POMEMBNO: Če živite v Indiji, si lahko veljavne pogoje storitve Google Pay ogledate tukaj.


Dodatni pogoji storitve Google Pay/Google Payments

Zadnja sprememba: 17. maj 2022

1. Uvod

Google Payments (imenovan tudi »Google Pay«) je storitev, ki jo zagotavlja družba Google Ireland Limited (»Google«, »mi« ali »nas«) na naslovu Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. 

Če želite uporabljati Google Pay, morate sprejeti (1) Googlove pogoje storitve in (2) te dodatne pogoje storitve za Google Pay/Google Payments (»dodatni pogoji«).

Skrbno preberite oba dokumenta. Ta dokumenta se skupaj imenujeta »pogoji« ter opredeljujeta, kaj lahko pričakujete od nas, ko uporabljate naše storitve, in kaj mi pričakujemo od vas. Googlovi pogoji storitve na primer vsebujejo pojme, kot sta pravica do odstopa in zakonsko jamstvo o skladnosti ter več podrobnosti o razlogih, zaradi katerih spreminjamo svoje storitve, in vnaprejšnjem obvestilu, s katerim vas seznanimo s temi spremembami. Upoštevajte, da Googlovi pogoji storitve veljajo za shranjevanje in uporabo elementov, kot so kartice zvestobe, kartice programa nagrad, vozovnice, vstopni kuponi in drugi neplačilni elementi.

Če so ti dodatni pogoji v navzkrižju z Googlovimi pogoji storitve, se za Google Pay uporabljajo ti dodatni pogoji.

Čeprav ni del teh pogojev, obvestilo o zasebnosti za Google Payments opisuje, kako Google ravna z vašimi podatki za plačilo.  Svetujemo, da ga preberete, da boste bolje razumeli, kako upravljamo vaše podatke.

Nekatere funkcije Googla Pay so imele prej blagovno znamko »Android Pay«. Morda boste v trgovinah, v aplikacijah ali na spletnih mestih še naprej videvali zastarele sklice na Android Pay, vendar za te funkcije veljajo ti pogoji.

Nekateri izdelki in funkcije niso na voljo v vseh državah. Če želite več informacij, obiščite center za pomoč za Google Pay.

Storitev Google Pay lahko kadar koli odpoveste tako, da se obrnete na Google Payments ali s tem postopkom.

2. Osnovne zahteve

Če želite uporabljati Google Pay, morate:

Potrebovali boste tudi račun Google; napravo, ki ustreza zahtevam sistema in združljivosti storitve, ki se lahko občasno spremenijo; delujočo internetno povezavo; in združljivo programsko opremo. Ti dejavniki lahko vplivajo na delovanje Googla Pay in vašo uporabo te storitve. Te sistemske zahteve so vaša odgovornost.

3. Splošen opis storitve Google Pay

S storitvijo Google Pay lahko v svoj račun Google shranite naslednje elemente, jih upravljate na enem mestu in izvajate transakcije z Googlom in s tretjimi osebami, ki jih uporabljajo:

4. Plačilna sredstva

(a) Vrste plačilnih sredstev

Z Googlom Pay lahko shranite in upravljate različna plačilna sredstva v računu Google (skupaj imenovana »plačilna sredstva«), vključno s temi:

Razpoložljivost danega plačilnega sredstva ali njegova združljivost z Googlom Pay se lahko razlikuje glede na državo, v kateri bivate, ali druge dejavnike. Združljive vrste plačilnih sredstev, pa tudi uporabe plačilnih sredstev in funkcije Googla Pay, opisane spodaj, morda ne bodo na voljo povsod, in se lahko kadar koli spremenijo (v takem primeru vas bomo obvestili, če je to zahtevano v razdelku »Razvoj, izboljšave in posodobitve Googlovih storitev« v Googlovih pogojih storitve).  

(b) Shranjevanje plačilnega sredstva

Morda boste plačilno sredstvo lahko shranili v račun Google z različnimi uporabniškimi vmesniki, vključno s spletnim mestom Googla Pay, brskalnikom Google Chrome, aplikacijo ali spletnim mestom izdajatelja plačilnega sredstva ali prek Googlovega izdelka ali storitve, kot je Trgovina Google Play. Če želite shraniti plačilno sredstvo, izpolnite vse zahtevane podatke prikazanih obrazcev za registracijo. Podatki, ki jih navedete, morajo biti posodobljeni, celoviti in natančni ter jih vzdržujte kot take. Od vas bomo morda zahtevali, da navedete dodatne podatke kot pogoj za nadaljnjo uporabo Googla Pay ali da nam pomagate pri odločitvi, ali naj vam še naprej dovolimo uporabo Googla Pay.

Ko shranite plačilno sredstvo, lahko Google shrani podatke, povezane s plačilnim sredstvom, kot sta vaše ime in naslov za izstavitev računa. V Googlu Pay lahko v svoj račun Google prav tako shranite druge podatke, potrebne za hitrejšo obdelavo transakcij, kot je naslov za dostavo.

Pooblaščate nas, da pri ponudniku plačilnega sredstva preverimo, ali je vaše plačilno sredstvo v dobrem stanju tako, da med drugim v skladu s pravili mreže ali drugimi zahtevami, ki veljajo za plačilno sredstvo, plačilnemu sredstvu pošljemo ustrezno zahtevo za avtorizacijo plačila in/ali majhen znesek dobroimetja in/ali dolga.

Strinjate se, da boste Google Pay uporabljali zgolj za osebno uporabo z lastnimi plačilnimi sredstvi. Če Google Pay uporabljate z ustrezno poslovno kartico, se strinjate, da ste pridobili soglasje delodajalca, ki ga pravno zavezujejo ti pogoji.

(c) Googlova vloga

Niti Google niti njegove podružnice niso pogodbene stranke sporazumov, pravilnikov o zasebnosti in drugih pogojev uporabe imetnika kartice za vaša plačilna sredstva, razen kjer je izdajatelj Google ali njegova podružnica. Nič v teh pogojih ne spreminja morebitnih takih pogojev izdajatelja. V primeru neskladnosti med temi pogoji in pogoji izdajatelja ali pravilnikom o zasebnosti ti pogoji urejajo razmerje med vami in Googlom v zvezi z Googlom Pay, pogoji izdajatelja pa urejajo razmerje med vami in izdajateljem. Google ne daje nobenih zagotovil, niti ne preverja, ali je katero koli od vaših plačilnih sredstev v dobrem stanju oziroma ali bo izdajatelj vašega plačilnega sredstva avtoriziral ali odobril katero koli transakcijo s trgovcem, ko za zadevno transakcijo uporabite Google Pay.

Niti Google niti njegove podružnice ne sodelujejo pri dajanju posojil oziroma odločanju, ali ste primerni zanje, in ne izvajajo nadzora nad: razpoložljivostjo ali natančnostjo plačilnih sredstev ali sredstev; zagotavljanju (ali dodajanju) plačilnih sredstev v Google Pay oziroma dodajanju sredstev na stanja plačilnih sredstev, razen kjer je izdajatelj Google ali njegova podružnica. Če imate vprašanja glede navedene vsebine, se obrnite na izdajatelja plačilnega sredstva.

(d) Shranjevanje virtualne številke kartice ali povezanega računa tretje osebe

Ko Google Pay uporabite za shranjevanje virtualne številke kartice ali povezanega računa tretje osebe v račun Google, veljajo naslednji dodatni pogoji.

Ko ste začeli v Google Pay dodajati plačilno sredstvo in vnesli podatke, ki jih zahteva Google in/ali izdajatelj plačilnega sredstva, bo Google Pay preveril, ali je plačilno sredstvo primerno za uporabo v Googlu Pay. Vsa plačilna sredstva navedenega izdajatelja morda niso ustrezna. Če izdajatelj plačilnega sredstva podpira Google Pay in je vaše plačilno sredstvo primerno, boste pri dodajanju plačilnega sredstva morda pozvani, da sprejmete pogoje in določila izdajatelja. Ko to storite in ste uspešno dodali plačilno sredstvo, bo Google Pay shranil virtualno številko kartice, ki predstavlja dejansko številko vaše plačilne kartice, ali povezani račun tretje osebe povezal z vašim računom Google za uporabo, kot je opisano v spodnjem razdelku 5.

Številke virtualnih kartic, ki jih registrirate z Googlom Pay, se razlikujejo od morebitnih povezanih plačilnih kartic, ki jih shranite v račun Google. V nasprotju z virtualno številko kartice vam plačilna kartica običajno ne bo predstavljena z oblikovanjem kartice, ki je podobno povezani fizični kartici, in je ni mogoče uporabiti za plačilne transakcije s tehnologijo Near Field Communication (»NFC«) v trgovini. Vendar pa lahko Google Pay pri registraciji virtualne številke kartice shrani povezano plačilno kartico v vaš račun Google.

Potrjujete, da lahko Google Pay prejme podatke o transakciji od izdajatelja vašega plačilnega sredstva ter prikaže podrobnosti transakcije in zgodovino vaših nedavnih transakcij v storitvi Google Pay v obogateni obliki zapisa.

Plačilno sredstvo se lahko odstrani iz Googla Pay v dani napravi in ga ni več mogoče uporabljati s storitvijo, če (i) plačilno sredstvo izbrišete iz Googla Pay; (ii) plačilno sredstvo izbrišete iz računa Google; (iii) z upraviteljem naprav Android izbrišete svojo mobilno napravo; (iv) izbrišete svoj račun Google; (v) vaša mobilna naprava ne vzpostavi povezave s katerim koli Googlovim izdelkom ali storitvijo v 90 zaporednih dneh; (vi) storitve Google Pay v napravi ne uporabljate 12 zaporednih mesecev in/ali (vii) izdajatelj vašega plačilnega sredstva ali plačilno omrežje Googlu naroči, naj plačilno sredstvo odstrani iz Googla Pay.

5. Izvajanje transakcij s plačilnimi sredstvi

(a) V Googlovih izdelkih

Google Pay vam lahko dovoli sprožanje plačilne transakcije s »prodajalcem«, ki je definiran kot (i) Googlova podružnica ali (ii) kateri koli drug prodajalec, ki sodeluje na eni ali več Googlovih tržnicah (kot so navedene tukaj), ki vam ponuja prodajo izdelkov, blaga ali storitev in zahteva, da Google ali njegove podružnice obdelajo plačilne transakcije v njegovem imenu.

Potrjujete in se strinjate, da je vaša transakcija s prodajalcem (»transakcija z Googlom«) izključno med vami in prodajalcem. Google in njegove podružnice niso vpleteni v vaše transakcije z Googlom in povezanimi nakupi in prav tako ne predstavljajo kupcev ali prodajalcev v povezavi z vašimi transakcijami z Googlom, razen če za to niso izrecno navedeni (na primer na seznamu ali v opisu pomembnih izdelkov, blaga ali storitev na spletnem mestu ali v vmesniku, ki ga upravlja Google).

Ko začnete postopek transakcije z Googlom, vam Google lahko ponudi plačilna sredstva, ki so trenutno na voljo. Ko izberete želeno plačilno sredstvo, lahko Google bremeni to plačilno sredstvo ali pa plačilno sredstvo in povezane podrobnosti posreduje eni od svojih podružnic, ki nato obdela transakcijo v imenu prodajalca. Vi dovolite kreditno ali debetno bremenitev svojega plačilnega sredstva, kot je potrebno za dokončanje obdelave transakcije z Googlom. Prav tako dovolite morebitno knjiženje plačilnega sredstva v zvezi z razveljavitvami, vračili ali prilagoditvami, povezanimi s transakcijo z Googlom.

Če želite izvedeti več o pogojih, ki se nanašajo na določeno transakcijo z Googlom, vključno s pravilniki o vračilu ali reševanju sporov, preberite pogoje storitve, članke centra za pomoč ali drugo podporno gradivo, ki ga ponuja prodajalec, s katerim ste opravili transakcijo.

Če pride do težave pri bremenitvi izbranega plačilnega sredstva, lahko Google bremeni druga veljavna plačilna sredstva, ki ste jih shranili v Google Pay. Če želite upravljati možnosti plačil, obiščite spletno mesto Googla Pay, odprite aplikacijo Google Pay ali meni z Googlovimi nastavitvami v napravi Android. Prav tako se strinjate, da lahko prodajalec v primeru, da je plačilno omrežje zavrnilo ali vrnilo prejšnjo transakcijo z Googlom, transakcijo z Googlom za nakup izdelka enkrat ali večkrat znova pošlje plačilnemu omrežju. Google lahko zakasni, zadrži, prekliče ali razveljavi obdelavo plačil za sumljive transakcije ali transakcije, pri katerih gre morda za goljufijo, neprimerno vedenje ali kršitev veljavne zakonodaje, pogojev ali drugih veljavnih Googlovih pravilnikov, ki jih Google določi po svoji izključni in absolutni presoji.

Če vam prodajalec ponudi možnost plačila za naročnine, se naročnina začne, ko pri nakupu naročnine kliknete »sprejmite in kupite« (ali enakovredno besedno zvezo). To je transakcija s ponavljajočim se obračunavanjem. Če ni navedeno drugače, se bosta naročnina in ustrezna avtorizacija za obračunavanje nadaljevali brez časovne omejitve, dokler ju ne prekličete. S klikom možnosti »sprejmite in kupite« (ali enakovredne) prodajalca pooblaščate, da bremeni vaše izbrano plačilno sredstvo, in sicer vsako določeno obračunsko obdobje za naročnino. Prodajalec lahko med obdobjem trajanja naročnine spremeni znesek transakcije z Googlom. Preklic naročnine ne bo začel veljati do konca trenutnega obračunskega obdobja. Za tekoče obračunsko obdobje ne boste prejeli vračila sredstev in preostali del obračunskega obdobja boste lahko še naprej dostopali do ustrezne naročnine. Če so ti naročniški pogoji v navzkrižju s prodajalčevimi naročniškimi pogoji, za ustrezno naročnino veljajo prodajalčevi pogoji.

(b) S tretjimi osebami

Ko začnete postopek transakcije za plačilo ali vozovnico z uporabo Googla Pay s katerim koli subjektom, razen prodajalca (tak subjekt je »tretja oseba«, transakcija pa »transakcija s tretjo osebo«), lahko Google podrobnosti vašega plačilnega sredstva in povezane podatke posreduje tretji osebi, da lahko ta bremeni vaše plačilno sredstvo. Glede na vrsto tretje osebe se lahko transakcija s tretjo osebo opravi za nakup dobrin ali storitev in prevoza ali za druge namene, kot so dobrodelne donacije oziroma darila. Transakcija s tretjo osebo se lahko začne, ko: v trgovinah ali prevoznih sredstvih uporabite plačilo z dotikom s tehnologijo NFC, črtnimi kodami ali drugo brezstično tehnologijo; izberete »Google Pay« ali »Nakup z Googlom Pay« kot možnost plačila v spletni transakciji na spletnem mestu ali v aplikaciji tretje osebe; opravite transakcijo s tretjo osebo prek drugega spletnega vmesnika, na primer s Pomočnikom Google. Ko zaženete postopek spletne transakcije, lahko Google Pay posreduje tudi druge podatke, kot so podatki za obračun, pošiljanje in e-poštni naslov, ki so shranjeni v vašem računu Google, če je to ustrezno za izvedbo transakcije.

Google pri transakciji s tretjo osebo po posredovanju plačilnega sredstva in drugih podrobnosti tretji osebi ne bo več vpleten v transakcijo, vi pa potrjujete in se strinjate, da taka transakcija poteka samo med vami in tretjo osebo, in ne z Googlom ali s katero od njegovih podružnic. Glede morebitnih težav pri transakcijah s tretjimi osebami, vključno z vračili in spori, se obrnite neposredno na tretjo osebo ali ponudnika plačilnega sredstva (na primer izdajatelja plačilne kartice).

Ko obiščete sodelujoče spletno mesto ali aplikacijo tretje osebe, lahko Google tretji osebi razkrije, ali imate v svoji napravi nastavljen Google Pay, tako da tretja oseba ve, ali vam za možnost plačila lahko ponudi Google Pay. Če ne želite, da Google ta podatek razkrije, lahko to onemogočite v nastavitvah zasebnosti za Google Pay. Če to storite, pri nekaterih trgovcih morda ne boste mogli uporabiti Googla Pay.

(c) V okviru samodejnega izpolnjevanja polj za Chrome ali Android

Če ste v brskalniku Google Chrome v napravi Android omogočili funkcijo za samodejno izpolnjevanje, vam lahko Google Pay da tudi možnost za samodejno izpolnjevanje podatkov o shranjenem plačilnem sredstvu in naslovu v obrazec za plačilo na spletnem mestu tretje osebe v brskalniku Chrome ali v obrazec za plačilo v aplikaciji tretje osebe v napravi Android. (Če želite več informacij o tem, kako funkcija »Samodejno izpolnjevanje« deluje z Googlom Pay), obiščite center za pomoč za Chrome.) Ko uporabljate to funkcijo, Google ne komunicira s spletnim mestom ali aplikacijo tretje osebe in le dokonča vašo zahtevo za samodejno izpolnjevanje določenih izbranih podatkov obrazca tretje osebe. Google ne sodeluje v nobeni transakciji, ki jo opravite s funkcijo »Samodejno izpolnjevanje« v brskalniku Chrome ali napravi Android, in potrjujete ter se strinjate, da taka transakcija poteka samo med vami in tretjo osebo, in ne z Googlom ali s katero od podružnic. Glede morebitnih težav pri transakcijah, pri katerih ste uporabili funkcijo »Samodejno izpolnjevanje« v brskalniku Chrome ali napravi Android, se obrnite neposredno na tretjo osebo ali izdajatelja plačilnega sredstva.