FONTOS: Ha Indiában tartózkodik, akkor a Google Pay Önre vonatkozó általános szerződési feltételeit itt találja.


Kiegészítés a Google Pay/Google Payments Általános Szerződési Feltételeihez

Utolsó módosítás: 2022. május 17.

1. Bevezetés

A Google Payments (vagy más néven „Google Pay”) szolgáltatást a Google Ireland Limited („Google” vagy „mi”) biztosítja, amelynek székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. 

A Google Pay használatához el kell fogadnia (1) a Google Általános Szerződési Feltételeket és a (2) jelen Kiegészítést a Google Pay/Google Payments Általános Szerződési Feltételeihez („Kiegészítő Feltételek”).

Kérjük, figyelmesen olvassa el mindkét dokumentumot. A két dokumentum együttesen képezi a „Feltételeket”. Azt határozzák meg, hogy mit várhat Ön tőlünk, amikor igénybe veszi a szolgáltatásainkat, illetve mit várunk el mi Öntől. Például a Google Általános Szerződési Feltételek olyan feltételeket tartalmaz, mint az elállási jog, a megfelelőségre vonatkozó szavatosság, a szolgáltatásaink módosításának okaival kapcsolatos részletek, illetve az ilyen módosításokkal kapcsolatos előzetes értesítés. Felhívjuk figyelmét, hogy a Google Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak az olyan nem fizetési elemek tárolására és használatára, mint a hűségkártyák, a hűségprogram-kártyák, a tömegközlekedési kártyák, a beszállókártyák és egyéb nem fizetési elemek.

Ha a jelen Kiegészítő Feltételek és a Google Általános Szerződési Feltételek között ellentmondás van, akkor a jelen Kiegészítő Feltételek az irányadók a Google Pay használata során.

Bár nem képezi részét ezeknek a feltételeknek, a Google Payments Adatvédelmi közlemény nyújt tájékoztatást arról, hogy a Google hogyan kezeli a fizetési információkat.  Javasoljuk a közlemény elolvasását, hogy pontosabb képet kapjon arról, hogyan kezeljük az adatait.

A Google Pay egyes funkciói korábban az „Android Pay” márkanév alatt futottak. Ugyan lehetnek még régebbi hivatkozások az Android Payre üzletekben, alkalmazásokban vagy webhelyeken, de az ilyen funkciókra is a jelen Feltételek érvényesek.

Előfordulhat, hogy egyes termékek és funkciók nem minden országban állnak rendelkezésre. További információkat a Google Pay Súgóban talál.

A Google Pay szolgáltatás használatát bármikor abbahagyhatja úgy, hogy felveszi a kapcsolatot a Google Payments csapatával, vagy végrehajtja ezeket a lépéseket.

2. Alapvető követelmények

A Google Pay használatához:

Rendelkeznie kell továbbá Google-fiókkal; olyan eszközzel, amely megfelel a Szolgáltatás rendszer- és kompatibilitási követelményeinek, amelyek időről időre változhatnak; működő internet-hozzáféréssel; valamint kompatibilis szoftverrel. A Google Pay használatának lehetőségét és a Google Pay teljesítményét befolyásolhatják ezek a tényezők. Az ilyen rendszerkövetelményeknek való megfelelés az Ön felelőssége.

3. A Google Pay általános leírása

A Google Pay lehetőséget biztosít arra, hogy a Google-fiókjában elmentse és egy helyen kezelje az alábbiakat, továbbá a használatukkal tranzakciókat hajtson végre a Google-lal és harmadik felekkel:

4. Fizetési módok

(a) A fizetési módok típusai

A Google Pay szolgáltatással elmenthet és kezelhet különféle fizetési módokat a Google-fiókjában (együttesen: „Fizetési módok”), beleértve a következőket:

Egy adott Fizetési mód rendelkezésre állása, illetve Google Pay szolgáltatással való kompatibilitása a lakóhely szerinti országtól és egyéb tényezőktől függhet. Nem biztos, hogy mindenhol rendelkezésre állnak a kompatibilis fizetésimód-típusok, valamint az alább leírt fizetésimód-használati esetek és Google Pay-funkciók, melyek mindegyike bármikor módosulhat (ebben az esetben értesítjük Önt, ha ezt előírja a Google Általános Szerződési Feltételek „A Google szolgáltatásainak fejlesztése, javítása és frissítése” szakasza).

(b) Fizetési mód elmentése

A Fizetési módnak a Google-fiókjába történő elmentésére különféle kezelőfelületeken nyílhat lehetősége. Ezek közé a kezelőfelületek közé tartoznak például a következők: a Google Pay webhelye, a Google Chrome böngésző, a Fizetési mód kibocsátójának alkalmazása vagy webhelye, illetve egy Google-termék vagy -szolgáltatás (pl. a Google Play Áruház). A Fizetési mód elmentéséhez hiánytalanul meg kell adnia a megjelenített regisztrációs űrlapon szereplő összes kötelező adatot. A megadott adatoknak naprakésznek, hiánytalannak és pontosnak kell lenniük, és arról is gondoskodnia kell, hogy ez a továbbiakban is így maradjon. Előfordulhat, hogy a Google Pay folyamatos használatának feltételeként, vagy annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani az Ön jogosultságát a Google Pay további használatára, további információkat kérünk Öntől.

A Fizetési mód elmentésekor a Google tárolhatja a Fizetési módhoz kapcsolódó adatokat, például az Ön nevét és számlázási címét. A Google Pay a tranzakciók gyorsabb lebonyolítását segítő egyéb adatok, például a szállítási cím Google-fiókba való elmentését is lehetővé teszi.

Ön felhatalmaz bennünket annak ellenőrzésére, hogy a Fizetési mód jó minősítéssel rendelkezik-e annak szolgáltatójánál. Nem kizárólagosan ide tartozhat a fizetési jóváhagyási kérelem benyújtása és/vagy egy alacsony összeg jóváírása és/vagy terhelése az adott Fizetési módon a hálózati szabályoknak vagy a Fizetési módra vonatkozó egyéb szabályozásoknak megfelelően.

Ön beleegyezik abba, hogy a Google Pay személyes használatra szolgál az Ön saját Fizetési módjainak alkalmazásával. Amennyiben a Google Pay szolgáltatást erre alkalmas vállalati kártyával használja, ezzel Ön kijelenti, hogy ezt a munkáltatója engedélyével teszi, és jogosult arra, hogy a munkáltatója nevében a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeket vállaljon.

(c) A Google szerepe

Azt az esetet kivéve, amikor a kibocsátó a Google vagy a Google társult vállalkozása, sem a Google, sem a Google társult vállalkozásai nem minősülnek az Ön Fizetési módjához tartozó kártyatulajdonosi szerződés, adatvédelmi irányelv vagy egyéb használati feltétel szerződő felének. A jelen Feltételek tartalma a kibocsátóra vonatkozó feltételeket semmilyen módon nem befolyásolja. Amennyiben a jelen Feltételek és az Ön kibocsátójának feltételei vagy adatvédelmi irányelvei között ellentmondás merül fel, akkor az Ön és a Google között a Google Pay vonatkozásában fennálló kapcsolatot a jelen Feltételek, míg az Ön és a kibocsátó között fennálló kapcsolatot a kibocsátó feltételei szabályozzák. A Google nem jelenti ki és nem igazolja, hogy az Ön Fizetési módjainak bármelyike jó minősítésű, és hogy a Fizetési mód kibocsátója engedélyezni fog vagy jóvá fog hagyni bármilyen, egy adott kereskedőnél végzett tranzakciót, amikor Ön a Google Pay szolgáltatást használja az adott tranzakcióhoz.

Azt az esetet kivéve, amikor a kibocsátó a Google vagy a Google társult vállalkozása, sem a Google, sem a Google társult vállalkozása nem vesz részt hitelkeret kibocsátásában vagy a hitelkeretre való jogosultság megállapításában, és nem rendelkeznek ellenőrzési hatáskörrel a következőkre vonatkozóan: a Fizetési módok és a pénzeszközök rendelkezésre állása és pontossága; a Fizetési módok elérhetőségének (vagy hozzáadásának) biztosítása a Google Pay szolgáltatásban, illetve pénzeszközök hozzáadása a Fizetési módok egyenlegéhez. A fent említettekkel kapcsolatos esetleges kérdéseivel forduljon az adott Fizetési mód kibocsátójához.

(d) Virtuális kártyaszám vagy Harmadik fél társított fiókjának elmentése

A következő kiegészítő feltételek érvényesek arra az esetre, amikor a Google Pay használatával ment el egy Virtuális kártyaszámot vagy egy Harmadik fél társított fiókját a saját Google-fiókjába.

Miután megkezdte egy Fizetési mód hozzáadását a Google Payhez, és megadta a Google és/vagy a Fizetési mód kibocsátója által megkövetelt adatokat, a Google Pay ellenőrzi, hogy az adott Fizetési mód használható-e a Google Pay szolgáltatással. Nem biztos, hogy a részt vevő kibocsátó összes Fizetési módja használható. Ha a Fizetési mód kibocsátója támogatja a Google Pay szolgáltatást, és az Ön által választott Fizetési mód használható, akkor annak hozzáadásakor olyan képernyő jelenhet meg, amely arra kéri, hogy fogadja el a kibocsátó általános szerződési feltételeit. A feltételek elfogadása és a Fizetési mód sikeres hozzáadása után a Google Pay eltárol egy olyan Virtuális kártyaszámot, amely az Ön Fizetőkártyájának a tényleges kártyaszámát jelképezi, vagy összekapcsolja a Harmadik fél társított fiókját a Google-fiókkal az alábbi 5. pontban leírt használat céljából.

A Google Pay használatával regisztrált Virtuális kártyaszámok különböznek minden olyan társított Fizetőkártyától, amelyet Ön a Google-fiókjába elment. A Virtuális kártyaszámmal ellentétben a Fizetőkártya általában nem a társított fizikai kártya képére hasonlító kártyaképpel jelenik meg, valamint nem végezhető vele tranzakció az üzletekben a Közeli rádiófrekvenciás kommunikáció („NFC”) technológia használatával. Azonban, ha Ön regisztrál egy Virtuális kártyaszámot, a Google Pay a társított Fizetőkártyát is elmentheti az Ön Google-fiókjába.

Ön tudomásul veszi, hogy a Google Pay tranzakciós adatokat kaphat az Ön Fizetési módjának kibocsátójától annak érdekében, hogy a Google Pay felületén a megfelelő formátumban jeleníthesse meg a részletes tranzakcióadatokat és az Ön legutóbbi tranzakcióelőzményeit.

(e) Fizetési módok eltávolítása

A Fizetési módok eltávolíthatók a Google Pay szolgáltatásból egy adott eszközön, és a Szolgáltatással való használatuk lehetősége megszűnhet, ha: (i) Ön törli a Fizetési módot a Google Pay szolgáltatásból; (ii) Ön törli a Fizetési módot a Google-fiókjából; (iii) Ön törli a mobileszközét az Android Eszközkezelővel; (iv) Ön törli a Google-fiókját; (v) az Ön mobileszköze 90 egymást követő napon át nem csatlakozik semmilyen Google-termékhez vagy -szolgáltatáshoz; (vi) Ön 12 egymást követő hónapon át nem használja a Google Pay szolgáltatást az eszközön; és/vagy (vii) az Ön Fizetési módjának kibocsátója vagy fizetési hálózata arra utasítja a Google-t, hogy távolítsa el a Fizetési módot a Google Pay szolgáltatásból.

5. Tranzakciók lebonyolítása a Fizetési módokkal

(a) Google-szolgáltatásokban

A Google Pay lehetővé teheti fizetési tranzakció kezdeményezését egy olyan „Eladónál”, amely lehet (i) a Google társult vállalkozása vagy (ii) a Google egy vagy több piacterén jelenlévő bármilyen más eladó (a piacterek listáját itt találja), és amely eladásra kínál árucikkeket, termékeket vagy szolgáltatásokat, valamint amely azzal bízza meg a Google-t vagy a Google társult vállalkozásait, hogy a nevében feldolgozza a fizetési tranzakciókat.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladóval végzett tranzakciója („Google-tranzakció”) kizárólag Ön és az Eladó között megy végbe. Az Ön Google-tranzakcióiban és a hozzájuk kapcsolódó vásárlásokban sem a Google, sem a Google társult vállalkozásai nem minősülnek érintett félnek, továbbá semmilyen Google-tranzakcióval kapcsolatban nem minősülnek vásárlónak vagy eladónak, kivéve, ha ezt kifejezetten megjelölik (például a vonatkozó árucikk, termék vagy szolgáltatás adatlapján vagy leírásában egy Google által kezelt webhelyen vagy felületen).

Amikor Ön Google-tranzakciót kezdeményez, a Google felkínálhatja Önnek a tranzakció időpontjában rendelkezésre álló Fizetési módjait. Miután Ön kiválasztotta a használni kívánt Fizetési módot, a Google megterhelheti az adott Fizetési módot, vagy a Fizetési módot és a kapcsolódó részletes adatokat megoszthatja valamelyik társult vállalkozásával, amely ezt követően az Eladó nevében feldolgozza a tranzakciót. Ön a Google-tranzakció feldolgozásának szükséges előfeltételeként engedélyezi a Fizetési módja megterhelését. Ön engedélyezi továbbá a Fizetési módján való jóváírást a Google-tranzakciókhoz kapcsolódó visszaterhelések, visszatérítések vagy korrekciók esetében.

A konkrét Google-tranzakciókhoz kapcsolódó részletes adatokkal vagy feltételekkel kapcsolatban, beleértve a visszatérítésre és a vitás esetek kezelésére vonatkozó irányelveket is, kérjük, tájékozódjon annak az Eladónak az általános szerződési feltételeiből, súgójából vagy egyéb ügyfélszolgálati anyagaiból, amellyel a tranzakciót lebonyolította.

Ha probléma merülne fel az Ön által kiválasztott Fizetési mód megterhelése során, a Google az Ön által a Google Pay szolgáltatásba elmentett bármely más Fizetési módot megterhelheti. A fizetési lehetőségek kezeléséhez nyissa meg a Google Pay webhelyét, a Google Pay alkalmazást vagy Android-eszközének Google-beállításait. Ön abba is beleegyezik, hogy az Eladók egy vagy több alkalommal ismételten kezdeményezhetik egy vásárláshoz kapcsolódó Google-tranzakció végrehajtását a fizetési hálózatnál, amennyiben a korábbi Google-tranzakciót a fizetési hálózat visszautasítja vagy visszafordítja. A Google a saját kizárólagos mérlegelési szabadsága alapján késleltetheti, visszatarthatja vagy érvénytelenítheti a gyanús tranzakciókat, valamint azokat a tranzakciókat, amelyekhez esetlegesen csalás, szabálysértés, illetve a vonatkozó jogszabályok, a Feltételek vagy más vonatkozó Google-irányelvek megsértése köthető.

Ha egy Eladó előfizetés vásárlására nyújt lehetőséget, az előfizetés akkor kezdődik, amikor Ön rákattint az „Elfogadás és vásárlás” (vagy más, ezzel egyenértékű kifejezést feltüntető) gombra az előfizetés megvásárlása során. Ez ismétlődő számlázással járó tranzakciónak minősül. Hacsak nincs utalás az ellenkezőjére, az előfizetés és a vonatkozó számlázási engedély határozatlan ideig érvényben marad, amíg Ön le nem mondja azt. Az „Elfogadás és vásárlás” (vagy ezzel egyenértékű) gombra való kattintással Ön feljogosítja az Eladót a kiválasztott Fizetési mód megterhelésére az előfizetés minden megjelölt számlázási időszakában. A Google-tranzakció összegét az előfizetés időtartama alatt az Eladó bármikor módosíthatja. Az előfizetések lemondása csak az adott számlázási időszak végén lép hatályba. Az aktuális számlázási időszakra Ön nem kap visszatérítést, és a vonatkozó előfizetés az aktuális számlázási időszak végéig továbbra is rendelkezésére áll. Ha az előfizetésre vonatkozó ezen feltételek és az Eladó előfizetési feltételei között ellentmondás van, akkor az Eladó feltételei szabályozzák az adott előfizetést.

(b) Harmadik felekkel

Ha a Google Pay használatával fizetést kezdeményez bármilyen más, nem Eladónak minősülő félnél (az ilyen fél megnevezése „Harmadik fél” és az ilyen tranzakció megnevezése „Harmadik féllel folytatott tranzakció”), akkor a Google átadhatja az Ön Fizetési módjának részleteit és a kapcsolódó információkat a Harmadik félnek, hogy az megterhelhesse az Ön Fizetési módját. A Harmadik fél jellegétől függően a Harmadik féllel folytatott tranzakció jelentheti termék vagy szolgáltatás megvásárlását, illetve valamilyen más célt, például adományozást vagy ajándékozást. Harmadik féllel folytatott tranzakció kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha Ön: érintéssel fizet üzletekben az NFC technológia, vonalkódok vagy más érintésmentes technológia használatával; a „Google Pay” vagy a „Vásárlás a Google Pay használatával” fizetési lehetőséget választja ki a Harmadik fél webhelyén vagy alkalmazásában végzett online tranzakció során; vagy valamilyen más online kezelőfelületen, például a Google Segéden keresztül bonyolít le tranzakciót a Harmadik féllel. Ha Ön online tranzakciót kezdeményez, a Google Pay egyéb adatokat – például a Google-fiókjában elmentett számlázási, szállítási vagy e-mail-címet – is megoszthat, amennyiben az a tranzakció véglegesítését elősegíti.

A Harmadik féllel folytatott tranzakciók esetén a Google, miután a Fizetési módot és az egyéb adatokat a Harmadik félnek átadta, a tranzakció további részében nem vesz részt. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen tranzakciók kizárólag Ön és a Harmadik fél között jönnek létre, és azokban a Google és a Google társult vállalkozásai nem érintettek. Ha a Harmadik féllel folytatott tranzakciókkal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, ideértve a visszatérítéseket és a vitás kérdéseket is, közvetlenül a Harmadik féllel vagy az Ön Fizetési módjának szolgáltatójával (például a Fizetőkártyája kibocsátójával) kell kapcsolatba lépnie.

Amikor Ön megnyitja egy részt vevő Harmadik fél webhelyét vagy alkalmazását, a Google tudathatja a Harmadik féllel, hogy az Ön eszközén be van-e állítva a Google Pay, hogy a Harmadik fél el tudja dönteni, hogy felajánlja-e Önnek a Google Pay szolgáltatást fizetési lehetőségként. A Google Pay adatvédelmi beállításaiban leiratkozhat arról, hogy a Google kiadja ezt az információt. Leiratkozás esetén azonban előfordulhat, hogy bizonyos kereskedőknél nem fogja tudni használni a Google Pay szolgáltatást.

(c) A Chrome vagy az Android Automatikus kitöltés funkciójának részeként

Ha aktiválta az „Automatikus kitöltés” funkciót a Google Chrome böngészőben vagy Android-eszközén, a Google Pay felkínálhatja annak lehetőségét is, hogy Chrome böngészőben a Harmadik fél webhelyén található fizetési űrlapot, illetve Android-eszközön a Harmadik fél alkalmazásában található űrlapot automatikusan kitölti az Ön mentett Fizetési módjával és címével. (Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan működik együtt az Automatikus kitöltés a Google Pay szolgáltatással, tájékozódjon a Chrome Súgójából.) Ennek a funkciónak a használatakor a Google nem lép kapcsolatba a Harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával, csupán az Ön arra vonatkozó kérését teljesíti, hogy egy Harmadik féltől származó űrlapon automatikusan kitöltsön bizonyos kijelölt adatokat. A Chrome vagy az Android Automatikus kitöltés funkciójával kitöltött tranzakciókban a Google nem vesz részt. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen tranzakciók kizárólag Ön és a Harmadik fél között jönnek létre, és azokban a Google és a Google társult vállalkozásai nem érintettek. Ha bármilyen probléma merül fel az olyan tranzakciókkal kapcsolatban, amelyek során a Chrome vagy az Android Automatikus kitöltés funkcióját használta, közvetlenül a Harmadik féllel vagy az Ön Fizetési módjának kibocsátójával kell kapcsolatba lépnie.