FONTOS: Ha Ön Indiában tartózkodik, akkor a Google Pay Önre vonatkozó általános szerződési feltételeit itt találja.


Google Pay / Google Payments Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2021. április 21.

1. Bevezetés

A Google Pay a Google Általános Szerződési Feltételek („Google ÁSzF”) hatálya alá tartozik, és a Google ÁSzF szerinti „Szolgáltatás”-nak minősül. Az alábbiakban foglalt Google Pay Általános Szerződési Feltételek kiegészítő feltételek, amelyek a Google Pay használatára vonatkoznak. A Google Pay használatát a jelen Google Pay Általános Szerződési Feltételek és a Google ÁSzF (a jelen Google Pay Általános Szerződési Feltételekben együttesen „Feltételek”) szabályozzák. A Google által a fizetési adatok kezeléséhez alkalmazott gyakorlatot a Google Payments Adatvédelmi közlemény ismerteti.

Ha a Google Pay Általános Szerződési Feltételek és a Google ÁSzF között bármilyen ellentmondás merülne fel, akkor a Google Pay Általános Szerződési Feltételek az irányadók. Ha a Feltételek angol nyelvű változata és egy másik nyelvre lefordított változata között bármiféle ellentmondás merül fel, akkor az angol nyelvű változat az irányadó.

A Google Pay bizonyos funkciói korábban az „Android Pay” márkanév alatt jelentek meg. Az üzletekben, az alkalmazásokban és a webhelyeken továbbra is előfordulhatnak az Android Pay szolgáltatásra vonatkozó hivatkozások, ezekre a funkciókra azonban szintén a jelen Feltételek vonatkoznak.

A Google Pay használatának előfeltétele az alábbi feltételek elfogadása. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. Előfordulhat, hogy egyes termékek és funkciók nem minden országban állnak rendelkezésre. További információt a Google Pay Súgójában talál.

2. Alapvető követelmények

A Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy:

Rendelkeznie kell továbbá Google-fiókkal; olyan eszközzel, amely megfelel a Szolgáltatás rendszer- és kompatibilitási követelményeinek, amelyek időről időre változhatnak; működő internet-hozzáféréssel; valamint kompatibilis szoftverrel. A Google Pay használatának lehetőségét és a Google Pay teljesítményét ezek a tényezők befolyásolhatják. Az ilyen rendszerkövetelményeknek való megfelelés az Ön felelőssége.

3. A Google Pay általános leírása

A Google Pay lehetőséget biztosít arra, hogy a Google-fiókjában elmentse és egy helyen kezelje az alábbiakat, továbbá a használatukkal tranzakciókat hajtson végre a Google-lal és harmadik felekkel:

4. Fizetési módok

(a) A Fizetési módok típusai

A Google Pay szolgáltatással különféle típusú fizetési módokat menthet el és kezelhet a Google-fiókjában (együttesen „Fizetési módok”), melyek közé tartoznak az alábbiak:

Egy adott Fizetési mód rendelkezésre állása, illetve Google Pay szolgáltatással való kompatibilitása a lakóhely szerinti országtól és egyéb tényezőktől függhet. Előfordulhat, hogy az alábbiakban ismertetett kompatibilis Fizetésimód-típusok, valamint Fizetésimód-használatok és Google Pay-funkciók nem mindenhol állnak rendelkezésre és bármikor módosulhatnak.

(b) Fizetési mód elmentése

A Fizetési módokat többféle kezelőfelületen keresztül mentheti el a Google-fiókjába. Ide tartozik a Google Pay alkalmazás vagy webhely, a Google Chrome böngésző, a Fizetési mód kibocsátójának alkalmazása vagy webhelye, illetve bizonyos Google-termékek vagy -szolgáltatások, például a Google Play Áruház. A Fizetési mód elmentéséhez hiánytalanul meg kell adnia a megjelenített regisztrációs űrlapon szereplő összes kötelező adatot. A megadott adatoknak naprakésznek, hiánytalannak és pontosnak kell lenniük, és arról is gondoskodnia kell, hogy ez a továbbiakban is így maradjon. Előfordulhat, hogy a Google Pay folyamatos használatának feltételeként, vagy annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani az Ön jogosultságát a Google Pay további használatára, további információkat kérünk Öntől.

A Fizetési mód elmentésekor a Google tárolhatja a Fizetési módhoz kapcsolódó adatokat, például az Ön nevét és számlázási címét. A Google Pay a tranzakciók gyorsabb lebonyolítását segítő egyéb adatok, például a szállítási cím Google-fiókba való elmentését is lehetővé teszi.

Ön felhatalmaz bennünket annak ellenőrzésére, hogy a Fizetési mód jó minősítéssel rendelkezik-e annak szolgáltatójánál. Nem kizárólagosan ide tartozhat a fizetési jóváhagyási kérelem benyújtása és/vagy egy alacsony összeg jóváírása és/vagy terhelése az adott Fizetési módon a hálózati szabályoknak vagy a Fizetési módra vonatkozó egyéb szabályozásoknak megfelelően.

Ön beleegyezik abba, hogy a Google Pay személyes használatra szolgál az Ön saját Fizetési módjainak alkalmazásával. Amennyiben a Google Pay szolgáltatást erre alkalmas vállalati kártyával használja, ezzel Ön kijelenti, hogy ezt a munkáltatója engedélyével teszi, és jogosult arra, hogy a munkáltatója nevében a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeket vállaljon.

(c) A Google szerepe

Azt az esetet kivéve, amikor a kibocsátó a Google vagy a Google társult vállalkozása, sem a Google, sem a Google társult vállalkozásai nem minősülnek az Ön Fizetési módjához tartozó kártyatulajdonosi szerződés, adatvédelmi irányelv vagy egyéb használati feltétel szerződő felének. A jelen Feltételek tartalma a kibocsátóra vonatkozó feltételeket semmilyen módon nem befolyásolja. Amennyiben a jelen Feltételek és az Ön kibocsátójának feltételei vagy adatvédelmi irányelvei között ellentmondás merül fel, akkor az Ön és a Google között a Google Pay vonatkozásában fennálló kapcsolatot a jelen Feltételek, míg az Ön és a kibocsátó között fennálló kapcsolatot a kibocsátó feltételei szabályozzák. A Google semmilyen nyilatkozatot vagy megerősítést nem tesz arra vonatkozóan, hogy az Ön Fizetési eszközeinek bármelyike jó minősítésű-e, illetve hogy a kereskedőkkel vagy tömegközlekedési szolgáltatókkal bonyolított tranzakciókat az Ön Fizetési eszközének kibocsátója engedélyezi-e vagy jóváhagyja-e, amikor az adott tranzakció lebonyolítására Ön a Google Pay szolgáltatást használja.

Azt az esetet kivéve, amikor a kibocsátó a Google vagy a Google társult vállalkozása, sem a Google, sem a Google társult vállalkozása nem vesz részt hitelkeret kibocsátásában vagy a hitelkeretre való jogosultság megállapításában, és nem rendelkeznek ellenőrzési hatókörrel a következőkre vonatkozóan: a Fizetési módok és a pénzeszközök rendelkezésre állása és pontossága; a Fizetési módok elérhetőségének (vagy hozzáadásának) biztosítása a Google Pay szolgáltatásban, illetve pénzeszközök hozzáadása a Fizetési módok egyenlegéhez. A fent említettekkel kapcsolatos esetleges kérdésekkel kapcsolatban forduljon az adott Fizetési mód kibocsátójához.

(d) Virtuális kártyaszám, Tömegközlekedési kártya, Harmadik féltől származó kapcsolt számla vagy japán e-pénz-kártya mentése

Amikor a Google-fiókjába a Google Pay használatával Virtuális kártyaszámot, Tömegközlekedési kártyát, Harmadik féltől származó kapcsolt számlát vagy japán e-pénz-kártyát ment el, az alábbi kiegészítő feltételek érvényesek.

Miután megkezdte egy Fizetési eszköz a Google Pay szolgáltatáshoz való hozzáadását, és megadta a Google és/vagy a Fizetési mód kibocsátója által kért adatokat, a Google Pay ellenőrzi, hogy az adott Fizetési mód használható-e a Google Pay szolgáltatással. Nem biztos, hogy a részt vevő kibocsátó összes Fizetési módja használható. Ha a Fizetési mód kibocsátója támogatja a Google Pay szolgáltatást, és az Ön által választott Fizetési mód használható, akkor annak hozzáadásakor olyan képernyő jelenhet meg, amely arra kéri, hogy fogadja el a kibocsátó általános szerződési feltételeit. Ha ezt megtette, és sikeresen hozzáadta a Fizetési módot, a Google Pay eltárol egy Virtuális kártyaszámot, amely az Ön fizetőkártyájának tényleges kártyaszámát helyettesíti; vagy az Ön Tömegközlekedési kártyáját, Harmadik féltől származó kapcsolt számláját vagy japán e-pénz-kártyáját az Ön Google-fiókjához társítja az alábbi 5. szakaszban leírt használat céljából.

A Google Pay használatával regisztrált Virtuális kártyaszámok különböznek minden olyan társított Fizetőkártyától, amelyet Ön a Google-fiókjába elment. A Virtuális kártyaszámokkal ellentétben a Fizetőkártyák általában nem kerülnek megjelenítésre a társított fizikai kártyára hasonlító kártyaképpel, és nem lehet őket az üzletekben Közeli rádiófrekvenciás kommunikációval („NFC”) végzett tranzakciókhoz használni. Virtuális kártyaszám regisztrálásakor azonban a Google Pay az Ön Google-fiókjába is elmentheti a társított Fizetőkártyát.

Ön tudomásul veszi, hogy a Google Pay tranzakciós adatokat kaphat az Ön Fizetési módjának kibocsátójától annak érdekében, hogy a Google Pay felületein a megfelelő formátumban jeleníthesse meg a részletes tranzakcióadatokat, valamint az Ön legutóbbi tranzakciós előzményeit.

A Fizetési módok eltávolíthatók a Google Pay szolgáltatásból egy adott eszközön, és a Szolgáltatással való használatuk lehetősége megszűnhet, ha: (i) Ön törli a Fizetési módot a Google Pay szolgáltatásból; (ii) Ön törli a Fizetési módot a Google-fiókjából; (iii) Ön törli a mobileszközét az Android Eszközkezelővel; (iv) Ön törli a Google-fiókját; (v) az Ön mobileszköze 90 egymást követő napon át nem csatlakozik semmilyen Google-termékhez vagy -szolgáltatáshoz; (vi) Ön 12 egymást követő hónapon át nem használja a Google Pay szolgáltatást az eszközön; és/vagy (vii) az Ön Fizetési módjának kibocsátója vagy fizetési hálózata arra utasítja a Google-t, hogy távolítsa el a Fizetési módot a Google Pay szolgáltatásból.

5. Tranzakciók lebonyolítása a Fizetési módokkal

(a) Google-szolgáltatásokban

A Google Pay lehetővé teheti az Ön számára, hogy fizetési tranzakciót kezdeményezzen egy olyan „Eladóval”, amely a meghatározás szerint lehet (i) a Google csoport valamelyik vállalata vagy (ii) a Google egy vagy több piacterén részt vevő bármely más eladó (a piacterek listáját lásd itt), továbbá amely árucikkeket vagy szolgáltatásokat kínál eladásra Önnek, és felkéri a Google-t vagy a Google társult vállalkozásait, hogy a nevében fizetési tranzakciókat dolgozzon fel.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön és az Eladó között megvalósuló tranzakciók („Google-tranzakció”) kizárólag Ön és az Eladó között jönnek létre. Az Ön Google-tranzakcióiban és a hozzájuk kapcsolódó vásárlásokban sem a Google, sem a Google társult vállalkozásai nem minősülnek érintett félnek, továbbá semmilyen Google-tranzakcióval kapcsolatban nem minősülnek vásárlónak vagy eladónak, kivéve, ha ezt kifejezetten megjelölik (például a vonatkozó árucikk, termék vagy szolgáltatás adatlapján vagy leírásában egy Google által kezelt webhelyen vagy felületen).

Amikor Ön Google-tranzakciót kezdeményez, a Google felkínálhatja Önnek a tranzakció időpontjában rendelkezésre álló Fizetési módjait. Miután Ön kiválasztotta a használni kívánt Fizetési módot, a Google megterhelheti az adott Fizetési módot, vagy a Fizetési módot és a kapcsolódó részletes adatokat megoszthatja valamelyik társult vállalkozásával, amely ezt követően az Eladó nevében feldolgozza a tranzakciót. Ön a Google-tranzakció feldolgozásának szükséges előfeltételeként engedélyezi a Fizetési módjának megterhelését. Ön engedélyezi továbbá a Fizetési módján való jóváírást a Google-tranzakciókhoz kapcsolódó visszaterhelések, visszatérítések vagy korrekciók esetében.

A konkrét Google-tranzakciókhoz kapcsolódó részletes adatokkal vagy feltételekkel kapcsolatban, beleértve a visszatérítésre és a vitás esetek kezelésére vonatkozó irányelveket is, kérjük, tájékozódjon annak az Eladónak az általános szerződési feltételeiből, súgójából vagy egyéb ügyfélszolgálati anyagaiból, amellyel a tranzakciót lebonyolította.

Ha probléma merülne fel az Ön által kiválasztott Fizetési mód megterhelése során, a Google az Ön által a Google Pay szolgáltatásba elmentett bármely más Fizetési módot megterhelhet. A fizetési lehetőségek kezeléséhez nyissa meg a Google Pay webhelyét, a Google Pay alkalmazást vagy az Android-eszközének Google-beállításait. Ön abba is beleegyezik, hogy az Eladók egy vagy több alkalommal ismételten kezdeményezhetik egy vásárláshoz kapcsolódó Google-tranzakció végrehajtását a fizetési hálózatnál, amennyiben a korábbi Google-tranzakciót a fizetési hálózat visszautasítja vagy visszafordítja. A Google késleltetheti az olyan tranzakciók kifizetésének feldolgozását, amelyek gyanúsak; amelyekkel kapcsolatban felmerül, hogy csalás vagy visszaélés történt; illetve amelyek sérthetik a hatályos jogszabályokat, a Feltételeket vagy valamely más vonatkozó Google-irányelvet a Google saját és kizárólagos belátása szerint.

Amennyiben egy Eladó lehetőséget biztosít Önnek előfizetés megvásárlására, az előfizetés akkor kezdődik, amikor Ön az „elfogadás és vásárlás” (vagy ennek megfelelő jelentésű) kifejezésre kattint az előfizetés megvásárlása céljából. Ez ismétlődő számlázással járó tranzakciónak minősül. Hacsak nincs utalás az ellenkezőjére, az előfizetés és a vonatkozó számlázási engedély határozatlan ideig érvényben marad, amíg Ön le nem mondja azt. Azáltal, hogy Ön az „elfogadás és vásárlás” (vagy az ezzel egyenértékű) kifejezésre kattint, felhatalmazza az Eladót, hogy az előfizetési díjat minden meghatározott számlázási időszakban ráterhelje az Ön által kiválasztott Fizetési módra. A Google-tranzakció összegét az előfizetés időtartama alatt az Eladó bármikor módosíthatja. Az előfizetések lemondása csak az adott számlázási időszak végén lép hatályba. Az aktuális számlázási időszakra Ön nem kap visszatérítést, és a vonatkozó előfizetés az aktuális számlázási időszak végéig továbbra is rendelkezésére áll.

(b) Harmadik felekkel

Amikor Ön a Google Pay használatával fizetési vagy tömegközlekedési tranzakciót kezdeményez bármely olyan fél felé, amely nem minősül Eladónak (az ilyen felek megnevezése a továbbiakban „Harmadik fél”, az ilyen tranzakcióké pedig „Harmadik féllel folytatott tranzakció”), a Google az Ön Fizetési módjának részletes adatait és a kapcsolódó információkat átadhatja a Harmadik félnek annak érdekében, hogy a Harmadik fél megterhelhesse az Ön Fizetési módját. A Harmadik féllel folytatott tranzakciók célja a Harmadik fél jellegétől függően lehet árucikk vagy szolgáltatás vásárlása, tömegközlekedési járat igénybevétele, vagy egyéb cél, például jótékonysági adományozás vagy ajándékozás. Harmadik féllel folytatott tranzakció kezdeményezése akkor lehetséges, ha Ön a következők valamelyikét teszi: egy üzletben vagy tömegközlekedési szolgáltatónál NFC, vonalkód vagy más érintés nélküli technológia használatával érintéssel fizet; online tranzakció során a Harmadik fél webhelyén vagy alkalmazásában a „Google Pay” vagy a „Vásárlás a Google Pay szolgáltatással” fizetési lehetőséget választja; vagy más online felületen, például a Google Segéden keresztül bonyolít le tranzakciót a Harmadik féllel. Ha Ön online tranzakciót kezdeményez, a Google Pay egyéb adatokat is megoszthat – például a Google-fiókjában elmentett számlázási, szállítási vagy e-mail-címét –, amennyiben az a tranzakció véglegesítését elősegíti.

A Harmadik féllel folytatott tranzakciók esetén a Google, miután a Fizetési módot és egyéb adatokat a Harmadik félnek átadta, a tranzakció további részében nem vesz részt. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen tranzakciók kizárólag Ön és a Harmadik fél között jönnek létre, és azokban a Google és a Google társult vállalkozásai nem érintettek. Ha a Harmadik féllel folytatott tranzakciókkal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, ideértve a visszatérítéseket és a vitás kérdéseket is, közvetlenül a Harmadik féllel vagy az Ön Fizetési módjának szolgáltatójával (például a Fizetőkártyája kibocsátójával) kell kapcsolatba lépnie.

Amikor Ön megnyitja egy részt vevő Harmadik fél webhelyét vagy alkalmazását, a Google tudathatja a Harmadik féllel, hogy az Ön eszközén be van-e állítva a Google Pay, hogy a Harmadik fél el tudja dönteni, hogy felajánlja-e Önnek a Google Pay szolgáltatást fizetési lehetőségként. A Google Pay adatvédelmi beállításaiban leiratkozhat arról, hogy a Google kiadja ezt az információt. Leiratkozás esetén azonban előfordulhat, hogy bizonyos kereskedőknél nem fogja tudni használni a Google Pay szolgáltatást.

(c) A Chrome vagy az Android Automatikus kitöltés funkciójának részeként

Amennyiben a Google Chrome böngészőben vagy az Android-eszközén engedélyezte az „Automatikus kitöltés” funkciót, akkor a Google Pay azt a lehetőséget is felkínálhatja, hogy a Chrome böngészőben egy Harmadik fél webhelyének fizetési űrlapján vagy az Android-eszközön egy Harmadik fél alkalmazásának fizetési űrlapján automatikusan kitölti az Ön által elmentett Fizetési módot és a címadatokat. (Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan működik együtt az Automatikus kitöltés a Google Pay szolgáltatással, tájékozódjon a Chrome Súgójából.) Ennek a funkciónak a használatakor a Google nem lép kapcsolatba a Harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával, csupán az Ön arra vonatkozó kérését teljesíti, hogy egy Harmadik féltől származó űrlapon automatikusan kitöltsön bizonyos kijelölt adatokat. A Chrome vagy az Android Automatikus kitöltés funkciójával kitöltött tranzakciókban a Google nem vesz részt. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen tranzakciók kizárólag Ön és a Harmadik fél között jönnek létre, és azokban a Google és a Google társult vállalkozásai nem érintettek. Ha bármilyen probléma merül fel az olyan tranzakciókkal kapcsolatban, amelyek során a Chrome vagy az Android Automatikus kitöltés funkcióját használta, közvetlenül a Harmadik féllel vagy az Ön Fizetési módjának kibocsátójával kell kapcsolatba lépnie.

6. Google Pay-kártyák

A Google Pay lehetővé teheti továbbá olyan Kártyák tárolását és az azokhoz való hozzáférést, amelyek nem minősülnek Fizetési módnak, és amelyek körébe tartozhatnak az utalványok, a kuponok vagy más hasonló tartalmak, amelyek a részt vevő kereskedőknél beválthatók; a tagsághoz, az érdeklődési körhöz vagy a hűségprogramokhoz tartozó kártyák, amelyekre korábban már regisztrált vagy amelyekre a Google Pay szolgáltatáson keresztül regisztrál; az utazásra és szórakoztató programokra szóló vagy más módon felhasználható jegyek vagy belépők; valamint a konkrét kereskedői üzletben vagy üzletcsoportokban beváltható ajándékutalványok (pl. konkrét márka ajándékutalványai). Az egyes Kártyák részt vevő szolgáltatói („Szolgáltató”) frissíthetik a Kártyával kapcsolatos információkat, illetve más módon is felvehetik Önnel a kapcsolatot a Kártyán keresztül.

Ha egy Szolgáltatónál bevált egy Kártyát, függetlenül attól, hogy ezt NFC, vonalkód vagy más módszer használatával teszi, Ön engedélyt ad az adott Kártyával kapcsolatos adatok beváltás céljából való átadására a Szolgáltatónak. Amikor Ön felhasznál egy Kártyát egy Szolgáltatónál, ez a tranzakció Ön és a Szolgáltató között zajlik, és abban a Google vagy a Google társult vállalkozásai nem érintettek. Amikor Ön felhasznál egy Kártyát a hozzá tartozó Szolgáltatónál, a műveletben a Google nem minősül érintett félnek. A Google nem garantálja sem az egyes Kártyákon lévő tartalom pontosságát, sem a Kártyák bármely Szolgáltatónál való felhasználhatóságát, és ezekért nem vállal felelősséget.