OLULINE: kui elate Indias, leiate endale kohalduvad Google Pay teenusetingimused siit.


Google Pay / Google Paymentsi teenusetingimused

Viimati muudetud: 21. aprill 2021

1. Sissejuhatus

Google Payle kohalduvad Google'i teenusetingimused („Google'i teenusetingimused”) ja Google'i teenusetingimuste kontekstis on tegu „teenusega”. Alljärgnevad Google Pay teenusetingimused on Google Pay kasutamisele kohalduvad täiendavad tingimused. Teile kohaldatakse Google Pay kasutamise korral käesolevaid Google Pay teenusetingimusi ja Google'i teenusetingimusi (käesolevates Google Pay teenusetingimustes nimetame neid üheskoos „tingimusteks”). Seda, kuidas Google teie makseteavet töötleb, kirjeldatakse Google Paymentsi privaatsusteatises.

Kui Google Pay teenusetingimuste ja Google'i teenusetingimuste vahel ilmneb vastuolu, tuleb lähtuda Google Paymentsi teenusetingimustest. Kui tingimuste inglisekeelse versiooni ja muukeelse tõlkeversiooni vahel ilmneb vastuolu, tuleb lähtuda inglisekeelsest versioonist.

Google Pay teatud funktsioone pakuti varem kaubamärgi „Android Pay” all. Ehkki poodides võib endiselt ilmuda viiteid Android Payle, kohalduvad neile funktsioonidele käesolevad tingimused.

Võite Google Payd kasutada vaid juhul, kui nõustute alljärgnevate tingimustega. Lugege need hoolikalt läbi. Mõni toode või funktsioon ei pruugi kõikides riikides saadaval olla. Lisateavet leiate Google Pay abikeskusest.

2. Peamised nõuded

Tingimustega nõustudes kinnitate, et

Lisaks on teil vaja Google'i kontot, teenuse uusimatele süsteemi- ja ühilduvusnõuetele vastavat seadet, toimivat internetiühendust ja ühilduvat tarkvara. Eelnimetatud tegurid võivad mõjutada Google Pay teiepoolset kasutatavust ja toimivust. Nende süsteeminõuete täitmise eest vastutate teie.

3. Google Pay üldkirjeldus

Google Pay võimaldab salvestada teie Google'i kontole andmeid järgmiste vahendite kohta, neid keskselt hallata ning kasutada neid Google'i ja kolmandate osapooltega tehingute sõlmimiseks:

4. Makseviisid

(a) Makseviiside tüübid

Google Payga saate oma Google'i kontole salvestada ning sellel hallata mitmesuguseid makseviise (kõik koos „makseviisid”), muu hulgas järgmiseid:

Makseviisi saadavalolek või ühilduvus Google Payga võib sõltuda teie elukohariigist ja muudest teguritest. Allpool kirjeldatud ühilduvate makseviiside tüübid, makseviiside kasutusviisid ja Google Pay funktsioonid ei pruugi kõikjal saadaval olla ning võivad muutuda.

(b) Makseviisi salvestamine

Makseviisi võib olla võimalik Google'i kontole salvestada mitmesugustes kasutajaliidestes, sh Google Pay rakenduses või veebisaidil, Google Chrome'i brauseris, makseviisi väljaandja rakenduses või veebisaidil või Google'i toodetes või teenustes, näiteks Google Play poes. Makseviisi salvestamiseks peate täitma selleks esitatava registreerimisvormi kõik kohustuslikud väljad. Esitatav teave peab olema ajakohane, täielik ja õige ning vajaduse korral peate te seda ise ajakohastama. Võime küsida teilt lisateavet, kui see on vajalik, et saaksite Google Pay kasutamist jätkata või et saaksime otsustada, kas lubada teil Google Pay kasutamist jätkata.

Kui salvestate makseviisi, võib Google salvestada makseviisiga seotud teabe, näiteks teie nime ja arveldusaadressi. Lisaks lubab Google Pay teil oma Google'i kontole salvestada muud teavet, mis aitab tehingute tegemist kiirendada, näiteks tarneaadressi.

Annate meile volituse kontrollida teie makseviisi kehtivust makseviisi väljaandja juures; muu hulgas võime selleks esitada maksekorralduse ja/või teha väikesesummalise makse makseviisile või makseviisilt kooskõlas maksevõrgustiku eeskirjadega ja teiste makseviisile kohalduvate nõuetega.

Nõustute kasutama Google Payd üksnes eraviisiliselt ja üksnes enda makseviisidega. Kui lisate Google Paysse nõuetele vastava juriidilise isiku kaardi, siis kinnitate, et teil on selleks juriidilise isiku juhtorgani luba ning et teil on volitus juriidilise isiku nimel käesolevate tingimustega nõustuda.

(c) Google'i roll

Muude kui Google'i või tema sidusettevõtte välja antud makseviiside puhul ei ole Google ega tema sidusettevõtted makseviisi kasutuslepingu, privaatsuseeskirjade ega muude kasutustingimuste lepingupooleks. Käesolevad tingimused ei mõjuta selliseid väljaandja kehtestatud tingimusi. Kui käesolevate tingimuste ja teie makseviisi väljaandja tingimuste või privaatsuseeskirjade vahel ilmneb vastuolu, siis kohalduvad teie ja Google'i vahelisele suhtele seoses Google Payga käesolevad tingimused ning teie ja väljaandja vahelisele suhtele väljaandja tingimused. Google ei kinnita ega kontrolli, kas teie makseviisid on heas kirjas, ega taga, et teie makseviisi väljaandja korraldab või kinnitab Google Payga tehtava makse kaupmehele või ühistranspordiettevõttele.

Muude kui Google'i või tema sidusettevõtte välja antud makseviiside puhul ei osale Google ega tema sidusettevõtted krediidilepingute sõlmimises ega saa mõjutada makseviiside ega nende saldode kasutatavust või täpsust, makseviiside lisamist Google Paysse ega raha lisamist makseviiside saldosse. Eesnimetatuga seotud probleemide või küsimuste korral pöörduge makseviisi väljaandja poole.

(d) Virtuaalse kaardinumbri, ühistranspordipääsme, lingitud kolmanda osapoole konto või Jaapani e-raha kaardi salvestamine

Järgmised täiendavad tingimused kohalduvad Google Pay kasutamisele virtuaalse kaardinumbri, ühistranspordipääsme, lingitud kolmanda osapoole konto või Jaapani e-raha kaardi salvestamiseks teie Google'i kontole.

Pärast seda, kui olete alustanud makseviisi lisamist Google Paysse ning esitanud Google'i ja/või makseviisi väljaandja küsitud teabe, kontrollib Google Pay, kas makseviis sobib Google Payga kasutamiseks. Kõik osalevate väljaandjate makseviisid ei pruugi sobida. Kui teie makseviisi väljaandja toetab Google Payd ning teie makseviis sobib, siis võib makseviisi lisamisel ilmuda kuva, millel palutakse kinnitada, et nõustute makseviisi väljaandja nõuete ja tingimustega. Kui teete seda ja makseviisi lisamine õnnestub, siis salvestab Google Pay teie kaardi tegelikku numbrit asendava virtuaalse kontonumbri teie Google'i kontole või seostab teie ühistranspordipääsme, lingitud kolmanda osapoole konto või Jaapani e-raha kaardi teie Google'i kontoga, misjärel seda saab kasutada järgmises 5. jaotises kirjeldatud viisil.

Google Pay abil registreeritavad virtuaalsed kontonumbrid ei ole Google'i kontole salvestatavate maksekaartidega vahetult seotud. Erinevalt virtuaalsest kaardinumbrist ei esitata maksekaarti teile üldiselt koos plastkaardi kujundusega ning seda ei saa kasutada poesisestes lähiväljatehnoloogilistes („NFC”) maksetes ehk viipemaksetes. Siiski võib virtuaalse kaardinumbri registreerimisel Google Pay teie Google'i kontole salvestada ka sellega seotud maksekaardi.

Mõistate, et Google Pay võib hankida teie makseviisi väljaandjalt tehinguteavet rikasvormindatud tehinguteabe ja hiljutiste tehingute ajaloo kuvamiseks Google Pays.

Google Pays salvestatud makseviis võidakse seadmest eemaldada ja võib muutuda teenuses kasutamatuks, kui te (i) kustutate makseviisi Google Payst, (ii) kustutate makseviisi oma Google'i kontolt, (iii) kustutate mobiilseadme Android-seadme haldurit kasutades, (iv) kustutate oma Google'i konto, (v) teie mobiilseade ei loo 90 järjestikuse päeva jooksul ühendust ühegi Google'i toote ega teenusega, (vi) te ei kasuta seadmes Google Payd 12 järjestikuse kuu jooksul ja/või (vii) teie makseviisi väljaandja või maksevõrgustik nõuab Google'ilt makseviisi eemaldamist Google Payst.

5. Makseviisidega tehingute tegemine

(a) Google'i teenustes

Google Pay võib võimaldada teil teha maksetehingu „müüjaga”, kelleks on (i) Google'i grupi ettevõte või (ii) muu Google'i turgudel (need on loetletud siin) tegutsev müüja, kes pakub teile müügiks kaupu või teenuseid ning taotleb, et Google või Google'i sidusettevõtted töötleks maksetehinguid tema eest.

Mõistate ja nõustute, et teie ja müüja vaheline tehing („Google'i tehing”) on üksnes teie ja müüja vaheline. Google ja tema sidusettevõtted ei ole teie Google'i tehingute ja nendega seotud ostude pooleks ega Google'i tehingutega seoses ostjaks ega müüjaks, kui see ei ole sõnaselgelt kirjas (näiteks Google'i hallataval veebisaidil või liideses kuvatavas kauba või teenuse pakkumuses või kirjelduses).

Kui algatate Google'i tehingu, võib Google lasta teil valida tehinguks saadaval olevate makseviiside vahel. Makseviisi valimise järel võib Google võtta sellelt raha ise või jagada makseviisi teavet ja sellega seotud teavet ühega oma sidusettevõtetest, kes teostab tehingu müüja eest. Volitate oma makseviisilt Google'i tehingute teostamiseks raha võtma ehk makseviisi debiteerima. Lisaks volitate oma makseviisile raha lisama ehk makseviisi krediteerima seoses Google'i tehingute tühistamise, tagasimaksete ja korrigeerimistega.

Konkreetse Google'i tehingu üksikasjad või tingimused, sh tagasimaksete või vaidluste lahendamise eeskirjad leiate müüja teenusetingimustest, abikeskusest või muudest klienditoe materjalidest.

Kui valitud makseviisilt ei õnnestu raha võtta, võib Google võtta raha mõnelt teiselt kehtivalt makseviisilt, mille olete Google Pays salvestanud. Makseviise saate hallata Google Pay veebisaidil, Google Pay rakenduses või Android-seadme Google'i seadetes. Samuti annate müüjale loa Google'i tehinguga seotud maksekorralduse korduvaks esitamiseks maksevõrgustikule juhul, kui maksevõrgustik lükkab eelneva Google'i tehingu tagasi või tagastab selle. Google võib viivitada maksete töötlemisega juhul, kui tegemist on kahtlase tehinguga või kui tehinguga võib Google'i äranägemise järgi olla seotud pettus, väärkäitumine või seaduse, tingimuste või muude kohaldatavate Google'i eeskirjade rikkumine.

Kui müüja pakub võimalust maksta tellimuse eest, siis tellimusperiood algab, kui klõpsate tellimisvoos nupul „Kinnita ja osta” (või muu samaväärse tekstiga nupul). Sellega esitate püsimaksekorralduse. Kui kirjas ei ole teisiti, jätkuvad teie tellimus ja selle eest tasumiseks maksekorralduste esitamine seni, kuni te tellimusest ise loobute. Nupul „Kinnita ja osta” (või muu samaväärse tekstiga nupul) klõpsates annate müüjale loa võtta teie valitud makseviisilt tasu igas tellimuse arveldusperioodis. Müüjal on õigus tellimusperioodi jooksul Google'i tehingu summat muuta. Tellimusest loobumine jõustub käimasoleva arveldusperioodi lõpus. Käimasoleva arveldusperioodi eest teile tagasimakset ei tehta ning te saate tellimust kasutada käimasoleva arveldusperioodi lõpuni.

(b) Kolmandate osapooltega

Kui algatate Google Payd kasutades makse või ülekande muule osapoolele kui müüjale (sellist osapoolt nimetame „kolmandaks osapooleks” ja sellist tehingut „kolmanda osapoole tehinguks”), võib Google edastada kolmandale osapoolele teie makseviisi teabe ja sellega seotud teabe, et ta saaks teie makseviisilt raha võtta. Sõltuvalt kolmanda osapoole olemusest võib kolmanda osapoole tehinguks olla kauba või teenuse või ühistranspordipileti ostmine või miski muu, näiteks annetus või kink. Algatate kolmanda osapoole tehingu, kui kasutate poes või ühistranspordis NFC-d või muud kontaktivaba tehnoloogiat, valite kolmanda osapoole veebisaidil või rakenduses makseviisiks „Google Pay” või „Osta Google Payga” või teete kolmanda osapoolega tehingu mõnes teises onlain-liideses, näiteks Google'i assistendi kaudu. Kui algatate onlain-tehingu, võib Google Pay jagada ka muud teie Google'i kontole salvestatud teavet, näiteks arveldus-, tarne- või e-posti aadressi, kui see on tehingu sooritamisega seoses asjakohane.

Pärast makseviisi teabe ja muu teabe edastamist kolmandale osapoolele ei ole Google kolmanda osapoole tehinguga üldse seotud; mõistate ja nõustute, et sellise tehingu poolteks olete üksnes teie ja kolmas osapoolt ning mitte Google ega tema sidusettevõtted. Kolmanda osapoole tehingutega seotud probleemide, sh tagasimaksete ja vaidlustuste asjus pöörduge vahetult kolmanda osapoole või makseviisi pakkuja (näiteks maksekaardi väljaandja) poole.

Kui külastate osaleva kolmanda osapoole veebisaiti või rakendust, võib Google kolmandale osapoolele avaldada, kas teie seadmes on Google Pay seadistatud, et kolmas osapool teaks, kas pakkuda teile Google Payga maksmise võimalust. Võite Google'i jaoks selle teabe avaldamise keelata Google Pay privaatsusseadetes. Kui selle keelate, ei pruugi teatud kaupmeeste juures Google Pay kasutamine võimalik olla.

(c) Chrome'i või Androidi automaatse täitmise funktsioonides

Kui olete Google Chrome'i brauseris või oma Android-seadmes aktiveerinud funktsiooni „Automaatne täitmine”, võib Google Pay pakkuda teile võimalust täita Chrome'i brauseris avatud kolmanda osapoole veebisaidil või Android-seadmes avatud kolmanda osapoole rakenduses maksevorm automaatselt teie salvestatud makseviisi teabega ja aadressiteabega. (Selle kohta, kuidas automaatne täitmine Google Payga töötab, leiate lisateavet Chrome'i abikeskusest.) Selle funktsiooni kasutamisel ei suhtle Google kolmanda osapoole veebisaidi ega rakendusega, vaid täidab teie valiku kohaselt kolmanda osapoole vormil teatud teabeväljad. Google ei osale Chrome'is ega Android-seadmes automaatse täitmise abil tehtavates tehingutes; mõistate ja nõustute, et sellise tehingu poolteks olete üksnes teie ja kolmas osapoolt ning mitte Google ega tema sidusettevõtted. Chrome'i või Androidi automaatse täitmise abil tehtud tehinguga seotud probleemide asjus pöörduge vahetult kolmanda osapoole või makseviisi väljaandja poole.

6. Google Pay pääsmed

Google Pay võib pakkuda teile võimalust salvestada ja kasutada pääsmeid, mis ei ole makseviisid ning milleks võivad olla vautšerid, kupongid või muu sarnane, mida on võimalik kasutada osalevate kaupmeeste juures; liikmekaardid, kliendikaardid ja boonuskaardid, mille olete juba Google Pay vahendusel registreerinud või mida võite Google Pay vahendusel registreerida; reisi-, meelelahutus ja muud piletid; või pääsmed ning kinkekaardid, mida saab kasutada konkreetses poes või poeketis (st suletud tsükliga kinkekaardid). Osalev pääsme pakkuja („pakkuja”) võib pääsme teavet muuta või teiega pääsme asjus ühendust võtta.

Kui kasutate pääset pakkuja juures NFC, vöötkoodi või muu meetodiga, annate loa edastada pääset käsitlev teave pakkujale pääsme kasutamise eesmärgil. Pääsme pakkuja juures kasutamine on teie ja pakkuja, mitte Google'i või tema sidusettevõtete vaheline tehing. Google ei ole pääsme pakkuja juures kasutamise osapool. Google ei taga pääsmel sisalduva teabe täpsust ega pääsme pakkuja juures kasutatavust ega ole selle eest vastutav.