BELANGRIJK: Als u in India woont, vindt u hier de servicevoorwaarden van Google Pay die voor u gelden.


Servicevoorwaarden van Google Pay / Google Payments

Laatst gewijzigd: 04 april 2019

1. Inleiding

Google Pay valt onder de Servicevoorwaarden van Google ('Servicevoorwaarden van Google') en is een 'Service' zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van Google. De volgende Servicevoorwaarden van Google Pay zijn aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Google Pay. Uw gebruik van Google Pay valt onder deze Servicevoorwaarden van Google Pay en de Servicevoorwaarden van Google (voor het doel van deze Servicevoorwaarden van Google Pay verwijzen we hier gezamenlijk naar met 'Voorwaarden'). In de Privacyverklaring van Google Payments wordt beschreven hoe Google omgaat met uw betalingsgegevens.

Als er een conflict is tussen de Servicevoorwaarden van Google Pay en de Servicevoorwaarden van Google, zijn de Servicevoorwaarden van Google Pay van toepassing. Als de vertaalde versie in tegenspraak is met de versie van de Voorwaarden in de Engelse taal, heeft de Engelse versie voorrang.

Bepaalde functies van Google Pay werden eerder 'Android Pay' genoemd. Hoewel u in winkels, in apps en op websites nog steeds verouderde verwijzingen naar Android Pay kunt tegenkomen, vallen deze functies nu onder deze Voorwaarden.

U moet met de volgende voorwaarden akkoord gaan om Google Pay te kunnen gebruiken. Lees de voorwaarden zorgvuldig door. Sommige producten en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Raadpleeg het Helpcentrum van Google Pay voor meer informatie.

2. Standaardvereisten

Door akkoord te gaan met de Voorwaarden verklaart u dat u:

U moet ook beschikken over een Google-account, een apparaat dat voldoet aan de systeem- en compatibiliteitsvereisten van de Service (die van tijd tot tijd kunnen wijzigen), een werkende internetverbinding en geschikte software. Deze factoren kunnen van invloed zijn op uw gebruik van Google Pay en de prestaties van Google Pay. Dergelijke systeemvereisten zijn uw verantwoordelijkheid.

3. Algemene beschrijving van Google Pay

Met Google Pay kunt u de onderstaande items opslaan in uw Google-account, deze op een enkele plek beheren en transacties uitvoeren met Google en derden die ze gebruiken:

4. Betaalmethoden

(a) Soorten betaalmethoden

Met Google Pay kunt u verschillende soorten betaalmethoden opslaan en beheren in uw Google-account (gezamenlijk 'Betaalmethoden'), waaronder:

De beschikbaarheid van een bepaalde Betaalmethode of de compatibiliteit ervan met Google Pay kan afhankelijk zijn van het land waarin u woont en van andere factoren. De compatibele soorten Betaalmethoden, evenals het hieronder beschreven gebruik van de Betaalmethoden en de Google Pay-functies, zijn mogelijk niet overal beschikbaar en kunnen op elk moment wijzigen.

(b) Een Betaalmethode opslaan

U kunt mogelijk een Betaalmethode opslaan in uw Google-account via verschillende gebruikersinterfaces, waaronder de Google Pay-app of -website, de Google Chrome-browser, de app of website van de kaartuitgever of via een Google-product of -service zoals de Google Play Store. Om een Betaalmethode op te slaan, moet u alle vereiste informatie invullen op alle registratieformulieren die aan u worden voorgelegd. De informatie die u verstrekt, moet actueel, volledig en nauwkeurig zijn en u moet deze als zodanig onderhouden. We kunnen u vragen aanvullende informatie te verschaffen als voorwaarde voor het blijven gebruiken van Google Pay of om ons te helpen bepalen of u Google Pay mag blijven gebruiken.

Wanneer u een Betaalmethode opslaat, kan Google informatie opslaan met betrekking tot de Betaalmethode, zoals uw naam en factuuradres. Met Google Pay kunt u ook andere informatie in uw Google-account opslaan die kan helpen bij het versnellen van transacties, zoals een verzendadres.

U geeft ons toestemming de goede reputatie van uw Betaalmethode bij de uitgever ervan te controleren, bijvoorbeeld door een verzoek tot betalingsmachtiging in te dienen en/of een klein bedrag via de Betaalmethode te debiteren en/of crediteren conform de netwerkregels of andere vereisten die op de Betaalmethode van toepassing zijn.

U gaat ermee akkoord dat Google Pay bedoeld is voor persoonlijk gebruik met uw eigen Betaalmethoden. Wanneer u Google Pay gebruikt met een geschikte zakelijke betaalkaart, bevestigt u dat u dit doet met de goedkeuring van uw werkgever en met de bevoegdheid uw werkgever aan deze Voorwaarden te binden.

(c) De rol van Google

Behalve wanneer Google of zijn aangesloten entiteit de kaartuitgever is, zijn Google noch zijn aangesloten entiteiten een partij bij de kaarthouderovereenkomsten, het privacybeleid of andere gebruiksvoorwaarden van uw Betaalmethoden. Niets in deze Voorwaarden wijzigt de voorwaarden van de kaartuitgever. In geval van inconsistentie tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden of het privacybeleid van uw kaartuitgever, zijn deze Voorwaarden van toepassing op de relatie tussen u en Google met betrekking tot Google Pay, en zijn de voorwaarden van uw kaartuitgever van toepassing op de relatie tussen u en de kaartuitgever. Google verklaart noch verifieert op enige wijze dat uw Betaalmethoden een goede reputatie hebben of dat de uitgever van uw Betaalmethode eventuele transacties met een verkoper of vervoersbedrijf zal autoriseren of goedkeuren als u Google Pay voor deze transactie gebruikt.

Behalve wanneer Google of zijn aangesloten entiteit de uitgever is, zijn noch Google noch zijn aangesloten entiteiten betrokken bij het verstrekken van krediet of het vaststellen van de kredietwaardigheid, noch oefenen zij controle uit over de beschikbaarheid of juistheid van Betaalmethoden of fondsen, de levering (of toevoeging) van Betaalmethoden aan Google Pay of toevoeging van middelen aan saldi van Betaalmethoden. Voor vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met de uitgever van uw Betaalmethode.

(d) Een Virtueel kaartnummer, Vervoerspas, Gekoppeld account van derden of Japanse e-geldkaart opslaan

De volgende aanvullende voorwaarden gelden wanneer u met Google Pay een Virtueel kaartnummer, Vervoerspas, Gekoppeld account van derden of Japanse e-geldkaart in uw Google-account opslaat.

Nadat u bent begonnen met het toevoegen van een Betaalmethode aan Google Pay en de door Google en/of de uitgever van de Betaalmethode gevraagde informatie heeft verstrekt, controleert Google Pay of de Betaalmethode geschikt is voor gebruik met Google Pay. Mogelijk zijn niet alle Betaalmethoden van een deelnemende uitgever geschikt. Als de uitgever van uw Betaalmethode Google Pay ondersteunt en uw Betaalmethode geschikt is, ziet u mogelijk een scherm waarin u wordt gevraagd de algemene voorwaarden van de uitgever te accepteren wanneer u de Betaalmethode toevoegt. Wanneer u dit heeft gedaan en de Betaalmethode met succes heeft toegevoegd, slaat Google Pay een Virtueel rekeningnummer op dat het daadwerkelijke kaartnummer van uw betaalkaart vertegenwoordigt, of verbindt uw Vervoerspas, Gekoppelde account van derden of Japanse e-geldkaart aan uw Google-account voor gebruik zoals hieronder beschreven in sectie 5.

Virtuele kaartnummers die u via Google Pay registreert, verschillen van eventuele gekoppelde Betaalkaarten die u opslaat in uw Google-account. In tegenstelling tot een Virtueel kaartnummer, wordt een Betaalkaart doorgaans niet aan u gepresenteerd met een kaartafbeelding die lijkt op de bijbehorende fysieke kaart, en kan deze niet worden gebruikt voor transacties in winkels met Near-Field Communication ('NFC'). Wanneer u echter een Virtueel rekeningnummer registreert, kan Google Pay ook de bijbehorende Betaalkaart in uw Google-account opslaan.

U stemt ermee in dat Google Pay informatie van de uitgever van uw Betaalmethode kan ontvangen om transactiegegevens in RTF-indeling en uw recente transactiegeschiedenis in Google Pay te tonen.

Een Betaalmethode kan op een bepaald apparaat uit Google Pay worden verwijderd en niet meer met de Service te gebruiken zijn als: (i) u de Betaalmethode uit Google Pay verwijdert, (ii) u de Betaalmethode van uw Google-account verwijdert, (iii) u uw mobiele apparaat wist met behulp van Android Device Manager, (iv) u uw Google-account verwijdert, (v) uw mobiele apparaat negentig aaneengesloten dagen niet verbonden is met een product of service van Google, (vi) u Google Pay twaalf aaneengesloten maanden niet op het apparaat gebruikt, en/of (vii) de uitgever van uw Betaalmethode of uw betalingsnetwerk Google opdraagt de Betaalmethode uit Google Pay te verwijderen.

5. Transacties uitvoeren met Betaalmethoden

(a) Met Google-services

Google Pay kan u toestaan een betalingstransactie te starten met een 'Verkoper', gedefinieerd als (i) een bedrijf uit de Google-groep of (ii) een andere verkoper die deelneemt aan een of meer marktplaatsen van Google (hier vermeld) die merchandise, items of services voor verkoop aan u aanbiedt en die aan Google of zijn aangesloten entiteiten vraagt de betalingstransacties namens deze verkoper te verwerken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw transactie met een Verkoper (een 'Google-transactie') uitsluitend tussen u en de Verkoper plaatsvindt. Google en zijn aangesloten entiteiten zijn geen partij in verband met Google-transacties en bijbehorende aankopen, noch zijn zij koper of verkoper in verband met een Google-transactie tenzij dit uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid (bijvoorbeeld in de vermelding of beschrijving van de betreffende merchandise, item of service op een Google-website of -interface).

Wanneer u een Google-transactie start, kan Google de voor u beschikbare Betaalmethoden aan u presenteren op het moment van de transactie. Nadat u de gewenste Betaalmethode heeft geselecteerd, kan Google het bedrag bij die Betaalmethode in rekening brengen, of anders de Betaalmethode en gerelateerde details delen met een van zijn aangesloten entiteiten, die de transactie dan namens de Verkoper zal verwerken. U machtigt de afschrijving van uw Betaalmethode zoals nodig om een Google-transactie te verwerken. U machtigt ook de afschrijving van uw Betaalmethode in verband met terugstortingen, terugbetalingen of correcties met betrekking tot een Google-transactie.

Voor details of voorwaarden met betrekking tot een specifieke Google-transactie, inclusief terugbetaling of geschillenbeslechting, raadpleegt u de Servicevoorwaarden, het Helpcentrum of ander ondersteuningsmateriaal van de Verkoper waarmee u een transactie heeft uitgevoerd.

Als er een probleem is bij het in rekening brengen van de door u geselecteerde Betaalmethode, kan Google een andere geldige Betaalmethode die u heeft opgeslagen in Google Pay in rekening brengen. Ga naar de Google Pay-website, Google Pay-app of Google-instellingen op uw Android-apparaat om uw betaalopties te beheren. U gaat er ook mee akkoord dat een Verkoper een Google-transactie voor een aankoop opnieuw kan indienen bij het betalingsnetwerk om nogmaals of meerdere malen te worden verwerkt in het geval dat een eerdere Google-transactie wordt geweigerd of geretourneerd door het betalingsnetwerk. Google kan geheel naar eigen goeddunken de betalingsverwerking uitstellen van verdachte transacties of transacties die kunnen leiden tot fraude, wangedrag of overtreding van de toepasselijke wetgeving, de Voorwaarden of ander toepasselijk Google-beleid.

Als een Verkoper u de mogelijkheid biedt om voor abonnementen te betalen, gaat uw abonnement in wanneer u klikt op 'aanvaarden en kopen' (of een vergelijkbare tekst) bij een aankoop van een abonnement. Dit is een terugkerende factureringstransactie. Tenzij anderszins aangegeven, lopen uw abonnement en de relevante factureringsautorisatie onbeperkt door tot ze door u worden geannuleerd. Door op 'aanvaarden en kopen' (of een vergelijkbare tekst) te klikken, geeft u de Verkoper toestemming de factuur in rekening te brengen op de door u gekozen Betaalmethode voor elke aangewezen factureringsperiode van het abonnement. Het bedrag van de Google-transactie kan door de Verkoper worden gewijzigd tijdens de abonnementsperiode. Opzegging van een abonnement wordt pas van kracht aan het einde van de huidige factureringsperiode. U ontvangt geen terugbetaling voor de huidige factureringsperiode en houdt gedurende de rest van de huidige factureringsperiode toegang tot het betreffende abonnement.

(b) Met Derden

Wanneer u een betaling of vervoerstransactie via Google Pay met een andere partij dan een Verkoper start (dergelijke partij wordt een 'Derde' genoemd en een dergelijke transactie wordt een 'Transactie met een derde' genoemd), kan Google gegevens over uw Betaalmethode en gerelateerde informatie doorgeven aan de Derde zodat die het bedrag op uw Betaalmethode in rekening kan brengen. Een Transactie met een derde kan voor de aankoop zijn van items of services, voor vervoersritten of voor andere doeleinden, zoals donaties of geschenken, afhankelijk van de aard van de Derde. Een Transactie met een derde kan worden gestart wanneer u tikken en betalen gebruikt in een winkel of in het openbaar vervoer met behulp van NFC, streepjescodes of andere contactloze technologie, wanneer u 'Google Pay' of 'Kopen met Google Pay' selecteert als betalingsoptie in een online transactie op de website of app van de Derde, of wanneer u een transactie met de Derde uitvoert via een andere online interface, zoals de Google Assistent. Wanneer u een online transactie start, kan Google Pay ook andere informatie delen, zoals een factuur-, verzend- of e-mailadres dat is opgeslagen in uw Google-account, als dit nodig is om de transactie te voltooien.

Bij een Transactie met een derde is Google, nadat de Betaalmethode en andere gegevens met de Derde zijn gedeeld, verder niet meer betrokken bij de transactie en erkent u en gaat u ermee akkoord dat een dergelijke transactie uitsluitend tussen u en de Derde is en niet tussen u en Google of zijn aangesloten entiteiten. U moet rechtstreeks contact opnemen met de Derde of de verstrekker van uw Betaalmethode (zoals de uitgever van uw Betaalkaart) voor problemen met een Transactie met een derde, waaronder terugbetalingen en geschillen.

Wanneer u de website of app van een deelnemende Derde bezoekt, kan Google aan de Derde bekendmaken of u Google Pay op uw apparaat heeft ingesteld, zodat de Derde weet of Google Pay als een betalingsoptie kan worden aangeboden. U kunt de privacyinstellingen van Google Pay wijzigen en aangeven dat u Google hiervoor geen toestemming geeft. Als u geen toestemming geeft, kunt u Google Pay bij bepaalde verkopers mogelijk niet meer gebruiken.

(c) Als onderdeel van Automatisch aanvullen in Chrome of Android

Als u de functie 'Automatisch aanvullen' heeft ingeschakeld in de Google Chrome-browser of op uw Android-apparaat, kan Google Pay u ook de mogelijkheid bieden om uw opgeslagen Betaalmethode en adresgegevens automatisch in te vullen op het betaalformulier op de website van een derde in de Chrome-browser of in een betaalformulier in de app van een derde op een Android-apparaat. (Ga voor meer informatie over hoe Automatisch aanvullen met Google Pay werkt naar het Helpcentrum van Chrome.) Wanneer u deze functie gebruikt, heeft Google geen interactie met de website of app van derden en wordt alleen uw verzoek voltooid om bepaalde geselecteerde informatie automatisch in een formulier van derden in te vullen. Google is niet betrokken bij transacties die u voltooit met Automatisch aanvullen in Chrome of Android en u erkent en gaat ermee akkoord dat een dergelijke transactie uitsluitend tussen u en de derde plaatsvindt en niet tussen u en Google of zijn aangesloten entiteiten. U moet rechtstreeks contact opnemen met de Derde of de uitgever van uw Betaalmethode met betrekking tot problemen met een transactie waarbij u Automatisch aanvullen in Chrome of Android heeft gebruikt.

6. Google Pay-kaarten

Met Google Pay kunt u naast Betaalmethoden ook andere Kaarten opslaan en gebruiken, waaronder: vouchers, kortingsbonnen, kortingen en andere vergelijkbare content die bij deelnemende verkopers kan worden ingewisseld, kaarten voor lidmaatschaps-, affiniteits- of loyaliteitsprogramma's waarvoor u al geregistreerd bent of waarvoor u zich kunt registreren via Google Pay, tickets of kaarten voor onder meer vervoer en entertainment en cadeaukaarten die u bij een bepaalde winkel of winkelketen kunt inwisselen (d.w.z. cadeaubonnen voor bepaalde bedrijven). Een deelnemende aanbieder van een Kaart ('Aanbieder') kan de Kaart updaten met informatie of anderszins met u communiceren via de Kaart.

Door een Kaart via NFC, streepjescode of een andere manier bij een Aanbieder in te wisselen, geeft u toestemming om de informatie over die specifieke Kaart naar de Aanbieder te versturen ten behoeve van de inwisseling. Uw gebruik van een Kaart bij een Aanbieder is een transactie tussen u en de Aanbieder en niet tussen u en Google of een van zijn aangesloten entiteiten. Google is geen partij in uw gebruik van een Kaart bij een Aanbieder. Google biedt geen garantie en is niet aansprakelijk voor de juistheid van content op een Kaart of voor de bruikbaarheid van een Kaart bij een Aanbieder.