VIGTIGT! Hvis du er bosiddende i Indien, finder du de servicevilkår for Google Pay, som gælder for dig, her.


Servicevilkår for Google Pay/Google Payments

Seneste ændring: 04. April 2019

1. Indledning

Google Pay er underlagt Google Servicevilkår ("Google Servicevilkår") og er en "Tjeneste" som defineret i Google Servicevilkår. Følgende Servicevilkår for Google Pay er yderligere vilkår, der gælder for brugen af Google Pay. Din brug af Google Pay er underlagt disse Servicevilkår for Google Pay og Google Servicevilkår (som samlet set i disse Servicevilkår for Google Pay kaldes "Vilkårene"). Erklæringen om privatliv for Google Payments beskriver, hvordan Google håndterer dine betalingsoplysninger.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Servicevilkår for Google Pay og Google Servicevilkår, gælder Servicevilkår for Google Pay. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelsksprogede version af Vilkårene og en version oversat til et andet sprog, gælder den engelsksprogede tekst.

Visse Google Pay-funktioner var tidligere en del af brandet "Android Pay". Selvom du måske stadig vil kunne se forældede henvisninger til Android Pay i butikker, i apps eller på websites, er disse funktioner underlagt disse Vilkår.

Du skal acceptere følgende vilkår for at kunne bruge Google Pay. Læs dem omhyggeligt. Nogle produkter og funktioner er måske ikke tilgængelige i alle lande. Gå til Hjælp til Google Pay for at få flere oplysninger.

2. Grundlæggende krav

Ved at acceptere disse Vilkår erklærer du, at du:

Du skal også have en Google-konto, en enhed, der opfylder Tjenestens system- og kompatibilitetskrav (som kan ændre sig fra tid til anden), fungerende internetadgang og kompatibel software. Disse faktorer kan påvirke din mulighed for at bruge Google Pay samt effektiviteten af Google Pay. Disse systemkrav er dit ansvar.

3. Generel beskrivelse af Google Pay

Google Pay giver dig mulighed for at gemme følgende elementer på din Google-konto, administrere dem på samme sted og gennemføre transaktioner med Google og tredjeparter, som benytter dem:

4. Betalingsmetoder

(a) Typer af betalingsmetoder

Med Google Pay kan du gemme og administrere forskellige typer af betalingsmetoder på din Google-konto (samlet kaldet "Betalingsmetoder"), herunder:

Tilgængeligheden af en given Betalingsmetode eller dens kompatibilitet med Google Pay kan afhænge af bopælsland og andre faktorer. De kompatible Betalingsmetoder samt brugen af Betalingsmetoder og Google Pay-funktioner, der beskrives nedenfor, er ikke nødvendigvis tilgængelige overalt, og de kan til enhver tid ændres.

(b) Lagring af en Betalingsmetode

Du kan muligvis gemme en Betalingsmetode på din Google-konto ved hjælp af en række brugerflader, herunder Google Pay-appen eller -websitet, Google Chrome-browseren, en app eller et website fra udbyderen af Betalingsmetoden eller via et Google-produkt eller en Google-tjeneste som f.eks. Google Play Butik. Hvis du vil gemme en Betalingsmetode, skal du udfylde de nødvendige oplysninger i de tilmeldingsformularer, som du bliver præsenteret for. De oplysninger, som du angiver, skal være aktuelle, fuldstændige og nøjagtige, og du skal om nødvendigt opdatere dem. Vi kræver muligvis, at du angiver yderligere oplysninger som betingelse for din fortsatte brug af Google Pay, eller for at vi kan afgøre, om du fortsat skal have tilladelse til at bruge Google Pay.

Når du gemmer en Betalingsmetode, gemmer Google muligvis oplysninger relateret til Betalingsmetoden, f.eks. dit navn og din faktureringsadresse. Google Pay giver dig også mulighed for at gemme andre oplysninger, der kan hjælpe med at fremskynde transaktioner, på din Google-konto, f.eks. en leveringsadresse.

Du giver os tilladelse til at bekræfte, at din Betalingsmetode har et godt omdømme hos udbyderen, herunder, men ikke begrænset til, at vi kan sende en anmodning om betalingsgodkendelse og/eller lille kreditering og/eller debitering af Betalingsmetoden i overensstemmelse med netværksreglerne eller andre krav, der er gældende for Betalingsmetoden.

Du accepterer, at Google Pay er til din personlige brug med dine egne Betalingsmetoder. Hvis du bruger Google Pay med et kvalificeret firmakort, bekræfter du, at du gør det med din arbejdsgivers godkendelse, og at du har lov til at forpligte din arbejdsgiver til at overholde disse Vilkår.

(c) Googles rolle

Undtagen i tilfælde, hvor Google eller Googles samarbejdspartnere optræder som udsteder, er hverken Google eller Googles samarbejdspartnere underlagt Betalingsmetodens aftaler for kortindehaveren, privatlivspolitik eller andre servicevilkår. Intet i disse Vilkår ændrer sådanne vilkår fra udstederen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Vilkår og udstederens vilkår afgør disse Vilkår forholdet mellem dig og Google, hvad angår Google Pay, og udstederens vilkår afgør forholdet mellem dig og udstederen. Google hverken hævder eller bekræfter, at nogen af dine Betalingsmetoder har et godt omdømme, eller at udstederen af ​​din Betalingsmetode vil autorisere eller godkende nogen transaktion med en sælger eller transportudbyder, når du bruger Google Pay til den pågældende transaktion.

Undtagen i tilfælde, hvor Google eller Googles samarbejdspartnere optræder som udsteder, er hverken Google eller Googles samarbejdspartnere involveret i udstedelse af kredit eller afgørelser om kvalificering til kredit, ligesom de heller ikke udøver kontrol over: Tilgængeligheden eller nøjagtigheden af Betalingsmetoder eller midler, provisionering (eller tilføjelse) af Betalingsmetoder til Google Pay eller tilførsel af midler til Betalingsmetodernes saldi. Du bedes kontakte udbyderen af Betalingsmetoden, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

(d) Lagring af et Virtuelt kortnummer, et Rejsekort, en Tilknyttet konto hos tredjepart eller et japansk e-pengekort

Følgende yderligere vilkår gælder, når du bruger Google Pay til at gemme et Virtuelt kortnummer, et Rejsekort, en Tilknyttet konto hos tredjepart eller et japansk e-pengekort på din Google-konto.

Når du er begyndt at føje en Betalingsmetode til Google Pay og har angivet de oplysninger, som Google og/eller udstederen af Betalingsmetoden har bedt om, kontrollerer Google Pay, om Betalingsmetoden kan bruges med Google Pay. Det er ikke nødvendigvis alle Betalingsmetoder fra en deltagende udsteder, der er kvalificerede. Hvis udbyderen af Betalingsmetoden understøtter Google Pay, og Betalingsmetoden er kvalificeret, kan der blive vist et skærmbillede i forbindelse med tilføjelsen, hvor du bliver bedt om at acceptere udstederens vilkår og betingelser. Når du har gjort det, og du har tilføjet Betalingsmetoden, gemmer Google Pay et Virtuelt kontonummer, der repræsenterer dit betalingskorts faktiske kortnummer, eller knytter dit Rejsekort, din Tilknyttede konto hos tredjepart eller dit japanske e-pengekort til din Google-konto til brug som beskrevet nedenfor i afsnit 5.

Virtuelle kortnumre, som du registrerer ved hjælp af Google Pay, adskiller sig fra tilknyttede Betalingskort, som du gemmer på din Google-konto. I modsætning til et Virtuelt kortnummer bliver et Betalingskort som regel ikke vist til dig med et design, der ligner det tilknyttede fysiske kort, og det kan ikke benyttes til NFC-transaktioner (Near Field Communication) i butikker. Men når du registrerer et Virtuelt kortnummer, gemmer Google Pay muligvis også det tilknyttede Betalingskort på din Google-konto.

Du anerkender, at Google Pay kan modtage transaktionsoplysninger fra udstederen af din Betalingsmetode for at vise rigt formaterede transaktionsoplysninger og din seneste transaktionshistorik i Google Pay.

En Betalingsmetode kan fjernes fra Google Pay på en given enhed og blive uanvendelig med denne Tjeneste, hvis: (i) Du sletter Betalingsmetoden fra Google Pay; (ii) Du sletter Betalingsmetoden fra din Google-konto; (iii) Du rydder din mobilenhed ved hjælp af Android Enhedsadministrator; (iv) Du sletter din Google-konto; (v) Din mobilenhed ikke opnår forbindelse med nogen Google-produkter eller -tjenester i 90 på hinanden følgende dage; (vi) Du ikke bruger Google Pay på enheden i 12 på hinanden følgende måneder; og/eller (vii) Udbyderen af din Betalingsmetode eller betalingsnetværket anmoder Google om at fjerne Betalingsmetoden fra Google Pay.

5. Transaktioner med Betalingsmetoder

(a) I Google-tjenester

Google Pay tillader dig muligvis at påbegynde en betalingstransaktion med en "Sælger", der defineres som (i) et Google-koncernselskab eller (ii) en hvilken som helst anden sælger, der deltager på en eller flere af Googles markedspladser (som angivet her), hvor der tilbydes salg af merchandise, varer eller tjenester til dig, og som anmoder Google eller Googles samarbejdspartnere om at behandle betalingstransaktioner på sine vegne.

Du anerkender og accepterer, at din transaktion med en Sælger (en "Google-transaktion") alene er et anliggende mellem dig og Sælgeren. Google og Googles samarbejdspartnere er ikke parter i dine Google-transaktioner og relaterede køb, og de optræder ikke som køber eller sælger i forbindelse med nogen Google-transaktion, medmindre dette udtrykkeligt er angivet (f.eks. i fortegnelsen eller beskrivelsen af den pågældende merchandise, vare eller tjeneste på et website eller på en grænseflade, der drives af Google).

Når du påbegynder en Google-transaktion, kan Google vise de Betalingsmetoder, som er tilgængelige på det pågældende tidspunkt. Når du har valgt den Betalingsmetode, som du vil benytte, kan Google debitere den pågældende Betalingsmetode eller dele Betalingsmetoden og relaterede oplysninger med en samarbejdspartner, som derefter behandler transaktionen på vegne af Sælgeren. Du godkender debiteringen af din Betalingsmetode som nødvendigt for at fuldføre en Google-transaktion. Du godkender også eventuel kreditering af Betalingsmetoden i forbindelse med tilbageførsler, refusioner eller justeringer relateret til en Google-transaktion.

Du kan se flere detaljer eller vilkår for en specifik Google-transaktion, herunder politikker for refusion og løsning af tvister, i servicevilkårene, i Hjælp eller i andet supportmateriale, som stilles til rådighed af den Sælger, som du har handlet med.

Hvis der er problemer med at debitere den valgte Betalingsmetode, kan Google debitere en hvilken som helst anden gyldig Betalingsmetode, som du har gemt i Google Pay. Gå til Google Pay-websitet, Google Pay-appen eller Google-indstillingerne på din Android-enhed for at administrere dine betalingsmuligheder. Du accepterer også, at en Sælger kan indsende en Google-transaktion for et køb til behandling på betalingsnetværket en eller flere gange, hvis en forudgående Google-transaktion afvises eller returneres af betalingsnetværket. Google kan udskyde betalingsbehandling af mistænkelige transaktioner eller transaktioner, der muligvis er svigagtige eller ureglementerede, eller som overtræder gældende lovgivning, Vilkårene eller andre gældende Google-politikker efter Googles eget skøn.

Hvis en Sælger giver dig mulighed for at betale for et abonnement, vil dit abonnement begynde, når du klikker på "Acceptér og køb" (eller tilsvarende), når du køber et abonnement. Dette er en tilbagevendende faktureringstransaktion. Medmindre andet er angivet, fortsætter dit abonnement og den tilhørende faktureringsgodkendelse på ubestemt tid, indtil du opsiger abonnementet. Ved at klikke på "Acceptér og køb" (eller tilsvarende) giver du Sælgeren tilladelse til at fakturere den valgte Betalingsmetode i hver angiven faktureringsperiode for abonnementet. Google-transaktionsbeløbet kan ændres af Sælger i løbet af abonnementsperioden. Opsigelsen af et abonnement træder ikke i kraft før ved udgangen af den aktuelle faktureringsperiode. Du modtager ikke refusion for den aktuelle faktureringsperiode og har fortsat adgang til det relevante abonnement i den resterende del af perioden.

(b) Med Tredjeparter

Når du påbegynder en betalings- eller rejsetransaktion ved brug af Google Pay med en anden part end en Sælger (parten kaldes en "Tredjepart", og transaktionen kaldes en "Tredjepartstransaktion"), kan Google sende detaljer om Betalingsmetoden og relaterede oplysninger til Tredjeparten, så denne kan debitere Betalingsmetoden. Afhængigt af typen af Tredjepart kan en Tredjepartstransaktion udgøre et køb af varer eller tjenester, billetter til offentlig transport eller andet, f.eks. donationer til velgørenhed eller gaver. En Tredjepartstransaktion kan påbegyndes, når du: Benytter "tryk og betal" i butikker eller i offentlig transport ved hjælp af NFC, stregkoder eller anden kontaktløs teknologi; vælger "Google Pay" eller "Køb med Google Pay" som betalingsmulighed i en onlinetransaktion på Tredjepartens website eller app, eller hvis du indleder en transaktion med Tredjeparten via en anden form for online grænseflade, f.eks. via Google Assistent. Når du påbegynder en onlinetransaktion, kan Google Pay også dele andre oplysninger, f.eks. fakturerings-, leverings- eller mailadresse, som er gemt på din Google-konto, når det er relevant for at kunne gennemføre transaktionen.

Når Betalingsmetoden og andre oplysninger er blevet sendt til Tredjeparten i forbindelse med en Tredjepartstransaktion, er Google ikke yderligere involveret i transaktionen, og du anerkender og accepterer, at sådanne transaktioner alene angår dig og Tredjeparten, ikke Google eller Googles samarbejdspartnere. Du skal kontakte Tredjeparten eller udbyderen af din Betalingsmetode (f.eks. udstederen af dit Betalingskort) direkte angående eventuelle problemer med Tredjepartstransaktioner, herunder refusioner og tvister.

Når du besøger en deltagende Tredjeparts website eller app, kan Google give Tredjeparten oplysninger om, hvorvidt Google Pay er konfigureret på din enhed, så Tredjeparten ved, om vedkommende skal tilbyde Google Pay som en betalingsmulighed. Du kan fravælge, at Google videregiver denne oplysning i privatlivsindstillingerne for Google Pay. Hvis du fravælger dette, kan det påvirke din mulighed for at bruge Google Pay hos visse sælgere.

(c) Som en del af AutoFyld i Chrome eller Android

Hvis du har aktiveret funktionen "AutoFyld" i Google Chrome-browseren eller på din Android-enhed, kan Google Pay også give dig mulighed for automatisk udfyldning af din gemte Betalingsmetode og dine gemte adresseoplysninger i betalingsformularen på en Tredjeparts website i Chrome-browseren eller i betalingsformularen i en Tredjeparts app på en Android-enhed. (Du kan få flere oplysninger om, hvordan AutoFyld fungerer, i Hjælp til Chrome). Når du bruger denne funktion, interagerer Google ikke med Tredjepartens website eller app, men udfylder blot visse udvalgte oplysninger i Tredjepartens formular. Google er ikke involveret i nogen transaktion, som du gennemfører ved hjælp af AutoFyld i Chrome eller på Android, og du anerkender og accepterer, at sådanne transaktioner alene angår dig og Tredjeparten, ikke Google eller Googles samarbejdspartnere. Du skal kontakte Tredjeparten eller udbyderen af din Betalingsmetode direkte angående eventuelle problemer i forbindelse med en transaktion, hvor du har benyttet AutoFyld i Chrome eller på Android.

6. Google Pay-kort

Google Pay kan også lade dig gemme og få adgang til Kort, som ikke er Betalingsmetoder. Det kan f.eks. være kuponer, rabatter eller lignende indhold, som kan indløses hos deltagende sælgere: medlemskaber, interesse- eller bonusprogrammer, som du allerede har tilmeldt dig, eller som du tilmelder dig via Google Pay, billetter eller kort til rejser, underholdning eller andre formål og gavekort, der kan indløses i en specifik sælgers butik eller en gruppe af butikker (dvs. lukkede gavekort). En deltagende udbyder af et Kort ("Udbyder") kan opdatere kortet med oplysninger eller på anden måde kommunikere med dig via Kortet.

Når du indløser et Kort hos en Udbyder, enten via NFC, stregkode eller på anden måde, godkender du, at oplysninger vedrørende dette specifikke Kort overføres til Udbyderen med henblik på indløsning. Din brug af et Kort hos en Udbyder er en transaktion, som alene angår dig og Udbyderen, ikke Google eller Googles samarbejdspartnere. Google er ikke part i din brug af et Kort hos dets Udbyder. Google garanterer ikke og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af indholdet af et Kort eller for brugbarheden af et Kort hos nogen Udbyder.