VIKTIG: Hvis du er bosatt i India, finner du gjeldende vilkår for bruk av Google Pay her.


Vilkår for bruk av Google Pay / Google Payments

Sist endret: 04. april 2019

1. Innledning

Google Pay er underlagt Googles vilkår for bruk («Googles vilkår for bruk») og er en «tjeneste» slik det er definert i Googles vilkår for bruk. Følgende vilkår for bruk av Google Pay er tilleggsvilkår som gjelder for bruken av Google Pay. Bruken din av Google Pay er underlagt disse vilkårene for bruk av Google Pay og Googles vilkår for bruk (samlet kalt «vilkårene» i forbindelse med disse vilkårene for bruk av Google Pay). Merknaden om personvern for Google Payments inneholder informasjon om hvordan Google håndterer betalingsopplysningene dine.

Hvis vilkårene for bruk av Google Pay og Googles vilkår for bruk er motstridende, skal vilkårene for bruk av Google Pay ha forrang. Hvis det finnes motstridende informasjon i den engelskspråklige versjonen av vilkårene og en versjon som er oversatt til et annet språk, skal den engelske versjonen ha forrang.

Enkelte Google Pay-funksjoner ble tidligere kalt «Android Pay». Selv om du fortsatt kan se utdaterte referanser til Android Pay i butikker, i apper eller på nettsteder, er disse funksjonene også underlagt disse vilkårene.

Du må godta vilkårene nedenfor for å kunne bruke Google Pay. Les nøye gjennom dem. Enkelte produkter og funksjoner er ikke tilgjengelige i alle land. I brukerstøtten for Google Pay finner du mer informasjon om dette.

2. Grunnleggende krav

Ved å godta vilkårene bekrefter du at:

Du må også ha en Google-konto, en enhet som oppfyller tjenestens system- og kompatibilitetskrav, som kan endres fra tid til annen, fungerende internettilgang og kompatibel programvare. Disse faktorene påvirker ikke bare om du har muligheten til å bruke Google Pay, men også ytelsen til Google Pay. Du har selv ansvar for å overholde systemkravene.

3. Generell beskrivelse av Google Pay

Google Pay gir deg mulighet til å lagre følgende elementer i Google-kontoen din, administrere dem på ett sted og bruke dem til transaksjoner med Google og tredjeparter:

4. Betalingsmåter

(a) Typer betalingsmåter

Med Google Pay kan du lagre og administrere ulike typer betalingsmåter i Google-kontoen din (samlet kalt «betalingsmåter»), inkludert følgende:

Hvorvidt en gitt betalingsmåte er tilgjengelig, eller om den er kompatibel med Google Pay, kan avhenge av bostedslandet ditt og andre faktorer. Det er ikke sikkert at de kompatible typene betalingsmåter, samt eksemplene på bruk av betalingsmåter og Google Pay-funksjonene som er beskrevet nedenfor, er tilgjengelige overalt, og dette kan endres når som helst.

(b) Lagring av betalingsmåter

Du kan få muligheten til å lagre en betalingsmåte i Google-kontoen din via en rekke brukergrensesnitt, inkludert Google Pay-appen eller -nettstedet, Google Chrome-nettleseren, appen eller nettstedet til utstederen av betalingsmåten, eller via et Google-produkt eller en Google-tjeneste slik som Google Play Butikk. For å lagre en betalingsmåte må du fylle ut alle nødvendige opplysninger i alle registreringsskjemaene du får opp. Du må oppgi gyldige, fullstendige og nøyaktige opplysninger og holde dem oppdatert. Vi kan be deg om å oppgi tilleggsopplysninger som en betingelse for fortsatt bruk av Google Pay eller for å hjelpe oss med å avgjøre om du fortsatt skal kunne bruke Google Pay.

Når du lagrer en betalingsmåte, kan Google lagre opplysninger knyttet til betalingsmåten, for eksempel navnet ditt og faktureringsadressen din. Google Pay gir deg også muligheten til å lagre andre opplysninger i Google-kontoen din som kan få transaksjoner til å gå raskere, for eksempel en leveringsadresse.

Du gir oss autorisasjon til å bekrefte at betalingsmåten din har god anseelse hos leverandøren av betalingsmåten, inkludert, men ikke begrenset til, ved å sende en forespørsel om betalingsautorisasjon og/eller et mindre kreditt- og/eller debetbeløp til betalingsmåten, i samsvar med nettverksregler eller andre krav som gjelder for betalingsmåten.

Du samtykker i at Google Pay er til personlig bruk med dine egne betalingsmåter. Hvis du bruker Google Pay med et kvalifisert bedriftskort, samtykker du i at du har fått autorisasjon fra arbeidsgiveren din til å gjøre dette, og at du har mulighet til å binde arbeidsgiveren din til disse vilkårene.

(c) Googles rolle:

Bortsett fra i tilfeller der Google eller en av Googles samarbeidspartnere er utstederen, er verken Google eller Googles samarbeidspartnere part i kortholderavtaler, personvernregler eller andre vilkår for bruk knyttet til betalingsmåten din. Ingenting i disse vilkårene endrer noen av vilkårene til en slik utsteder. Hvis det finnes punkter der disse vilkårene ikke stemmer overens med vilkårene eller personvernreglene til utstederen din, skal disse vilkårene regulere forholdet mellom deg og Google i forbindelse med Google Pay. Likeledes skal utstederens vilkår regulere forholdet mellom deg og utstederen. Google verken erklærer eller bekrefter at noen av betalingsmåtene dine har god anseelse, eller at utstederen av den aktuelle betalingsmåten kommer til å autorisere eller godkjenne eventuelle transaksjoner med en selger eller et kollektivtransportselskap når du bruker Google Pay til disse transaksjonene.

Bortsett fra i tilfeller der Google eller en av Googles samarbeidspartnere er utstederen, er verken Google eller Googles samarbeidspartnere involvert i utstedelse av kreditt eller undersøkelse av kredittverdighet. De utøver heller ikke kontroll over tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av betalingsmåter eller -midler, levering (eller tilføyelse) av betalingsmåter i Google Pay eller overføring av midler til saldoer for betalingsmåter. Hvis du har spørsmål i forbindelse med det ovenstående, kan du kontakte utstederen av betalingsmåten din.

(d) Lagring av virtuelle kortnumre, reisekort, tilknyttede tredjepartskontoer eller japanske e-pengekort

Følgende tilleggsvilkår gjelder ved bruk av Google Pay til å lagre virtuelle kortnumre, reisekort, tilknyttede tredjepartskontoer eller japanske e-pengekort i Google-kontoen din.

Etter at du har begynt å legge til en betalingsmåte i Google Pay og oppgitt opplysningene som Google og/eller utstederen av betalingsmåten din ber om, kontrollerer Google Pay om betalingsmåten din er kvalifisert for bruk sammen med Google Pay. Det er ikke sikkert at alle betalingsmåtene til en deltakende utsteder er kvalifisert. Hvis utstederen av betalingsmåten din støtter Google Pay og betalingsmåten er kvalifisert, blir du bedt om å godta denne utstederens vilkår når du legger til betalingsmåten. Når du har gjort dette og betalingsmåten er lagt til, lagrer Google Pay et virtuelt kortnummer som representerer det faktiske kortnummeret til det fysiske betalingskortet ditt, eller knytter reisekortet, den tilknyttede tredjepartskontoen eller det japanske e-pengekortet til Google-kontoen din for bruk som beskrevet i del 5 nedenfor.

Virtuelle kortnumre som du registrerer ved hjelp av Google Pay, skiller seg fra eventuelle tilknyttede betalingskort du lagrer i Google-kontoen din. I motsetning til et virtuelt kortnummer vises et betalingskort vanligvis ikke med et kortbilde som ligner på det tilknyttede fysiske kortet, og det kan ikke brukes til transaksjoner med nærfeltskommunikasjon «NFC» i butikker. Når du registrerer et virtuelt kortnummer, kan Google Pay imidlertid også lagre det tilknyttede betalingskortet i Google-kontoen din.

Du erkjenner at Google Pay kan motta transaksjonsinformasjon fra utstederen av betalingsmåten din for å kunne vise rikt formaterte transaksjonsdetaljer samt den nylige transaksjonsloggen din i Google Pay.

En betalingsmåte kan fjernes fra Google Pay på en gitt enhet og gjøres ubrukelig sammen med tjenesten hvis (i) du sletter betalingsmåten fra Google Pay, (ii) du sletter betalingsmåten fra Google-kontoen din, (iii) du tømmer mobilenheten din ved hjelp av Android Enhetsbehandling, (iv) du sletter Google-kontoen din, (v) mobilenheten din ikke kobles til et Google-produkt eller en Google-tjeneste i løpet av 90 sammenhengende dager, (vi) du ikke bruker Google Pay på enheten din i løpet av 12 sammenhengende måneder og/eller (vii) utstederen av betalingsmåten din eller betalingsnettverket ditt ber Google om å fjerne betalingsmåten fra Google Pay.

5. Foreta transaksjoner med betalingsmåter

(a) I Google-tjenester

Google Pay kan tillate at du starter en betalingstransaksjon med en «selger», definert som (i) et selskap i Google-gruppen eller (ii) en annen selger som deltar på en eller flere av Googles markedsplasser (som oppført her), som tilbyr å selge deg salgsvarer, varer eller tjenester, og som ber Google eller Googles samarbeidspartnere om å behandle betalingstransaksjoner på sine vegne.

Du erkjenner og godtar at transaksjonen din med en selger (en «Google-transaksjon») utelukkende er mellom deg og selgeren. Google og Googles samarbeidspartnere er ikke part i Google-transaksjonene dine og relaterte kjøp, og de er heller ikke kjøper eller selger i forbindelse med noen Google-transaksjon med mindre dette er uttrykkelig angitt (for eksempel i oppføringen eller beskrivelsen av den relevante salgsvaren, varen eller tjenesten på et nettsted eller i et grensesnitt som drives av Google).

Når du starter en Google-transaksjon, kan Google vise deg de tilgjengelige betalingsmåtene du kan bruke på transaksjonstidspunktet. Når du har valgt betalingsmåten du vil bruke, kan Google belaste denne betalingsmåten eller dele betalingsmåten og relaterte detaljer med en av sine samarbeidspartnere, som deretter behandler transaksjonen på vegne av selgeren. Du gir autorisasjon til at betalingsmåten din belastes eller debiteres slik det er nødvendig for å fullføre behandlingen av en Google-transaksjon. Du gir også autorisasjon til eventuell kreditering til betalingsmåten din i forbindelse med tilbakebetalinger, refusjoner eller justeringer knyttet til en Google-transaksjon.

Hvis du vil se detaljer eller vilkår knyttet til en bestemt Google-transaksjon, inkludert retningslinjer for refusjon eller tvisteløsning, kan du se vilkårene for bruk, brukerstøtten eller annet støttemateriell levert av selgeren du har handlet med.

Hvis det oppstår et problem med å belaste betalingsmåten du valgte, kan Google belaste en hvilken som helst annen gyldig betalingsmåte du har lagret i Google Pay. Du kan administrere betalingsalternativene dine på Google Pay-nettstedet, i Google Pay-appen eller i Google-innstillingene på Android-enheten din. Du godtar også at en selger kan sende inn en Google-transaksjon for et kjøp på nytt til betalingsnettverket for behandling én eller flere ganger hvis en tidligere Google-transaksjon blir avvist eller returnert av betalingsnettverket. Google kan forsinke behandling av betaling for mistenkelige transaksjoner eller transaksjoner som kan innebære svindel, forsømmelse eller brudd på gjeldende lov, vilkårene eller andre gjeldende Google-retningslinjer, utelukkende etter Googles eget skjønn.

Hvis en selger gir deg mulighet til å betale for abonnementer, aktiveres abonnementet idet du klikker på «Godta og kjøp» (eller tilsvarende frase) for kjøpet av abonnementet. Dette er en transaksjon med gjentakende fakturering. Med mindre noe annet er oppgitt, fortsetter abonnementet ditt og den relevante faktureringsautorisasjonen i det uendelige helt til du sier opp abonnementet. Ved å klikke på «Godta og kjøp» (eller tilsvarende) gir du selgeren autorisasjon til å belaste den valgte betalingsmåten din i hver angitte faktureringsperiode for abonnementet. Beløpet for Google-transaksjonen kan endres av selgeren i løpet av abonnementsperioden. Oppsigelse av et abonnement trer ikke i kraft før utløpet av inneværende faktureringsperiode. Du mottar ikke refusjon for den inneværende faktureringsperioden og beholder tilgangen til det aktuelle abonnementet ut resten av den inneværende faktureringsperioden.

(b) Med tredjeparter

Når du bruker Google Pay til å starte en betalings- eller kollektivtransporttransaksjon med en annen part enn en selger (en slik part er en «tredjepart», og en slik transaksjon er en «tredjepartstransaksjon»), kan Google sende detaljer om betalingsmåten din og relatert informasjon til tredjeparten slik at denne parten kan belaste betalingsmåten din. En tredjepartstransaksjon kan, avhengig av typen tredjepart, gjelde for kjøp av varer eller tjenester, for kollektivtransportreiser eller for andre formål, for eksempel donasjoner eller gaver til ideelle organisasjoner. En tredjepartstransaksjon kan bli startet når du gjør følgende: bruker berøringsbetaling i butikker eller for kollektivtransporttjenester ved hjelp av NFC, strekkoder eller annen kontaktløs teknologi, velger «Google Pay» eller «Kjøp med Google Pay» som betalingsalternativ i en nettransaksjon på nettstedet eller i appen til tredjeparten eller handler med tredjeparten gjennom et annet internettbasert grensesnitt, for eksempel via Google Assistant. Når du starter en nettransaksjon, kan Google Pay også dele annen informasjon, for eksempel en fakturerings-, leverings- eller e-postadresse du har lagret i Google-kontoen din, der det er relevant for å fullføre transaksjonen.

Etter at du har sendt betalingsmåten og andre detaljer til tredjeparten i forbindelse med en tredjepartstransaksjon, er ikke Google involvert i transaksjonen lenger, og du anerkjenner og godtar at en slik transaksjon er utelukkende mellom deg og tredjeparten, og at den ikke involverer Google eller noen av Googles samarbeidspartnere. Du bør kontakte tredjeparten eller leverandøren av betalingsmåten (f.eks. utstederen av betalingskortet) direkte angående eventuelle problemer med tredjepartstransaksjoner, inkludert refusjoner og tvister.

Når du besøker nettstedet eller bruker appen til en deltakende tredjepart, kan Google opplyse tredjeparten om hvorvidt du har konfigurert Google Pay på enheten din, slik at tredjeparten vet om du skal tilbys Google Pay som et betalingsalternativ. Du kan velge bort at Google opplyser om dette, i personverninnstillingene for Google Pay. Hvis du velger bort dette, kan det påvirke muligheten din til å bruke Google Pay hos enkelte selgere.

(c) Som del av Autofyll i Chrome eller Android

Hvis du har aktivert «Autofyll»-funksjonen i Google Chrome-nettleseren eller på Android-enheten din, kan Google Pay også gi deg mulighet til automatisk å fylle ut lagret betalingsmåte- og adresseinformasjon i betalingsskjemaer på tredjepartsnettsteder i Chrome-nettleseren eller i betalingsskjemaer i tredjepartsapper på Android-enheten. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Autofyll fungerer sammen med Google Pay, kan du gå til brukerstøtten for Chrome.) Når du bruker denne funksjonen, samhandler ikke Google med tredjepartsnettstedet eller -appen, men etterkommer bare forespørselen din om å fylle ut bestemte valgte opplysninger automatisk i et tredjepartsskjema. Google er ikke involvert i noen transaksjon som gjennomføres ved hjelp av Autofyll i Chrome eller Android, og du anerkjenner og godtar at en slik transaksjon er utelukkende mellom deg og tredjeparten, og ikke med Google eller noen av Googles samarbeidspartnere. Hvis det skulle oppstå problemer med en transaksjon der du brukte Autofyll i Chrome eller Android, bør du kontakte tredjeparten eller utstederen av betalingsmåten din direkte.

6. Kort og billetter i Google Pay

I Google Pay kan du også få muligheten til å lagre og få tilgang til kort og billetter, som ikke er betalingsmåter, og som kan omfatte kuponger eller annet lignende innhold som kan løses inn hos deltakende selgere, kort for medlemskaps-, interesse- eller belønningsprogrammer du allerede er registrert for, eller som du kan registrere deg for via Google Pay, billetter eller kort som brukes til reise, underholdning eller andre bruksområder, og gavekort som kan løses inn i butikken til en bestemt selger eller butikkjede (f.eks. butikkspesifikke gavekort). En deltakende leverandør av kort og billetter («leverandør») kan oppdatere kortet eller billetten med informasjon eller kommunisere med deg på andre måter via kortet eller billetten.

Hvis du løser inn et kort eller en billett hos en leverandør, enten du gjør det via NFC, med strekkode eller på annen måte, gir du autorisasjon til at informasjonen om det bestemte kortet eller den bestemte billetten overføres til leverandøren for innløsing. Når du bruker et kort eller en billett hos en leverandør, er det en transaksjon mellom deg og leverandøren, og ikke med Google eller noen av Googles samarbeidspartnere. Google er ikke part i din bruk av et kort eller en billett hos leverandøren av kortet eller billetten. Google kan ikke garantere, og står ikke ansvarlig for, nøyaktigheten av noe innhold på et kort eller en billett eller brukbarheten av et kort eller en billett hos hvilken som helst leverandør.