ВАЖНО: Ако живеете в Индия, приложимите за вас Общи условия на Google Pay са публикувани тук.


Допълнителни общи условия на Google Pay/Google Payments

Последна промяна: 17 май 2022 г.

1. Въведение

Google Payments (наричана също Google Pay) е услуга, предоставяна от Google Ireland Limited (Google, „ние“ или „нас“) с адрес Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. 

За да използвате Google Pay, трябва да приемете (1) Общите условия на Google и (2) настоящите Допълнителни общи условия на Google Pay/Google Payments (Допълнителните условия).

Моля, прочетете внимателно тези документи. Заедно те се наричат Условията и определят какво можете да очаквате от нас, докато използвате услугите ни, и какво очакваме от вас. Например Общите условия на Google съдържа условия като правото на отказ, законова гаранция за съответствие и още подробности относно причините да променяме услугите си, както и предизвестията, които ви предоставяме, при такива промени. Имайте предвид, че Общите условия на Google се прилагат за съхраняването и използването на елементи като карти за лоялност, карти на поощрителни програми, карти за обществен транспорт, бордни карти и други елементи, несвързани с плащане.

Ако настоящите Допълнителни условия противоречат на Общите условия на Google, предимство за Google Pay имат настоящите Допълнителни условия.

Въпреки че не е част от тези условия, Съобщението за поверителност на Google Payments описва по какъв начин Google третира данните ви за плащания.  Препоръчваме да я прочетете, за да разберете по-добре как управляваме данните ви.

Някои функции на Google Pay по-рано бяха под марката Android Pay. Възможно е все още да виждате наследени споменавания на Android Pay в магазини, приложения или уебсайтове, но тези функции са предмет на настоящите Условия.

Някои продукти и функции може да не са налице във всички държави. За повече информация, моля, прегледайте Помощния център на Google Pay.

Можете да прекратите участието си в услугата Google Pay по всяко време, като се свържете с Google Payments или изпълните тези стъпки.

2. Основни изисквания

За да използвате Google Pay, трябва:

Необходими са ви също профил в Google, устройство, което отговаря на системните изисквания на услугата и на тези за съвместимост (възможно е да бъдат променяни от време на време), функциониращ достъп до интернет и съвместим софтуер. Тези фактори може да се отразят върху възможността да използвате Google Pay и върху ефективността на услугата. Вие носите отговорност за системните изисквания.

3. Общо описание на Google Pay

С Google Pay имате възможност да запазвате посочените по-долу елементи в профила си в Google, да ги управлявате от едно място и да извършвате транзакции с Google и трети страни чрез тях:

4. Начини на плащане

С Google Pay можете да записвате в профила си в Google и да управлявате различни типове начини на плащане (събирателно Начини на плащане), включително:

Наличността на даден Начин на плащане или съвместимостта му с Google Pay може да зависят от държавата ви по местоживеене и от други фактори. Съвместимите типове Начини на плащане и описаните по-долу употреби на Начините на плащане и функциите на Google Pay може да не са налице навсякъде и може да се променят по всяко време (в такива случаи ще ви известяваме, ако това се изисква в раздела „Разработване, подобряване и актуализиране на услугите на Google“ в Общите условия на Google).  

(б) Запазване на Начин на плащане

Може да сте в състояние да запазите Начин на плащане в профила си в Google чрез разнообразни потребителски интерфейси, включително уебсайта на Google Pay, браузъра Google Chrome, приложение или уебсайт на издателя на Начина на плащане, или чрез продукт или услуга на Google, като Google Play Магазин. За да запазите Начин на плащане, трябва да попълните необходимата информация във всеки формуляр за регистрация, който ви се представя. Предоставената от вас информация трябва да бъде актуална, пълна и точна и да я поддържате такава. Може да поискаме да предоставите допълнителна информация като условие за непрекъснато ползване на Google Pay или с цел да ни помогне да определим дали да ви позволим да продължите да използвате услугата.

Когато запазвате Начин на плащане, Google може да съхранява информация във връзка с него, като името и адреса ви за фактуриране. Google Pay също ви дава възможност да запазвате в профила си в Google друга информация (например адрес за доставка), която може да помогне за ускоряване на транзакциите.

Упълномощавате ни да се уверим при издателя му, че Начинът ви на плащане е изряден, включително, но не само, като изпратим до Начина на плащане заявка за упълномощаване на плащане и/или кредит с ниска стойност, и/или сума за дебитиране съгласно правилата на разплащателната мрежа или други изисквания, приложими за Начина на плащане.

Приемате, че услугата Google Pay е предназначена за ваше лично ползване с ваши собствени Начини на плащане. Ако използвате Google Pay с отговаряща на условията корпоративна карта, приемате, че правите това след упълномощаване от работодателя си и че можете да го обвържете с настоящите Условия.

(в) Роля на Google

С изключение на случаите, в които Google или свързано с Google дружество е издателят, нито Google, нито свързаното дружество са страна по споразуменията ви за картодържател, правилата за поверителност или други условия за ползване, отнасящи се за Начина ви на плащане. Нищо в настоящите Условия не променя условията на издателя. В случай на несъответствие между тези Условия и условията или правилата за поверителност на издателя ви, настоящите условия ще уреждат отношенията между вас и Google по отношение на Google Pay, а условията на издателя ви – тези между вас и него. Google не декларира и не потвърждава, че който и да е от вашите Начини на плащане е с добро реноме или че издателят на Начина ви на плащане ще оторизира или одобри която и да е транзакция с търговец, когато използвате Google Pay за нея.

С изключение на случаите, в които Google или свързано с Google дружество е издателят, нито Google, нито свързаното дружество участват в отпускането на кредит или в определянето дали е налице спазване на условията за кредит, нито упражняват контрол върху: наличността или точността на Начините на плащане или средствата; предоставянето (или добавянето) на Начини на плащане в Google Pay или добавянето на средства към салда на Начини на плащане. В случай на притеснения във връзка с изложеното по-горе, моля, свържете се с издателя на Начина си на плащане.

(г) Запазване на Номер на виртуална карта или Свързан профил от трета страна

Когато използвате Google Pay за запазване на Номер на виртуална карта или Свързан профил от трета страна в профила си в Google, важат следните допълнителни условия.

След като започнете да добавяте Начин на плащане към Google Pay и предоставите информацията, искана от Google и/или издателя на Начина ви на плащане, Google Pay ще провери дали Начинът на плащане може да се използва с услугата. Възможно е не всеки Начин на плащане от участващ издател да отговаря на условията. Ако издателят на Начина ви на плащане поддържа Google Pay и Начинът на плащане отговаря на условията, при добавянето му може да видите екран с подкана да приемете общите условия на издателя. След като направите това и успешно добавите Начина на плащане, Google Pay ще съхранява Номер на виртуална карта, представящ действителния номер на картата ви за плащане или ще асоциира вашия Свързан профил към трета страна с профила ви в Google, за да се използва съгласно описанието в раздел 5 по-долу.

Номерата на виртуални карти, които регистрирате чрез Google Pay, се различават от всички свързани карти за плащане, които запазвате в профила си в Google. За разлика от Номера на виртуална карта, картата за плащане обикновено няма да ви бъде представяна с изображения, напомнящи свързаната физическа карта, и не може да се използва за транзакции с комуникация в близкото поле (NFC) в магазина. Когато обаче регистрирате Номер на виртуална карта, Google Pay може също да запази свързаната карта за плащане в профила ви в Google.

Потвърждавате, че Google Pay може да получава информация за транзакциите от издателя на Начина ви на плащане, за да показва добре форматирани подробности за транзакциите и историята на скорошните ви транзакции в Google Pay.

(д) Премахване на Начини на плащане

Начин на плащане може да бъде премахнат от Google Pay на дадено устройство и да стане неприложим с услугата, ако: (i) бъде изтрит от Google Pay; (ii) бъде изтрит от профила ви в Google; (iii) информацията от мобилното ви устройство бъде изтрита с помощта на Администратор на устройства с Android; (iv) профилът ви в Google бъде изтрит; (v) не успеете да свържете устройството си с продукт или услуга на Google за период от 90 дни; (vi) не използвате Google Pay на устройството за период от 12 месеца; и/или (vii) Google получи от издателя на Начина на плащане или разплащателната мрежа инструкции за премахване на Начина на плащане от Google Pay.

5. Извършване на транзакции с Начини на плащане

(а) В Продукти на Google

Google Pay може да ви позволи да започнете платежна транзакция с Продавач, дефиниран като (i) свързано с Google дружество или (ii) друг продавач, участващ в един или повече от пазарите на Google (както са изброени тук), който ви предлага за продажба стоки за популяризиране на продукт, продукти или услуги и иска от Google или свързани с Google дружества да обработват платежни транзакции от негово име.

Потвърждавате и приемате, че транзакцията ви с Продавач (Транзакция в Google) е единствено между вас и Продавача. Google и свързаните с Google дружества не са страна по Транзакциите в Google и свързаните покупки, нито са купувач или продавач в тази връзка, освен ако изрично не са посочени като такива (например в обявата или описанието на съответната стока за популяризиране на продукт, продукт или услуга на управляван от Google уебсайт или в управляван от Google интерфейс).

Когато започвате Транзакция в Google, Google може да ви представи вашите налични Начини на плащане в момента на транзакцията. След като изберете желания Начин на плащане, Google може да го таксува или да сподели него и свързаните с него подробности с някое от свързаните с Google дружества, което след това ще обработи транзакцията от името на Продавача. Упълномощавате таксуването или дебитирането на Начина ви на плащане, както е необходимо за завършване на обработването на Транзакцията в Google. Упълномощавате също всяко кредитиране на Начина ви на плащане във връзка с анулирания, възстановявания на суми или корекции, свързани с Транзакцията в Google.

За подробности или условия, свързани с конкретна Транзакция в Google, включително правила за възстановяване на средства или за разрешаване на спорове, моля, прегледайте общите условия, помощния център или други материали за поддръжка на Продавача, с който осъществявате транзакцията.

Ако при таксуването на избрания от вас Начин на плащане възникне проблем, Google може да таксува всеки друг валиден Начин на плащане, запазен от вас в Google Pay. Отворете уебсайта на Google Pay, приложението Google Pay или настройките на Google на устройството си с Android, за да управлявате опциите си за плащане. Приемате също, че Продавачът може да изпраща Транзакция в Google за покупка повече от веднъж до разплащателната мрежа с цел обработване, в случай че преди това тази мрежа е отказала или върнала Транзакцията в Google. Google може да забави, задържи, анулира или отмени обработката на плащанията за подозрителни транзакции или такива, които може да са свързани с измами или злоупотреби или да нарушават приложимото законодателство, Условията или други приложими правила на Google, като това се определя по собствено усмотрение на Google.

Ако Продавач ви предлага възможност да плащате за абонамент, абонаментът ви ще започне, когато кликнете върху „Приемам и купувам“ (или еквивалентна фраза) в покупката на абонамент. Това е периодична транзакция за таксуване. Освен ако не е посочено друго, абонаментът ви и приложимото упълномощаване за таксуване ще продължат за неограничено време, докато не ги анулирате. С кликването върху „Приемам и купувам“ (или еквивалента) упълномощавате Продавача да таксува избрания от вас Начин на плащане през всеки посочен период на таксуване за абонамента. Сумата на Транзакцията в Google може да бъде променяна от Продавача през периода на абонамента. Анулирането на абонамента няма да влезе в сила до края на текущия период на фактуриране. Няма да ви бъде възстановена сумата за текущия период на фактуриране и през остатъка от него ще продължите да имате достъп до съответния абонамент. Ако тези условия за абонаментите са в противоречие с условията на Продавача за абонаментите, съответният абонамент ще се урежда от неговите условия.

(б) С трети страни

Когато започнете плащане посредством Google Pay към страна, която не е Продавач, (Трета страна, като транзакцията е Транзакция с трета страна), Google може да предостави на Третата страна подробности за Начина ви на плащане и сродна информация, така че Третата страна да може да таксува Начина ви на плащане. В зависимост от естеството на Третата страна Транзакцията с трета страна може да е с цел покупка на стоки или услуги или с други цели, като например подаръци или дарения за благотворителност. Транзакцията с трета страна може да бъде започната, когато: използвате функцията „докоснете и платете“ в магазини посредством NFC, баркодове или друга безконтактна технология; изберете Google Pay или Buy with Google Pay като опция за плащане в онлайн транзакция на уебсайта или в приложението на Третата страна; или извършите транзакция с Третата страна чрез друг онлайн интерфейс, например през Google Асистент. Когато започнете онлайн транзакция, Google Pay може също да сподели друга информация (като имейл адрес, адрес за фактуриране или за доставка), запазена в профила ви в Google, където е уместно за завършване на транзакцията.

При Транзакция с трета страна Google няма да има по-нататъшно участие в нея, след като предаде данните за Начина на плащане и други подробности на тази Трета страна. Потвърждавате и приемате, че тази транзакция е единствено между вас и Третата страна, а не с Google или някое от свързаните с Google дружества. Трябва да се свързвате директно с Третата страна или с доставчика на Начина ви на плащане (напр. издателя на картата ви за плащане) относно всички проблеми с Транзакции с трета страна, включително възстановявания на суми и оспорвания.

Когато отваряте уебсайт или приложение на участваща Трета страна, Google може да ѝ разкрива дали услугата Google Pay е настроена на устройството ви, за да знае тя дали да ви предлага услугата като опция за плащане. Можете да промените това в настройките за поверителност на Google Pay. Тази промяна може да засегне възможността да използвате Google Pay при някои търговци.

(в) Като част от функцията за автоматично попълване в Chrome или Android

Ако сте активирали функцията за автоматично попълване в браузъра Google Chrome или на устройството си с Android, Google Pay може също да ви предложи опцията за автоматично попълване на запазената информация за Начина ви на плащане и адреса ви във формуляр за плащане на уебсайт на Трета страна в браузъра Chrome или във формуляр за плащане в приложение на Трета страна на устройство с Android. (За повече информация относно функционирането на автоматичното попълване в Google Pay прегледайте Помощния център на Chrome.) Когато използвате тази функция, Google не взаимодейства с уебсайта или приложението на Третата страна, а само изпълнява заявката ви за автоматично попълване на определена избрана информация в съответния формуляр. Google не участва в транзакциите, които извършвате с помощта на функцията за автоматично попълване на Chrome или Android. Потвърждавате и приемате, че тези транзакции са единствено между вас и Третата страна, а не с Google или свързани с Google дружества. Трябва да се свързвате директно с третата страна или с издателя на Начина ви на плащане относно всички проблеми с транзакции, в които използвате функцията за автоматично попълване на Chrome или Android.