POMEMBNO: če živite v Indiji, si veljavne pogoje storitve Google Pay lahko ogledate tukaj.


Pogoji storitve Google Pay/Google Payments

Zadnja sprememba: 04. april 2019

1. Uvod

Google Pay predstavlja »Storitev«, za katero veljajo Googlovi pogoji storitve (v nadaljevanju »Googlovi pogoji storitve«). Pogoji storitve Google Pay pa so dodatni pogoji, ki veljajo za uporabo storitve Google Pay. Pri uporabi storitve Google Pay morate upoštevati pogoje storitve Google Pay in Googlove pogoje storitve (ki jih v nadaljevanju tega dokumenta za pogoje storitve Google Pay imenujemo »Pogoji«). Obvestilo o zasebnosti za Google Payments opisuje način, kako Google ravna s podatki za plačilo.

V primeru spora med pogoji storitve Google Pay in Googlovimi pogoji storitve obveljajo pogoji storitve Google Pay. V primeru spora med angleško različico pogojev in različico, prevedeno v drug jezik, obvelja besedilo angleške različice.

Določene funkcije storitve Google Pay so bile prej označene z blagovno znamko »Android Pay«. Če boste v trgovinah, aplikacijah ali na spletnih mestih opazili privzete sklice na storitev Android Pay, upoštevajte, da zanje veljajo ti pogoji.

Če želite uporabljati Google Pay, se morate strinjati z naslednjimi pogoji. Pazljivo jih preberite. Nekateri izdelki in funkcije niso na voljo v vseh državah. Če želite izvedeti več, obiščite center za pomoč za Google Pay.

2. Osnovne zahteve

Ko sprejmete pogoje, se strinjate, da:

Prav tako boste potrebovali račun Google; napravo, ki ustreza zahtevam sistema in združljivosti storitve, ki se lahko občasno spremenijo; delujočo internetno povezavo; in združljivo programsko opremo. Ti dejavniki lahko vplivajo na zmožnost delovanja storitve Google Pay in vaše uporabe storitve Google Pay. Vi ste odgovorni za te sistemske zahteve.

3. Splošen opis storitve Google Pay

S storitvijo Google Pay lahko v svoj račun Google shranite naslednje elemente, jih upravljate na enem mestu in izvajate transakcije z Googlom in s tretjimi osebami, ki jih uporabljajo:

4. Plačilna sredstva

(a) Vrste plačilnih sredstev

S storitvijo Google Pay lahko v račun Google shranjujete in upravljate različne vrste plačilnih sredstev (skupno jih imenujemo »plačilna sredstva«). Sem uvrščamo:

Razpoložljivost danega plačilnega sredstva ali njegove združljivosti s storitvijo Google Pay se lahko razlikuje glede na državo, v kateri bivate, ali druge dejavnike. Združljiva plačilna sredstva, njihova uporaba in funkcije storitve Google Pay, ki so opisane v nadaljevanju tega dokumenta, morda niso na voljo povsod in se lahko občasno spreminjajo.

(b) Shranjevanje plačilnega sredstva

Plačilno sredstvo lahko v svoj račun Google shranite z različnimi uporabniškimi vmesniki, vključno z aplikacijo ali spletnim mestom Google Pay, brskalnikom Google Chrome, založnikovo aplikacijo ali spletnim mestom plačilnega sredstva oziroma z Googlovim izdelkom ali storitvijo, kot je Trgovina Google Play. Če želite shraniti plačilno sredstvo, izpolnite vse zahtevane podatke prikazanih obrazcev za registracijo. Podatki, ki jih navedete, morajo biti posodobljeni, celoviti in natančni ter jih vzdržujte kot take. Od vas bomo morda zahtevali, da navedete dodatne podatke kot pogoj za nadaljnjo uporabo storitve Google Pay ali da nam pomagate pri odločitvi, ali naj vam še naprej dovolimo uporabo storitve Google Pay.

Ko shranite plačilno sredstvo, Google lahko shrani podatke, povezane s plačilnim sredstvom, kot sta vaše ime in naslov za izstavitev računa. V storitvi Google Pay lahko v svoj račun Google prav tako shranite druge podatke, zahtevane za hitrejšo obdelavo transakcij, kot je naslov za dostavo.

Pooblaščate nas, da pri ponudniku plačilnega sredstva preverimo, ali je vaše plačilno sredstvo v dobrem stanju, tako da med drugim v skladu z omrežnimi pravili ali drugimi zahtevami, ki veljajo za plačilno sredstvo, plačilnemu sredstvu pošljemo ustrezno zahtevo za avtorizacijo plačila in/ali majhen znesek dobroimetja in/ali dolga.

Strinjate se, da boste Google Pay uporabljali zgolj za osebno uporabo z lastnimi plačilnimi sredstvi. Če Google Pay uporabljate z ustrezno poslovno kartico, se strinjate, da ste pridobili soglasje delodajalca, ki ga pravno zavezujejo ti pogoji.

(c) Vloga Googla

Niti Google niti njegova pridružena podjetja niso pogodbene stranke sporazumov, pravilnikov o zasebnosti in drugih pogojev uporabe imetnika kartice za vaša plačilna sredstva, razen kjer je izdajatelj Google ali njegovo pridruženo podjetje. Nič v teh pogojih ne vpliva na pogoje izdajatelja. Če prihaja do neskladnosti med temi pogoji in pogoji izdajatelja ali pravilnikom o zasebnosti, ti pogoji urejajo razmerje med vami in Googlom v zvezi s storitvijo Google Pay, pogoji izdajatelja pa urejajo razmerje med vami in izdajateljem. Google ne zastopa in ne preverja, ali je katero od vaših plačilnih sredstev v dobrem stanju ali da bo izdajatelj vašega plačilnega sredstva pooblastil oziroma odobril transakcijo s trgovcem oziroma prevoznim ponudnikom, ko transakcijo izvedete s storitvijo Google Pay.

Niti Google niti njegova pridružena podjetja ne sodelujejo pri izdajanju kreditov ali odločanju, ali ste primerni zanje, in ne izvajajo nadzora nad: razpoložljivostjo ali natančnostjo plačilnih sredstev ali sredstev; zagotavljanju (ali dodajanju) plačilnih sredstev v Google Pay oziroma dodajanju sredstev na stanja plačilnih sredstev, razen kjer je izdajatelj Google ali njegovo pridruženo podjetje. Če imate vprašanja glede navedene vsebine, se obrnite na izdajatelja svojega plačilnega sredstva.

(d) Shranjevanje številke navidezne kartice, vozovnice, povezanega računa tretje osebe ali kartice za japonski e-denar

Naslednji dodatni pogoji veljajo, če za shranjevanje številke navidezne kartice, vozovnice, povezanega računa tretje osebe ali kartice za japonski e-denar v svoj račun Google uporabljate Google Pay.

Ko ste začeli postopek za dodajanje plačilnega sredstva v Google Pay in navedli podatke, ki jih zahteva Google in/ali izdajatelj vašega plačilnega sredstva, Google Pay preveri, ali je plačilno sredstvo primerno za uporabo v storitvi Google Pay. Vsa plačilna sredstva navedenega izdajatelja morda niso ustrezna. Če izdajatelj plačilnega sredstva podpira Google Pay in je vaše plačilno sredstvo primerno, boste pri dodajanju plačilnega sredstva morda pozvani, da sprejmete pogoje in določila izdajatelja. Ko ste sprejeli pogoje in uspešno dodali plačilno sredstvo, bo storitev Google Pay shranila številko navidezne kartice, ki predstavlja številko vaše prave plačilne kartice, ali ustrezno vozovnico, povezani račun tretje osebe oziroma kartico za japonski e-denar v vaš račun Google za namene uporabe, opredeljene v 5. členu v nadaljevanju tega dokumenta.

Številke navideznih kartic, ki jih registrirate s storitvijo Google Pay, se razlikujejo od povezanih plačilnih sredstev, ki ste jih shranili v svoj račun Google. Za razliko od številke navidezne kartice plačilna kartica po zunanjosti običajno ni podobna povezani fizični kartici in je ni mogoče uporabiti za plačevanje prek tehnologije Near-Field Commounications (»NFC«) v trgovinah. Vendar, ko registrirate številko navidezne kartice, Google Pay lahko v vaš račun Google prav tako shrani povezano plačilno kartico.

Potrjujete, da Google Pay lahko prejme podatke o transakciji od izdajatelja vašega plačilnega sredstva in prikaže podrobnosti transakcije v obliki obogatenega zapisa ter zgodovino vaših nedavnih transakcij v storitvi Google Pay.

Plačilno sredstvo se lahko odstrani iz storitve Google Pay v dani napravi in ga ni več mogoče uporabljati s storitvijo, če: (i) plačilno sredstvo izbrišete iz storitve Google Pay; (ii) plačilno sredstvo izbrišete iz svojega računa Google; (iii) z upraviteljem naprav Android izbrišete svojo mobilno napravo; (iv) izbrišete svoj račun Google; (v) vaša mobilna naprava ne uspe vzpostaviti povezave s katerim koli Googlovim izdelkom ali storitvijo v 90 zaporednih dneh; (vi) storitve Google Pay v napravi ne uporabljate 12 zaporednih mesecev in/ali (vii) izdajatelj vašega plačilnega sredstva ali omrežje za plačila Googlu naroči, naj plačilno sredstvo odstrani iz storitve Google Pay.

5. Izvajanje transakcij s plačilnimi sredstvi

(a) V Googlovih izdelkih

Google Pay vam omogoča, da začnete postopek plačilne transakcije s »prodajalcem«, določenim kot (i) skupino podjetij Google ali (ii) prodajalcem, prisotnem v eni ali več Googlovih tržnicah (kot so navedene tukaj), ki vam ponuja izdelke, blago ali storitve in zahteva, da Google ali njegova pridružena podjetja v njegovem imenu obdelajo plačilne transakcije.

Potrjujete in se strinjate, da transakcija s prodajalcem (v nadaljevanju »transakcija z Googlom«) poteka samo med vami in prodajalcem. Google in njegova pridružena podjetja niso vpleteni v vaše transakcije z Googlom in povezanimi nakupi in prav tako ne predstavljajo kupcev ali prodajalcev v povezavi z vašimi transakcijami z Googlom, razen če za to niso izrecno navedeni (na primer na seznamu ali v opisu pomembnih izdelkov, blaga ali storitev na spletnem mestu ali v vmesniku, ki ga vzdržuje Google).

Ko začnete postopek transakcije z Googlom, vam Google lahko ponudi plačilna sredstva, ki so trenutno na voljo. Ko izberete želeno plačilno sredstvo, lahko Google bremeni to plačilno sredstvo ali v skupno rabo doda plačilno sredstvo in povezane podrobnosti z enim od pridruženih podjetij, ki bo obdelalo transakcijo v imenu prodajalca. Vaše plačilno sredstvo bremeni za znesek, zahtevan za dokončanje obdelave transakcije z Googlom. Prav tako pooblaščate vsako knjiženje plačilnega sredstva v zvezi z razveljavitvami, vračili ali prilagoditvami, ki so povezani s transakcijo z Googlom.

Če želite izvedeti več o pogojih, ki se nanašajo na določeno transakcijo z Googlom, vključno s pravilniki o vračilu ali reševanju sporov, preberite pogoje storitve, članke centra za pomoč ali drugo podporno gradivo, ki ga ponuja prodajalec, s katerim ste sklenili transakcijo.

Če je nastala težava pri bremenitvi izbranega plačilnega sredstva, Google lahko bremeni druga veljavna plačilna sredstva, ki ste jih shranili v Google Pay. Če želite upravljati možnosti plačil, obiščite spletno mesto storitve Google Pay, odprite aplikacijo Google Pay ali meni z Googlovimi nastavitvami v napravi Android. Prav tako se strinjate, da prodajalec lahko v primeru, da je prejšnjo transakcijo z Googlom plačilno omrežje zavrnilo ali vrnilo, transakcijo z Googlom za nakup izdelka enkrat ali večkrat znova pošlje plačilnemu omrežju. Google lahko po lastni presoji odloži obdelavo plačila za sumljive transakcije ali transakcije, ki lahko vključujejo goljufijo, neprimerno vedenje ali kršitev veljavne zakonodaje, pogojev ali drugih veljavnih Googlovih pravilnikov.

Če vam prodajalec omogoči plačevanje naročnin, bo vaša naročnina začela veljati, ko pri nakupu naročnine kliknete gumb »sprejmi in kupi« (ali enakovredno besedno zvezo). To je ponavljajoča se transakcija obračunavanja. Razen če je navedeno drugače, se bosta naročnina in ustrezna avtorizacija za obračunavanje nadaljevali brez časovne omejitve, dokler ju ne prekličete. Kliknite gumb »sprejmi in kupi« (ali enakovredno besedno zvezo), da prodajalca pooblastite, da vsako določeno obračunsko obdobje vaše izbrano plačilno sredstvo bremeni za naročnino. Prodajalec lahko med obdobjem trajanja naročnine znesek transakcije z Googlom spremeni. Preklic naročnine ne bo začel veljati, dokler se ne izteče trenutno obračunsko obdobje. Za tekoče obračunsko obdobje ne boste prejeli vračila sredstev in preostali del obračunskega obdobja boste lahko še naprej dostopali do ustrezne naročnine.

(b) S tretjimi osebami

Če začnete postopek plačilne ali prevozne transakcije v storitvi Google Pay s stranko, ki ni prodajalec (takšno stranko imenujemo »tretja oseba«, takšno transakcijo pa »transakcija s tretjo osebo«), lahko Google posreduje podrobnosti vašega plačilnega sredstva in povezanih informacij tretji osebi, da ta lahko bremeni vaše plačilno sredstvo. Glede na vrsto tretje osebe se transakcija s tretjo osebo lahko opravi za nakup dobrin ali storitev, prevoza ali v druge namene, kot so dobrodelne donacije oziroma darila. Transakcija s tretjo osebo se izvede, če: v trgovinah ali za plačilo storitev prevoza uporabite funkcijo »Tapni in plačaj« tehnologije NFC, črtnih kod ali drugih brezstičnih tehnologij; za možnost plačila spletne transakcije na spletnem mestu ali v aplikaciji tretje osebe izberete možnost »Google Pay« ali »Nakup s storitvijo Google Pay«; ali izvedete transakcijo s tretjo osebo prek drugih spletnih vmesnikov, kot je Pomočnik Google. Ko zaženete postopek spletne transakcije, lahko Google Pay v skupno rabo da tudi druge podatke, kot so podatki za obračun, pošiljanje in e-poštni naslov, ki so shranjeni v vašem računu Google, kjer je to zahtevano za dokončanje transakcije.

Pri transakciji s tretjo osebo Google po posredovanju plačilnega sredstva in drugih podrobnosti tretji osebi ne bo več vpleten v transakcijo, vi pa potrjujete in se strinjate, da takšna transakcija poteka samo med vami in tretjo osebo, in ne z Googlom ali s katerim od pridruženih podjetij. Glede kakršnih koli težav pri transakcijah s tretjimi osebami, vključno z vračili in spori, se obrnite neposredno na tretjo osebo ali ponudnika plačilnega sredstva (na primer izdajatelja plačilne kartice).

Ko obiščete sodelujočo spletno mesto ali aplikacijo tretje osebe, Google tretji osebi lahko razkrije, ali imate v svoji napravi nastavljeno storitev Google Pay, tako da tretja oseba ve, ali vam za možnost plačila lahko ponudi Google Pay. Če ne želite, da Google ta podatek razkrije, lahko to onemogočite v nastavitvah zasebnosti za Google Pay. Če to storite, pri nekaterih trgovcih morda ne boste mogli uporabiti Google Pay.

(c) Kot del samodejnega izpolnjevanja polj za Chrome ali Android

Če ste v brskalniku Google Chrome ali v napravi Android omogočili funkcijo »Samodejno izpolnjevanje«, vam Google Pay lahko ponudi možnost samodejnega izpolnjevanja shranjenih plačilnega sredstva in podatkov za naslov plačilnega obrazca na spletnem mestu tretje osebe v brskalniku Google Chrome ali v plačilnem obrazcu aplikacije tretje osebe v napravi Android. (Če želite več informacij o tem, kako funkcija »Samodejno izpolnjevanje« deluje s storitvijo Google Pay, obiščite center za pomoč za Chrome.) Ko uporabljate to funkcijo, Google ne komunicira s spletnim mestom ali aplikacijo tretje osebe in le dokonča vašo zahtevo za samodejno izpolnjevanje določenih izbranih podatkov obrazca tretje osebe. Google ne sodeluje v nobeni transakciji, ki jo dokončate s funkcijo »Samodejno izpolnjevanje« v brskalniku Chrome ali napravi Android, in potrjujete ter se strinjate, da takšna transakcija poteka samo med vami in tretjo osebo, in ne z Googlom ali s katerim od pridruženih podjetij. Glede kakršnih koli težav s transakcijami, pri katerih ste uporabili funkcijo »Samodejno izpolnjevanje« v brskalniku Chorme ali napravi Android, se obrnite neposredno na tretjo osebo ali izdajatelja plačilnega sredstva.

6. Kuponi v storitvi Google Pay

Google Pay vam prav tako omogoča, da shranjujete in dostopate do kuponov, ki ne predstavljajo plačilnih sredstev in lahko vključujejo kupone, bone in drugo podobno vsebino, ki jo je mogoče unovčiti pri sodelujočih trgovcih; članskih kartic, ugodnosti ali nagradnih programov, ki ste jih že registrirali ali jih želite registrirati prek storitve Google Pay; vstopnic ali vozovnic za potovanja, zabavo in druge načine zabave; ter do darilnih kartic, ki jih lahko unovčite v določenih trgovinah (npr. omejene darilne kartice). Sodelujoč ponudnik kupona (»ponudnik«) lahko posodobi kupon s podatki ali na drug način komunicira z vami prek kupona.

Ko kupon unovčite pri ponudniku prek tehnologije NFC, črtne kode ali drugega načina, pooblastite prenos podatkov, povezanih z določenim kuponom, na ponudnika, da jih lahko unovči. Vaša uporaba kupona s ponudnikom predstavlja transakcijo med vami in ponudnikom, in ne z Googlom ali s katerim od pridruženih podjetij. Google ne sodeluje pri vaši uporabi kupona s ponudnikom. Google ne jamči in ni odgovoren za natančnost vsebine na kuponu ali za uporabnost kupona pri ponudniku.