VIKTIGT! Om du är bosatt i Indien hittar du användarvillkoren för Google Pay som gäller för dig här.


Ytterligare användarvillkor för Google Pay/Google Payments

Senast ändrad: 17 maj 2022

1. Inledning

Google Payments (även kallat ”Google Pay”) är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”, ”vi” eller ”oss”), med adress Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

För att använda Google Pay måste du godkänna (1) Googles användarvillkor och (2) dessa Ytterligare användarvillkor för Google Pay/Google Payments(de ”Ytterligare villkoren”).

Läs dessa dokument noggrant. Dessa dokument kallas tillsammans ”Villkor”. I dem fastställs vad du kan förvänta dig av oss när du använder våra tjänster och vad vi förväntar oss av dig. I Googles användarvillkor hittar du till exempel termer som ångerätt, rättslig garanti om överensstämmelse och mer information om skälen till att vi gör ändringar i våra tjänster och förvarningen du får om sådana ändringar. Observera att Googles användarvillkor gäller för lagring av objekt som stamkundskort, bonusprogramkort, kollektivtrafikkort, boardingkort och annat som inte utgör betalningsmedel.

Om det finns motstridigheter mellan dessa Ytterligare villkor och Googles användarvillkor gäller de Ytterligare villkoren för Google Pay.

Integritetsmeddelandet för Google Payments ingår inte i dessa villkor, men där kan du läsa om hur Google hanterar dina betalningsuppgifter.  Vi rekommenderar att du läser det för att bättre förstå hur vi hanterar din data.

Vissa funktioner i Google Pay var tidigare varumärkta med Android Pay. Du kanske ser gamla hänvisningar till Android Pay i butiker, appar eller på webbplatser, men de funktionerna omfattas av dessa Villkor.

Vissa produkter och funktioner kanske inte är tillgängliga i alla länder. Du hittar mer information i hjälpcentret för Google Pay.

Du kan avsluta tjänsten Google Pay när som helst genom att kontakta Google Payments eller följa dessa steg.

2. Grundläggande krav

För att använda Google Pay måste du

Du behöver även ett Google-konto, en enhet som uppfyller Tjänstens system- och kompatibilitetskrav som kan ändras från tid till annan, fungerande internetanslutning och kompatibel programvara. Möjligheten att använda Google Pay och Google Pays prestanda kan påverkas av dessa faktorer. Det är ditt ansvar att se till att systemkraven uppfylls.

3. Allmän beskrivning av Google Pay

Med Google Pay kan du spara följande i ditt Google-konto, hantera dem på ett och samma ställe samt använda dem för transaktioner med Google och tredje parter:

4. Betalningsmetoder

(a) Typer av betalningsmetoder

Med Google Pay kan du spara och hantera olika typer av betalningsmetoder i ditt Google-konto (gemensamt benämnda ”Betalningsmetoder”), inklusive

Tillgängligheten för en enskild Betalningsmetod eller om den är kompatibel med Google Pay kan bero på i vilket land du är bosatt och andra faktorer. Kompatibla typer av Betalningsmetoder, användningen av Betalningsmetoder och Google Pay-funktionerna som beskrivs nedan kanske inte är tillgängliga överallt och kan ändras när som helst (i sådana fall meddelar vi dig om så krävs enligt avsnittet Utveckla, förbättra och uppdatera Google-tjänster i Googles användarvillkor).  

(b) Spara en Betalningsmetod

Du kanske kan spara en Betalningsmetod i Google-kontot via olika användargränssnitt, till exempel Google Pays webbplats, Google Chrome-webbläsaren, utfärdarens app eller webbplats eller via en Google-produkt eller -tjänst som Google Play Butik. För att kunna spara en Betalningsmetod måste du fylla i alla uppgifter som krävs i alla registreringsformulär som du får. Uppgifterna du anger måste vara aktuella, fullständiga och korrekta, och du måste se till att hålla den uppdaterad. Vi kan kräva att du tillhandahåller ytterligare uppgifter som ett villkor för fortsatt användning av Google Pay, eller för att hjälpa oss att bedöma om du ska få fortsätta använda Google Pay.

När du sparar en Betalningsmetod kan Google lagra uppgifter som rör Betalningsmetoden, till exempel ditt namn och din faktureringsadress. Med Google Pay kan du även spara andra uppgifter i ditt Google-konto som kan göra transaktioner snabbare, till exempel en leveransadress.

Du godkänner att vi bekräftar att din Betalningsmetod har god status hos leverantören, inbegripet men inte begränsat till, genom att skicka en begäran om betalningsauktorisering och/eller att reservera ett lågt kredit- och/eller debitbelopp för Betalningsmetoden enligt nätverksregler eller andra krav som gäller för Betalningsmetoden.

Du samtycker till att använda Google Pay för personliga syften med dina egna Betalningsmetoder. Om du använder Google Pay med ett kvalificerat företagskort samtycker du till att du har arbetsgivarens godkännande och kan förbinda arbetsgivaren till dessa Villkor.

(c) Googles roll

Förutom då Google eller dess närstående bolag är utfärdaren har varken Google eller dess närstående bolag någon roll i Betalningsmetodens kortinnehavaravtal, integritetspolicy eller andra användarvillkor. Ingenting i dessa Villkor ändrar utfärdarens villkor. Om det uppstår motstridigheter mellan dessa Villkor och utfärdarens villkor eller integritetspolicy gäller dessa Villkor mellan dig och Google för Google Pay. Utfärdarens villkor gäller mellan dig och utfärdaren. Google gör inga utfästelser eller verifierar att någon av dina Betalningsmetoder har god status eller att Betalningsmetodens utfärdare godkänner någon transaktion med en säljare när du använder Google Pay för transaktionen.

Förutom då Google eller dess närstående bolag är utfärdaren är varken Google eller dess närstående bolag inblandade i att ge kredit eller att avgöra om kraven för kredit uppfylls. De styr inte heller över tillgängligheten eller exaktheten för Betalningsmetoden eller saldot, administration (eller tilläggande) av Betalningsmetoder i Google Pay eller påfyllning av pengar i Betalningsmetodens saldo. Om du har frågor om ovanstående ska du kontakta Betalningsmetodens utfärdare.

(d) Spara ett virtuellt kortnummer  eller Länkat konto hos tredje part

Följande ytterligare villkor gäller när du sparar ett Virtuellt kortnummer  eller Länkat konto hos tredje part i Google-kontot via Google Pay.

När du har lagt till en Betalningsmetod i Google Pay och tillhandahållit uppgifterna som begärs av Google och/eller utfärdaren av Betalningsmetoden kontrollerar Google Pay om det går att använda Betalningsmetoden med Google Pay. Alla Betalningsmetoder från deltagande utfärdare kanske inte är uppfyller kraven. Om Betalningsmetodens utfärdare har stöd för Google Pay och Betalningsmetoden uppfyller kraven kan en skärm visas där du ska godkänna utfärdarens användarvillkor. När det är klart och du har lagt till Betalningsmetoden lagrar Google Pay ett Virtuellt kortnummer som är kopplat till kortnumret på ditt Kontokort eller kopplar ditt Länkade konto hos tredje part till Google-kontot så du kan använda det enligt beskrivningen i avsnitt 5 nedan.

Virtuella kortnummer som du registrerar med Google Pay skiljer sig från eventuella kopplade Kontokort som du sparar i ditt Google-konto. Till skillnad från ett Virtuellt kortnummer brukar inte Kontokort ha en bild på kortet som liknar det kopplade fysiska kortet och de kan inte användas för transaktioner via Närfältskommunikation (”NFC”) i butiker. När du registrerar ett Virtuellt kortnummer kan Google Pay även spara det kopplade Kontokortet i ditt Google-konto.

Du bekräftar att Google Pay får ta emot transaktionsuppgifter från Betalningsmetodens utfärdare och visa utökad transaktionsinformation samt din senaste transaktionshistorik i Google Pay.

(e) Borttagning av Betalningsmetoder

En Betalningsmetod kan tas bort från Google Pay på en enskild enhet och bli obrukbar med Tjänsten om (i) du raderar Betalningsmetoden från Google Pay (ii) du raderar Betalningsmetoden från ditt Google-konto (iii) du rensar din mobila enhet med hjälp av Android Enhetshanterare (iv) du raderar ditt Google-konto (v) din mobila enhet inte kan ansluta till någon Google-produkt eller -tjänst på 90 dagar i följd (vi) du inte använder Google Pay på enheten i 12 månader i följd, och/eller (vii) Betalningsmetodens utfärdare eller betalningsnätverk begär att Google tar bort Betalningsmetoden från Google Pay.

5. Transaktioner med Betalningsmetoder

(a) I Googles tjänster

Google Pay kan tillåta att du inleder en transaktion med en ”Säljare” som definieras som (i) ett av Googles närstående bolag eller (ii) någon annan säljare som är aktiv på en eller flera av Googles marknadsplatser (en lista finns här) och erbjuder produkter, varor eller tjänster till försäljning för dig och som begär att Google eller dess närstående bolag behandlar transaktioner för sin räkning.

Du bekräftar och godkänner att din transaktion med en Säljare (en ”Google-transaktion”) sker endast mellan dig och Säljaren. Google och dess närstående bolag är inte en part i dina Google-transaktioner och relaterade köp, och inte heller köpare eller säljare i samband med någon Google-transaktion om de inte är uttryckligen angivna som sådana (till exempel i den relevanta produktens, varans eller tjänstens produktinformation eller beskrivning på en webbplats eller i ett gränssnitt som Google driver).

När du inleder en Google-transaktion kan Google visa dina tillgängliga Betalningsmetoder för dig vid transaktionstillfället. När du har valt den Betalningsmetod du vill använda kan Google debitera den Betalningsmetoden eller dela Betalningsmetoden och relaterade uppgifter till någon av sina närstående bolag som sedan behandlar transaktionen för Säljarens räkning. Du godkänner debitering av din Betalningsmetod enligt vad som är nödvändigt för att genomföra Google-transaktionen. Du godkänner också eventuella tillgodohavanden som utfärdas till din Betalningsmetod i samband med hävda köp, återbetalningar eller justeringar relaterade till Google-transaktioner.

Du hittar information och villkor för en specifik Google-transaktion, inklusive återbetalning eller policyer för tvistlösning, i användarvillkoren, hjälpcentret eller andra supportmaterial som du fått av Säljaren som transaktionen skedde med.

Om det uppstår problem med att debitera din valda Betalningsmetod kan Google debitera en annan giltig Betalningsmetod som du har sparat i Google Pay. Du kan hantera dina betalningsalternativ på webbplatsen för Google Pay, i Google Pay-appen eller Google-inställningarna på din Android-enhet. Du godkänner även att Säljaren åter får skicka en Google-transaktion för ett köp till betalningsnätverket för behandling en eller flera gånger i händelse av att en tidigare Google-transaktion avvisas eller returneras av betalningsnätverket. Google kan fördröja, spärra, annullera eller häva betalningshanteringen av misstänkta transaktioner eller transaktioner som kan röra bedrägeri, misskötsamhet eller bryta mot tillämpliga lagar, Villkoren eller andra tillämpliga Google-policyer efter Googles eget gottfinnande.

Om en Säljare ger dig möjlighet att betala för prenumerationer startar prenumerationen när du klickar på Godkänn och köp (eller motsvarande fras) när du köper prenumerationen. Detta är en transaktion med återkommande fakturering. Om inte annat anges fortsätter din prenumeration och den relevanta faktureringsauktoriseringen löpande tills du säger upp den. Genom att klicka på Godkänn och köp (eller motsvarande) godkänner du att Säljaren debiterar din valda Betalningsmetod för prenumerationen vid varje faktureringsperiod. Beloppet för Google-transaktionen kan komma att ändras av Säljaren under prenumerationsperioden. Om du säger upp prenumerationen avslutas den inte förrän den aktuella faktureringsperioden är har löpt ut. Du får ingen återbetalning för den aktuella faktureringsperioden och du har fortsatt tillgång till prenumerationen under återstoden av den aktuella faktureringsperioden. Om det finns motstridigheter mellan dessa prenumerationsvillkor och Säljarens prenumerationsvillkor gäller Säljarens villkor för prenumerationen i fråga.

(b) Med Tredje part

När du inleder en betalning med Google Pay med någon part som inte är en Säljare (en sådan part kallas ”Tredje part” och en sådan transaktion kallas ”Transaktion med tredje part”) kan Google vidarebefordra uppgifter om din Betalningsmetod och relaterad information så att den Tredje parten kan debitera din Betalningsmetod. Beroende på den Tredje parten kan en sådan Transaktion med tredje part gälla köp av varor eller tjänster eller något annat syfte, till exempel donationer till välgörenhet eller gåvor. Du kan till exempel inleda en Transaktion med tredje part när du snuddar och betalar via NFC, streckkoder eller annan kontaktlös teknik i butik, väljer Google Pay eller Köp med Google Pay som betalningsalternativ i en onlinetransaktion på webbplatsen eller i appen för den Tredje parten eller inleder transaktionen med den Tredje parten via något annat onlinegränssnitt, till exempel Google Assistent. När du inleder en onlinetransaktion kan Google Pay även dela annan information, som fakturerings-, leverans- eller e-postadress som du sparat i Google-kontot, om det är relevant för att genomföra transaktionen.

I en sådan Transaktion med tredje part deltar inte Google i transaktionen efter att ha överlåtit Betalningsmetoden och annan information till den Tredje parten, och du bekräftar och godkänner att sådana transaktioner sker endast mellan dig och den Tredje parten och inte med Google eller någon av dess närstående bolag. Du bör kontakta den Tredje parten eller leverantören av din Betalningsmetod (till exempel Kontokortets utfärdare) direkt angående eventuella problem med Transaktioner med tredje part, inklusive återbetalningar och tvister.

När du besöker webbplatsen eller appen för en deltagande Tredje part kan Google yppa för den Tredje parten om du har konfigurerat Google Pay på din enhet så att den Tredje parten vet huruvida du ska erbjudas Google Pay som betalningsalternativ. Du kan välja bort att Google yppar detta i Google Pays integritetsinställningar. Om du väljer bort yppandet kan det påverka möjligheten att använda Google Pay hos vissa säljare.

(c) Som en del av Autofyll i Chrome eller på Android

Om du har aktiverat funktionen Autofyll i Google Chrome-webbläsaren eller på din Android-enhet kan Google Pay även ge dig möjlighet att automatiskt fylla i dina sparade uppgifter för din Betalningsmetod och adress i betalningsformuläret på den Tredje partens webbplats i Chrome-webbläsaren eller i betalningsformuläret för den Tredje parten på en Android-enhet. (Mer information om hur Autofyll fungerar med Google Pay finns i hjälpcentret för Chrome.) När du använder den här funktionen interagerar Google inte med Tredje partens webbplats eller app, och utför endast din begäran om att automatiskt fylla i vissa vald uppgifter i ett formulär från Tredje part. Google deltar inte i någon transaktion som du genomför med Autofyll i Chrome eller på Android, och du bekräftar och godkänner att en sådan transaktion sker endast mellan dig och den Tredje parten och inte med Google eller dess närstående bolag. Du bör kontakta den Tredje parten eller utfärdaren av Betalningsmetoden direkt angående eventuella problem med en transaktion där du använde Autofyll i Chrome eller på Android.