BELANGRIJK: Als u in India woont, vindt u hier de servicevoorwaarden van Google Pay die voor u gelden.


Aanvullende servicevoorwaarden van Google Pay/Google Payments

Laatst gewijzigd op 17 mei 2022

1. Inleiding

Google Payments (ook bekend als 'Google Pay') is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ('Google', 'we', 'wij' of 'ons'), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Als u gebruik wilt maken van Google Pay, moet u akkoord gaan met (1) de Servicevoorwaarden van Google en met (2) deze Aanvullende servicevoorwaarden van Google Pay/Google Payments (de 'Aanvullende voorwaarden').

Lees elk van deze documenten zorgvuldig. Ze worden samen de 'Voorwaarden' genoemd. Ze bepalen wat u van ons kunt verwachten als u onze services gebruikt en wat wij van u verwachten. De Servicevoorwaarden van Google bevatten bijvoorbeeld voorwaarden zoals het herroepingsrecht, de wettelijke garantie voor conformiteit, en meer informatie over de redenen waarom we wijzigingen doorvoeren in onze services, evenals de vooraankondiging die we aan u verstrekken over deze wijzigingen. Houd er rekening mee dat de Servicevoorwaarden van Google van toepassing zijn op de opslag en het gebruik van items, zoals klantenkaarten, kaarten van loyaliteitsprogramma's, ov-kaarten, boardingpasses en andere items waarmee u niet kunt betalen.

Als deze Aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Google, zijn deze Aanvullende voorwaarden van toepassing voor Google Pay.

Hoewel deze geen deel uitmaakt van deze voorwaarden, wordt in de Privacyverklaring van Google Payments beschreven hoe Google omgaat met uw betalingsgegevens. We raden u aan deze verklaring te lezen zodat u beter begrijpt hoe we uw gegevens beheren.

Bepaalde functies van Google Pay droegen vroeger de naam 'Android Pay'. Hoewel u mogelijk oudere verwijzingen kunt zien naar Android Pay in winkels, in apps of op websites, zijn deze Voorwaarden van toepassing op die functies.

Sommige producten en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Ga naar het Helpcentrum van Google Pay voor meer informatie.

U kunt de Google Pay-service op elk moment beëindigen door contact op te nemen met Google Payments of door deze stappen te volgen.

2. Standaardvereisten

Als u gebruik wilt maken van Google Pay, moet u:

U moet ook beschikken over een Google-account, een apparaat dat voldoet aan de systeem- en compatibiliteitsvereisten van de Service (die van tijd tot tijd kunnen veranderen), een werkende internetverbinding en geschikte software. Deze factoren kunnen van invloed zijn op uw gebruik van Google Pay en ook op de prestaties van Google Pay. Dergelijke systeemvereisten zijn uw verantwoordelijkheid.

3. Algemene beschrijving van Google Pay

Met Google Pay kunt u de onderstaande items opslaan in uw Google-account, deze op een enkele plek beheren en transacties uitvoeren met Google en derden die ze gebruiken:

4. Betaalmethoden

(a) Soorten Betaalmethoden

Met Google Pay kunt u verschillende soorten betaalmethoden opslaan en beheren in uw Google-account (gezamenlijk 'Betaalmethoden'), waaronder:

De beschikbaarheid van een bepaalde Betaalmethode of de compatibiliteit ervan met Google Pay kan afhankelijk zijn van het land waarin u woont en van andere factoren. De geschikte soorten Betaalmethoden, evenals het gebruik van de Betaalmethoden en de hieronder beschreven functies van Google Pay, zijn mogelijk niet overal beschikbaar en kunnen op elk moment veranderen (in dat geval informeren wij u indien vereist op grond van het artikel 'Google-services ontwikkelen, verbeteren en updaten' in de Servicevoorwaarden van Google).  

(b) Een Betaalmethode opslaan

U kunt misschien een Betaalmethode opslaan in uw Google-account via verschillende gebruikersinterfaces, waaronder de Google Pay-website, de Google Chrome-browser, de app of website van de uitgever van de Betaalmethode of een product of service van Google, zoals de Google Play Store. Als u een Betaalmethode wilt opslaan, moet u alle vereiste informatie invullen op alle registratieformulieren die u te zien krijgt. De informatie die u verstrekt, moet actueel, volledig en nauwkeurig zijn en u moet deze ook zo houden. We kunnen u vragen aanvullende informatie aan te leveren als voorwaarde voor het blijven gebruiken van Google Pay of om ons te helpen bepalen of u Google Pay mag blijven gebruiken.

Als u een Betaalmethode opslaat, kan Google informatie over de Betaalmethode opslaan, zoals uw naam en factuuradres. Met Google Pay kunt u ook andere informatie in uw Google-account opslaan die kan helpen bij het versnellen van transacties, zoals een verzendadres.

U geeft ons toestemming de goede reputatie van uw Betaalmethode bij de uitgever ervan te controleren, bijvoorbeeld door een verzoek tot betalingsmachtiging in te dienen en/of een klein bedrag via de Betaalmethode te debiteren en/of te crediteren in overeenstemming met de netwerkregels of andere vereisten die op de Betaalmethode van toepassing zijn.

U gaat ermee akkoord dat Google Pay bedoeld is voor persoonlijk gebruik met uw eigen Betaalmethoden. Als u Google Pay gebruikt met een geschikte zakelijke betaalkaart, bevestigt u dat u dit doet met de goedkeuring van uw werkgever en met de bevoegdheid uw werkgever aan deze Voorwaarden te binden.

(c) De rol van Google

Behalve wanneer Google of zijn aangesloten entiteit de kaartuitgever is, zijn Google noch zijn aangesloten entiteiten een partij bij de kaarthouderovereenkomsten, het privacybeleid of andere gebruiksvoorwaarden van uw Betaalmethoden. Niets in deze Voorwaarden wijzigt de voorwaarden van de kaartuitgever. In geval van inconsistentie tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden of het privacybeleid van uw kaartuitgever, zijn deze Voorwaarden van toepassing op de relatie tussen u en Google met betrekking tot Google Pay, en zijn de voorwaarden van uw kaartuitgever van toepassing op de relatie tussen u en de kaartuitgever. Google verstrekt geen garanties en verifieert evenmin of uw Betaalmethoden een goede reputatie hebben of dat de kaartuitgever van uw Betaalmethoden een transactie met een verkoper goedkeurt of autoriseert als u Google Pay gebruikt voor die transactie.

Behalve wanneer Google of zijn aangesloten entiteit de uitgever is, zijn noch Google noch zijn aangesloten entiteiten betrokken bij het verstrekken van krediet of het vaststellen van de kredietwaardigheid, noch oefenen zij controle uit over de beschikbaarheid of juistheid van Betaalmethoden of fondsen, de levering (of toevoeging) van Betaalmethoden aan Google Pay of toevoeging van middelen aan saldi van Betaalmethoden. Voor vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met de uitgever van uw Betaalmethode.

(d) Een Virtueel kaartnummer of Gekoppeld account van derden opslaan

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing als u Google Pay gebruikt om een Virtueel kaartnummer of Gekoppeld account van derden op te slaan in uw Google-account.

Nadat u bent begonnen met het toevoegen van een Betaalmethode aan Google Pay en de door Google en/of de uitgever van uw Betaalmethode gevraagde informatie heeft verstrekt, controleert Google Pay of de Betaalmethode geschikt is om te worden gebruikt met Google Pay. Mogelijk zijn niet alle Betaalmethoden van een deelnemende uitgever geschikt. Als de uitgever van uw Betaalmethode Google Pay ondersteunt en uw Betaalmethode geschikt is, ziet u mogelijk een scherm waarin u wordt gevraagd de algemene voorwaarden van de uitgever te accepteren wanneer u de Betaalmethode toevoegt. Zodra u dat heeft gedaan en de Betaalmethode heeft toegevoegd, slaat Google een Virtueel kaartnummer op dat het werkelijke kaartnummer van uw Betaalmethode vertegenwoordigt of koppelt Google uw Gekoppelde account van derden aan uw Google-account voor gebruik zoals beschreven in Artikel 5 hieronder.

Virtuele kaartnummers die u via Google Pay registreert, verschillen van eventuele gekoppelde Betaalkaarten die u opslaat in uw Google-account. In tegenstelling tot een Virtueel kaartnummer ziet u doorgaans geen kaartafbeelding van de Betaalkaart die op de bijbehorende fysieke kaart lijkt en kan deze niet worden gebruikt voor transacties in winkels met Near Field Communication ('NFC'). Als u een Virtueel kaartnummer registreert, kan Google Pay de gekoppelde Betaalkaart ook opslaan in uw Google-account.

U stemt ermee in dat Google Pay informatie van de uitgever van uw Betaalmethode kan ontvangen om transactiegegevens in rtf-indeling en uw recente transactiegeschiedenis in Google Pay te tonen.

(e) Betaalmethoden verwijderen

Een Betaalmethode kan op een bepaald apparaat uit Google Pay worden verwijderd en niet meer met de Service te gebruiken zijn als: (i) u de Betaalmethode uit Google Pay verwijdert, (ii) u de Betaalmethode uit uw Google-account verwijdert, (iii) u uw mobiele apparaat wist met Android-apparaatbeheer, (iv) u uw Google-account verwijdert, (v) uw mobiele apparaat negentig (90) aaneengesloten dagen niet verbonden is met een product of service van Google, (vi) u Google Pay twaalf (12) aaneengesloten maanden niet op het apparaat gebruikt, en/of (vii) de uitgever van uw Betaalmethode of uw betalingsnetwerk Google opdraagt de Betaalmethode uit Google Pay te verwijderen.

5. Transacties uitvoeren met Betaalmethoden

(a) In Google-services

Met Google Pay kunt u mogelijk ook een betaaltransactie starten met een 'Verkoper', gedefinieerd als (i) een bij Google aangesloten entiteit of (ii) een andere verkoper die deelneemt aan een of meer van de marktplaatsen van Google (hier vermeld) die merchandise, goederen of services aan u te koop aanbiedt, en die Google of een van zijn aangesloten entiteiten verzoekt om namens de Verkoper betaaltransacties te verwerken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw transactie met een Verkoper (een 'Google-transactie') uitsluitend tussen u en de Verkoper plaatsvindt. Google en zijn aangesloten entiteiten zijn geen partij bij uw Google-transacties en bijbehorende aankopen, noch zijn zij koper of verkoper bij enige Google-transactie tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven (bijvoorbeeld in de vermelding of beschrijving van de betreffende merchandise, goederen of services op een Google-website of -interface).

Als u een Google-transactie start, kan Google u op het moment van de transactie de voor u beschikbare Betaalmethoden laten zien. Nadat u de gewenste Betaalmethode heeft geselecteerd, brengt Google het bedrag bij die Betaalmethode in rekening of deelt Google de Betaalmethode en bijbehorende gegevens met een van zijn aangesloten entiteiten, die de transactie dan namens de Verkoper verwerkt. U machtigt de afschrijving van uw Betaalmethode zoals nodig om een Google-transactie te verwerken. U machtigt ook de afschrijving van uw Betaalmethode in verband met terugstortingen, terugbetalingen of correcties met betrekking tot een Google-transactie.

Voor meer informatie of voorwaarden met betrekking tot een specifieke Google-transactie, inclusief terugbetaling of geschillenbeslechting, raadpleegt u de Servicevoorwaarden, het Helpcentrum of ander supportmateriaal van de Verkoper waarmee u een transactie heeft uitgevoerd.

Als er een probleem is om de kosten in rekening te brengen op de door u geselecteerde Betaalmethode, kan Google de kosten in rekening brengen op een andere geldige Betaalmethode die u heeft opgeslagen in Google Pay. Ga naar de Google Pay-website, Google Pay-app of Google-instellingen op uw Android-apparaat om uw betaalopties te beheren. U gaat er ook mee akkoord dat een Verkoper een Google-transactie voor een aankoop opnieuw kan indienen bij het betalingsnetwerk om nogmaals of meerdere malen te worden verwerkt in het geval dat een eerdere Google-transactie wordt geweigerd of geretourneerd door het betalingsnetwerk. Google kan de betalingsverwerking vertragen, vasthouden, annuleren of terugdraaien van verdachte transacties of transacties waarbij sprake kan zijn van fraude of wangedrag, of die de toepasselijke wetgeving, de Voorwaarden of ander toepasselijk Google-beleid schenden, zoals uitsluitend naar eigen goeddunken van Google zal worden vastgesteld.

Als een Verkoper u de mogelijkheid biedt om voor abonnementen te betalen, gaat uw abonnement in op het moment dat u tijdens een abonnementsaankoop klikt op Akkoord en betalen (of een soortgelijke tekst). Dit is een terugkerende factureringstransactie. Tenzij anderszins aangegeven, lopen uw abonnement en de relevante factureringsautorisatie onbeperkt door totdat u ze annuleert. Als u klikt op Akkoord en betalen (of een soortgelijke tekst), autoriseert u de Verkoper om elke aangewezen factureringsperiode de kosten van het abonnement in rekening te brengen op uw gekozen Betaalmethode. Het bedrag van de Google-transactie kan door de Verkoper worden gewijzigd tijdens de abonnementsperiode. Opzegging van een abonnement wordt pas van kracht aan het einde van de huidige factureringsperiode. U ontvangt geen terugbetaling voor de huidige factureringsperiode en houdt gedurende de rest van de huidige factureringsperiode toegang tot het betreffende abonnement. Als deze abonnementsvoorwaarden in strijd zijn met de abonnementsvoorwaarden van de Verkoper, zijn de voorwaarden van de Verkoper van toepassing op het betreffende abonnement.

(b) Met Derden

Als u via Google Pay een betaling start met een andere partij dan een Verkoper (een dergelijke partij is een 'Derde' en een dergelijke transactie een 'Transactie met een derde'), kan Google gegevens over uw Betaalmethode en gerelateerde informatie verstrekken aan die Derde, zodat deze uw Betaalmethode kan belasten. Afhankelijk van de aard van de Derde, kan een Transactie met een derde plaatsvinden voor de aankoop van goederen of services, of voor andere doeleinden, zoals een donatie aan een goed doel of een gift. Een Transactie met een derde kan als volgt worden gestart: u gebruikt tikken en betalen in winkels via NFC, streepjescodes of andere contactloze technologieën, u selecteert Google Pay of Betalen met Google Pay als betaaloptie in een online transactie op de website of in de app van een Derde, of u heeft interactie met een Derde via een andere online interface, zoals via de Google Assistent. Als u een online transactie start, kan Google Pay ook andere informatie delen, zoals een factuur-, verzend- of e-mailadres dat is opgeslagen in uw Google-account, als dit nodig is om de transactie af te ronden.

Bij een Transactie met een derde is Google, nadat de Betaalmethode en andere gegevens met de Derde zijn gedeeld, verder niet meer betrokken bij de transactie en erkent u en gaat u ermee akkoord dat een dergelijke transactie uitsluitend tussen u en de Derde is en niet tussen u en Google of zijn aangesloten entiteiten. U moet rechtstreeks contact opnemen met de Derde of de verstrekker van uw Betaalmethode (zoals de uitgever van uw Betaalkaart) voor problemen met een Transactie met een derde, waaronder terugbetalingen en geschillen.

Als u de website of app van een deelnemende Derde bezoekt, kan Google aan de Derde bekendmaken of u Google Pay op uw apparaat heeft ingesteld, zodat de Derde weet of Google Pay als betaaloptie kan worden aangeboden. U kunt de privacyinstellingen van Google Pay wijzigen en aangeven dat u Google hiervoor geen toestemming geeft. Als u geen toestemming geeft, kunt u Google Pay bij bepaalde verkopers mogelijk niet meer gebruiken.

(c) Als onderdeel van Automatisch invullen in Chrome of Android

Als u de functie Automatisch invullen heeft aangezet in de Google Chrome-browser of op uw Android-apparaat, kan Google Pay u ook de mogelijkheid bieden om uw opgeslagen Betaalmethode en adresgegevens automatisch in te vullen op het betaalformulier op de website van een derde in de Chrome-browser of in een betaalformulier in de app van een derde op een Android-apparaat. (Ga voor meer informatie over hoe Automatisch invullen met Google Pay werkt naar het Helpcentrum van Chrome.) Als u deze functie gebruikt, heeft Google geen interactie met de website of app van de Derde en wordt alleen uw verzoek uitgevoerd om bepaalde geselecteerde informatie automatisch in een formulier van de Derde in te vullen. Google is niet betrokken bij transacties die u uitvoert met Automatisch invullen in Chrome of Android en u erkent en gaat ermee akkoord dat een dergelijke transactie uitsluitend tussen u en de Derde plaatsvindt en niet tussen u en Google of zijn aangesloten entiteiten. U moet rechtstreeks contact opnemen met de Derde of de uitgever van uw Betaalmethode met betrekking tot problemen met een transactie waarbij u Automatisch invullen in Chrome of Android heeft gebruikt.