ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν κατοικείτε στην Ινδία, θα βρείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Pay που ισχύουν για εσάς εδώ.


Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών Google Pay/Google Payments

Τελευταία τροποποίηση: 17 Μαΐου 2022

1. Εισαγωγή

To Google Payments (γνωστό και ως Google Pay) είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Google, εμείς ή εμάς), με έδρα στη διεύθυνση Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. 

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Pay, πρέπει να αποδεχτείτε (1) τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google και (2) τους παρόντες Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Pay / Google Payments (οι Πρόσθετοι Όροι).

Διαβάστε προσεκτικά και τα δύο έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα αναφέρονται συνδυαστικά ως Όροι. Καθορίζουν τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς κατά τη χρήση των υπηρεσιώνμας, καθώς και τι περιμένουμε εμείς από εσάς. Για παράδειγμα, οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google περιέχουν όρους, όπως είναι το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, η νομική εγγύηση για συμμόρφωση και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κάνουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας, καθώς και την προειδοποίηση που σας παρέχουμε σχετικά με αυτές τις αλλαγές. Έχετε υπόψη ότι οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google ισχύουν για την αποθήκευση και τη χρήση στοιχείων, όπως είναι οι κάρτες επιβράβευσης αφοσιωμένων πελατών, οι κάρτες προγραμμάτων ανταμοιβής, τα πάσα δημόσιας συγκοινωνίας, οι κάρτες επιβίβασης και άλλα στοιχεία που δεν αφορούν πληρωμές.

Εάν αυτοί οι Πρόσθετοι Όροι έρχονται σε διένεξη με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, αυτοί οι Πρόσθετοι Όροι θα υπερισχύουν για το Google Pay.

Αν και δεν αποτελεί μέρος των παρόντων όρων, η Σημείωση απορρήτου του Google Payments περιγράφει πώς η Google χειρίζεται τα στοιχεία πληρωμής σας.  Σας προτείνουμε να τη διαβάσετε, για να κατανοήσετε καλύτερα πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

Ορισμένες λειτουργίες του Google Pay χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν την επωνυμία Android Pay. Παρόλο που μπορεί να συνεχίσετε να βλέπετε αναφορές παλαιού τύπου στο Android Pay σε καταστήματα, εφαρμογές ή ιστοτόπους, οι συγκεκριμένες λειτουργίες υπόκεινται στους παρόντες Όρους.

Ορισμένα προϊόντα και λειτουργίες ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας του Google Pay.

Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας Google Pay οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με το Google Payments ή ακολουθώντας αυτά τα βήματα.

2. Βασικές απαιτήσεις

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Pay, πρέπει:

Θα χρειαστείτε, επίσης, έναν Λογαριασμό Google, μια συσκευή που πληροί τις απαιτήσεις συστήματος και συμβατότητας της Υπηρεσίας (οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς), ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και συμβατό λογισμικό. Η ικανότητά σας για χρήση του Google Pay και η απόδοση του Google Pay ενδέχεται να επηρεάζονται από αυτούς τους παράγοντες. Αυτές οι απαιτήσεις συστήματος αποτελούν δική σας ευθύνη.

3. Γενική περιγραφή του Google Pay

Το Google Pay σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τα παρακάτω στον Λογαριασμό Google που διαθέτετε, να τα διαχειρίζεστε από ένα σημείο και να πραγματοποιείτε συναλλαγές με την Google και τρίτα μέρη χρησιμοποιώντας τα:

4. Τρόποι πληρωμής

(α) Τύποι τρόπων πληρωμής

Με το Google Pay, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε διάφορα είδη τρόπων πληρωμής στον Λογαριασμό σας Google (συλλογικά, Τρόποι πληρωμής), συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Η διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου Τρόπου πληρωμής ή η συμβατότητά του με το Google Pay μπορεί να εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και άλλους παράγοντες. Οι συμβατοί τύποι Τρόπων πληρωμής, καθώς και οι χρήσεις των Τρόπων πληρωμής και οι λειτουργίες του Google Pay που περιγράφονται παρακάτω, ενδέχεται να μην διατίθενται παντού και μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή (οπότε θα σας ειδοποιήσουμε, εάν απαιτείται από την ενότητα "Ανάπτυξη, βελτίωση και ενημέρωση των υπηρεσιών Google" των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Google).  

(β) Αποθήκευση ενός Τρόπου πληρωμής

Ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έναν Τρόπο πληρωμής στον Λογαριασμό σας Google μέσω διάφορων διεπαφών χρήστη, συμπεριλαμβανομένων του ιστοτόπου Google Pay, του προγράμματος περιήγησης Google Chrome, της εφαρμογής ή του ιστοτόπου του εκδότη του Τρόπου πληρωμής ή μέσω προϊόντος ή υπηρεσίας Google, όπως είναι το Google Play Store. Για να αποθηκεύσετε έναν Τρόπο πληρωμής, πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε οποιαδήποτε φόρμα εγγραφής που μπορεί να σας δοθεί. Οι πληροφορίες που παρέχετε πρέπει να είναι ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς, καθώς και να τις διατηρείτε σε αυτήν την κατάσταση. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ως προϋπόθεση για τη συνεχή χρήση του Google Pay ή ως βοήθεια για να προσδιορίσουμε εάν θα σας επιτραπεί να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Google Pay.

Όταν αποθηκεύετε έναν Τρόπο πληρωμής, η Google ενδέχεται να αποθηκεύσει πληροφορίες που σχετίζονται με τον Τρόπο πληρωμής, όπως το όνομά σας και η διεύθυνση χρέωσης. Επίσης, το Google Pay σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε στον Λογαριασμό σας Google άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση των συναλλαγών, όπως μια διεύθυνση αποστολής.

Μας εξουσιοδοτείτε να επιβεβαιώσουμε την καλή κατάσταση του Τρόπου πληρωμής σας με τον πάροχό της, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υποβολής αιτήματος για εξουσιοδότηση πληρωμής ή/και πίστωση χαμηλής αξίας ή/και χρέωση προς τον Τρόπο πληρωμής, σύμφωνα με τους κανόνες του δικτύου ή άλλες απαιτήσεις που ισχύουν για τον Τρόπο πληρωμής.

Συμφωνείτε ότι το Google Pay είναι για προσωπική σας χρήση, με τους δικούς σας Τρόπους πληρωμής. Εάν χρησιμοποιείτε το Google Pay με μια κατάλληλη εταιρική κάρτα, συμφωνείτε ότι ενεργείτε με την εξουσιοδότηση του εργοδότη σας και τη δυνατότητα να δεσμεύσετε τον εργοδότη σας με τους παρόντες Όρους.

(γ) Ο ρόλος της Google

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Google ή μια συνδεδεμένη εταιρεία της είναι ο εκδότης, ούτε η Google ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος στα συμφωνητικά του κατόχου της κάρτας, την πολιτική απορρήτου ή άλλους όρους χρήσης των Τρόπων πληρωμής σας. Κανένα σημείο των παρόντων Όρων δεν τροποποιεί τέτοιου είδους όρους εκδότη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και των όρων ή της πολιτικής απορρήτου του εκδότη, οι παρόντες Όροι θα διέπουν τη μεταξύ σας σχέση με την Google αναφορικά με το Google Pay και οι όροι του εκδότη σας θα διέπουν τη μεταξύ σας σχέση με τον εκδότη. Η Google δεν προβαίνει σε δηλώσεις ούτε επαληθεύει ότι οποιοιδήποτε από τους Τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιείτε είναι σε καλή κατάσταση ή ότι ο εκδότης του Τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιείτε θα εξουσιοδοτήσει ή θα εγκρίνει οποιαδήποτε συναλλαγή με έμπορο ή όταν χρησιμοποιήσετε το Google Pay για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Google ή μια συνδεδεμένη εταιρεία της είναι ο εκδότης, ούτε η Google ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της εμπλέκονται στην έκδοση της πίστωσης ή στον προσδιορισμό της καταλληλότητας για πίστωση, ούτε ασκούν έλεγχο όσον αφορά: τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των Τρόπων πληρωμής ή των χρημάτων, την παροχή (ή προσθήκη) των Τρόπων πληρωμής στο Google Pay ή την προσθήκη χρημάτων στο υπόλοιπο του Τρόπου πληρωμής. Για τυχόν απορίες σε σχέση με τα όσα προαναφέρονται, επικοινωνήστε με τον εκδότη του Τρόπου πληρωμής σας.

(δ) Αποθήκευση Εικονικού αριθμού κάρτας ή Συνδεδεμένου λογαριασμού τρίτου μέρους

Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν κατά τη χρήση του Google Pay για την αποθήκευση Εικονικού αριθμού κάρτας ή Συνδεδεμένου λογαριασμού τρίτου μέρους στον Λογαριασμό σας Google.

Αφού έχετε ξεκινήσει την προσθήκη Τρόπου πληρωμής στο Google Pay και παράσχετε τις πληροφορίες που ζητήθηκαν από την Google ή/και τον εκδότη του Τρόπου πληρωμής, το Google Pay θα ελέγξει εάν ο Τρόπος πληρωμής είναι κατάλληλος για χρήση με αυτό. Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι όλοι οι Τρόποι πληρωμής του συμμετέχοντος εκδότη. Εάν ο εκδότης του Τρόπου πληρωμής σας υποστηρίζει το Google Pay και ο Τρόπος πληρωμής είναι κατάλληλος, κατά την προσθήκη του ενδέχεται να εμφανιστεί μια οθόνη που σας ζητά να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκδότη. Αφού ολοκληρώσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία και προσθέσετε με επιτυχία τον Τρόπο πληρωμής, το Google Pay θα αποθηκεύσει έναν Εικονικό αριθμό κάρτας που αντιπροσωπεύει τον πραγματικό αριθμό της Κάρτας πληρωμής σας ή θα συσχετίσει τον Συνδεδεμένο σας λογαριασμό τρίτου μέρους με τον Λογαριασμό σας Google για χρήση σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Ενότητα 5 παρακάτω.

Οι Εικονικοί αριθμοί καρτών που καταχωρείτε μέσω του Google Pay είναι ξεχωριστοί από οποιεσδήποτε σχετικές Κάρτες πληρωμών που αποθηκεύετε στον Λογαριασμό σας Google. Σε αντίθεση με τον Εικονικό αριθμό κάρτας, η Κάρτα πληρωμής γενικά δεν θα σας παρουσιάζεται με εικόνα κάρτας που μοιάζει με τη συσχετισμένη φυσική κάρτα και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για συναλλαγές με Επικοινωνία κοντινού πεδίου σε κατάστημα (NFC). Ωστόσο, όταν καταχωρείτε έναν Εικονικό αριθμό κάρτας, το Google Pay μπορεί επίσης να αποθηκεύσει τη συσχετισμένη Κάρτα πληρωμής στον Λογαριασμό σας Google.

Αναγνωρίζετε ότι το Google Pay ενδέχεται να λαμβάνει πληροφορίες συναλλαγής από τον εκδότη του Τρόπου πληρωμής σας για να εμφανίζει εμπλουτισμένες μορφοποιημένες λεπτομέρειες συναλλαγών και το πρόσφατο ιστορικό συναλλαγών σας στο Google Pay.

(ε) Κατάργηση Τρόπων πληρωμής

Ένας Τρόπος πληρωμής ενδέχεται να καταργηθεί από το Google Pay σε μια συγκεκριμένη συσκευή και να μην είναι δυνατή η χρήση του από την Υπηρεσία, εάν: (i) διαγράψετε τον Τρόπο πληρωμής από το Google Pay, (ii) διαγράψετε τον Τρόπο πληρωμής από τον Λογαριασμό σας Google, (iii) διαγράψετε την κινητή συσκευή σας από τη Διαχείριση συσκευής Android, (iv) διαγράψετε τον Λογαριασμό σας Google, (v) η κινητή συσκευή σας αδυνατεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της Google για 90 συνεχόμενες μέρες, (vi) δεν χρησιμοποιήσετε το Google Pay στη συσκευή για 12 συνεχόμενους μήνες ή/και (vii) ο εκδότης ή το δίκτυο πληρωμών του Τρόπου πληρωμής σας δώσει εντολή στην Google να καταργήσει τον Τρόπο πληρωμής από το Google Pay.

5. Συναλλαγές με Τρόπους πληρωμής

(α) Σε προϊόντα Google

Το Google Pay μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μια συναλλαγή πληρωμής με έναν Πωλητή, που έχει οριστεί ως (i) συνδεδεμένη εταιρεία Google ή (ii) οποιοσδήποτε άλλος πωλητής που συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα από τα marketplace της Google (όπως παρατίθενται εδώ), ο οποίος προσφέρει εμπορικά προϊόντα, αγαθά ή υπηρεσίες προς πώληση σε εσάς και ζητάει από την Google ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της να διεκπεραιώνουν συναλλαγές πληρωμών εκ μέρους του.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η συναλλαγή σας με έναν Πωλητή (Συναλλαγή Google) πραγματοποιείται αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και τον Πωλητή. Η Google και οι συνδεδεμένες εταιρείες της δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος στις Συναλλαγές Google και σε σχετικές αγορές σας, ούτε είναι αγοραστής ή πωλητής σε σχέση με οποιαδήποτε Συναλλαγή Google, εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι τέτοιο (π.χ. στην καταχώριση ή περιγραφή του σχετικού εμπορικού προϊόντος, αγαθού ή υπηρεσίας σε έναν ιστότοπο ή διεπαφή που λειτουργεί από την Google).

Όταν ξεκινάτε μια Συναλλαγή Google, η Google ενδέχεται να σας παρουσιάσει τους διαθέσιμους Τρόπους πληρωμής τη στιγμή της συναλλαγής. Αφού επιλέξετε τον Τρόπο πληρωμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, η Google μπορεί να χρεώσει αυτόν τον Τρόπο πληρωμής ή να κοινοποιήσει τον Τρόπο πληρωμής και σχετικές λεπτομέρειες σε μία από τις συνδεδεμένες εταιρείες της, η οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστεί τη συναλλαγή εκ μέρους του Πωλητή. Εξουσιοδοτείτε τη χρέωση στον Τρόπο πληρωμής σας όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας μιας Συναλλαγής Google. Επίσης, εξουσιοδοτείτε οποιαδήποτε πίστωση στον Τρόπο πληρωμής σας σε σχέση με αντιστροφές, επιστροφές χρημάτων ή προσαρμογές που σχετίζονται με μια Συναλλαγή Google.

Για λεπτομέρειες ή όρους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη Συναλλαγή Google, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών επιστροφής χρημάτων ή επίλυσης διαφωνιών, ανατρέξτε στους όρους παροχής υπηρεσιών, στο κέντρο βοήθειας ή σε άλλα υλικά υποστήριξης που παρέχονται από τον Πωλητή με τον οποίο πραγματοποιείτε τη συναλλαγή.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη χρέωση του επιλεγμένου Τρόπου πληρωμής, η Google ενδέχεται να χρεώσει οποιονδήποτε άλλο έγκυρο Τρόπο πληρωμής που έχετε αποθηκεύσει στο Google Pay. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο Google Pay, την εφαρμογή Google Pay ή τις ρυθμίσεις Google στη συσκευή σας Android για να διαχειριστείτε τις επιλογές πληρωμών. Επίσης, συμφωνείτε ότι ο Πωλητής μπορεί να υποβάλει ξανά μια Συναλλαγή Google για μια αγορά στο δίκτυο πληρωμής για επεξεργασία μία ή περισσότερες φορές σε περίπτωση που μια προηγούμενη Συναλλαγή Google απορρίφθηκε ή επιστράφηκε από το δίκτυο πληρωμής. Η Google μπορεί να καθυστερήσει, να θέσει σε αναμονή, να ακυρώσει ή να αντιστρέψει την επεξεργασία ύποπτων συναλλαγών ή συναλλαγών που ενδέχεται να εμπλέκονται με απάτη ή παράπτωμα ή οι οποίες παραβαίνουν την ισχύουσα νομοθεσία, τους Όρους ή άλλες ισχύουσες πολιτικές της Google, όπως καθορίζεται κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της Google.

Εάν κάποιος Πωλητής σάς προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής για συνδρομές, η συνδρομή σας θα ξεκινήσει όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποδοχή και αγορά (ή αντίστοιχη φράση) σε μια αγορά συνδρομής. Πρόκειται για μια συναλλαγή επαναλαμβανόμενης χρέωσης. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η συνδρομή σας και η σχετική εξουσιοδότηση χρέωσης θα συνεχίζονται επ’ αόριστον μέχρι να τις ακυρώσετε. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποδοχή και αγορά (ή σε αντίστοιχη φράση), εξουσιοδοτείτε τον Πωλητή να χρεώσει τον επιλεγμένο Τρόπο πληρωμής κάθε καθορισμένη περίοδο χρέωσης για τη συνδρομή. Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει το ποσό της Συναλλαγής Google κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής. Η ακύρωση μιας συνδρομής δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την τρέχουσα περίοδο χρέωσης και θα συνεχίσετε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σχετική συνδρομή για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Εάν οι παρόντες όροι συνδρομών έρχονται σε διένεξη με τους όρους συνδρομών του Πωλητή, η σχετική συνδρομή θα διέπεται από τους όρους του Πωλητή.

(β) Με τρίτα μέρη

Όταν ξεκινήσετε μια συναλλαγή πληρωμής ή χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας χρησιμοποιώντας το Google Pay με οποιοδήποτε μέρος πέραν του Πωλητή (το εν λόγω μέρος είναι Τρίτο μέρος και η εν λόγω συναλλαγή είναι Συναλλαγή τρίτου μέρους), η Google ενδέχεται να μεταβιβάσει λεπτομέρειες του Τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιείτε και σχετικές πληροφορίες στο Τρίτο μέρος, ώστε να μπορεί να χρεώσει τον συγκεκριμένο Τρόπο πληρωμής. Ανάλογα με τη φύση του Τρίτου μέρους, μια Συναλλαγή τρίτου μέρους μπορεί να αφορά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, μετακινήσεις με δημόσιες συγκοινωνίες ή άλλους σκοπούς, όπως φιλανθρωπικές δωρεές ή δώρα. Μια Συναλλαγή τρίτου μέρους μπορεί να ξεκινήσει: όταν χρησιμοποιείτε τη διαδικασία "πατήστε και πληρώστε" σε καταστήματα ή σε υπηρεσίες δημόσιας συγκοινωνίας που χρησιμοποιούν NFC, γραμμωτούς κώδικες ή άλλη ανεπαφική τεχνολογία, όταν επιλέγετε Google Pay ή Αγορά με Google Pay ως επιλογή πληρωμής σε συναλλαγή στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο ή την εφαρμογή του Τρίτου μέρους, ή όταν συναλλάσσεστε με το Τρίτο μέρος μέσω κάποιας άλλης διεπαφής στο διαδίκτυο, όπως μέσω του Βοηθού Google. Όταν ξεκινάτε μια συναλλαγή στο διαδίκτυο, το Google Pay μπορεί επίσης να κοινοποιήσει άλλες πληροφορίες, όπως μια διεύθυνση χρέωσης, αποστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένη στον Λογαριασμό σας Google, όπου είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε μια Συναλλαγή τρίτου μέρους, μετά τη διαβίβαση του Τρόπου πληρωμής και άλλων λεπτομερειών στο Τρίτο μέρος, η Google δεν θα έχει καμία περαιτέρω ανάμειξη στη συναλλαγή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μια τέτοια συναλλαγή πραγματοποιείται ανάμεσα σε εσάς και το Τρίτο μέρος, και όχι με την Google ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τρίτο μέρος ή τον πάροχο του Τρόπου πληρωμής (π.χ. τον πάροχο της Κάρτας πληρωμής) αναφορικά με τυχόν προβλήματα με Συναλλαγές τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών χρημάτων και αμφισβητήσεων.

Όταν επισκέπτεστε έναν συμμετέχοντα ιστότοπο ή εφαρμογή Τρίτου μέρους, η Google ενδέχεται να γνωστοποιήσει στο Τρίτο μέρος εάν έχετε εγκατεστημένο το Google Pay στη συσκευή σας, έτσι ώστε το Τρίτο μέρος να γνωρίζει εάν θα σας προσφέρει το Google Pay ως επιλογή πληρωμής. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτής της γνωστοποίησης από την Google στις ρυθμίσεις απορρήτου του Google Pay. Η εξαίρεση μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε το Google Pay με συγκεκριμένους εμπόρους.

(γ) Ως μέρος της λειτουργίας αυτόματης συμπλήρωσης του Chrome ή του Android

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Αυτόματη συμπλήρωση στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome ή στη συσκευή Android που χρησιμοποιείτε, το Google Pay μπορεί επίσης να σας δώσει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των αποθηκευμένων πληροφοριών Τρόπου πληρωμής και διεύθυνσης σε μια φόρμα πληρωμής ιστοτόπου Τρίτου μέρους στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome ή σε μια φόρμα πληρωμής εφαρμογής Τρίτου μέρους σε συσκευή Android. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί η Αυτόματη Συμπλήρωση με το Google Pay, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας του Chrome.) Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η Google δεν αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή του Τρίτου μέρους, αλλά διεκπεραιώνει μόνο το αίτημά σας για αυτόματη συμπλήρωση συγκεκριμένων επιλεγμένων πληροφοριών σε μια φόρμα Τρίτου μέρους. Η Google δεν έχει καμία ανάμειξη σε οποιαδήποτε συναλλαγή ολοκληρώνετε μέσω της λειτουργίας αυτόματης συμπλήρωσης του Chrome ή του Android. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μια τέτοια συναλλαγή πραγματοποιείται αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και το Τρίτο μέρος, και όχι με την Google ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τρίτο μέρος ή τον εκδότη του Τρόπου πληρωμής αναφορικά με τυχόν προβλήματα σε μια συναλλαγή στην οποία χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης του Chrome ή του Android.