VIGTIGT! Hvis du er bosiddende i Indien, finder du de servicevilkår for Google Play, som gælder for dig, her.


Yderligere servicevilkår for Google Pay/Google Payments

Senest ændret: 17. maj 2022

1. Indledning

Google Payments (også kaldet "Google Pay") er en tjeneste, som leveres af Google Ireland Limited ("Google", "vi" eller "os"), som har adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Hvis du vil bruge Google Pay, skal du acceptere (1) Googles servicevilkår og (2) disse yderligere servicevilkår for Google Pay/Google Payments (de "Yderligere vilkår").

Læs disse dokumenter omhyggeligt. Disse dokumenter kaldes tilsammen "Vilkår". De fastlægger, hvad du kan forvente af os, når du bruger vores tjenester, og hvad vi forventer af dig. Googles servicevilkår indeholder f.eks. vilkår såsom retten til at ophæve aftaler, lovbestemt garanti for overensstemmelse og flere oplysninger om årsagerne til, at vi foretager ændringer af vores tjenester, og den forhåndsunderretning, du modtager i forbindelse med disse ændringer. Vær opmærksom på, at Googles servicevilkår gælder for opbevaring og brug af elementer som f.eks. loyalitetskort, kort til bonusprogrammer, kort til offentlig transport og andre elementer, der ikke anvendes til betaling.

Hvis disse Yderligere vilkår er i strid med Googles servicevilkår, gælder disse Yderligere vilkår for Google Pay.

Selvom erklæringen om privatliv for Google Payments ikke er en del af disse vilkår, beskriver den, hvordan Google håndterer dine betalingsoplysninger.  Vi opfordrer dig til at læse den for at få et større indblik i, hvordan vi administrerer dine data.

Visse Google Pay-funktioner blev tidligere kaldt "Android Pay". Selvom du muligvis fortsat kan se forældede henvisninger til Android Pay i butikker, i apps eller på websites, er de pågældende funktioner underlagt disse Vilkår.

Nogle produkter og funktioner er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Gå til Hjælp til Google Pay for at få flere oplysninger.

Du kan til enhver tid afbryde din Google Pay-tjeneste ved at kontakte Google Payments eller følge denne vejledning.

2. Grundlæggende krav

Hvis du vil bruge Google Pay, skal du:

Du skal også have en Google-konto, en enhed, der opfylder Tjenestens system- og kompatibilitetskrav (som kan ændre sig fra tid til anden), fungerende internetadgang og kompatibel software. Disse faktorer kan påvirke din mulighed for at bruge Google Pay samt effektiviteten af Google Pay. Disse systemkrav er dit ansvar.

3. Generel beskrivelse af Google Pay

Google Pay giver dig mulighed for at gemme følgende elementer på din Google-konto, administrere dem på samme sted og gennemføre transaktioner med Google og tredjeparter, som benytter dem:

4. Betalingsmetoder

(a) Typer af betalingsmetoder

Med Google Pay kan du gemme og administrere forskellige typer af betalingsmetoder på din Google-konto (samlet kaldet "Betalingsmetoder"), herunder:

Tilgængeligheden af en given Betalingsmetode eller dens kompatibilitet med Google Pay kan afhænge af bopælsland og andre faktorer. De kompatible typer af Betalingsmetoder samt brugen af Betalingsmetoder og de Google Pay-funktioner, der er beskrevet nedenfor, er muligvis ikke tilgængelige overalt og kan til enhver tid ændre sig (i så fald vil vi underrette dig, hvis det kræves i henhold til afsnittet "Udvikling, forbedring og opdatering af Google-tjenester" i Googles servicevilkår).  

(b) Lagring af en Betalingsmetode

Du kan muligvis gemme en Betalingsmetode på din Google-konto via en række forskellige brugerflader, herunder Google Pay-websitet, Google Chrome-browseren, appen eller websitet tilhørende udstederen af Betalingsmetoden, eller via et Google-produkt eller en Google-tjeneste som f.eks. Google Play Butik. Hvis du vil gemme en Betalingsmetode, skal du udfylde de nødvendige oplysninger i de tilmeldingsformularer, som du bliver præsenteret for. De oplysninger, som du angiver, skal være aktuelle, fuldstændige og nøjagtige, og du skal om nødvendigt opdatere dem. Vi kræver muligvis, at du angiver yderligere oplysninger som betingelse for din fortsatte brug af Google Pay, eller for at vi kan afgøre, om du fortsat skal have tilladelse til at bruge Google Pay.

Når du gemmer en Betalingsmetode, gemmer Google muligvis oplysninger relateret til Betalingsmetoden, f.eks. dit navn og din faktureringsadresse. Google Pay giver dig også mulighed for at gemme andre oplysninger, der kan hjælpe med at fremskynde transaktioner, på din Google-konto, f.eks. en leveringsadresse.

Du giver os tilladelse til at bekræfte, at din Betalingsmetode har et godt omdømme hos udstederen, herunder, men ikke begrænset til, at vi kan sende en anmodning om en betalingsgodkendelse og/eller en lille kreditering og/eller en debitering af Betalingsmetoden i overensstemmelse med netværksreglerne eller andre krav, der er gældende for Betalingsmetoden.

Du accepterer, at Google Pay er til personlige brug med dine egne Betalingsmetoder. Hvis du bruger Google Pay med et kvalificeret firmakort, bekræfter du, at du gør det med din arbejdsgivers godkendelse, og at du har lov til at forpligte din arbejdsgiver til at overholde disse Vilkår.

(c) Googles rolle

Undtagen i tilfælde, hvor Google eller Googles samarbejdspartnere optræder som udsteder, er hverken Google eller Googles samarbejdspartnere underlagt Betalingsmetodens aftaler for kortindehaveren, privatlivspolitik eller andre servicevilkår. Intet i disse Vilkår ændrer sådanne vilkår fra udstederen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Vilkår og udstederens vilkår afgør disse Vilkår forholdet mellem dig og Google, hvad angår Google Pay, og udstederens vilkår afgør forholdet mellem dig og udstederen. Google afgiver ikke oplysninger om og bekræfter ikke, at nogen af dine Betalingsmetoder har et godt omdømme, eller at udstederen af din Betalingsmetode vil autorisere eller godkende en transaktion hos en sælger, når du bruger Google Pay til den pågældende transaktion.

Undtagen i tilfælde, hvor Google eller Googles samarbejdspartnere optræder som udsteder, er hverken Google eller Googles samarbejdspartnere involveret i udstedelse af kredit eller afgørelser om kvalificering til kredit, ligesom de heller ikke udøver kontrol over: Tilgængeligheden eller nøjagtigheden af Betalingsmetoder eller midler, provisionering (eller tilføjelse) af Betalingsmetoder til Google Pay eller tilførsel af midler til Betalingsmetodernes saldi. Du bedes kontakte udstederen af Betalingsmetoden, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

(d) Gem et Virtuelt kortnummer eller en Tilknyttet tredjepartskonto

Følgende yderligere vilkår gælder, når du bruger Google Pay til at gemme et Virtuelt kortnummer eller en Tilknyttet tredjepartskonto på din Google-konto.

Når du er gået i gang med at føje en Betalingsmetode til Google Pay, og du har givet de oplysninger, som Google og/eller udstederen af din Betalingsmetode kræver, tjekker Google Pay, om Betalingsmetoden er kvalificeret til at blive brugt med Google Pay. Det er ikke nødvendigvis alle Betalingsmetoder fra en deltagende udsteder, der er kvalificeret. Hvis udstederen af Betalingsmetoden understøtter Google Pay, og Betalingsmetoden er kvalificeret, kan der blive vist et skærmbillede i forbindelse med tilføjelsen, hvor du bliver bedt om at acceptere udstederens vilkår og betingelser. Når du har gjort dette, og du har tilføjet Betalingsmetoden, vil Google Pay gemme et Virtuelt kortnummer, der repræsenterer dit Betalingskorts faktiske kortnummer, eller knytte din Tilknyttede tredjepartskonto til din Google-konto med henblik på brug som beskrevet i afsnit 5 nedenfor.

Virtuelle kortnumre, som du registrerer ved hjælp af Google Pay, adskiller sig fra tilknyttede Betalingskort, som du gemmer på din Google-konto. I modsætning til et Virtuelt kortnummer præsenteres et Betalingskort generelt ikke til dig med kortkunst, der minder om det tilknyttede fysiske kort, og det kan ikke bruges til NFC-transaktioner (Near-Field Communication) i butikker. Når du registrerer et Virtuelt kortnummer, kan Google Pay dog også gemme det tilknyttede Betalingskort på din Google-konto.

Du anerkender, at Google Pay kan modtage transaktionsoplysninger fra udstederen af din Betalingsmetode for at vise rigt formaterede transaktionsoplysninger og din seneste transaktionshistorik i Google Pay.

(e) Fjernelse af Betalingsmetoder

En Betalingsmetode kan fjernes fra Google Pay på en given enhed og blive uanvendelig med denne Tjeneste, hvis: (i) Du sletter Betalingsmetoden fra Google Pay; (ii) du sletter Betalingsmetoden fra din Google-konto; (iii) du rydder din mobilenhed ved hjælp af Android Enhedsadministrator; (iv) du sletter din Google-konto; (v) din mobilenhed ikke opnår forbindelse med nogen Google-produkter eller -tjenester i 90 på hinanden følgende dage; (vi) du ikke bruger Google Pay på enheden i 12 på hinanden følgende måneder; og/eller (vii) udstederen af din Betalingsmetode eller betalingsnetværket anmoder Google om at fjerne Betalingsmetoden fra Google Pay.

5. Transaktioner med Betalingsmetoder

(a) I Google-tjenester

Google Pay kan give dig mulighed for at starte en betalingstransaktion med en "Sælger", der defineres som (i) en tilknyttet Google-virksomhed eller (ii) enhver anden sælger, der deltager i en eller flere af Googles markedspladser (som angivet her), og som tilbyder at sælge dig produkter, varer eller tjenester og anmoder Google eller Googles tilknyttede virksomheder om at behandle betalingstransaktioner på sine vegne.

Du anerkender og accepterer, at din transaktion med en Sælger (en "Google-transaktion") udelukkende er en sag mellem dig og Sælger. Google og Googles samarbejdspartnere er ikke parter i dine Google-transaktioner og relaterede køb, og de optræder ikke som køber eller sælger i forbindelse med nogen Google-transaktion, medmindre dette udtrykkeligt er angivet (f.eks. i fortegnelsen eller beskrivelsen af den pågældende merchandise, vare eller tjeneste på et website eller på en grænseflade, der drives af Google).

Når du påbegynder en Google-transaktion, kan Google vise de Betalingsmetoder, som er tilgængelige på det pågældende tidspunkt. Når du har valgt den Betalingsmetode, som du vil benytte, kan Google debitere den pågældende Betalingsmetode eller dele Betalingsmetoden og relaterede oplysninger med en samarbejdspartner, som derefter behandler transaktionen på vegne af Sælgeren. Du godkender debiteringen af din Betalingsmetode som nødvendigt for at fuldføre en Google-transaktion. Du godkender også eventuel kreditering af Betalingsmetoden i forbindelse med tilbageførsler, refusioner eller justeringer relateret til en Google-transaktion.

Du kan se flere detaljer eller vilkår for en specifik Google-transaktion, herunder politikker for refusion og løsning af tvister, i servicevilkårene, i Hjælp eller i andet supportmateriale, som stilles til rådighed af den Sælger, som du har handlet med.

Hvis der er problemer med at debitere den valgte Betalingsmetode, kan Google debitere en hvilken som helst anden gyldig Betalingsmetode, som du har gemt i Google Pay. Gå til Google Pay-websitet, Google Pay-appen eller Google-indstillingerne på din Android-enhed for at administrere dine betalingsmuligheder. Du accepterer også, at en Sælger kan indsende en Google-transaktion for et køb til behandling på betalingsnetværket en eller flere gange, hvis en forudgående Google-transaktion afvises eller returneres af betalingsnetværket. Google kan forsinke, tilbageholde, annullere eller tilbageføre betalingsbehandling af mistænkelige transaktioner eller transaktioner, der kan involvere svindel, ureglementeret adfærd, eller som overtræder gældende lovgivning, Vilkårene eller andre gældende Google-politikker efter Googles eget skøn.

Hvis en Sælger giver dig mulighed for at betale for abonnementer, vil dit abonnement starte, når du klikker på "Acceptér og køb" (eller en tilsvarende sætning) ved køb af et abonnement. Dette er en fast faktureringstransaktion. Medmindre andet er angivet, fortsætter dit abonnement og den tilhørende faktureringsgodkendelse på ubestemt tid, indtil du annullerer abonnementet. Når du klikker på "Acceptér og køb" (eller en tilsvarende sætning), giver du Sælger tilladelse til at fakturere din valgte Betalingsmetode i hver faktureringsperiode for abonnementet. Google-transaktionsbeløbet kan ændres af Sælger i løbet af abonnementsperioden. Opsigelsen af et abonnement træder ikke i kraft før ved udgangen af den aktuelle faktureringsperiode. Du modtager ikke refusion for den aktuelle faktureringsperiode og har fortsat adgang til det relevante abonnement i den resterende del af perioden. Hvis disse abonnementsvilkår er i strid med Sælgers abonnementsvilkår, vil det pågældende abonnement være underlagt Sælgers vilkår.

(b) Med Tredjeparter

Når du starter en betaling via Google Pay med en part, der ikke er en Sælger (en sådan part kaldes en "Tredjepart", og en sådan transaktion kaldes en "Tredjepartstransaktion"), videresender Google muligvis oplysninger om din Betalingsmetode og relaterede oplysninger til Tredjeparten, så den kan debitere din Betalingsmetode. Afhængigt af typen af Tredjepart kan Tredjepartstransaktionen henvise til købet af varer eller tjenester eller til andre formål som f.eks. velgørende donationer eller gaver. En Tredjepartstransaktion kan startes, når du: Bruger tryk og betal i butikker ved hjælp af NFC, stregkoder eller anden kontaktløs teknologi; vælger "Google Pay" eller "Køb med Google Pay" som en betalingsmulighed i en onlinetransaktion på Tredjepartens website eller i Tredjepartens app; eller foretager en transaktion med Tredjeparten via en anden onlinegrænseflade som f.eks. Google Assistent. Når du påbegynder en onlinetransaktion, kan Google Pay også dele andre oplysninger, f.eks. den fakturerings-, leverings- eller mailadresse, som er gemt på din Google-konto, når det er relevant for at kunne gennemføre transaktionen.

Når Betalingsmetoden og andre oplysninger er blevet sendt til Tredjeparten i forbindelse med en Tredjepartstransaktion, er Google ikke yderligere involveret i transaktionen, og du anerkender og accepterer, at sådanne transaktioner alene angår dig og Tredjeparten, ikke Google eller Googles samarbejdspartnere. Du skal kontakte Tredjeparten eller udstederen af din Betalingsmetode (f.eks. udstederen af dit Betalingskort) direkte angående eventuelle problemer med Tredjepartstransaktioner, herunder refusioner og tvister.

Når du besøger en deltagende Tredjeparts website eller app, kan Google give Tredjeparten oplysninger om, hvorvidt Google Pay er konfigureret på din enhed, så Tredjeparten ved, om vedkommende skal tilbyde Google Pay som en betalingsmulighed. Du kan fravælge, at Google videregiver denne oplysning i privatlivsindstillingerne for Google Pay. Hvis du fravælger dette, kan det påvirke din mulighed for at bruge Google Pay hos visse sælgere.

(c) Som en del af Autofyld i Chrome eller Android

Hvis du har aktiveret funktionen "Autofyld" i Google Chrome-browseren eller på din Android-enhed, giver Google Pay dig muligvis også mulighed for at indsætte din gemte Betalingsmetode og dine adresseoplysninger i betalingsformularen på en Tredjeparts website i Chrome-browseren eller i betalingsformularen i en Tredjeparts app på en Android-enhed (du kan få flere oplysninger om, hvordan Autofyld fungerer, i Hjælp til Chrome). Når du bruger denne funktion, interagerer Google ikke med Tredjepartens website eller app, men udfylder blot visse udvalgte oplysninger i Tredjepartens formular. Google er ikke involveret i nogen transaktion, som du gennemfører ved hjælp af Autofyld i Chrome eller på Android, og du anerkender og accepterer, at sådanne transaktioner alene angår dig og Tredjeparten, ikke Google eller Googles samarbejdspartnere. Du skal kontakte Tredjeparten eller udstederen af din Betalingsmetode direkte angående eventuelle problemer i forbindelse med en transaktion, hvor du har benyttet Autofyld i Chrome eller på Android.