VIKTIG: Hvis du bor i India, finner du vilkårene for bruk av Google Pay som gjelder for deg, her.


Tilleggsvilkår for bruk av Google Pay / Google Payments

Sist endret: 17. mai 2022

1. Innledning

Google Payments (også kjent som «Google Pay») er en tjeneste som leveres av Google Ireland Limited («Google», «vi» eller «oss») med adresse Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

For å bruke Google Pay må du godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Google Pay / Google Payments («tilleggsvilkårene»).

Les nøye gjennom disse dokumentene. Samlet omtales disse dokumentene som «vilkårene». Her finner du informasjon om hva du kan forvente av oss når du bruker tjenestene våre, og hva vi forventer av deg. Googles vilkår for bruk inneholder for eksempel vilkår som angreretten, den juridiske garantien om samsvar og andre detaljer om grunnene til at vi endrer tjenestene våre, samt forhåndsvarselet vi sender ut om slike endringer. Vær oppmerksom på at Googles vilkår for bruk gjelder for lagring og bruk av elementer som stamkundekort, kort for belønningsprogrammer, reisekort, ombordstigningskort og andre elementer som ikke brukes til betaling.

Ved uoverensstemmelser mellom disse tilleggsvilkårene og Googles vilkår for bruk, er det disse tilleggsvilkårene som skal gjelde for Google Pay.

Selv om de ikke er en del av disse vilkårene, beskriver merknaden om personvern for Google Payments hvordan Google behandler betalingsopplysningene dine. Vi oppfordrer deg til å lese den for å få en bedre forståelse av hvordan vi behandler dataene dine.

Visse Google Pay-funksjoner hadde tidligere merket «Android Pay». Det kan hende du fortsatt ser gamle referanser til Android Pay i butikker, i apper og på nettsteder, men de aktuelle funksjonene er underlagt disse vilkårene.

Noen produkter og funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle land. Du finner mer informasjon om dette i brukerstøtten for Google Pay.

Du kan når som helst si opp Google Pay-tjenesten ved å kontakte Google Payments eller følge denne fremgangsmåten.

2. Grunnleggende krav

For å bruke Google Pay må du

Du må også ha en Google-konto, en enhet som oppfyller tjenestens system- og kompatibilitetskrav (som kan endres fra tid til annen), fungerende internettilgang og kompatibel programvare. Muligheten din til å bruke Google Pay samt ytelsen til Google Pay kan bli påvirket av disse faktorene. Du har selv ansvar for å overholde disse systemkravene.

3. Generell beskrivelse av Google Pay

Med Google Pay kan du lagre det følgende i Google-kontoen din, administrere dem på ett sted og bruke dem til transaksjoner med Google og tredjeparter:

4. Betalingsmåter

(a) Typer betalingsmåter

Med Google Pay kan du lagre og administrere ulike typer betalingsmåter i Google-kontoen din (samlet kalt «betalingsmåter»), deriblant

Hvorvidt en gitt betalingsmåte er tilgjengelig, eller om den er kompatibel med Google Pay, kan avhenge av bostedslandet ditt og andre faktorer. De kompatible typene betalingsmåter, samt bruksområdene for betalingsmåtene og Google Pay-funksjonene som er beskrevet nedenfor, er ikke nødvendigvis tilgjengelige overalt, og dette kan endres når som helst. Hvis det skjer, varsler vi deg, såfremt dette er nødvendig i henhold til delen «Utvikling, forbedring og oppdatering av Google-tjenester» i Googles vilkår for bruk.  

(b) Lagring av betalingsmåter

Du kan kanskje lagre en betalingsmåte i Google-kontoen din via en rekke brukergrensesnitt, deriblant Google Pay-nettstedet, Google Chrome-nettleseren, appen eller nettstedet til utstederen av betalingsmåten eller via et produkt eller en tjeneste som leveres av Google, for eksempel Google Play-butikken. For å lagre en betalingsmåte må du fylle ut alle nødvendige opplysninger i alle registreringsskjemaene du blir vist. Du må oppgi gyldige, fullstendige og nøyaktige opplysninger og holde dem oppdatert. Vi kan be deg om å oppgi tilleggsopplysninger som en betingelse for fortsatt bruk av Google Pay eller for å hjelpe oss med å avgjøre om du fortsatt skal kunne bruke Google Pay.

Når du lagrer en betalingsmåte, kan Google lagre opplysninger som er knyttet til betalingsmåten, for eksempel navnet ditt og faktureringsadressen din. Med Google Pay kan du også lagre andre opplysninger i Google-kontoen din for å få transaksjoner til å gå raskere, for eksempel en leveringsadresse.

Du gir oss autorisasjon til å bekrefte at betalingsmåten din har god anseelse hos leverandøren av betalingsmåten, inkludert, men ikke begrenset til, ved å sende en forespørsel om betalingsautorisasjon og/eller en mindre kreditering og/eller debitering av betalingsmåten, i samsvar med nettverksregler eller andre krav som gjelder for betalingsmåten.

Du samtykker i at Google Pay er til personlig bruk med dine egne betalingsmåter. Hvis du bruker Google Pay med et kvalifisert bedriftskort, samtykker du i at du har fått autorisasjon fra arbeidsgiveren din til å gjøre dette, og at du har mulighet til å binde arbeidsgiveren din til disse vilkårene.

(c) Googles rolle

Bortsett fra i tilfeller der utstederen er Google eller en av Googles samarbeidspartnere, er verken Google eller Googles samarbeidspartnere part i kortholderavtaler, personvernregler eller andre vilkår for bruk knyttet til betalingsmåten din. Ingenting i disse vilkårene endrer noen av vilkårene til en slik utsteder. Ved uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og utstederens vilkår eller personvernregler, skal disse vilkårene regulere forholdet mellom deg og Google i forbindelse med Google Pay, og utstederens vilkår skal regulere forholdet mellom deg og utstederen. Google gir ingen representasjoner av og bekrefter ikke at noen av betalingsmåtene dine har god anseelse, eller at utstederen av betalingsmåten din kommer til å autorisere eller godkjenne transaksjonen med selgeren når du bruker Google Pay i en transaksjon.

Bortsett fra i tilfeller der utstederen er Google eller en av Googles samarbeidspartnere, er verken Google eller Googles samarbeidspartnere involvert i utstedelse av kreditt eller undersøkelse av kredittverdighet. De utøver heller ikke kontroll over tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av betalingsmåter eller -midler, levering (eller tilføyelse) av betalingsmåter i Google Pay eller overføring av midler til saldoer for betalingsmåter. Hvis du har spørsmål om det ovenstående, bør du kontakte utstederen av betalingsmåten din.

(d) Lagring av virtuelle kortnumre eller tilknyttede tredjepartskontoer

De følgende tilleggsvilkårene gjelder ved bruk av Google Pay til lagring av virtuelle kortnumre eller tilknyttede tredjepartskontoer i Google-kontoen din.

Når du har begynt å legge til en betalingsmåte i Google Pay og oppgitt informasjonen Google og/eller utstederen av betalingsmåten har bedt om, sjekker Google Pay om betalingsmåten kan brukes med Google Pay. Det er ikke sikkert at alle betalingsmåtene til en deltakende utsteder er kvalifisert. Hvis utstederen av betalingsmåten din støtter Google Pay og betalingsmåten er kvalifisert, blir du bedt om å godta utstederens vilkår når du legger til betalingsmåten. Når du har gjort dette og lagt til betalingsmåten, lagrer Google Pay et virtuelt kortnummer som representerer betalingskortets faktiske kortnummer, eller knytter sammen den tilknyttede tredjepartskontoen til Google-kontoen din for bruk som beskrevet i del 5 nedenfor.

Virtuelle kortnumre du registrerer ved hjelp av Google Pay, skiller seg fra eventuelle tilknyttede betalingskort du lagrer i Google-kontoen din. I motsetning til for virtuelle kortnumre ser du vanligvis ikke betalingskort presentert med kortgrafikk som ligner på de tilknyttede fysiske kortene, og de kan ikke brukes til transaksjoner med nærfeltskommunikasjon («NFC») i butikker. Men når du registrerer et virtuelt kortnummer, kan Google Pay også lagre det tilknyttede betalingskortet i Google-kontoen din.

Du erkjenner at Google Pay kan motta transaksjonsinformasjon fra utstederen av betalingsmåten din for å kunne vise rikt formaterte transaksjonsdetaljer samt den nylige transaksjonsloggen din i Google Pay.

(e) Fjerning av betalingsmåter

En betalingsmåte kan bli fjernet fra Google Pay på en gitt enhet og gjøres ubrukelig sammen med tjenesten hvis (i) du sletter betalingsmåten fra Google Pay, (ii) du sletter betalingsmåten fra Google-kontoen din, (iii) du tømmer mobilenheten din ved hjelp av Android Enhetsbehandling, (iv) du sletter Google-kontoen din, (v) mobilenheten din ikke kobles til et Google-produkt eller en Google-tjeneste i løpet av 90 sammenhengende dager, (vi) du ikke bruker Google Pay på enheten din i løpet av 12 sammenhengende måneder og/eller (vii) utstederen av betalingsmåten din eller betalingsnettverket ditt ber Google om å fjerne betalingsmåten fra Google Pay.

5. Transaksjoner med betalingsmåter

(a) I Google-tjenester

Du kan kanskje bruke Google Pay til å starte betalingstransaksjoner med «selgere», som er definert som (i) Google-samarbeidspartnere eller (ii) andre selgere som opererer på en eller flere av Googles markedsplasser (som du kan se en liste over her), som tilbyr salgsvarer, varer eller tjenester du kan kjøpe, og som ber Google eller Googles samarbeidspartnere om å behandle betalingstransaksjoner på sine vegne.

Du anerkjenner og samtykker i at transaksjonene dine med selgere («Google-transaksjoner») bare foregår mellom deg og de aktuelle selgerne. Google og Googles samarbeidspartnere er ikke part i Google-transaksjonene dine og relaterte kjøp, og de er heller ikke kjøpere eller selgere i forbindelse med noen Google-transaksjoner, med mindre dette er uttrykkelig angitt (for eksempel i oppføringen eller beskrivelsen av den relevante salgsvaren, varen eller tjenesten på et nettsted eller i et grensesnitt som drives av Google).

Når du starter en Google-transaksjon, kan Google vise deg de tilgjengelige betalingsmåtene du kan bruke på transaksjonstidspunktet. Når du har valgt betalingsmåten du vil bruke, kan Google belaste denne betalingsmåten eller dele betalingsmåten og relaterte detaljer med en av samarbeidspartnerne sine, som deretter behandler transaksjonen på vegne av selgeren. Du gir autorisasjon til at betalingsmåten din belastes eller debiteres som nødvendig for å fullføre behandlingen av en Google-transaksjon. Du gir også autorisasjon til eventuell kreditering til betalingsmåten din i forbindelse med tilbakebetalinger, refusjoner eller justeringer knyttet til en Google-transaksjon.

Hvis du vil se detaljer eller vilkår som er knyttet til en bestemt Google-transaksjon, deriblant retningslinjer for refusjon eller tvisteløsning, kan du sjekke vilkårene for bruk, brukerstøtten eller annet støttemateriell som er levert av selgeren du har handlet med.

Hvis det oppstår et problem ved belastning av den valgte betalingsmåten, kan Google belaste en hvilken som helst annen gyldig betalingsmåte du har lagret i Google Pay. Du kan administrere betalingsalternativene dine på Google Pay-nettstedet, i Google Pay-appen eller i Google-innstillingene på Android-enheten din. Du godtar også at en selger kan sende inn en Google-transaksjon for et kjøp på nytt til betalingsnettverket for behandling én eller flere ganger hvis en tidligere Google-transaksjon blir avvist eller returnert av betalingsnettverket. Google kan utsette, holde tilbake, kansellere eller reversere betalingsbehandling av mistenkelige transaksjoner eller transaksjoner som kan innebære svindel eller forsømmelse eller være i strid med gjeldende lov og rett, vilkårene eller andre relevante Google-retningslinjer. Dette avgjøres helt og holdent av Google etter eget skjønn.

Hvis en selger gir deg muligheten til å betale for abonnementer, starter abonnementet når du klikker på «godta og kjøp» (eller en tilsvarende frase) på et abonnementskjøp. Dette er en transaksjon med gjentakende fakturering. Med mindre noe annet er oppgitt, fortsetter abonnementet ditt og den relevante faktureringsautorisasjonen å gjelde helt til du sier opp. Ved å klikke på «godta og kjøp» (eller tilsvarende) gir du selgeren autorisasjon til å fakturere den valgte betalingsmåten i hver angitte faktureringsperiode for å betale for abonnementet. Beløpet for Google-transaksjonen kan endres av selgeren i løpet av abonnementsperioden. Hvis du sier opp et abonnement, trer ikke oppsigelsen i kraft før den inneværende faktureringsperioden utløper. Du mottar ikke refusjon for den inneværende faktureringsperioden, og du beholder tilgangen til abonnementet i resten av den inneværende faktureringsperioden. Ved uoverensstemmelser mellom disse abonnementsvilkårene og selgerens abonnementsvilkår, skal selgerens vilkår gjelde for det relevante abonnementet.

(b) Med tredjeparter

Når du starter en betalings- eller reisetransaksjon ved bruk av Google Pay med en annen part enn en selger (slike parter kalles «tredjeparter», og slike transaksjoner kalles «tredjepartstransaksjoner»), kan Google sende detaljer om betalingsmåten din og relatert informasjon til tredjeparten, slik at denne kan belaste betalingsmåten din. Avhengig av hva slags tredjepart det dreier seg om, kan en tredjepartstransaksjon gjelde for kjøp av varer eller tjenester, for kollektivtransportreiser eller for andre formål, for eksempel gaver eller donasjoner til ideelle organisasjoner. Tredjepartstransaksjoner kan startes når du bruker berøringsbetaling i butikker eller på transporttjenester med NFC, strekkoder eller annen kontaktløs teknologi, når du velger «Google Pay» eller «Kjøp med Google Pay» som betalingsalternativ i en nettransaksjon på et nettsted eller i en app fra en tredjepart, eller når du utfører en transaksjon med en tredjepart via et annet nettgrensesnitt, for eksempel via Google-assistenten. Når du starter en nettransaksjon, kan Google Pay også dele annen informasjon, for eksempel en fakturerings-, leverings- eller e-postadresse du har lagret i Google-kontoen din, der det er relevant for å fullføre transaksjonen.

Når betalingsmåten og andre detaljer er sendt til tredjeparten i forbindelse med en tredjepartstransaksjon, er ikke Google involvert i transaksjonen lenger, og du anerkjenner og godtar at slike transaksjoner bare gjøres mellom deg og tredjeparten, og at de ikke involverer Google eller noen av Googles samarbeidspartnere. Du bør kontakte tredjeparten eller leverandøren av betalingsmåten (f.eks. utstederen av betalingskortet) direkte angående eventuelle problemer med tredjepartstransaksjoner, inkludert refusjoner og tvister.

Når du besøker nettstedet eller bruker appen til en deltakende tredjepart, kan Google informere tredjeparten om hvorvidt du har konfigurert Google Pay på enheten din eller ikke, slik at tredjeparten vet om de skal vise Google Pay som et betalingsalternativ. Du kan velge bort at Google opplyser om dette, i personverninnstillingene for Google Pay. Hvis du velger bort dette, kan det påvirke muligheten din til å bruke Google Pay hos enkelte selgere.

(c) Som del av autofyll i Chrome eller på Android

Hvis du har slått på «Autofyll»-funksjonen i Google Chrome-nettleseren eller på Android-enheten din, kan Google Pay også gi deg muligheten til å fylle ut den lagrede betalingsmåten og adresseinformasjonen din automatisk i betalingsskjemaet på et tredjepartsnettsted (i Chrome-nettleseren) eller i en tredjepartsapp (på en Android-enhet). (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan autofyll fungerer sammen med Google Pay, kan du gå til brukerstøtten for Chrome.) Når du bruker denne funksjonen, samhandler ikke Google med tredjepartsnettstedet eller -appen, men etterkommer bare forespørselen din om å fylle ut bestemte valgte opplysninger automatisk i et tredjepartsskjema. Google er ikke involvert i noen transaksjon som gjennomføres ved hjelp av autofyll i Chrome eller på Android, og du anerkjenner og godtar at slike transaksjoner bare gjøres mellom deg og tredjeparten, og ikke med Google eller noen av Googles samarbeidspartnere. Hvis det skulle oppstå problemer med en transaksjon der du brukte autofyll i Chrome eller på Android, bør du kontakte tredjeparten eller utstederen av betalingsmåten din direkte.