IMPORTANT: Dacă locuiți în India, Termenii și condițiile Google Pay aplicabile se află aici.


Termeni și condiții Google Pay/Google Payments

Data ultimei modificări: 21 Aprilie 2021

1. Introducere

Google Pay se supune Termenilor și condițiilor Google („Termenii și condițiile Google”), fiind un „Serviciu” definit în Termenii și condițiile Google. Următorii Termeni și condiții Google reprezintă condiții suplimentare, aplicabile pentru utilizarea serviciului Google Pay. Utilizarea de către dvs. a serviciului Google Pay se supune acestor Termeni și condiții Google Pay și Termeni și condiții Google (pe care, în legătură cu acești Termeni și condiții Google Pay, îi vom denumi în continuare „Termeni”). Notificarea privind confidențialitatea Google Payments descrie cum gestionează Google informațiile de plată.

În cazul apariției unui conflict între Termenii și condițiile Google Pay și Termenii și condițiile Google, Termenii și condițiile Google Pay vor avea întâietate. În cazul unei eventuale contradicții între versiunea în limba engleză și versiunea tradusă a Termenilor, versiunea în limba engleză va avea prioritate.

Anumite funcții Google Pay au fost denumite anterior „Android Pay”. Este posibil să vedeți în continuare referiri vechi la Android Pay în magazine, în aplicații sau pe site-uri, dar și acele funcții se supun acestor Termeni.

Pentru a putea utiliza Google Pay, trebuie să vă exprimați acordul privind următorii termeni. Vă rugăm să îi citiți cu atenție. Este posibil ca anumite produse și funcții să nu fie disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, consultați Centrul de ajutor Google Pay.

2. Cerințe de bază

Exprimându-vă acordul pentru acești Termeni, declarați că:

Totodată, veți avea nevoie de un cont Google, de un dispozitiv care îndeplinește cerințele de sistem și de compatibilitate pentru Serviciu, care se pot schimba periodic, de acces la internet și de software compatibil. Capacitatea dvs. de a utiliza Google Pay și performanța Google Pay pot fi afectate de acești factori. Îndeplinirea acestor cerințe de sistem este responsabilitatea dvs.

3. Descrierea generală a Google Pay

Google Pay permite salvarea următoarelor elemente în contul dvs. Google, gestionarea acestora dintr-un singur loc și utilizarea acestora pentru tranzacțiile cu Google și cu terțe părți:

4. Metode de plată

(a) Tipuri de Metode de plată

Cu ajutorul Google Pay, puteți salva și gestiona diverse tipuri de metode de plată în contul dvs. Google (denumite împreună „Metode de plată”), inclusiv:

Disponibilitatea unei anumite Metode de plată date sau compatibilitatea sa cu Google Pay pot depinde de țara dvs. de reședință și de alți factori. Este posibil ca tipurile compatibile de Metode de plată, precum și Metoda de plată utilizată și funcțiile Google Pay descrise mai jos să nu fie disponibile oriunde și să se modifice oricând.

(b) Salvarea unei Metode de plată

Puteți salva o Metodă de plată în contul dvs. Google prin diverse interfețe de utilizare, inclusiv prin aplicația sau site-ul Google Pay, prin browserul Google Chrome, prin aplicația sau site-ul emitentului Metodei de plată sau printr-un produs sau serviciu precum Google Play Store. Pentru a salva o Metodă de plată, trebuie să completați toate informațiile solicitate, în toate formularele adresate dvs. Informațiile furnizate trebuie să fie actuale, complete și precise și trebuie menținute actualizate. Vă putem solicita să furnizați informații suplimentare ca o condiție a utilizării neîntrerupte a Google Pay sau pentru a contribui la luarea deciziei de a vă permite să utilizați Google Pay.

Atunci când salvați o Metodă de plată, Google poate să rețină informații aferente Metodei de plată, cum ar fi numele dvs. și adresa de facturare. Totodată, Google Pay permite și salvarea altor informații în contul Google, care pot contribui la accelerarea tranzacțiilor, cum ar fi adresa de livrare.

Ne autorizați pentru a confirma faptul că Metoda de plată îndeplinește cerințele furnizorului, inclusiv, dar fără a se limita la trimiterea unei solicitări de autorizare a plății și/sau a unei creditări și/sau debitări de mică valoare pentru Metoda de plată, în conformitate cu regulile rețelei sau cu alte reguli aplicabile Metodei de plată.

Sunteți de acord cu faptul că Google Pay este destinat utilizării personale, cu Metodele de plată proprii. Dacă folosiți Google Pay cu un card de companie eligibil, vă exprimați acordul de a utiliza serviciul cu autorizarea angajatorului și având capacitatea de a obliga angajatorul să respecte acești Termeni.

(c) Rolul Google

Cu excepția cazurilor în care Google sau afiliații săi sunt entitatea emitentă, nici Google și nici afiliații săi nu sunt parte a contractelor titularului de card pentru Metoda dvs. de plată sau a politicilor de confidențialitate sau altor termeni de utilizare. Nicio prevedere a acestor Termeni nu modifică termenii acestor emitenți. În cazul în care apare o inconsecvență între acești Termeni și termenii sau politica de confidențialitate ale emitentului, acești Termeni vor guverna relația dintre dvs. și Google în ceea ce privește Google Pay, iar termenii emitentului dvs. vor guverna relația dintre dvs. și emitent. Google nu declară și nu verifică conformitatea Modalităților dvs. de plată sau faptul că emitentul Modalității dvs. de plată autorizează sau aprobă tranzacția cu un comerciant sau cu un furnizor de mijloace de transport atunci când folosiți Google Pay pentru o anumită tranzacție.

Cu excepția cazurilor în care Google sau afiliații săi sunt entitatea emitentă, nici Google și nici afiliații săi nu sunt implicați în emiterea creditului sau în stabilirea eligibilității pentru credit și nici nu exercită control asupra: disponibilității sau preciziei Metodelor de plată sau a fondurilor; provizionarea (sau adăugarea) de Metode de plată la Google Pay sau adăugarea de fonduri la soldul Metodelor de plată. Pentru orice nelămuriri privind cele de mai sus, vă rugăm să contactați emitentul Metodei dvs. de plată.

(d) Salvarea unui număr de card virtual, a unei legitimații de călătorie, a unui cont terț conectat sau a unui card japonez de fonduri electronice

În cazul utilizării Google Pay pentru salvarea unui număr de card virtual, a unei legitimații de călătorie, a unui cont terț conectat sau a unui card japonez de fonduri electronice la contul dvs. Google, se aplică următorii termeni suplimentari.

După ce ați început adăugarea unei Modalități de plată la Google Pay și ați furnizat informațiile solicitate de Google și/sau de emitentul Metodei de plată, Google Pay va verifica eligibilitatea Metodei de plată pentru a fi utilizată cu Google Pay. Este posibil ca nu toate Metodele de plată ale emitenților participanți să fie eligibile. Dacă emitentul Metodei dvs. de plată acceptă Google Pay și Metoda dvs. de plată este eligibilă, este posibil ca la adăugarea acesteia să se afișeze un ecran prin care vi se solicită să acceptați termenii și condițiile emitentului. După acceptarea termenilor și adăugarea cu succes a Metodei de plată, Google Pay va salva un număr de card virtual, care va reprezenta numărul efectiv al cardului dvs. de plată sau va conecta legitimația de călătorie, contul terț asociat sau cardul de fonduri electronice japonez cu Contul dvs. Google pentru a fi utilizate conform descrierii din Secțiunea 5 de mai jos.

Numerele de card virtuale pe care le înregistrați folosind Google Pay diferă de toate cardurile de plată asociate și salvate în Contul dvs. Google. Spre deosebire de un număr de card virtual, în general, un Card de plată nu vă va fi prezentat având un aspect asemănător cu cardul fizic asociat, astfel că nu va putea fi folosit pentru tranzacții Near-Field Communication („NFC”) în magazine. Totuși, atunci când înregistrați un număr de card virtual, Google Pay poate să salveze și Cardul de plată asociat în Contul dvs. Google.

Sunteți de acord cu faptul că Google Pay poate primi informații despre tranzacții de la emitentul Metodei dvs. de plată pentru a afișa detalii de tranzacție cu formatare complexă, precum și istoricul de tranzacții recente în Google Pay.

O Metodă de plată poate fi eliminată din Google Pay de pe un anumit dispozitiv și poate deveni inutilizabilă în cadrul Serviciului dacă: (i) ștergeți Metoda de plată din Google Pay; (ii) ștergeți Metoda de plată din Contul Google, (iii) ștergeți dispozitivul mobil folosind Managerul de dispozitiv Android; (iv) ștergeți Contul Google; (v) dispozitivul dvs. mobil nu se conectează la niciun produs și la niciun serviciu Google timp de 90 de zile consecutive; (vi) nu folosiți Google Pay pe dispozitiv timp de 12 luni consecutive; și/sau (vii) emitentul Metodei dvs. de plată sau rețeaua de plată trimite instrucțiuni către Google pentru eliminarea Metodei de plată din Google Pay.

5. Tranzacționarea folosind Metodele de plată

(a) Pe Proprietăți Google

Google Pay vă poate permite să inițiați o tranzacție de plată cu un „Vânzător”, definit ca fiind (i) o companie a grupului Google sau (ii) orice alt vânzător care participă la una sau mai multe piețe Google (listate aici), care vă oferă mărfuri, bunuri sau servicii și care solicită de la Google sau de la afiliații săi procesarea tranzacțiilor de plată din partea lor.

Luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că tranzacția dvs. cu un Vânzător (o „Tranzacție Google”) se desfășoară exclusiv între dvs. și vânzător. Google și afiliații săi nu sunt parte din Tranzacția dvs. Google și din achizițiile efectuate, așa cum nici cumpărătorul sau vânzătorul nu sunt implicați în nicio Tranzacție Google, cu excepția situației în care aceștia sunt specificați în mod clar într-un astfel de rol (de exemplu în listarea sau descrierea mărfurilor, bunurilor sau serviciilor relevante pe un site sau pe o interfață operate de Google).

Atunci când inițiați o Tranzacție Google, Google vă poate prezenta Metodele de plată disponibile la momentul tranzacției. După selectarea Metodei de plată pe care doriți să o folosiți, Google poate debita Metoda de plată sau poate să pună Metoda de plată și detaliile aferente la dispoziția afiliatului său, care va procesa astfel tranzacția din partea Vânzătorului. Dvs. veți autoriza debitarea Metodei de plată în funcție de necesități, în vederea finalizării procesării unei Tranzacții Google. Totodată, veți autoriza toate creditările aferente Metodei de plată legate de anulări, rambursări sau ajustări ale Tranzacției Google.

Pentru detaliile sau termenii unei Tranzacții Google specifice, inclusiv politicile privind rambursarea sau soluționarea litigiilor, consultați termenii și condițiile, centrul de asistență sau alte materiale de asistență puse la dispoziție de Vânzătorul cu care ați încheiat tranzacția.

În cazul în care există probleme la debitarea Metodei de plată selectate, Google poate debita orice altă Metodă de plată valabilă salvată de dvs. în Google Pay. Accesați site-ul Google Pay, aplicația Google Pay sau setările Google de pe dispozitivul dvs. Android pentru a gestiona opțiunile de plată. Totodată, sunteți de acord cu faptul că un Vânzător poate să retrimită o Tranzacție Google pentru o achiziție către rețeaua de plată în vederea procesării o dată sau de mai multe ori în cazul în care o Tranzacție Google precedentă este respinsă sau returnată de rețeaua de plată. Google poate întârzia procesarea plății în cazul tranzacțiilor care ridică suspiciuni sau în cazul tranzacțiilor care pot implica fraudă, abateri sau care încalcă legislația în vigoare, Termenii sau alte politici Google aplicabile, la alegerea liberă și discreționară a Google.

În cazul în care Vânzătorul vă oferă plata pentru abonamente, abonamentele dvs. vor începe atunci când dați clic pe „acceptare și cumpărare” (sau frază echivalentă) la achiziționarea unui abonament. Este o tranzacție facturabilă recurentă. Cu excepția cazului în care este prevăzut altceva, abonamentul dvs. și autorizarea de facturare relevantă vor rămâne valabile pe o perioadă nedefinită, până când le veți anula. Dacă dați clic pe „acceptare și cumpărare” (sau frază echivalentă), veți autoriza Vânzătorul să vă factureze Metoda de plată aleasă pentru toate perioadele de facturare menționate pentru abonament. Suma Tranzacției Google poate fi modificată de Vânzător în perioada abonării. Anularea unui abonament va intra în vigoare la sfârșitul perioadei actuale de facturare. Nu veți primi nicio rambursare pentru perioada actuală de facturare și veți avea în continuare acces la abonamentul respectiv pe perioada de facturare rămasă.

(b) Cu Terțe părți

Atunci când inițiați o plată sau o tranzacție prin Google Pay, cu orice altă parte decât un Vânzător (o astfel de parte este denumită „Terță parte” și tranzacția respectivă „Tranzacție cu o Terță parte”), Google poate să transmită detaliile Metodei dvs. de plată și informațiile aferente către Terța parte, pentru ca aceasta să poată debita Metoda dvs. de plată. În funcție de natura Terței părți, o Tranzacție cu o Terță parte poate fi achiziționarea unor bunuri sau servicii, legitimații de călătorie sau pentru alte scopuri, cum ar fi donații caritabile sau cadouri. O Tranzacție cu o Terță parte poate fi inițiată atunci când: folosiți funcția „atinge și plătește” în magazine sau la serviciile de transport public folosind NFC, coduri de bare sau alte tehnologii fără contact; selectați „Google Pay” sau „Cumpărați cu Google Pay” ca opțiune de plată în tranzacțiile online pe site-ul sau în aplicația unei Terțe părți sau tranzacționați cu Terța parte printr-o altă interfață online, cum ar fi Asistentul Google. Atunci când inițiați o tranzacție online, Google Pay poate să trimită și alte informații, precum adresa de facturare, de livrare sau de e-mail, salvate în Contul dvs. Google, dacă aceste informații sunt necesare pentru finalizarea tranzacției.

Într-o Tranzacție cu o Terță parte, după transmiterea Metodei de plată și a altor detalii către Terța parte, Google nu va mai avea nicio implicare în tranzacție, iar dvs. luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că o astfel de tranzacție se derulează exclusiv între dvs. și Terța parte și nu cu Google sau cu afiliații săi. În cazul oricăror probleme în Tranzacțiile cu Terțe părți, inclusiv rambursări și contestații, luați legătura cu Terța parte sau cu furnizorul Metodei de plată (de exemplu, emitentul cardului dvs. de plată).

Atunci când accesați un site sau o aplicație a unei Terțe părți participante, Google poate dezvălui Terței părți dacă aveți sau nu Google Pay configurat pe dispozitivul dvs, astfel încât Terța parte va ști să vă ofere sau nu Google Pay ca opțiune de plată. Puteți să renunțați la divulgarea Google în setările de confidențialitate Google Pay. Renunțarea la divulgare poate afecta capacitatea de utilizare a Google Pay la anumiți comercianți.

(c) Ca parte din completarea automată în Chrome sau Android

Dacă ați activat funcția „Completare automată” în browserul Google Chrome sau pe dispozitivul Android, Google Pay vă poate prezenta opțiunea de completare automată a Metodei de plată salvate și poate completa informațiile în formularul de plată al site-ului Terței părți în browserul Chrome sau în formularul de plată din aplicația Terței părți de pe un dispozitiv Android. (Pentru mai multe informații despre funcționarea Completării automate în relația cu Google Pay, consultați Centrul de ajutor Chrome.) Atunci când folosiți această funcție, Google nu interacționează cu site-ul sau cu aplicația Terței părți, ci doar răspunde solicitării dvs. de a completa automat anumite informații din formularul Terței părți. Google nu se implică deloc în tranzacțiile pe care le finalizați folosind funcția de Completare automată în Chrome sau Android, iar dvs. luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că aceste tranzacții se desfășoară exclusiv între dvs. și Terța parte și nu între Google sau afiliații săi. Trebuie să contactați direct Terța parte sau furnizorul Metodei de plată pentru orice probleme privind tranzacțiile cu Terța parte în care s-a folosit funcția de Completare automată din Chrome sau din Android.

6. Permise Google Pay

Google Pay poate să vă permită salvarea și accesarea Permiselor, care nu sunt Metode de plată și care pot include cupoane sau alt conținut asemănător care poate fi valorificat la comercianții participanți; carduri de membru, programe cu interese similare sau de recompense la care v-ați înregistrat în prealabil sau la care vă puteți înregistra prin Google Pay; bilete pentru călătorii, divertisment și alte utilizări; carduri de cadouri care pot fi valorificate la un anumit magazin sau grup de magazine (de ex. carduri de cadouri cu circuit închis). Un furnizor de Permis participant („Furnizor”) poate să actualizeze Permisul cu informații sau poate să comunice cu dvs. prin alte metode prin Permis.

Prin valorificarea unui Permis la un Furnizor, fie prin NFC, prin cod de bare sau prin orice alt mijloc, dvs. autorizați transmiterea informațiilor despre un anumit Permis pentru a fi valorificate de Furnizor. Utilizarea Permisului la un Furnizor este o tranzacție între dvs. și Furnizor, și nu între dvs. și Google sau afiliații săi. Google nu este parte la utilizarea de către dvs. a unui Permis la Furnizorul acestuia. Google nu garantează și nu răspunde pentru acuratețea conținutului unui Permis sau pentru utilizarea ușoară a unui Permis la un Furnizor.