SVARĪGI! Ja dzīvojat Indijā, jums piemērojamie Google Pay pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir pieejami šeit.


Google Pay/Google Payments pakalpojumu sniegšanas papildu noteikumi

Pēdējās izmaiņas ieviestas 2022. gada 17. maijā

1. Ievads

Google Payments (dēvēts arī par “Google Pay”) ir pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Ireland Limited (“Google” vai “mēs”), kura adrese ir Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. 

Lai izmantotu Google Pay, jums ir jāpiekrīt (1) Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un (2) šiem Google Pay/Google Payments pakalpojumu sniegšanas papildu noteikumiem (“Papildu noteikumi”).

Lūdzu, rūpīgi izlasiet abus dokumentus. Kopā šie dokumenti tiek dēvēti par “Noteikumiem”. Tie nosaka, ko varat gaidīt no mums, kad lietojat mūsu pakalpojumus, un ko mēs gaidām no jums. Piemēram, Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi ietver noteikumus par atteikuma tiesībām, atbilstības juridisko garantiju, kā arī plašāku informāciju par iemesliem, kāpēc ieviešam izmaiņas savos pakalpojumos, un iepriekšēju paziņojumu par šīm izmaiņām. Ņemiet vērā, ka Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz dažādu vienumu (piemēram, lojalitātes, atlīdzības programmu, sabiedriskā transporta vai iekāpšanas kartes un citi ar maksājumiem nesaistīti vienumi) glabāšanu un izmantošanu.

Ja Papildu noteikumi ir pretrunā ar Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Google Pay lietojumu regulē šie Papildu noteikumi.

Google Payments konfidencialitātes paziņojums neietilpst šajos noteikumos, taču tajā ir aprakstīts, kā Google apstrādā jūsu maksājumu informāciju.  Ieteicams to izlasīt, lai labāk izprastu, kā mēs pārvaldām jūsu datus.

Noteiktas Google Pay funkcijas iepriekš bija pieejamas ar zīmolu Android Pay. Lai gan arī turpmāk veikalos, lietotnēs vai tīmekļa vietnēs var būt redzamas senākas atsauces uz Android Pay zīmolu, uz šādām funkcijām attiecas šie Noteikumi.

Dažas funkcijas un produkti var nebūt pieejami visās valstīs. Plašāku informāciju skatiet Google Pay palīdzības centrā.

Google Pay pakalpojuma lietošanu varat pārtraukt jebkurā brīdī, sazinoties ar Google Payments komandu vai izpildot šīs darbības.

2. Pamata prasības

Lai varētu izmantot pakalpojumu Google Pay:

Jums būs arī nepieciešams Google konts, ierīce, kas atbilst Pakalpojuma sistēmas un saderības prasībām (tās laiku pa laikam var mainīties), piekļuve internetam un saderīga programmatūra. Šie faktori var ietekmēt pakalpojuma Google Pay lietojamību, kā arī Google Pay veiktspēju. Jūs esat atbildīgs par atbilstības nodrošināšanu šīm sistēmas prasībām.

3. Vispārīgs pakalpojuma Google Pay apraksts

Izmantojot pakalpojumu Google Pay, varat saglabāt tālāk norādītos maksājumu veidus savā Google kontā, pārvaldīt tos vienuviet un veikt darījumus ar uzņēmumu Google un trešajām pusēm, kuras tos izmanto.

4. Maksājuma veidi

(a) Maksājuma veidi

Izmantojot pakalpojumu Google Pay, savā Google kontā varat saglabāt un pārvaldīt dažādus maksājumu veidus (kopā dēvēti par “Maksājuma veidiem”), tostarp tālāk norādītos.

Noteikta Maksājuma veida pieejamība vai tā saderība ar pakalpojumu Google Pay var būt atkarīga no jūsu dzīvesvietas valsts un citiem faktoriem. Saderīgie Maksājuma veidi, kā arī Maksājuma veidu izmantojamība un tālāk aprakstītās Google Pay funkcijas var nebūt pieejamas visur un jebkurā laikā var tikt mainītas (tādos gadījumos mēs jūs informēsim atbilstoši Google pakalpojumu sniegšanas noteikumu sadaļai “Google pakalpojumu izstrāde, uzlabošana un atjaunināšana”).  

(b) Maksājuma veida saglabāšana

Savā Google kontā varat saglabāt Maksājuma veidu, izmantojot dažādas lietotāja saskarnes, tostarp Google Pay tīmekļa vietni, pārlūkprogrammu Google Chrome, attiecīgā Maksājuma veida izsniedzēja lietotni vai tīmekļa vietni, vai izmantojot kādu Google produktu vai pakalpojumu, piemēram, Google Play veikalu. Lai saglabātu Maksājuma veidu, jums ir jānorāda visa nepieciešamā informācija reģistrācijas veidlapās, kuras jums tiek lūgts aizpildīt. Jūsu norādītajai informācijai ir jābūt aktuālai, pilnīgai un precīzai, un jums tā izmaiņu gadījumā ir jāatjaunina. Iespējams, lūgsim jums sniegt papildu informāciju, lai jūs varētu turpināt Google Pay lietošanu vai lai mēs varētu noteikt, vai atļaut jums turpināt Google Pay lietošanu.

Kad saglabājat Maksājuma veidu, uzņēmums Google var uzglabāt ar Maksājuma veidu saistīto informāciju, piemēram, jūsu vārdu un norēķinu adresi. Izmantojot pakalpojumu Google Pay, savā Google kontā varat arī saglabāt citu informāciju, kas var palīdzēt paātrināt darījumu pabeigšanu (piemēram, piegādes adresi).

Jūs pilnvarojat mūs apstiprināt, ka jūsu Maksājuma veids ir labā stāvoklī pie attiecīgā pakalpojuma nodrošinātāja, tostarp (bet ne tikai) Maksājuma veidam iesniedzot pieprasījumu par maksājuma autorizāciju un/vai mazas vērtības kredītu un/vai debetu atbilstoši tīkla noteikumiem vai citām Maksājuma veidam piemērojamām prasībām.

Jūs piekrītat, ka pakalpojums Google Pay ir paredzēts jūsu personiskai lietošanai ar jūsu Maksājuma veidiem. Ja izmantojat pakalpojumu Google Pay ar prasībām atbilstošu uzņēmuma karti, jūs piekrītat, ka to darāt ar sava darba devēja atļauju un jūsu darba devējs piekrīt uzņemties šo Noteikumu izpildes saistības.

(c) Uzņēmuma Google loma

Izņemot gadījumus, kad uzņēmums Google vai tā saistītais uzņēmums ir izsniedzējs, ne uzņēmums Google, ne tā saistītie uzņēmumi nav viena no pusēm jūsu Maksājuma veidu karšu īpašnieku līgumos, konfidencialitātes politikā vai citos pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Nekas no šajos Noteikumos minētā nemainīs attiecīgā izsniedzēja noteikumus. Ja rodas neatbilstības starp šiem Noteikumiem un izsniedzēja noteikumiem vai konfidencialitātes politiku, šie Noteikumi noteiks jūsu attiecības ar uzņēmumu Google attiecībā uz pakalpojumu Google Pay un izsniedzēja noteikumi noteiks jūsu attiecības ar attiecīgo izsniedzēju. Uzņēmums Google nesniedz nekādus apliecinājumus un neapstiprina, ka jūsu Maksājumu veidi ir labā stāvoklī vai ka jūsu Maksājuma veida izsniedzējs pilnvaros vai apstiprinās jebkādu darījumu ar tirgotāju, kad izmantosiet pakalpojumu Google Pay attiecīgā darījuma veikšanai.

Izņemot gadījumus, kad uzņēmums Google vai tā saistītais uzņēmums ir izsniedzējs, ne uzņēmums Google, ne tā saistītie uzņēmumi nav iesaistīti kredīta izsniegšanā vai kredīta saņemšanas piemērotības izvērtēšanā, kā arī tiem nav kontroles pār Maksājuma veidu vai līdzekļu pieejamību vai precizitāti, Maksājuma veidu pievienošanu pakalpojumam Google Pay vai līdzekļu pievienošanu Maksājuma veidu bilancei. Ja jums ir jautājumi par iepriekš minēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar Maksājuma veida izsniedzēju.

(d) Virtuālā kartes numura vai Saistītā trešās puses konta saglabāšana

Tālāk izklāstītie papildu noteikumi ir spēkā gadījumos, kad izmantojat pakalpojumu Google Pay, lai savā Google kontā saglabātu Virtuālo kartes numuru vai Saistīto trešās puses kontu.

Kad būsiet uzsācis Maksājuma veida pievienošanu pakalpojumam Google Pay un sniedzis uzņēmuma Google un/vai Maksājuma veida izsniedzēja pieprasīto informāciju, Google Pay komanda pārbaudīs, vai attiecīgais Maksājuma veids atbilst prasībām, lai to varētu izmantot ar pakalpojumu Google Pay. Ne visi konkrēta iesaistītā izsniedzēja Maksājuma veidi var būt atbilstoši prasībām. Ja jūsu Maksājuma veida izsniedzējs atbalsta pakalpojumu Google Pay un jūsu Maksājuma veids atbilst prasībām, iespējams, pievienošanas procesa laikā jums tiks parādīts ekrāns ar aicinājumu piekrist izsniedzēja pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Kad tas būs izdarīts un Maksājuma veids būs sekmīgi pievienots, pakalpojumā Google Pay tiks glabāts Virtuālais kartes numurs (ar ko tiek apzīmēts jūsu Maksājumu kartes īstais numurs) vai jūsu Google kontam tiks pievienots Saistītais trešās puses konts, lai to izmantotu atbilstoši 5. sadaļā aprakstītajai informācijai.

Virtuālie karšu numuri, kurus reģistrējat pakalpojumā Google Pay, atšķiras no saistītajām Maksājumu kartēm, kuras saglabājat savā Google kontā. Atšķirībā no Virtuālā kartes numura Maksājumu karte parasti netiks rādīta ar kartes attēlu, kas līdzinās saistītajai fiziskajai kartei, un to veikalos nevar lietot darījumiem, izmantojot tuva darbības lauka sakarus (Near Field Communication — “NFC”). Kad reģistrējat Virtuālo kartes numuru, pakalpojums Google Pay jūsu Google kontā var saglabāt arī saistīto Maksājumu karti.

Jūs apstiprināt, ka pakalpojums Google Pay var saņemt darījumu informāciju no jūsu Maksājuma veida izsniedzēja, lai pakalpojumā Google Pay rādītu bagātināti formatētu darījumu informāciju un jūsu neseno darījumu vēsturi.

(e) Maksājuma veidu noņemšana

Maksājuma veids var tikt noņemts no pakalpojuma Google Pay konkrētā ierīcē un kļūt nepiemērots Pakalpojumam, ja: (i) jūs dzēšat attiecīgo Maksājuma veidu no pakalpojuma Google Pay; (ii) jūs dzēšat attiecīgo Maksājuma veidu no sava Google konta; (iii) jūs dzēšat savas mobilās ierīces saturu, izmantojot Android ierīces pārzini; (iv) jūs dzēšat savu Google kontu; (v) 90 secīgu dienu periodā netiek izveidots savienojums starp jūsu mobilo ierīci un jebkuru Google produktu vai pakalpojumu; (vi) 12 secīgu mēnešu periodā jūs neizmantojat pakalpojumu Google Pay savā ierīcē; un/vai (vii) jūsu Maksājuma veida izsniedzējs vai maksājumu tīkls sniedz norādījumus uzņēmumam Google noņemt attiecīgo Maksājuma veidu no pakalpojuma Google Pay.

5. Darījumi ar Maksājuma veidiem

(a) Google īpašumos

Pakalpojums Google Pay var atļaut maksājuma darījuma uzsākšanu ar “Pārdevēju,” kurš definēts kā (i) Google saistītais uzņēmums vai (ii) jebkurš cits pārdevējs, kas piedalās vienā vai vairākos Google tirgos (kā norādīts šeit), kuri jums piedāvā preces vai pakalpojumus iegādei un pieprasa uzņēmumam Google vai tā saistītajiem uzņēmumiem apstrādāt maksājumu darījumus savā vārdā.

Jūs apstiprināt un piekrītat, ka jūsu darījums ar Pārdevēju (“Google darījums”) tiek veikts tikai un vienīgi starp jums un Pārdevēju. Uzņēmums Google un tā saistītie uzņēmumi nav jūsu Google darījumos un atbilstīgajos pirkumos iesaistītā puse, kā arī tie nav pircējs vai pārdevējs nevienā Google darījumā, ja vien tas nav skaidri norādīts (piemēram, attiecīgās preces vai pakalpojuma informācijā vai aprakstā Google pārvaldītā tīmekļa vietnē vai saskarnē).

Kad uzsākat Google darījumu, darījuma veikšanas brīdī uzņēmums Google var parādīt jūsu pieejamos Maksājuma veidus. Kad būsiet atlasījis Maksājuma veidu, kuru vēlaties izmantot, uzņēmums Google var iekasēt maksājumu no attiecīgā Maksājuma veida vai arī kopīgot Maksājuma veidu un saistīto informāciju ar kādu no saviem saistītajiem uzņēmumiem, kurš savukārt apstrādās darījumu Pārdevēja vārdā. Jūs pilnvarojat maksājuma iekasēšanu (vai tā debetēšanu) no sava Maksājuma veida, kad tas nepieciešams, lai pabeigtu Google darījuma apstrādi. Jūs arī pilnvarojat sava Maksājuma veida kreditēšanu saistībā ar atcelšanu, naudas atmaksu vai korekcijām, kas ir saistītas ar Google darījumu.

Lai uzzinātu plašāku informāciju vai noteikumus, kas ir saistīti ar konkrētu Google darījumu, tostarp politikas par naudas atmaksu vai strīdu izšķiršanu, lūdzu, skatiet pakalpojumu sniegšanas noteikumus, palīdzības centru vai citus atbalsta materiālus, ko nodrošina Pārdevējs, pie kura veicāt darījumus.

Ja radīsies problēma ar maksājuma iekasēšanu no atlasītā Maksājuma veida, uzņēmums Google var iekasēt maksājumu no cita derīga Maksājuma veida, ko esat saglabājis pakalpojumā Google Pay. Lai pārvaldītu maksājumu iespējas, apmeklējiet Google Pay tīmekļa vietni, atveriet lietotni Google Pay vai savas Android ierīces Google iestatījumus. Jūs arī piekrītat, ka Pārdevējs var maksājumu tīklam atkārtoti iesniegt Google darījumu par pirkumu, lai to apstrādātu vienu vai vairākas reizes, ja maksājumu tīkls ir noraidījis vai atgriezis iepriekšējo Google darījumu. Uzņēmums Google var aizkavēt, aizturēt, atcelt vai atsaukt maksājumu apstrādi, ja pēc uzņēmuma Google ieskatiem darījumi ir aizdomīgi vai ar tiem var būt saistīta krāpšana, ļaunprātība vai tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti, šie Noteikumi vai citas piemērojamās Google politikas.

Ja Pārdevējs piedāvā iespēju norēķināties par abonementiem, jūsu abonements sāksies brīdī, kad abonementa iegādes lapā noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrist un pirkt” (vai uz ekvivalentas opcijas). Tas ir periodisku norēķinu darījums. Ja nav noteikts citādi, abonementa darbība un attiecīgais norēķinu pilnvarojums tiks turpināts nenoteiktu laiku, līdz jūs to atcelsiet. Noklikšķinot uz opcijas “Piekrist un pirkt” (vai uz ekvivalentas opcijas), jūs pilnvarojat attiecīgo Pārdevēju katrā norādītajā norēķinu periodā par abonementu iekasēt maksājumu no jūsu izvēlētā Maksājuma veida. Abonēšanas perioda laikā Pārdevējs var mainīt Google darījuma summu. Abonementa anulēšana stāsies spēkā pēc pašreizējā norēķinu perioda beigām. Jūs nesaņemsiet naudas atmaksu par pašreizējo norēķinu periodu, un pašreizējā norēķinu perioda atlikušajā laikā attiecīgais abonements joprojām būs jums pieejams. Ja šie abonementa noteikumi ir pretrunā ar Pārdevēja abonementa noteikumiem, abonementa lietojumu regulē Pārdevēja noteikumi.

(b) Ar Trešajām pusēm

Kad pakalpojumā Google Pay uzsākat maksājumu ar jebkuru citu pusi, kas nav Pārdevējs (šāda puse ir “Trešā puse”, un šāds darījums ir “Trešās puses darījums”), uzņēmums Google var nodot jūsu Maksājuma veida informāciju un saistīto informāciju Trešajai pusei, lai tā var iekasēt maksājumu no jūsu Maksājuma veida. Atkarībā no konkrētās Trešās puses darbības Trešās puses darījums var ietvert preču vai pakalpojumu iegādi vai citus nolūkus, piemēram, labdarības ziedojumus vai dāvanas. Trešās puses darījums var tikt uzsākts, kad jūs veicat šādas darbības: veikalos izmantojat funkciju “pieskarties un maksāt”, lietojot NFC, svītrkodus vai citu bezkontakta tehnoloģiju; atlasāt “Google Pay” vai “Iegādāties, izmantojot Google Pay” kā norēķinu iespēju tiešsaistes darījumam Trešās puses tīmekļa vietnē vai lietotnē; veicat darījumu ar Trešo pusi, izmantojot kādu citu tiešsaistes saskarni, piemēram, Google asistentu. Uzsākot tiešsaistes darījumu, pakalpojums Google Pay var arī kopīgot citu informāciju, piemēram, jūsu Google kontā saglabāto norēķinu, piegādes vai e-pasta adresi, ja tas nepieciešams darījuma pabeigšanai.

Ja tiek veikts Trešās puses darījums, pēc Maksājuma veida un citas informācijas nodošanas Trešajai pusei uzņēmums Google vairs nebūs iesaistīts attiecīgajā darījumā, un jūs apstiprināt un piekrītat, ka šāds darījums tiek veikts tikai starp jums un attiecīgo Trešo pusi, nevis ar uzņēmumu Google vai tā saistītajiem uzņēmumiem. Jums ir jāsazinās tieši ar attiecīgo Trešo pusi vai Maksājuma veida nodrošinātāju (piemēram, Maksājumu kartes izsniedzēju) saistībā ar jebkādām problēmām ar Trešo pušu darījumiem, tostarp naudas atmaksām un strīdiem.

Kad apmeklējat iesaistītās Trešās puses tīmekļa vietni vai lietotni, uzņēmums Google var informēt attiecīgo Trešo pusi par to, vai jūsu ierīcē ir iestatīta lietotne Google Pay, lai attiecīgā Trešā puse varētu jums piedāvāt Google Pay kā norēķinu iespēju. Google Pay konfidencialitātes iestatījumos varat norādīt, ka nevēlaties, lai Google izpauž šādu informāciju. Atteikšanās var ietekmēt pakalpojuma Google Pay izmantojamību ar noteiktiem tirgotājiem.

(c) Chrome vai Android automātiskā aizpilde

Ja pārlūkprogrammā Google Chrome vai Android ierīcē esat iespējojis automātiskās aizpildes funkciju, pakalpojumā Google Pay jums var arī tikt piedāvāta opcija automātiski aizpildīt jūsu saglabāto Maksājuma veida un adrešu informāciju Trešās puses tīmekļa vietnes maksājuma veidlapā pārlūkprogrammā Chrome vai Trešās puses lietotnes maksājuma veidlapā Android ierīcē. (Lai iegūtu plašāku informāciju par automātiskās aizpildes darbību pakalpojumā Google Pay, skatiet Chrome palīdzības centru.) Ja izmantojat šo funkciju, uzņēmums Google nemijiedarbojas ar attiecīgo Trešās puses tīmekļa vietni vai lietotni un tikai izpilda jūsu pieprasījumu, lai Trešās puses veidlapā automātiski aizpildītu noteiktu atlasīto informāciju. Uzņēmums Google nav iesaistīts nevienā darījumā, kuru veicat, izmantojot Chrome vai Android automātisko aizpildi, un jūs apstiprināt un piekrītat, ka šāds darījums tiek veikts tikai starp jums un attiecīgo Trešo pusi, nevis ar uzņēmumu Google vai tā saistītajiem uzņēmumiem. Saistībā ar jebkādām problēmām ar darījumu, kurā jūs izmantojāt Chrome vai Android automātisko aizpildi, jums ir jāsazinās tieši ar attiecīgo Trešo pusi vai Maksājuma veida izsniedzēju.