ÁRÍÐANDI: Ef þú hefur búsetu á Indlandi gilda þjónustuskilmálar Google Pay sem finna má hér.


Þjónustuskilmálar Google Pay / Google Payments

Síðast breytt: 04. apríl 2019

1. Inngangur

Google Pay heyrir undir þjónustuskilmála Google („þjónustuskilmálar Google“) og er „þjónusta“ eins og hugtakið er skilgreint í þjónustuskilmálum Google. Eftirfarandi þjónustuskilmálar Google Pay eru viðbótarskilmálar sem eiga við um notkun á Google Pay. Notkun þín á Google Pay heyrir undir þessa þjónustuskilmála Google Pay og þjónustuskilmála Google (sem til samans kallast „skilmálarnir“ í þessum þjónustuskilmálum Google Pay). Upplýsingar um persónuvernd fyrir Google Payments lýsa því hvernig Google meðhöndlar greiðsluupplýsingar.

Ef ósamræmi er á milli þjónustuskilmála Google Pay og þjónustuskilmála Google skulu þjónustuskilmálar Google Pay vera rétthærri. Ef eitthvert ósamræmi er milli ensku útgáfu skilmálanna og þýðinga á þeim yfir á annað tungumál skal enska útgáfan vera rétthærri.

Ákveðin Google Pay atriði voru áður kölluð „Android Pay“. Vera má að áfram megi sjá eldri tilvísanir í Android Pay í verslunum, forritum eða á vefsvæðum en þau atriði heyra undir þessa skilmála.

Notkun þín á Google Pay er háð því að þú samþykkir eftirfarandi skilmála. Lestu skilmálana vandlega. Vera má að sumar vörur og atriði séu ekki tiltæk í öllum löndum. Skoðaðu hjálparmiðstöð Google Pay ef þú vilt fá frekari upplýsingar.

2. Grunnkröfur

Með því að samþykkja skilmálana staðfestir þú að:

Þú þarft einnig að hafa Google reikning; tæki sem uppfyllir kerfis- og samhæfisskilyrði þjónustunnar, en þau geta breyst endrum og sinnum; internettengingu sem virkar; og samhæfan hugbúnað. Þessir þættir kunna að hafa áhrif á getu þína til að nota Google Pay og afköst Google Pay. Slíkar kerfiskröfur eru á þína ábyrgð.

3. Almenn lýsing á Google Pay

Google Pay gerir þér kleift að vista eftirfarandi atriði á Google reikningi þínum, hafa umsjón með atriðunum og eiga samskipti við Google og þriðja aðila gegnum þau:

4. Greiðslumátar

(a) Tegundir greiðslumáta

Með Google Pay geturðu vistað og haft umsjón með ýmsum greiðslumátum á Google reikningi þínum (til samans kallað „greiðslumátar“), þar á meðal:

Það hvort ákveðinn greiðslumáti er tiltækur eða samhæfur Google Pay getur ráðist af búsetulandi og öðrum þáttum. Samhæfar tegundir greiðslumáta og notkun á greiðslumáta og atriðum Google Pay sem lýst er hér að neðan eru ef til vill ekki í boði alls staðar og eru háð breytingum fyrirvaralaust.

(b) Vistun greiðslumáta

Þú getur vistað greiðslumáta á Google reikning gegnum ýmisleg notendaviðmót, þeirra á meðal Google Pay forritið eða vefsvæðið, Google Chrome vafrann, forrit eða vefsvæði útgefanda greiðslumáta eða gegnum vöru eða þjónustu Google eins og Google Play Store. Til að vista greiðslumáta þarftu að ljúka við að setja inn allar áskildar upplýsingar á skráningareyðublöð sem þú færð. Upplýsingarnar þurfa að vera dagréttar, heildstæðar og nákvæmar og þú þarft að viðhalda upplýsingunum á þann hátt. Við getum áskilið að þú veitir frekari upplýsingar til að halda áfram að nota Google Pay eða til að hjálpa okkur að ákvarða hvort leyfa eigi þér áframhaldandi notkun á Google Pay.

Þegar þú vistar greiðslumáta getur Google vistað upplýsingar er tengjast greiðslumátanum, til dæmis nafn þitt og heimilisfang greiðanda. Google Pay heimilar þér einnig að vista aðrar upplýsingar á Google reikningi þínum sem flýta fyrir færslum, til dæmis sendingarheimilisfang.

Þú heimilar okkur að staðfesta að greiðslumáti þinn sé í fínu formi hjá útgefanda, þ.m.t. en ekki takmarkað við, með því að senda inn beiðni um greiðsluheimild og/eða millifæra lága upphæð inn á eða af greiðslumátanum, í samræmi við reglur þjónustunets eða aðrar kröfur er tengjast greiðslumátanum.

Þú samþykkir að Google Pay sé til eigin nota og með þínum eigin greiðslumátum. Ef þú notar Google Pay með gjaldgengu fyrirtækjakorti samþykkir þú að þú gerir slíkt með heimild frá vinnuveitanda og leyfi til að þú skuldbindir vinnuveitanda með tilliti til þessara skilmála.

(c) Hlutverk Google

Nema þar sem Google eða hlutdeildarfélag þess er útgefandi mun hvorki Google eða hlutdeildarfélög þess teljast aðili að korthafasamningum greiðslumáta þíns, persónuverndarstefnu eða öðrum notkunarskilmálum greiðslumátans. Ekkert í þessum skilmálum breytir nokkru í skilmálum útgefanda greiðslumáta. Ef eitthvert ósamræmi reynist milli þessara skilmála og skilmála eða persónuverndarstefnu útgefanda munu þessir skilmálar stjórna tengslum milli þín og Google með hliðsjón af Google Pay og skilmálar útgefanda munu stjórna tengslum milli þín og útgefandans. Google ber enga ábyrgð á eða staðfestir að greiðslumátar þínir séu í fínu formi eða að útgefandi greiðslumáta muni heimila eða samþykkja færslu hjá söluaðila eða færsluaðila þegar Google Pay er notað í tengslum við færslu.

Nema þegar Google eða hlutdeildarfélag þess er útgefandi mun hvorki Google né hlutdeildarfélög þess tengjast útgáfu inneignar eða ákvörðun um gjaldgengi er tengist inneign og hafa engin áhrif á: tiltækileika eða nákvæmni greiðslumáta eða fjármagns; veitingu (eða viðbót) greiðslumáta á Google Pay eða greiðslu fjármagns inn á stöðu er tengist greiðslumáta. Hafðu samband við útgefanda greiðslumátans ef þú vilt ræða nánar eitthvað af því sem á undan er talið.

(d) Vistun á sýndarkortsnúmeri, samgöngupössum, tengdum reikningi þriðja aðila eða japönsku rafpeningakorti

Eftirfarandi viðbótarskilmálar gilda þegar Google Pay er notað til að vista sýndarkortsnúmer, samgöngupassa, tengdan reikning þriðja aðila eða japanskt rafpeningakort á Google reikningi.

Eftir að þú hefur byrjað að bæta greiðslumáta við Google Pay og veitt upplýsingar sem Google og/eða útgefandi greiðslumátans hefur farið fram á mun Google Pay kanna hvort greiðslumátinn er gjaldgengur með Google Pay. Ekki er víst að allir greiðslumátar útgefanda sem telst þátttakandi séu gjaldgengir. Ef útgefandi greiðslumátans styður Google Pay og greiðslumátinn er gjaldgengur getur verið að þú sjáir skjá þar sem farið er fram á að þú samþykkir skilmála útgefanda þegar þú bætir greiðslumátanum við. Þegar það hefur verið gert og greiðslumátanum hefur verið bætt við mun Google Pay vista sýndarkortanúmer sem vísar í raunverulegt kortanúmer á greiðslukorti þínu, eða tengja samgöngupassa, tengdan reikning þriðja aðila eða japanskt rafpeningakort við Google reikning þinn til notkunar sem lýst er í fimmta kafla hér að neðan.

Sýndarkortsnúmer sem þú skráir gegnum Google Pay eru önnur en tengd greiðslukort sem þú vistar á Google reikningi þínum. Ólíkt sýndarkortsnúmeri mun greiðslukort yfirleitt ekki birtast þér með mynd af kortinu sem það tengist, og ekki er hægt að nota það í færslum í verslunum þar sem nándarsamskipti („NFC“) eru notuð. En þegar þú skráir sýndarkortsnúmer getur verið að Google Pay visti einnig tengt greiðslukort á Google reikningi þínum.

Þú staðfestir að Google Pay megi fá upplýsingar um færslur frá útgefanda greiðslumáta þíns til að veita ítarlegar greiðsluupplýsingar og upplýsingar um nýlegan greiðsluferil í Google Pay.

Verið getur að greiðslumáti verði fjarlægður af Google Pay í ákveðnu tæki og ekki lengur unnt að nota hann með þjónustunni ef: (i) þú eyðir greiðslumátanum af Google Pay; (ii) þú eyðir greiðslumátanum af Google reikningi þínum; (iii) þú eyðir af fartæki þínu með Android tækjastjórnun; (iv) þú eyðir Google reikningi þínum; (v) fartækið þitt tengist ekki neinni þjónustu Google samfellt í 90 daga; (vi) þú notar ekki Google Pay í tækinu samfellt í tólf mánuði; og/eða (vii) útgefandi greiðslumáta þíns eða greiðslunetið biður Google um að fjarlægja greiðslumátann af Google Pay.

5. Færslur með greiðslumátum

(a) Í þjónustu Google

Google Pay getur heimilað þér að hefja greiðslufærslu gagnvart „söluaðila“ sem er skilgreindur sem (i) fyrirtæki sem er hluti af Google eða (ii) annar seljandi sem tekur þátt í einu eða fleiri markaðstorgum Google (eins og útlistað er hér), sem býður upp á vörur eða þjónustu til sölu fyrir þig og biður Google eða hlutdeildarfélög þess að vinna úr greiðslum fyrir sína hönd.

Þú staðfestir og samþykkir að færslan gagnvart seljanda („Google færsla“) er einungis milli þín og seljandans. Google og hlutdeildarfélög þess eru ekki aðilar að Google færslum þínum og tengdum kaupum og eru ekki kaupandi eða seljandi í tengslum við nokkra Google færslu, nema slíkt sé sérstaklega tilgreint (t.d. í lýsingu vöru eða þjónustu á vefsvæði eða í viðmóti Google).

Þegar þú hefur Google færslu getur Google sýnt þér tiltæka greiðslumáta þegar kemur að greiðslu. Eftir að þú hefur valið greiðslumáta sem þú vilt nota getur Google skuldfært af þeim greiðslumáta eða deilt greiðslumátanum og tengdum upplýsingum með hlutdeildarfélagi sínu sem mun síðan vinna úr færslunni fyrir hönd seljanda. Þú samþykkir skuldfærsluna af greiðslumátanum sem nauðsynlegan lið í því að ljúka við vinnslu á Google færslu. Þú heimilar einnig innlögn á greiðslumáta þinn í tengslum við endurgreiðslur eða breytingar vegna Google færslu.

Þú getur skoðað þjónustuskilmála, farið í hjálparmiðstöð eða nýtt þér gögn sem seljandi þinn veitir í tengslum við ákveðna Google færslu, þar á meðal varðandi endurgreiðslur eða reglur um úrlausn ágreiningsmála.

Ef vandamál kemur upp varðandi skuldfærslu af völdum greiðslumáta getur Google skuldfært af öðrum gildum greiðslumáta sem þú hefur vistað í Google Pay. Farðu á vefsvæði Google Pay, í Google Pay forritið eða Google stillingar í Android tækinu þínu til að hafa umsjón með greiðsluvalkostum. Þú samþykkir einnig að seljandi megi senda Google færslu vegna kaupa aftur inn til greiðslunetsins til vinnslu í eitt eða fleiri skipti ef fyrri Google færslu er hafnað eða snúið til baka af greiðslunetinu. Google getur tafið úrvinnslu greiðslu ef um er að ræða grunsamlegar færslur eða færslur sem geta tengst svikum, misferli eða brotum gegn gildandi lögum, skilmálunum eða öðrum gildandi reglum Google, en slíkt skal algjörlega háð ákvörðun Google um þau efni.

Ef seljandi býður þér upp á að greiða fyrir áskriftir mun áskriftin byrja þegar þú smellir á „samþykkja og kaupa“ (eða sambærilegt orðalag) í tengslum við kaup á áskrift. Kaupin fela í sér endurteknar greiðslur. Nema kveðið sé á um annað mun áskriftin og viðeigandi greiðsluheimild halda áfram ótímabundið uns þú segir áskriftinni upp. Með því að smella á „samþykkja og kaupa“ (eða sambærilegt) heimilar þú seljanda að skuldfæra af völdum greiðslumáta á hverju greiðslutímabili vegna áskriftarinnar. Upphæð á Google færslu getur tekið breytingum hjá seljanda á áskriftartímabilinu. Uppsögn áskriftar tekur ekki gildi fyrr en við lok gildandi greiðslutímabils. Þú munt ekki fá endurgreiðslu vegna gildandi greiðslutímabils og munt áfram geta notið áskriftarinnar fram til loka gildandi greiðslutímabils.

(b) Hjá þriðja aðila

Þegar þú hefur greiðslu fyrir vöru/þjónustu eða færslu vegna almenningssamgangna gegnum Google Pay hjá öðrum aðila en seljanda (sá aðili telst „þriðji aðili“ og slík færsla „færsla vegna þriðja aðila“) getur Google veitt þriðja aðila upplýsingar um greiðslumáta þinn og tengdar upplýsingar svo að sá aðili geti skuldfært af greiðslumáta þínum. Háð því hver þriðji aðili er getur færsla hjá þriðja aðila verið vegna kaupa á vörum eða þjónustu, vegna almenningssamgangna eða í öðru skyni, til dæmis vegna fjárframlaga til góðgerðamálefna eða í gjafaskyni. Færsla þriðja aðila getur hafist þegar þú: notar „banka og borga“ í verslunum eða almenningssamgöngum í gegnum nándarsamskipti, strikamerki eða aðra snertifría tækni; velur „Google Pay“ eða „Kaupa með Google Pay“ sem greiðslukost í kaupum á netinu eða í forriti þriðja aðila; eða átt viðskipti við þriðja aðila gegnum annað netviðmót, til dæmis gegnum Google hjálparann. Þegar þú hefur kaup á netinu getur Google Pay einnig deilt öðrum upplýsingum sem vistaðar eru á Google reikningi þínum, til dæmis um heimilisfang greiðanda, sendingarheimilisfang eða netfang, ef slíkt telst nauðsynlegt til að ljúka við kaupin.

Ef um er að ræða færslu hjá þriðja aðila og greiðslumáta og öðrum upplýsingum hefur verið deilt með þriðja aðila mun Google hafa enga frekari aðkomu að færslunni og þú staðfestir og samþykkir að slík færsla er einungis milli þín og þriðja aðila og tengist ekki Google né neinu af hlutdeildarfélögum þess. Þú skalt hafa beint samband við þriðja aðila eða útgefanda greiðslumáta þíns (til dæmis útgefanda greiðslukortsins) varðandi vandamál er koma upp og tengjast færslum hjá þriðja aðila, þar á meðal vandamál er tengjast endurgreiðslum og ágreiningi.

Þegar þú notar vefsvæði eða forrit þriðja aðila, sem tekur þátt, getur Google upplýst þriðja aðila um hvort þú hefur sett upp Google Pay í tækinu þínu til að þriðji aðili viti hvort hann eigi að bjóða upp á Google Pay sem greiðsluvalkost. Þú getur afþakkað að Google upplýsi um þetta í persónuverndarstillingum Google Pay. Ef þú afþakkar getur slíkt haft áhrif á möguleika þína á að nota Google Pay hjá sumum söluaðilum.

(c) Sem hluti af sjálfvirkri útfyllingu í Chrome eða Android

Ef þú hefur virkjað eiginleikann „Sjálfvirk útfylling“ í Google Chrome vafranum eða í Android tæki getur Google Pay líka boðið þér upp á þann kost að fylla sjálfvirkt út vistaðan greiðslumáta og upplýsingar um heimilisfang á greiðslueyðublaði á vefsvæði þriðja aðila í Chrome vafranum eða á greiðslueyðublaði í forriti þriðja aðila í Android tæki. (Frekari upplýsingar um það hvernig Sjálfvirk útfylling virkar með Google Pay má sjá í hjálparmiðstöð Chrome.) Þegar þú notar þennan eiginleika á Google ekki samskipti við vefsvæði eða forrit þriðja aðila og lýkur einungis við beiðni þína um að valdar upplýsingar séu fylltar út á sjálfvirkan hátt í eyðublaði frá þriðja aðila. Google á engan hlut í færslum sem þú innir af hendi gegnum sjálfvirka útfyllingu í Chrome eða Android og þú staðfestir og samþykkir að slík færsla er einungis milli þín og þriðja aðila og tengist ekki Google né hlutdeildarfélögum þess. Þú skalt hafa beint samband við þriðja aðila eða útgefanda greiðslumátans ef einhver vandamál koma upp varðandi færslu þar sem þú notar sjálfvirka útfyllingu í Chrome eða Android.

6. Google Pay passar

Google Pay getur líka gert þér kleift að geyma og nálgast passa, sem eru ekki greiðslumátar, en dæmi um slíkt eru inneignir, afsláttarmiðar eða annað svipað efni sem hægt er að innleysa hjá söluaðilum, sem taka þátt; kort vegna aðildar, tengsla eða vildarþjónustu sem þú hefur skráð þig í eða getur skráð þig í gegnum Google Pay; miðar eða passar er tengjast ferðum, skemmtun og öðrum notum; og gjafakort sem hægt er að innleysa hjá ákveðnum söluaðila eða verslunarkeðjum (það er takmörkuð gjafakort). Passaveita, sem þátt tekur („Veita“), getur uppfært passann með upplýsingum eða átt önnur samskipti við þig gegnum passann.

Með því að innleysa passa hjá veitu, hvort sem slíkt er gegnum nándarsamskipti, strikamerki eða á annan hátt, heimilar þú að senda megi upplýsingar tengdar þeim ákveðna passa til veitu vegna innlausnar. Notkun þín á passa hjá veitu er færsla sem fer fram milli þín og veitunnar og tengist ekki Google eða hlutdeildarfélögum þess. Google er ekki aðili að notkun þinni á passa hjá veitu. Google ábyrgist ekki og ber enga skaðabótaábyrgð í tengslum við áreiðanleika efnis í passa eða nýtileika passa hjá veitu.