VAŽNO: ako imate prebivalište u Indiji, Uslovi korištenja usluge Google Pay koji se primjenjuju na vas se nalaze ovdje. Ako imate prebivalište u SAD-u, Uslovi korištenja usluge Google Pay koji se primjenjuju na vas se nalaze ovdje.

Uslovi korištenja usluge Google Pay / Google Payments

Posljednji put je izmijenjeno: 6. juna 2023.

1. Uvod

Google Pay je podložan Googleovim Uslovima korištenja usluge ("Googleovi Uslovi korištenja usluge") i predstavlja "uslugu" definiranu u Googleovim Uslovima korištenja usluge. Sljedeći Uslovi korištenja usluge Google Pay predstavljaju dodatne uslove koji se primjenjuju na korištenje Google Paya. Vaše korištenje Google Paya je podložno ovim Uslovima korištenja usluge Google Pay i Googleovim Uslovima korištenja usluge (koje u svrhu ovih Uslova korištenja usluge Google Pay zajednički nazivamo "Uslovi"). Obavještenje o privatnosti Google Paymentsa opisuje kako Google obrađuje vaše podatke o plaćanju.

Ako postoji neslaganje između Uslova korištenja usluge Google Pay i Googleovih Uslova korištenja usluge, mjerodavni će biti Uslovi korištenja usluge Google Pay. Ako postoji neslaganje između verzije Uslova na engleskom jeziku i verzije Uslova prevedene na drugi jezik, mjerodavan će biti tekst na engleskom jeziku.

Određene funkcije Google Paya su ranije bile brendirane kao "Android Pay". Iako vam se i dalje mogu prikazivati zastarjela upućivanja na Android Pay u trgovinama, aplikacijama ili na web lokacijama, te funkcije su podložne ovim Uslovima.

Za vaše korištenje Google Paya je potrebno da prihvatite sljedeće uslove. Pažljivo ih pročitajte. Moguće je da neki proizvodi i funkcije nisu dostupni u svim zemljama. Pogledajte Centar za pomoć za Google Pay za više informacija.

2. Osnovni zahtjevi

Prihvatanjem Uslova izjavljujete da:

Trebat će vam i Google račun; uređaj koji ispunjava zahtjeve sistema i kompatibilnosti usluge, koji se mogu povremeno mijenjati; funkcionalni pristup internetu; i kompatibilni softver. Ti faktori mogu uticati na vašu mogućnost korištenja i performanse Google Paya. Vi ste odgovorni za zahtjeve sistema.

3. Opći opis Google Paya

Google Pay vam omogućava da sačuvate sljedeće načine plaćanja na Google račun, upravljate njima na jednom mjestu i vršite transakcije s Googleom i trećim stranama koristeći ih:

4. Načini plaćanja

5. Obavljanje transakcija putem načina plaćanja