WAŻNA INFORMACJA: Warunki korzystania z usługi Google Pay obowiązujące mieszkańców Indii znajdują się tutaj.


Warunki korzystania z usługi Google Pay / Google Payments

Data ostatniej modyfikacji: 04 kwiecień 2019 r.

1. Wprowadzenie

Google Pay podlega Warunkom korzystania z usług Google („Warunki Google”) i jest „Usługą” w rozumieniu tych warunków. W tym dokumencie określono dodatkowe warunki korzystania z Google Pay („Warunki korzystania z usługi Google Pay”). Użytkownik może korzystać z Google Pay zgodnie z postanowieniami Warunków korzystania z usługi Google Pay oraz Warunków korzystania z usług Google (które w tym dokumencie określamy łącznie jako „Warunki”). Informacje na temat ochrony prywatności w Google Payments określają, jak Google postępuje z informacjami o płatnościach.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności między Warunkami korzystania z usługi Google Pay a Warunkami korzystania z usług Google rozstrzygające będą Warunki korzystania z usługi Google Pay. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności między wersją Warunków w języku angielskim a wersją przetłumaczoną na inny język rozstrzygająca będzie wersja w języku angielskim.

Niektóre funkcje Google Pay były wcześniej znane pod marką Android Pay. Odniesienia do tej marki można jeszcze zobaczyć w sklepach, aplikacjach i na stronach internetowych, jednak te Warunki mają zastosowanie także w przypadku tych funkcji.

Użytkownik korzystający z Google Pay wyraża zgodę na następujące warunki. Prosimy o ich dokładne przeczytanie. Pewne usługi i funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach. Więcej informacji można znaleźć w Centrum pomocy Google Pay.

2. Wymagania podstawowe

Akceptując te Warunki, Użytkownik oświadcza, że:

Potrzebne będą także: konto Google, urządzenie spełniające wymagania systemowe i wymagania z zakresu zgodności Usługi (które mogą od czasu do czasu się zmieniać), dostęp do internetu oraz zgodne oprogramowanie. Czynniki te mogą wpływać na możliwość korzystania z Google Pay oraz na funkcjonowanie tej usługi. Za spełnienie wymagań systemowych odpowiada Użytkownik.

3. Ogólny opis usługi Google Pay

Poniżej wyszczególniono elementy, które można zapisać na koncie Google dzięki Google Pay. Usługa ta umożliwia również zarządzanie tymi elementami w jednym miejscu oraz dokonywanie za ich pomocą transakcji z Google i osobami trzecimi, które korzystają z tych funkcji:

4. Formy płatności

a) Rodzaje form płatności

Za pomocą Google Pay można zapisywać na koncie Google różne formy płatności (łącznie „Formy płatności”) i nimi zarządzać. Obejmują one:

Dostępność lub zgodność z Google Pay poszczególnych Form płatności może zależeć od kraju zamieszkania i innych czynników. Wymienione poniżej rodzaje zgodnych Form płatności, a także zastosowania Form płatności i funkcji Google Pay mogą być niedostępne w niektórych miejscach i w każdym momencie ulec zmianie.

b) Zapisywanie Formy płatności

Użytkownik może mieć możliwość zapisania Formy płatności na koncie Google za pomocą różnych interfejsów, w tym aplikacji lub strony Google Pay, przeglądarki Google Chrome, aplikacji lub strony wydawcy Formy płatności lub za pomocą produktów lub usług Google, takich jak Sklep Google Play. Aby zapisać Formę płatności, należy podać wszystkie wymagane informacje w przedstawionych formularzach rejestracyjnych. Użytkownik musi podać aktualne, pełne i dokładne informacje oraz na bieżąco dbać o ich aktualność, kompletność i dokładność. Możemy wymagać od Użytkownika podania dodatkowych informacji – jako warunek dalszego użytkowania Google Pay albo by zdecydować o zezwoleniu Użytkownikowi na dalsze korzystanie z tej usługi.

Po zapisaniu Formy płatności Google może przechowywać związane z nią dane, takie jak imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy Użytkownika. Google Pay umożliwia także zapisywanie na koncie Google innych danych, które mogą przyspieszyć transakcje, np. adresu dostawy.

Użytkownik upoważnia Google do sprawdzenia, czy Forma płatności działa prawidłowo u dostawcy, m.in. przez przesłanie żądania autoryzacji płatności lub wpłatę niewielkiej kwoty lub też dokonanie obciążenia tej Formy płatności, zgodnie z zasadami organizacji płatniczej lub innymi wymaganiami dotyczącymi Formy płatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Google Pay służy do użytku osobistego, w połączeniu z własnymi Formami płatności Użytkownika. Użytkownik korzystający w Google Pay z obsługiwanych kart firmowych oświadcza, że robi to za zgodą pracodawcy i może wyegzekwować od pracodawcy przestrzeganie tych Warunków.

c) Rola Google

Z wyjątkiem sytuacji, gdy wydawcą jest firma Google lub jej podmiot stowarzyszony, ani Google, ani takie podmioty nie są stroną umów dotyczących kart płatniczych, polityki prywatności lub innych warunków związanych z Formą płatności. Żaden zapis tych Warunków nie ma wpływu na warunki wydawcy. W przypadku rozbieżności między zapisami tych Warunków a warunkami lub polityką prywatności wydawcy relacja między Użytkownikiem a Google w zakresie korzystania z Google Pay będzie podlegać tym Warunkom, a warunki wydawcy będą mieć decydujące znaczenie w sprawach między tym wydawcą a Użytkownikiem. Google nie oświadcza i nie sprawdza, czy Instrumenty płatnicze Użytkownika działają właściwie ani czy wydawca Instrumentu płatniczego autoryzuje lub zaakceptuje transakcję z użyciem Google Pay z wybranym sprzedawcą lub przewoźnikiem.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy wydawcą jest firma Google lub jej podmiot stowarzyszony, ani Google, ani takie podmioty nie biorą udziału w udzielaniu kredytu ani stwierdzaniu zdolności kredytowej. Nie kontrolują też dostępności ani dokładności Formy płatności ani środków, dodawania Form płatności w Google Pay ani zasilania salda Formy płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wydawcą Formy płatności.

d) Zapisywanie Numeru karty wirtualnej, Biletu okresowego, Połączonego konta innej firmy lub japońskiej karty do obsługi e-pieniędzy

W przypadku zapisywania za pomocą Google Pay Numeru karty wirtualnej, Biletu okresowego, Połączonego konta innej firmy lub japońskiej karty do obsługi e-pieniędzy na koncie Google zastosowanie mają dodatkowe warunki przedstawione poniżej.

Gdy Użytkownik zacznie dodawać Instrument płatniczy w Google Pay i poda dane wymagane przez Google lub wydawcę Formy płatności, Google Pay sprawdzi, czy można używać wybranej Formy płatności w tej usłudze. Może się zdarzyć, że żadna z Form płatności wydawcy uczestniczącego w programie nie będzie obsługiwana. Jeżeli wydawca Formy płatności umożliwia korzystanie z Google Pay, a dana Forma płatności jest obsługiwana, po jej dodaniu może wyświetlić się prośba o zaakceptowanie warunków korzystania z usługi wydawcy. Gdy Użytkownik je zaakceptuje i doda Formę płatności, Google Pay zapisze Numer karty wirtualnej reprezentujący rzeczywisty numer karty płatniczej Użytkownika lub powiąże Bilet okresowy, Połączone konto innej firmy lub japońską kartę do obsługi e-pieniędzy z kontem Google, aby można było z nich korzystać zgodnie z artykułem 5 poniżej.

Numery kart wirtualnych rejestrowane w Google Pay różnią się od powiązanych kart płatniczych zapisywanych przez Użytkownika na koncie Google. W przeciwieństwie do Numeru karty wirtualnej Karty płatnicze zwykle nie będą wyświetlane w formie przypominającej powiązaną kartę fizyczną i nie mogą być używane do transakcji z wykorzystaniem komunikacji Near-Field Communication („NFC”) w sklepach. Kiedy jednak Użytkownik zarejestruje Numer karty wirtualnej, Google Pay może zapisać powiązaną Kartę płatniczą również na koncie Google Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Google Pay może otrzymywać od wydawcy Formy płatności informacje dotyczące transakcji, aby wyświetlać sformatowane szczegóły transakcji oraz historię najnowszych transakcji Użytkownika w Google Pay.

Forma płatności może zostać usunięta z Google Pay na danym urządzeniu, a korzystanie z niej w połączeniu z Usługą może stać się niemożliwe, jeśli (i) Użytkownik usunie Formę Płatności z Google Pay, (ii) Użytkownik usunie Formę Płatności ze swojego konta Google, (iii) Użytkownik wykasuje dane ze swojego urządzenia mobilnego przy użyciu Menedżera urządzeń Android, (iv) Użytkownik usunie swoje konto Google, (v) urządzenie mobilne Użytkownika nie połączy się z żadnym produktem ani usługą Google przez 90 dni z rzędu, (vi) Użytkownik nie będzie korzystać z Google Pay na danym urządzeniu przez 12 miesięcy z rzędu lub (vii) wydawca Formy płatności lub organizacja płatnicza zleci Google usunięcie Formy płatności z Google Pay.

5. Transakcje z użyciem Form płatności

a) związane z usługami Google

Google Pay może umożliwić Użytkownikowi zainicjowanie transakcji płatniczej ze „Sprzedawcą” rozumianym jako (i) firma należąca do grupy Google lub (ii) sprzedawca korzystający z co najmniej jednej z platform handlowych Google (wyszczególnionych tutaj), który wystawia na sprzedaż produkty, towary lub usługi i przesyła do firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych prośby o przetworzenie transakcji płatniczych w jego imieniu.

Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że transakcja ze Sprzedawcą („Transakcja Google”) jest zawierana wyłącznie między nim a Sprzedawcą. Firma Google ani jej podmioty stowarzyszone nie są stroną w Transakcjach Google zawieranych przez Użytkownika ani powiązanych zakupach. Nie są też kupującym ani sprzedawcą w odniesieniu do żadnej Transakcji Google, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej (np. w opisie lub informacjach dotyczących danego produktu, towaru lub usługi na stronach lub w interfejsach obsługiwanych przez Google).

Gdy Użytkownik zainicjuje Transakcję Google, Google może w chwili dokonywania transakcji przedstawić dostępne Formy płatności. Po wybraniu Formy płatności przez Użytkownika Google może ją obciążyć lub też udostępnić ją i powiązane z nią dane swojemu podmiotowi stowarzyszonemu, który przetworzy transakcję w imieniu Sprzedawcy. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie Formy płatności opłatą lub płatnością w celu zrealizowania Transakcji Google. Zgadza się także na wpłaty na saldo Formy płatności w związku z anulowaniem transakcji, zwrotem środków lub korektami dotyczącymi Transakcji Google.

Szczegółowe informacje i warunki dotyczące konkretnej Transakcji Google, w tym zasady zwrotu środków i rozstrzygania sporów, można znaleźć w warunkach korzystania z usługi, centrum pomocy lub innych materiałach pomocniczych dostarczonych przez Sprzedawcę, z którym transakcja została zawarta.

Jeżeli wystąpi problem z obciążeniem wybranej Formy płatności, Google może obciążyć inną ważną Formę płatności zapisaną przez Użytkownika w Google Pay. Opcjami płatności można zarządzać na stronie Google Pay, w aplikacji Google Pay lub w ustawieniach Google na urządzeniu z Androidem. Użytkownik wyraża także zgodę, by w przypadku, gdy wcześniejsza Transakcja Google została odrzucona lub zwrócona przez organizację płatniczą, Sprzedawca mógł ponownie przesłać Transakcję Google związaną z zakupem do organizacji płatniczej w celu przetworzenia jej co najmniej raz. Google może opóźnić przetworzenie płatności w przypadku podejrzanych transakcji lub transakcji, które mogą wiązać się z oszustwem, niewłaściwym postępowaniem lub naruszeniem obowiązującego prawa, Warunków lub innych obowiązujących zasad Google – według własnego uznania.

Jeśli Sprzedawca oferuje możliwość płatności za subskrypcję, rozpocznie się ona po kliknięciu przez Użytkownika „Zaakceptuj i kup” (lub podobnej opcji) na stronie zakupu subskrypcji. Jest to transakcja cykliczna. Jeśli nie stwierdzono inaczej, subskrypcja i odpowiednie upoważnienie do rozliczania będą obowiązywać, dopóki Użytkownik ich nie anuluje. Klikając „Zaakceptuj i kup” (lub podobną opcję), Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do pobierania opłaty za subskrypcję za pomocą wskazanej Formy płatności w każdym wyznaczonym okresie rozliczeniowym. Kwota do zapłaty w ramach Transakcji Google może zostać zmieniona przez Sprzedawcę w okresie subskrypcji. Anulowanie subskrypcji zacznie obowiązywać dopiero po upływie bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu środków za bieżący okres rozliczeniowy i do końca tego okresu będzie mieć dostęp do odpowiedniej subskrypcji.

b) z osobami trzecimi

W przypadku zainicjowania w Google Pay płatności lub transakcji związanej z przewozem ze stroną niebędącą Sprzedawcą (taka strona nazywana jest dalej „Osobą trzecią”, a taka transakcja – „Transakcją z Osobą trzecią”) Google może przekazać Osobie trzeciej informacje dotyczące Formy płatności i powiązane dane, tak aby mogła ona za pomocą tej Formy płatności pobrać opłatę. Transakcja z Osobą trzecią może dotyczyć zakupu towarów, usług lub biletów na przejazd lub mieć inne cele, takie jak darowizny na cele charytatywne lub prezenty – zależnie od profilu działalności Osoby trzeciej. Użytkownik może zainicjować Transakcję z Osobą trzecią, gdy skorzysta w sklepie z systemu „Zbliż i zapłać” lub użyje w środku transportu publicznego technologii NFC, kodów kreskowych lub innej technologii zbliżeniowej, wybierze podczas transakcji online na stronie lub w aplikacji należącej do Osoby trzeciej „Google Pay” lub „Zapłać przez Google Pay” jako sposób płatności lub gdy zawrze transakcję z Osobą trzecią przez inny interfejs internetowy, na przykład Asystenta Google. Gdy Użytkownik rozpocznie transakcję online, Google Pay może udostępnić także inne dane, takie jak adres rozliczeniowy, adres dostawy czy adres email zapisane na koncie Google, jeśli ma to wpływ na zrealizowanie transakcji.

Po przekazaniu Formy płatności i innych szczegółów Osobie trzeciej Google nie będzie więcej uczestniczyć w Transakcji z Osobą trzecią. Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że taka transakcja jest zawierana wyłącznie między nim a Osobą trzecią, a firma Google ani jej podmioty stowarzyszone nie są stroną transakcji. Sprawy związane z Transakcjami z Osobą trzecią, w tym dotyczące zwrotu środków i sporów, należy zgłaszać bezpośrednio Osobie trzeciej lub firmie obsługującej Formę płatności (na przykład wydawcy Karty płatniczej).

Gdy Użytkownik odwiedza stronę lub aplikację uczestniczącej w programie Osoby trzeciej, Google może jej ujawnić, czy Użytkownik skonfigurował na urządzeniu usługę Google Pay, tak by Osoba trzecia wiedziała, czy może zaproponować Użytkownikowi Google Pay jako sposób płatności. Użytkownik może nie zgodzić się na ujawnianie przez Google tej informacji – odpowiednią opcję można znaleźć w ustawieniach prywatności Google Pay. Rezygnacja ta może wpłynąć na możliwość korzystania z Google Pay u niektórych sprzedawców.

c) w ramach autouzupełniania w przeglądarce Chrome lub na urządzeniu z Androidem

Jeżeli Użytkownik ma włączoną opcję autouzupełniania w przeglądarce Google Chrome lub na urządzeniu z Androidem, w Google Pay również może być widoczna opcja automatycznego uzupełniania informacji o zapisanej Formie płatności i adresie w formularzu płatności na stronie Osoby trzeciej w przeglądarce Chrome lub w aplikacji należącej do Osoby trzeciej na urządzeniu z Androidem. (Więcej informacji o tym, jak działa autouzupełnianie w Google Pay, można znaleźć w Centrum pomocy Chrome). Gdy Użytkownik korzysta z tej funkcji, Google nie oddziałuje w żaden sposób na stronę lub aplikację należącą do Osoby trzeciej, a jedynie automatycznie uzupełnia pewne wybrane informacje w formularzu Osoby trzeciej na prośbę Użytkownika. Google w żaden sposób nie uczestniczy w transakcjach dokonywanych za pomocą opcji autouzupełniania w przeglądarce Chrome lub na urządzeniu z Androidem. Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że takie transakcje są zawierane wyłącznie między nim a Osobą trzecią, a firma Google ani jej podmioty stowarzyszone nie są ich stroną. W kwestiach związanych z transakcjami tego typu należy kontaktować się bezpośrednio z Osobą trzecią lub wydawcą Formy płatności.

6. Karty w Google Pay

Google Pay może także umożliwiać przechowywanie i dostęp do Kart niebędących Formami płatności, w tym voucherów, kuponów lub podobnych elementów, które można wykorzystać u sprzedawców uczestniczących w programie; kart członkostwa w różnych programach lojalnościowych lub programach oferujących powiązane ze sobą produkty i usługi różnych firm, w których to programach Użytkownik jest już zarejestrowany albo może się zarejestrować przez Google Pay; biletów, w tym okresowych (kupowanych w celach podróżnych, rozrywkowych i nie tylko), a także kart podarunkowych do wykorzystania w sklepach określonego sprzedawcy lub w grupie sklepów (np. karty podarunkowe typu closed loop). Uczestniczący w programie wydawca Karty („Wydawca”) może uaktualnić informacje na Karcie lub za jej pomocą w inny sposób komunikować się z Użytkownikiem.

Wykorzystując Kartę u Wydawcy przy użyciu technologii NFC, kodu kreskowego lub w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Wydawcy informacji na temat danej Karty w celu jej wykorzystania. Wykorzystanie Karty u Wydawcy jest transakcją dokonywaną wyłącznie między Użytkownikiem a Wydawcą. Firma Google ani jej podmioty stowarzyszone nie są stroną takiej transakcji. Google nie jest stroną w procesie korzystania przez Użytkownika z Karty u jej Wydawcy. Google nie gwarantuje dokładności treści na Karcie ani możliwości wykorzystania Karty u żadnego Wydawcy i nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.