SVARBU: jei gyvenate Indijoje, jums taikomas „Google Pay“ paslaugų teikimo sąlygas rasite čia.


„Google Pay“ / „Google Payments“ papildomos paslaugų teikimo sąlygos

Paskutinį kartą keista 2022 m. gegužės 17 d.

1. Įvadas

„Google Payments“ (dar vadinama „Google Pay“) yra paslauga, kurią teikia „Google Ireland Limited“ („Google“ arba „mes“), įsikūrusi adresu Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. 

Jei norite naudotis „Google Pay“, turite sutikti su 1. „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis ir 2. šiomis papildomomis „Google Pay“ / „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis (Papildomos sąlygos).

Atidžiai perskaitykite kiekvieną iš šių dokumentų. Kartu šie dokumentai vadinami Sąlygomis. Jose apibrėžiama, ko galite tikėtis iš mūsų naudodamiesi mūsų paslaugomis ir ko mes tikimės iš jūsų. Pavyzdžiui, „Google“ paslaugų teikimo sąlygose pateikiami tokie terminai kaip teisė atsisakyti sutarties ar teisinė atitikties garantija ir daugiau išsamios informacijos apie priežastis, kodėl atliekame savo paslaugų pakeitimų, ir išankstinis pranešimas apie tokius pakeitimus, kurį jums pateikiame. Atkreipkite dėmesį, kad „Google“ paslaugų teikimo sąlygos taikomos saugant ir naudojant tokius elementus kaip lojalumo kortelės, atlygio programų kortelės, viešojo transporto bilietai, įlaipinimo bilietai ir kiti su mokėjimais nesusiję elementai.

Jei šios Papildomos sąlygos nesutampa su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis, „Google Pay“ taikomos šios Papildomos sąlygos.

Nors jis nėra šių sąlygų dalis, „Google Payments“ privatumo pranešime nurodoma, kaip „Google“ tvarko jūsų mokėjimų informaciją.  Raginame jį perskaityti, kad geriau suprastumėte, kaip tvarkome jūsų duomenis.

Tam tikros „Google Pay“ funkcijos anksčiau buvo vadinamos „Android Pay“. Parduotuvėse, programose ar svetainėse galite ir toliau matyti pasenusių nuorodų į „Android Pay“, tačiau šioms funkcijoms taikomos šios Sąlygos.

Kai kurie produktai ir funkcijos gali būti pasiekiami ne visose šalyse. Daugiau informacijos rasite „Google Pay“ pagalbos centre.

Galite bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi „Google Pay“ paslauga, susisiekę su „Google Payments“ ar atlikę šiuos veiksmus.

2. Pagrindiniai reikalavimai

Jei norite naudoti „Google Pay“, privalote:

Jums taip pat reikės: „Google“ paskyros; įrenginio, atitinkančio Paslaugos sistemos ir suderinamumo reikalavimus, kurie kartais gali keistis; veikiančios prieigos prie interneto ir suderinamos programinės įrangos. Nuo šių veiksnių gali priklausyti, ar galėsite naudoti paslaugą „Google Pay“ ir kaip ji veiks. Esate atsakingi, kad įrenginys atitiktų šiuos sistemos reikalavimus.

3. Bendrasis „Google Pay“ aprašas

Naudodamiesi „Google Pay“ galite išsaugoti toliau nurodytus elementus „Google“ paskyroje, juos tvarkyti vienoje vietoje ir jais naudodamiesi atlikti operacijas su „Google“ ir trečiosiomis šalimis.

4. Mokėjimo metodai

a. Mokėjimo metodų tipai

Naudodami „Google Pay“, „Google“ paskyroje galite išsaugoti ir tvarkyti įvairius mokėjimo metodus (kartu vadinama Mokėjimo metodais), įskaitant nurodytus toliau.

Tam tikro mokėjimo metodo pasiekiamumas ar suderinamumas su „Google Pay“ gali priklausyti nuo gyvenamosios šalies ir kitų veiksnių. Suderinami Mokėjimo metodų tipai bei Mokėjimo metodų naudojimo būdai ir toliau aprašytos „Google Pay“ funkcijos gali būti pasiekiami ne visur ir gali bet kuriuo metu keistis (tokiu atveju jus informuosime, jei to reikalaujama „Google“ paslaugų teikimo sąlygų skiltyje „Google“ paslaugų kūrimas, tobulinimas ir atnaujinimas“).  

b. Mokėjimo metodo išsaugojimas

Išsaugoti Mokėjimo metodą „Google“ paskyroje turėtumėte galėti per įvairias naudotojo sąsajas, įskaitant „Google Pay“ svetainę, naršyklę „Google Chrome“, Mokėjimo metodo išdavėjo programą ar svetainę arba „Google“ produktą ar paslaugą, pvz., „Google Play“ parduotuvę. Kad galėtumėte išsaugoti Mokėjimo metodą, turite užpildyti visą reikiamą informaciją pateiktose registracijos formose. Pateikta informacija turi būti dabartinė, išsami ir tiksli, ir privalote ją tokią išlaikyti. Galime reikalauti pateikti papildomos informacijos kaip sąlygą toliau naudotis „Google Pay“ arba kad padėtumėte nustatyti, ar leisti jums toliau naudotis „Google Pay“.

Išsaugojus Mokėjimo metodą, „Google“ gali saugoti su Mokėjimo metodu susijusią informaciją, pvz., jūsų vardą, pavardę ir atsiskaitymo adresą. Naudojant „Google Pay“, „Google“ paskyroje taip pat galima išsaugoti kitą informaciją, kuri gali padėti pagreitinti operacijas, pvz., pristatymo adresą.

Įgaliojate mus iš Mokėjimo metodo teikėjo gauti patvirtinimą, kad Mokėjimo metodas yra geros būsenos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pateikus mokėjimo įgaliojimo ir (arba) Mokėjimo metodo mažos sumos įskaitymo ir (arba) išskaitymo užklausą, vadovaujantis tinklo taisyklėmis ar kitais Mokėjimo metodui taikomais reikalavimais.

Sutinkate, kad „Google Pay“ skirta naudoti asmeninėms reikmėms, naudojant savo Mokėjimo metodus. Jei naudojate „Google Pay“ su tinkama įmonės kortele, sutinkate, kad tai darote su savo darbdavio įgaliojimu ir galite susaistyti savo darbdavį šiomis Sąlygomis.

c. „Google“ vaidmuo

Išskyrus tuos atvejus, kai „Google“ ar jos patronuojamoji bendrovė yra išdavėjas, nei „Google“, nei jos patronuojamosios bendrovės nėra Mokėjimo metodų kortelių savininkų sutarčių, privatumo politikos ar kitų naudojimo sąlygų šalis. Nė vienas Sąlygų teiginys nepaveiks jokių išdavėjo sąlygų. Jei yra neatitikimų tarp šių Sąlygų ir išdavėjo sąlygų arba privatumo politikos, šios Sąlygos bus taikomos jūsų ir „Google“ santykiams, atsižvelgiant į „Google Pay“, o išdavėjo sąlygos bus taikomos jūsų ir išdavėjo santykiams. „Google“ nėra atsakinga ir nepatvirtina, kad jūsų Mokėjimo metodai yra geros būsenos ar kad Mokėjimo metodo išdavėjas leis ar patvirtins operaciją su tam tikru prekybininku, kai tai operacijai atlikti naudosite „Google Pay“.

Išskyrus tuos atvejus, kai „Google“ ar jos patronuojamoji bendrovė yra išdavėjas, nei „Google“, nei jos patronuojamosios bendrovės nedalyvauja išduodant kreditą ar sprendžiant dėl tinkamumo gauti kreditą, taip pat nekontroliuoja šių dalykų: Mokėjimo metodų ar lėšų pasiekiamumo ar tikslumo; Mokėjimo metodų pateikimo (ar pridėjimo) sistemoje „Google Pay“ ar Mokėjimo metodo balanso papildymo lėšomis. Dėl bet kokių su tuo susijusių klausimų kreipkitės į Mokėjimo metodo išdavėją.

d. Virtualaus kortelės numerio ar Susietos trečiosios šalies paskyros išsaugojimas

Toliau pateiktos papildomos sąlygos taikomos tada, kai naudojant „Google Pay“ „Google“ paskyroje išsaugomas Virtualus kortelės numeris ar Susieta trečiosios šalies paskyra.

Kai pradėsite Mokėjimo metodo pridėjimo prie „Google Pay“ procesą ir pateiksite informaciją, kurios prašo „Google“ ir (arba) Mokėjimo metodo išdavėjas, „Google Pay“ patikrins, ar Mokėjimo metodas tinkamas naudoti su „Google Pay“. Gali būti tinkami ne visi dalyvaujančio išdavėjo Mokėjimo metodai. Jei Mokėjimo metodo išdavėjas palaiko „Google Pay“ ir Mokėjimo metodas yra tinkamas, jį pridedant gali būti rodomas ekranas, kuriame prašoma sutikti su išdavėjo taisyklėmis ir nuostatomis. Kai su jomis sutiksite ir sėkmingai pridėsite Mokėjimo metodą, „Google Pay“ išsaugos Virtualų kortelės numerį, atitinkantį tikrąjį Mokėjimo kortelės numerį, arba susies Susietą trečiosios šalies paskyrą su „Google“ paskyra, kad būtų galima naudoti, kaip nurodyta toliau pateiktoje penktoje skiltyje.

Virtualūs kortelių numeriai, kuriuos registruojate naudodami „Google Pay“, skiriasi nuo bet kokių susijusių Mokėjimo kortelių, kurias išsaugote „Google“ paskyroje. Kitaip nei Virtualus kortelės numeris, Mokėjimo kortelė paprastai nebus pristatyta su kortelės iliustracijomis, primenančiomis susijusią fizinę kortelę, ir jos negalima naudoti parduotuvėje atliekant artimojo lauko ryšių (NFC) operacijas. Tačiau, kai užregistruojate Virtualų kortelės numerį, „Google Pay“ taip pat gali išsaugoti susijusią Mokėjimo kortelę „Google“ paskyroje.

Pripažįstate, kad „Google Pay“ gali gauti operacijų informaciją iš jūsų Mokėjimo metodo išdavėjo, kad sistemoje „Google Pay“ būtų rodoma raiškiai formatuota išsami operacijų informacija ir naujausia operacijų istorija.

e. Mokėjimo metodų pašalinimas

Mokėjimo metodas tam tikrame įrenginyje gali būti pašalintas iš „Google Pay“ ir tapti nenaudojamas su Paslauga, jei: i. ištrinate Mokėjimo metodą iš „Google Pay“; ii. ištrinate Mokėjimo metodą iš „Google“ paskyros; iii.  ištrinate mobilųjį įrenginį naudodami „Android“ įrenginio tvarkymo priemonę; iv. ištrinate „Google“ paskyrą; v. mobiliuoju įrenginiu neprisijungiate prie jokio „Google“ produkto ar paslaugos 90 dienų iš eilės; vi. nenaudojate „Google Pay“ įrenginyje dvylika mėnesių iš eilės; vii. jūsų Mokėjimo metodo išdavėjas ar mokėjimo tinklas nurodo „Google“ pašalinti Mokėjimo metodą iš „Google Pay“.

5. Operacijos naudojant Mokėjimo metodus

a. „Google“ nuosavybėse

„Google Pay“ gali leisti pradėti mokėjimo operaciją su Pardavėju, nurodytu kaip i. „Google“ patronuojamoji bendrovė ar ii. bet kuris kitas pardavėjas, dalyvaujantis vienoje ar daugiau „Google“ prekyviečių (kaip pateikta čia), kuris siūlo jums prekių ar paslaugų ir prašo, kad „Google“ ar jos patronuojamoji bendrovė apdorotų mokėjimo operacijas jo vardu.

Pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų operacija su Pardavėju („Google“ operacija) vykdoma tik tarp jūsų ir Pardavėjo. „Google“ ir jos patronuojamosios bendrovės nėra nei „Google“ operacijų ir susijusių pirkimų šalis, nei pirkėjas ar pardavėjas, susijęs su „Google“ operacija, nebent tai aiškiai nurodyta (pvz., atitinkamų prekių ar paslaugų sąraše ar aprašyme „Google“ valdomoje svetainėje ar sąsajoje).

Kai pradedate „Google“ operaciją, ją atliekant „Google“ gali pateikti pasiekiamus Mokėjimo metodus. Pasirinkus norimą naudoti Mokėjimo metodą, „Google“ gali jį apmokestinti arba dalytis Mokėjimo metodu ir susijusia išsamia informacija su vienu iš savo patronuojamųjų bendrovių, kuri tada apdoros operaciją Pardavėjo vardu. Turite įgalinti apmokestinimą arba išskaitymą pagal Mokėjimo metodą, kad „Google“ operacija būtų baigta apdoroti. Taip pat leidžiate įskaitymą, susijusį su „Google“ operacijos atšaukimu, grąžinimu ar koregavimu, naudojant Mokėjimo metodą.

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją ar sąlygas, susijusias su konkrečia „Google“ operacija, įskaitant grąžinimo ar ginčų sprendimo politiką, žr. paslaugų teikimo sąlygas, pagalbos centrą ar kitą pagalbinę medžiagą, kurią pateikia Pardavėjas, su kuriuo vykdėte operaciją.

Jei bandant apmokestinti pasirinktą Mokėjimo metodą kyla problemų, „Google“ gali apmokestinti naudodama bet kurį kitą galiojantį Mokėjimo metodą, kurį išsaugojote „Google Pay“. Mokėjimo parinktis galite tvarkyti apsilankę „Google Pay“ svetainėje, „Google Pay“ programoje arba „Google“ nustatymuose „Android“ įrenginyje. Taip pat sutinkate, kad, jei ankstesnė mokėjimo operacija atmetama ar grąžinama į mokėjimo tinklą, Pardavėjas gali iš naujo pateikti pirkimo „Google“ operaciją mokėjimo tinklui apdoroti vieną ar daugiau kartų. „Google“ gali atidėti, sulaikyti, atšaukti ar grąžinti mokėjimo apdorojimą, jei vykdomos įtartinos operacijos ar operacijos, kurios gali būti susijusios su apgaule ar netinkamu elgesiu arba pažeisti taikomus įstatymus, Sąlygas ar kitas taikomas „Google“ politikos nuostatas, kaip „Google“ nuspręs visiškai savo nuožiūra.

Jei Pardavėjas siūlo galimybę mokėti už prenumeratas, prenumerata ims galioti, kai prenumeratos pirkimo lange spustelėsite „Sutikti ir pirkti“ (ar panašią frazę). Tai periodinio atsiskaitymo operacija. Jei nenurodyta kitaip, prenumerata ir atitinkamas atsiskaitymo įgaliojimas tęsis neribotą laiką, kol atšauksite. Spustelėję „Sutikti ir pirkti“ (ar panašią frazę), Pardavėjui suteikiate teisę kiekvieną nustatytą atsiskaitymo laikotarpį apmokestinti pasirinktą Mokėjimo metodą už prenumeratą. Per prenumeratos laikotarpį Pardavėjas gali keisti „Google“ operacijos sumą. Prenumeratos atšaukimas įsigalios tik pasibaigus esamam atsiskaitymo laikotarpiui. Už esamą atsiskaitymo laikotarpį lėšos nebus grąžinamos, o likusią esamo atsiskaitymo laikotarpio dalį ir toliau galėsite pasiekti atitinkamą prenumeratą. Jei šios prenumeratos sąlygos nesutampa su Pardavėjo prenumeratos sąlygomis, atitinkamai prenumeratai taikomos Pardavėjo sąlygos.

b. Su trečiosiomis šalimis

Kai naudodami „Google Pay“ pradedate mokėjimą su kita šalimi, o ne su Pardavėju (tokia šalis vadinamaTrečiąja šalimi, o tokia operacija – Trečiosios šalies operacija), „Google“ jūsų Mokėjimo metodo išsamią ir kitą susijusią informaciją gali perduoti Trečiajai šaliai, kad ji galėtų apmokestinti Mokėjimo metodą. Atsižvelgiant į Trečiosios šalies pobūdį, Trečiosios šalies operacija gali būti susijusi su prekių ar paslaugų pirkimu arba kitais tikslais, pvz., aukojimu labdaros organizacijoms ar dovanomis. Trečiosios šalies operacija gali būti pradėta, kai parduotuvėse atsiskaitote „paliesti ir mokėti“ būdu, naudodami NFC, brūkšninius kodus ar kitas bekontaktes technologijas; Trečiosios šalies svetainėje ar programoje atlikdami operaciją internetu kaip mokėjimo parinktį pasirenkate „Google Pay“ arba „Pirkti su „Google Pay“; arba operacijas su Trečiąja šalimi atliekate per kitą internetinę sąsają, pvz., „Google“ padėjėją. Kai pradedate internetinę operaciją, „Google Pay“ taip pat gali bendrinti kitą informaciją, pvz., atsiskaitymo, pristatymo ar el. pašto adresą, išsaugotą jūsų „Google“ paskyroje, kai to reikia operacijai atlikti.

Vykdant Trečiosios šalies operaciją, kai Mokėjimo metodo ir kita išsami informacija perduodama Trečiajai šaliai, „Google“ operacijoje nebedalyvauja, ir pripažįstate bei sutinkate, kad tokia operacija vyksta tik tarp jūsų ir Trečiosios šalies, o ne „Google“ ar bet kurios jos patronuojamosios bendrovės. Dėl bet kokių Trečiosios šalies operacijų problemų, įskaitant lėšų grąžinimus ir ginčus, turėtumėte susisiekti tiesiogiai su Trečiąja šalimi arba Mokėjimo metodo teikėju (pvz., Mokėjimo kortelės išdavėju).

Kai lankotės dalyvaujančios Trečiosios šalies svetainėje ar programoje, „Google“ Trečiajai šaliai gali atskleisti, ar jūsų įrenginyje yra „Google Pay“, kad Trečioji šalis žinotų, ar siūlyti „Google Pay“ kaip mokėjimo variantą. Galite atsisakyti leisti „Google“ vykdyti šį atskleidimą „Google Pay“ privatumo nustatymuose. Atsisakius gali būti paveikta galimybė naudoti „Google Pay“ su tam tikrais prekybininkais.

c. Kaip „Chrome“ arba „Android“ automatinio pildymo dalis

Jei naršyklėje „Google Chrome“ ar „Android“ įrenginyje įgalinote automatinio pildymo funkciją, „Google Pay“ taip pat gali pateikti parinktį automatiškai užpildyti išsaugotą Mokėjimo metodo ir adreso informaciją Trečiosios šalies svetainės mokėjimo formoje naršyklėje „Chrome“ ar Trečiosios šalies programos mokėjimo formoje „Android“ įrenginyje. (Daugiau informacijos apie tai, kaip automatinis pildymas veikia su „Google Pay“, rasite „Chrome“ pagalbos centre.) Kai naudojate šią funkciją, „Google“ nesąveikauja su Trečiosios šalies svetaine ar programa, tik patenkina jūsų užklausą automatiškai užpildyti tam tikrą pasirinktą informaciją Trečiosios šalies formoje. „Google“ nedalyvauja operacijose, kurias atliekate naudodami „Chrome“ ar „Android“ automatinį pildymą, ir pripažįstate bei sutinkate, kad tokia operacija vyksta tik tarp jūsų ir Trečiosios šalies, o ne „Google“ ar jos patronuojamųjų bendrovių. Dėl problemų, susijusių su operacijomis, kurias atlikdami naudojote „Chrome“ ar „Android“ automatinį pildymą, turėtumėte susisiekti tiesiogiai su Trečiąja šalimi arba Mokėjimo metodo teikėju.