VIKTIGT: Om du bor i Indien finns användarvillkoren för Google Pay som gäller för dig här.


Användarvillkor för Google Pay/Google Payments

Senast ändrad: 04 april 2019

1. Inledning

Google Pay omfattas av Googles användarvillkor (”Googles användarvillkor”) och är en ”Tjänst” enligt beskrivningen i Googles användarvillkor. Följande Användarvillkor för Google Pay är ytterligare villkor som gäller användningen av Google Pay. Din användning av Google Pay omfattas av de här Användarvillkoren för Google Pay och Googles användarvillkor (som tillsammans inom ramen för Användarvillkoren för Google Pay kallas för ”Villkoren”). I Google Payments sekretessmeddelande kan du läsa hur betalningsuppgifter behandlas av Google.

Om Användarvillkoren för Google Pay och Googles användarvillkor strider mot varandra har Användarvillkoren för Google Pay företräde. Om den engelska versionen av Villkoren och en översättning strider mot varandra har den engelska språkversionen företräde.

Vissa Google Pay-funktioner hade tidigare varumärket ”Android Pay”. Eventuella äldre hänvisningar till Android Pay i butiker, appar eller på webbplatser omfattas av dessa Villkor.

Din användning av Google Pay kräver att du går med på följande villkor. Läs igenom dem noggrant. Vissa produkter och funktioner kanske inte är tillgängliga i alla länder. Mer information finns i hjälpcentret för Google Pay.

2. Grundläggande krav

Genom att godkänna Villkoren intygar du att du

Du behöver även ett Google-konto, en enhet som uppfyller Tjänstens system- och kompatibilitetskrav som kan ändras från tid till annan, fungerande internetuppkoppling och kompatibelt program. Möjligheten att använda Google Pay och Google Pays prestanda kan påverkas av dessa faktorer. Det är ditt ansvar att se till att systemkraven är uppfyllda.

3. Allmän beskrivning av Google Pay

Med Google Pay kan du spara följande till ditt Google-konto, hantera dem på ett ställe och handla med Google och tredje part som använder dem:

4. Betalningsmetoder

(a) Typer av Betalningsmetoder

Med Google Pay kan du spara och hantera olika betalningsmetoder i ditt Google-konto (gemensamt ”Betalningsmetoder”), inklusive:

Tillgängligheten för en viss Betalningsmetod eller dess kompatibilitet med Google Pay kan vara beroende av vilket land du är bosatt i och andra faktorer. De kompatibla Betalningsmetoderna, och användningen av Betalningsmetoden och Google Pays funktioner som beskrivs nedan, kanske inte är tillgängliga överallt och kan ändras när som helst.

(b) Spara en Betalningsmetod

Det finns flera olika användargränssnitt för att spara en Betalningsmetod på ditt Google-konto, inklusive Google Pays app eller webbplats, webbläsaren Google Chrome, Betalningsmetodens app eller webbplats eller genom någon av Googles produkter eller tjänster, som Google Play Butik. För att kunna spara en Betalningsmetod måste du fylla i all information som krävs i alla registreringsformulär som du får. Informationen du uppger måste vara aktuell, fullständig och korrekt, och du måste se till att den hålls så. Vi kan kräva att du tillhandahåller ytterligare information som ett villkor för fortsatt användning av Google Pay, eller för att hjälpa oss att bedöma om du ska få fortsätta använda Google Pay.

När du sparar en betalningsmetod kan Google lagra information som rör Betalningsmetoden, till exempel ditt namn och din faktureringsadress. Med Google Pay kan du även spara annan information till ditt Google-konto som kan hjälpa till att påskynda transaktioner, till exempel en leveransadress.

Du ger oss tillåtelse att bekräfta att din Betalningsmetod har god status hos leverantören, inklusive men inte begränsat till, genom att skicka en begäran för betalningsgodkännande och/eller kreditera och/eller debitera Betalningsmetoden, i enlighet med nätverkets regler eller andra krav som är tillämpliga för Betalningsmetoden.

Du samtycker till att Google Pay är för personlig användning med dina egna Betalningsmetoder. Om du använder Google Pay med ett kvalificerat företagskort samtycker du till att du har arbetsgivarens godkännande och kan förbinda arbetsgivaren till dessa Villkor.

(c) Googles roll

Förutom då Google eller dess partner är utfärdaren har varken Google eller dess partner någon roll i Betalningsmetodens kortinnehavaravtal, sekretesspolicy eller andra användningsvillkor. Ingenting i dessa Villkor ändrar utfärdarens villkor. Om det skulle uppstå en konflikt mellan dessa Villkor och utfärdarens villkor eller sekretesspolicy gäller dessa Villkor mellan dig och Google med avseende på Google Pay. Utfärdarens villkor gäller mellan dig och utfärdaren. Google gör ingen framställan eller verifierar att Betalningsmetoderna har god status eller att Betalningsmetodens utfärdare auktoriserar eller godkänner transaktioner hos säljare eller leverantörer av kollektivtrafik när du använder Google Pay för transaktionen.

Förutom då Google eller dess partner är utfärdaren har varken Google eller dess partner någon roll i att utfärda kredit eller fastställa behörighet för kredit, inte heller styr de över Betalningsmetoders eller medels tillgänglighet eller riktighet, tillhandahållande (eller tillägg) av Betalningsmetoder till Google Pay eller tillägg av medel i Betalningsmetoder. Om problem uppstår med föregående ska du kontakta Betalningsmetodens utfärdare.

(d) Spara ett Virtuellt kortnummer, Kollektivtrafikkort, Länkat tredjepartskonto eller japanskt kort för e-pengar

Följande ytterligare villkor gäller när du använder Google Pay för att spara ett Virtuellt kortnummer, Kollektivtrafikkort, Länkat tredjepartskonto eller japanskt kort för e-pengar till ditt Google-konto.

När du har börjat lägga till en Betalningsmetod i Google Pay och angett den information som Google och/eller utfärdaren av Betalningsmetoden efterfrågar, kontrollerar Google Pay om Betalningsmetoden är kvalificerad för Google Pay. Alla Betalningsmetoder från deltagande utfärdare kanske inte är kvalificerade. Om Betalningsmetodens utfärdare har stöd för Google Pay och Betalningsmetoden är kvalificerad kan en skärm visas där du godkänner utfärdarens användarvillkor. När du har lagt till Betalningsmetoden lagrar Google Pay ett Virtuellt kortnummer som representerar det faktiska kortnumret på kontokortet eller kopplar Kollektivtrafikkortet, ett Länkat tredjepartskonto eller ett japanskt kort för e-pengar till Google Pay för användning enligt avsnitt 5 nedan.

Virtuella kortnummer som du registrerar med Google Pay skiljer sig från eventuella kopplade Kontokort som du sparar i ditt Google-konto. Till skillnad från ett Virtuellt kortnummer visas vanligen inte ett Kontokort med kortbilder som påminner om det kopplade fysiska kortet, och det kan inte användas för butikstransaktioner med Närfältskommunikation (”NFC”). När du registrerar ett Virtuellt kortnummer kan Google Pay emellertid spara även det kopplade Kontokortet i ditt Google-konto.

Du bekräftar att Google Pay får ta emot uppgifter från Betalningsmetodens utfärdare i form av transaktionsuppgifter och din senaste transaktionshistorik i Google Pay.

En Betalningsmetod kan tas bort från Google Pay på en viss enhet och kanske inte kan användas i Tjänsten om (i) du tar bort Betalningsmetoden i Google Pay, (ii) du tar bort Betalningsmetoden från ditt Google-konto, (iii) du återställer den mobila enheten med Android Enhetsadministratör, (iv) du tar bort ditt Google-konto, (v) din mobila enhet inte lyckas ansluta till någon av Googles produkter eller tjänster i 90 på varandra följande dagar, (vi) du inte använder Google Pay på enheten under 12 på varandra följande månader eller (vii) Betalningsmetodens utfärdare eller betalningssystemet anvisar Google om att ta bort Betalningsmetoden från Google Pay.

5. Transaktioner med Betalningsmetoder

(a) På Googles tjänster

Google Pay kan tillåta att du initierar en betalningstransaktion med en ”Säljare”, som definieras som (i) ett företag i Google-koncernen eller (ii) någon annan säljare som deltar i en eller flera av Googles marknadsplatser (enligt listan här) som erbjuder varor, gods eller tjänster till försäljning till dig, och som begär att Google eller dess partner behandlar betalningstransaktioner för dess räkning.

Du är införstådd med och samtycker till att din transaktion med en Säljare (en ”Google-transaktion”) endast är mellan dig och Säljaren. Google och dess partner är inte en del av dina Google-transaktioner och relaterade köp, och de är inte köpare eller säljare i samband med någon Google-transaktion om den inte uttryckligen är angiven som en sådan (till exempel i informationen om eller beskrivningen av relevant produkt eller tjänst på en webbplats eller i ett gränssnitt som Google driver).

När du initierar en Google-transaktion kan Google visa dina tillgängliga Betalningsmetoder för dig vid transaktionstillfället. När du har valt den Betalningsmetod du vill använda kan Google debitera den Betalningsmetoden eller dela Betalningsmetoden och relaterade uppgifter till någon av sina partner, som sedan behandlar transaktionen för Säljarens räkning. Du godkänner debitering av din Betalningsmetod enligt vad som är nödvändigt för att genomföra en Google-transaktion. Du godkänner också eventuell kreditering till din Betalningsmetod i samband med återbetalningar eller justeringar relaterade till en Google-transaktion.

Information om och villkor för en specifik Google-transaktion, inklusive policyer för återbetalning eller tvistlösning, finns i användarvillkoren, hjälpcentret eller annat material som tillhandahålls av den Säljare du genomförde en transaktion hos.

Om det uppstår problem med att debitera din valda Betalningsmetod kan Google debitera en annan giltig Betalningsmetod som du har sparat i Google Pay. Besök Google Pays webbplats, Google Pay-appen eller Google-inställningarna på din Android-enhet för att hantera betalningsalternativen. Du samtycker också till att en Säljare kan skicka en Google-transaktion för ett köp till betalningssystemet för behandling en eller flera gånger i händelse av att en tidigare Google-transaktion avvisas eller returneras av betalningssystemet. Google kan fördröja bearbetning av misstänkta transaktioner eller transaktioner som kan involvera bedrägeri, bedrägligt beteende eller bryta mot tillämplig lagstiftning, Villkoren eller andra tillämpliga Google-policyer, efter Googles eget gottfinnande.

Om en Säljare erbjuder dig möjligheten att betala för prenumerationer börjar din prenumeration när du klickar på Godkänn och köp (eller motsvarande) under ett prenumerationsköp. Detta är en löpande transaktion. Om inte annat anges fortsätter din prenumeration och den relevanta faktureringsauktoriseringen på obestämd tid tills den avbryts av dig. När du klickar på Godkänn och köp (eller motsvarande) godkänner du att Säljaren fakturerar din valda Betalningsmetod under varje angiven faktureringsperiod för prenumerationen. Beloppet för Google-transaktionen kan komma att ändras av Säljaren under prenumerationsperioden. Prenumerationen avslutas inte förrän den aktuella faktureringsperioden är slut. Du får ingen återbetalning för den aktuella faktureringsperioden och du har fortsatt tillgång till prenumerationen under återstoden av den aktuella faktureringsperioden.

(b) Med Tredje part

När du initierar en betalnings- eller kollektivtrafiktransaktion via Google Pay med någon annan part än en Säljare (en ”Tredje part”, och en sådan transaktion en ”Tredjepartstransaktion”) kan Google skicka information om din Betalningsmetod och relaterad information till den Tredje parten så att den kan debitera Betalningsmetoden. Beroende på typ av Tredje part kan en Tredjepartstransaktion göras för att köpa varor eller tjänster, för att åka med kollektivtrafik eller i andra syften, som donation till välgörenhet eller gåvor. En tredjepartstransaktion kan initieras när du: betalar kontaktlöst i butiker eller i kollektivtrafiktjänster som använder NFC, streckkoder eller annan kontaktlös teknik, väljer Google Pay eller Köp med Google Pay som betalningsalternativ i en onlinetransaktion på Tredje partens webbplats eller i dess app, eller genomför transaktionen hos Tredje parten genom något annat onlinegränssnitt, som Google Assistent. När du initierar en onlinetransaktion kan Google Pay även dela annan information, som fakturerings-, leverans- eller e-postadress som du sparat i Google-kontot, om det är relevant för att genomföra transaktionen.

I en Tredjepartstransaktion kommer Google inte längre att delta i transaktionen efter att ha överlåtit Betalningsmetoden och annan information till Tredje part, och du är införstådd med och samtycker till att en sådan transaktion enbart är mellan dig och den Tredje parten och inte med Google eller någon av dess partner. Du bör kontakta den Tredje parten eller leverantören av din Betalningsmetod (t.ex. Kontokortets utfärdare) direkt angående eventuella problem med Transaktioner med Tredje part, inklusive återbetalningar och tvister.

När du besöker webbplatsen eller appen för en deltagande Tredje part kan Google visa Tredje parten om du har Google Pay inställt på din enhet. På så vis vet Tredje parten om den kan erbjuda dig Google Pay som betalningsalternativ. Du kan välja att Google inte ska lämna ut den informationen i Google Pays sekretessinställningar. Om du väljer att inte lämna ut informationen kanske du inte kan använda Google Pay hos vissa återförsäljare.

(c) Som en del av Autofyll i Chrome eller Android

Om du har aktiverat funktionen Autofyll i webbläsaren Google Chrome eller på Android-enheten kan Google Pay även visa ett alternativ för att automatiskt fylla i din sparade Betalningsmetod och dina adressuppgifter i ett betalningsformulär på Tredje parts webbplats i Chrome, eller i ett betalningsformulär i en Tredje parts app på en Android-enhet. (Mer information om hur Autofyll fungerar med Google Pay finns i hjälpcentret för Chrome.) När du använder den här funktionen interagerar Google inte med Tredje partens webbplats eller app, och slutför endast din begäran för att automatiskt fylla i viss vald information i ett formulär från Tredje part. Google deltar inte i någon transaktion som du genomför med Autofyll i Chrome eller Android, och du är införstådd med och samtycker till att en sådan transaktion enbart är mellan dig och Tredje part och inte med Google eller dess partner. Du bör kontakta Tredje part eller utfärdaren av Betalningsmetoden direkt gällande eventuella problem med en transaktion där du använde Autofyll i Chrome eller Android.

6. Google Pay-värdekort

Med Google Pay kan du dessutom lagra och få åtkomst till Värdekort, som inte är Betalningsmetoder och kan innefatta värdekuponger, kuponger eller annat liknande innehåll som kan lösas in hos deltagande säljare; medlemskort, intressegrupper eller bonusprogram som du redan har registrerat dig för eller kan registrera dig för via Google Pay; biljetter eller kort för resor, underhållning och annan användning; och presentkort som kan lösas in i en viss säljares butik eller butiker. En deltagande leverantör av ett Värdekort (”Leverantör”) kan uppdatera Värdekortet med information eller på annat sätt kommunicera med dig via Värdekortet.

Genom att lösa in ett Värdekort hos en Leverantör, via NFC, streckkod eller på annat sätt, godkänner du att informationen om Värdekortet i fråga överförs till Leverantören som löser in det. Din användning av ett Värdekort hos en Leverantör är en transaktion mellan dig och Leverantören och inte med Google eller någon av dess partner. Google är inte part i din användning av ett Värdekort med dess Leverantör. Google garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten i något innehåll på ett Värdekort eller för ett Värdekorts användbarhet hos någon Leverantör.