DŮLEŽITÉ: Pokud sídlíte v Indii, smluvní podmínky služby Google Pay, které se na vás vztahují, naleznete zde.


Dodatečné smluvní podmínky služby Google Pay / Google Payments

Poslední úprava: 17. května 2022

1. Úvod

Službu Google Payments (známou také jako „Google Pay“) poskytuje společnost Google Ireland Limited („Google“, „my“ nebo „nás“, „nám“ či „námi“) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

Pokud chcete službu Google Pay používat, musíte přijmout (1) smluvní podmínky společnosti Google a (2) tyto dodatečné smluvní podmínky služby Google Pay / Google Payments („dodatečné smluvní podmínky“).

Oba dokumenty si pečlivě přečtěte. Společně tvoří „smluvní podmínky“ a stanovují, co od nás při používání našich služeb můžete očekávat a co očekáváme my od vás. Smluvní podmínky společnosti Google obsahují například podmínky, jako je právo na odstoupení od smlouvy, právní záruka ohledně souladu nebo další podrobnosti o důvodech, proč v našich službách provádíme změny, a s jakým předstihem vás o těchto změnách informujeme. Upozorňujeme, že smluvní podmínky společnosti Google se vztahují i na ukládání a používání položek, jako jsou věrnostní karty, karty v programech odměn, karty veřejné dopravy, palubní lístky a další nepeněžní položky.

Pokud se tyto dodatečné podmínky dostanou do konfliktu se smluvními podmínkami společnosti Google, služba Google Pay se bude řídit těmito dodatečnými podmínkami.

Doporučujeme vám přečíst si také upozornění ve věci ochrany soukromí ve službě Google Payments, které sice není součástí těchto podmínek, ale popisuje, jak Google nakládá s vašimi platebními údaji.  Lépe tak porozumíte, jak spravujeme vaše data.

Určité funkce Google Pay se dříve nazývaly „Android Pay“. Ačkoli v kamenných prodejnách, aplikacích nebo na internetu můžete stále narazit na zastaralé zmínky o Android Pay, na tyto funkce se nyní vztahují tyto smluvní podmínky.

Některé služby a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích. Další informace naleznete v centru nápovědy služby Google Pay.

Službu Google Pay můžete kdykoli ukončit kontaktováním služby Google Payments nebo podle těchto pokynů.

2. Základní požadavky

Pokud chcete používat službu Google Pay, musíte splňovat tyto podmínky:

Budete také potřebovat účet Google, zařízení splňující požadavky služby na systém a kompatibilitu, které se mohou příležitostně měnit, fungující přístup k internetu a kompatibilní software. Na těchto faktorech závisí kvalita fungování služby Google Pay a možnost ji využívat. Za splnění těchto systémových požadavků odpovídáte vy.

3. Obecný popis služby Google Pay

Služba Google Pay vám umožňuje ukládat následující položky do účtu Google, spravovat je na jednom místě a provádět s jejich pomocí transakce se společností Google a třetími stranami:

4. Platební metody

(a) Typy platebních metod

Pomocí služby Google Pay si můžete v účtu Google uložit a spravovat různé druhy platebních metod (souhrnně „platební metody“) včetně těchto:

Dostupnost platební metody nebo její kompatibilita se službou Google Pay se může lišit na základě země vašeho pobytu a dalších faktorů. Kompatibilní typy platebních metod a také způsoby použití platebních metod a funkce Google Pay popsané níže nemusí být dostupné ve všech oblastech a mohou se kdykoli změnit (v takovém případě vám zašleme oznámení, pokud tak stanoví pokyny v sekci smluvních podmínek společnosti Google s názvem „Vývoj, vylepšování a aktualizace služeb Google“).  

(b) Uložení platební metody

Platební metodu si můžete uložit do účtu Google prostřednictvím různých uživatelských rozhraní včetně webu Google Pay, prohlížeče Google Chrome, aplikace nebo webu vydavatele platební metody nebo prostřednictvím služby či aplikace Google, jako je Obchod Google Play. Pokud si chcete platební metodu uložit, je nutné vyplnit všechny požadované údaje v jakémkoliv registračním formuláři, který vám byl předložen. Údaje, které poskytujete, musí být aktuální, úplné a přesné a musíte je takové udržovat. Používání služby Google Pay můžeme podmínit poskytnutím dalších informací. Při rozhodování o tom, zda můžete službu Google Pay nadále používat, vás také můžeme požádat o spolupráci.

Pokud si platební metodu uložíte, může společnost Google uchovávat údaje spojené s platební metodou, jako je například jméno a fakturační adresa. Služba Google Pay vám také umožňuje ukládat si do účtu Google i další údaje, například dodací adresu, které vám mohou pomoci zrychlit provádění transakcí.

Opravňujete nás, abychom u poskytovatele platební metody ověřili, zda je vaše platební metoda v dobrém stavu, mimo jiné včetně odesláním žádosti o autorizaci platby a/nebo dotazu na nízký zůstatek v příslušné platební metodě v souladu s pravidly sítě nebo dalšími požadavky, které se na platební metodu vztahují.

Berete na vědomí, že služba Google Pay je určena k osobnímu použití s vlastními platebními metodami. V případě používání služby Google Pay s vhodnou firemní kartou prohlašujete, že se tak děje se svolením zaměstnavatele a jste oprávněni zaměstnavatele těmito podmínkami zavázat.

(c) Role společnosti Google

S výjimkou případů, kdy je vydavatelem společnost Google nebo její spřízněné subjekty, není společnost Google ani její spřízněné subjekty smluvní stranou smluv držitele karty vaší platební metody, zásad ochrany soukromí ani jiných smluvních podmínek. Nic v těchto podmínkách neupravuje takové podmínky vydavatele. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami nebo zásadami ochrany soukromí vydavatele budou tyto podmínky upravovat vztah mezi vámi a společností Google týkající se služby Google Pay a podmínky vydavatele budou upravovat vztah mezi vámi a vydavatelem. Společnost Google nevydává prohlášení ani neověřuje, že jsou vaše platební metody v dobrém stavu nebo že vydavatel platební metody autorizuje či schválí jakoukoli transakci u obchodníka, když pro příslušnou transakci použijete službu Google Pay.

S výjimkou případů, kdy je vydavatelem společnost Google nebo její spřízněné subjekty, se společnost Google ani její spřízněné subjekty nepodílí na připisování kreditu nebo určování nároku na kredit, ani nemá vliv na jeho dostupnost nebo přesnost platebních metod nebo prostředků, poskytnutí (nebo přidání) platebních metod do služby Google Pay nebo přidání prostředků k zůstatku platební metody. V případě problémů s výše uvedeným se obraťte na vydavatele platební metody.

(d) Uložení čísla virtuální karty nebo propojeného účtu třetí strany

Následující dodatečné smluvní podmínky platí při ukládání čísla virtuální karty nebo propojeného účtu třetí strany do účtu Google pomocí služby Google Pay.

Jakmile začnete do služby Google Pay přidávat platební metodu a zadáte informace, které požaduje Google nebo vydavatel vaší platební metody, služba Google Pay zkontroluje, zda je platební metoda způsobilá k použití ve službě Google Pay. Ne všechny platební metody zapojeného vydavatele musí být způsobilé. Pokud vydavatel platební metody podporuje službu Google Pay a danou platební metodu lze v této službě použít, po jejím přidání se zobrazí obrazovka s výzvou k přijetí smluvních podmínek vydavatele. Jakmile je přijmete a úspěšně přidáte platební metodu, služba Google Pay uloží číslo virtuální karty zastupující skutečné číslo vaší platební karty nebo přidruží propojený účet třetí strany s vaším účtem Google pro účely popsané v sekci 5 níže.

Čísla virtuálních karet, které zaregistrujete pomocí služby Google Pay, se liší od jakékoliv propojené platební karty, kterou jste si uložili do účtu Google. Na rozdíl od čísla virtuální karty u platební karty obvykle neuvidíte obrázek, který má připomínat přidruženou fyzickou kartu, a není ji možné použít pro transakce NFC v kamenných prodejnách. Když si ale zaregistrujete číslo virtuální karty, služba Google Pay může do vašeho účtu Google uložit také přidruženou platební kartu.

Berete na vědomí, že služba Google Pay může přijímat informace od vydavatele vaší platební metody, aby vám mohla zobrazovat podrobnosti o transakcích a transakční historii v aplikaci Google Pay.

(e) Odstranění platebních metod

Platební metoda bude ze služby Google Pay na daném zařízení smazána a nebudete ji moci již nadále se službou používat, pokud: (i) odstraníte platební metodu ze služby Google Pay, (ii) odstraníte platební metodu z účtu Google, (iii) vymažete obsah svého mobilního zařízení pomocí Správce zařízení Android, (iv) odstraníte svůj účet Google, (v) se vaše zařízení nepřipojí k žádné službě nebo aplikaci Google po dobu 90 po sobě jdoucích dní, (vi) nepoužijete službu Google Pay na daném zařízení po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, a/nebo (vii) vydavatel platební metody nebo platební síť dá společnosti Google pokyn k odstranění platební metody ze služby Google Pay.

5. Provádění transakcí pomocí platebních metod

(a) Ve službách Google

Služba Google Pay vám může povolit zahájení platební transakce u „prodejce“, který je definován jako (i) spřízněný subjekt společnosti Google nebo (ii) jakýkoli jiný prodejce, který působí na jednom či více online tržištích Googlu (seznam zde), který nabízí prodej reklamního zboží, produktů nebo služeb a který od společnosti Google nebo jejích spřízněných subjektů požaduje, aby zpracovávaly platební transakce jeho jménem.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že transakce s prodejcem („transakce Google“) probíhá výhradně mezi vámi a prodejcem. Společnost Google a její spřízněné subjekty nejsou smluvní stranou transakcí Google ani souvisejících nákupů, nejsou ani kupujícím ani prodejcem spojeným s transakcí Google, pokud tak není výslovně uvedeno (například v nabídce nebo popisu příslušného reklamního zboží, produktu nebo služby na webových stránkách nebo v uživatelském rozhraní spravovaném společností Google).

Při pokusu o transakci Google vám společnost Google v okamžiku transakce předloží dostupné platební metody. Po zvolení vámi vybrané platební metody inkasuje společnost Google z této platební metody prostředky nebo bude jinak sdílet platební metodu a s ní související informace s jedním ze svých spřízněných subjektů, který poté zpracuje transakci jménem prodejce. Souhlasíte s inkasováním prostředků z vaší platební metody, které jsou nezbytné k dokončení zpracování transakce Google. Také vyjadřujete souhlas s připsáním prostředků na vaší platební metodu v souvislosti se storny, vrácením plateb nebo úpravami spojenými s transakcí Google.

Podrobnosti týkající se určité transakce Google, včetně zásad vracení plateb nebo řešení sporů, najdete ve smluvních podmínkách, centru nápovědy nebo jiných podpůrných materiálech poskytovaných prodejcem, u kterého jste transakci provedli.

Pokud nastane problém s inkasováním prostředků z vámi zvolené platební metody, může společnost Google inkasovat prostředky z jakékoliv jiné platné platební metody uložené ve službě Google Pay. Možnosti plateb můžete spravovat na webových stránkách služby Google Pay, v aplikaci Google Pay nebo v nastavení Google na vašem zařízení Android. Také souhlasíte s tím, že pokud bude předchozí platební transakce Google zamítnuta nebo ji platební síť vrátí, může prodejce platební transakci za nákup produktu jednou nebo víckrát znovu odeslat do platební sítě ke zpracování. Google může na základě vlastního a výhradního zvážení odložit, pozastavit zrušit nebo vrátit zpracování plateb u podezřelých transakcí nebo transakcí, které představují podvod, přečin nebo porušují platné právní předpisy, smluvní podmínky nebo jiné platné zásady Google.

Pokud vám prodejce nabídne možnost platit za předplatná, předplatné bude zahájeno, jakmile při jeho nákupu kliknete na „Přijmout a koupit“ (nebo obdobný výraz). Jedná se o opakovaně účtovanou platbu. Pokud není uvedeno jinak, odběr předplatného a vaše autorizace plateb pokračuje tak dlouho, dokud platby neukončíte. Kliknutím na „Přijmout a koupit“ (nebo obdobný výraz) povolíte prodejci strhnout z vybrané platební metody v každém fakturačním období platbu za předplatné. Částku transakce Google může prodejce v průběhu období předplatného změnit. Zrušení se však projeví až při skončení aktuálního fakturačního období. Platbu za aktuální fakturační období nelze vrátit a po zbytek aktuálního fakturačního období budete mít k předplatnému i nadále přístup. Pokud se tyto podmínky předplatného dostanou do rozporu s podmínkami prodejce pro předplatná, příslušné předplatné se bude řídit podmínkami prodejce.

(b) U třetích stran

Když pomocí služby Google Pay zahájíte platbu s jinou stranou než s prodejcem (tato strana má název „třetí strana“ a taková transakce „transakce třetí strany“), společnost Google může podrobnosti o vaší platební metodě a související informace předat třetí straně, aby mohla z vaší platební metody strhnout platbu. V závislosti na povaze třetí strany může transakce u třetí strany souviset s nákupem zboží nebo služeb nebo s jinými účely, například charitativní nebo jiné dary. Transakce třetí strany může být zahájena v těchto případech: v kamenné prodejně zaplatíte dotykem telefonu pomocí NFC, čárového kódu nebo jiné bezkontaktní technologie, na webu nebo v aplikaci třetí strany při online transakci vyberete jako platební možnost „Google Pay“ nebo „Koupit přes Google Pay“, případně provedete transakci s třetí stranou prostřednictvím jiného online rozhraní, jako je například Asistent Google. Při zahájení online transakce může služba Google Pay sdílet také další informace, jako například fakturační, dodací nebo e-mailovou adresu uloženou ve vašem účtu Google, pokud je to k dokončení transakce nutné.

V případě transakcí třetích stran nemá společnost Google po předání údajů z vaší platební metody žádnou další účast na transakci a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že taková transakce je transakcí mezi vámi a třetí stranou a nikoli se společností Google nebo některým jejím spřízněným subjektem. V případě potíží s takovou transakcí, například při sporech či žádostech o vrácení peněz, kontaktujte přímo danou třetí stranu nebo poskytovatele vaší platební metody (například vydavatele platební karty).

Při navštívení webových stránek nebo aplikace třetí strany může společnost Google této třetí straně poskytnout informaci o tom, zda máte aplikaci Google Pay v zařízení nainstalovanou, aby třetí strana věděla, zda vám může platbu prostřednictvím služby Google Pay nabídnout. Poskytování této informace můžete v nastavení soukromí služby Google Pay zakázat. V takovém případě se ale může stát, že služba Google Pay pro vás nebude u některých obchodníků dostupná.

(c) Jako součást automatického vyplňování v Chromu nebo Androidu

Pokud jste v prohlížeči Chrome nebo v zařízení Android aktivovali automatické vyplňování, služba Google Pay vám také může nabídnout možnost automatického vyplňování uložené platební metody a údajů z adresy do platebních formulářů na webech třetích stran v prohlížeči Chrome nebo do platebních formulářů v aplikacích třetích stran na zařízení Android. (Další informace o tom, jak automatické vyplňování ve službě Google Pay funguje, najdete v centru nápovědy prohlížeče Chrome.) Při použití této funkce společnost Google nespolupracuje s webovou stránkou nebo aplikací třetí strany, pouze splní vaši žádost v podobě automatického vyplnění určitých vybraných údajů do formuláře třetí strany. Společnost Google nemá žádnou účast na žádných transakcích, které provedete pomocí funkce automatického vyplňování v prohlížeči Chrome nebo v zařízení Android, a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že taková transakce probíhá výhradně mezi vámi a třetí stranou, nikoliv se společností Google nebo jejími spřízněnými subjekty. V případě potíží s transakcí, u které jste použili funkci automatického vyplňování v prohlížeči Chrome nebo v zařízení Android, kontaktujte přímo danou třetí stranu nebo vydavatele platební metody.