TÄHTIS. kui elate Indias, leiate teie jaoks kohalduvad Google Pay teenusetingimused siit.


Google Pay / Google Paymentsi täiendavad teenusetingimused

Viimati muudetud: 17. mai 2022

1. Sissejuhatus

Google Payments (kasutatakse ka nimetust Google Pay) on teenus, mida pakub Google Ireland Limited („Google“, „meie“ või „me“), mille aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. 

Google Pay kasutamiseks peate nõustuma (1) Google'i teenusetingimustega ning (2) nende Google Pay / Google Paymentsi lisateenusetingimustega (lisatingimused).

Lugege kõik dokumendid hoolikalt läbi. Need dokumendid moodustavad üheskoos tingimused. Need sätestavad, mida võite meie teenuseid kasutades meilt oodata ja mida me ootame teilt. Google'i teenusetingimused hõlmavad näiteks taganemisõiguse ja vastavuse seadusliku garantiiga seotud tingimusi ning lisateavet meie teenustes tehtavate muudatuste põhjuste ja nende kohta esitatavate eelteadete kohta. Pange tähele, et Google'i teenusetingimused kehtivad ka selliste üksuste nagu püsikliendikaartide, preemiaprogrammi kaartide, ühistranspordipääsmete, pardakaartide ja muude maksmisega mitteseotud üksuste talletamisel ja kasutamisel.

Kui need lisatingimused on vastuolus Google'i teenusetingimustega, on need lisatingimused Google Pay puhul ülimuslikud.

Kuigi see ei ole osa nendest tingimustest, kirjeldatakse Google Paymentsi privaatsusteatises, kuidas Google teie makseteavet menetleb.  Soovitame teil seda lugeda, et paremini mõista, kuidas me teie andmeid haldame.

Teatud Google Pay funktsioonid kandsid varem kaubamärki Android Pay. Võite ka edaspidi näha poodides, rakendustes või veebisaitides pärandviiteid Android Payle, ent nende funktsioonide puhul kehtivad need tingimused.

Mõni toode või funktsioon ei pruugi kõikides riikides saadaval olla. Lisateavet leiate Google Pay abikeskusest.

Võite Google Pay teenuse kasutamise igal ajal katkestada, võttes ühendust Google Paymentsiga või järgides neid toiminguid.

2. Peamised nõuded

Google Pay kasutamiseks:

Lisaks on teil vaja Google'i kontot, teenuse uusimatele süsteemi- ja ühilduvusnõuetele vastavat seadet, toimivat internetiühendust ja ühilduvat tarkvara. Eelnimetatud tegurid võivad mõjutada Google Pay teiepoolset kasutatavust ja toimivust. Nende süsteeminõuete järgimise eest vastutate teie.

3. Google Pay üldkirjeldus

Google Pay võimaldab salvestada teie Google'i kontole andmeid järgmiste vahendite kohta, neid ühes kohas hallata ning kasutada neid Google'i ja kolmandate osapooltega tehingute sõlmimiseks:

4. Makseviisid

(a) Makseviiside tüübid

Google Pay võimaldab teil salvestada oma Google'i kontole ja seal hallata mitmesuguseid makseviise (kokkuvõtvalt makseviisid), sealhulgas järgmisi.

Makseviisi saadavalolek või ühilduvus Google Payga võib sõltuda teie elukohariigist ja muudest teguritest. Ühilduvate makseviiside tüübid ning ka allpool kirjeldatud makseviiside kasutamisviisid ja Google Pay funktsioonid ei pruugi kõikjal saadaval olla ning need võivad igal ajal muutuda (misjuhul anname teile muudatustest teada, kui see on Google'i teenusetingimuste jaotise „Google'i teensute arendamine, täiendamine ja värskendamine“ kohaselt nõutav).  

(b) Makseviisi salvestamine

Võib-olla saate salvestada makseviisi oma Google'i kontole mitmesuguste kasutajaliideste kaudu, sh Google Pay veebisaidil, Google Chrome'i brauseris, makseviisi väljastaja rakenduses või veebisaidil või Google'i toote või teenuse, näiteks Google Play poe kaudu. Makseviisi salvestamiseks peate täitma selleks esitatava registreerimisvormi kõik kohustuslikud väljad. Esitatav teave peab olema ajakohane, täielik ja õige ning vajaduse korral peate te seda ise ajakohastama. Võime küsida teilt lisateavet, kui see on vajalik, et saaksite Google Pay kasutamist jätkata või et saaksime otsustada, kas lubada teil Google Pay kasutamist jätkata.

Kui salvestate makseviisi, võib Google salvestada makseviisiga seotud teabe, näiteks teie nime ja arveldusaadressi. Lisaks võimaldab Google Pay teil oma Google'i kontole salvestada muud teavet, mis aitab tehingute tegemist kiirendada, näiteks tarneaadressi.

Annate meile volituse kontrollida teie makseviisi kehtivust makseviisi väljaandja juures; muu hulgas võime selleks esitada maksekorralduse ja/või teha väikesesummalise makse makseviisile või makseviisilt kooskõlas maksevõrgustiku eeskirjadega ja teiste makseviisile kohalduvate nõuetega.

Nõustute kasutama Google Payd üksnes eraviisiliselt ja üksnes enda makseviisidega. Kui lisate Google Paysse nõuetele vastava juriidilise isiku kaardi, siis kinnitate, et teil on selleks juriidilise isiku juhtorgani luba ning et teil on volitus juriidilise isiku nimel käesolevate tingimustega nõustuda.

(c) Google'i roll

Muude kui Google'i või selle sidusettevõtte välja antud makseviiside puhul ei ole Google ega selle sidusettevõtted makseviisi kasutuslepingu, privaatsuseeskirjade ega muude kasutustingimuste lepingupooleks. Käesolevad tingimused ei mõjuta selliseid väljaandja kehtestatud tingimusi. Kui käesolevate tingimuste ja teie makseviisi väljaandja tingimuste või privaatsuseeskirjade vahel ilmneb vastuolu, siis kohalduvad teie ja Google'i vahelisele suhtele seoses Google Payga käesolevad tingimused ning teie ja väljaandja vahelisele suhtele väljaandja tingimused. Google ei väida ega kinnita, et ükski teie makseviis on heas kirjas või et teie makseviisi väljastaja volitab või kinnitab mis tahes tehingu kaupmehega, kui kasutate tehingu puhul teenust Google Pay.

Muude kui Google'i või selle sidusettevõtte välja antud makseviiside puhul ei osale Google ega selle sidusettevõtted krediidilepingute sõlmimises ega saa mõjutada makseviiside ega nende saldode kasutatavust või täpsust, makseviiside lisamist Google Paysse ega raha lisamist makseviiside saldosse. Eelnimetatuga seotud probleemide või küsimuste korral pöörduge makseviisi väljaandja poole.

(d) Virtuaalse kaardinumbri või lingitud kolmanda osapoole konto salvestamine

Kui salvestate Google Pay abil virtuaalse kaardinumbri või lingitud kolmanda osapoole konto oma Google'i kontole, kehtivad järgmised lisatingimused.

Kui olete alustanud Google Paysse makseviisi lisamist ja esitanud teabe, mida Google ja/või teie makseviisi väljastaja nõuab, kontrollib Google Pay, kas makseviis on Google Payga kasutamiseks sobilik. Kõik osalevate väljaandjate makseviisid ei pruugi sobida. Kui teie makseviisi väljaandja toetab Google Payd ning teie makseviis sobib, siis võib makseviisi lisamisel ilmuda kuva, millel palutakse kinnitada, et nõustute makseviisi väljaandja nõuete ja tingimustega. Pärast kinnitamist ja makseviisi lisamist talletab Google Pay virtuaalse kaardinumbri, mis kajastab teie maksekaardi tegelikku numbrit, või seostab teie lingitud kolmanda osapoole konto teie Google'i kontoga, et seda saaks kasutada allpool 5. jaotises kirjeldatud moel.

Google Pay abil registreeritavad virtuaalsed kontonumbrid ei ole Google'i kontole salvestatavate maksekaartidega vahetult seotud. Erinevalt virtuaalsest kaardinumbrist ei esitata tavaliselt maksekaarti teile kujundusega, mis meenutab seotud füüsilist kaarti, ja seda ei saa kasutada poes lähiväljasidel (NFC) põhinevate tehingute puhul. Kui aga registreerite virtuaalse kaardinumbri, võib Google Pay salvestada seotud maksekaardi teie Google'i kontole.

Mõistate, et Google Pay võib hankida teie makseviisi väljaandjalt tehinguteavet rikasvormindatud tehinguteabe ja hiljutiste tehingute ajaloo kuvamiseks Google Pays.

(e) Makseviiside eemaldamine

Google Pays salvestatud makseviis võidakse seadmest eemaldada ja võib muutuda teenuses kasutamatuks, kui te (i) kustutate makseviisi Google Payst, (ii) kustutate makseviisi oma Google'i kontolt, (iii) kustutate mobiilseadme Android-seadme haldurit kasutades, (iv) kustutate oma Google'i konto, (v) teie mobiilseade ei loo 90 järjestikuse päeva jooksul ühendust ühegi Google'i toote ega teenusega, (vi) te ei kasuta seadmes Google Payd 12 järjestikuse kuu jooksul ja/või (vii) teie makseviisi väljaandja või maksevõrgustik nõuab Google'ilt makseviisi eemaldamist Google Payst.

5. Makseviisidega tehingute tegemine

(a)Google'i teenustes

Google Pay võib võimaldada teil algatada maksetehingu müüjaga, kes on (i) Google'i sidusettevõte või (ii) mis tahes muu müüja, kes tegutseb vähemalt ühel Google'i turul (loetletud siin), kes pakub müügiks kaupu, tooteid või teenuseid ning kes taotleb, et Google või selle sidusettevõtted töötleksid tema nimel tehinguid.

Mõistate ja nõustute, et teie tehing müüjaga (Google'i tehing) leiab aset ainult teie ja müüja vahel. Google ja selle sidusettevõtted ei ole teie Google'i tehingute ja nendega seotud ostude pooleks ega Google'i tehingutega seoses ostjaks ega müüjaks, kui see ei ole sõnaselgelt kirjas (näiteks Google'i hallataval veebisaidil või liideses kuvatavas kauba või teenuse pakkumuses või kirjelduses).

Kui algatate Google'i tehingu, võib Google lasta teil valida tehinguks saadaval olevate makseviiside vahel. Makseviisi valimise järel võib Google võtta sellelt raha ise või jagada makseviisi teavet ja sellega seotud teavet ühega oma sidusettevõtetest, kes teostab tehingu müüja eest. Annate volituse oma makseviisilt Google'i tehingute teostamiseks raha võtta ehk makseviisi debiteerida. Lisaks volitate oma makseviisile raha lisama ehk makseviisi krediteerima seoses Google'i tehingute tühistamise, tagasimaksete ja korrigeerimistega.

Konkreetse Google'i tehingu üksikasjad või tingimused, sh tagasimaksete või vaidluste lahendamise eeskirjad leiate müüja teenusetingimustest, abikeskusest või muudest klienditoe materjalidest.

Kui valitud makseviisilt ei õnnestu raha võtta, võib Google võtta raha mõnelt teiselt kehtivalt makseviisilt, mille olete Google Pays salvestanud. Makseviise saate hallata Google Pay veebisaidil, Google Pay rakenduses või Android-seadme Google'i seadetes. Samuti annate müüjale loa Google'i tehinguga seotud maksekorralduse korduvaks esitamiseks maksevõrgustikule juhul, kui maksevõrgustik lükkab eelneva Google'i tehingu tagasi või tagastab selle. Google võib oma äranägemise järgi edasi lükata, peatada, tühistada või ümber pöörata maksete töötlemist tehingute puhul, mis on kahtlased, mis võivad hõlmata pettust või väärkäitumist või mis rikuvad kehtivaid seadusi, tingimusi või muid kohalduvaid Google'i eeskirju.

Kui müüja võimaldab teil maksta tellimuste eest, algab teie tellimus siis, kui klõpsate tellimuse ostmisel valikul „Nõustun ja ostan“ (või võrdväärsel valikul). Sellega esitate püsimaksekorralduse. Kui kirjas ei ole teisiti, jätkuvad teie tellimus ja selle eest tasumiseks maksekorralduste esitamine seni, kuni te tellimusest ise loobute. Kui klõpsate valikul „Nõustun ja ostan“ (või võrdväärsel valikul) volitate müüjat võtma teie valitud makseviisilt tasu tellimuse iga määratud arveldusperioodi eest. Müüjal on õigus tellimusperioodi jooksul Google'i tehingu summat muuta. Tellimusest loobumine jõustub käimasoleva arveldusperioodi lõpus. Käimasoleva arveldusperioodi eest teile tagasimakset ei tehta ning te saate tellimust kasutada käimasoleva arveldusperioodi lõpuni. Kui need tellimused tingimused on vastuolus müüja tellimuse tingimustega, on müüja tingimused kõnealuse tellimuse puhul ülimuslikud.

(b) Kolmandate osapooltega

Kui algatate Google Payga makse mis tahes muu osapoolega peale müüja (sellist osapoolt nimetatakse kolmandaks osapooleks ja sellist tehingut kolmanda osapoole tehinguks), võib Google edastada teie makseviisi üksikasjad ja seotud teabe kolmandale osapoolele, et see saaks teie makseviisilt tasu võtta. Olenevalt kolmanda osapoole olemusest võib kolmanda osapoole tehingu aluseks olla kaupade või teenuste ostmine või muu toiming, näiteks annetused või kingitused. Kolmanda osapoole tehing võidakse algatada juhul, kui: maksate poodides puudutusega NFC, vöötkoodide või muu kontaktivaba tehnoloogia abil, teete kolmanda osapoole veebisaidil või rakenduses veebipõhise tehingu eest maksmisel valiku „Google Pay“ või „Osta Google Payga“; teete tehingu kolmanda osapoolega muu veebipõhise liidese, näiteks Google'i assistendi kaudu. Kui algatate veebipõhise tehingu, võib Google Pay jagada ka muud teie Google'i kontole salvestatud teavet, näiteks arveldus-, tarne- või e-posti aadressi, kui see on tehingu sooritamisega seoses asjakohane.

Pärast makseviisi teabe ja muu teabe edastamist kolmandale osapoolele ei ole Google kolmanda osapoole tehinguga üldse seotud; mõistate ja nõustute, et sellise tehingu poolteks olete üksnes teie ja kolmas osapoolt ning mitte Google ega selle sidusettevõtted. Kolmanda osapoole tehingutega seotud probleemide, sh tagasimaksete ja vaidlustuste asjus pöörduge vahetult kolmanda osapoole või makseviisi pakkuja (näiteks maksekaardi väljaandja) poole.

Kui külastate osaleva kolmanda osapoole veebisaiti või rakendust, võib Google kolmandale osapoolele avaldada, kas teie seadmes on Google Pay seadistatud, et kolmas osapool teaks, kas pakkuda teile Google Payga maksmise võimalust. Võite Google'i jaoks selle teabe avaldamise keelata Google Pay privaatsusseadetes. Kui selle keelate, ei pruugi teatud kaupmeeste juures Google Pay kasutamine võimalik olla.

(c) Chrome'i või Androidi automaatse täitmise funktsioonides

Kui olete Google Chrome'i brauseris või oma Android-seadmes lubanud automaatse täitmise funktsiooni, võib Google Pay pakkuda teile Chrome'i brauseris kolmanda osapoole veebisaidi maksevormil või Android-seadmes kolmanda osapoole rakenduse maksevormil võimalust teie salvestatud makseviis ja aadressiteave automaatselt täita. (Vaadake Chrome'i abikeskusest lisateavet selle kohta, kuidas automaatne täitmine Google Payga töötab.) Selle funktsiooni kasutamisel ei suhtle Google kolmanda osapoole veebisaidi ega rakendusega, vaid täidab teie valiku kohaselt kolmanda osapoole vormil teatud teabeväljad. Google ei osale Chrome'is ega Android-seadmes automaatse täitmise abil tehtavates tehingutes ning te mõistate ja nõustute, et sellise tehingu poolteks olete üksnes teie ja kolmas osapoolt ning mitte Google ega selle sidusettevõtted. Chrome'i või Androidi automaatse täitmise abil tehtud tehinguga seotud probleemide asjus pöörduge vahetult kolmanda osapoole või makseviisi väljaandja poole.