediye Kartları") yalnızca 13 veya üzeri yaşta olan ve Kanada'da ikamet eden kullanıcılar için geçerlidir. Hediye Kartları, kullanıcının edindiği anda Hediye Kartının üzerinde belirtilen kuruluşun kimliğine bakılmaksızın GAZ tarafından verilir. Google Play Hediye Kartını kullanabilmek için internet erişiminizin olması ve bir Google Payments hesabı oluşturmanız gerekir. 13-17 yaş arasındaki kullanıcıların oluşturduğu Google Payments kaydı, yalnızca Google Play'deki Hediye Kartlarının kullanımıyla sınırlıdır. Play Hediye Kartı kullanıldıktan sonra kalan bakiye GAZ'dan satış ortağı GPC'ye aktarılır ve bundan sonra GPC tarafından kullanıcının Google Payments Hesabında Google Play Bakiyesi olarak muhafaza edilir. Google Play Hediye Kartları, https://play.google.com> üzerinden uygun ürünler satın alarak kullanılmalıdır. Google Play'in cihaz bölümündeki öğeler dahil olmak üzere donanımlar ile abonelikler, hediye kartı kullanılarak satın almaya uygun olmayan ürünlerdir. Satın alma tutarları, GPC tarafından Hediye Kartı bakiyesinden düşülür. Google, Hediye Kartı satın alan kullanıcılara satın aldıkları Google Play Hediye Kartının kullanım durumuyla ilgili bilgiler verebilir. Google Play Hediye Kartı bakiyelerini görüntülemek için https://payments.google.com/viewPayments adresini ziyaret edin. Play Hediye Kartı bakiyelerini görüntülemek için https://payments.google.com/manage/paymentMethods adresini ziyaret edin. Play Hediye Kartı kullanımı, https://play.google.com/intl/ALL_tr/about/card-terms.html adresinde bulunan Hediye Kartı Hizmet Şartları'na tabidir.

6.2 Sınırlamalar

Play Hediye Kartı nakit olarak veya başka kartlar yerine kullanılamaz, yeniden yükleme veya kart için geri ödeme talep edilemez, Google Payments Hesabınızdaki diğer bakiyelerle birleştirilemez ve yasaların gerektirdiği durumlar dışında bir değer karşılığında yeniden satılamaz, takas edilemez ya da devredilemez. Sipariş tutarının, Play Hediye Kartı veya Store Kredisi tutarını aşması halinde işlemi tamamlamak için başka bir geçerli Ödeme Aracı seçilmedikçe ya da bakiyeye daha fazla değer eklenmedikçe sipariş işlemi reddedilir. GPC; Play Hediye Kartı, Store Kredisi ve kullanımın gerçekleştirildiği ilgili sitelere dair açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

6.3 Sahtekarlık

Hediye Kartının kaybedilmesi, çalınması, tahrip edilmesi veya izniniz olmadan kullanılması durumlarında sorumluluk üstlenmeyiz. Hile yoluyla elde edilen bir Hediye Kartının kullanılması ve/veya Google Play'de satın alma işlemi gerçekleştirmek üzere bu Hediye Kartından yararlanılması halinde müşteri hesaplarını askıya alma ya da kapatma ve alternatif ödeme şekilleriyle faturalandırma hakkına sahibiz.

7. Hizmet Kullanımıyla İlgili Sınırlamalar

Belirli dönemlerde yapılabilecek Ödeme İşlemlerinin sayısında ya da dolar tutarında bireysel veya toplu işlem sınırlamaları dahil olmak üzere Hizmetin kullanımıyla ilgili genel uygulamalar ve sınırlamalar getirebiliriz. İşlem saatleri, Hizmetin kullanılabilirliği veya herhangi bir Hizmet özelliği dahil olmak üzere, dilediğimiz zaman herhangi bir Hizmet özelliğini değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutarız. Ayrıca, bildirimde bulunmaksızın ve sorumluluk yüklenmeksizin belirli Hizmet özelliklerine sınırlar koyma veya Hizmetin bir kısmına ya da tamamına erişimi kısıtlama hakkını da saklı tutarız. Alıcıya veya Satıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Ödeme İşleminin yapılmasını reddedebiliriz.

Hizmet kapsamındaki özelliklerin kesintisiz veya hatasız olacağı konusunda garanti vermeyiz ve herhangi bir Hizmet kesintisinden (güç kesintileri, sistem hataları veya Ödeme İşlemlerinin ya da Hizmetin alımını, yapılmasını, kabulünü, tamamlanmasını veya gerçekleştirilmesini etkileyebilecek diğer kesintiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sorumlu olmayız.

Tamamen kendi mutlak takdir yetkimize bağlı olarak, dilediğimiz zaman Hizmet kullanımınızı sınırlandırabilir veya askıya alabiliriz. Hizmet kullanımınızı askıya almamız durumunda, elektronik posta ile tarafınıza bilgilendirme yaparız. Hizmet kullanımınızın askıya alınması, işbu Hizmet Şartları uyarınca söz konusu askıya alma işleminden önce veya sonra ortaya çıkan haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkilemez.

8. Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri

Şunlardan sorumlusunuzdur:

a) kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğini koruma,

(b) bu kullanıcı adına veya şifreye erişim verdiğiniz ya da başka bir şekilde bu kullanıcı adını veya şifreyi kullandırdığınız kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler ve

(c) kullanıcı adınızın ve şifrenizin kullanımından ya da kötüye kullanımından kaynaklanan tüm sonuçlar. Kullanıcı adınızın veya şifrenizin yetkisiz kullanımını veya Hizmetle ilgili bilgi sahibi olduğunuz başka herhangi bir güvenlik ihlalini anında bize bildirmeyi kabul edersiniz.

Alıcı bir ticari işletme ise; tüm görevlilere, çalışanlara, aracılara, temsilcilere ve Hizmetin kullanıcı adına/şifresine erişimi olan diğer kişilere Hizmeti kullanma yetkisi vereceğini ve bunun yasal olarak Alıcının kendisini bağlayacağını kabul eder. Alıcı, kendisi tarafından yetki verilmiş olsun veya olmasın, Alıcının kullanıcı adını ve şifresini kullanarak Hizmete erişim sağlayan mevcut ve eski görevlilerin, çalışanların, aracıların, temsilcilerin ve diğer kişilerin gerçekleştirdiği tüm işlemlerden sorumlu olur.

9. Gizlilik

Hizmet ile bağlantılı olarak bize sunulan kişisel bilgilerin, Hizmet Gizlilik Politikası'na tabi olduğunu anlar ve kabul edersiniz.

10. Elektronik İletişim Araçlarının Kullanımı

(a) Kayıt sırasında verdiğiniz e-posta adresine elektronik posta gönderilmesi veya (b) bir Google İnternet Sitesi'nde bildirimlerin veya gönderilerin yayınlanması dahil, elektronik iletişim kanalıyla Hizmet ile ilgili olarak sizinle iletişim kurabiliriz. Hizmet, ödeme yetkileri ve Hizmet kullanımınıza ilişkin diğer her türlü konu ile ilgili açıklamalar, bildirimler veya bu Hizmet Şartları (ve revizyonlar veya değişiklikler) hakkında sizinle elektronik iletişim kanalıyla iletişim kurabileceğimizi kabul edersiniz.

Kağıt biçimindeki kopyalarını yazdırarak veya elektronik kopyasını kaydederek elektronik iletişim kopyalarını muhafaza etmelisiniz. Elektronik iletişim öğeleri, kayıt sırasında sunduğunuz veya bu Hizmet Şartları'na uygun şekilde daha sonra tarafınızca revize edilen e-posta adresine elektronik posta gönderdiğimizde ya da elektronik iletişim bir Google İnternet Sitesi'nde yayınlandığında tarafınızca alınmış sayılır.

Size yazılı kağıt biçiminde sunmamız yönünde ilgili yasanın aksini gerektirmediği iletişimleri veya kayıtları elektronik iletişim kanalıyla sunabileceğimizi kabul edersiniz. Bu tür elektronik iletişimler için şu ek şartlar geçerli olur: (a) elektronik iletişimin bir başka elektronik kopyasını ücretsiz olarak talep etmek için Hizmet iletişim sayfası aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz; (b) bu tür bir elektronik iletişimin kağıt biçimindeki kopyasını talep edebilirsiniz ve biz de bu tür kağıt biçiminde kopya sunmak için ücret talep etme hakkımızı saklı tutarız; (c) elektronik iletişimler için kullanılan kayıt bilgilerinizi güncellemek veya elektronik iletişimler almaya yönelik verdiğiniz izni geri çekmek için iletişim sayfası aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz ve (d) bizden elektronik iletişimler almaya yönelik verdiğiniz izni geri çektiğinizde Hizmet kullanımınızı sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

11. Hizmet Ücretleri

Hizmetin Alıcı olarak kullanılması için bir ücret talep etmeyiz. Ödeme Aracınızı veren finansal kuruluş veya aracı sağlayan Operatör, Ödeme İşleminin sonucu olarak Ödeme Aracının borçlandırılması ya da alacaklandırılmasıyla bağlantılı olarak ücret alabilir. Bu tür ücretler hakkında daha fazla bilgi için Ödeme Aracınızın tabi olduğu şartlar ve koşullara başvurmalısınız.

12. Anlaşmazlıklar

GPC; işlemleriyle ilgili olarak Alıcılar ve Satıcılar arasında ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlığı çözmek için birbirleriyle iletişim kurmalarında Müşterilere yardımcı olmak için çeşitli araçlar sağlar. Müşteriler bir anlaşmazlığı çözemezse taraflardan birinin yardım talep etmesi durumunda, alıcılar ve satıcılar arasındaki anlaşmazlıklara ara buluculuk edebiliriz. Böyle bir durum olduğunda, anlaşmazlığı inceler ve uygun görüldüğü takdirde bağlayıcı olmayan bir çözüm önerisinde bulunuruz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Sık Sorulan Sorular sayfamıza bakın.

GPC, Hizmetin diğer Müşterilerini değerlendirmede size yardımcı olacak, Hizmet ile ilgili geri bildirim veya başka bir puanlama sistemi sunabilir. Böyle bir geri bildirim veya puanlama sisteminin yalnızca Hizmetin diğer Müşterilerinin görüşlerini yansıttığını ve bunun, Hizmetin diğer Müşterileri ile ilgili olarak GPC tarafından bir görüş, beyan veya garanti olmadığını kabul edersiniz.

Bir anlaşmazlıktan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde anlaşmazlıkla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm hak taleplerinden, taleplerden ve hasarlardan (fiili ve sonuç olarak ortaya çıkan) GPC, Google ve diğer GPC satış ortaklarını ve bunların temsilcilerini, yüklenicilerini, görevlilerini ve çalışanlarını ibra etmeyi kabul edersiniz. Hizmetle bağlantılı olarak herhangi bir Satıcı, başka Alıcı, reklamveren veya başka üçüncü bir tarafla yapılan herhangi bir işlemden, sözleşmeden veya anlaşmadan kaynaklanan ya da bunlarla ilgili olan herhangi bir davada veya başka anlaşmazlıkta GPC'yi müdahil etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Böyle bir girişimde bulunursanız (a) GPC, Google ve diğer GPC satış ortaklarına ait tüm masrafları ve avukatlık ücretlerini öder ve aşağıda belirtildiği şekilde tazmin edersiniz ve (b) bu tür bir davaya veya anlaşmazlığa ilişkin yargı alanı, aşağıda belirtilen şekilde sınırlı olur. Ancak işbu Hizmet Şartları'ndaki hiçbir şey, Alıcının kart veren kuruluş sözleşmesi, Operatör Faturalandırma Hesabı şartları ve koşulları, kart birliği kuralları veya herhangi bir ilgili yasa kapsamında bir Ödeme İşlemi ile ilgili sahip olabileceğiniz herhangi bir haktan, hak talebinden veya savunmadan feragati teşkil etmez.

13. Geri Ödemeler

Hesabınızın yetkisiz bir şekilde açıldığını veya kullanıldığını düşünürseniz lütfen sahtekârlıktan koruma sürecimize bakın. Ayrıca sizi sahtekârlıktan nasıl koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Sık Sorulan Sorular sayfamıza bakın.

İşbu Hizmet Şartları'nda veya yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Hizmet aracılığıyla yapılan tüm Ödeme İşlemleri, GPC tarafından Alıcıya geri ödenmez ve Hizmet aracılığıyla Alıcı tarafından geri alınamaz.

14. GPC, Bankacılık Kuruluşu Değildir

GPC, Satıcılar adına Ödeme İşlemleri yapar. GPC, bir banka veya başka bir yetkili saklama kuruluşu değildir ve kredi vermez. GPC, Play Hediye Kartı veren bir kuruluş değildir. Ödeme İşlemlerinin yapılması ile bağlantılı olarak GPC veya hizmet sağlayıcıları (herhangi bir banka hizmet sağlayıcısı dahil) tarafından sağlanan ödemeler, Alıcının mevduat yükümlülükleri değildir ve Alıcının menfaati için sigortalı değildir.

15. Hizmetin Sonlandırılması

Size veya üçüncü bir tarafa karşı herhangi bir sorumluluk olmaksızın, tamamen kendi mutlak takdirimize bağlı olarak, işbu Hizmet Şartları'nın veya muhtelif zamanlarda çıkarabileceğimiz diğer politikaların etkisizliği ya da ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenle Hizmet kullanımınızı sonlandırabiliriz.

Hizmet kullanımınız sonlandırıldıktan sonra, tüm Ödeme İşlemlerinden ve üzerinizdeki diğer her türlü yükümlülükten sorumlu olmaya devam edersiniz. Hizmet kullanımınız sonlandırıldıktan sonra, kullanıcı adınızı ve şifrenizi devre dışı bırakarak (bu dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın), Hizmete erişiminizi yasaklama ve gelecekte sizin (veya yakınlarınız ya da bilinen tanıdıklarınız veya bir ticari işletmeyseniz bunun ana kuruluşu, satış ortakları veya yan kuruluşları ya da bunların halefleri) tarafınızdan Hizmete erişime izin vermeme hakkına sahibiz.

16. Vergiler ve Diğer Yurt İçi Düzenleyici Gereklilikler Bakımından Alıcının Sorumluluğu

Hizmet kullanımından doğan ilgili tüm vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Ödeme İşlemleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü verginin bildirilmesi ve ödenmesi dahil, ilgili tüm vergi yasalarına uymayı işbu belge ile kabul edersiniz.

Döviz alım satımını düzenleyen bir ülkede ikamet ediyorsanız Hizmetleri kullanmak için söz konusu düzenlemeden (ve bununla ilgili tüm konulardan) sorumlu makamdan gerekli onayı veya izni almış olduğunuzu işbu belge ile garanti edersiniz. GPC'nin talebi üzerine kendisine, bu tür döviz kontrol onayı ile ilgili belgeleyici kanıt sunmayı (GPC'nin uygun bulacağı şekilde) işbu belge ile taahhüt edersiniz. GPC'ye böyle bir belge sunmamanız durumunda, GPC Hizmeti ifa etmek zorunda olmayacaktır ve/veya bununla yükümlü olmaz ve Hizmete ilişkin olarak siz ve GPC arasındaki herhangi bir sözleşmenin geçerliliği veya yürürlüğü sona erer.

İkamet ettiğiniz ülkedeki bankacılık düzenlemeleri veya diğer düzenlemeler, Hizmeti kullanabilmeniz konusunda ek gereklilikler ya da sınırlamalar getirebilir. Hizmete kaydolmaya karar vermeden önce tüm gereklilikleri veya kısıtlamaları bankanızla teyit etmelisiniz.

17. Ürünler Onaylanmaz

GPC, aşağıdakiler konusunda beyanda bulunmaz veya onaylama yapmaz ve aşağıdakilerden sorumlu olmaz:

(a) Hizmet ya da Google İnternet Siteleri aracılığıyla gösterilen, dağıtılan, satın alınan veya ödemesi yapılan herhangi bir Ürünün güvenliği, kalitesi, doğruluğu, güvenilirliği veya yasallığı, Ürünlerin açıklamasının veya herhangi bir tavsiye, görüş, teklif, beyan, veri veya başka bilgilerin (topluca "İçerik") gerçekliği veya doğruluğu ya da

(b) Alıcıların Ürünleri alabilme veya Satıcıların Ürünleri teslim edebilme durumu. GPC, herhangi bir İçerikteki veya Hizmetteki hatalar veya eksiklikler ile ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. GPC, tamamen kendi mutlak takdir yetkisine bağlı olarak, Alıcılar için sakıncalı, hatalı, yasa dışı, hileli veya başka şekilde işbu Hizmet Şartları'na aykırı olan herhangi bir İçeriği kısmen veya tamamen düzenleme, değiştirme, kaldırma veya yayınlamayı reddetme hakkını saklı tutar ancak bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

18. Sahipsiz Mal

Elimizde, Hizmet aracılığıyla veya başka bir şekilde yapılan bir Ödeme İşleminden kaynaklanan size ödenecek tutarlar varsa ve size ulaşamamışsak ve birkaç yıldır Hizmet kullanımınıza ilişkin herhangi bir kayıt yoksa ilgili yasa, bu tutarları sahipsiz mal olarak bildirmemizi gerektirebilir. Böyle bir durumda, kayıtlarımızda gözüken adreste sizi bulmaya çalışırız ancak sizi bulamazsak bu tür tutarları ilgili devlete sahipsiz mal olarak teslim etmemiz gerekebilir. İlgili yasanın izin verdiği şekilde, bu tür sahipsiz mallardan bekleme ücreti veya başka yönetim giderleri kesintisi yapma hakkımızı saklı tutarız.

19. Tazminat

GPC'yi, Google'ı, yan kuruluşlarını ve diğer satış ortaklarını ve onların yöneticilerini, görevlilerini, sahiplerini, aracılarını, marka ortaklarını ve diğer iş ortaklarını, çalışanlarını, bilgi sağlayıcılarını, lisans verenlerini, lisans alanlarını, danışmanlarını, yüklenicilerini ve diğer ilgili üçüncü tarafları (Paymentech, L.P. ve ilgili Müşteriler dahil ancak bunlarla sınırlı değil) (topluca "Tazmin Edilen Taraflar"), (a) Hizmet kullanımınızdan; (b) işbu Hizmet Şartları'nın herhangi bir şartını veya herhangi bir GPC politikasını ihlal etmenizden veya bunlara uymamanızdan; (c) eylemlerinizin veya kusurlarınızın neden olduğu herhangi bir anlaşmazlıktan veya davadan ya da (d) herhangi bir yasayı veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlalinizden ya da ihlal iddiasından veya ihmalinizden kaynaklanan, bunlarla ilgili olan veya bunlardan doğabilecek, Tazmin Edilen Tarafların maruz kaldığı avukatlık ücretleri ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul avukatlık ücretleri dahil her türlü hak talebi, talep, dava hakkı, borç veya sorumluluk nedeniyle ve bunlara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmelerini engellemeyi kabul edersiniz.

20. Garanti Reddi

HİZMET ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLİR OLAN VEYA HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK SUNULAN KULLANILABİLİR HER TÜRLÜ İÇERİK, YAZILIM, İŞLEV, MATERYAL VE BİLGİ, "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, GPC, GOOGLE VE BUNLARIN YAN KURULUŞLARI VE DİĞER SATIŞ ORTAKLARI VE BUNLARIN ARACILARI, MARKA ORTAKLARI VEYA İŞ DİĞER ORTAKLARI (TOPLUCA "GPC TARAFLARI"), HİZMETE YA DA HİZMETTE KULLANILAN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA ERİŞİM SAĞLANAN YAZILIM TARAFINDAN ERİŞİLEBİLİR OLAN HERHANGİ BİR TÜRDEKİ İÇERİĞE, MATERYALE, BİLGİYE VE İŞLEVE YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA HASSAS BİLGİLERİN İLETİLMESİYLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR GÜVENLİK İHLALİNE İLİŞKİN HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİDE BULUNMAZ. HER BİR GPC TARAFI, HİZMET, İHLAL ETMEME DURUMU, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ SORUMLULUK OLMAKSIZIN REDDEDER. GPC TARAFLARI, HİZMET İÇERİSİNDE YER ALAN İŞLEVLERİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. GPC TARAFLARI, ÖDEME İŞLEMLERİNİN ALINMASINI, YAPILMASINI, KABULÜNÜ, TAMAMLANMASINI VEYA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ YA DA HİZMETİ ETKİLEYEBİLECEK SİSTEM HATALARI VEYA DİĞER KESİNTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HİZMET KESİNTİSİNDEN SORUMLU OLMAZ.

21. Sorumluluk Sınırlandırmaları; Mücbir Sebep

HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR GPC TARAFI, GPC TARAFI BU TÜR BİR ZARAR VEYA KAYIP OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE DAVA HAKKININ NİTELİĞİNDEN VEYA HAK TALEBİNİN TÜRÜNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, HERHANGİ BİR GPC TARAFI VEYA HİZMET İLE YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN, TESLİM ALINAN, SATILAN VEYA ÖDENEN HERHANGİ BİR MAL, HİZMET VEYA BİLGİ İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK KÂR KAYBI, İTİBAR KAYBI, KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI YA DA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLARA İLİŞKİN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR DOLAYLI, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL, CEZAİ VEYA ÖRNEK TEŞKİL EDEN ZARAR VEYA KAYIPLARDAN DOLAYI HİÇBİR SURETLE ALICIYA YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMAZ. HİÇBİR DURUMDA GPC TARAFLARININ, İŞBU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VEYA BUNUNLA İLGİLİ OLAN TOPLAM BİRİKMİŞ SORUMLULUĞU, GPC'NİN, TALEP TARİHİNDEN HEMEN ÖNCEKİ ÜÇ AYLIK SÜRE BOYUNCA ALICININ GEÇERLİ ÖDEME İŞLEMLERİNDEN FİİLİ OLARAK ALDIĞI VE ELDE ETTİĞİ NET ÜCRETLERİ GEÇEMEZ. Tarafların her biri, diğer tarafın işbu Hizmet Şartları'nı burada belirtilen sorumluluk sınırlandırmalarına güvenerek kabul ettiğini ve bu sınırlandırmaların taraflar arasındaki anlaşmanın temelini teşkil ettiğini kabul eder. Yukarıdakilere ek olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir GPC Tarafının, hükümet eylemi veya terör eylemleri, deprem, yangın, sel veya diğer doğal afetler, çalışma koşulları, elektrik kesintileri ve internet arızaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendi makul kontrolü dışındaki herhangi bir durum nedeniyle meydana gelen herhangi bir aksaklık veya gecikmeden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmaz.

22. Yargı Alanı; Geçerli Yasa

İşbu Hizmet Şartları, Kaliforniya, ABD'de oluşturulmuş olarak kabul edilir. İşbu Hizmet Şartları, Kaliforniya'nın hukuk seçimi kuralları ve ilgili federal Birleşik Devletler yasaları dışında Kaliforniya yasalarına tabi olur. Yasanın izin verdiği ölçüde, her bir taraf Kaliforniya'daki Santa Clara Bölgesinde bulunan mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı alanına girmeyi kabul eder. Taraflar, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ve Standart Bilgisayar Bilgi İşlemleri Yasasının işbu Hizmet Şartlarına uygulanmasını özellikle hariç tutar.

23. Bildirim

"Elektronik İletişimlerin Kullanımı" başlıklı Bölümde izin verilen elektronik iletişimlere ek olarak, Alıcıya yapılan açıklamalar, bildirimler ve diğer iletişimler posta, e-posta, Google İnternet Sitesindeki mesajlar veya diğer makul yollarla yapılabilir. Ayrıca, Google İnternet Sitelerinde bildirimlerin bağlantılarını göstererek Hizmet Şartları'nda veya diğer konulardaki değişiklik bildirimlerini sunabiliriz. GPC'ye ilişkin bildirim, posta yoluyla şu adrese yapılabilir:

Google LLC

Dikkatine: Google Payments

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

24. Alıcıların Hizmet Şartlarının Değiştirilmesi

Bir Google İnternet Sitesi'nde bildirim yayınlayarak veya bu bildirimi başka bir şekilde size ileterek işbu Hizmet Şartları'nın herhangi bir kısmını dilediğimiz zaman, tamamen kendi mutlak takdirimize bağlı olarak değiştirme, üzerinde değişiklik yapma veya tadil etme hakkına sahibiz. Değişiklikler, ilk yayınlamadan sonra geçerli olur ve tarafınızca kabul edilir ve yayınlama tarihinden sonra başlatılan Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak ileriye dönük olarak uygulanır. Böyle bir değişikliği kabul etmemeniz halinde tek ve münhasır çözüm yolunuz Hizmet kullanımınızı sonlandırmaktır.

25. Devir

İşbu Hizmet Şartları'nı veya bu Hizmet Şartları kapsamındaki hakları veya yükümlülükleri önceden yazılı onay olmaksızın, kanun mucibince veya başka bir şekilde devredemezsiniz ve böyle bir girişimde bulunulan devir geçersiz sayılır. İşbu Hizmet Şartları'nı ve bu Hizmet Şartları kapsamındaki hakları veya yükümlülükleri bildirimde bulunmadan veya izin almadan, herhangi bir üçüncü tarafa ücretsiz bir şekilde devretme hakkımızı saklı tutarız. Yukarıdakilere tabi olarak işbu Hizmet Şartları, taraflar, bunların halefleri ve izin verilen devralanlar üzerinde bağlayıcı olur ve bu kişilerin menfaatine olacak şekilde hüküm ifade eder.

26. Beka

Herhangi bir nedenle işbu Hizmet Şartları feshedildikten veya Hizmet kullanımınız sonlandırıldıktan sonra, bu bölüme ek olarak aşağıdaki bölümler de fesih sonrasında baki kalır: 3.1, 9, 12, 14 ila 23, 26, ve 27.

27. Diğer Hükümler

GPC'nin Hizmet Şartları'ndaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması veya yerine getirmemesi, söz konusu hak veya hükümden feragat teşkil etmez. İşbu Hizmet Şartları'nın herhangi bir hükmünün, yetkili yargı gücüne sahip bir mahkeme tarafından uygulanamaz veya geçersiz olduğu karara bağlanırsa söz konusu hüküm, bu Hizmet Şartları'nın başka bir şekilde tamamen yürürlükte kalması ve taraflar arasında uygulanabilir olmaya devam etmesi için gerekli olan minimum oranda sınırlandırılır veya kaldırılır. Başlıklar yalnızca referans amaçlı olup bu bölümün kapsamını veya etki alanını hiçbir şekilde tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz veya açıklamaz. Burada belirtilen Hizmetin tabi olduğu GPC politikalarını da içeren işbu Hizmet Şartları, Alıcının Hizmeti kullanımı ile ilgili olarak GPC ve Alıcı arasındaki tüm sözleşmeyi teşkil eder. Bu Hizmet Şartları; Alıcı ve GPC, Google ve GPC'nin diğer satış ortakları (her biri bu Alıcılar için Hizmet Şartları'nın üçüncü taraf lehtarları olacaktır) haricindeki taraflar için herhangi bir hak veya çözüm oluşturma amacı taşımıyordur ve taşımayacaktır. Bu anlaşmanın hükümleri uyarınca hiç kimse üçüncü taraf lehtar olarak herhangi bir hak iddia etmez.