VAŽNO: ako živite u Indiji, na vas se odnose Uvjeti pružanja usluge za Google Pay koji se nalaze ovdje.


Uvjeti pružanja usluge za Google Pay/Google Payments

Posljednja izmjena: 30. jula 2021

1. Uvod

Na Google Pay se primjenjuju Googleovi uvjeti pružanja usluge (u daljnjem tekstu: Googleovi uvjeti) i on predstavlja "uslugu" definiranu u Googleovim uvjetima. Googleovi uvjeti pružanja usluge za Google Pay u nastavku dodatni su uvjeti koji se primjenjuju na upotrebu Google Paya. Na vašu upotrebu Google Paya primjenjuju se ovi Uvjeti pružanja usluge za Google Pay i Googleovi uvjeti (koji se zajedno, za potrebe ovih Uvjeta pružanja usluge za Google Pay, u daljnjem tekstu nazivaju Uvjeti). U Obavijesti o privatnosti za Google Payments opisano je na koji način Google postupa s vašim podacima o plaćanju.

U slučaju sukoba između Uvjeta pružanja usluge za Google Pay i Googleovih uvjeta, prednost imaju Uvjeti pružanja usluge za Google Pay. U slučaju sukoba između verzije Uvjeta na engleskom jeziku i verzije prevedene na drugi jezik, prednost ima verzija na engleskom jeziku.

Određene značajke Google Paya prethodno su bile poznate pod robnom markom "Android Pay". Iako se u trgovinama, u aplikacijama i na web-lokacijama i dalje mogu nalaziti stare reference na Android Pay, na upotrebu tih značajki primjenjuju se ovi Uvjeti.

Da biste mogli upotrebljavati Google Pay, trebate prihvatiti uvjete u nastavku. Pročitajte ih pažljivo. Neki proizvodi i značajke možda nisu dostupni u svim zemljama. Više informacija možete pronaći u centru za pomoć za Google Pay.

2. Osnovni preduvjeti

Prihvaćanjem Uvjeta potvrđujete sljedeće:

Trebate imati i Google račun, uređaj koji ispunjava preduvjete za sustav usluge i preduvjete kompatibilnosti (koji se povremeno mogu promijeniti), pristup internetu i kompatibilan softver. Ti čimbenici mogu utjecati na vašu mogućnost upotrebe Google Paya i na radne značajke Google Paya. Sami snosite odgovornost za ispunjavanje preduvjeta za sustav.

3. Opći opis Google Paya

Google Pay omogućuje spremanje sljedećih stavki na Google račun, upravljanje njima na jednom mjestu te izvršavanje transakcija s Googleom i trećim stranama uz pomoć tih stavki:

4. Načini plaćanja

(a) Vrste načina plaćanja

Google Pay omogućuje spremanje različitih načina plaćanja i upravljanje njima na Google računu (u daljnjem tekstu zajedno: načini plaćanja), uključujući sljedeće:

Dostupnost navedenih načina plaćanja i njihova kompatibilnost s Google Payom može ovisiti o zemlji u kojoj živite te o drugim čimbenicima. Kompatibilne vrste načina plaćanja, kao i upotrebe načina plaćanja i značajke Google Paya opisane u nastavku, možda nisu dostupne na svim mjestima i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku.

(b) Spremanje načina plaćanja

Način plaćanja možda možete spremiti na svoj Google račun putem različitih korisničkih sučelja, uključujući aplikaciju Google Pay ili njezinu web-lokaciju, preglednik Google Chrome, aplikaciju ili web-lokaciju izdavatelja načina plaćanja te Googleov proizvod ili uslugu poput Trgovine Google Play. Da biste mogli spremiti način plaćanja, morate unijeti sve podatke koji se zahtijevaju na prikazanim obrascima za registraciju. Podaci koje pružate moraju biti ažurirani, potpuni i točni te ih trebate održavati u tom stanju. Možemo zatražiti da dostavite dodatne podatke kao uvjet za nastavak upotrebe Google Paya ili kao pomoć pri utvrđivanju možemo li vam dopustiti da i dalje upotrebljavate Google Pay.

Kad spremite način plaćanja, Google može pohraniti podatke o načinu plaćanja, poput vašeg imena i adrese za naplatu. Google Pay omogućuje vam da na Google račun spremite i druge podatke koji vam mogu pomoći da brže obavljate transakcije, primjerite adresu za isporuku.

Dajete nam ovlaštenje da potvrdimo da vaš način plaćanja ima dobru reputaciju kod davatelja usluge, što između ostalog uključuje i slanje zahtjeva za autorizaciju plaćanja i/ili postavljanje kredita i/ili zaduženja male vrijednosti na način plaćanja, u skladu s pravilima mreže ili drugim preduvjetima koji se primjenjuju na način plaćanja.

Prihvaćate da Google Pay služi samo za vašu osobnu upotrebu, s vašim vlastitim načinima plaćanja. Ako Google Pay upotrebljavate s poslovnom karticom koja ispunjava uvjete, potvrđujete da to činite uz odobrenje poslodavca i uz mogućnost obvezivanja poslodavca na pridržavanje ovih Uvjeta.

(c) Googleova uloga

Osim ako je Google ili njegovo povezano društvo izdavatelj, Google ni njegova povezana društva nisu strane u ugovorima koje sklapate kao vlasnik kartica koje se upotrebljavaju kao načini plaćanja, kao ni u pravilima o privatnosti i drugim uvjetima upotrebe usluge. Ovi Uvjeti ni na koji način ne mijenjaju te uvjete izdavatelja. U slučaju neusklađenosti između ovih Uvjeta i uvjeta ili pravila o privatnosti vašeg izdavatelja, ovi Uvjeti uređuju odnos između vas i Googlea s obzirom na Google Pay, a uvjeti vašeg izdavatelja uređuju odnos između vas i izdavatelja. Google ne izjavljuje i ne potvrđuje da bilo koji od vaših instrumenata plaćanja ima dobru reputaciju niti da će izdavatelj vašeg instrumenta plaćanja autorizirati ili odobriti bilo koju transakciju kod trgovca ili davatelja usluge javnog prijevoza kad za tu transakciju upotrijebite Google Pay.

Osim ako je Google ili njegovo povezano društvo izdavatelj, Google ni njegova povezana društva nisu uključeni u izdavanje kredita ili utvrđivanje primjerenosti za dodjelu kredita te nemaju kontrolu nad dostupnošću ili točnošću načina plaćanja ili sredstava, pružanjem (ili dodavanjem) načina plaćanja na Google Pay, kao ni dodavanjem sredstava na salda načina plaćanja. U slučaju nejasnoća povezanih s prethodno navedenim, obratite se izdavatelju svojeg načina plaćanja.

(d) Spremanje virtualnog broja kartice, pokaza za javni prijevoz, povezanog računa treće strane ili kartice za e-novac u Japanu

Dodatni uvjeti navedeni u nastavku primjenjuju se ako Google Pay upotrijebite kako biste na Google račun spremili virtualni broj kartice, pokaz za javni prijevoz, povezani račun treće strane ili karticu za e-novac u Japanu.

Kad započnete s dodavanjem instrumenta plaćanja na Google Pay i pružite podatke koje zatraži Google i/ili izdavatelj vašeg načina plaćanja, Google Pay provjerit će ispunjava li način plaćanja uvjete za upotrebu s Google Payom. Svi načini plaćanja uključenog izdavatelja možda ne ispunjavaju uvjete. Ako izdavatelj vašeg načina plaćanja podržava Google Pay i ako vaš način plaćanja ispunjava uvjete, pri njegovom dodavanju možda će vam se prikazati zaslon na kojem trebate prihvatiti izdavateljeve uvjete i odredbe. Nakon što to učinite i uspješno dodate način plaćanja, Google Pay pohranit će virtualni broj kartice koji predstavlja stvarni broj vaše kartice za plaćanje ili će povezati vaš pokaz za javni prijevoz, povezani račun treće strane ili karticu za e-novac u Japanu s vašim Google računom da biste ih mogli upotrebljavati na način opisan u članku 5. u nastavku.

Brojevi virtualnih kartica koje registrirate putem Google Paya razlikuju se od drugih povezanih kartica za plaćanje koje ste spremili na svoj Google račun. Za razliku od virtualnog broja kartice, kartica za plaćanje u načelu se ne prikazuje u obliku slike kartice slične povezanoj fizičkoj kartici i ne može se upotrebljavati za transakcije u trgovinama uz primjenu komunikacije kratkog dometa (u daljnjem tekstu: NFC). Međutim, kad registrirate virtualni broj kartice, Google Pay može na vašem Google računu spremiti i povezanu karticu za plaćanje.

Prihvaćate da Google Pay može primati podatke o transakcijama od izdavatelja vašeg načina plaćanja s ciljem prikazivanja pojedinosti o transakcijama u obliku obogaćenog teksta i vaše nedavne povijesti transakcija u Google Payu.

Način plaćanja može se ukloniti s Google Paya na predmetnom uređaju i postati neupotrebljiv na usluzi u sljedećim slučajevima: (i) ako izbrišete način plaćanja s Google Paya (ii), ako izbrišete način plaćanja sa svojeg Google računa, (iii) ako izbrišete podatke s mobilnog uređaja pomoću Upravitelja Android uređaja, (iv) ako izbrišete svoj Google račun, (v) ako se vaš mobilni uređaj ne poveže ni s jednim Googleovim proizvodom ili uslugom u razdoblju od 90 dana uzastopno, (vi) ako ne upotrijebite Google Pay na uređaju u razdoblju od 12 mjeseci uzastopno i/ili (vii) ako Google od izdavatelja vašeg načina plaćanja ili mreže za plaćanje dobije uputu da ukloni taj način plaćanja s Google Paya.

5. Izvršenje transakcija pomoću načina plaćanja

(a) Na Googleovim entitetima

Google Pay može vam dopustiti da pokrenete transakciju plaćanja s "prodavateljem" koji se definira kao (i) društvo iz Googleove grupacije ili (ii) bilo koji drugi prodavatelj koji sudjeluje na jednom ili više Googleovih tržišta (koja su navedena ovdje) i koji prodaje robu, proizvode ili usluge te traži od Googlea ili njegovih povezanih društava da u njegovo ime obradi transakcije plaćanja.

Potvrđujete i prihvaćate da vaša transakcija s prodavateljem (u daljnjem tekstu: Google transakcija) isključivo predstavlja odnos između vas i prodavatelja. Google i njegova povezana društva nisu strane u vašim Google transakcijama i povezanim kupnjama te nisu kupci ili prodavatelji povezani s bilo kojom Google transakcijom, osim ako su izričito navedeni kao takvi (primjerice, u specifikacijama ili opisu predmetne robe, proizvoda ili usluge na web-lokaciji ili sučelju kojim upravlja Google).

Kad pokrenete Google transakciju, Google vam tijekom transakcije može prikazati vaše dostupne načine plaćanja. Kad odaberete način plaćanja koji želite upotrijebiti, Google može teretiti taj način plaćanja ili podijeliti način plaćanja i pripadajuće pojedinosti s nekim od svojih povezanih društava koja će zatim obraditi transakciju u ime prodavatelja. Dajete dopuštenje za terećenje vašeg načina plaćanja ili postavljanje zaduženja na njemu, što je potrebno za dovršetak obrade Google transakcije. Dajete dopuštenje i za dodjelu kredita na vaš način plaćanja u slučaju storniranja, povrata novca ili korekcija povezanih s Google transakcijom.

Pojedinosti ili uvjete povezane s određenom Google transakcijom, uključujući pravila o povratu novca ili rješavanju sporova, potražite u uvjetima pružanja usluge, centru za pomoć ili u drugim materijalima za podršku koje pruža prodavatelj s kojim ste izvršili transakciju.

U slučaju poteškoća s terećenjem odabranog načina plaćanja, Google može teretiti drugi važeći način plaćanja koji ste spremili na Google Pay. Svojim opcijama plaćanja možete upravljati na web-lokaciji Google Pay, u aplikaciji Google Pay ili u Google postavkama na Android uređaju. Prihvaćate i to da prodavatelj može jednom ili više puta ponovo poslati Google transakciju za kupnju u mrežu za plaćanje radi obrade ako je mreža za plaćanje odbila ili vratila prethodnu Google transakciju. Google može odgoditi obradu plaćanja za sumnjive transakcije ili transakcije koje možda uključuju prijevaru ili nedopušteno ponašanje, ili pak krše primjenjivi zakon, Uvjete ili druga primjenjiva Googleova pravila, što Google u potpunosti određuje prema vlastitom nahođenju.

Ako vam prodavatelj ponudi mogućnost plaćanja pretplata, vaše pretplate započinju kad kliknete gumb za prihvaćanje i kupnju (ili gumb s drugim ekvivalentnim nazivom) u postupku kupnje pretplate. To je transakcija s ponavljajućom naplatom. Ako nije drukčije navedeno, vaša pretplata i pripadajuća autorizacija naplate nastavljaju se sve dok ih ne otkažete. Klikom na gumb za prihvaćanje i kupnju (ili ekvivalentni gumb) dajete prodavatelju ovlaštenje da izvrši naplatu s načina plaćanja koji ste odabrali za svako definirano razdoblje naplate za pretplatu. Prodavatelj može tijekom razdoblja pretplate promijeniti iznos Google transakcije. Otkazivanje pretplate stupa na snagu tek istekom trenutačnog razdoblja naplate. Nećete dobiti povrat novca za trenutačno razdoblje naplate te ćete i dalje moći pristupati predmetnoj pretplati tijekom preostalog vremena u trenutačnom razdoblju naplate.

(b) S trećim stranama

Kad pokrenete transakciju plaćanja ili kupnje usluge javnog prijevoza pomoću Google Paya s bilo kojom stranom koja nije prodavatelj (ta se strana u daljnjem tekstu naziva treća strana, a ta se transakcija u daljnjem tekstu naziva transakcija s trećom stranom), Google može proslijediti podatke o vašem načinu plaćanja i druge povezane podatke trećoj strani da bi ona mogla izvršiti terećenje vašeg načina plaćanja. Ovisno o prirodi treće strane, transakcija s trećom stranom može se odnositi na kupnju robe ili usluga, usluge javnog prijevoza ili na druga plaćanja, primjerice dobrotvorne donacije ili darove. Transakcija s trećom stranom može se pokrenuti u sljedećim slučajevima: kad izvršite plaćanje dodirom u trgovini ili u sustavu javnog prijevoza pomoću NFC-a, crtičnog koda ili neke druge tehnologije beskontaktnog plaćanja, kad odaberete "Google Pay" ili "Kupnja putem Google Paya" kao opciju plaćanja za online transakciju na web-lokaciji ili u aplikaciji treće strane te kad izvršite transakciju s trećom stranom putem nekog drugog online sučelja, kao što je Google asistent. Kad pokrenete online transakciju, Google Pay može podijeliti i druge podatke, primjerice adresu za naplatu, isporuku ili e-adresu spremljenu na vašem Google računu, ako je to potrebno za dovršetak transakcije.

Nakon prosljeđivanja podataka o načinu plaćanja i drugih podataka trećoj strani, Google više nije uključen u transakciju s trećom stranom. Prihvaćate i potvrđujete da takva transakcija isključivo predstavlja odnos između vas i treće strane te ne uključuje Google ili njegova povezana društva. U slučaju bilo kakvih problema s transakcijom s trećom stranom, uključujući povrat novca i sporove, trebate se obratiti trećoj strani ili davatelju usluge vašeg načina plaćanja (primjerice, izdavatelju kartice za plaćanje).

Kad otvorite web-lokaciju ili aplikaciju uključene treće strane, Google može trećoj strani otkriti jeste li na svojem uređaju postavili Google Pay da bi treća strana znala može li vam ponuditi Google Pay kao opciju plaćanja. Opciju otkrivanja tog podatka možete isključiti u postavkama privatnosti za Google Pay. Isključivanje te opcije može utjecati na mogućnost upotrebe Google Paya kod nekih trgovaca.

(c) U okviru značajke automatskog popunjavanja u Chromeu ili na Androidu

Ako ste u pregledniku Google Chrome ili na svojem Android uređaju omogućili značajku "Automatsko popunjavanje", Google Pay može vam ponuditi i opciju automatskog unosa podataka za spremljeni način plaćanja i podatke adrese u obrazac za plaćanje na web-lokaciji treće strane u pregledniku Chrome ili u obrazac za plaćanje u aplikaciji treće strane na Android uređaju. (Više informacija o tome kako automatsko popunjavanje funkcionira s Google Payom potražite u centru za pomoć za Chrome.) Google pri upotrebi te značajke ne stupa u interakciju s web-lokacijom ili aplikacijom treće strane, nego ispunjava vaš zahtjev za automatski unos određenih odabranih podataka u obrazac treće strane. Google nije uključen u transakcije koje izvršavate pomoću automatskog popunjavanja u Chromeu ili Androidu. Prihvaćate i potvrđujete da takva transakcija isključivo predstavlja odnos između vas i treće strane te ne uključuje Google ili njegova povezana društva. U slučaju bilo kakvih problema s transakcijom tijekom koje ste upotrijebili automatsko popunjavanje u Chromeu ili na Androidu trebate se obratiti izravno trećoj strani ili izdavatelju svojeg načina plaćanja.

6. Propusnice na Google Payu

Google Pay može vam omogućiti pohranjivanje i upotrebu propusnica koje nisu načini plaćanja, a to može uključivati vaučere, kupone i druge slične sadržaje koji se mogu iskoristiti kod uključenih trgovaca, kartice članskih programa, programa vjernosti ili nagradnih programa za koje ste se prethodno već registrirali ili se možete registrirati putem Google Paya, karte ili propusnice za putovanja, događanja i druge namjene te darovne kartice koje se mogu iskoristiti u određenim trgovinama ili skupinama trgovina (tj. ograničene darovne kartice). Uključeni davatelj usluge koja se ostvaruje propusnicom (u daljnjem tekstu: davatelj usluge) može ažurirati propusnicu unosom podataka ili na drugi način komunicirati s vama putem propusnice.

Iskorištavanjem propusnice kod davatelja usluge, putem NFC-a, crtičnog koda ili na neki drugi način, odobravate prijenos podataka povezanih s tom propusnicom davatelju usluga radi iskorištavanja. Vaša upotreba propusnice kod davatelja usluge predstavlja transakciju između vas i davatelja usluge te ne uključuje Google ili njegova povezana društva. Google nije strana u vašoj upotrebi propusnice kod davatelja usluge. Google ne daje jamstvo i ne snosi odgovornost za točnost sadržaja na propusnici ni za mogućnost upotrebe propusnice kod davatelja usluge.