Novi Uvjeti pružanja usluge stupit će na snagu 12. prosinac 2020. Kliknite here to view it.

Radi otklanjanja sumnje, GPL kupcu pruža uslugu (na način definiran u Uvjetima pružanja usluge u nastavku) koja se odnosi na kupnje koje kupac obavlja na Googleovim tržištima i na dobrotvorne donacije prodavateljima koji su dobrotvorne organizacije.

Popis Googleovih tržišta koje podržava usluga nalazi se ovdje. Google može povremeno ažurirati tržišta, no sve transakcije na tržištima obrađuju se u skladu s Uvjetima pružanja usluge u nastavku. Dodatne informacije o tome je li određeni proizvod tržište ili nije potražite u uvjetima i odredbama za taj proizvod.

Uvjeti pružanja usluge

28. ožujka 2018.

Ovi Uvjeti pružanja usluge za kupce (dalje: Ugovor) predstavljaju sporazum između tvrtke Google Payment Limited registrirane u Engleskoj (matični broj 05903713), sa sjedištem na adresi 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Ujedinjeno Kraljevstvo (dalje: GPL) i vas (dalje: kupac). Tvrtki GPL možete se obratiti e-poštom putem centra za pomoć na adresi https://support.google.com/payments. GPL ima ovlaštenje Uprave za financijsko djelovanje (Financial Conduct Authority, "FCA") da u skladu s njezinim propisima djeluje kao institucija za izdavanje elektroničkog novca (dalje: e-novac) i upisan je u registar FCA pod registarskim brojem 900008. GPL je podružnica tvrtke Google International, LLC (dalje: Google). Trebali biste pregledati cijeli ovaj Ugovor prije nego što odlučite hoćete li ga prihvatiti i nastaviti s postupkom registracije.

Novčani instrumenti spremljeni na vašem Google Payments računu mogu vam biti dostupni putem robne marke Google Pay, no kad se upotrebljavaju u vezi s uslugama koje su opisane u nastavku, njihova upotreba i nadalje je uređena ovim Ugovorom.

Ovaj Ugovor uređuje vaš pristup Google Paymentsu i njegovu upotrebu. Usluge navedene u nastavku pruža GPL. Pročitajte ovaj Ugovor prije nego što odlučite hoćete li ga prihvatiti i nastaviti s postupkom registracije.

Prihvaćanjem ovog Ugovora potvrđujete da ste stariji od 18 godina i sposobni za sklapanje pravno obvezujućeg ugovora.

Prije nego što nastavite, trebali biste ispisati ili spremiti kopiju ovog Ugovora za svoju evidenciju. Ugovor možete prihvatiti kao što je navedeno u odjeljku 3. Ugovor će stupiti na snagu na datum vašeg prihvaćanja (dalje: datum stupanja na snagu).

1. Definirani pojmovi

U ovom se Ugovoru pojavljuju sljedeći definirani pojmovi:

"Račun" označava račun e-novca koji GPL održava za vas.

"Ugovor" označava ove Uvjete pružanja usluge za kupce.

"AISP" označava davatelja usluge podataka o računu, odnosno davatelja usluge plaćanja (koji nije GPL) koji pruža uslugu podataka o računu, tj. online uslugu putem koje možete primiti uređene podatke o jednom ili više svojih računa za plaćanje, što može uključivati i vaš račun.

"Radni dan" označava dan koji nije subota, nedjelja ili državni praznik u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Naplata putem mobilnog operatera" (kada su vam ponuđene usluge naplate putem mobilnog operatera) označava postupak plaćanja u kojem GPL podnosi nalog za novčanu transakciju operateru za naplatu s kupčeva računa za naplatu putem mobilnog operatera.

"Operater" označava operatera mobilne telefonije odobrenog od strane GPL-a koji nudi račun za naplatu putem mobilnog operatera.

"Račun za naplatu putem mobilnog operatera" označava mjesečni ili drugi periodički račun za naplatu koji vam daje operater kojeg ste registrirali na usluzi za financiranje određenih novčanih transakcija.

"Sadržaj" označava bilo koji savjet, mišljenje, ponudu, prijedlog, izjavu, podatak ili drugu informaciju koji su prikazani, distribuirani, kupljeni ili plaćeni putem usluge.

"Korisnik" označava fizičku ili pravnu osobu koja se registrira za uslugu kao kupac ili prodavatelj.

"Sporovi" označavaju bilo kakva neslaganja, sudske sporove, nagodbe i/ili druge sporove između korisnika ili ostalih trećih strana, a koji proizlaze iz upotrebe usluge, ali ne uključuju osporavanja usluge.

"E-novac" označava elektroničku vrijednost koju izdaje GPL nakon primitka novčanih sredstava od vas. E-novac nalazi se u računalnom sustavu GPL-a i predstavlja zahtjev za iskorištenje koji ste podnijeli GPL-u. E-novac nije depozit.

"Novčani instrument" označava kreditnu karticu, debitnu karticu, račun za naplatu putem mobilnog operatera ili drugi instrument plaćanja koji registrirate za upotrebu na usluzi, a koji će GPL upotrebljavati za financiranje izdavanja e-novca putem usluge s ciljem obrade novčanih transakcija i u druge svrhe.

"Novčana transakcija" označava transakciju kojom GPL (i) pokreće prijenos iznosa kupnje s vašeg novčanog instrumenta GPL-u, (ii) izdaje vam iznos e-novca koji je jednak iznosu kupnje i (iii) prenosi iznos e-novca od vas na prodavatelja od kojeg kupujete proizvod.

"Google" označava tvrtku Google International, LLC te njezine podružnice i povezana društva.

"GPL-ova web-lokacija" označava web-lokaciju tvrtke GPL ili njezinih podružnica ili povezanih društava.

"GPL", "mi", "naš" ili "nas" (u odgovarajućoj deklinaciji) označavaju Google Payment Limited.

"Podaci za prijavu" označavaju korisničko ime i zaporku koju vam GPL izdaje da biste pristupili svom računu.

"Zahtjev za plaćanje" označava (i) nalog koji prodavatelj daje GPL-u za izvršavanje novčane transakcije koju ste vi odobrili, a koji služi i kao obavijest GPL-u o vašem odobrenju za pokretanje kupnje iznosa e-novca od GPL-a koji je jednak iznosu kupnje novčane transakcije, ili (ii) nalog koji prodavatelj daje GPL-u za izvršavanje povrata novca, ovisno o kontekstu.

"Proizvod" označava bilo koju digitalnu ili fizičku robu, dobro ili uslugu koju možete kupiti od prodavatelja putem usluge.

"Iznos kupnje" označava iznos koji je jednak cijeni proizvoda, uključujući sve s time povezane naknade, poreze ili troškove otpreme, gdje je to primjenjivo.

"Povrat novca" označava transakciju kojom GPL prenosi e-novac s prodavateljeva računa na vaš račun te zatim otkupljuje i pokreće prijenos odgovarajućeg iznosa na vaš novčani instrument pomoću funkcije za povrat na usluzi.

"Prodavatelj" označava bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja upotrebljava uslugu da bi prodavala proizvode i primala iznose kupnje iz novčanih transakcija.

"Usluga" označava uslugu plaćanja e-novcem pod nazivom Google Payments koju pruža GPL.

"Usluge" označavaju sve usluge koje pruža GPL u okviru Ugovora, uključujući uslugu.

"Sporovi u vezi s uslugom" označavaju bilo kakva neslaganja, žalbe, sudske sporove, nagodbe i/ili druge sporove između GPL-a i korisnika nastale isključivo iz navodnog GPL-ova propusta da izvrši svoje obveze prema Ugovoru ili bilo kojem primjenjivom pravnom propisu te drugih povezanih pogrešaka u pružanju usluge.

"Podružnice i povezana društva" označavaju podružnice i pridružene pravne osobe Googlea diljem svijeta.

"Neregulirana usluga" označava uslugu koju pruža GPL, a koja nije usluga plaćanja e-novca u smislu usluge opisane u članku 10.1(c).

"Vi", "vaš" i "kupac" (u odgovarajućoj deklinaciji) označavaju osobu koja se prijavi ili registrira za upotrebu usluge ili upotrebljava uslugu s ciljem izvršenja novčane transakcije radi kupnje proizvoda.

"Vaša e-adresa" označava e-adresu koju ste naveli tijekom registracije.

2. Vaš odnos s GPL-om

2.1 Na vašu upotrebu usluge primjenjuju se odredbe ovog Ugovora.

2.2 Upotrebom usluge kupujete e-novac od GPL-a koji će se odmah upotrijebiti za plaćanja prodavateljima.

2.3 GPL može pružati i neregulirane usluge, kao što je navedeno u ovom Ugovoru.

3. Prihvaćanje Ugovora

3.1 Da biste upotrebljavali usluge u skladu s ovim Ugovorom, najprije ga morate prihvatiti. Ne smijete upotrebljavati usluge ako ne prihvatite Ugovor.

3.2 Ugovor predstavlja pravno obvezujući sporazum između vas i GPL-a s obzirom na vašu upotrebu usluga i važno je da odvojite dovoljno vremena i pozorno ga pročitate. Prihvaćanjem Ugovora pristajete na upotrebu usluga u skladu s uvjetima Ugovora.

3.3 Ugovor možete prihvatiti:

(a) klikom za prihvaćanje Ugovora, ako je GPL omogućio tu opciju na korisničkom sučelju;

(b) stvarnom upotrebom usluga. U tom slučaju potvrđujete i prihvaćate da će GPL od tog trenutka nadalje smatrati vašu upotrebu usluga prihvaćanjem Ugovora.

3.4 Ne smijete upotrebljavati usluge niti prihvatiti Ugovor:

(a) ako niste punoljetni i zbog toga ne možete sklopiti obvezujući ugovor s GPL-om i rukovati novčanim instrumentom koji ste registrirali za upotrebu s uslugama;

(b) ako vam je zabranjeno primati usluge na temelju zakona Sjedinjenih Američkih Država ili drugih zemalja, uključujući zemlju u kojoj ste rezident ili u kojoj upotrebljavate usluge.

4. Primanje primjerka Ugovora i jezik Ugovora

4.1 Primjerak Ugovora dobit ćete u obliku koji se može ispisati tijekom postupka registracije. Primjerak Ugovora, koji se povremeno nadopunjava, dostupan je na GPL-ovoj web-lokaciji.

4.2 Tijekom trajanja Ugovora možete zatražiti dostavljanje Ugovora, nakon čega ćete besplatno primiti vezu na Ugovor na svoju e-adresu.

4.3 Ugovor ćete primiti na hrvatskom jeziku, a možete ga primiti i na engleskom jeziku.

4.4 U slučaju neslaganja između verzije Ugovora na hrvatskom i engleskom jeziku, primjenjivat će se verzija na hrvatskom jeziku.

5. Registracija za uslugu

5.1 Da biste mogli upotrebljavati usluge, morate ispuniti sve potrebne podatke na web-stranicama Google Paymentsa za registraciju.

5.2 Morate registrirati važeći novčani instrument koji će se upotrebljavati za kupnju e-novca putem usluge.

5.3 Novčani instrument mora biti povezan s adresom za naplatu u zemlji u kojoj je usluga dostupna.

5.4 Morate navesti važeće, potpune i točne podatke te ih ažurirati prema potrebi tijekom upotrebe usluga. GPL može od vas zatražiti pružanje dodatnih podataka kao preduvjet za nastavak upotrebe usluga, da bi vam se omogućio početak upotrebe nove usluge ili kako bi se utvrdilo može li vam se dopustiti nastavak upotrebe usluga. Pristajete pružiti podatke koje će GPL možda zatražiti u vezi s prethodno navedenim, uključujući podatke potrebne za potvrđivanje vašeg identiteta ili potvrđivanje autentičnosti novčanog instrumenta koji registrirate za upotrebu putem GPL-a.

6. Pružanje usluge od strane GPL-a

6.1 Ponekad podružnice i povezana društva pružaju usluge, djelomično ili u cijelosti, u ime GPL-a. Prihvaćate i suglasni ste da vam podružnice i povezana društva mogu pružati usluge.

6.2 GPL neprekidno uvodi inovacije da bi svojim korisnicima pružao najbolje moguće iskustvo. Prihvaćate i suglasni ste da vam GPL povremeno može pružati nove usluge bez prethodne obavijesti. Revidirani Ugovor koji je rezultat uvođenja nove usluge poslat ćemo vam e-poštom ili ćete mu moći pristupiti putem veze na ažurirani Ugovor tijekom registracije. Revidirani Ugovor možete prihvatiti kao što je navedeno u članku 3.

6.3 Prihvaćate i suglasni ste da vam GPL može prestati pružati usluge kao što je navedeno u Ugovoru. Usluge možete prestati upotrebljavati u bilo kojem trenutku. Ne morate obavijestiti GPL da ste prestali upotrebljavati usluge.

6.4 Prihvaćate i suglasni ste da GPL može uspostaviti opće postupke i ograničenja u vezi s upotrebom usluga bez prethodne obavijesti, uključujući, između ostalog, pojedinačna ili skupna ograničenja vrijednosti ili broja novčanih transakcija tijekom određenih razdoblja.

6.5 GPL može odbiti izvršenje bilo koje novčane transakcije, zahtjeva za plaćanje ili neke druge upotrebe usluga ako GPL ima opravdane razloge za sumnju na prijevaru, na vašu ili prodavateljevu povredu primjenjivog Ugovora ili na povredu zakona. Može doći i do odgode transakcija zbog toga što se GPL pridržava svojih obveza prema važećim pravnim propisima o sprječavanju pranja novca, uključujući slučajeve kad GPL smatra da transakcija uključuje prijevaru. Ako GPL odbije izvršiti novčanu transakciju, zahtjev za plaćanje ili drugu upotrebu usluga, primit ćete obavijest o tome, osim ako bi GPL slanjem takve obavijesti povrijedio zakon ili ugrozio opravdane sigurnosne mjere.

6.6 Prihvaćate i suglasni ste da, ako GPL onemogući pristup vašem računu prekidom upotrebe vaših podataka za prijavu, možda nećete moći pristupiti usluzi, podacima svojeg računa te drugim datotekama ili ostalom sadržaju koji se nalazi na vašem računu.

7. Vaša upotreba usluge

7.1 Suglasni ste da ćete usluge upotrebljavati samo na način dopušten:

(a) ovim Ugovorom

(b) pravilima i ograničenjima za usluge koje periodički objavljuju i ažuriraju GPL i njegova povezana društva te

(c) svim važećim zakonima, propisima i općenito prihvaćenim praksama ili smjernicama u relevantnim nadležnostima (uključujući sve zakone koji se odnose na izvoz podataka ili softvera u Sjedinjene Američke Države te druge relevantne zemlje ili iz njih).

7.2 Bez obzira na prethodno navedeno, prihvaćate i suglasni ste da snosite odgovornost za prijavljivanje i plaćanje svih primjenjivih poreza proizašlih iz vaše upotrebe usluga. Ovime prihvaćate da ćete postupati u skladu sa svim primjenjivim poreznim propisima, uključujući prijavljivanje i plaćanje svih poreza povezanih s novčanim transakcijama.

7.3 Suglasni ste da nećete pristupati (niti pokušavati pristupati) nijednoj usluzi ni na koji način osim putem sučelja koje pruža GPL, osim ako ste dobili dopuštenje za to u zasebnom ugovoru s GPL-om. Prihvaćate da se to ograničenje primjenjuje na upotrebu usluga svim automatskim sredstvima. To ne utječe na vaše pravo na upotrebu usluga AISP-a.

7.4 Suglasni ste da se nećete upuštati u aktivnosti koje ometaju ili prekidaju usluge (ili poslužitelje i mreže povezane s uslugama).

7.5 Osim ako ste zasebnim ugovorom s GPL-om dobili dopuštenje za to, suglasni ste da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, razmjenjivati niti preprodavati usluge u bilo koju svrhu.

7.6 Suglasni ste da snosite svu odgovornost (i da GPL ne snosi nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj strani) za bilo kakvu povredu svojih obveza iz Ugovora i za posljedice takve povrede (uključujući gubitak ili štetu koja može biti nanesena GPL-u).

8. Vaši podaci za prijavu i sigurnost računa

8.1 Suglasni ste da ćete podatke za prijavu povezane s vašim računom upotrebljavati samo u skladu s uvjetima i odredbama ovog Ugovora koji uređuju njihovu upotrebu.

8.2 Slažete se i potvrđujete da ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti podataka za prijavu povezanih s vašim računom i poduzimanje svih razumnih koraka da biste očuvali povjerljivost tih podataka.

8.3 Ako usluge upotrebljavate kao poslovni korisnik, suglasni ste da svi službenici, zaposlenici, zastupnici, predstavnici i druge osobe s pristupom vašim podacima za prijavu imaju odgovarajuće ovlaštenje za to, kao i ovlaštenje za pravno obvezivanje tvrtke, partnerstva ili drugog predmetnog pravnog subjekta.

8.4 Vaša odgovornost za upotrebu usluge opisana je u članku 17 u nastavku.

8.5 Morate bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti GPL putem obrasca za "nemogućnost prijave na Google račun" u centru za pomoć za kupce u slučaju gubitka, krađe ili protupravnog prisvajanja vaših podataka za prijavu ili računa, odnosno putem obrasca za "prijavu neovlaštenih terećenja" u centru za pomoć za kupce u slučaju neovlaštene upotreba vaših podataka za prijavu ili računa. Suglasni ste da ćete bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti GPL na isti način u slučaju bilo kakvih drugih povreda sigurnosti u vezi s uslugom za koje ste saznali.

8.6 Ako smatrate da je vaš račun otvoren ili upotrijebljen bez dopuštenja, pročitajte odjeljak o prijavi zloupotrebe. Osim toga, više informacija o načinu na koji vas GPL štiti od prijevare pročitajte u Čestim pitanjima.

8.7 Da biste mogli ostvariti povrat novca za neovlaštene ili nepravilno izvršene novčane transakcije, morate obavijestiti GPL o neovlaštenim ili nepravilno izvršenim novčanim transakcijama (pogledajte i članak 17) putem centra za pomoć za kupce bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije trinaest (13) mjeseci nakon datuma zaduženja (datum na koji su skinuta sredstva s vašeg novčanog instrumenta).

8.8 GPL može obustaviti upotrebu vaših podataka za prijavu ili računa ako postoji sumnja da je njihova sigurnost ugrožena, odnosno da je došlo do neovlaštene upotrebe ili prijevare.

8.9 GPL će vas obavijestiti unaprijed ili, ako to nije moguće, odmah nakon obustave upotrebe vaših podataka za prijavu ili računa, navodeći razloge obustave, osim ako bi takvo pružanje informacija ugrozilo razumne mjere sigurnosti ili ako je takvo pružanje informacija nezakonito. GPL će ponovo aktivirati vaše podatke za prijavu ili račun, ili vam dati nove aktivne podatke za prijavu ili račun, čim to bude moguće nakon što se uklone razlozi za obustavljanje.

9. Zaštita privatnosti i vaši osobni podaci

9.1 U Googleovim pravilima o privatnosti opisuje se kako postupamo s vašim osobnim podacima kada upotrebljavate Googleove proizvode i usluge. Osim toga, u GPL-ovim pravilima o privatnosti na adresi https://payments.google.com/files/privacy.html objašnjava se kako GPL postupa s osobnim podacima i na koji način štiti vašu privatnost tijekom vaše upotrebe usluge. Možete zatražiti slanje elektroničke kopije GPL-ovih pravila o privatnosti u PDF formatu, na način da nam se obratite putem centra za pomoć na adresi https://support.google.com/payments.

9.2 Suglasni ste s upotrebom vaših podataka u skladu s pravilima o privatnosti iz članka 9.1.

9.3 Potvrda identiteta kupca; zahtjevi za sprječavanje pranja novca.

(a) Kupac potvrđuje da GPL nudi i nastavlja nuditi usluge kupcu pod uvjetom da kupac zadovoljava sve prethodne provjere i potvrde identiteta koje GPL može provesti te da kupac ispunjava sve zahtjeve GPL-a, kartičarske udruge i zakonskih mjera za sprječavanje pranja novca. Provjere identiteta mogu uključivati provjere kreditne sposobnosti, provjere u okviru mjera za sprječavanje pranja novca koje zahtijeva mjerodavno zakonodavstvo, provjere koje zahtijevaju kartičarske udruge te provjere ispunjenja relevantnih zakonskih uvjeta. Kupac će pružiti svu pomoć koju GPL zatraži u provedbi tih provjera i utvrđivanju ispunjavanja zahtjeva za sprječavanje pranja novca, uključujući pružanje dodatnih podataka za registraciju ili potvrdu identiteta koje GPL može zahtijevati.

(b) Kupac pristaje da GPL može, u Europskom gospodarskom prostoru i izvan njega te u mjeri dopuštenoj zakonom, ustupati informacije koje posjeduje o kupcu trećim stranama i pribavljati takve informacije od trećih strana, što uključuje osobne podatke kao što je definirano u odgovarajućim propisima o zaštiti podataka, da bi GPL mogao izvršiti primjerene dubinske provjere i provjere identiteta, a kupac je suglasan da te treće strane mogu zadržati informacije koje su im ustupljene na taj način.

(c) Neudovoljavanje uvjetima u ovom članku 9.3, uključujući kupčevo pružanje podataka koje GPL traži za provođenje provjere identiteta ili utvrđivanje usklađenosti s uvjetima mjera za sprječavanje pranja novca, može rezultirati trenutnim obustavljanjem kupčeve upotrebe usluga i raskidom ovog Ugovora.

10. Novčani instrument

10.1 Suglasni ste da GPL može upotrebljavati podatke o vašim novčanim instrumentima da bi učinio sljedeće:

(a) teretio ili naplatio iznos kupnje, uključujući sve naknade, poreze ili troškove prijevoza, ovisno o tome što je primjenjivo

(b) obradio sve uplate koje su potrebne za provođenje naplate za bilo koje druge naknade ili troškove koje proizlaze iz vaše upotrebe usluge

(c) proslijedio ih na vaš zahtjev trećoj strani kako bi ta treća strana naplatila robu i usluge koje vam je pružila. To je neregulirana usluga koju vam pruža GPL. U takvim slučajevima, nakon prosljeđivanja podataka o novčanom instrumentu trećoj strani, GPL više neće biti uključen u vašu transakciju s tom trećom stranom. Ta transakcija nije novčana transakcija. U slučaju poteškoća u vezi s takvim transakcijama s trećim stranama, uključujući povrate i sporove, obratite se izravno trećoj strani ili izdavatelju novčanog instrumenta (na primjer, izdavatelju kreditne ili debitne kartice).

10.2 Dajete ovlaštenje GPL-u da provjeri ima li vaš novčani instrument dobru reputaciju pri financijskoj ustanovi ili operateru koji ga je izdao te je li pod vašom kontrolom, što između ostalog uključuje podnošenje zahtjeva za autorizaciju plaćanja i/ili malen kredit i/ili iznos terećenja novčanog instrumenta u skladu s pravilima kartičarske udruge.

10.3 Dajete ovlaštenje GPL-u da pribavi izvješće o kreditnoj sposobnosti i/ili da na drugi način i prema vlastitoj procjeni provodi povremene provjere kreditne sposobnosti ili drugih podataka s ciljem ocjenjivanja vaše registracije za usluge ili nastavka njihove upotrebe.

11. Obrada plaćanja e-novca; naplata putem mobilnog operatera; kupnje pretplata/ponavljajuće transakcije

11.1 GPL je suglasan da će vam pružati uslugu koja će vam olakšati provedbu novčanih transakcija.

11.2 Morate dati suglasnost za izvršavanje novčane transakcije da bi ona bila odobrena. Slažete se da upotrebom usluge za kupnju proizvoda od prodavatelja dajete suglasnost za obradu novčane transakcije i slažete se s time da kada jednom date svoj pristanak, odobrenu novčanu transakciju više nije moguće opozvati. Suglasni ste i da prodavatelji mogu odbiti obradu bilo koje narudžbe proizvoda zbog bilo kojeg razloga te da GPL nema obvezu provođenja novčane transakcije sve dok prodavatelj ne podnese zahtjev za plaćanje GPL-u u skladu s člankom 11.4.

11.3 Pri upotrebi usluge GPL će pohranjivati podatke koje navedete, kao što su podaci o novčanom instrumentu i podaci o otpremi, a novčane transakcije i povrate novca obrađivat će putem odgovarajuće mreže kreditne ili debitne kartice, operatera ili bankovne mreže.

11.4 Nakon što autorizirate izvršenje novčane transakcije, prodavatelj može poslati zahtjev za plaćanje GPL-u u skladu s pravilima GPL-a. Po primitku zahtjeva za plaćanje od prodavatelja GPL će pokrenuti prijenos iznosa kupnje s vašeg novčanog instrumenta GPL-u. GPL će vam zatim izdati iznos e-novca koji je jednak iznosu kupnje, i to najkasnije kada GPL primi važeći odgovarajući iznos sredstava s vašeg novčanog instrumenta, nakon čega će GPL izdani iznos odmah prenijeti prodavatelju. GPL nije odgovoran za to kada će primiti sredstva s vašeg novčanog instrumenta te ne upravlja time. Kada prodavatelj pošalje zahtjev za plaćanje GPL-u, o tome ćete biti obaviješteni putem informacija u povijesti transakcija na svojem računu.

11.5 Novčane transakcije mogu biti odbijene ili odgođene kao što je navedeno u članku 6.5.

11.6 Ovime izričito dajete ovlaštenje GPL-u za sljedeće radnje (ili za angažiranje trećih strana za obavljanje tih radnji):

(a) terećenje ili zaduženje vašeg novčanog instrumenta u iznosu potrebnom za kupnju e-novca za provedbu obrade novčane transakcije

(b) uplatu na vaš novčani instrument iznosa koji mogu biti potrebni za izvršenje storniranja novčane transakcije, povrata novca ili korekcije iznosa kupnje putem usluge.

11.7 Prihvaćate i suglasni ste sa sljedećim:

(a) Prodavateljeve prodaje proizvoda transakcije su između prodavatelja i kupca, a ne GPL-a, Googlea ili bilo kojeg njegova povezanog društva, osim ako su GPL, Google ili bilo koje njegovo povezano društvo izričito navedeni kao prodavatelj ili kupac u transakciji.

(b) GPL, Google ni bilo koje njegovo povezano društvo nije kupac, prodavatelj ili strana u vezi s bilo kojom novčanom transakcijom, osim ako su izričito navedeni kao takvi u podacima o proizvodu na Googleovoj web-lokaciji ili u njegovim uvjetima pružanja usluge.

(c) Prodavatelj i GPL, koji nastupa u ime prodavatelja, mogu jednom ili više puta ponovo poslati transakciju plaćanja za kupnju proizvoda radi obrade u mreži za plaćanje u slučaju da je mreža za plaćanje odbila ili vratila prethodnu transakciju plaćanja.

11.8 Na e-novac, a time ni na uslugu ne primjenjuje se britanski Financijski sustav za naknadu šteta ni bilo koji drugi javni ili privatni sustav osiguranja.

11.9 Naplata putem mobilnog operatera. Određeni prodavatelji koji prihvaćaju Google Payments mogu dopuštati naplatu kupnje pomoću računa za naplatu putem mobilnog operatera. Kada se naplata putem mobilnog operatera izvodi putem Google Paymentsa, primjenjuju se sljedeći dodatni uvjeti:

(a) Da biste mogli registrirati račun za naplatu putem mobilnog operatera kao opciju plaćanja, Google Payments traži broj vašeg mobilnog telefona te ime i adresu za naplatu (uključujući poštanski broj) računa za naplatu putem mobilnog operatera koji je povezan s tim brojem. Prihvaćate da vaš mobilni operater može ustupiti te podatke Google Paymentsu te da ćete pregledati te podatke tijekom registracije za naplatu putem mobilnog operatera i ispraviti eventualne netočnosti. Te će podatke Google Payments upotrijebiti za postavljanje vašeg računa za naplatu putem mobilnog operatera kao novčanog instrumenta na vašem računu Google Paymentsa i za pružanje usluge. Suglasni ste i da GPL i vaš mobilni operater mogu međusobno dijeliti podatke o vašoj aktivnosti naplate putem mobilnog operatera radi terećenja ili kreditiranja vašeg računa za naplatu putem mobilnog operatera te za izvršenje plaćanja za kupnje, storniranja, povrate ili korekcije novčanih transakcija, rješavanje sporova, pružanje korisničke podrške te u druge svrhe u vezi s naplatom putem mobilnog operatera.

(b) Ako se odlučite za plaćanje transakcije naplatom putem mobilnog operatera, dajete ovlaštenje prodavatelju i GPL-u za slanje terećenja i sredstava vašem operateru, a operateru dajete ovlaštenje za izvršavanje tih terećenja ili uplatu sredstava na vaš račun za naplatu putem mobilnog operatera, radi izvršavanja novčane transakcije ili povrata, storniranja ili korekcije novčane transakcije.

(c) Naplatu putem mobilnog operatera možete upotrebljavati za kupnju aplikacija (na primjer, aplikacija za preuzimanje ili mrežnih aplikacija, pozadinskih slika, melodija zvona, igara i alata za produktivnost) (dalje: aplikacije) za svoj kompatibilni uređaj i pomoću njega od određenih trgovaca na Google Playu. Te aplikacije ne prodaje vaš mobilni operater, Google, GPL ni Google Play. Prodavatelja aplikacije navest ćete u trenutku kupnje.

(d) Na kupnje izvršene naplatom putem mobilnog operatera primjenjuju se uvjeti i odredbe vašeg računa za naplatu putem mobilnog operatera. Snosite odgovornost za sva terećenja i povezane naknade koje se naplaćuju u skladu s uvjetima i odredbama vašeg računa za naplatu putem mobilnog operatera i proizlaze iz upotrebe naplate putem mobilnog operatera.

(e) Ako imate pitanja u vezi s terećenjima ili naknadama naplaćenima putem vašeg računa za naplatu putem mobilnog operatera, možete se obratiti korisničkoj službi mobilnog operatera. Ako imate pitanja u vezi s Google Paymentsom, možete se obratiti korisničkoj službi Google Paymentsa. Pitanja u vezi s podrškom za proizvode, primjerice aplikacije za Android, naplaćene putem mobilnog operatera, uputite prodavatelju od kojeg ste kupili aplikaciju.

(f) Mobilni operater, Google, GPL ni Google Play ne snose odgovornost ni za koji proizvod (uključujući aplikaciju) kupljen naplatom putem mobilnog operatera, uključujući nemogućnost preuzimanja, instaliranja, upotrebe i prijenosa, prekide ili kašnjenja, povrate novca, oglase trećih strana koji vam se mogu prikazivati tijekom upotrebe proizvoda ili aplikacije, promjene koje aplikacija može izvršiti na funkcijama vašeg uređaja, uključujući promjene koje mogu utjecati na vašu tarifu, uslugu ili naplatu kod mobilnog operatera, kao i bilo koji sadržaj ili web-lokaciju kojima možete pristupiti putem aplikacije.

11.10 Kupnje pretplata/ponavljajuće transakcije:

(a) Ako vam usluga ponudi mogućnost plaćanja pretplate, vaša će pretplata započeti kad kliknete "Prihvati i kupi" (ili ekvivalentnu opciju) za kupnju te pretplate. To je ponavljajuća transakcija naplate i terećenja će se vršiti automatski u vremenskim intervalima. Ako nije navedeno drukčije, vaša pretplata i relevantna autorizacija naplate nastavit će se neodređeno vrijeme dok ih ne otkažete.

(b) Klikom na "Prihvati i kupi" (ili ekvivalentnu opciju) dajete ovlaštenje predmetnom prodavatelju da u svakom određenom razdoblju naplate pretplate izda zahtjev za plaćanje novčane transakcije s vašeg odabranog novčanog instrumenta u visini iznosa kupnje. Predmetnom prodavatelju dajete ovlaštenje i da izvrši terećenje zamjenskog novčanog instrumenta za iznos kupnje, ako ste odabrali zamjenski instrument na svojem računu Google Paymentsa i u slučaju da prodavatelj zbog bilo kojeg razloga ne može izvršiti terećenje vašeg zadanog novčanog instrumenta.
Iznos kupnje naplaćivat će se s vašeg zadanog novčanog instrumenta ili zamjenskog novčanog instrumenta (ako je to primjenjivo) svakog razdoblja naplate sve dok ne otkažete pretplatu, osim ako je drukčije navedeno u uvjetima i odredbama. Prodavatelj može promijeniti iznos prodaje tijekom razdoblja pretplate.

(c) Iznos kupnje naplaćivat će se s vašeg novčanog instrumenta svakog razdoblja naplate na temelju datuma kupnje pretplate.

(d) Pretplatu možete otkazati bilo kada putem postupka koji je opisan ovdje, ali otkaz će stupiti na snagu po završetku trenutačnog razdoblja naplate. Nećete dobiti povrat novca za trenutačno razdoblje naplate. Dotična pretplata bit će vam dostupna do završetka trenutačnog razdoblja naplate.

(e) Pridržavamo pravo izdavanja povrata novca ili bonusa prema vlastitu nahođenju. Ako izdamo povrat novca ili bonus, nemamo obvezu izdavati isti ili sličan povrat u budućnosti.

(f) Pravo na povrat novca od odobrene novčane transakcije koja je dio pretplate imate: (i) ako zatražite povrat novca u roku od osam (8) tjedana od datuma zaduženja novčane transakcije; (ii) ako na narudžbenici nije bio naveden iznos kupnje kad ste autorizirali novčanu transakciju; (iii) ako zaduženi iznos kupnje premašuje iznos koji biste mogli razumno očekivati uzimajući u obzir svoj obrazac potrošnje u prošlosti, ovaj Ugovor i okolnosti slučaja. GPL može od vas zatražiti da dostavite dodatne podatke koji su opravdano potrebni za istraživanje zahtjeva za povrat novca. Povrat novca ili obrazloženje odbijanja povrata novca primit ćete u roku od deset (10) radnih dana od slanja zahtjeva za povrat novca, a ako je GPL zatražio dodatne podatke, u roku od deset (10) radnih dana od primitka tih podataka.

12. Rezervirano

13. Dopuštene novčane transakcije

13.1 Uslugu smijete upotrebljavati samo za obradu novčane transakcije za proizvod kupljen od prodavatelja putem legitimne prodaje proizvoda izvršene u dobroj vjeri ili za dobrotvorne donacije prodavatelju, pri čemu prodavatelj svoju primarnu vrstu proizvoda označava kao "neprofitnu" te je GPL provjerio i potvrdio da je riječ o registriranoj i certificiranoj neprofitnoj organizaciji. Usluga se ne smije upotrebljavati za obradu novčane transakcije niti za prijenos e-novca ili monetarne vrijednosti prodavatelju koji nije povezan s kupnjom proizvoda, kao ni za dobrotvorne donacije prodavatelju koji svoju primarnu vrstu proizvoda ne identificira kao "neprofitnu" te GPL nije provjerio i potvrdio da je riječ o registriranoj i certificiranoj neprofitnoj organizaciji.

13.2 Usluga se ne može upotrebljavati za primanje gotovinskih predujmova od prodavatelja, kao ni za omogućivanje kupnje gotovinskih protuvrijednosti (putnih čekova, unaprijed plaćenih kartica, novčanih uplatnica itd.). Uslugu ne smijete upotrebljavati:

(a) obradu novčanih transakcija u vezi s prodajom ili razmjenom roba ili usluga čija prodaja ili kupnja nije zakonita u vašoj zemlji prebivališta ili iz koje ne smijete pristupiti usluzi

(b) obradu novčanih transakcija u vezi s prodajom ili razmjenom roba ili usluga čija prodaja ili kupnja nije zakonita u zemlji prebivališta prodavatelja ili iz koje upotrebljava uslugu ili

(c) u vezi s bilo kojom drugom povezanom nezakonitom transakcijom.

13.3 Prihvaćate da nećete upotrebljavati uslugu za obradu novčanih transakcija za proizvode koji povrjeđuju Ugovor, druga pravila primjenjiva na uslugu (koja se povremeno mogu ažurirati) ili primjenjive zakonske propise. Trenutačna pravila koja vrijede za proizvode i druge transakcije koje se ne mogu platiti putem usluge navedena su ovdje. Nepridržavanje tih ograničenja može dovesti do obustavljanja ili prekida vaše upotrebe usluge.

14. Naknade za uslugu; tečajna lista; kamata

14.1 GPL vam neće naplaćivati naknade za upotrebu usluge. No na vašu se upotrebu usluge mogu primjenjivati drugi porezi ili troškovi koje određuju treće strane. Na primjer, suglasni ste i prihvaćate da vam financijska institucija ili mobilni operater koji vam izdaje novčani instrument može naplatiti naknadu u vezi sa zaduživanjem ili terećenjem novčanog instrumenta koje proizlazi iz novčane transakcije. Više informacija o takvim naknadama možete pronaći u uvjetima i odredbama koji reguliraju vaš novčani instrument.

14.2 GPL u sklopu usluge neće provoditi zamjenu strane valute.

14.3 GPL vam neće naplaćivati kamate u okviru vaše upotrebe usluge.

15. Sporovi i osporavanja usluge

15.1 GPL će vam pružiti različite alate za pomoć u komunikaciji s prodavateljima radi rješavanja sporova u vezi s transakcijom koja je obrađena putem usluge. Ako ne možete riješiti spor, GPL može posredovati u sporu između vas i prodavatelja ako bilo koja strana zatraži pomoć. U takvom će slučaju GPL razmotriti spor i predložiti neobvezujuće rješenje ako to bude prikladno. Podrobnije informacije možete pronaći u Čestim pitanjima.

15.2 GPL može ponuditi povratne informacije ili neki drugi sustav rangiranja na usluzi kao pomoć pri ocjenjivanju doživljaja upotrebe usluge. Prihvaćate da svaka takva povratna informacija ili sustav rangiranja isključivo predstavljaju mišljenje drugih korisnika usluge i nisu mišljenje, izjava ili jamstvo GPL-a.

15.3 Sva potraživanja ili sporovi proizašli iz ovog Ugovora, uključujući osporavanje usluge, kao i sporovi nastali kao rezultat GPL-ova pružanja usluge, u prvom se redu trebaju uputiti korisničkoj službi GPL-a putem centra za pomoć za kupce. Više informacija o internim postupcima obrade žalbi možete pronaći ovdje. Sve žalbe čijim rješenjem niste zadovoljni možete uputiti financijskom pravobranitelju. Financijskom pravobranitelju možete se obratiti na adresu Exchange Tower, London E14 9SR, na telefonski broj 0800 023 4567 ili 0300 123 9 123, putem web-lokacije http://www.financial-ombudsman.org.uk ili na e-adresu complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

Žalbe čijim rješenjem niste zadovoljni možete uputiti financijskom pravobranitelju i putem platforme Europske komisije za online rješavanje sporova na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show.

16. Povrati novca i otkup

16.1 S obzirom da ćete kupovati e-novac putem usluge i odmah ga potrošiti na kupnju proizvoda, taj e-novac ne možete isplatiti. U slučaju povrata novca od prodavatelja ili od GPL-a, e-novac se otkupljuje, a sredstva se vraćaju na vaš novčani instrument.

16.2 Ako nakon raskida Ugovora na vašem računu preostane određeni iznos e-novca, pod uvjetom da su uspješno provedene primjenjive provjere za sprječavanje pranja novca, prijevare i druge nezakonite radnje, GPL će bez odgode otkupiti cjelokupan iznos preostalog e-novca i pokrenuti prijenos tog iznosa na bankovni račun koji ste naveli.

16.3 Ako se preostali iznos e-novca ne može otkupiti u skladu s člankom 16.2, otkup cjelokupnog preostalog iznosa možete zatražiti u roku od šest (6) godina od raskida Ugovora, nakon čega e-novac preostao na vašem računu postaje vlasništvo GPL-a. Radi provedbe ovog članka (16.3) Ugovor se raskida ako više ne možete upotrebljavati e-novac za provedbu novčanih transakcija, što između ostalog uključuje slučajeve obustave vašeg računa prema odredbama Ugovora. Ako u roku od šest (6) godina ponovo steknete pravo na upotrebu svojeg e-novca, spomenuti raskid neće stupiti na snagu. GPL može prema vlastitu nahođenju ponovo aktivirati vaš račun i e-novac povezan s njime i nakon isteka 6-godišnjeg razdoblja. Otkupi u skladu s ovim člankom (16.3) mogu se izvršiti pod uvjetom da su uspješno provedene primjenjive provjere za sprječavanje pranja novca, prijevare i druge nezakonite radnje te da ste pristali na pružanje podataka koje je GPL zatražio da bi mogao izvršiti te provjere.

16.4 Ništa u članku 16.3 ne ograničava GPL-ovo pravo na raskid Ugovora na temelju članka 19.4 i/ili otkup na temelju članka 16.2.

17. Vaša odgovornost

17.1 U slučaju neovlaštene ili nepravilno izvršene novčane transakcije, pravo na nadoknadu u skladu s ovim člankom (17) imate samo ako bez nepotrebnog odgađanja obavijestite GPL o neovlaštenoj ili nepravilno izvršenoj novčanoj transakciji nakon što ste saznali za nju te najkasnije trinaest (13) mjeseci nakon datuma zaduženja (datum na koji su sredstva skinuta s vašeg novčanog instrumenta). No to se vremensko ograničenje ne primjenjuje ako vam GPL nije pružio relevantne podatke o transakcijama ili ih nije učinio dostupnima u skladu sa zakonom (na primjer, u povijesti online transakcija na vašem računu).

17.2 Ako imate pravo na nadoknadu u slučaju neovlaštene novčane transakcije, GPL će iznos neovlaštene novčane transakcije vratiti čim to postane izvedivo, a najkasnije na kraju radnog dana tijekom kojeg je GPL upoznat s tom transakcijom, a ako je to primjenjivo, vratit će vaš račun u stanje u kojem bi bio da neodobrena novčana transakcija nije izvršena. To u praksi znači da će na vaš račun biti doznačen istovrijedan iznos e-novca u vrijednosti novčane transakcije, koji će se otkupiti i odmah vratiti na vaš novčani instrument. Ako GPL osnovano sumnja da je vaš zahtjev u vezi s neovlaštenom transakcijom prijevaran, GPL će najprije provesti istragu, a nakon toga odlučiti hoće li izvršiti povrat novca; obavijest o ishodu istrage primit ćete u najkraćem mogućem roku.

17.3 Ako je GPL izvršio novčanu transakciju na nepravilan način, GPL će bez nepotrebnog odgađanja vratiti iznos nepravilno izvršene novčane transakcije i, ako je to primjenjivo, vratiti vaš račun u stanje u kojem bi bio da nepravilno izvršena novčana transakcija nije provedena. GPL će na vaš zahtjev bez odgode ući u trag nepravilno izvršenoj novčanoj transakciji i obavijestiti vas o ishodu tog postupka.

17.4 Ako je vaše ponašanje bilo prijevarno ili ako ste namjerno ili zbog nemara propustili postupiti u skladu s aspektima Ugovora koji se odnose na vaš račun, snosite odgovornost za sve gubitke koji su proizašli iz neovlaštenih transakcija, a ako su vam već vraćena sredstva za te transakcije, GPL ima pravo teretiti vaš račun za iznos vraćenih sredstava. GPL može provesti istragu prije ili nakon povrata sredstava za neodobrenu transakciju.

18. Nepodržavanje proizvoda

18.1 GPL ne daje nikakve izjave, ne podržava i ne snosi odgovornost za:

(a) sigurnost, kvalitetu, točnost, pouzdanost, cjelovitost ili zakonitost bilo kojeg proizvoda, istinitost ili točnost opisa proizvoda ili bilo kojeg sadržaja koji se prikazuje ili distribuira, kupuje ili plaća putem usluge

(b) vašu mogućnost kupnje proizvoda ili mogućnost prodavatelja da vam isporuči proizvode.

18.2 GPL pridržava pravo, ali nije odgovoran, za uređivanje, izmjenu, odbijanje objavljivanja ili uklanjanje sadržaja, u cijelosti ili djelomično, koji je po GPL-ovu vlastitu i apsolutnu nahođenju nepoželjan, netočan, nezakonit, neovlašten ili na drugi način povrjeđuje ugovor.

19. Završetak vašeg odnosa s GPL-om

19.1 Ugovor će se primjenjivati dok ga ne raskinete vi ili GPL na način naveden u nastavku.

19.2 Ako želite prekinuti pravni ugovor s GPL-om, možete to učiniti odmah i bez troškova u bilo kojem trenutku na sljedeći način:

(a) obavijestite GPL u skladu s člankom 23.5 u nastavku i

(b) zatvorite svoje račune za uslugu.

Vaše pravo na raskid prema članku 19.2 uključuje vaše zakonsko pravo na jednostrani raskid Ugovora u skladu s primjenjivim propisima za provedbu Direktive 2002/65/EZ.

19.3 GPL može u bilo kojem trenutku raskinuti pravni ugovor s vama bez prethodne obavijesti:

(a) ako povrijedite bilo koju bitnu odredbu Ugovora (ili ste postupali na način koji jasno pokazuje da se ne namjeravate pridržavati ili niste u mogućnosti pridržavati se bitnih odredbi Ugovora) ili

(b) ako GPL to mora učiniti u skladu sa zakonom (primjerice, kad je pružanje usluge vama protuzakonito ili postane protuzakonito).

19.4 Osim ako je u ovom Ugovoru navedeno kraće razdoblje, u skladu sa zakonom, GPL može raskinugi Ugovor u bilo kojem trenutku na način da vas obavijesti o tome dva (2) mjeseca unaprijed.

19.5 Istekom ovog Ugovora i dalje ostaju na snazi zakonska prava, obveze i odgovornosti koje ste vi i GPL imali, koje su se primjenjivale na vas (ili su stečene tijekom razdoblja primjene Ugovora) ili za koje je navedeno da traju neograničeno, a odredbe članka 24.6 i dalje će se primjenjivati na ta prava, obveze i odgovornosti bez vremenskog ograničenja.

20. Izuzimanje jamstava

20.1 GPL, njegove podružnice i povezana društva (i njihovi davatelji licenci) ne daju nikakva izričita jamstva ni izjave u vezi s pružanjem usluga.

20.2 GPL, njegove podružnice i povezana društva (i njihovi davatelji licenci) ne daju izjave ni jamstva:

(a) da će vaša upotreba usluga ispuniti vaše zahtjeve

(b) da će vaša upotreba usluga biti neprekinuta, pravovremena, sigurna i bez pogrešaka i

(c) da će informacije koje dobijete upotrebom usluga biti točne i pouzdane.

20.3 Na usluge se ne primjenjuju nikakvi uvjeti, jamstva ili ostale odredbe (uključujući sve implicirane odredbe koje se odnose na zadovoljavajuću kvalitetu, prikladnost za određenu svrhu ili usklađenost s opisom), osim ako su izričito navedeni u Ugovoru.

20.4 Ništa u ovom Ugovoru neće utjecati na vaša zakonska prava koja imate kao potrošač i koja ne možete ugovorno izmijeniti ili ih se odreći.

21. Ograničenje odgovornosti

21.1 Ništa u ugovoru ne isključuje niti ograničava odgovornost GPL-a za gubitke koji se ne mogu zakonski isključiti ili ograničiti primjenjivim zakonom.

21.2 U skladu s prethodnim člankom 21.1 GPL, njegove podružnice i povezana društva (i njegovi davatelji licenci) ne snose odgovornost prema vama za:

(a) bilo kakve neizravne ili posljedične gubitke koje sami prouzročite. To uključuje bilo koji gubitak profita (neovisno o tome je li do njega došlo izravno ili neizravno), bilo koji gubitak dobre volje ili poslovnog ugleda ili bilo koji gubitak podataka koji pretrpite.

(b) bilo kakav gubitak ili štetu koje sami prouzročite uslijed:

(i) vlastita oslanjanja na potpunost, točnost i postojanje bilo kojeg oglašavanja, ili kao rezultat bilo kojeg odnosa ili transakcije između vas i bilo kojeg oglašivača ili sponzora čiji se oglasi pojavljuju na GPL-ovoj web-lokaciji

(ii) bilo koje promjene koju GPL uvede u usluge ili bilo kojeg trajnog ili privremenog prekida pružanja usluga (ili bilo kojih značajki unutar usluga)

(iii) kvara na uslugama

(iv) brisanja, oštećivanja ili neuspješnog pohranjivanja bilo kojih komunikacijskih podataka koji se održavaju ili prenose vašom upotrebom usluga ili putem vaše upotrebe usluga

(v) vašeg nepružanja točnih podataka o računu GPL-u i

(vi) svake vaše upotrebe usluga s ciljem prijevare.

21.3 GPL će vam, međutim, nadoknaditi sve troškove ili kamate koji nastanu kao posljedica GPL-ova neizvršenja ili nepravilnog izvršenja novčane transakcije.

22. Izmjene i dopune Ugovora

22.1 Suglasni ste da GPL povremeno može unositi izmjene i dopune u Ugovor. U slučaju unosa izmjena i dopuna GPL će vas o njima obavijestiti e-poštom dva (2) mjeseca prije predloženog datuma stupanja izmjena i dopuna na snagu, osim ako ovim Ugovorom nije određen kraći rok u skladu sa zakonom.

22.2 Potvrđujete i suglasni ste da će se smatrati da ste prihvatili izmjene i dopune ako ne obavijestite GPL o suprotnome u skladu s člankom 23.5 i prije datuma na koji će izmjene i dopune stupiti na snagu, a u tom će se slučaju Ugovor raskinuti bez naknade neposredno prije datuma stupanja izmjena i dopuna na snagu. Imate pravo i na raskid Ugovora odmah i bez naknade u bilo kojem trenutku prije datuma stupanja izmjena i dopuna na snagu.

22.3 Ništa u odjeljku 22 ne ograničava:

(a) GPL-ovo pravo da povremeno i bez prethodne obavijesti ažurira i revidira svoja pravila ili doda bilo koju novu značajku, što možete prihvatiti tako što ćete upotrebljavati tu novu značajku. Te se izmjene mogu unositi na način koji GPL odabere prema vlastitu nahođenju i koji može uključivati komunikaciju e-poštom ili objavljivanje na Googleovoj web-lokaciji

(b) pravo ugovornih strana da izmijene odredbe članka 22 ako izmjena nije zabranjena zakonom i ako je obje strane prihvaćaju.

22.4 Izmjene neregulirane usluge mogu se uvesti e-poštom uz prethodnu najavu od četrnaest (14) dana.

23. Komunikacija i obavijesti

23.1 Sve će vam se informacije stavljati na raspolaganje ili dostavljati na lako dostupan način, na lako razumljivom jeziku, u jasnom i razumljivom obliku te na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

23.2 Izjave, obavijesti i ostala komunikacija mogu vam se slati poštom, e-poštom, objavljivanjem na GPL-ovoj web-lokaciji ili ostalim razumnim sredstvima.

23.3 GPL može komunicirati s vama u vezi s uslugama elektroničkom komunikacijom, uključujući (a) slanje e-poruka na vašu e-adresu ili (b) objavljivanje obavijesti ili poruka na GPL-ovoj web-lokaciji. Suglasni ste da vam GPL može elektroničkim putem slati poruke o bilo kojem predmetu u vezi s vašom upotrebom usluga, uključujući Ugovor (i izmjene ili dodatke Ugovoru), obavijesti ili otkrivanja u vezi s uslugama i autorizacijama plaćanja. S određenim komunikacijama postupat će se na sljedeći način:

23.4 Trebali biste sačuvati kopije poruka poslanih elektroničkim putem tako što ćete ih ispisati ili spremiti u elektroničkom obliku. Informacije koje vam se dostavljaju u elektroničkom obliku dostavljaju se pod pretpostavkom da ih možete ispisati ili spremiti.

23.5 Svaku obavijest koja se prema Ugovoru šalje GPL-u treba poslati preporučenom poštom na adresu Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Ujedinjeno Kraljevstvo, uz naznaku "GPL Payments Team", osim za sljedeće:

23.6 Svoje transakcije možete pregledati bez naknade u povijesti online transakcija na svojem računu koja se ažurira najmanje jednom mjesečno i prihvaćate da nećete primati izvješća ispisana na papiru. Međutim, na zahtjev ćemo vam dostaviti besplatna mjesečna izvješća o transakcijama u papirnatom obliku. Od 13. srpnja 2018. GPL će vam jednom mjesečno i besplatno putem e-pošte slati vezu na vašu povijest online transakcija, osim ako zasebno obavijestite GPL da ne želite primati mjesečne izvode putem e-pošte i zatražite da informacije o vašim transakcijama budu dostupne samo u povijesti online transakcija na vašem računu. Na vaš zahtjev možemo vam prema vlastitu nahođenju pružiti dodatne izvode transakcija, u papirnatom ili nekom drugom obliku, ali vam u tom slučaju možemo naplatiti razumnu naknadu za administraciju.

23.7 Ako GPL treba stupiti u kontakt s vama u slučaju sumnje ili stvarne prijevare ili sigurnosne prijetnje, GPL će na vašu primarnu e-adresu poslati e-poruku sa zahtjevom da se obratite GPL-u. Osim toga, GPL može poslati i e-poruku na vašu pomoćnu e-adresu ili SMS na vaš telefonski broj ako ste ga naveli.

24. Opće pravne odredbe

24.1 Naslovi članaka u ovom Ugovoru služe samo za lakše pretraživanje i neće utjecati na tumačenje ili konstrukciju Ugovora.

24.2 Reference na bilo koji zakon ili zakonsku odredbu uključuju referencu na taj zakon ili zakonsku odredbu s povremenim izmjenama i dopunama, proširenjima ili ponovnim stupanjem na snagu.

24.3 Osim ako u Ugovoru nije izričito navedeno suprotno, svi iznosi u Ugovoru navedeni su u eurima.

24.4 Ugovor čini cijeli pravni ugovor između vas i GPL-a i uređuje vašu upotrebu usluga (ali isključuje usluge koje vam GPL može pružati na temelju zasebnog ugovora u pisanom obliku) i u cijelosti zamjenjuje sve prethodne ugovore između vas i GPL-a u vezi s tim uslugama.

24.5 Suglasni ste da, ako GPL ne ostvari ili ne provede svoje zakonsko pravo ili pravni lijek koji su sadržani u ovom Ugovoru (ili na koje GPL ima pravo u skladu s bilo kojim primjenjivim zakonom), to se neće smatrati formalnim odricanjem GPL-ovih prava te da će ta prava ili pravni lijekovi i dalje biti dostupni GPL-u.

24.6 Ako sud koji ima nadležnost odlučivanja u predmetu povezanom s ovim Ugovorom odluči da je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća, ta će odredba biti uklonjena iz Ugovora bez utjecaja na ostatak Ugovora. Preostale odredbe Ugovora i dalje će biti važeće i provedive.

24.7 Ne smijete bez prethodnog pisanog odobrenja od GPL-a prenositi pogodnosti iz Ugovora niti na drugi način prenositi svoja prava ili obveze koje proizlaze iz Ugovora ili sklapati podugovore u vezi s njima. GPL može bez slanja prethodne obavijesti i bez vašeg pristanka prenositi pogodnosti iz Ugovora ili na drugi način prenositi trećim stranama svoja prava ili obveze koje proizlaze iz Ugovora, odnosno sklapati podugovore u vezi s njima. U takvom će vam slučaju GPL dostaviti obavijest u skladu s člankom 22.

24.8 Prihvaćate i suglasni ste da će svaki član grupe tvrtki kojima je GPL nadređena jedinica biti korisnik Ugovora kao treća strana i da tvrtke imaju pravo izravno provoditi i oslanjati se na sve odredbe Ugovora koje im pružaju pogodnosti (ili prava). Osim u tom pogledu, nijedna druga osoba ili tvrtka nije korisnik Ugovora kao treća strana.

24.9 Na Ugovor i vaš odnos s GPL-om u okviru Ugovora primjenjuje se englesko zakonodavstvo, kao i dodatna prava potrošača prema hrvatskom zakonodavstvu. Vi i GPL suglasni ste da ćete sva pravna pitanja proizašla iz Ugovora rješavati u okviru nadležnosti hrvatskih sudova. Bez obzira na članak 24.9, suglasni ste da GPL ima dopuštenje za primjenu pravnih lijekova sudske zabrane (ili istovrijednu vrstu žurnog pravnog lijeka) u bilo kojoj sudskoj nadležnosti.